ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ

11 525 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2016, 14:54

ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Nguyễn Ngọc Diệp* Tóm tắt: Hiện nay, việc tìm kiếm phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế tiếp thu sinh viên đại học Việt Nam vấn đề lên nhà giáo nói riêng ngành giáo dục nói chung Tuy nhiên, trước đưa hình thái giảng dạy, điều quan trọng cần xem xét lại phương pháp giảng dạy thời áp dụng để qua phân tích điểm ưu nhược sở điều kiện hạ tầng dân trí ngày Điều tảng cho hay nhiều phương pháp giảng dạy khác kế thừa nối tiếp tính ưu việt phương pháp truyền thống vừa bổ sung ý tưởng cách tiếp cận mới, tiên tiến, khoa học lơgíc giới Trong phạm vi báo, phương pháp giảng dạy đại học mơn nói chung mơn lý luận trị nói riêng thống kê phân tích ưu nhược, sở đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng giảng dạy học tập sinh viên Phương pháp giảng dạy truyền thống Phương pháp giảng dạy truyền thống chủ yếu phương pháp thuyết trình Phương pháp mơ hình giảng dạy giảng viên trung tâm, thuyết giảng khối kiến thức qua giảng dựa vào giáo trình, sách giáo khoa… Phương pháp thuyết trình có tảng hỗ trợ từ số cơng trình nghiên cứu giáo * Khoa Lý luận Chính trị - trường Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở II) 124 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO dục Theo tác giả Arends 1: Phương pháp thuyết trình dựa tảng ba khuynh hướng lý thuyết hành: (i) Lý thuyết phương cách kiến thức cấu trúc2; (ii) Lý thuyết liên quan đến biện pháp hỗ trợ sinh viên tiếp thu khả học cách có ý nghĩa dựa yếu tố lời nói3; (iii) Lý thuyết nhà tâm lý nhận thức giải thích loại kiến thức khả xử lý thơng tin não4 Mục đích phương pháp thuyết trình giúp sinh viên tiếp nhận, xử lý ghi nhớ thơng tin, kiến thức… thơng qua khả nghe nhìn Cơ sở khoa học phương pháp thơng tin kiến thức đến não người, chúng biến đổi lưu vào nhớ ngắn hạn nhớ dài hạn Bộ nhớ ngắn hạn nơi mà trạng thái tư có ý thức diễn Bộ nhớ dài hạn nơi mà thơng tin lưu trữ Thơng tin truy cập lại cần thiết.5 Hiện nay, nhiều giảng viên nói tới phương pháp thuyết trình cảm thấy lạc hậu hay đơi với thua trình độ giảng dạy chất lượng thấp Tuy nhiên cần nhớ lại phương pháp sử dụng rộng rãi sử dụng nhiều Đối với giảng viên lớn tuổi nhiều ngồi nghe thầy thuyết trình ghế giảng đường Cũng cần khách quan đánh giá phương pháp Khi nội dung thuyết trình gắn liền với sống, kiện thực tiễn diễn rời rạc sâu chuỗi cách lơgíc, khoa học đem đến thuyết trình có tính thuyết phục cao, hấp dẫn người nghe Các chủ đề khoa học thuyết trình thường khơ cứng, với người trình bày với cách truyền đạt hài hước, nhẹ nhàng… tạo khơng khí vui Arends, F (2007) The employment status of teachers Teacher Education Project: Number Bruner, J (1960) The structure and organization of knowledge In The process of education (pp 16-32) Cambridge, MA: Harvard University Press Ausubel, D P (1963) The psychology of meaningful verbal learning New York: Grune & Stratton Ausubel, D P (1963) The psychology of meaningful verbal learning New York: Grune & Stratton Mỹ, Nguyễn Văn, (2014) Đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trang 1- KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 125 vẻ, lơi Đó lý giải thích phương pháp thuyết trình tồn đến Ngược lại, nhiều giảng viên nhà nghiên cứu khoa học giáo dục cho phương pháp thuyết trình khơ khan, cứng nhắc thiếu tương tác người dạy với người nghe ngược lại Phương pháp thuyết trình xem phương pháp giảng chay, học chay phương pháp chiều… Điều thường xảy học khoa học lý luận trị… Tóm lại, phương pháp thuyết trình có số hạn chế định sau đây6: - Phương pháp thuyết trình khơng khuyến khích vai trò chủ động người học Sự thụ động làm hạn chế khả học khả tập trung người học - Phương pháp thuyết trình khơng khuyến khích trao đổi thơng tin đa chiều Giảng viên truyền đạt thơng tin chiều phải ln nỗ lực tìm hiểu khó khăn mà người học gặp phải việc tiếp thu nội dung giảng - Phương pháp thuyết trình khơng khuyến khích người học phát triển kỹ tổ chức tổng hợp nội dung - Với phương pháp thuyết trình, giảng viên khơng kiểm sốt thời gian mà người học dành để tìm hiểu ghi nhớ sâu nội dung trình bày - Với phương pháp thuyết trình, để học tốt người học phải lắng nghe, ghi chép, cố nhớ để lặp lại kiến thức truyền giảng đề thi cuối khóa, tốt nghiệp thường u cầu gợi lại trí nhớ Về phương diện tâm lý, người học phải vận dụng trí nhớ nhiều Phương pháp giảng dạy tích cực Mỹ, Nguyễn Văn, (2014) Đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trang 1- 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Phương pháp giảng dạy ln tự đổi phù với tình hình phát triển kinh tế - xã hội Đó nhu cầu tự thân giảng dạy nói riêng ngành giáo dục nói chung Trước thay đổi sâu sắc khoa học kỹ thuật ngày nay, nhu cầu tiếp nhận xử lý thơng tin, phương pháp giảng dạy chuyển với nhiều cách tiếp cận đối tượng học Tập hợp nhiều phương pháp cách tiếp cận gọi phương pháp giảng dạy tích cực trường đại học Phương pháp giảng dạy tích cực phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải người dạy7 Hiện nay, có nhiều phương pháp giảng dạy tích cực: Phương pháp nghiên cứu trường hợp; phương pháp dạy học dựa vấn đề; Phương pháp đóng vai; phương pháp học tập theo nhóm… Phương pháp giảng dạy tích cực thực chất tích cực hóa sinh viên học Kết tùy thuộc cơng tác chuẩn bị giảng viên, trình độ lực giảng viên, mức độ hợp tác sinh viên, thói quen học tập sinh viên Phương pháp nghiên cứu trường hợp: phương pháp sử dụng câu chuyện có thật chuyện viết dựa trường hợp thường xảy sống thực tiễn để minh chứng cho vấn đề hay số vấn đề Đơi nghiên cứu trường hợp điển hình thực video hay băng catset mà khơng phải văn viết Những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều mơn học lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn Trong nhà trường, mơn học phân theo mơn khoa học chun mơn, Th, Phan Thị (2014) Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm – phương pháp giảng dạy tích cực Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trang 1- KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 127 sống ln diễn mối quan hệ phức hợp Vì sử dụng chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn mơn khoa học chun mơn, rèn luyện cho học sinh lực giải vấn đề phức hợp, liên mơn Phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học điển hình dạy học theo tình huống, học sinh tự lực giải tình điển hình, gắn với thực tiễn thơng qua làm việc nhóm Vận dụng dạy học theo tình gắn với thực tiễn đường quan trọng để gắn việc đào tạo nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn nhà trường phổ thơng Tuy nhiên, tình đưa vào dạy học tình mơ lại, chưa phải tình thực Nếu giải vấn đề phòng học lý thuyết học sinh chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có kết hợp lý thuyết thực hành Phương pháp dạy học dựa vấn đề: (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát triển lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề Học đặt tình có vấn đề, tình chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thơng qua việc giải vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ phương pháp nhận thức Dạy học giải vấn đề đường để phát huy tính tích cực nhận thức học sinh, áp dụng nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực khác học sinh Các tình có vấn đề tình khoa học chun mơn, tình gắn với thực tiễn Trong thực tiễn dạy học nay, dạy học giải vấn đề thường ý đến vấn đề khoa học chun mơn mà ý đến vấn đề gắn với thực tiễn Tuy nhiên trọng việc giải Kiên, Đỗ Trung (2011) Đổi phương pháp dạy học việc sử dụng phương pháp tình (Using case study) Đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trang 17- 20 128 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO vấn đề nhận thức khoa học chun mơn học sinh chưa chuẩn bị tốt cho việc giải tình thực tiễn Vì bên cạnh dạy học giải vấn đề, lý luận dạy học xây dựng quan điểm dạy học theo tình Phương pháp đóng vai: phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành số cách ứng xử tình giả định Phương pháp đóng vai có quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong q trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hồn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ hoạt động tay chân Đây quan điểm dạy học tích cực hố tiếp cận tồn thể Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan cho việc thực ngun lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư hành động, nhà trường xã hội Dạy học theo dự án hình thức điển hình dạy học định hướng hành động, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết thực hành, có tạo sản phẩm cơng bố Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động Phương pháp học tập theo nhóm: phương pháp dạy học sinh viên hướng dẫn giảng viên làm việc nhóm nhỏ để hồn thành mục đích học tập chung nhóm đặt Như giảng viên chia sinh viên thành nhóm học tập nhỏ phù hợp với điều kiện lớp học mơn học Mỗi thành viên nhóm học tập vừa có trách nhiệm tự KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 129 hoạc tập, vừa có trách nhiệm hỗ trợ thành viên khác nhóm hồn thành mục tiêu học tập chung nhóm.9 Học tập mơi trường nhóm thúc đẩy tích cực suy nghĩ cá nhân, tạo gắn kết “cộng đồng” Trong làm việc nhóm, mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi sinh viên phải giải “xung đột” Từ họ có khả giải mâu thuẫn, thuyết phục người khác hồn cảnh bắt gặp sống sau Tinh thần học tập khả lắng nghe người khác điều mà sinh viên cần phải tiếp thu, học hỏi Những kĩ thực quan trọng họ bước mơi trường làm việc, tiền đề tốt để sinh biết cách làm việc mơi trường tập thể Học tập theo nhóm giúp sinh viên rèn luyện khả thuyết trình trước đám đơng điều mà đa số sinh viên yếu Học tập theo nhóm tập hợp ý kiến sáng tạo cá nhân, từ sản phẩm học tập giàu tính sáng tạo Những phương pháp tối ưu lựa chọn từ ý kiến nêu Những ý kiến lựa chọn ý kiến dành chấp thuận nhiều thành viên nhóm Sản phẩm học tập lúc kết tất thành viên Những vấn đề cân lưu ý học tập giảng dạy theo nhóm: (i) số thành viên khơng tích cực hoạt động nhóm cơng việc tập thể “khơng phải việc mình” Và kết khơng có trách nhiệm với mục tiêu chung nhóm; (ii) làm việc theo nhóm nên hợp tác quan trọng Đòi hỏi tự giác thành viên nhóm; (iii) phân cơng cơng việc khơng rõ ràng Đơi thành viên nhóm phải đảm nhiệm q nhiều cơng việc, có thành viên khơng có việc để làm Thực tế cho thấy, cơng việc thường bị dồn q nhiều cho nhóm Hương, Nguyễn Thu (2010) Vận dụng phương pháp thuyết trình mang tính giai đoạn (Gapped lecture) mơi trường giảng dạy bậc đại học Đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trang 5- 130 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO trưởng, chí sản phẩm đơi kết riêng nhóm trưởng khơng phải sản phẩm nhóm Bên cạnh phương pháp chủ yếu trên, nhiều phương pháp giảng dạy tích cực khác với cách tiệp cận vấn đề chun mơn, tiếp cận sinh viên,… khác nhau, tạo đa dạng cho người dạy thuận lợi cho người lĩnh hội Đó tính tích cực phương pháp giảng dạy bậc đại học Đề xuất phương hướng nâng cáo chất lượng giảng dạy lý luận trị trường đại học Như vậy, thấy điều tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể nhà trường, mơn học nói chung mơn lý luận trị nói riêng, tuỳ thuộc vào đối tượng lĩnh hội kiến thức trường đại học mà giảng viên chủ động áp dụng hay số phương pháp giảng dạy cách hiệu phù hợp với khả giảng viên Trong điều kiện học tập nhà trường ngày nâng cao chất lượng phục vụ giảng dạy thiết bị tương tác, nghe nhìn khơng gian giảng đường giảng dạy Việc lực chọn phương pháp phù hợp cần xem xét cách khoa học lơgíc nhằm đạt hiệu cao Trên sở đó, khn khổ báo, tác giả xin đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận trị Đưa kiện thực tiễn sống lồng vào nội dung giảng dạy: điều làm giảng sinh động gắn với thực tiễn diễn Trên sở phân tích chất việc thơng qua sở khoa học, lý luận biện chứng giảng viên, người học hiểu rõ việc, nhận thức nguồn gốc thấy tính quy luật hay hướng phát triển… Qua đó, trước thực tiễn diễn ra, người học vững vàng nhận thức phân tích xác tìm vấn đề quan tâm… Để thực mục tiêu trên, giảng viên cần lựa chọn số phương pháp giảng dạy tích cực sau: phương pháp đóng vai, phương pháp học vấn đề Thực tiễn minh chứng KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 131 cho việc giảng dạy cần sát với tình hình thực tiễn xã hội Các vấn đề nảy sinh thực tế xã hội phát triển khoa học kỹ thuật nước tư bản, suất lao động nước phát triển, tan hệ thống nước xã hội chủ nghĩa,… tất dường mâu thuẫn với lý luận trị giảng dạy trường đại học Với mơn học liên quan tới lý luận trị, việc đưa vấn đề thực thách thức cho giảng viên phân tích thực đem lại cho sinh viên hiểu biết sinh động mơn học nghe, học kiểm nghiệm Để sinh viên hiểu có nhận thức đắn vấn đề lý luận trị, giảng viên bên cạnh kỹ truyền đạt cần nâng cao khả lý luận khoa học, biện chứng Nâng cao khả lý luận, phân tích khoa học cho giảng viên: Có lẽ điều kiện đủ để phương pháp giảng dạy đến thành cơng Từ phương pháp truyền thống đến phương pháp giảng dạy tích cực Ngay đối tượng học – sinh viên, kiến thức quan trọng phải học ghế nhà trường Đối với giảng viên, khả phân tích khoa học việc nắm bắt sách, đường lối Đảng nhà nước ln cập nhật giúp thân hiểu chất việc, tiến trình phát triển khơng gian thời gian, qua giảng viên truyền đạt cách trình tự, lơgíc hiểu Với cách truyền đạt này, cho dù phương pháp truyền thống – thuyết giảng hay phương pháp giảng dạy tích cực mục tiêu giảng dạy đặt đạt Ví dụ giảng đến vấn đề liên quan tới kinh tế thị trường, ta liệt kê nhiều kinh tế thị trường giới sau phân tích ưu nhược điểm… lý thuyết dẫn tới người nghe nhàm khơng nhận vấn đề Nhưng với ví dụ phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa thời kỳ đổi nước ta thực tế, bước việc theo thời gian xử lý khơng gian tác động tới, với tiến trình hội nhập thị trường giới làm cho sinh viên dễ nhập tâm hứng thú với học 132 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Đối với sinh viên, việc đặt vấn đề, phân tích đưa dẫn chứng thực tế kết hợp phân tích biện chứng nhằm làm sáng tỏ vấn đề, soi rọi nội dung nhiều lý thuyết học, khả tổng hợp rút yếu tố yếu để đưa đến kết luận cuối giảng viên kỹ cần thiết học hành trang sinh viên rời ghế nhà trường Kiến thức khoa học, sách, đường lối Đảng nhà nước ln cập nhật theo năm tháng, phương pháp lý luận phân tích học hỏi nhà trường cơng cụ cho sinh viên nghiên cứu khoa học hay hoạt động nghề nghiệp tương lai Nói chung, việc nâng cao lý luận, phân tích khoa học giảng viên lý luận trị thường hiểu việc nâng cao nhận thức cách mạng Tuy nhiên, chất nâng cao khả biện chứng khoa học cách mạng Bên cạnh chủ chương, sách đường lối Đảng định hướng nhận thức trị, người giảng viên cần nâng cao kiến thức số mơn lý luận trị triết học, lịch sử, kinh tế trị,… làm nên tảng cho lập luận, phân tích vấn đề nảy sinh thực tế lồng giảng Ngồi ra, giảng viên cần có tư sáng tạo giảng, nội dung thảo luận lớp tạo khơng khí thảo luận tích cực Nâng cao kỹ vận dụng sáng tạo tình giảng dạy lý luận trị Đây chất xúc tác quện hai kỹ làm nâng cao chất lượng dạy học hai đối tượng giảng viên sinh viên Nhiều người nghĩ “khiếu” giảng dạy/truyền đạt hay khả hồ đồng người giảng viên tạo khơng khí thoải mái nghiêm túc cho sinh viên việc tiếp nhận hiểu thơng tin Điều chưa thực xác Với việc vận dụng phương pháp giảng dạy khác giảng dạy tích cực, giảng viên tạo cho sinh viên tự tin thảo luận nhóm, đưa quan điểm riêng đóng vai giải vấn đề đề xuất Giảng viên làm vai trò định hướng, thúc đẩy thảo luận, hay trọng tài nhằm đưa thảo luận đứng hướng dự kiến giải vấn đề sở đồng thuận sinh viên, nhóm sinh viên KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 133 Tóm lại, với việc đưa nội dung giảng bám sát thực tiễn, qua thực tiễn với khả phân tích, lý luận soi rọi chất thực thực tiễn kết hợp khả tập hợp sinh viên, huy động khả số đơng giúp giảng viên tiến hành giảng sinh động, chặt chẽ, khoa học, sáng tạo bổ ích Kết luận Trong giới truyền thơng đa phương tiện – cách nói giới đa tương tác, giới kiến thức – phương pháp giảng dạy đại học cần có cách tiếp cận phù hợp sáng tạo Các phương pháp giảng dạy từ truyền thống đế tích cực ln có chỗ đứng giảng dạy đại học Vấn đề việc áp dụng phương pháp cần phải phù hợp với mơi trường, sở vật chất phục vụ giảng dạy, nơi dung mơn học với đối tượng học Trên tất vấn đề trên, với hai hướng đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy trường đại học mà báo đề xuất, ln tảng điều kiện đủ cho việc giảng dạy nhà trường khoa học, tiên tiến sáng tạo 134 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ , ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ , ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay