Bài dự thi “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc”

8 880 4
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Tác giả : Phạm Ngô Minh – Trương Duy Hi Nhà xuất bản Đà Nẵng – năm XB 1995 TRẦN THỊ THU NHI Trường THCS Hàm Phú CÓ MỘT CON NGƯỜI SỐNG MÃI GIỮA LÒNG TA TUỔI THƠ TRÊN QUÊ HƯƠNG XỨ HUẾ VÀ NHỮNG KỈ NIỆM ĐAU BUỒN RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC BA MƯƠI NĂM CỦA MỘT CUỘC ĐỜI CÁCH MẠNG KIÊN QUYẾT CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Mời các em tìm đọc Mời các em tìm đọc . Trương Duy Hi Nhà xuất bản Đà Nẵng – năm XB 1995 TRẦN THỊ THU NHI Trường THCS Hàm Phú CÓ MỘT CON NGƯỜI SỐNG MÃI GIỮA LÒNG TA TUỔI THƠ TRÊN QUÊ HƯƠNG XỨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc”, Bài dự thi “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc”, Bài dự thi “Hội thi thư viện Giỏi Huyện Hàm Thuận Bắc”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn