KỸ NĂNG đọc SÁCH và tài LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG tự học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học AN GIANG

7 607 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2016, 11:30

KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH VÀ TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Đỗ Thị Thanh Hà* Các mơn lý luận trị có vai trò to lớn q trình rèn luyện lập trường tư tưởng trị cho sinh viên trường Cao Đẳng Đại học Do từ năm đầu sinh viên bắt đầu tiếp cận kiến thức mơn học Trường Đại học An Giang từ thành lập đến ln quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy học mơn lý luận trị nói riêng mơn học khác tồn trường nói chung Khi trường chuyển từ hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, đặt u cầu phải nâng cao chất lượng dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy lực tự học, tự nghiên cứu sinh viên Với u cầu việc nâng cao chất lượng dạy học, bên cạnh nỗ lực từ phía nhà trường giảng viên đòi hỏi sinh viên cần thay đổi nhận thức hành động để đạt hiệu cao q trình học tập Một thực tế cần nhận thấy, phận khơng nhỏ sinh viên khơng thật thích học mơn lý luận trị dẫn đến hoạt động tự học * Thạc sĩ, Trường ĐH An Giang 204 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO sinh viên mơn khiêm thốn, kỹ đọc sách để tìm tư liệu, tích lũy kiến thức cho thân chưa đáp ứng u cầu đặt Để hoạt động tự học đạt hiệu quả, sinh viên phải rèn luyện cho kỹ năng, phương pháp phù hợp đắn Có nhiều kỹ hoạt động tự học, viết này, tác giả đề cập đến kỹ đọc sách tài liệu mơn khoa học Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy tính động tư sáng tạo sinh viên Tự học hình thức hoạt động nhận thức người học nhằm chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo; giúp người học tìm tri thức mới, cách thức hành động nỗ lực thân Trong q trình tự học, người học tự khám phá, tìm tòi tri thức nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết, bổ sung mở rộng tri thức ngồi chương trình dạy nhà trường Đối với sinh viên bậc đại học, hoạt động tự học chất hoạt động nhận thức độc lập có nhiều hình thức phạm vi rộng lớn như: tự học lớp với hướng dẫn trực tiếp giảng viên; tự học ngồi lớp với hướng dẫn gián tiếp giảng viên tự học cách hồn tồn độc lập Bất kỳ cơng việc tự học liên quan đến việc đọc sách, tài liệu khoa học; đọc sách coi cơng việc chủ yếu, nhiệm vụ tất yếu sinh viên đại học Tuy nhiên, cần hiểu rõ thực chất cơng việc khơng phải đọc sách mà phải đọc nghiên cứu nào, tức phải suy nghĩ nghiền ngẫm, tiếp thu tất đọc Trong hoạt động tự học mơn lý luận trị, đọc sách tài liệu có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục phát triển tồn diện cho sinh viên: giúp hiểu sâu củng cố kiến thức học; giúp rèn luyện cho sinh viên thái độ đắn học tập nghiên cứu; đọc sách thường xun giúp hình thành kỹ xảo làm cho lực tự học thân ngày hồn thiện Trong q trình đọc sách, sinh viên hồn thiện, khắc sâu, mở rơng tri thức, rèn luyện khả phân tích, tổng hợp, hồn thiện kỹ đọc, cách trình bày diễn đạt Đây KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 205 cách học khơng phục vụ trực tiếp q trình học tập cho sinh viên mà giúp em có thói quen nghiên cứu học tập thời gian dài Nhận thức rõ vai trò kỹ đọc sách tài liệu q trình học tập mơn lý luận trị thực tế sinh viên lúng túng cách đọc sách cho phù hợp đạt hiệu cao Sau số u cầu kỹ nhằm giúp việc nghiên cứu sách tài liệu sinh viên đạt mục tiêu đề ra: Thứ nhất, phải chọn sách hợp lý Đây u cầu kỹ đọc sách chọn sách khơng hợp lý sai u cầu mơn học cơng việc nghiên cứu tư liệu sinh viên khơng đảm bảo kiến thức mục tiêu cần đạt q trình học tập Trong giảng dạy mơn khoa học Mác – Lênni Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên giới thiệu sách tài liệu có liên quan đến nội dụng học phần Bản thân sinh viên đơi khơng thể đọc hết tất cả, đó, sinh viên nên tìm đọc sách phù hợp với kiến thức truyền thụ Một điều quan trọng nhằm đảm bảo cho việc chọn sách phù hợp sinh viên nên xác định mục đích đọc sách để tìm sách, chỗ nhằm đạt u cầu Sinh viên trước tìm kiếm sách nên đặt cho câu hỏi: “đọc gì”, “đọc để làm gì?” để từ định hướng việc khai thác kiến thức tìm sách hay tài liệu phù hợp phục vụ cho cơng việc tự học nâng cao kiến thức Để nhanh chóng lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, sinh viên tham khảo ý kiến anh, chị sinh viên khóa trước, hỏi trực tiếp giảng viên, tìm kiếm mạng hay hệ thống máy tính thư viện Thứ hai, nắm vững cách đọc sách khác Mỗi loại sách, tài liệu có cách đọc khác nhau, sinh viên cần nắm cách đọc sách để khai thác tốt thơng tin sách hay tài liệu 206 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Những tài liệu tham khảo mơn lý luận trị viết với nhiều hình thức khác đồng nghĩa với việc nội dung đề cập theo hướng riêng biệt Đơi nghiên cứu mảng đề tài với nhiều tác giả khác nội dung có khác biệt Chính điều đòi hỏi sinh viên cần biết cách đọc cho thân cảm thụ hiểu rõ vấn đề loại sách, tài liệu khác Để đạt hiệu quả, sinh viên đọc theo cách sau: - Đọc lướt qua lần nhằm hiểu khái qt nội dung sách hay tài liệu đọc trang đầu, xem mục lục, xem phần kết luận - Đọc trọn sách hay tài liệu, q trình sinh viên nhận xét, đánh giá nội dung chi tiết, văn phong, kết cấu tự rút điều bổ ích cho việc học tập thân - Đọc theo hướng có trọng điểm, nghiền ngẫm kỹ luận điểm quan trọng, phần có liên quan đến vấn đề nghiên cứu vận dụng đọc vào giải vấn đề đặt sống Ví dụ: mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều vấn đề vận dụng, liên hệ thân sinh viên nhằm tạo cho lĩnh trị vững vàng như: nội dung đường q độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, thể quyền làm chủ chủ xây dựng Nhà nước vững mạnh, vai trò lãnh đạo Đảng giai đoạn Đảng cầm quyền…., hay để tu dưỡng, rèn luyện nhân cách như: học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn, tiếp thu nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam giai đoạn hội nhập nay… - Mặt khác sinh viên cần phải ý đến tốc độ đọc, tức phải học cách đọc nhanh, đọc mắt khơng đọc thành tiếng, vừa đọc vừa ghi nhớ, tóm tắt nhanh nội dung đọc Thứ ba, tích cực tư ghi chép cách khoa học đọc sách KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 207 Tư đọc sách phần quan trọng giúp sinh viên hình dung ý tưởng, đối chiếu, so sánh ý tưởng đó, từ phát nội dung sách; rút kết luận đánh giá đắn vấn đề nêu sách Bên cạnh đó, sinh viên nên ghi lại nội dung cho quan trọng, có ý nghĩa việc giải mục đích học tập hay nhu cầu cá nhân Đọc ghi chép ln liền với nhau, tác động bổ sung cho q trình tự học hiệu việc đọc sách đươc thể kết ghi chép đọc Chẳng hạn, muốn tìm hiểu sáng tạo Hồ Chí Minh đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam tài liệu tham khảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam” Đại tướng Võ Ngun Giáp, sinh viên phải thật tư duy, nghiền ngẫm kỹ nội dung có liên quan tài liệu để tìm luận điểm thể sáng tạo thể như: sáng tạo đường cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội thời kỳ q độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước Sinh viên cần ghi nhận lại vấn đề, tổng kết rút nội dung cuối cho câu trả lời Trong q trình tư ghi chép giúp sinh viên nắm vững kiến thức hơn, khơng tìm câu trả lời mà hiểu thêm nội dung khác tài liệu, củng cố kiến thức vận dụng phù hợp q trình học tập mơn học Khi ghi chép đoạn tài liệu, sinh viên trích hẳn đoạn tóm tắt phần tùy vào mục đích sử dụng cần thiết giữ ngun văn tài liệu, ý tác giả Cần ghi lại địa trích dẫn để tiện cho việc tìm kiếm sau cần thiết Ví dụ: đọc tài liệu nhằm vận dụng cho kiến thức mơn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản, sinh viên tham khảo quan điểm cần có trích dẫn cụ thể, phải tìm hiểu rõ quan điểm tác giả nào, tác phẩm, văn kiện nào, năm xuất trích trang số bao nhiêu… đồng thời cần tư tích cực để đưa đánh giá, nhận xét riêng vấn đề cần trao đổi 208 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Có thể thấy, tư giúp sinh viên nắm nội dung, luận điểm quan trọng sách hay tài liệu để có cách ghi chép phù hợp với nghiền ngẫm Ghi chép lại cách sinh viên nhìn lại tư thân, xem hiểu vấn đề đến đâu, tiếp thu điều từ sách Đây hai q trình quan trọng, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao lực tư khả ghi chép, tạo thói quen tốt q trình đọc sách hiệu hoạt động tự học Đối với sinh viên khơng chun ngành giáo dục trị, việc đọc sách ghi chép đơi nhằm phục vụ cho hoạt động tự học hay để đảm bảo kiến thức cho buổi xemina, thảo luận nhóm với sinh viên chun ngành giáo dục trị, việc ghi chép lại đọc sách lại có vai trò to lớn việc cung cấp kiến thức để phục vụ cho u cầu mơn học cho cơng việc sau tốt nghiệp Các mơn chun ngành đào tạo sinh viên ngành giáo dục trị ln có gắn kết với nhau, để học tốt mơn sau cần nắm vững kiến thức mơn học trước Do đó, việc tích lũy tri thức chun ngành cách ghi chép nội dung đọc có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng mục tiêu mơn học Đọc sách kỹ đòi hỏi nỗ lực cao để chiếm lĩnh tri thức Ở bậc đại học, đọc sách tài liệu khơng giúp sinh viên đáp ứng u cầu mơn học mà giúp họ nâng cao vốn tri thức thân Tuy nhiên, để nâng cao khả tư duy, lực sáng tạo, sinh viên cần đọc thêm nhiều tài liệu khác có liên quan Hãy nhớ q trình học tập ln q trình khó khăn để chiếm lĩnh tri thức khắc sâu tri thức học, học tập khơng học ghế nhà trường mà học ngồi xã hội với tự giáo dục thân Do đó, chọn cho sách, tài liệu phù hợp với chun mơn mục đích sống để giúp thân ngày hồn thiện với lượng kiến thức ngày đa dạng Nguồn tri thức xã hội vơ tận, sách tài sản q, chọn cho cách đọc sách bổ ích, hiệu để rèn luyện thân trình độ nhận thức Cố gắng để thân trở thành người biết chọn biết đọc sách – tài sản quan trọng cho hành trang phát triển nhân cách cá nhân KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 209 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Cần Thơ (2001): Kỷ yếu hội thảo khoa học cải tiến phương pháp dạy học Trường Đại học Sài Gòn (2012): Kỷ yếu hội thảo khoa học tồn quốc: Đổi kiểm tra, đánh giá đáp ứng u cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín Tp Hồ Chí Minh 210 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ NĂNG đọc SÁCH và tài LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG tự học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học AN GIANG , KỸ NĂNG đọc SÁCH và tài LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG tự học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học AN GIANG , KỸ NĂNG đọc SÁCH và tài LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG tự học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay