Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5

9 280 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 11:09

VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 1A Phép cộng phạm vi Toán: Kiểm tra cũ: + + 3 + 2 Phép cộng phạm vi 4+ =5 + =5 + =5 + =5 TOÁN: 4+1= 1+4=5 3+2=5 2+3=5 TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+2=4 3+2= 2+3=5 2+3= 4+1=5 1+4= 3+1=4 TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + + TOÁN: Phép cộng phạm vi Bài 4: a)Viết phép tính thích hợp: + = TOÁN : Phép cộng phạm vi 4+1=5 1+4= 3+2= 2+3= Chân thành cảm ơn thầy cô giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5, Bài giảng Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn