ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn

9 1,003 22
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 13:43

TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN ĐỀ THI HÙNG VƯƠNG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN THI : SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 02 trang) ĐỀ ĐỀ XUẤT Câu 1: Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm) a Dựa vào cấu tạo hóa học đặc tính nước, giải thích tượng sau: - Rau củ muốn bảo quản lâu để ngăn mát tủ lạnh không để ngăn đá - Giọt nước thường có hình cầu b Tại trời rét, người ta thường bón tro bếp để tránh cho chết rét? Câu 2: Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm) a Ngày hè nóng nực, mẹ pha cho bạn An cốc nước sắn dây để uống cho mát, An chê khó uống cốc nước toàn hạt trắng lơ lửng Mẹ An đành mang cốc nước sắn dây đun lên, cho thêm số nguyên liệu khác để thành cốc chè sóng sánh, ngon lành khiến An thích thú Dựa vào kiến thức học, em giải thích thay đổi trạng thái cốc nước sắn dây nói b Cho axit amin glycin có có công thức cấu tạo hình vẽ Hãy giải thích axit amin có tính “bảo thủ” cao tiến hóa O H2N CH C OH H Câu 3: Cấu trúc tế bào di truyền phân tử (2,0 điểm) a Plasmid gì? Chức plasmid? b Ý nghĩa cấu trúc chuỗi xoắn kép phân tử ADN? Câu 4: Chuyển hóa vật chất lượng tế bào (2,0 điểm) a Enzim làm giảm lượng hoạt hoá tăng tốc phản ứng cách nào? b Một nhà khoa học tạo loại thuốc nhằm ức chế enzym “X” Tuy nhiên, thử nghiệm chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn ức chế số enzym khác * Hãy giải thích chế có thuốc gây nên tác động không mong muốn nói * Hãy thử đề xuất loại thuốc ức chế enzym X lại không gây tác động phụ không mong muốn Giải thích Câu 5: Chuyển hóa vật chất lượng tế bào (2,0 điểm) a Chuỗi truyền electron hô hấp tế bào sinh vật nhân sơ khác chuỗi truyền electron hô hấp tế bào sinh vật nhân thực điểm nào? b Sự thiếu O2 ảnh hưởng thế đến chuỗi electron hô hấp trình tổng hợp ATP theo chế hóa thẩm? Câu 6: Sự truyền tin + phương án thực hành (2,0 điểm) Truyền tin a Chất truyền tin thứ hai gì? Mục đích tạo thành chất truyền tin thứ hai chế truyền tin? b Hãy trình bày chế hệ truyền tin mà dùng canxi chất truyền tin thứ hai? Thực hành Khi làm xong tiêu nhiễm sắc thể tạm thời có sẵn tiêu cố định nhiễm sắc thể Em nêu bước làm tiếp theo để quan sát đếm số lượng nhiễm sắc thể? Câu 7: Phân bào (Lý thuyết + tập) (2,0 điểm) Thế vi ống thể động vi ống động? Các vi ống thể động hoạt thế hoạt động hướng cực NST? Chức vi ống động gì? Ở thể đực loài gia súc, theo dõi phân chia nhóm tế bào: Nhóm gồm tế bào sinh dưỡng, nhóm gồm tế bào sinh dục vùng chín tuyến sinh dục Tổng số tế bào nhóm tế bào 16 Các tế bào nhóm nguyên phân số đợt nhau, tế bào sinh dục thực giảm phân tạo tinh trùng Khi kết thúc toàn trình phân bào tổng số tế bào nhóm 104 tế bào môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 4560 nhiễm sắc thể đơn cho phân chia nhóm tế bào a Xác định nhiễm sắc thể loài? b Tổng số nhiễm sắc thể đơn nhóm tế bào sinh dưỡng nói kì sau lần nguyên phân cuối bao nhiêu? Câu 8: Chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật (2 điểm) a Điểm khác pha sáng quang hợp tảo, vi khuẩn lam với vi khuẩn lưu huỳnh màu lục vi khuẩn lưu huỳnh màu tía? b Một học sinh viết hai trình lên men vi sinh vật trạng thái kị khí sau : C12H22O11 > CH3CHOHCOOH (1) CH3CH2OH + O2 .> CH3COOH + H2O (2) Theo em bạn viết không ? Căn vào sản phẩm tạo thành em cho biết tác nhân gây tượng Câu 9: Sinh trưởng vi sinh vật ( 2,0 điểm) Dùng vi xạ khuẩn, khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng thấy tượng ? Giải thích ? Câu 10: Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch (2,0 điểm) a Vì bệnh vi rút gây thường nguy hiểm? b So sánh phân tử MHC-I MHC-II trình diện kháng nguyên? Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLIMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 Môn: Sinh học - LỚP 10 (Hướng dẫn chấm gồm 07 trang) Câu 1: Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm) a Dựa vào cấu tạo hóa học đặc tính nước, giải thích tượng sau: - Rau củ muốn bảo quản lâu để ngăn mát tủ lạnh không để ngăn đá - Giọt nước thường có hình cầu b Tại trời rét, người ta thường bón tro bếp để tránh cho chết rét? Câu Nội dung Điểm a - Khi để ngăn đá, nước trạng thái đóng băng, toàn liên kết hidro phân tử nước nhiều nhất, khoảng cách 0.5 phân tử nước lớn  thể tích tế bào tăng  phá vỡ cấu trúc tế bào  (2,0 điểm) rau, củ, bị hỏng - Nước có tính phân cực  phân tử nước hình thành liên kết 0.5 hidro với tạo nên mạng lưới nước, phân tử nước bề mặt tiếp xúc với không khí hút bị phân tử phía hút tạo nên lớp màng phin mỏng, liên tục bề mặt nước nên giọt nước thường hình cầu b - Trời rét: độ nhớt chất nguyên sinh tăng, khiến hoạt động 0.5 sống tế bào không diễn - Bón tro bếp (chứa K+): làm giảm độ nhớt chất nguyên sinh 0.5 tăng hấp thu nhiệt  tế bào hoạt động trở lại Câu 2: Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm) a Ngày hè nóng nực, mẹ pha cho bạn An cốc nước sắn dây để uống cho mát, An chê khó uống cốc nước toàn hạt trắng lơ lửng Mẹ An đành mang cốc nước sắn dây đun lên, cho thêm số nguyên liệu khác để thành cốc chè sóng sánh, ngon lành khiến An thích thú Dựa vào kiến thức học, em giải thích thay đổi trạng thái cốc nước sắn dây nói b Cho axit amin glycin có có công thức cấu tạo hình vẽ Hãy giải thích axit amin có tính “bảo thủ” cao tiến hóa O H2N CH C OH H Câu (2,0 điểm) Nội dung a - Bột sắn dây có thành phần chủ yếu tinh bột – không tan nước, nên pha với nước tạo dạng huyền phù gồm nhiều nhiều hạt tinh bột lơ lửng nước - Nước sắn dây đun lên: Dưới tác dụng nhiệt độ cao làm biến tính tinh bột, gây tượng hồ hóa tinh bột, khiến dung dịch Điểm 0.5 biến đổi thành dạng gel (sóng sánh) phân tử tinh bột biến tính tan hoàn toàn nước (trong veo) b Về axit amin Glycin - Từ công thức cấu tạo glycin nhận thấy gốc R H Gốc R qui định tính đặc trưng axit amin xác định - Gốc R glycin nguyên tử H, nên xét mặt hóa học khó tham gia phản ứng để thay đổi tính chất gốc R (axit amin glycin) Do theo lý thuyết tiến hóa phải sinh trước bảo thủ, sau sinh axit amin tiếp theo Câu 3: Cấu trúc tế bào di truyền phân tử (2,0 điểm) a Plasmid gì? Chức plasmid? b Ý nghĩa cấu trúc chuỗi xoắn kép phân tử ADN? Câu Nội dung a – Plasmid: + Plasmid phân tử ADN nhỏ, dạng vòng, mạch kép nằm tế (2,0 điểm) bào chất vi khuẩn, có khả nhân đôi, mã, giải mã độc lập với NST vi khuẩn + Mỗi tế bào có từ đến vài chục plasmid thành phần không bắt buộc tế bào nhân sơ - Chức năng: + Mang gen thiết yếu giúp vi khuẩn kháng lại yếu tố bất lợi môi trường kháng chất kháng sinh giúp vi khuẩn phân giải hay đồng hóa số chất tốt + Nhiều plasmid yếu tố giới tính tham gia hình thành cầu tiếp hợp sinh sản vi khuẩn b Phân tử ADN thường có cấu trúc chuỗi xoắn kép Cấu trúc cấu trúc ổn định: - Trong chuỗi xoắn kép, đường pentose nhóm phosphate xoay ngoài, hình thành liên kết hydro với nước đảm bảo tính ổn định cho phân tử - Chuỗi xoắn kép cho phép base purine pyrimidine có cấu trúc phẳng xếp chồng khít lên bên phân tử ADN, hạn chế tiếp xúc chúng với nước Nếu hai mạch đơn tách rời nhau, base kị nước phải tiếp xúc với nước, điều đặt chúng vào tình thế bất lợi, không ổn định - Hai mạch đơn bắt cặp với nhờ liên kết bổ sung bên purine (A G kích thước lớn) bên pyrimidine (T C kích thước bé hơn) Điều đảm bảo cho hai mạch đơn song song - Mỗi phân tử ADN có số lượng liên kết hydro lớn nên dù chuyển động nhiệt có làm phá vỡ liên kết nằm hai đầu phân tử hai mạch đơn gắn với liên kết vùng Chỉ điều kiện khắc nghiệt, ví dụ nhiệt độ cao nhiệt độ sinh lý nhiều lần, có phá vỡ đồng thời nhiều liên kết hydro khiến phân tử bị biến tính, không giữ cấu hình ban đầu 0.5 0.5 0.5 Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 4: Chuyển hóa vật chất lượng tế bào (2,0 điểm) a Enzim làm giảm lượng hoạt hoá tăng tốc phản ứng cách nào? b Một nhà khoa học tạo loại thuốc nhằm ức chế enzym “X” Tuy nhiên, thử nghiệm chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn ức chế số enzym khác * Hãy giải thích chế có thuốc gây nên tác động không mong muốn nói * Hãy thử đề xuất loại thuốc ức chế enzym X lại không gây tác động phụ không mong muốn Giải thích Câu Nội dung Điểm a (2,0 - Tạo khuôn cho chất liên kết trung tâm hoạt động tiếp 0,25 điểm) xúc với theo hướng hợp lý để phản ứng chúng xảy - Kéo căng bẻ cong liên kết hoá học phân tử chất làm chúng dễ bị phá vỡ nhiệt độ áp suất bình thường 0,25 - Do cấu trúc đặc thù vùng trung tâm hoạt động tạo vi môi trường có độ pH thấp so với tế bào chất nên enzim dễ dàng 0,25 truyền H+ cho chất - Các vị trí hoạt động trung tâm hoạt động enzim trực tiếp tham gia vào phản ứng hoá học cách hình thành liên kết cộng hoá trị tạm thời với chất Cuối phản ứng vị trí hoạt động lại 0,25 khôi phục thời điểm trước phản ứng b - Cơ chế tác động: Thuốc chất ức chế cạnh tranh nhiều loại enzym khác nhau, thế thay ức chế enzym X ức chế số enzym quan trọng khác gây nên tác động phụ không mong 0,5 muốn - Cải tiến thuốc: Để thuốc ức chế riêng enzym X nên sử dụng chất ức chế không cạnh tranh đặc hiệu cho enzym X Chất ức chế không cạnh tranh liên kết dị lập thể (với vị trí khác trung tâm hoạt động enzym) nên không ảnh hưởng đến hoạt tính 0,5 enzym khác Câu 5: Chuyển hóa vật chất lượng tế bào (2 điểm) a Chuỗi truyền electron hô hấp tế bào sinh vật nhân sơ khác chuỗi truyền electron hô hấp tế bào sinh vật nhân thực điểm nào? b Sự thiếu O2 ảnh hưởng thế đến chuỗi electron hô hấp trình tổng hợp ATP theo chế hóa thẩm? Câu Nội dung Điểm Đặc điểm Sinh vật nhân sơ Sinh vật nhân thực 0.25 Vị trí chuỗi chuyền electron Nằm màng sinh chất Nằm màng ti (2,0 thể điểm) Về chất mang (chất truyền Đa dạng => thích Kém đa dạng điện tử) nghi nhiều loại môi trường Về chất nhận electron cuối Rất khác nhau: nitrat, Oxi sunfat, oxi, fumarat, 0.25 CO2 + Không có oxi để nhận electron, Ion H không bơm vào khoang ti thể => hóa thẩm không xảy ra, photphoryl hóa dừng lại không tổng hợp ATP 0.5 1.0 Câu 6: Sự truyền tin + phương án thực hành (2,0 điểm) Truyền tin a Chất truyền tin thứ hai gì? Mục đích tạo thành chất truyền tin thứ hai chế truyền tin? b Hãy trình bày chế hệ truyền tin mà dùng canxi chất truyền tin thứ hai? Thực hành Khi làm xong tiêu nhiễm sắc thể tạm thời có sẵn tiêu cố định nhiễm sắc thể Em nêu bước làm tiếp theo để quan sát đếm số lượng nhiễm sắc thể? Câu Nội dung Điểm Truyền tin (1,0 a điểm) - Chất truyền tin thứ hai chất nội bào có chức chuyển thông 0,25 tin từ thụ quan đến tế bào đích - Mục đích tạo thành chất truyền tin thứ hai khuếch đại lượng 0,25 thông tin làm tăng phản ứng chức lên nhiều lần b – Thụ quan tiếp nhận tín hiệu từ tế bào khác hoạt hóa protein G 0,25 - Protein G hoạt hóa enzim photpholipaza C, enzim xúc tác phản ứng tổng hợp inositon triphotphat (IP3) - IP3 đến lưới nội chất liên kết với kênh Ca++ làm mở kênh cho phép 0,25 Ca++ từ lưới nội chất tế bào chất gây nên biến đổi tế bào Phương án thực hành Các bước tiếp theo: - Đặt tiêu lên kính hiển vi nhìn từ (chưa qua thị kính) để 0,5 điều chỉnh cho mẫu vật tiêu vào vùng sáng - Quan sát toàn tiêu từ đầu đến đầu vật kính 10X để sơ xác định vị trí tế bào có NST Chỉnh vùng tế bào có NST 0,5 vào trường kính để quan sát vật kính 40X Câu 7: Phân bào (Lý thuyết + tập) (2 điểm) Thế vi ống thể động vi ống động? Các vi ống thể động hoạt thế hoạt động hướng cực NST? Chức vi ống động gì? Ở thể đực loài gia súc, theo dõi phân chia nhóm tế bào: Nhóm gồm tế bào sinh dưỡng, nhóm gồm tế bào sinh dục vùng chín tuyến sinh dục Tổng số tế bào nhóm tế bào 16 Các tế bào nhóm nguyên phân số đợt nhau, tế bào sinh dục thực giảm phân tạo tinh trùng Khi kết thúc toàn trình phân bào tổng số tế bào nhóm 104 tế bào môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 4560 nhiễm sắc thể đơn cho phân chia nhóm tế bào a Xác định nhiễm sắc thể loài? b Tổng số nhiễm sắc thể đơn nhóm tế bào sinh dưỡng nói kì sau lần nguyên phân cuối bao nhiêu? Câu Nội dung Điểm 0,25 (2,0 - vi ống thể động: vi ống bám vào thể động điểm) - vi ống động: vi ống không bám vào thể động Hoạt động vi ống: có chế 0,25 + Các protein động cõng NST bước dọc theo vi ống đầu thể động vi ống giải trùng hợp protein qua + Các NST bị guồng protein động cực thoi vi ống phân dã sau qua protein động - Chức vi ống động: 0,5 + Chịu trách nhiệm dài tế bào kì sau + Cơ chế: vi ống động phát sinh từ cực đối lập lồng vào kì giữa, kì sau đoạn lồng vào ngắn protein động đẩy chúng xa nhờ ATP  chúng đẩy nhau, cực thoi bị đẩy xa làm tế bào dài a.Xác định NST loài: - Gọi x số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y số tế bào sinh dục vùng chín, k số lần nguyên phân tế bào sinh dưỡng( x,y,k nguyên dương) - Theo ta có: x + y = 16 (1) -> y = 16 – x (1) x.2k + 4y = 104 (2) x.2n.( 2k - 1) + y.2n.( 21 - 1) = 4560 (3) Thay (1) vào (2) ta có: x.2k + 4( 16 - x) = 104 -> x( 2k-2 - 1) = 10 + Nếu x( 2k -2 - 1) = 10 = 5.2 -> x = (2k -2 - 1) = (loại) 0,75 + Nếu x( 2k -2 - 1) = 10.1 -> x = 10 (2k -2 - 1) = 1-> k = (nhận) 0,25 - Thay k = vào (3) ta có: 2n = 60 b Số NST đơn kì sau tế bào nhóm tế bào sinh dưỡng thực lần nguyên phân thứ là: 10.60.2.22 = 4800(NST) Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa! Câu 8: Chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật (2 điểm) a Điểm khác pha sáng quang hợp tảo, vi khuẩn lam với vi khuẩn lưu huỳnh màu lục vi khuẩn lưu huỳnh màu tía? b Một học sinh viết hai trình lên men vi sinh vật trạng thái kị khí sau : C12H22O11 > CH3CHOHCOOH (1) CH3CH2OH + O2 .> CH3COOH + H2O (2) Theo em bạn viết không ? Căn vào sản phẩm tạo thành em cho biết tác nhân gây tượng Câu Nội dung Điểm a Điểm khác pha sáng quang hợp tảo, vi khuẩn lam với vi (2,0 điểm) khuẩn lưu huỳnh màu lục vi khuẩn lưu huỳnh màu tía Điểm so sánh Chất cho e Sự thải oxi Sắc tố Hệ quang hóa Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, màu lục Tảo, vi khuẩn lam H2A (A oxi) H2O Không thải oxi Có thải oxi Khuẩn diệp lục Diệp lục tố sắc tố khác Có hệ quang hóa I Có hệ quang hóa I II b Bạn HS có nhầm lẫn - Ở phản ứng (1) : trình lên men lactic ( lên men kị khí )do chất phải đường đơn glucozo đường đôi saccarozo - Ở phản ứng (2) : trình oxy hóa, coi lên men kị khí nên không phù hợp với đề Tác nhân : - Phản ứng (1) : chất tạo thành axit lactic vây cần có tác nhân vi khuẩn lactic - Phản ứng (2) : chất tạo thành axit axetic nên cần có vi khuẩn axetic 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 9: Sinh trưởng vi sinh vật ( 2,0 điểm) Dùng vi xạ khuẩn, khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng thấy tượng ? Giải thích ? Câu Nội dung Điểm - Ở ống nghiệm cấy xạ khuẩn : chúng mọc lớp xạ khuẩn vi 0,5 sinh vật hiếu khí bắt buộc (2,0 điểm) - Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn tả : chúng mọc cách lớp bề mặt chút 0,5 vi khuẩn tả VSV vi hiếu khí 0,5 - Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn lactic : chúng mọc suốt chiều sâu ống nghiệm vi khuẩn lactic VSV kị khí chịu oxi 0,5 - Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn sinh metan : chúng mọc đáy ống nghiệm vi khuẩn sinh metan VSV kị khí bắt buộc Câu 10: Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch (2,0 điểm) a Vì bệnh vi rút gây thường nguy hiểm? b So sánh phân tử MHC-I MHC-II trình diện kháng nguyên? Câu Nội dung 10 (2,0 a Bệnh vi rút gây thường nguy hiểm vì: điểm) - Vi rút kí sinh bên tế bào nên hệ thống miễn dịch tế bào phát huy tác động Muốn tiêu diệt vi rút phải phá hủy tế bào chủ - Khi xâm nhập vào tế bào chủ, vi rút điều khiển toàn hệ thống sinh tổng hợp tế bào chủ chuyển sang tổng hợp thành phần vi rút làm rối loạn hoạt động sống tế bào, dẫn đến phá hủy tế bào - Vi rút có phương thức sinh sản đặc biệt nên nhân lên nhanh chóng lây lan nhanh - Vi rút dễ phát sinh biến dị (đặc biệt vi rút có ARN Retrovirus) làm xuất chủng vi rút Do việc sản xuất vắc Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 xin thường theo sau xuất chủng vi rút b So sánh phân tử MHC-I MHC-II trình diện kháng nguyên? - Cả hai phân tử gắn với kháng nguyên phức hợp đưa bề mặt để trình cho tế bào T - MHC-I gắn với kháng nguyên nội sinh tức kháng nguyên tạo thành bên tế bào để trình cho tế bào T8 (VD Tc) tham gia đáp ứng miễn dịch tế bào - MHC-II gắn với kháng nguyên ngoại sinh tức kháng nguyên đưa vào tế bào trình cho tế bào TH (VD Tc) tham gia đáp ứng miễn dịch thể dịch 0,5 0,25 0,25 HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn , ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn , ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay