Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào

4 344 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 13:33

• CÂU 1 :Chú thích hình 47.1và 47.2,dựa vào những gợi ý cho sẵn. • CÂU 2: Các ý kiến nào sau đây là đúng nhất về cấu tạo của đại não. Đáp án A. Chất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của vỏ nãovà là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. B. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ chẩm.Rãnh thái dương ngăn cách thùyb đỉnh với thuỳ trán. C. Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện. D. Tácdụng chính của não và khe là chia não thành các thuỳ và các hồi não. 1 2 4 3 5 6 7 9 10 11 12 8 Thùy chẩm Thùy trán Thùy thái dương Khe não Rãnh đỉnh Khúc cuộn não Rãnh thái dương Rãnh liên bán cầu Thùy đỉnh Hình 47-1: Não bộ nhìn từ trên Hình 47-2: Bán cầu não trái Thùy đỉnh Thùy chẩm Thùy trán DỰA VÀO CHỨC NĂNG: Hệ thần kinh Hệ thần kinh sinh dưỡng Hệ thần kinh vận động TIẾT 50 Rễ sau Rễ sau Da Cơ Sừng sau A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng Rễ trước Rễ sauRễ sau Hạch thần kinh Sừng bên Sừng sau Da Ruột Cơ A. Cung phản xạ vận động B. Cung phản xạ sinh dưỡng TIẾT 50 BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinhdưỡng II.Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Da Rễ sau Sừng bên Rễ sau Sừng trước Hạch giao cảm Cơ Ruột Hình 48-1: Cung phản xạ Hình48-2: Cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim Sợi cảm giác Sợi trước hạch Sợi sau hạch Hạch đối giao cảm Dây phế vị thụ quan áp lực Lỗ tuỷ Sừng sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào, Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào, Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay