Giáo án Sinh học 7 bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh

4 690 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2016, 11:31

Chương I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Bài 3: THỰC HÀNH : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -Thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình của ngành động vật nguyên sinh là: Trùng roi và trùng giày. -Phân biệt hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi. 3.Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. II. . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC -Kính hiển vi, lam kính, lamen, kim nhọn, ống hút, khănlau. -Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình. -Học sinh mang mẫu vật mà giáo viên đã dặn III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ 2. Các hoạt động dạy – Học GV giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Quan sát trùng đế giày -Giáo viên hướng dẫn học sinh cách quan sát -Hướng dẫn các thao tác thực hành để quan sát ( giáo viên vừa làm vừa hướng dẫn học sinh ) -Hướng dẫn các nhóm tự làm tiêu bản và quan sát -Yêu cầu học sinh quan sát trùng giày di chuyển Giáo viên cho học sinh làm bài tập trang15 SGK. -Thông báo kết quả đúng để học sinh tự sửa -Học sinh làm việc theo nhóm đã phân công -Theo dõi, ghi nhớ các thao tác của giáo viên. Học sinh thực hành, lần lượt các học sinh trong nhóm lấy mẫu soi dưới kính hiển vi  nhận biết trùng giày, cách, hướng di chuyển của trùng giày. -Học sinh hoàn thành bài tập -Đại diện nhóm trình bày kết quả -Nhóm khác bổ sung a.Hình dạng: -Không đối xứng -Có hình giống chiếc giày b.Di chuyển nhờ lông bơi Hoạt động 2 : Quan sát trùng roi. -Giáo viên cho học sinh quan -Học sinh tự quan sát H3.2 và sát H3.2 và H3.3 -Yêu cầu học sinh lấy mẫu và quan sát tương tự quan sát trùng giày -Giáo viên gọi đại diện một số nhóm tiến hành các thao tác như ở hoạt động 1. -Giáo viên kiểm tra ngay trên kính hiển vi của từng nhóm -Giáo viên nhận xét và yêu cầu học sinh làm bài tập SGK. Giáo viên thông báo đáp án đúng. H3.3 để nhận biết trùng roi -Các nhóm tiến hành lấy mẫu để quan sát. -Trong nhóm thay nhau dùng ống hút lấy mẫu để bạn quan sát. -Các nhóm nên lấy váng xanh ở nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi. -Học sinh hoàn thành bài tập SGK -Đại diện nhóm trình bày -Nhóm khác bổ sung IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình trùng giày và trùng roi vào vở và ghi chú thích V.DẶN DÒ Đọc trước bài 4, kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 3: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Kiến thức - HS thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi trùng đế giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ - Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Thái độ - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Phân biệt giống khác động vật thực vật? - Nêu đặc điểm chung động vật? Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Mục tiêu: HS tìm quan sát trùng giày nước ngâm rơm, cỏ khô Hoạt động GV HS Nội dung VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - GV lưu ý hướng dẫn HS tỉ mỉ thực hành phân chia nhóm Quan sát trùng giày - HS làm việc theo nhóm phân công - GV hướng dẫn thao tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đậy la men soi kính hiển vi + Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày HS: Các nhóm tự ghi nhớ thao tác GV - GV kiểm tra kính nhóm - Lần lượt thành viên nhóm lấy mẫu soi kính hiển vi nhận biết hình dạng trùng giày GV hướng dẫn cách cố định mẫu: Dùng la men đậy lên giọt nước có trùng, lấy giấy thấm bớt nước - HS vẽ sơ lược hình dạng trùng giày - GV yêu cầu lấy mẫu khác, HS quan sát trùng giày di chuyển - HS quan sát trùng giày di chuyển - Hình dạng: Cơ thể hình khối, không đối lam kính, tiếp tục theo dõi hướng di chuyển xứng, có hình giày - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - GV cho HS làm tập trang 15 SGK chọn câu trả lời VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - HS dựa vào kết quan sát hoàn thành - Di chuyển: Vừa tiến vừa xoay, có lông bơi tập - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo kết để HS tự sửa chữa, cần Hoạt động 2: Quan sát trùng roi Mục tiêu: HS quan sát hình dạng trùng roi cách di chuyển Hoạt động GV HS Nội dung - GV cho SH quan sát H 3.2 3.3 SGK trang 15 Quan sát trùng roi (SGK/15-16) - HS tự quan sát hình trang 15 SGk để nhận biết trùng roi b Quan sát độ phóng đại lớn - GV yêu cầu HS làm với cách lấy mẫu quan sát tương tự quan sát trùng giày - Trong nhóm thay dùng ống hút lấy mẫu để bạn quan sát - Các nhóm nên lấy váng xanh nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến hành theo thao tác hoạt động - GV kiểm tra kính hiển vi nhóm - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ phóng đại khác để nhìn rõ mẫu a Quan sát độ phóng đại nhỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nếu nhóm chưa tìm thấy trùng roi GV hỏi nguyên nhân lớp góp ý - GV yêu cầu HS làm tập mục  SGK trang 16 - Các nhóm dựa vào thực tế quan sát thông tin SGK trang 16 trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục - GV thông báo đáp án đúng: Củng cố - GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày trùng roi vào ghi thích - Viết thu hoạch nộp - Nhận xét thực hành chấm điểm thực hành, Yêu cầu dọn vệ sinh lớp học - Ba rem chấm thu hoạch: ý thức: điểm, dụng cụ:1 điểm, vệ sinh điểm, trường trình điểm Hướng dẫn nhà - Vẽ hình trùng giày, trùng roi ghi thích - Đọc trước - Kẻ phiếu học tập “Tìm hiểu trùng roi xanh vào tập IV RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 3: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh lag: trùng roi và trùng đế giày. - Phân biệt được hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi. 3. Thái độ - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC + GV: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau. - Tranh trung đế giày, trùng roi, trùng biến hình. + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước trong 5 ngày. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1, 2 SGK. 3. Bài học VB như SGK. Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Mục tiêu: HS tìm và quan sát được trùng giày trong nước ngâm rơm, cỏ khô. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV lưu ý hư ớng dẫn HS tỉ mỉ vì đây là bài thực hành đầu tiên. - GV hướng dẫn các thao tác: + Dùng ống hút lấy 1 giọt nhỏ ở nước ngâm r ơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đ ậy la men và soi dư ới kính hiển vi. + Điều chỉnh thị trư ờng nhìn cho rõ. + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày. - GV kiểm tra ngay tr ên - HS làm vi ệc theo nhóm đã phân công. - Các nhóm t ự ghi nhớ các thao tác của GV. - Lần lượt các th ành viên trong nhóm lấy mẫu soi dưới kính hiển vi  nh ận biết trùng giày. - HS vẽ sơ lược hình d ạng kính của các nhóm. - GV yêu c ầu lấy một m ẫu khác, HS quan sát trùng giày di chuyển - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - GV cho HS làm bài tập trang 15 SGK ch ọn câu trả lời đúng. - GV thông báo k ết quả đúng để HS tự sửa chữa, nếu cần. của trùng giày. - HS quan sát được tr ùng giày di chuyển tr ên lam kính, tiếp tục theo dõi hướng di chuyển . - HS dựa vào k ết quả quan sát rồi ho àn thành bài tập. - Đại diện nhóm tr ình bày k ết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Quan sát trùng roi Mục tiêu: HS quan sát được hình dạng của trùng roi và cách di chuyển. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV cho HS quan sát H 3.2 và 3.3 SGK trang 15. - GV yêu cầu HS làm với cách lấy mẫu và quan sát tương tự như quan sát trùng giày. - GV gọi đại diện một số nhóm lên tiến hành theo các thao tác như ở hoạt động 1. - GV kiểm tra ngay trên kính hiển vi của từng nhóm. - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ phóng đại khác nhau để nhìn rõ - HS tự quan sát hình trang 15 SGK để nhận biết trùng roi. - Trong nhóm thay nhau dùng ống hút lấy mẫu để bạn quan sát. - Các nhóm nên lấy váng xanh ở nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi. mẫu. - Nếu nhóm nào chưa tìm thấy trùng roi thì GV hỏi nguyên nhân và cả lớp góp ý. - GV yêu cầu HS làm bài tập mục  SGK trang 16. - GV thông báo đáp án đúng: + Đầu đi trước + Màu sắc của hạt diệp lục. - Các nhóm dựa vào thực tế quan sát và thông tin SGK trang 16 trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố - GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày và trùng roi vào vở và ghi chú thích. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Vẽ hình trùng giày, trùng roi và ghi chú thích. - Đọc trước bài 4. - Kẻ phiếu học tập “Tìm hiểu trùng roi xanh vào vở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 7 bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh, Giáo án Sinh học 7 bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh, Giáo án Sinh học 7 bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay