Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh.doc

66 764 9
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 16:45

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh. Chuyên đề tốt nghiệpLời mở đầuĐất nớc ta từ một nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng. Đó là bớc đi đúng đắn của Đảng Nhà nớc. Trong những năm qua chúng ta đã đạt đợc những thành tựu to lớn, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống xã hội không ngừng đợc nâng cao. Nhu cầu cuộc sống đòi hỏi ngày càng cao hơn chính vì vậy đặt ra cho các nhà doanh nghiệp những thách thức lớn trong cơ chế thị trờng. Muốn doanh nghiệp tồn tại phát triển làm ăn có lãi, các nhà doanh nghiệp phải đề ra những chiến lợc sản xuất kinh doanh đúng đắn. Trong cơ chế thị trờng vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gì, ai là ngời tiêu thụ. Đó là những câu hỏi những nhà quản lý phải giải quyết.Vậy doanh nghiệp phải biết nhu cầu xã hội, biết khả năng của mình, của các đối thủ cạnh tranh (biết ngời, biết ta) để đề ra chiến lợc sản xuất kinh doanh đúng đắn hợp lý. Do đó việc nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp.Là một sinh viên lớp quản trị doanh nghiệp K6B. Trờng đại học thuỷ sản. Đ-ợc sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn quản trị doanh nghiệp, sự giúp đỡ của lãnh đạo, các phòng, ban công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh. Đặc biệt là sự hớng dẫn của cô Phan Thị Dung những kiến thức đã học trờng. Tôi đợc thực tập làm quen với doanh nghiệp với đề tài "Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh" để thực hiện báo cáo của mình.Tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn nhất là cô Phan Thị Dung toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo này. Tuy nhiên do sự hiểu biết cha sâu rộng nên bài báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong các thầy cô giáo các cấp lãnh đạo công ty góp ý để cá nhân tôi hoàn thiện kiến thức báo cáo đợc hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn!1Chuyên đề tốt nghiệpChơng ICơ sở lý luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp I. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh1. Khái niệmPhân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tợng, các quá trình các kết quả kinh doanh thành các bộ phận cấu thành. Trên cơ sở đó, bằng các phơng pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật xu hớng phát triển của các hiện tợng nghiên cứu.2. Vị trí chức năngTrong lĩnh vực quản lý kinh tế, ngời ta sử dụng phân tích để nhận thức đợc các hiện tợng kết quả kinh tế, để xác định quan hệ cấu thành, quan hệ nhân quả cũng nh phát hiện nguồn gốc hình thành tính quy luật phát triển của chúng, trên cơ sở đó mà cung cấp những căn cứ khoa học cho các quyết định đúng đắn cho t-ơng lai.Nằm trong hệ thống các môn khoa học quản lý kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh thực hiện một chức năng cơ bản đó là dự toán điều chỉnh các hoạt động kinh tế. Bởi vì trớc hết doanh nghiệp đợc quan niệm nh một hệ thống hệ thống này là đối tợng của quản lý. Hệ thống này bao gồm nhiều bộ phận cấu thành (phòng, ban, phân xởng, tổ đội sản xuất ) mỗi một bộ phận cấu thành có chức năng, nhiệm vụ riêng để đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thờng trên con đ-ờng đã đặt ra thì đòi hỏi từng bộ phận cấu thành, dù là nhỏ nhất trong hệ thống phải hoạt động bình thờng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chúng. Nh vậy chỉ cần một bộ phận nào đó của hệ thống hoạt động không bình thờng sẽ làm cho hoạt động của cả hệ thống không bình thờng. Trong trờng hợp này, đòi hỏi ngời quản lý trên cơ sở phát hiện đợc tình hình cần phải đề ra các biện pháp loại trừ "điểm nóng" đó, điều chỉnh khôi phục lại sự hoạt động của bộ phận đó, đảm bảo cho cả hệ thống trở lại hoạt động bình thờng.2Chuyên đề tốt nghiệpII. Sự cần thiết khách quan phải phân tích hoạt động kinh doanhSự cần thiết khách quan phải phân tích hoạt động kinh doanh đợc thể hiện trong quá trình phát triển lịch sử của nó gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Thật vậy, sự biểu hiện bớc đầu của công tác hạch toán phân tích hoạt động kinh doanh đó là việc ngời Ai Cập, Babilon trong nền văn minh cổ đại xa đã dùng đất nung bia đá để ghi khắc những tài liệu, ghi chép về trao đổi hàng hoá, kê khai trọng lợng hàng hoá so sánh các thu chi cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, những yêu cầu buổi đầu của công tác quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh đợc kết hợp công tác kế toán, thống kê.Chủ nghĩa t bản ra đời, sản xuất hàng hoá phát triển nhanh, quy mô lớn phân tích hoạt động kinh doanh có những yêu cầu lớn hơn nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.Khi chủ nghĩa đế quốc ra đời, sự tích luỹ t bản dẫn đến sự tích tụ sản xuất, các công ty cổ phần các công ty xuyên quốc gia ra đời, sản xuất phát triển cực kỳ nhanh chóng về cả quy mô lẫn hiệu quả. Để chiến thắng trong cạnh tranh quản lý tốt hoạt động sản xuất của công ty đề ra phơng án kinh doanhhiệu quả các nhà t bản phải thờng xuyên phân tích hoạt động trên cơ sở nhiều luồng, nhiều loại thông tin. Với yêu cầu này, công tác hạch toán không đáp ứng đợc, đòi hỏi phải có một môn khoa học phân tích kinh tế độc lập với nội dung, phơng pháp nghiên cứu phong phú.Phân tích hoạt động kinh doanh tách rời khỏi hạch toán thống kê dựa trên cơ sở hai môn khoa học đó.Ngày này, với những thành tu to lớn về sự phát triển kinh tê, văn hóa, trình độ kỹ thuật càng cao thì việc phân tích hoạt động kinh doanh càng quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp bởi mục đích cuối cùng là tìm ra phơng án kinh doanhhiệu quả cao nhất về mặt kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trờng trong quá trình sản xuất.ở nớc ta hiện nay, phân tích hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị kinh tế là rất quan trọng. Phân tích hoạt động kinh doanhcông cụ để đề ra định hớng chơng trình định hớng. Trong nền kinh tế thị trờng, để chiến thắng trong cạnh 3Chuyên đề tốt nghiệptranh đòi hỏi các đơn vị kinh tế phải thờng xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến phơng thức hoạt động, cải tiến phơng thức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng xuất chất lợng hiệu quả. Phân tích hoạt động kinh doanhcông tác cần thiết quan trọng để đa ra các quyết định về sự thay đổi đó.Tóm lại: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết đối với mọi nền sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế nớc ta hiện nay sự cần thiết xuất phát từ yêu cầu khách quan của các quy luật kinh tế, từ việc đảm bảo chức năng quản lý kinh tế của nhà nớc yêu cầu hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.III. Đối tợng nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 1. Đối tợng phân tích hoạt động kinh doanhĐối tợng phân tích hoạt động kinh doanh là diễn biến của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tác động của các nhân tố ảnh hởng đến diễn biến của quá trình đó.2. Nội dung của phân tích kinh doanh Phân tích kinh doanh phải phù hợp với đối tợng nghiên cứu, nội dung chủ yếu của phân tích kinh doanh là:+ Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh nh: sản lợng sản phẩm, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, giá thành+ Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đợc phân tích trong mối quan hệ với các chỉ tiêu về điều kiện (yếu tố) của quá trình sản xuất kinh doanh nh: lao động, tiền vốn, đất đaiĐể thực hiện nội dung trên, phân tích kinh doanh đợc xác định các đặc trng về mặt lợng của các giai đoạn, trong quá trình kinh doanh (số lợng, kết cấu, quan hệ, tỷ lệ ) nhằm xác định xu h ớng nhịp độ phát triển, xác định các nguyên nhân ảnh hởng đến sự biến động của các quá trình sản xuất kinh doanh, tính chất trình độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh với các điều kiện sản xuất kinh doanh.3. Các chỉ tiêu hệ thống chỉ tiêu thờng dùng cho phân tích kinh doanh 4Chuyên đề tốt nghiệp3.1. Các chỉ tiêu dùng cho phân tích kinh doanh Có nhiều loại chỉ tiêu kinh doanh khác nhau, tuỳ theo mục đích nội dung phân tích cụ thể để có sự lựa chọn những chỉ tiêu phân tích thích hợp.Theo tính chất của chỉ tiêu có:+ Chỉ tiêu số lợng: Phản ánh quy mô kết quả hay điều kiện kinh doanh nh: doanh thu bán hàng, lợng vốn+ Chỉ tiêu chất lợng: Phản ánh hiệu suất kinh doanh hay hiệu suất sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh nh: giá thành đơn vị sản phẩm, mức doanh lợi, hiệu suất sử dụng vốnTheo phơng pháp tính toán có+ Chỉ tiêu tuyệt đối: Thờng dùng để đánh giá quy mô sản xuất kết quả kinh doanh tại thời điểm cụ thể nh: doanh số bán hàng, giá trị sản lợng hàng hoá sản xuất+ Chỉ tiêu tơng đối: Thờng dùng trong phân tích các quan hệ kinh tế+ Chỉ tiêu bình quân: Là dạng đặc biệt của chỉ tiêu tuyệt đối, nhằm phản ánh trình độ phổ biến của hiện tợng nghiên cứu nh: giá trị sản lợng bình quân một lao động, thu nhập bình quân một lao động.Nh vậy để phân tích kết quả kinh doanh cần phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tơng đối hoàn chỉnh với những phân hệ chỉ tiêu khác nhau, nhằm biểu hiện đợc tính đa dạng phức tạp của nội dung phân tích.3.2. Công thức tính dùng để phân tích hiệu quả kinh doanh3.2.1. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả của mọi hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, nó là chỉ tiêu cơ bản nhất để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu tổng chi phí của hoạt động kinh doanh trong kỳ. Công thức tính của nó nh sau:Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí.3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động kinh doanh5Chuyên đề tốt nghiệpLợi nhuận là đại lợng tuyệt đối đánh giá hoạt động kinh doanh song bản thân nó mới chỉ biểu hiện một cách đơn giản mối quan hệ so sánh giữa thu chi, muốn đa ra đợc đánh giá sâu rộng hơn ta phải sử dụng các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận hay còn gọi là chỉ tiêu doanh lợi. Tỷ suất lợi nhuận là đại lợng tơng đối dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, nó đợc xác định thông qua sự so sánh giữa chỉ tiêu lợi nhuận với các chỉ tiêu đặc thù của mọi hoạt động kinh doanhdoanh thu, vốn chi phí. Từ đó ta có ba chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đợc tính toán nh sau:a. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu:Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = Lợi nhuận / Doanh thu đạt đợc Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng doanh thu có thể mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt. Chỉ tiêu này có ý nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí nhng điều kiện để có hiệu qủa là tốc độ tăng lợi nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng doanh thu.b. Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí = Lợi nhuận đạt đợc /Tổng chi phí bỏ raChỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra thì thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận . Để tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cần hạn chế tối đa chi phí để thu lợi nhuận nhiều nhất.c. Tỷ suất lợi nhuận theo vốn:Có thể dùng chỉ tiêu tổng vốn, vốn cố định hoặc vốn lu động để tính chỉ tiêu này.Tỷ suất lợi nhuận theo vốn lu động = Lợi nhuận / Tổng vốn lu động bình quânVốn lu động bình quân = (VLĐ đầu kỳ + VLĐ cuối kỳ)/ 2 Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn lu động bỏ ra có thể thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lu động của công ty nói chung, chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao.6Chuyên đề tốt nghiệp3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốna. Số vòng quay của vốn lu động trong kỳ Số vòng quay của VLĐ = Doanh thu /Tổng vốn lu động bình quânb. Thời gian chu chuyển của vốn lu động trong kỳ Thời gian chu chuyển của VLĐ = Độ dài thời gian của kỳ KD tính bằng ngày / Số vòng quay của VLĐ trong kỳChỉ tiêu này phản ánh mức sản xuất, kinh doanh của toàn bộ vốn lu động. Số vòng quay của vốn lu động càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu động cao.3.2.4 Năng suất lao độngNăng suất lao động = Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ / Số lao động tham gia hoạt động kinh doanh- Nếu kết quả kinh doanhdoanh thu: NSLĐ (1) = Doanh thu / Tổng lao động- Nếu kết qủa kinh doanh là lợi nhuận : NSLĐ (2) = Lợi nhuận / Tổng lao độngChỉ tiêu năng suất lao động (1) biểu hiện hiệu quả trong việc sử dụng lực lợng lao động trong doanh nghiệp .Chỉ tiêu năng suất lao động (2) hay mức sinh lời bình quân của một lao động cho biết mỗi lao động sử dụng trong doanh nghiệp tạo ra đợc bao nhiêu lợi nhuận trong một thời kỳ nhất định.3.2.5 Hiệu suất tiền lơng:Hiệu suất tiền lơng = Lợi nhuận đạt đợc / Tổng quỹ lơngHiệu suất tiền lơng cho biết cứ chi ra một đồng tiền lơng đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiệu suất tiền lơng tăng lên khi năng suất lao động tăng với nhịp độ cao hơn nhịp độ tiền lơng.4. Các nhân tố ảnh hởng đến kết quả phân tíchNhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tợng, mỗi quá trình mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất xu hớng mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích. Chẳng hạn nh:7Chuyên đề tốt nghiệp- Chỉ tiêu doanh thu bán hàng phụ thuộc vào các nhân tố:+ Lợng hàng hoá bán ra+ Kết cấu về khối lợng sản phẩm bán ra+ Giá bán mỗi đơn vị sản phẩm hàng hoá - Chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phẩm phụ thuộc vào các nhân tố:Tổng mức giá thành: số lợng sản phẩm sản xuất ra. Bởi vậy khi phân tích kết quả sản xuất kinh doanh cũng không dừng lại việc đánh giá một cách đơn giản qua các chỉ tiêu, mà còn đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh có rất nhiều, có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau:- Theo nội dung kinh tế của nhân tố+ Những nhân tố thuộc về điều kiênk kinh doanh: số lợng lao động, số lợng vật t, tiền vốn Những nhân tố này ảnh h ởng trực tiếp đến quy mộ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.+ Những nhân tố thuộc về kết quả sản xuất: thờng ảnh hởng dây chuyền, từ khâu cung ứng đến sản xuất, đến tiêu thụ từ đó ảnh hởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.- Theo tính tất yếu của nhân tố:+ Nhân tố chủ quan: do sự chi phối của bản thân doanh nghiệp nh: giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm+ Nhân tố khách quan: nh giá cả thị trờng, thuế xuất- Theo tính chất của nhân tố:+ Nhân tố số lợng: phản ánh quy mô sản xuất kết quả kinh doanh nh: số lợng lao động, số lợng vật t, doanh thu bán hàng+ Nhân tố chất lợng: phản ánh hiệu quả kinh doanh nh: lãi xuât, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn- Theo xu hớng tác động của nhân tố:8Chuyên đề tốt nghiệp+ Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh.+ Nhân tố tiêu cực: phát sinh tác động làm ảnh hởng xấu đến kết quả kinh doanh.IV. Các phơng pháp phân tích hoạt động kinh doanh Để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, ngời ta thờng dùng các biện pháp cụ thể mang tính chất nghiệp vụ kỹ thuật. Tuỳ thuộc vào tính chất đặc điểm riêng biệt của từng đơn vị kinh tế mà phân tích hoạt động lựa chọn từng ph-ơng pháp cụ thể để áp dụng sao cho có hiệu quả nhất.1. Phơng pháp so sánhĐây là phơng pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh để xác định xu hớng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành đợc cần xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện để so sánh, mục tiêu để so sánh.- Xác định số gốc để so sánh:+ Khi nghiên cứu nhịp độ biến động, tốc độ tăng trởng của các chỉ tiêu, số gốc để so sánh là chỉ tiêu kỳ trớc.+ Khi nghiên cứu nhịp độ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong từng khoảng thời gian trong năm thờng so sánh với cùng kỳ năm trớc.+ Khi nghiên cứu khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trờng có thể so sánh mức thực tế với mức hợp đồng.- Điều kiện để so sánh đợc các chỉ tiêu kinh tế:+ Phải thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu+ Đảm bảo tính thống nhất về phơng pháp tính các chỉ tiêu + Đảm bảo tính thống nhất về đơn vị tính, các chỉ tiêu về cả số lợng, thời gian giá trị.- Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh:+ Xác định mức độ biến động tuyệt đối mức độ biến động tơng đối cùng xu hớng biến động của chỉ tiêu phân tích.+ Mức biến động tuyệt đối: đợc xác định trên cơ sở so sánh trị số của chỉ tiêu giữa hai kỳ: kỳ phân tích kỳ gốc.9Chuyên đề tốt nghiệp+ Mức độ biến động tơng đối: là kết quả so sánh giữa số thực tế với số gốc đã đợc điều chỉnh theo một hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hớng quy mô của chỉ tiêu phân tích.a. So sánh tuyệt đối: số tuyệt đối là mức độ biểu hiện quy mô, khối lợng giá trị về một chỉ tiêu kinh tế nào đó trong thời gian địa điểm cụ thể. Đơn vị tính là hiện vật, giá trị, giờ công. Mức giá trị tuyệt đối đợc xác định trên cơ sở so sánh trị số chỉ tiêu giữa hai kỳ.b. So sánh tơng đối: Mức độ biến động tơng đối là kết quả so sánh giữa thực tế với số gốc đã đợc điều chỉnh theo một hệ số chỉ tiêu có liên quan theo hớng quyết định quy mô của chỉ tiêu phân tích.c. So sánh con số bình quân- Số bình quân là số biểu hiện mức độ về mặt lợng của các đơn vị bằng cách sau: Bằng mọi chênh lệch trị số giữa các đơn vị đó, nhằm phản ánh khái quát đặc điểm của từng tổ, một bộ phận hay tổng thể các hiện tợng có cùng tính chất.- Số so sánh bình quân ta sẽ đánh giá đợc tình hình chung, sự biến động về số lợng, chất lợng trong quá trình sản xuất kinh doanh, đánh giá xu hớng phát triển của doanh nghiệp.2. Phơng pháp loại trừ: là phơng pháp xác định xu hớng mức độ ảnh h-ởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh bằng các loại trừ ảnh hởng của các nhân tố khác.a. Phơng pháp số chênh lệchKhái quát phơng pháp xác định ảnh hởng của các nhân tố số lợng chất l-ợng nh sau:= x b. Phơng pháp thay thế liên hoànĐây là phơng pháp xác định ảnh hởng của các nhân tố bằng cách thay thế lần lợt liên tục các yếu tố giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ tiêu thay đổi. Xác định mức độ ảnh hởng của các nhân tố đến đối tợng kinh tế nghiên cứu. Nó tiến hành đánh giá so sánh phân tích từng nhân tố ảnh hởng 10[...]... khi công ty phân công lao động hợp lý hiệu quả. Qua phần phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, cùng với việc phân tích tiềm năng về lao động của công ty, chúng ta thấy trong những năm qua mặc dù công ty đà tích cực áp dụng các biện pháp năng cao hiệu quả sử dụng lao động. Tuy nhiên tiềm năng về lao động của công ty vẫn còn d thừa. Do vậy trong những năm tới công ty có thể năng cao. .. giá bán buôn, nâng cao hoạt động của khu vực hành chính và tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ.24 Chuyên đề tốt nghiệpChơng II Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đông AnhI. Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần tấm lợp Đông Anh1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Năm 1980 đợc thành lập theo quyết định số 196 - BXD/TCC... tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh. + Nhân tố tiêu cực: phát sinh tác động làm ảnh hởng xấu đến kết quả kinh doanh. IV. Các phơng pháp phân tích hoạt động kinh doanh Để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, ngời ta thờng dùng c¸c biƯn ph¸p cơ thĨ mang tÝnh chÊt nghiƯp vơ kỹ thuật. Tuỳ thuộc vào tính chất đặc điểm riêng biệt của từng đơn vị kinh tế mà phân tích. .. với chiến lợc mở rộng thị tr-ờng, nếu công tybiện pháp sắp xếp lại lao động đào tạo nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính cho cán bộ quản lý, bố trí lực lợng lao động thừa vào những công việc tạo ra sản phẩm, thay vì từ trớc tới nay công ty công ty vẫn phải trả lơng thời gian cho họ thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đợc năng cao hơn. Đây là một nguồn lợi của công ty có thể đạt đợc... cần xem xét đến số lợng, công suất, kết cấu của chúng.Mặt hàng sản xuất chính của công ty tấm lợp - VLXD Đông Anh là các loại tấm lợp cho nên máy móc thiết bị của công ty chủ yếu phục vụ cho công nghệ sản xuất tấm lợp từ khâu vận chuyển chế biến nguyên liệu đến khâu sản xuất tấm lợp. Hiện tại về số lợng máy móc thiết bị của công ty phần lớn đà cũ, công ty cần phải có kế hoạch đầu t trang sắm máy... lẫn hiệu quả. Để chiến thắng trong cạnh tranh quản lý tốt hoạt động sản xuất của công ty đề ra phơng án kinh doanhhiệu quả các nhà t bản phải thờng xuyên phân tích hoạt động trên cơ sở nhiều luồng, nhiều loại thông tin. Với yêu cầu này, công tác hạch toán không đáp ứng đợc, đòi hỏi phải có một môn khoa học phân tích kinh tế độc lập với nội dung, phơng pháp nghiên cứu phong phú. Phân tích hoạt. .. quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh đợc kết hợp công tác kế toán, thống kê.Chủ nghĩa t bản ra đời, sản xuất hàng hoá phát triển nhanh, quy mô lớn phân tích hoạt động kinh doanh có những yêu cầu lớn hơn nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.Khi chủ nghĩa đế quốc ra đời, sự tích luỹ t bản dẫn đến sự tích tụ sản xuất, các công ty cổ phần các công ty xuyên quốc gia ra đời, sản xuất phát... tiêu thụ tấm lợp công ty cần phân tích các nguồn tiềm năng, nguồn tiềm năng nào đà sử dụng nhng hiệu quả cha cao cần phải khai thác triệt để hơn.6.1.Tiềm năng về lao động: Nguồn tiềm năng thể hiện các mặt: số lợng lao động, chất lợng lao động và thời gian lao động. - Về số lợng lao động: Kể từ khi thành lập, công ty tấm lợp - VLXD Đông Anh luôn luôn tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, ... làm cơ sở cho các biện pháp năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm sau.Tiềm năng của công ty là những khả năng tiềm tàng mà công ty hiện có để hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là phần năng lực kinh doanh cha đợc khai thác sử dụng vì những nguyên nhân chủ quan hay khách quan nào đó. Nói một cách khác tiềm năng của công ty đợc đánh giá bằng cách cân đối giữa khối lợng công việc, sản lợng... vật liệu năm 2004 giảm so với năm 2003 làm cho sức sản xuất nguyên vật liệu tăng một lợng là: - = 0,221Cộng hai nhân tố ảnh hởng: 0,06 + 0,221 = 0,281 đồngChỉ tiêu này cho ta biết sức sản xuất của nguyên vật liệu qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2003 công ty bỏ ra 1 đồng chi phí nguyên vật liệu thì thu đợc 1,78 đồng doanh thu.Năm 2004 công ty cũng bỏ ra 1 đồng chi phí nguyên vật . với doanh nghiệp với đề tài " ;Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật. ICơ sở lý luận phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp I. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh1 . Khái niệmPhân tích hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh.doc, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh.doc, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh.doc, Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh Sự cần thiết khách quan phải phân tích hoạt động kinh doanh, Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, Đối tợng phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung của phân tích kinh doanh Các nhân tố ảnh hởng đến kết quả phân tích, Phơng pháp số chênh lệch Phơng pháp thay thế liên hoàn, Đặc điểm về tổ chức quản lý và kinh doanh của công ty :, Đặc điểm về sản xuất: Đặc điểm về tổ chức sản xuất: Đặc điểm về tài chính, Kết quả hoạt động của công ty trong một số năm, Tình hình quản lý tài sản cố định Tình hình quản lý vật t, Phân tích hiệu quả của nguyên vật liệu, Các tỷ số về doanh lợi. 1.Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm:, Phân tích tình hình lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh., .Tiềm năng về lao động:, Nhận xét chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tấm lợp - VLXD Đông Anh, Những mặt công ty đã làm đợc, Những mặt hạn chế của công ty, Chính sách giá cả hợp lý giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, Hoàn thiện và nâng cao chất lợng sản phẩm, dịch vụ tấm lợp amiăng xi măng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay