Bài thuyết trình “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc” Bài 3

2 1,580 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN PHÒNG GIÁO DỤC HÀM THUẬN BẮC  TÁC PHẨM : TÁC GIẢ : Nhiều tác giả NHÀ XUẤT BẢN : Giáo dục NĂM XB : 2002 SỐ TRANG : 168 Khổ sách : 14,5 x 20,5cm Người giới thiệu : LÊ QUỐC THÁI Trường : TIỂU HỌC H HÀM THẮNG 1 THAÙNG 4/2007 NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM KHẢO … ĐIỂM : Tổng số : Bằng chữ : GIÁM KHẢO 2 GIÁM KHẢO 1 . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN PHÒNG GIÁO DỤC HÀM THUẬN BẮC  TÁC PHẨM : TÁC GIẢ : Nhiều tác giả NHÀ XUẤT BẢN :. 2002 SỐ TRANG : 168 Khổ sách : 14,5 x 20,5cm Người giới thi u : LÊ QUỐC THÁI Trường : TIỂU HỌC H HÀM THẮNG 1 THAÙNG 4/2007 NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM KHẢO ................................................................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc” Bài 3, Bài thuyết trình “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc” Bài 3, Bài thuyết trình “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc” Bài 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn