Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

88 567 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2016, 09:05

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN MẠNH DŨNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG MAO, HUYỆN THANH THỦY , TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa Chính - Môi trường Khoa : Quản lí tài nguyên Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Huy Trung Thái nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN MẠNH DŨNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG MAO, HUYỆN THANH THỦY , TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa Chính - Môi trường Khoa : Quản lí tài nguyên Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Huy Trung Thái nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lí Tài Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” Trong suốt trình thực tập thực đề tài em nhận quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo khoa Quản Lí Tài Nguyên, Phòng Tài Nguyên & Môi Trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Thanh Thủy, UBND xã Phượng Mao, bạn bè gia đình Nhân dịp em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Th.S Nguyễn Huy Trung - khoa Quản Lí Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu trường Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Thanh Thủy, UBND xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy bạn bè người thân quan tâm giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thực đề tài Do trình độ có hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Mạnh Dũng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa BVTV Thuốc bảo vệ thực vật Csx Chi phí sản xuất H Hiệu đồng vốn H Cao L Thấp LUT Land use type - loại hình sử dụng đất LM – LX Lúa xuân - lúa mùa M Trung bình N Thu nhập túy 10 P Khối lượng 11 Q Đơn giá 12 RRA Rural Rapid Appraisal - Đánh giá nhanh nông thôn 13 T Tổng giá trị sản phẩm 14 TB Trung bình 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 VH Very hight - Rất cao 17 FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam Bảng 2.2 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng huyện Thanh Thủy 10 Bảng 4.1: Tình hình dân số xã Phượng Mao 22 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất vào mục đích 24 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 26 Bảng 4.4: Năng suất, sản lượng số trồng năm 2013 30 Bảng 4.5 Các LUT sản xuất nông nghiệp xã Phượng Mao 31 Bảng 4.6 Một số đặc điểm LUT trồng hàng năm 32 Bảng 4.7: Hiệu kinh tế loại trồng 37 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 38 Bảng 4.9 Phân cấp hiệu kinh tế LUT sản xuất nông nghiệp 39 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế LUT chè 42 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế LUT Táo 43 Bảng 4.12 Hiệu xã hội LUT 45 Bảng 4.13: Hiệu môi trường LUT 48 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Cánh đồng lúa khu 33 Hình 4.2 Cánh đồng lúa khu 34 Hình 4.3 Đồi chè gia đình ông Tô Văn Thành 36 Hình 4.4 Cánh đồng ngô khu 46 LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lí Tài Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” Trong suốt trình thực tập thực đề tài em nhận quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo khoa Quản Lí Tài Nguyên, Phòng Tài Nguyên & Môi Trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Thanh Thủy, UBND xã Phượng Mao, bạn bè gia đình Nhân dịp em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Th.S Nguyễn Huy Trung - khoa Quản Lí Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu trường Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Thanh Thủy, UBND xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy bạn bè người thân quan tâm giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thực đề tài Do trình độ có hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Mạnh Dũng 2.5.1 Cở sở khoa học thực tiễn đề xuất sử dụng đất 14 2.5.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.5.3 Quan điểm khai thác sử dụng đất…………………………………….16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1.Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.2.1 Địa điểm 17 3.2.2 Thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ 17 3.3.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Phượng Mao 17 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã 17 3.3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất tương lai 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 17 3.4.2 Phương pháp phân vùng nghiên cứu 18 3.4.3 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 18 3.4.4 Phương pháp xác định đặc tính đất đai 19 3.4.5 Phương pháp tính toán phân tích số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phượng Mao 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên nguồn tài nguyên môi trường 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phượng Mao 22 4.1.4 Hiện trạng sử dụng đất xã Phượng Mao năm 2013 24 4.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã 26 4.2.1 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 26 4.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp 36 4.3.1 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp 36 4.3.2 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho xã Phượng Mao 49 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Phượng Mao 51 4.6.1 Giải pháp chung 51 4.6.2 Giải pháp cụ thể 54 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt không thay sản xuất nông - lâm nghiêp, đóng vai trò định cho tồn phát triển xã hội, tặng vật vô thiên nhiên ban tặng cho loài người, thông qua trí tuệ lao động thân mình, người tác động vào đất đai làm sản phẩm nuôi sống thông qua đất phục vụ lợi ích khác sống vật chất tinh thần người Trong loại nguồn lực đầu tư vào kinh tế, xã hội gồm: đất đai - lao động - vốn, người quan tâm đặc biệt tới đất đai loại tài nguyên có hạn, gắn liền với hoạt động người, có tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái Nông nghiệp hoạt động sản xuất cổ loài người Hầu giới phải xây dựng kinh tế sở phát triển bền vững nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm đất, lấy làm bàn đạp phát triển ngành khác [4] Vì vậy, việc tổ chức sử dụng đất nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, có hiệu theo quan niệm sinh thái bền vững trở thành vấn đề toàn cầu Với mong muốn nâng cao hiệu kinh tế nông nghiệp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp xã Phượng Mao năm trước mắt lâu dài; em tiến hành thực đề tài “ Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp, từ lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp với điều kiện xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 1.3 Mục tiêu đề tài Câu hỏi vấn Tổng diện tích đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng bao nhiêu? .sào - Đất lúa: Đất màu Gia đình thường gieo trồng loại trồng nào? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Gia đình dùng thuốc trừ sâu lần/ vụ? Có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm môi trường? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Gia đình thường bón phân cho trồng chủ yếu? ………………………………………………………………………………… Gia đình bón phân cho trồng lần vụ? Vụ phải bón phân nhiều hơn? Vì sao? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Gia đình có thuê thêm đất để sản xuất không? Có Vì sao? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Không Vì sao? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Gia đình có áp dụng kĩ thuật sản xuất không? Có Không Gia đình có vay vốn để sản xuất không? Có Không Tiềm gia đình Lao động Vốn Đất Ngành Nghề Tiềm khác 10 Mỗi vụ gia đình sử dụng lao động? Có phải thuê thêm lao động hay không? Thuê tiền công? □ Có □ Không 11 Gia đình có thuận lợi khó khăn sản xuất? - Thuận lợi: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… - Khó khăn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 12 Từ thuận lợi khó khăn gia đình có ý kiến không? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 13 Gia đình có mong muốn sách nhà nước để phát triển loại trồng mạnh mình? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 14 Gia đình có dự định sản xuất năm tới? Trồng gì? Có trồng thêm hay không? 15 Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: - Đủ chi dùng sống - Không đủ chi dùng sống Đáp ứng khoảng %:…………… 16 Gia đình có dùng biện pháp để cải tạo đất không? Nếu có biện pháp nào? □ Có □ Không Tóm lại, hệ thống trồng bền vững hệ thống có khả trì sức sản xuất cấu trồng chịu tác động điều kiện bất lợi Để xác định cấu trồng hợp lí, đạt hiệu tối ưu sử dụng đất ta phải vào số điều kiện cụ thể không gian thời gian định 2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Tổng diện tích bề mặt toàn giới 510 triệu km2 Trong đó, đại dương chiếm 361 triệu km2 (71%), lại diện tích lục địa chiếm 149 triệu km2 (29%) Bắc bán cầu có diện tích lớn nhiều so với Nam bán cầu Toàn quỹ đất có khả sản xuất nông nghiệp giới 3.256 triệu ha, chiếm khoảng 22% tổng diện tích đất liền Diện tích đất nông nghiệp giới phân bố không đều: Châu Mỹ chiếm 35%, Châu Á chiếm 26%, Châu Âu chiếm 13%, Châu Phi chiếm 6% Bình quân đất nông nghiệp giới 12.000m2 Đất trồng trọt toàn giới đạt 1,5 tỷ chiếm 10,8% tổng diện tích đất đai, 46% đất có khả sản xuất nông nghiệp 54% (đất có khả sản xuất chưa khai thác) Diện tích đất canh tác giới chiếm 10% tổng diện tích đất tự nhiên (khoảng 1.500 triệu ha), đánh giá là: - Đất có suất cao: 14% - Đất có suất trung bình: 28% - Đất có suất thấp: 58% Nguồn tài nguyên đất giới hàng năm bị giảm, đặc biệt đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sử dụng khác Mặt khác, dân số ngày tăng, theo ước tính năm dân số giới tăng từ 80 - 85 triệu người Như vậy, với mức tăng người cần có 0,2 - 0,4ha đất nông nghiệp đủ lương thực, thực phẩm Đứng trước khó khăn lớn việc đánh giá hiệu sử dụng đất đất nông nghiệp cần thiết 2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam PHỤ LỤC 2: Giá phân bón giá bán số loại nông sản địa bàn * Giá số loại phân bón STT Loại phân bón Đạm Lân Kali Vôi NPK Lâm Thao Phân chuồng Giá (đồng/kg) 12.000 4.000 11.000 5.000 6000 500 * Giá số nông sản STT Loại sản phẩm Lúa Ngô Rau Sắn Táo Chè (búp khô) Lạc ( củ khô) Giá (đồng/kg) 7.000 6.500 6.000 2.200 20.000 50.000 - 80.000 27.000 - 35.000 PHỤ LỤC 3: Mức đầu tư cho loại trồng (tính bình quân cho ha) Chi phí STT A Lúa Ngô Lạc Sắn Rau Vật chất (1000đ) 20839,15 17169,85 19210,23 19120,48 26856,81 Giống 1606,6 1154,44 4155,00 831,00 5761,6 Làm đất 4224,25 4016,5 4016,5 3462,5 4625,9 Phân chuồng 3433,42 1774,34 2243,7 5527,54 5193,75 NPK 3409,60 2407,68 4188,24 5155,52 3009,88 Đạm 2190,52 1752,85 997,20 1379,56 3789,36 Kali 1713,94 3891,01 1282,79 1216,03 0,00 Thuốc BVTV 1193,46 659,26 831,00 332,4 792,22 Vôi 1576,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Chi phí khác 1940,53 1493,77 1495,8 1216,03 3684,1 B Công Lao động 234,34 192,88 337,94 185,59 517,99 PHỤ LỤC 4: Hiệu kinh tế loại trồng ( tính bình quân cho ha) Cây STT trồng Giá trị Chi phí sản xuất sản xuất (100đ) (1000đ) Thu nhập (1000đ) Hiệu sử dụng vốn (lần) Giá trị ngày công lao động (1000đ/công) Lúa xuân 35316,96 21094,94 14222,02 1,69 58,23 Lúa mùa 34271,97 21483,29 12788,68 1,59 58,22 Ngô xuân 27187,55 15818,92 11368,63 1,72 57,00 Ngô đông 27907,75 18014,42 9893,33 1,55 53,19 3285,77 1,15 16,97 Ngô hè 18185,05 14899,28 thu Lạc xuân 43389,00 19210,23 24178,77 2,26 71,52 Rau đông 99720,00 26856,81 72863,19 3,71 140,67 Sắn 48752,00 19120,48 29631,52 2,55 159,66 PHỤ LỤC 5: Hiệu kinh tế Lúa * Chi phí Lúa xuân Lúa mùa Chi phí/1 sào Chi phí/1 sào Bắc Bắc STT Chi phí Số lượng Thành tiền Chi phí/1ha (1000đ) A Vật chất Giống Làm đất Số lượng Thành tiền Chi phí/1 (1000đ) 761,55 21094,94 775,57 21483,29 80,00 2216,00 36,00 997,2 145,00 4016,50 160,00 4432,00 Phân chuồng 250,80 125,40 3473,58 245,00 122,5 3393,25 NPK 21,00 126,00 3490,20 20,03 120,18 3328,99 Đạm 7,95 90,00 2493,00 5.68 68,16 1888,03 Kali 5,76 63,36 1755,07 5,49 60,39 1672,80 Thuốc BVTV 30,00 831,00 56,17 1555,91 Vôi 32,85 909,95 81,00 2243,70 Chi phí khác 68,94 1909,64 71,17 1971,41 10 Lao động (công) 6,57 8,99 16,20 249,02 7,93 219,66 * Hiệu kinh tế Lúa xuân STT Hạng Mục Đơn vị Tính/ Lúa mùa Tính/ sào Tính/ sào Tính/ 1ha Sản lượng Tạ 1,98 54,84 1,77 49,03 Giá bán 1000đ/kg 6,49 6,44 6,99 6,99 Tổng thu nhập 1000đ 1285,02 35316,96 1237,23 34271,97 Thu nhập 1000đ 523,45 14222,02 416,66 Giá trị ngày công lao đông Hiệu suất đồng vốn 12788,68 1000đ/công 58,23 58,22 Lần 1,69 1,59 PHỤ LỤC 6: Hiệu kinh tế Ngô Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 33.105,1 nghìn ha, đất nông nghiệp 25.127,3 nghìn chiếm 75,9% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 3469,2 nghìn ha, chiếm 10,48% tổng diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng 4508,6 nghìn ha, chiếm 13,62% tổng diện tích tự nhiên Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam thể qua bảng 2.1 Bảng 2.1 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam Loại đất STT Diện tích(ha) Cơ cấu (%) Tổng diện tích tự nhiên 33105,1 100,00 Đất nông nghiệp 25127,3 75,90 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 9598,80 29,00 1.1.1 Đất trồng hàng năm 6282,50 19,00 1.1.1.1 Đất trồng lúa 4089,1 12,4 1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 58,80 0,2 1.1.1.3 Đất trồng hàng năm khác 2134,6 6,4 1.1.2 Đất trồng lâu năm 3316,30 10,00 1.2 Đất lâm nghiệp 14757,80 44,6 1.2.1 Đất rừng sản xuất 6578,20 19,90 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 6124,90 18,50 1.2.3 Đất rừng dặc dụng 2054,7 6,2 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 738,40 2,20 1.4 Đất làm muối 14,1 0,04 1.5 Đất nông nghiệp khác 18,20 0,10 Đất phi nông nghiệp 3469,20 10,50 Đất chưa sử dụng 4508,60 13,60 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Diện tích đất bình quân đầu người Việt Nam thuộc loại thấp giới Ngày nay, với áp lực dân số tốc độ đô thị hóa diện tích đất đai nước ta ngày giảm, đặc biệt diện tích đất nông nghiệp Vì vậy, vấn đề đảm bảo lương thực, thực phẩm diện tích đất nông nghiệp ngày giảm áp lực lớn Do đó, việc sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất nông nghiệp trở nên quan trọng nước ta 2.3.3 Tình hình sử dụng đất huyện Thanh Thủy Phân chuồng Kg 171,00 85,50 2368,35 NPK Kg 12,78 76,68 2124,04 Đạm Kg 4,51 54,12 1499,12 Kali Kg 4,02 44,22 1224,89 Thuốc BVTV Lần -3 24,46 677,54 Chi phí khác 52,88 1464,78 B Lao động (công) công 6,99 193,62 - Ngô đông Chi phí/1 sào Bắc STT Chi phí Số lượng Đơn vị Số lượng Chi phí/1ha Thành tiền Thành tiền (1000đ) (1000đ) A Vật chất 650,34 18014,42 Giống 65,01 1800,78 Làm đất 145,00 4016,50 Phân chuồng Kg 268,00 134,00 3711,80 NPK Kg 15,91 95,46 2644,24 Đạm Kg 7,2 86,40 2393,28 Kali Kg 4,49 49,39 1368,10 Thuốc BVTV Lần -3 21,18 586,69 Chi phí khác 53,90 1493,03 B Lao động (công) công 6,7 185,59 * Hiệu kinh tế STT Hạng Mục Đơn vị Ngô xuân Ngô hè - thu Ngô đông Tính/ Tính/ Tính/ Tính/ Tính/ sào 1ha sào 1ha sào 1ha 1,51 41,83 1,01 27,98 1,55 42,94 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 Sản lượng Giá bán 1000đ/kg 6,50 Tổng thu nhập 1000đ 981,50 27187, 656,50 18185,0 1007, 27907 ,75 55 50 Thu nhập 1000đ 410,42 11368, 118,62 3285,77 357,1 9893, 63 33 Giá trị ngày công lao 1000đ/cô động ng Hiệu suất đồng vốn Tạ Tính/ Lần 57,00 16,97 1,72 1,15 53,19 1,55 PHỤ LỤC 7: Hiệu kinh tế sắn * Chi phí Chi phí/1 sào Bắc STT Chi phí Số lượng Đơn vị Số lượng Chi phí/1ha Thành tiền Thành tiền (1000đ) (1000đ) A Vật chất 690,27 19120,48 Giống 30,00 831,00 Làm đất 125,00 3462,50 Phân chuồng Kg 399,1 199,55 5527,54 NPK Kg 31,02 186,12 5155,52 Đạm Kg 4,15 49,8 1379,46 Kali Kg 3,99 43,90 1216,03 Thuốc BVTV Lần 12,00 332,40 Chi phí khác 43,90 1216,03 B Lao động (công) công 6,7 185,59 * Hiệu kinh tế Bình quân xã STT Hạng Mục Đơn vị Tính/1 sào Tính/ Sản lượng Tạ 8,00 221,60 Giá bán 1000đ/kg 2,2 2,2 Tổng thu nhập 1000đ 1760,00 48752,00 Thu nhập 1000đ 1069,73 29631,52 Giá trị ngày công lao động 1000đ/công 159,66 Lần 2,55 Hiệu suất đồng vốn PHỤ LỤC 8: Hiệu kinh tế Lạc Rau đông ( cải bắp) * Chi phí Lạc xuân Cải bắp Chi phí/1 sào Chi phí/1 sào Bắc Bắc STT Chi phí Số lượng Thành tiền Chi phí/1ha Số lượng (1000đ) Thành tiền Chi phí/1 (1000đ) A Vật chất 693,51 19210,23 Giống 150,00 4155,00 Làm đất 145,00 4016,5 Phân chuồng 163,00kg 81,50 2243,7 NPK 25,20kg 151,2 Đạm 3,00kg Kali Thuốc BVTV Chi phí khác Lao động (công) 969,56 26856,81 208,00 5761,60 167,00 4625,90 375,00 kg 187,50 5193,75 4188,24 18,11kg 108,66 3009,88 36,00 997,2 11,40kg 136,80 3789,36 4,21kg 46,31 1282,79 0,00kg 0,00 0,00 lần 30,00 831,00 - lần 28,60 792,22 54,00 1495,80 133,00 3684,1 12,20 337,94 1300 18,7 517,99 * Hiệu kinh tế Lạc xuân STT Hạng Mục Đơn vị Tính/ Tính/ Cải bắp Tính/ Tính/ Huyện Thanh Thủy có tổng diện tích tự nhiên 12510,42 ha, chủ yếu đất nông nghiệp 8336,75 chiếm 66,64% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 4941,35 (chiếm 39,50% tổng diện tích tự nhiên), chủ yếu đất trồng lúa, đất trồng màu (ngô, lạc, đỗ) đất trồng loại công nghiệp ngắn ngày Đất phi nông nghiệp có diện tích 3807,70 (chiếm 30,44% tổng diện tích tự nhiên) Đất đai đưa vào sử dụng nên diện tích đất chưa sử dụng không cao (diện tích 365,97 ha, chiếm 2,93% tổng diện tích tự nhiên) Theo số liệu thống kê năm 2013, trạng sử dụng đất cụ thể huyện Thanh Thủy thể bảng 2.2 PHỤ LỤC 9: Hiệu kinh tế chè (Tính bình quân cho ha) * Chi phí Chè cành STT Chi phí Số lượng Bình quân xã Thành tiền Số lượng Thành tiền ( 1000đ) A Vật chất Phân bón (1000đ) 47581,11 12133,09 - NPK 84,1 tạ 5046,00 31,22 tạ 5701,8 - Đạm 15,57 tạ 18684 10,06 tạ 1760 - Kali 10,29 tạ 11319 4,02 tạ 130,68 25 lần 6752,11 18 lần 78 Thuốc BVTV Chi phí khác B Lao động (công) 5780 4166 1192,4 689,4 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Đơn vị Chè cành Bình quân xã Sản lượng Tạ 31,02 59,43 Giá bán 1000đ/kg 54,69 88,00 Tổng thu nhập 1000đ 158,90 288,68 Thu nhập 1000đ 115,69 301,00 GT ngày công lao động 1000đ/công 165,40 267,52 Hiệu suất đồng vốn Lần 3,55
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn