GA MT 2 ca nam

72 301 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Họ và tên GV: Phan Quốc Tuấn Môn: Mĩ thuật 2 Năm học: 2008 - 2009 Bài 1: VẼ TRANG TRÍ VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT I- MỤC TIÊU. - HS nhâni biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Tạo được những sắc độ đậm, nhat trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh, . II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Sưu tầm 1 số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có độ đậm, độ nhạt - Hình minh họa 3 sắc độ, đậm vừa và nhạt, .phấn màu. HS: Giấy vẽ hoặc vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu, . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phú t 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho HS xem hình minh họa 3 độ đậm, nhạt và gợi ý: + Trong 3 sắc độ, hình nào là độ đậm, đậm vừa và nhạt ? - GV cho HS xem 1 số bài vẽ trang trí, gợi ý: + Trong bài vẽ trang trí em thấy có 3 độ đậm, nhạt không ? + Vẽ độ đậm, nhạt có t/d gì ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c HS xem hình 5, vở Tập vẽ 2, gợi ý: * Dùng 3 màu (tự chọn) để vẽ hoa, nhị, lá. * Mỗi bông hoa vẽ độ đậm, nhạt khác nhau ( theo thứ tự: đậm, đậm vừa, nhạt) - GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn. * Vẽ đậm: đưa nét mạnh, nét đan dày. * Vẽ nhạt: Đưa nét nhẹ tay hơn, nét đan thưa. ( Có thể vẽ bằng màu hoặc chì đen) HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV bao quát lớp, nhắc nhỏ HS chọn màu theo ý thích, vẽ cẩn thận không bị nhem ra ngoài bông hoa, . - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh thiếu nhi. - Đưa vở Tập vẽ 2 để học, ./. - HS quan sát và trả lời. - HS trả lời theo cảm nhận riêng. - HS quan sát và trả lời. + Trong bài trang trí có 3 độ đậm đậm nhat. + 3 độ đậm, nhạt làm cho bài vẽ sinh động hơn, . - HS lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. HS vẽ bài. - Chọn màu theo ý thích. - Vẽ màu 3 độ đậm, nhạt theo cảm nhận riêng. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 2: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH THIẾU NHI ( Tranh Đôi bạn của Phương Liên) I- MỤC TIÊU. - HS làm quen với tranh của thiêu nhi Việt Nam và thiếu nhi Quốc tế. - HS nhận biết vẻ đẹp của tranh qua sự sắp xếp hình ảnh và cách vẽ màu. - HS hiểu được tình cảm bạn bè được thể hiện qua tranh. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Tranh in trong Vở Tập vẽ 2 (nếu có) - Sưu tầm một vài bức tranh của thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi Quốc tế. HS: - Vở Tập vẽ 2, sưu tầm tranh của thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi Quốc tế. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của họcinh 30 phút 5 phú t - Giới thiệu bài mới: GV cho HS xem 1 số bức tranh của thiếu nhi và giới thiệu. HĐ1: Hướng dẫn HS xem tranh. - GV y/c HS chia nhóm: - GV phát phiếu học tập cho các nhóm và y/c các nhóm xem bức tranh Đôi bạn (tranh sáp màu và bút dạ của bạn Phương Liên): + Trong tranh vẽ những hình ảnh nào ? + Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ? + Hai bạn trong tranh đang làm gì ? + Em hãy kể những màu được sử dụng trong tranh ? + Em có thích bức tranh Đôi bạn không ? Vì sao ? - GV y/c HS bổ sung cho các nhóm. - GV tóm tắt: - GV cho HS xem 1 số bức tranh vẽ về thiếu nhi và gợi ý về hình ảnh, bố cục, màu,… - GV củng cố: HĐ2: Nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét chung về tiết học. Biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS khá, giỏi,… * Dặn dò: - Quan sát 1 số loại lá cây. - Đưa Vở Tập vẽ 2, bút chì, tẩy, màu,…/. - HS lắng nghe. - HS chia nhóm - Các nhóm quan sát tranh , thảo luận và trả lời: N1: Đôi bạn, cây, cỏ, bướm và 2 chú gà, . N2: Đôi bạn là hình ảnh chính, cây, cỏ, bướm, gà,…là hình ảnh phụ, N3: Đôi bạn đang ngồi đọc sách. N4: Màu vàng cam, màu xanh, màu đen, màu tím,… N5: HS trả lời theo cảm nhận riêng,… - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe nhận xét. - HS lắng nghe dặn dò: Bài 3: VẼ THEO MẪU VẼ LÁ CÂY I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm, vẽ đẹp của 1 vài loại lá cây. - HS biết cách vẽ và vẽ được lá cây. - Vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Tranh hoặc ảnh 1 vài loại lá cây. Một số lá cât thật. - Bài vẽ lá cây của HS năm trước. HS: - Một số lá cây thật. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,… III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giớithiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV giới thiệu 1 số hình ảnh lá cây và gợi ý: + Em hãy cho biết đây là loại lá cây gì ? + Hình dáng của mỗi loại lá cây ? + Màu sắc ? - GV tóm tắt. - GV cho HS xem 1 số bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình ảnh, màu,… - GV củng cố: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ lá cây. - GV vẽ minh hoạ bảng và hướng dẫn. + Vẽ hình dáng chung của lá cây. + Nhìn mẫu vẽ chi tiết. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV đặt mẫu vẽ. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ bố cục cho cân đối, nhìn mẫu để vẽ, vẽ màu theo ý thích, … * Lưu ý: không dùng thước để kẻ,… HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nh.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát 1 số vườn cây,… - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/. - HS quan sát và trả lời. + lá cây bưởi, lá trầu, lá bàng, lá cây hoa hồng, lá cam,… + Mỗi lá cây có hình dáng khác nhau,… + Có nhiêu màu: vàng, xanh, đỏ,… - HS lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ bài theo mẫu, vẽ lá cây. - Vẽ màu theo ý thích,… - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 4: VẼ TRANH ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết 1 số loại cây trong vườn. - HS vẽ được tranh vườn cây và vẽ màu theo ý thích. - HS yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc bảo vệ cây trồng. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Một số tranh ảnh về các loại cây. - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,… III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý: + Trong tranh, ảnh có những hình ảnh nào ? + Cây có những bộ phận nào ? + Màu sắc ? - GV tóm tắt. - GV y/c HS nêu 1 số loại cây mà em biết ? HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ tranh đề tài ? - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Chọn loại cây. + Vẽ hình dáng cây. + Vẽ thêm 1 số hình ảnh phụ. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ vườn cây phù hợp và rõ đặc điểm, vẽ thêmhình ảnh phụ để bài vẽ sinh động, vẽ màu theo ý thích,… - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không dùng thước để kẻ,… HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nh.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng, đặc điểm các con vật. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/. - HS quan sát và trả lời. + Vườn cây dừa, cây cam, cây chuối,… + Gồm: thân, cành, vòm lá. + HS trả lời theo cảm nhận riêng,… - HS quan sát và lắng nghe. - HS trả lời: vườn cây bưởi, cây khế,… - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ bài. Vẽ hình ảnh sáng tạo, vẽ màu theo ý thích,… - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, màu và chọn ra bài vẽ đẹp nhất,… - HS lắng nghe - HS lắng nghe dặn dò. Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm của con vật. - HS biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật. - HS nặn hoặc vẽ, xé dán được hình 1 con vật theo ý thích. II-THIẾT BỊ DẠY-HỌC: : - Sưu tầm tranh ảnh về các con vật. Bài thực hành của HS năm trước - Giấy vẽ, đất nặn, giấy màu, màu, . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phú t 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới. HĐI: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét. - GV treo tranh ảnh 1 số con vật, đặt câu hỏi: + Con vật trong tranh có tên gọi là gì ? + Con vật có nhữg bộ phận nào ? + Hình dáng khi chạy nhảy có thay đổi không + Kể thêm 1 số con vật mà em biết ? - GV cho xem bài của HS năm trước. HĐ2:Hướng dẫn HS cách nặn, vẽ, xé dán. - GV y/c HS nêu các bước tiến nặn, cách vẽ, cách xé dán ? 1.Cách nặn: GV hướng dẫn theo 2 cách nặn. C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật rồi ghép dính. C2: Nhào thành 1 thỏi đất rồi nặn . 2. Cách vẽ: - GV hướng dẫn. + Vẽ các bộ phận chính trước. + Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình. + Vẽ màu theo ý thích. 3. Cách xé dán: - GV hướng dẫn. + Vẽ hình dáng con vật. Xé các bộ phận. + Xếp hình cho phù hợp với dáng con vật. + Bôi keo ở mặt sau và dán hình. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV y/c HS chia nhóm. - GV bao quát lớp,nhắc nhở các nhóm chọn con vật yêu thích để nặn, vẽ hoặc xé dán, . - GV giúp đỡ 1 số nhóm yếu, động viên nhóm khá, giỏi . HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm. - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét bổ sung. Dặn dò: - Sưu tầm tranh, ảnh các con vật. - Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Con thỏ, con gà, con mèo . + Đầu, thân, chân, mắt, mũi,miệng + Có sự thay đổi. + Con trâu, con chó, con vịt . - HS quan sát, nhận xét. - HS trả lời: - HS nêu cách nặn. - HS quan sát và lắng nghe. - HS nêu các bước vẽ con vật - HS quan sát và lắng nghe. - HS nêu cách xé dán. - HS quan sát và lắng nghe. -HS chia nhóm. - HS làm bài theo nhóm. - HS chọn màu và chọn con vật yêu thích để nặn, vẽ hoặc xé dán, . - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm - HS nhận xét. - HS lắng nghe. -HS lắng nghe dặn dò. Bài 6: Vẽ trang trí MÀU SẮC, CÁCH VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN (Hình tranh Vinh hoa- phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ) I- MỤC TIÊU. - HS sử dụng được 3 màu cơ bản đã học ở lớp 1. - HS biết thêm 3 màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau: da cam, tím, lục. - Vẽ màu vào hình có sẵn theo ý thích,… II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Bảng màu phóng to. - Một số tranh dân gian: mái, Lợn nái, Vinh hoa, Phú quí,… - Bài vẽ của HS năm trước,… HS: - Vở Tập vẽ bút chìm tẩy, màu,… III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV y/c HS quan sát bảng màu và gợi ý: + Nêu 3 màu cơ bản. + Màu đỏ + màu vàng = ? + Màu vàng + màu lam = ? + Màu đỏ + màu lam = ? - GV tóm tắt. - GV y/c HS tìm các màu ở hộp màu ? - GV cho HS xem 1 số bài vẽ màu vào tranh dân gian Đông Hồ và gợi ý về màu. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV hướng dẫn. + Vẽ đều màu. + Vẽ nhiều màu,có đậm, có nhạt. + Màu sắc tươi vui, rực rỡ,… HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV y/c HS chia nhóm. - GV nêu y/c bài vẽ và phát tranh được phóng to cho các nhóm. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ màu cẩn thận, không nhem ra ngoài hình vẽ, vẽ màu theo ý thích,… - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV y/c các nhóm trình bày bài vẽ. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh về đề tài em đi học. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/. - HS quan sát và trả lời. + 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, lam. + Màu đỏ + màu vàng = màu da cam. + Màu vàng + màu lam = màu lục. + Màu đỏ + màu lam = màu tím. - HS quan sát và lắng nghe. - HS chọn màu. - HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát và lắng nghe. - HS chia nhóm. - HS vẽ màu theo nhóm. - HS trình bày bài vẽ. - HS nhận xét về màu,… - HS quan sát và lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 7: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I- MỤC TIÊU. - HS hiểu nội dung đề tài em đi học. - HS biết cách sắp xếp hình ảnh để làm rõ nội dung tranh. - HS vẽ được tranh em đi học. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Sưu tầm 1 số tranh ảnh về đề tài Em đi học. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ và bộ đồ dùng dạy học. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - GIấy vẽ hoặc vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,… III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. T G Hoạt động của giáo viên Hiạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV giới thiệu 1 số tranh về đề tài Em đi học và gợi ý: + Những bức tranh này có nội dung gì ? + Hình ảnh nào nổi bật trong tranh ? + Trong tranh còn có những hình ảnh nào ? + Được vẽ màu như thế nào ? - GV tóm tắt. - GV gọi 2 đến 3 HS và gợi ý: + Hằng ngày em đi học cùng ai ? + Hai bên đường có những hình ảnh nào ? HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ tranh đề tài. - GV hướng dẫn. + Tìm, chọn nội dung đề tài. + Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/ vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hình ảnh phù hợp với nội dung, vẽ màu theo ý thích,… - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. HĐ4: nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Sưu tân tranh của hoạ sĩ. - Đưa vở Tập vẽ 2,…/. - HS quan sát và lắng nghe. + Mẹ đưa em tới trường, em và bạn tới trường,… + Em đi học,… + Có cây cối, nhà, ong, bướm,… + Vẽ màu đậm, màu nhat, màu sắc tươi vui,… - HS lắng nghe. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Có nhà, cây cối,… - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ bài, chọn nội dung theo cảm nhận riêng, vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên nhận xét. - HS nhận xét,… - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 8: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH TIẾNG ĐÀN BẦU (Tranh sơndầu của hoạ sĩ Sỹ Tốt) I- MỤC TIÊU. - HS làm quen, tiếp xúc với tranh của hoạ sĩ. - HS học tập cách sắp xếp hình vẽ và cách vẽ màu trong tranh. - HS yêu mến anh bộ đội. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Một, vài bức tranh của hoạ sĩ: Tranh phong cảnh, sinh hoạt,… - Tranh thiếu nhi. HS: - Vở Tập vẽ 2, - Sưu tầm tranh của hoạ sĩ, của thiếu nhi. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 30 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS xem tranh. - GV y/c HS chia nhóm. - HS y/c các nhóm quan sát tranh và phát phiếu học tập cho các nhóm. + Em hãy nêu tên bức tranh và tên hoạ sĩ ? + Tranh vẽ những hình ảnh nào ? + Anh bộ đội và 2 em bé đang làm gì ? + Màu sắc trong tranh ? + Em có thích bức tranh Tiếng đàn bầu không? Vì sao ? + Kể 1 số bức tranh tiêu biểu của hoạ sĩ Sỹ Tốt ? - GV y/c HS bổ sung cho các nhóm. - GV tóm tắt: HĐ2: Nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét chung về tiết học, biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS khá, giỏi,… * Dặn dò: - Sưu tầm trên sách, báo. Tập nhận xét tranh. - Quan sát các loại mũ. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/. - HS chia nhóm. - HS quan sát tranh, thảo luận và trả lời. N1: Tiếng đàn bầu của hoạ sĩ Sỹ Tốt. N2: Chú bộ đội, 2 em bé, cô thôn nữ nhà, tranh dân gian treo tường,… N3: Chú bộ đội đang đánh đàn và 2 em bé đang ngồi nghe tiếng đàn,… N4: Màu sắc tươi vui, có đậm, có nhat, . N5: HS trả lời theo cảm nhận riêng. N6: Em nào cũng được học cả, Ơ! bố,… - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe nhận xét. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 9: VẼ THEO MẪU VẼ CÁI MŨ I- MỤC TIÊU. - HS hiểu được hình dáng, vẻ đẹp, ích lợi của các loại mũ. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái mũ,… II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Tranh ,ảnh các loại mũ. - Chuẩn bị 1 vài cái mũ ó hình dáng và màu sắc khác nhau. [...]... quan sát Tập vẽ 2 và giới thiệu y/c HS chia nhóm - HS chia nhóm 10 1 Tượng vua Quang Trung: phút - GV y/c HS quan sát tượng và gợi ý: - HS thảo luận và trả lời + Vua Quang Trung tư thế như thế nào ? N1: Trong tư thế hướng về phía trước, dáng hiên ngang + Nét mặt ? N2: Mặt ngẩng cao, mắt nhìn thẳng,… + Tay trái cầm gì ? N3: Tay trái cầm đốc kiếm,… + Tượng đặt ở đâu ? N4: Tượng đặt trên bệ cao - GV tóm... Sáu phút - GV y/c quan sát tượng và gợi ý: - HS thảo luận và trả lời + Chị đứng trong tư thế như thế nào ? N1: Trong tư thế hiên ngang,… + Nét mặt của chị ? N2: Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng,… + Hai tay ? N3: Tay nắm chặt, biểu hiện kiên quyết - GV tóm tắt: - HS lắng nghe 2 H 2: nhận xét, đánh giá phút - GV nhận xét chung về tiết học, biểu dương 1 - HS lắng nghe nhận xét số HS tích cực phát biểu XD bài,... cho xem bài của HS năm trước - HS quan sát, nhận xét H 2: Hướng dẫn HS cách nặn, vẽ, xé dán 5 - GV y/c HS nêu các bước tiến nặn, cách vẽ, - HS trả lời: phú cách xé dán ? t 1.Cách nặn: GV hướng dẫn theo 2 cách nặn - HS nêu cách nặn C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật - HS quan sát và lắng nghe rồi ghép dính C2: Nhào thành 1 thỏi đất rồi nặn 2 Cách vẽ: - GV hướng dẫn - HS nêu các bước vẽ con vật... cho xem bài của HS năm trước - HS quan sát, nhận xét H 2: Hướng dẫn HS cách nặn, vẽ, xé dán 5 - GV y/c HS nêu các bước tiến nặn, cách vẽ, - HS trả lời: phú cách xé dán ? t 1.Cách nặn: GV hướng dẫn theo 2 cách nặn - HS nêu cách nặn C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật - HS quan sát và lắng nghe rồi ghép dính C2: Nhào thành 1 thỏi đất rồi nặn 2 Cách vẽ: - GV hướng dẫn - HS nêu các bước vẽ con vật... đi tham quan ở đâu ? Phong cảnh ở đó như thế nào ? H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ 5 - GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh phú - GV vẽ minh hoạ bảng và hướng dẫn t B1: Tìm, chọn nội dung đề tài B2: Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ B3: Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình B4: Vẽ màu theo ý thích HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: 20 + Em chọn phong cảnh gì để vẽ ? phú + Hình ảnh nào... tắt - HS lắng nghe H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ 5 - GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ tranh? - HS trả lời: phú - GV hướng dẫn vẽ tranh ở bộ ĐDDH - HS quan sát và lắng nghe t B1: Tìm, chọn nội dung đề tài B2: Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ B3: Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình B4: Vẽ màu theo ý thích HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành - GV nêu y/c vẽ tranh - HS vẽ bài sáng tạo, vẽ màu theo ý 20 - GV bao quát lớp... lớp trước - HS quan sát và trả lời - GV tóm tắt: - HS lắng nghe H 2: Hướng dẫn HS cách nặn, cách vẽ 5 1 Cách nặn: GV y/c HS nêu cách nặn - HS trả lời: phú - GV nặn minh họa và hướng - HS quan sát và lắng nghe t C1: + Nặn từng bộ phận + Ghép, dính với nhau và tạo dáng C2: Từ 1 thỏi đất nặn thành hình dáng - HS quan sát và lắng nghe người 2 Cách vẽ: + Phác hình dáng người - HS quan sát và lắng nghe + Vẽ... giống nhau vẽ màu giống nhau phú - GV nhận xét - HS quan sát và trả lời t H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ - GV y/c HS nêu cách vẽ trang trí đường diềm - HS nêu các bước vẽ trang trí - GV minh hoạ bảng và hướng dẫn - HS quan sát và lắng nghe B1:Tìm vị trí thích hợp,vẽ đ/diềm B2: Chia k/cách để vẽ hoạ tiết B3:Tìm hình mảng và vẽ hoạ tiết 20 B4: Vẽ màu phú HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành: t -GV bao quát lớp,nhắc nhở... tóm tắt: - HS lắng nghe H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật - HS trả lời 5 - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn - HS quan sát và lắng nghe phú + Vẽ hình các bộ phận chính trước t + Vẽ các bộ phận nhỏ sau + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động + Vẽ màu theo ý thích HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành - GV nêu y/c vẽ bài - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích 20 - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi:... cố: - HS lắng nghe 5 H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ phút - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu - HS trả lời - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn 1 Cờ Tổ quốc: - HS quan sát và lắng nghe + Vẽ hình dáng lá cờ vừa với phần giấy + Vẽ ngôi sao ở giữa nền cờ + Vẽ màu: nền màu đỏ, ngôi sao màu vàng 2 Cờ lễ hội : - HS quan sát và lắng nghe + Vẽ hình dáng bề ngoài trước, chi tiết sau + Vẽ màu theo ý thích 20 HĐ3: Hướng dẫn HS . Tập vẽ 2 (nếu có) - Sưu tầm một vài bức tranh của thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi Quốc tế. HS: - Vở Tập vẽ 2, sưu tầm tranh của thiếu nhi Việt Nam và thiếu. TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Họ và tên GV: Phan Quốc Tuấn Môn: Mĩ thuật 2 Năm học: 20 08 - 20 09 Bài 1: VẼ TRANG TRÍ VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT I- MỤC TIÊU. - HS nhâni biết
- Xem thêm -

Xem thêm: GA MT 2 ca nam, GA MT 2 ca nam, GA MT 2 ca nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn