Soạn bài lớp 10: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo)

2 348 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2016, 13:33

I – KIẾN THỨC CƠ BẢNKhông những cần phải hiểu về đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà còn phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm được khai thác tối đa để xây dựng hình tượng; các hình thức khác nhau của chữ viết cũng được tận dụng để gia tăng giá trị biểu hiện của văn bản: viết hoa, xuống dòng, các loại dấu câu, khoảng trống,…2. Một mặt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng có chọn lọc những yếu tố của tất cả các lớp từ ngữ khác nhau để biểu hiện hình tượng; mặt khác (nhất là trong văn học cổ, văn học lãng mạn) phong cách ngôn ngữ này còn có lớp từ riêng, đó là lớp từ thi ca: giang sơn, hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng, nàng,…3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng rộng rãi mọi kiểu câu, đồng thời còn có cách vận dụng đặc thù các kiểu câu, tạo nên kiểu cú pháp thi ca.4. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng tối đa mọi biện pháp tu từ (ngữ âm, từ ngữ, ngữ pháp,…) để xây dựng hình tượng, tổ chức tác phẩm văn chương.5. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật hết sức coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hoà trong chiều sâu bố cục, trình bày của tác phẩm.II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG1. Ở tất cả các phương diện (ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ, bố cục, trình bày), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm gì nổi bật?Gợi ý: Các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ có chức năng biểu đạt thông thường. Gắn với đặc thù của hoạt động sáng tạo nghệ thuật, các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ này đều được sử dụng vào việc biểu hiện thẩm mĩ, truyền tải tư tưởng nghệ thuật của tác giả. Mọi khả năng biểu hiện của ngôn ngữ được tận dụng vào mục đích nghệ thuật, nhằm tạo ra hiệu quả tác động thẩm mĩ cao nhất.2. Phân tích các trích dẫn để thấy được cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật:- Tự bén hơi xuân tốt lại thêm,Đầy buồng lạ màu thâu đêm;Tình thư một bức phong còn kín,Gió nơi đâu gượng mở xem.(Nguyễn Trãi – Cây chuối)- Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.(Thép Mới – Cây tre Việt Nam)- Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳmHeo hút cồn mây súng ngửi trờiNgàn thước lên cao, ngàn thước xuốngNhà ai Pha Luông mưa xa khơi.(Quang Dũng, Tây Tiến)Gợi ý:- Về ngữ âm:+ Chú ý hình thức tổ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Soạn lớp 10: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo) I Kiến thức Không cần phải hiểu đặc điểm chung phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, yếu tố ngữ âm khai thác tối đa để xây dựng hình tượng; hình thức khác chữ viết tận dụng để gia tăng giá trị biểu văn bản: Viết hoa, xuống dòng, loại dấu câu, khoảng trống,… Một mặt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng có chọn lọc yếu tố tất lớp từ ngữ khác để biểu hình tượng; mặt khác (nhất văn học cổ, văn học lãng mạn) phong cách ngôn ngữ có lớp từ riêng, lớp từ thi ca: Giang sơn, hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng, nàng,… Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng rộng rãi kiểu câu, đồng thời có cách vận dụng đặc thù kiểu câu, tạo nên kiểu cú pháp thi ca Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng tối đa biện pháp tu từ (ngữ âm, từ ngữ, ngữ pháp,…) để xây dựng hình tượng, tổ chức tác phẩm văn chương Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hoà chiều sâu bố cục, trình bày tác phẩm II Rèn luyện kỹ Ở tất phương diện (ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ, bố cục, trình bày), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm bật? - Gợi ý trả lời câu hỏi: Các phương tiện ngôn ngữ phong cách ngôn ngữ nghệ thuật chức biểu đạt thông thường Gắn với đặc thù hoạt động sáng tạo nghệ thuật, phương tiện ngôn ngữ phong cách ngôn ngữ sử dụng vào việc biểu thẩm mĩ, truyền tải tư tưởng nghệ thuật tác giả Mọi khả biểu ngôn ngữ tận dụng vào mục đích nghệ thuật, nhằm tạo hiệu tác động thẩm mĩ cao Phân tích trích dẫn để thấy cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Tự bén xuân tốt lại thêm, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đầy buồng lạ màu thâu đêm; Tình thư phong kín, Gió nơi đâu gượng mở xem (Nguyễn Trãi – Cây chuối) Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc (Thép Mới – Cây tre Việt Nam) Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi (Quang Dũng, Tây Tiến) Gợi ý trả lời câu hỏi: - Về ngữ âm: + Chú ý hình thức tổ chức câu văn với dấu phảy ngắt nhịp đều, âm ay điệp lại (xay, quay, nay) có tác dụng gợi tả vòng quay cối xay lúa, hàm ý tuần hoàn trì trệ, không biến đổi xã hội nông nghiệp Việt Nam thủa trước + Sự cộng hưởng âm đoạn thơ Quang Dũng: Năm tiếng vần trắc câu đầu (Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm) tiếng vần câu cuối (Nhà Pha Luông mưa xa khơi) có tác dụng gợi tả, khắc hoạ địa hiểm trở Tây Bắc cảm nhận người lính Tây Tiến đường hành quân + Hiệp vần đoạn thơ Nguyễn Trãi (thêm, đêm, xem) đoạn thơ Quang Dũng (trời, khơi) - Về từ ngữ: Các từ bén, gượng,…trong thơ Cây chuối Nguyễn Trãi gợi tả sức xuân cảm nhận tinh tế tác giả; từ láy (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút) sử dụng có hiệu gợi tả hình ảnh cảm xúc câu thơ Quang Dũng - Về biện pháp tu từ: Biện pháp ẩn dụ (tình thư), nhân hoá (gió gượng mở, súng ngửi trời),… PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT(Tiếp theo)I – KIẾN THỨC CƠ BẢNKhông những cần phải hiểu về đặc điểm chung của phong cách ngônngữ nghệ thuật mà còn phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữtrong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm đượckhai thác tối đa để xây dựng hình tượng; các hình thức khác nhau củachữ viết cũng được tận dụng để gia tăng giá trị biểu hiện của văn bản:viết hoa, xuống dòng, các loại dấu câu, khoảng trống,…2. Một mặt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng có chọn lọcnhững yếu tố của tất cả các lớp từ ngữ khác nhau để biểu hiện hìnhtượng; mặt khác (nhất là trong văn học cổ, văn học lãng mạn) phongcách ngôn ngữ này còn có lớp từ riêng, đó là lớp từ thi ca: giang sơn,hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng, nàng,…3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng rộng rãi mọi kiểu câu,đồng thời còn có cách vận dụng đặc thù các kiểu câu, tạo nên kiểu cúpháp thi ca.4. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng tối đa mọi biện pháp tu từ(ngữ âm, từ ngữ, ngữ pháp,…) để xây dựng hình tượng, tổ chức tácphẩm văn chương.5. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật hết sức coi trọng vẻ đẹp cân đối,hài hoà trong chiều sâu bố cục, trình bày của tác phẩm.II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG1. Ở tất cả các phương diện (ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ,bố cục, trình bày), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm gì nổibật?Gợi ý: Các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệthuật không chỉ có chức năng biểu đạt thông thường. Gắn với đặc thùcủa hoạt động sáng tạo nghệ thuật, các phương tiện ngôn ngữ trongphong cách ngôn ngữ này đều được sử dụng vào việc biểu hiện thẩmmĩ, truyền tải tư tưởng nghệ thuật của tác giả. Mọi khả năng biểu hiệncủa ngôn ngữ được tận dụng vào mục đích nghệ thuật, nhằm tạo rahiệu quả tác động thẩm mĩ cao nhất.2. Phân tích các trích dẫn để thấy được cách sử dụng phương tiệnngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: - Tự bén hơi xuân tốt lại thêm,Đầy buồng lạ màu thâu đêm;Tình thư một bức phong còn kín,Gió nơi đâu gượng mở xem.(Nguyễn Trãi – Cây chuối)- Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.(Thép Mới – Cây tre Việt Nam)- Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳmHeo hút cồn mây súng ngửi trờiNgàn thước lên cao, ngàn thước xuốngNhà ai Pha Luông mưa xa khơi.(Quang Dũng, Tây Tiến)Gợi ý:- Về ngữ âm:+ Chú ý hình thức tổ chức câu văn với dấu phảy ngắt nhịp đều đều,âm ay được điệp lại (xay, quay, nay) có tác dụng gợi tả vòng quay củachiếc cối xay lúa, hàm ý về sự tuần hoàn trì trệ, không biến đổi của xãhội nông nghiệp Việt Nam thủa trước.+ Sự cộng hưởng âm thanh ở đoạn thơ của Quang Dũng: Năm tiếngvần trắc trong câu đầu (Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm) và cáctiếng vần bằng trong câu cuối (Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi) có tácdụng gợi tả, khắc hoạ địa thế hiểm trở của Tây Bắc cùng những cảmnhận của người lính Tây Tiến trên đường hành quân.+ Hiệp vần trong đoạn thơ của Nguyễn Trãi (thêm, đêm, xem) và đoạnthơ của Quang Dũng (trời, khơi).- Về từ ngữ: Các từ bén, gượng,… trong bài thơ Cây chuối củaNguyễn Trãi gợi tả sức xuân và những cảm nhận tinh tế của tác giả;các từ láy (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút) được sử dụng rất có hiệuquả gợi tả hình ảnh và cảm xúc trong những I – KIẾN THỨC CƠ BẢN\r\n\r\nKhông những cần phải hiểu vềđặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà còn phảibiết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngônngữ nghệ thuật.1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm được khai thác tối đa để xây dựng hìnhtượng; các hình thức khác nhau của chữ viết cũng được tận dụng để gia tăng giá trị biểu hiện của văn bản:viết hoa, xuống dòng, các loại dấu câu, khoảng trống,…2. Một mặt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng có chọn lọc những yếu tố của tất cả các lớp từngữ khác nhau để biểu hiện hình tượng; mặt khác (nhất là trong văn học cổ, văn học lãng mạn) phongcách ngôn ngữ này còn có lớp từ riêng, đó là lớp từ thi ca: giang sơn, hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng,nàng,…3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng rộng rãi mọi kiểu câu, đồng thời còn có cách vận dụng đặcthù các kiểu câu, tạo nên kiểu cú pháp thi ca.4. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng tối đa mọi biện pháp tu từ (ngữ âm, từ ngữ, ngữ pháp,…) đểxây dựng hình tượng, tổ chức tác phẩm văn chương.5. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật hết sức coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hoà trong chiều sâu bố cục, trìnhbày của tác phẩm.II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG1. Ở tất cả các phương diện (ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ, bố cục, trình bày), phong cáchngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm gì nổi bật?Gợi ý: Các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ có chức năng biểu đạtthông thường. Gắn với đặc thù của hoạt động sáng tạo nghệ thuật, các phương tiện ngôn ngữ trong phongcách ngôn ngữ này đều được sử dụng vào việc biểu hiện thẩm mĩ, truyền tải tư tưởng nghệ thuật của tácgiả. Mọi khả năng biểu hiện của ngôn ngữ được tận dụng vào mục đích nghệ thuật, nhằm tạo ra hiệu quảtác động thẩm mĩ cao nhất.2. Phân tích các trích dẫn để thấy được cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữnghệ thuật:- Tự bén hơi xuân tốt lại thêm,Đầy buồng lạ màu thâu đêm;Tình thư một bức phong còn kín,Gió nơi đâu gượng mở xem.(Nguyễn Trãi – Cây chuối)- Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.(Thép Mới – Cây tre Việt Nam)- Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trờiNgàn thước lên cao, ngàn thước xuốngNhà ai Pha Luông mưa xa khơi.(Quang Dũng, Tây Tiến)Gợi ý:- Về ngữ âm:+ Chú ý hình thức tổ chức câu văn với dấu phảy ngắt nhịp đều đều, âm ay được điệp lại (xay, quay, nay)có tác dụng gợi tả vòng quay của chiếc cối xay lúa, hàm ý về sự tuần hoàn trì trệ, không biến đổi của xãhội nông nghiệp Việt Nam thủa trước.+ Sự cộng hưởng âm thanh ở đoạn thơ của Quang Dũng: Năm tiếng vần trắc trong câu đầu (Dốc lên khúckhuỷu dốc thăm thẳm) và các tiếng vần bằng trong câu cuối (Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi) có tác dụnggợi tả, khắc hoạ địa thế hiểm trở của Tây Bắc cùng những cảm nhận của người lính Tây Tiến trên đườnghành quân.+ Hiệp vần trong đoạn thơ của Nguyễn Trãi (thêm, đêm, xem) và đoạn thơ của Quang Dũng (trời, khơi).- Về từ ngữ: Các từ bén, gượng,… trong bài thơ Cây chuối của Nguyễn Trãi gợi tả sức xuân và nhữngcảm nhận tinh tế của tác giả; các từ láy (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút) được sử dụng rất có hiệu quảgợi tả hình ảnh và cảm xúc trong những câu thơ của Quang Dũng.- Về biện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Soạn Ngữ văn lớp 12: Phong cách ngôn ngữ khoa học I VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC Văn khoa học Đọc kĩ nắm bắt cách diễn đạt văn sau: a) Văn đất nước thống Phan Ngọc b) Văn định nghĩa véctơ Hình học 10, 2006 c) Văn trẻ em suy dinh dưỡng Lê Thị Hải Nhận xét: Các văn diễn đạt ngôn ngữ khoa học (khoa học xã hội nhân văn khoa học tự nhiên); chúng văn khoa học, kiểu văn thông dụng cần thiết sống đại ngày (Tìm thêm văn khoa học khác để minh họa) Tuy sử dụng ngôn ngữ khoa học phục vụ giao tiếp lĩnh vực khoa học, văn khoa học phân chia thành ba loại: a) Các văn chuyên sâu, bao gồm: chuyên khảo, luận án, luận văn, tiểu luận, báo cáo khoa học, dự án, Những văn đòi hỏi phải xác thông tin, lôgic tập luận, phải chặt chẽ nghiêm ngặt kiến giải Loại văn thường giới hạn chuyên ngành khoa học (văn a) b) Các văn dùng để giảng dạy môn khoa học, bao gồm: giáo trình, giáo án giảng dạy môn khoa học tự nhiên khoa học xã hội nhân văn Những văn yêu cầu khoa học có yêu cầu sư phạm, tức phải trình bày nội dung từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, phù hợp với trình độ học sinh theo cấp, lớp, có định lượng kiến thức tiết, (văn b) c) Các văn phổ biến khoa học (khoa học đại chúng), bao gồm: sách phổ biến khoa học, báo, bút kí khoa học, phê bình, điểm sách, nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học đông đảo bạn đọc Loại văn yêu cầu viết cho dễ hiểu, hấp dẫn Vì dùng lối miêu tả, bút ký, dùng cách ví von so sánh biện pháp tu từ, cho hiểu đưa khoa học vào sống, (văn c) Chú ý: - Các kiểu đề văn nghị luận (giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tập luyện kỹ lập luận nhằm tạo văn khoa học từ dễ đến khó, từ thấp đến cao Ngôn ngữ khoa học - Ngôn ngữ khoa học ngôn ngữ dùng loại văn khoa học, phạm vi giao tiếp truyền thụ kiến thức khoa học: khoa học tự nhiên (Toán, Lí, Hóa, Sinh, ) khoa học xã hội nhân văn (Triết học, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lí học, Sử học, Chính trị kinh tế học, ) - Ngôn ngữ khoa học phần lớn sử dụng dạng viết, sử dụng dạng nói (hội thảo, diễn giải, nói chuyện, ), dù dạng có đặc trưng phong cách ngôn ngữ khoa học II ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC Ngôn ngữ khoa học khác ngôn ngữ thuộc phong cách mặt từ ngữ cú pháp, đặc biệt cách trình bày, lập luận văn khoa học Nhận xét từ ngữ câu văn văn khoa học a) Từ ngữ văn khoa học phần lớn từ ngữ thông thường Ví dụ: Ta hãy, Thế là, thể (đoạn văn Hoài Thanh) Nhưng từ ngữ có nghĩa Văn khoa học không dùng từ đa nghĩa, không dùng từ theo nghĩa bóng dùng biện pháp tu từ b) Văn khoa học có số lượng định thuật ngữ khoa học Ví dụ: vectơ, đoạn thẳng (hình học); thơ, thơ cũ, thơ mới, thơ tự (nghiên cứu văn học) Thuật ngữ khoa học từ chứa đựng khái niệm chuyên ngành khoa học, công cụ để tư khoa học Những thuật ngữ xây dựng từ từ ngữ thông thường, ví hình học có: điểm, đường, đoạn thẳng, góc, , vay mượn từ hệ thống ngôn ngữ khoa học nước như: ôxi, hiđrô, cacbonat canxi (hóa học), Thuật ngữ lớp từ vựng khoa học chuyên ngành mang tính khái quát, tính trừu tượng tính hệ thống, không giống với từ ngữ thông thường mà người dân sử dụng giao tiếp ngày c) Ngoài ra, văn khoa học sử dụng kí hiệu chữ số Ả Rập (1,2, 3, ), chữ số La Mã (I, II, III, ), chữ (a, b, c, ), biểu đồ, công thức trừu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tượng Như vậy, tính trừu tượng đặc trưng khái quát ngôn ngữ khoa học d) Câu văn văn khoa học đơn vị thông tin, đơn vị phán đoán, lôgic, xây dựng từ hai khái niệm khoa học trở lên theo quan hệ định Ví dụ: - Quả đất hành tinh quay xung
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài lớp 10: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo), Soạn bài lớp 10: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo), Soạn bài lớp 10: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn