đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09)

1 372 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Thời gian làm bài 90 phút Câu 1:(3,0đ) Cho hàm số 2 1 1 x y x − = + có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2) Tìm m để (C) cắt đường thẳng (d): y=m(x-1)+3 tại 2 điểm phân biệt A,B nhận I(1;3) làm trung điểm AB. Câu 2:(2,0đ) Giải phương trình - bất phương trình sau: 1) 2 3 5 log ( 2).log logx x x+ = 2) 4.9 5.6 9.4 x x x − ≤ Câu 3:(1,5đ) 1) Tính ∫ dxxx .ln 2) Tính 1 0 3 1 x dx x + ∫ Câu 4:(3,0đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AB=a; · 0 30ACB = , SA=b .SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB,SC. 1) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 2) Chứng minh rằng A,B,C,H,K cùng nằm trên 1 mặt cầu. 3) Tính thể tích khối đa diện ABCHK. Câu 5:(0,5đ) Giải bất phương trình sau: 2 2 2 4 ln 2 3 2 1 x x x x x x + + ≥ − − − + . ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: (3,0đ) Cho hàm số 2 1 1 x y x − = + có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên. log ( 2).log logx x x+ = 2) 4.9 5.6 9.4 x x x − ≤ Câu 3: (1, 5đ) 1) Tính ∫ dxxx .ln 2) Tính 1 0 3 1 x dx x + ∫ Câu 4:(3,0đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09), đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09), đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn