Tiểu luận môn kế toán quốc tế quá trình phát triển của chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chặng đường áp dụng IFRS ở việt nam

22 1,385 13
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016, 23:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TÔN NỮ THANH VÂN ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS) VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM GVHD: TS Phạm Quang Huy Lớp Cao học kế toán – K25 – T7 TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards) IRFS Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế (International Financial Reporting Standards) IASC Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Committee) IASB Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Board) DN Doanh nghiệp Trang CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Ngày hoạt động kế toán không vấn đề mang tính quốc gia mà cần phải giải tầm cỡ quy mô quốc tế Nhu cầu đòi hỏi có hệ thống chuẩn mực kế toán chung nhằm tạo ngôn ngữ chung kế toán, nâng cao tính khách quan tính so sánh thông tin tài toàn cầu Chuẩn mực kế toán quốc tế đời biết đến nguyên tắc, phương pháp kế toán doanh nghiệp (DN) chung nhiều quốc gia giới áp dụng vận dụng để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế - IFRS (International Financial Reporting Standards) phận quan trọng hệ thống Chuẩn mực kế toán quốc tế Đề tài sau giúp tìm hiểu sâu trình phát triển Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế IFRS 1.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Trong tình hình thị trường ngày biến động với giao dịch phức tạp nay, đòi hỏi tính xét đoán nghề nghiệp cao nhiều nghiệp vụ ẩn chứa nhiều rủi ro tranh luận hướng xử lý Do cần nhiều thời gian công sức chuyên gia người thực để tiếp tục hoàn thiện chuẩn mực IFRS Bên cạnh đó, việc triển khai thực IFRS có thách thức khuôn khổ chuẩn mực chi tiết phức tạp Cần có nỗ lực để đảm bảo có đội ngũ kế toán có trình độ phù hợp để hỗ trợ việc chuẩn bị báo cáo tài theo chuẩn IFRS Bài viết sau đưa lợi ích trở ngại gặp phải trình dịch chuyển đến chuẩn mực kế toán quốc tế áp dụng chung từ giúp có nhìn nhận rõ ràng việc áp dụng IFRS Việt Nam Trang CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHUẨN MỰC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH IFRS 2.1 Các nhân tố thúc đẩy đời hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế 2.1.1 Sự phát triển công ty đa quốc gia (MNEs) Hệ thống chuẩn mực kế toán việc thực hành kế toán quốc gia hệ mối tương tác phức tạp nhân tố: kinh tế, lịch sử, định chế văn hóa Với tốc độ hình thành phát triển công ty đa quốc gia với đa dạng nguyên tắc kế toán áp dụng quốc gia, công ty MNEs gặp khó khăn việc soạn thảo báo cáo tài hợp nhất, tiếp cận thị trường quốc tế, khả so sánh báo cáo tài chính, thiếu thông tin kế toán chất lượng cao Để khắc phục vấn đề phát sinh khác biệt kế toán quốc gia, nước nỗ lực việc hài hòa hội tụ chuẩn mực kế toán Đây lý giải thích cho cần thiết hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế chung 2.1.2 Sự khác cách thức tiếp cận vấn đề kế toán Sự khác cách thức tiếp cận vấn đề lợi thương mại, điều chỉnh kế toán lạm phát, kế toán khoản chênh lệch thuế, chuyển đổi báo cáo công ty nước … tạo khó khăn cho số DN máy kế toán họ Tất khác biệt đòi hỏi phải có hệ thống chuẩn mực chung “sân chơi” đạt tiêu chuẩn, công cho DN 2.1.3 Sự toàn cầu hóa thị trường vốn Hiện nay, phủ nhận lợi ích thu từ thị trường vốn quốc tế, chương trình trợ giúp kinh tế phát triển mạnh mẽ rộng khắp, thêm vào đó, phát triển đồng tiền chung Châu Âu; toàn cầu hóa thị trường vốn góp phần nhấn mạnh cần phải có hài hòa yêu cầu báo cáo tài Trang 2.1.4 Yêu cầu chuyên gia kế toán Dịch vụ kế toán nước loại hình dịch vụ quan tâm ý năm gần Khi xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán chung thống quốc gia, điều tạo điều kiện lớn để nâng cao tính cạnh tranh quốc tế dịch vụ dẫn đến gia tăng chất lượng dịch vụ theo mong muốn chuyên gia kế toán Tất nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ đến hình thành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS 2.2 Tổ chức sáng lập Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS Chuẩn mực kế toán quốc tế biết đến nguyên tắc, phương pháp kế toán DN chung nhiều quốc gia giới áp dụng vận dụng để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia Chuẩn mực kế toán quốc tế có vai trò quan trọng thiếu trình toàn cầu hóa Hiện tại, Chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm Chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài quốc tế IAS/IFRS Hướng dẫn ủy ban hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế - IFRICs Quá trình hình thành chuẩn mực kế toán quốc tế gắn liền với lịch sử hình thành phát triển tổ chức ban hành chuẩn mực Đầu tiên phải kể đến Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế - IASC (International Accounting Standards Comittee) IASC đời năm 1973 London, nước Anh IASC tổ chức độc lập ban đầu thành lập với cam kết 13 đại diện thành viên trực thuộc Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC - International Federation of Accountants) Các thành viên IASC lựa chọn theo tiêu chuẩn trình độ chuyên môn theo khu vực bầu cử hay quyền lợi khu vực Các thành viên IASC có nguồn gốc kiểm toán viên thực hành, người lập báo cáo tài chính, người sử Trang dụng báo cáo tài chính, từ hàn lâm IASC chịu trách nhiệm ban hành IAS ủng hộ từ Ủy ban chứng khoán Mỹ sau chấp thuận Tổ chức giới ủy ban chứng khoán Liên minh Châu Âu vào năm 2000 Vào năm 2001 đánh dấu đời Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - IASB (International Accounting Standards Board) IASB thay cho IASC tồn đến ngày Hiện nay, IASB có 14 thành viên 2.3 Sự hình thành phát triển ngày hoàn thiện Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế IFRS 2.3.1 Sự thống tên gọi hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế IAS (International Accounting Standards) Chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASC (International Accounting Standards Committee) giai đoạn từ 1973 đến 2001 Từ năm 2001, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế mô tả nguyên tắc kế toán với tên gọi Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế IFRS (International Financial Reporting Standards) Sự thay đổi tên gọi từ IAS sang IFRS nghe đơn giản thực bước đột phá không túy từ ngữ mà chất thay đổi lớn tư kế toán Khái niệm “Financial Reporting” có ý nghĩa bao hàm hơn, tôn vinh vai trò người làm công tác kế toán Cán cân nghiêng việc trình bày thông tin tài để đảm bảo lợi ích cao đối tượng sử dụng thông tin (báo cáo tài chính) lập từ kết công việc kế toán Nói cách khác, mục đích hình thành chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài quốc tế IFRS nhấn mạnh tiêu chuẩn tính xác kế toán mà toàn vẹn minh bạch Báo cáo tài Trang Các IAS cũ IASC ban hành hiệu lực không thay chuẩn mực khác Thuật ngữ IFRS ngày bao gồm tất IAS trước IFRS ban hành sau 2.3.2 Nguyên tắc quy trình xây dựng chuẩn mực kế toán lập báo cáo tài quốc tế Các chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế được xây dựng tuân theo nguyên tắc trình tự mang tính thủ tục - Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng Ủy ban điều hành thành viên Hội đồng điều khiển với ban đại diện, chuyên gia kế toán quốc gia khác tham gia Ủy ban điều hành xây dựng đề xuất cho vấn đề chuyên môn chương trình nghị ủy ban chuẩn mực kế - toán quốc tế Ủy ban điều hành ghi nhận tóm tắt toàn vấn đề kế toán phù hợp với chủ đề Ủy ban điều hành xem xét vận dụng IASC vào vấn đề này, đồng thời xem xét yêu cầu thực hành kế toán quốc gia, khu vực, kể cách thức kế toán khác Từ đó, Ủy ban điều hành đề xuất soạn thảo điểm cho Hội đồng - Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế xem xét Sau nhận góp ý Hội đồng dự thảo, Ủy ban điều hành chuẩn bị lập ban hành báo cáo nháp nguyên tắc Bản báo cáo nháp đưa giải pháp lựa chọn xem xét lý cho - việc đề xuất chấp nhận hay bãi bỏ chúng Bản báo cáo cuối Hội đồng thông qua xây dựng thành - dự thảo trưng cầu (Exposure Draft) Sau sửa đạt tán thành 2/3 thành viên Hội đồng dự thảo trưng cầu phát hành Các ý kiến đề xuất đưa từ Trang bên có liên quan thời gian lấy ý kiến trưng cầu (ít tháng - thường ba tháng) Ủy ban điều hành tóm tắt ý kiến lập dự thảo chuẩn mực kế toán quốc tế Hội đồng tóm tắt Sau sửa thông qua ¾ thành viên Hội đồng chuẩn mực công bố rộng rãi Hội đồng thường họp lần/năm tổ chức phiên họp thứ để đến thỏa thuận chuẩn mực Thông thường chuẩn mực kế toán quốc tế hoàn - thiện khoảng hai năm Xem thêm phụ lục 01 để biết số lượng thành viên tổ chức IASB số phiếu tối thiểu yêu cầu ban hành chuẩn mực IFRS Cho đến nay, IASC IASB điều chỉnh ban hành 41 chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16 chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS (xem thêm phụ lục 02) Các chuẩn mực áp dụng cho loại hình DN IASB tiếp tục phát triển tiêu chuẩn IAS/IFRS IASB phối hợp với tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán nước để đạt hội tụ chuẩn mực kế toán Trang 10 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG IFRS 3.1 Sự tiếp nhận cộng đồng quốc tế chuẩn mực kế toán quốc tế Tính đến nay, chuẩn mực kế toán quốc tế thừa nhận 130 quốc gia giới, có Việt Nam IFRS sử dụng rộng rãi khắp giới châu Âu, Singapore, Hồng Kông, Úc nhiều quốc gia khác Rất nhiều quốc gia khác châu Á giới điều chỉnh chuẩn mực để phù hợp với IFRS giảm thiểu khác có Bên cạnh đó, ngày có nhiều chuẩn mực kế toán quốc tế xúc tiến xây dựng, có dự án hòa hợp hệ thống kế toán lớn Mỹ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế để tiến tới áp dụng hệ thống chuẩn mực chung Chuẩn mực kế toán quốc tế hệ thống chuẩn mực chuẩn để quốc gia tham chiếu xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Và có ba cách tiếp cận phổ biến sau: - Chấp nhận chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực quốc gia (như Nam Phi, Mông Cổ, Thụy Sỹ…) - Dựa chuẩn mực kế toán quốc tế để hình thành chuẩn mực kế toán quốc gia (như Anh, Pháp, Việt Nam …) - Tự phát triển chuẩn mực quốc gia điều chỉnh dần khoảng cách với chuẩn mực quốc tế (như Mỹ, Thái Lan ) Trang 11 3.2 Lợi ích việc áp dụng chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế IRFS 3.2.1 Lợi ích nhà đầu tư Khi áp dụng chuẩn mực IFRS, nhà đầu tư so sánh kết tài công ty khác nằm nước khác toàn giới có sở đưa định đầu tư cách đắn tốn chi phí trước 3.2.2 Lợi ích công ty đa quốc gia Việc soạn thảo báo cáo tài hợp trở nên dễ dàng bỏ qua bước chuyển đổi báo cáo theo chuẩn mực khác kế toán khác Thêm vào đó, việc thâu tóm sáp nhập công ty thuận lợi hơn, phí kiểm toán giảm tiết kiệm thời gian chi phí 3.2.3 Lợi ích nước phát triển Thay soạn thảo chuẩn mực kế toán riêng cho quốc gia mình, phủ nước sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, từ tiết kiệm thời gian chi phí bỏ Các quốc gia kiểm soát tốt công ty đa quốc gia hoạt động nước dựa vào hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế Việt Nam quốc gia tập trung nhiều công ty đa quốc gia hoạt động, việc hướng đến áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán chung vô cần thiết quan trọng Thông qua áp dụng IFRS, công ty Việt Nam hưởng lợi từ kinh tế hội nhập ví dụ tiếp cận vốn, trì cạnh tranh phát triển bền vững 3.2.4 Lợi ích việc xúc tiến thương mại khu vực Các tổ chức kinh tế khu vực đẩy mạnh giao thương khu vực địa lý định nhờ có chuẩn mực kế toán chung làm tảng cho việc lập cung cấp thông tin kế toán thống Trang 12 3.3 Khó khăn áp dụng IFRS với nước nói chung Việt Nam nói riêng IFRS khuôn khổ chuẩn mực vừa chi tiết, vừa phức tạp phát triển liên tục với hàng loạt thảo chuẩn mực Cần có nỗ lực để đảm bảo có đội ngũ kế toán có trình độ phù hợp để hỗ trợ việc chuẩn bị báo cáo tài theo chuẩn IFRS Ngoài ra, nhu cầu cần thiết kiểm toán viên Hơn nữa, việc có khung giám sát tuân thủ mạnh mẽ vô quan trọng để đảm bảo triển khai áp dụng thành công IFRS Các quốc gia tiến tới áp dụng IFRS quốc gia thiết lập hệ thống báo cáo tài theo chuẩn IFRS phải đối mặt với thách thức Tính đến tháng 12/2005, Bộ Tài Chính ban hành 26 chuẩn mực kế toán Như vậy, so với số lượng 57 chuẩn mực kế toán quốc tế (gồm 16 IFRS: IFRS 15 có hiệu lực ngày 01/01/2017, IFRS 16 có hiệu lực ngày 01/01/2019 41 IAS: sử dụng 28 IAS) Việt Nam thiếu nhiều chuẩn mực tương đương, xem thêm chi tiết Phụ lục 02 Đến nay, Việt Nam cho phép (không bắt buộc) công ty niêm yết thị truờng chứng khoán họ sử dụng IFRS lập trình bày BCTC theo giá thị trường Vì vậy, có nhiều DN tổ chức Việt Nam áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế (IFRS) gặp phải nhiều khó khăn, thách thức Trong đó, ba thách thức nêu sau xem tiêu biểu Thứ nhất, Việt Nam áp dụng IFRS cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên tài kế toán có lực IFRS xem phức tạp, kinh tế phát triển Các chuyên gia tài Việt Nam gặp nhiều khái niệm phương pháp hạch toán chưa quen áp dụng Thứ hai, hệ thống kết nối thông tin nội phần mềm kế toán DN chưa đủ mạnh để cập nhật thông tin tài kịp thời đầy đủ Trang 13 Một chuyển biến sâu sắc kế toán áp dụng IFRS chuyển hướng nhiều đến kế toán giá trị hợp lý bao gồm phương pháp giảm giá trị tài sản, lợi thương mại tài sản cố định vô hình Điều liên quan đến ước tính chủ quan luồng tiền tương lai Nhiều ước tính thực dựa giả định không rõ ràng, không hợp lý dẫn đến nhiều kết khác chí có chênh lệch lớn kết Thứ ba, chế, sách cho việc áp dụng IFRS Việt Nam chưa hoàn thiện, số kỹ thuật đặc biệt IFRS chưa có pháp lý để thực hiện, ví dụ việc ghi nhận tổn thất tài sản, việc kế toán công cụ phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro, việc ghi nhận giá trị hợp lý số tài sản tài chính, bất động sản đầu tư tài sản sinh học… chưa hướng dẫn Mặt khác, kỹ thuật để thực số đánh giá tương đối phức tạp việc xác định tổn thất lợi thương mại, đánh giá giá trị thu hồi tài sản, giá trị nội tại, lãi suất hiệu lực… nhiều khó khăn Tóm lại, việc áp dụng theo IFRS thực thách thức Tất bên liên quan, DN, kiểm toán viên, nhà ban hành sách phải xác định vấn đề thực quan trọng coi cách mạng công tác kế toán lập báo cáo tài 3.4 Xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Việt Nam tương lai VAS xây dựng dựa chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm kinh tế trình độ quản lý DN Việt Nam thời điểm ban hành chuẩn mực Thực đạo Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, năm 2014, Bộ Tài ban hành Chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (thay Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006) Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp Các quy định, hướng dẫn thể thông tư Trang 14 có bước tiến gần đến quy định chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chất hình thức Việc ban hành thông tư bước đầu nỗ lực hợp VAS IFRS Ví dụ cụ thể thay đổi cách ghi nhận chi phí chiết khấu thương mại, khuyến giảm giá hàng bán theo trường hợp dựa theo chất việc mà ghi nhận giá vốn hàng bán hay chi phí bán hàng… Vào tháng 2/2016, Báo cáo Việt Nam 2035 “Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ”, Bộ Kế hoạch Đầu tư WB đưa đề xuất VAS cần thống với IFRS, nhằm phát triển thị trường vốn theo chiều sâu thu hút nhà đầu tư nước Trong kiện giới thiệu Chứng Diploma Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IFRS) Việt Nam, ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng vụ Chế độ kế toán kiểm toán đại diện Bộ tài chia sẻ “Chính phủ ta có định hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 lên kế hoạch cho phương án cập nhật, đổi chuẩn mực, với chủ trương không biên soạn trước mà áp dụng hoàn toàn chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, sau tiến hành triển khai hướng dẫn để DN dễ dàng tiếp nhận, sử dụng tuân thủ.” Luật Kế toán sửa đổi Quốc hội thông qua đề cập bổ sung "Nguyên tắc giá trị hợp lý" để làm sở pháp lý cho việc triển khai áp dụng IFRS Việt Nam Trang 15 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Việc đời hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế xuất phát từ nhu cầu tất yếu công tác kế toán trình toàn cầu hóa Không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà IFRS đem lại mặt kinh tế xã hội cho quốc gia toàn giới Từ phân tích trên, lần nhấn mạnh việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS Việt Nam việc nên làm, nhiên phủ Việt Nam cần vạch lộ trình chuyển đổi rõ ràng thích hợp Tại “Hội thảo Kinh nghiệm triển khai Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế (IFRS) nước phát triển”, Bộ Tài phối hợp với Deloitte tổ chức vào ngày 8/3/2016, cho Việt Nam nên tham gia cộng đồng quốc gia áp dụng IFRS việc áp dụng nguyên vẹn Chuẩn mực IFRS, lợi ích mà IFRS đem lại cho kinh tế Ủy ban Chuẩn mực kế toán Quốc tế cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn triển khai áp dụng IFRS 4.2 Kiến nghị Để đẩy mạnh tiến trình phát triển hội nhập kế toán Việt Nam, cần phải thiết lập chương trình đào tạo IFRS cách có hệ thống chặt chẽ Theo ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng vụ chế độ kế toán kiểm toán, lộ trình áp dụng IFRS Việt Nam theo bước sau: Đầu tiên, bổ sung vài quy định IFRS vào chuẩn mực kế toán áp dung cho doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp niêm yết TTCK, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Các doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng sau Sau Luật Trang 16 Kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, dự kiến, Việt Nam bắt đầu áp dụng IFRS giai đoạn 2017 - 2018 Thêm vào đó, Việt Nam cần phải tổ chức, thiết lập chương trình đào tạo IFRS cách có hệ thống rộng khắp, giúp người nâng cao nhận thức lợi ích nguyên tắc cốt lõi áp dụng IFRS thực tế Việt Nam Trang 17 Danh mục tài liệu tham khảo Nguyễn Mạnh Hiền (2015), “Khác biệt kế toán quốc gia: Nguyên nhân bất lợi” ThS Hoàng Thuỵ Diệu Linh(2015), “Giới thiệu chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số 15” Deloitte (2016),” International Accounting Standards Board (IASB)”;” International Accounting Standards Committee (IASC”), “Standards” Robert J Kirsch (2007), “The International Accounting Standards Committee: A Political History” Mỹ Phương/TTXVN (16-06-2016), “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế: Điều chỉnh để thích ứng” TS Trần Mạnh Dũng (CPA) – Đại học KTQD, (2013), “Kinh nghiệm lần áp dụng Chuẩn mực lập Báo cáo tài quốc tế (IFRSs)” “Hướng tới chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS”, Tạp chí chứng khoán số 213, 24/07/2016 Các trang web kế toán, kiểm toán khác Trang 18 Phụ lục Phụ lục 01: Bảng thống kê số lượng thành viên IASB số phiếu tối thiểu để soạn thảo ban hành IFRS Thời gian June 1973 - June 1978 7/1978 – 12/1982 1/1983 – 12/1983 1/1984 – 12/1985 1/1986 – 6/1995 7/1995 – 12/1995 1/1996 – 3/2001 4/2001 – 6/2005 6/2005 - Số lượng thành viên IASC/IASB 11 12 13 14 15 16 14 14 Số phiếu tối thiểu để ban hành IAS/IFRS 9 10 11 12 12 Trang 19 Phụ lục 02: Bảng liệt kê chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực kế toán Việt Nam tương đương IFRS/IAS Chuẩn mực VAS Diễn giải Chuẩn mực chung IFRS Chuẩn mực VAS 01 Áp dụng chuẩn mực báo cáo Diễn giải Chuẩn mực chung Không có chuẩn mực tương ứng tài quốc tế lần IFRS Giao dịch toán dựa cổ Không có chuẩn mực tương ứng phiếu IFRS Hợp kinh doanh VAS 11 Hợp kinh doanh IFRS Hợp đồng bảo hiểm VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm IFRS Tài sản dài hạn giữ để bán Không có chuẩn mực tương ứng hoạt động bị ngừng lại IFRS Thăm dò đánh giá tài Không có chuẩn mực tương ứng nguyên khoáng sản IFRS Công cụ tài chính: Công bố IFRS Bộ phận hoạt động Không có chuẩn mực tương ứng VAS 28 Báo cáo phận (Dựa IAS 14- báo cáo phận- IAS thay IFRS 8) IFRS Công cụ tài IFRS 10 Báo cáo tài hợp Không có chuẩn mực tương ứng VAS 25 Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty Trang 20 IFRS 11 Điều chỉnh quyền lợi bên Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 12 Trình bày đối tượng Không có chuẩn mực tương ứng liên quan khác IFRS 13 Đánh giá giá trị hợp lý Không có chuẩn mực tương ứng IFRS 14 Quy định tài khoản hoãn Không có chuẩn mực tương ứng lại IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách VAS 14 Doanh thu thu nhập khác hàng IFRS 16 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản IAS Trình bày báo cáo tài VAS 21 Trình bày báo cáo tài IAS Hàng tồn kho VAS 02 Hàng tồn kho IAS Báo cáo lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ IAS Thay đổi sách kế toán, ước VAS 29 Thay đổi sách kế toán, tính kế toán sai sót ước tính kế toán sai sót Các kiện phát sinh sau ngày VAS 23 Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm kết thúc kỳ kế toán năm IAS 10 IAS 11 Hợp đồng xây dựng VAS 15 Hợp đồng xây dựng IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp VAS 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp IAS 14 Báo cáo phận VAS 28 Báo cáo phận IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng VAS 03 Tài sản cố định IAS 17 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản IAS 18 Doanh thu VAS 14 Doanh thu thu nhập khác IAS 19 Quyền lợi nhân viên Không có chuẩn mực tương ứng IAS 20 Kế toán trình bày khoản Không có chuẩn mực tương ứng Trang 21 tài trợ trợ cấp phủ IAS 21 Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ VAS 10 Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái giá hối đoái IAS 23 Chi phí vay VAS 16 Chi phí vay IAS 24 Thông tin bên liên quan VAS 26 Thông tin bên liên quan IAS 26 Kế toán báo cáo chương Không có chuẩn mực tương ứng trình quyền lợi hưu trí IAS 27 IFRS 10 IAS 28 IAS 29 Báo cáo tài hợp VAS 25 Báo cáo tài hợp kế riêng lẻ toán khoản đầu tư vào công ty Các khoản đầu tư vào công ty VAS 07 Kế toán khoản đầu tư vào liên kết công ty liên kết Báo cáo tài Không có chuẩn mực tương ứng kinh tế siêu lạm phát IAS 30 IAS 31 IAS 32 Trình bày bổ sung báo cáo tài VAS 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài ngân hàng tổ ngân hàng tổ chức tài tương tự chức tài tương tự Quyền lợi công ty liên VAS 08 Thông tin tài doanh khoản vốn góp liên doanh Các công cụ tài chính: Thuyết Không có chuẩn mực tương ứng minh trình bày IAS 33 Lãi cổ phiếu VAS 30 Lãi cổ phiếu IAS 34 Báo cáo tài niên độ VAS 27 Báo cáo tài niên độ IAS 36 Giảm giá trị tài sản Không có chuẩn mực tương ứng IAS 37 Các khoản dự phòng, tài sản VAS 18 Các khoản dự phòng, tài sản Trang 22 nợ tiềm tàng IAS 38 Tài sản vô hình IAS 39 Các công cụ tài chính: Ghi nhận nợ tiềm tàng VAS 04 Tài sản cố định vô hình Không có chuẩn mực tương ứng xác định IAS 40 Bất động sản đầu tư IAS 41 Nông nghiệp VAS 05 Bất động sản đầu tư Không có chuẩn mực tương ứng [...]... Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các nước đang phát triển , được Bộ Tài chính phối hợp với Deloitte tổ chức vào ngày 8/3/2016, cho rằng Việt Nam nên tham gia cộng đồng các quốc gia áp dụng IFRS bằng việc áp dụng nguyên vẹn bộ Chuẩn mực IFRS, bởi những lợi ích mà IFRS đem lại cho nền kinh tế Ủy ban Chuẩn mực kế toán Quốc tế cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong từng giai đoạn triển. .. chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam tương đương IFRS/ IAS Chuẩn mực VAS Diễn giải Chuẩn mực chung IFRS 1 Chuẩn mực VAS 01 Áp dụng các chuẩn mực báo cáo Diễn giải Chuẩn mực chung Không có chuẩn mực tương ứng tài chính quốc tế lần đầu tiên IFRS 2 Giao dịch thanh toán dựa trên cổ Không có chuẩn mực tương ứng phiếu IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh IFRS 4 Hợp đồng bảo... triển khai áp dụng IFRS 4.2 Kiến nghị Để đẩy mạnh tiến trình phát triển hội nhập về kế toán tại Việt Nam, chúng ta cần phải thiết lập các chương trình đào tạo IFRS một cách có hệ thống và chặt chẽ Theo ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán, lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam sẽ theo các bước như sau: Đầu tiên, bổ sung một vài quy định của IFRS vào chuẩn mực kế toán hiện áp dung cho... History” 5 Mỹ Phương/TTXVN (16-06-2016), Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế: Điều chỉnh để thích ứng” 6 TS Trần Mạnh Dũng (CPA) – Đại học KTQD, (2013), “Kinh nghiệm lần đầu tiên áp dụng Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs)” 7 “Hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS , Tạp chí chứng khoán số 213, 24/07/2016 8 Các trang web kế toán, kiểm toán khác Trang 18 Phụ lục Phụ lục 01:... về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, ông Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng vụ Chế độ kế toán và kiểm toán đại diện Bộ tài chính chia sẻ Chính phủ ta hiện đã có định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 lên kế hoạch cho các phương án cập nhật, đổi mới các chuẩn mực, với chủ trương sẽ không biên soạn như trước đây mà áp dụng hoàn toàn các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của quốc tế, ... có chuẩn mực tương ứng trình quyền lợi hưu trí IAS 27 IFRS 10 IAS 28 IAS 29 Báo cáo tài chính hợp nhất và VAS 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế riêng lẻ toán khoản đầu tư vào công ty con Các khoản đầu tư vào công ty VAS 07 Kế toán các khoản đầu tư vào liên kết công ty liên kết Báo cáo tài chính trong các nền Không có chuẩn mực tương ứng kinh tế siêu lạm phát IAS 30 IAS 31 IAS 32 Trình bày bổ sung báo. .. tại Việt Nam áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và đang gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức Trong đó, ba thách thức được nêu sau đây được xem là tiêu biểu Thứ nhất, đối với Việt Nam khi áp dụng IFRS đó là cần phải xây dựng một đội ngũ nhân viên tài chính kế toán có năng lực IFRS được xem là rất phức tạp, ngay cả ở những nền kinh tế phát triển Các chuyên gia tài chính Việt Nam. .. hành triển khai hướng dẫn để DN có thể dễ dàng tiếp nhận, sử dụng và tuân thủ.” Luật Kế toán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua đề cập bổ sung "Nguyên tắc giá trị hợp lý" để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai áp dụng IFRS ở Việt Nam Trang 15 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Việc ra đời và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là xuất phát từ nhu cầu tất yếu của công tác kế toán. .. Doanh thu và thu nhập khác hàng IFRS 16 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính VAS 21 Trình bày báo cáo tài chính IAS 2 Hàng tồn kho VAS 02 Hàng tồn kho IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ IAS 8 Thay đổi chính sách kế toán, ước VAS 29 Thay đổi chính sách kế toán, tính kế toán và các sai sót ước tính kế toán và các sai sót Các sự kiện phát sinh... giám sát và tuân thủ mạnh mẽ là vô cùng quan trọng để đảm bảo triển khai và áp dụng thành công IFRS Các quốc gia đang tiến tới áp dụng IFRS cũng như các quốc gia đã thiết lập hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS đều phải đối mặt với các thách thức này Tính đến tháng 12/2005, Bộ Tài Chính đã ban hành được 26 chuẩn mực kế toán Như vậy, so với số lượng 57 chuẩn mực kế toán quốc tế (gồm 16 IFRS: trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kế toán quốc tế quá trình phát triển của chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chặng đường áp dụng IFRS ở việt nam , Tiểu luận môn kế toán quốc tế quá trình phát triển của chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chặng đường áp dụng IFRS ở việt nam , Tiểu luận môn kế toán quốc tế quá trình phát triển của chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chặng đường áp dụng IFRS ở việt nam , CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHUẨN MỰC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH IFRS, 3 Sự hình thành và phát triển ngày càng hoàn thiện hơn của Chuẩn mực về lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS, CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG IFRS, 4 Xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ở Việt Nam trong tương lai, Danh mục tài liệu tham khảo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay