Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái – Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.pdf

36 1,711 14
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 16:39

Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái – Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam 1 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 LỜI MỞ ĐẦU . 3 I. Tổng quan về tỷ giá hối đoái chính sách điều hành tỷ giá hối đoái 4 1. Tỷ giá hối đoái 4 1.1. Khái niệm: 4 1.2. Xác định tỷ giá hối đoái . 4 1.3. Nhân tố tác động đến tỷ giá 7 1.3.1. Mức giá cả tương đối . 8 1.3.2. Chênh lệch về lãi suất 8 1.3.3. Chênh lệch về lạm phát . 8 2. Chính sách tỷ giá hối đoái: 8 2.1. Khái niệm: 8 2.2. Phân loại 9 2.2.1. Chế độ tỷ giá cố định . 10 2.2.2. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn . 10 2.2.3. Chế độ tỷ giá thả nổi điều tiết . 10 2.3. Mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái 10 2.3.1. Chính sách tỷ giá phục vụ cho mục tiêu cân bằng nội: . 10 2.3.2. Chính sách tỷ giá phục vụ cho mục tiêu cân bằng ngoại 11 2.4. Mối quan hệ của chính sách tỷ giá hối đoái thương mại quốc tế 12 2.4.1. Các tác động của thương mại quốc tế đến tỷ giá hối đoái nhìn từ góc độ cán cân thanh toán . 12 2.4.2. Các tác động của tỷ giá hối đoái chính sách tỷ giá hối đoái đến thương mại quốc tế, thể hiện ở cán cân thanh toán 13 II. Thực tiễn điều hành tỷ giá hối đoáimột số nước . 14 1.Nhật Bản 15 2.Trung Quốc chính sách phá giá đồng nội tệ . 20 2.1 Ngoại thương 22 2.2. Tác động của thay đổi tỷ giá đồng NDT đến dòng FDI 23 2.3. Khả năng lên giá đồng NDT tác động của nó . 24 III. Bài học kinh nghiệm trong điều hành tỷ giá hối đoáiViệt Nam . 25 1. Khái quát về chính sách tỷ giá hối đoáiViệt Nam các tác động đến thương mại 25 2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ chính sách điều hành tỷ giá của các nước một số giải pháp để phát triển . 27 KẾT LUẬN 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 34 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển châu á. ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á. BOJ : Ngân hàng trung ương Nhật Bản. CCTM : Cán cân thương mại. CPI : Chỉ số giá tiêu dùng. EC : Cộng đồng châu Âu. EMS : Hệ thống tiền tệ châu Âu. EU : Khối liên minh châu Âu. FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài. FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ. GDP : Tổng sản phẩm quốc nội. GNP : Tổng sản phẩm quốc dân. IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế. JPY : Đồng Yên của Nhật Bản. NDT : Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. NHTW : Ngân hàng trung ương. ODA : Hỗ trợ phát triển chính thức. OPEC : Tổ chức của những quốc gia xuất khẩu dầu lửa. TGHĐ : Tỷ giá hối đoái. USD : Đồng Đôla Mỹ. VND : Việt Nam đồng. WTO : Tổ chức thương mại thế giới. 3 LỜI MỞ ĐẦU Tỷ giá hối đoáimột phạm trù kinh tế tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường ở các nước. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tỷ giá hối đoái là công cụ quan trọng của mỗi quốc gia trong việc xác định các chính sách về tiền tệ, tín dụng nhiều chính sách kinh tế khác liên quan. Với chính sách tỷ giá hối đoái, chính phủ các quốc gia thể đưa nền kinh tế thoát khỏi những cơn khủng hoảng ngược lại cũng thể vì một chính sách tỷ giá hối đoái không hợp lý đưa nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Thêm vào đó, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cân bằng cán cân thương mại… luôn là những mục tiêu kinh tế quan trọng của mọi quốc gia, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay; để thực hiện được những mục tiêu đó, tùy vào tình hình cụ thể mà áp dụng những chính sách tỷ giá phù hợp. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề tỷ giá hối đoái trong xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới cũng như tính cấp thiết của vấn đề này, chúng tôi đã chọn đề tài: “chế điều hành tỷ giá hối đoái Kinh nghiệm một số nước bài học cho Việt Nam ” cho bài tiểu luận này. Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm hiểu rõ hơn về mặt khái niệm sở lý luận của tỷ giá hối đoái, thực trạng của một số quốc gia trên thế giới, cụ thể là Nhật Bản trong những thời kỳ nâng giá đồng nội tệ, Trung Quốc với chính sách phá giá thành công nay đang chịu sức ép nâng giá, trên sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm những giải pháp điều hành chính sách tỷ giá hối đoái cho Việt Nam. Do thời gian nghiên cứu hạn, nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy giáo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình quan tâm, giúp đỡ của Thạc sỹ Đặng Chí Thọ, người đã hướng dẫn chúng tôi hoàn thành bài tiểu luận này. 4 I. Tổng quan về tỷ giá hối đoái chính sách điều hành tỷ giá hối đoái 1. Tỷ giá hối đoái 1.1. Khái niệm: Tỷ giá hối đoái (thường được gọi tắt là tỷ giá) là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước. Cũng thể gọi tỷ giá hối đoáigiá của một đồng tiền này tính bằng một đồng tiền khác. Thông thường tỷ giá hối đoái được biểu diễn thông qua tỷ lệ bao nhiêu đơn vị đồng tiền nước này (nhiều hơn một đơn vị) bằng một đơn vị đồng tiền của nước kia. Ví dụ: tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam Dollar Mỹ là 16045VND/USD hay giữa Yen Nhật Dollar Mỹ là 116,729 JPY/USD hay giữa Dollar Mỹ Euro là 1,28262 USD/Euro. Đồng tiền để ở số lượng một đơn vị trong các tỷ lệ như những ví dụ trên gọi là đồng tiền định danh hay đồng tiền sở. Vì thế, khi cần thể hiện một cách nghiêm ngặt chính xác, người ta thường nói: "Tỷ giá hối đoái giữa Đồng Việt Nam Dollar Mỹ trên thị trường ngoại hối định danh bằng Dollar Mỹ là 16015 Đồng bằng 1 Dollar". Về bản chất tỷ giá hối đoáimột loại giá cả. Do đó cũng giống như các loại giá cả khác trong nền kinh tế, tỷ giá được xác định bởi quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường mà ở đó ngoại hối được trao đổi, mua bán, qua đó tỷ giá hối đoái được xác định được gọi là thị trường ngoại hối. Các tác nhân hoạt động chủ yếu trên thị trường ngoại hối là ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính phi ngân hàng các công ty. Trên thực tế với sự phát triển hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế toàn cầu, đã hình thành một mạng lưới thị trường ngoại hối trên phạm vi toàn cầu. 1.2. Xác định tỷ giá hối đoái sở để hình thành tỷ giá hối đoái ở các nước trên thế giới gắn liền với lịch sử phát triển của các chế độ tiền tệ thể chia ra các thời kỳ sau: - Tỷ giá hối đoái ở thời kỳ thực thi chế độ bản vị vàng (trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914): Thời kỳ này tỷ giá được xác định trên sở đồng giá vàng, tức là so sánh hàm lượng vàng của hai đồng tiền khi xác định tỷ giá. Biến động của tỷ giá luôn nằm trong giới hạn nhất định đó là chi phí vận chuyển vàng nó không vượt quá điểm vàng. Lợi thế của tỷ giá hối đoái trong chế độ bản vị vàng là 5 biên độ biến thiên của tỷ giá nhỏ nên quan hệ mua bán quốc tế cũng như hoạch định đầu tư thuận lợi dễ dàng giữa các nước. - Tỷ giá hối đoái trong chế độ tiền tệ Bretton Woods: Trong thời kì này, đồng USD của Mỹ được các nước chấp nhận chung trong thanh toán quốc tế được IMF xác định tiêu chuẩn giá cả với 1 USD = 0,888671 gam vàng. Từ đó hình thành tỷ giá cố định giữa USD với đồng tiền các nước trong IMF. Để giữ vững tỷ giá cố định với USD, các nước trong IMF chỉ được mua bán ngoại tệ theo tỷ giá trong phạm vi biên độ ± 1% so với tỷ giá chính thức. Để giữ vững tỷ giá vàng IMF còn quy định giá vàng là 35 USD/ounce vàng. Với chế độ tiền tệ này, các nước đã duy trì được tỷ giá cố định trong thời gian tương đối dài cho đến năm 1960. - Tỷ giá hối đoái sau khi chế độ tiền tệ Bretton Woods sụp đổ (1973) đến nay: Sau khi chế độ bản vị USD sụp đổ đến nay, các nước trên thế giới chủ yếu lưu thông tiền giấy không chuyển đổi ra vàng được, hàm lượng vàng chỉ mang tính chất tượng trưng, giá trị tiền tệ luôn thay đổi, tỷ giá biến động không ngừng nên việc xác định tỷ giá không dựa trên đồng giá vàng mà trên sở so sánh sức mua của hai đồng tiền, bao gồm sức mua trong nước sức mua quốc tế gọi là ngang giá sức mua. Để xác định ngang giá sức mua tùy theo quy định của mỗi nước người ta sử dụng các chỉ tiêu sau đây: ° Chỉ số giá cả hàng hóa: So sánh biến động giá cả một số mặt hàng nhất định theo hai đồng tiền. ° Hệ thống giá vàng: Lấy năm thị trường vàng lớn nhất hiện nay la London, Paris, Newyork, Tokyo Frankfurt. ° Hệ thống giá ngoại hối: Khảo sát một số ngoại tệ, so sánh biến động tỷ giá ngoại hối theo loại tiền. Trên thực tế tỷ giá hối đoái được xác định hoàn toàn do quan hệ cung cầu ngoại hối trên thị trường tại mỗi thời điểm nhất định ở mỗi thị trường khác nhau trên thế giới. Cung ngoại tệ của một nước phụ thuộc vào nhu cầu từ phía nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ các tài sản của nước sở tại (nước đồng nội tệ đang nghiên cứu). Chẳng hạn như, khi một người nước ngoài du lịch tại một nước nào đó, để chi tiêu sinh hoạt người đó phải bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối đổi lấy một lượng nội tệ tương ứng để thanh toán cho nhu cầu về 6 hàng hóa dịch vụ của mình. Chính hành vi này đã cung cấp cho nước sở tại một lượng ngoại tệ nhất định. Tương tự như vậy, hành vi mua tài sản (trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư trực tiếp…) của các nhà đầu tư nước ngoài tại một nước nào đó cũng là hành vi làm tăng cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tại nước sở tại. Mức cung ngoại tệ ở một thời điểm nhất định luôn được xác định ứng với một tỷ giá cụ thể. Khi tỷ giá thay đổi mức cung ngoại tệ trên thị trường cũng thay đổi theo. khi cung ngoại tệ thay đổi sẽ làm cho tỷ giá thay đổi. Hướng thay đổi của cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tương quan tỉ lệ thuận với giá, vì cũng như hàng hóa khác, người nắm giữ ngoại tệ sẵn sàng bán ngoại tệ khi được giá cao. Chính mối quan hệ này thể nói rằng đường cung ngoại tệ dáng hình dốc đi lên. Cầu ngoại tệ của một nước phụ thuộc vào nhu cầu của nước đó (nhu cầu của chính phủ, các hãng các cá nhân) về hàng hóa, dịch vụ tài sản nước ngoài. Bởi khi muốn mua hàng hóa nước ngoài, người mua phải cần một lượng ngoại tệ để trả cho số hàng hóa đó. Do vậy, họ cần đổi đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ, chính những điều này xác định cầu ngoại tệ của một nước. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên giá hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa đắt lên tương đối, do đó nhu cầu về hàng nhập khẩu của nước đó sẽ giảm, khi đó mức cầu về ngoại tệ cũng giảm theo. Ngược lại với mức tỷ giá thấp hơn, giá của hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa sẽ tương đối rẻ hơn làm cho nhu cầu hàng ngoại sẽ xu hướng tăng lên, kéo theo mức cầu ngoại tệ tăng. Như vậy, giữa mức cầu ngoại tệ tỷ giá hối đoái quan hệ tỷ lệ nghịch, đường cầu hình dốc đi xuống. Ứng với một tỷ giá hối đoái cụ thể trên thị trường ngoại hối là những mức cung cầu ngoại tệ khác nhau. Giao điểm của đường cung cầu ngoại tệ chỉ ra mức tỷ giá hối đoái cân bằng. Tại đó, mức cung ngoại tệ bằng mức cầu ngoại tệ. Đây là kết quả của sự tác động qua lại giữa hai nhân tố cung cầu trên thị trường ngoại hối. Trên đồ thị 1.1 thì Eo là điểm cân bằng. Nếu tỷ giá ở phía trên Eo (E1) thì mức cầu ngoại tệ giảm xuống, đồng thời mức cung ngoại tệ tăng lên, khi đó xảy ra dư thừa cung ngoại tệ. Sự cạnh tranh giữa các nhân tố cung ứng sẽ kéo tỷ giá giảm xuống về vị trí cân bằng. Khi tỷ giá ở mức E2 thì xảy ra tình trạng thiếu cung hay dư thừa cầu. Tương tác cung cầu trên thị trường ngoại hối là nhân tố bản, nhân tố nội sinh xác định tỷ giá hối đoái cân bằng. Tuy nhiên, điểm cân bằng trên thị 7 trường ngoại hối chỉ là điểm hướng tới thị trường chứ không phải là điểm luôn luôn đạt được, song tỷ giá hối đoái luôn xoay quanh điểm tỷ giá hối đoái cân bằng. Bất cứ nhân tố nào làm thay đổi cung cầu ngoại tệ đều làm thay đổi tỷ giá hối đoái cân bằng. Đồ thị 1: Cung Cầu ngoại tệ tỷ giá hối đoái cân bằng. Nghiên cứu thực tiễn của nhiều công trình cho thấy, xét về dài hạn những biến động của tỷ giá là tương đối đều đều tính chu kỳ, phản ánh tính chu kỳ của quá trình tăng trưởng (tỷ giá biến động theo hướng tăng giá trị đồng tiền khi nền kinh tế nước đó ở giai đoạn tăng trưởng biến động theo hướng giảm giá trị đồng nội tệ khi nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái). Song về ngắn hạn tỷ giá lại sự biến động thường xuyên tính đột biến. những biến động đó bởi vì, tỷ giá hối đoái còn là một loại giá đặc biệt, phản ánh tình hình kinh tế của một nước trong tương quan với các nước khác liên quan nhiều đến tình hình kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy bên cạnh những quan hệ về cung cầu ngoại tệ, tỷ giá hối đoái còn bị chi phối bởi rất nhiều các nhân tố như: mối tương quan kinh tế giữa các nước, các chính sách kinh tế mà các nước chủ trương lựa chọn, điều kiện kinh tế của mỗi quốc gia, hoạt động của Ngân hàng Trung ương, tình hình lạm phát ở mỗi nước, sự di chuyển vốn giữa các khu vực sự vận động của các dòng vốn trên thị trường bất động sản. E1 E0 E2 S(usd) D(usd) E(usd/vnd) Q(usd) 8 1.3. Nhân tố tác động đến tỷ giá 1.3.1. Mức giá cả tương đối Theo thuyết PPP, khi giá hàng hoá ở Việt Nam tăng (giá hàng ngoại giữ yên) thì cầu về hàng Việt Nam giảm xuống đồng VND xu hướng giảm giá để cho hàng VN vẫn thể bán được tốt. Về lâu dài, một sự tăng lên mức giá của một nước (tương đối so với mức giá nước ngoài) làm cho đồng tiền của nước đó giảm giá, trong khi một sự giảm xuống của mức giá tương đối của một nước làm cho đồng tiền của nước đó tăng giá. 1.3.2. Chênh lệch về lãi suất: Nước nào lãi suất tiền gửi ngắn hạn cao hơn lãi suất tiền gửi của các nước khác thì vốn ngắn hạn sẽ chảy vào nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra, do đó sẽ làm cho cung ngoại tệ tăng lên, TGHĐ sẽ giảm xuống. 1.3.3. Chênh lệch về lạm phát Giả sử trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh, năng suất lao động của hai nước tương đương như nhau, chế quản lý ngoại hối tự do, khi đó tỷ giá biến động phụ thuộc vào mức chênh lệch lạm phát của hai đồng tiền. Nước nào mức độ lạm phát lớn hơn thì đồng tiền của nước đó bị mất giá so với đồng tiền các nước còn lại. Chênh lệch lạm phát dựa vào thuyết ngang giá sức mua của đồng tiền. Theo thuyết này, mức giá của một nước tăng lên tương đối so với mức tăng giá của nước khác trong dài hạn sẽ làm cho đồng tiền của nước đó giảm giá ngược lại. Như vậy, yếu tố chênh lệch lạm phát chỉ ảnh hưởng đến biến động của tỷ giá trong dài hạn. Ngoài những yếu tố nêu trên TGHĐ còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác, chẳng hạn như yếu tố tâm lý (ưa thích hàng ngoại), chính sách của chính phủ, năng suất lao động, uy tín của đồng tiền… 2. Chính sách tỷ giá hối đoái: 2.1. Khái niệm: Mỗi một nước trên thế giới khi bắt đầu mối quan hệ kinh tế thương mại hoặc các mối quan hệ khác với một quốc gia nào đó đều phải thiết lập mối quan hệ giữa đồng tiền của nước mình với đồng tiền của nước đó. Từ đó hình thành nên chính sách tỷ giá hối đoái. Chính sách tỷ giá hối đoáimột bộ 9 phận hữu quan trọng đặc biệt trong chính sách quản lý ngoại hối chính sách quản lý kinh tế vĩ mô. Chính sách tỷ giá hối đoái là chính sách của mỗi nước lựa chọn loại hình tỷ giá hối đoái của nước đó, tức là cách tính tỷ giá đồng tiền nước mình so với đồng tiền của nước khác các biện pháp quản lý nó. Chính sách tỷ giá hối đoái là những hoạt động của Chính phủ thông qua một chế độ tỷ giá nhất định (hay chế điều hành tỷ giá) hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia. Thực tế đã nhiều loại hình tỷ giá hối đoái khác nhau như: tỷ giá hối đoái cố định, tỷ giá hối đoái trôi nổi, tỷ giá hối đoái linh hoạt. Chính sách tỷ giá hối đoáimột hệ thống các công cụ dùng để tác động vào cung cầu ngoại tệ trên thị trường từ đó giúp điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt tới những mục tiêu cần thiết. Về bản, chính sách tỷ giá hối đoái tập trung chú trọng vào hai vấn đề lớn: vấn đề lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái (cơ chế vận động của tỷ giá hối đoái) vấn đề điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Mặc dù những đặc thù riêng, song chính sách tỷ giá hối đoái vị trí như một bộ phận quan trọng của chính sách tiền tệ mở rộng hơn nữa là chính sách tài chính Quốc gia. Vì vậy, việc định hướng điều chỉnh của chính sách tỷ giá ảnh hưởng đến các khía cạnh kinh tế vĩ mô khác như: ngoại thương, nợ nước ngoài, lạm phát, sản lượng quốc gia, chiều hướng vận động của các dòng vốn, công ăn việc làm. Do đó, hệ thống mục tiêu nội dung của chính sách tỷ giá phải xuất phát từ định hướng phù hợp với các mục tiêu nội dung bản của chính sách tiền tệ ở từng giai đoạn. Đến giai đoạn hiện nay đa số các nước chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt. Tuy nhiên việc lựa chọn các chế độ tỷ giá hối đoái khác nhau đều không mất đi sự can thiệp của Chính phủ trên thị trường ngoại hối. Phần lớn các chính sách của Chính phủ đều tác động đến tỷ giá hối đoái. Đồng thời thông qua việc tác động đến tỷ giá hối đoái, Chính phủ can thiệp vào thị trường ngoại hối để giữ cho nền kinh tế phát triển nhanh đồng tiền nước mình được ổn định theo định hướng đề ra. 2.2. Phân loại 3 chế độ tỷ giá hối đoái mà các nước đã, đang áp dụng: 10 2.2.1. Chế độ tỷ giá cố định: Là chế độ tỷ giá mà NHTW buộc phải can thiệp trên thị trường ngoại hối để duy trì tỷ giá biến động xung quanh một mức tỷ giá cố định (gọi là tỷ giá trung tâm) trong một biên độ hẹp đã được định trước. Chế độ tỷ giá này giảm bớt rủi ro của việc chuyển đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác do tỷ giá được cố định. Tuy nhiên ngày nay nó ít được các nước sử dụng do gây ra các vấn đề phụ thuộc của CSTT vào các biến động của bên ngoài cán cân thanh toán không thể tự động cân bằng. 2.2.2. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn Tỷ giá hối đoái được xác định hoàn toàn tự do theo qui luật cung cầu của thị trường ngoại hối mà không bất cứ sự can thiệp nào của NHTW. Chế độ tỷ giá này được đánh giá là giúp cho CSTT quốc gia được độc lập, cán cân thanh toán quốc tế được tự động điều chỉnh cho cân bằng. Tuy vậy, chế độ tỷ giá này lại gây sự biến động thường xuyên của tỷ giá hối đoái, khiến cho hoạt động chuyển đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác luôn hàm chứa rủi ro. 2.2.3. Chế độ tỷ giá thả nổi điều tiết NHTW tiến hành can thiệp lên thị trường ngoại hối nhằm ảnh hưởng lên tỷ giá, nhưng NHTW không cam kết duy trì một tỷ giá cố định hay biên độ dao động nào xung quanh tỷ giá trung tâm. Nói cách khác, NHTW thực hiện các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ để điều tiết thị trường ngoại hối, song can thiệp của NHTW không nhằm mục đích để cố định tỷ giá như đối với các chế độ tỷ giá cố định. 2.3. Mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái 2.3.1. Chính sách tỷ giá phục vụ cho mục tiêu cân bằng nội: Khi các nguồn lực kinh tế của một quốc gia được sử dụng đầy đủ với mức giá được duy trì ổn định thì quốc gia đó được xem là tình trạng cân bằng nội. Việc sử dụng không đầy đủ hay quá mức các nguồn lực đều dẫn đến những hậu quả xấu lãng phí ở các dạng khác nhau đối với nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào. Không những thế nó còn dẫn đến những biến động về mức giá chung, làm cho giá trị thực tế của các đơn vị tiền tệ kém ổn định, dẫn đến tính chất hướng dẫn kém đối với các quyết định kinh tế sẽ làm giảm hiệu quả của nền kinh tế. Sự không ổn định của giá cả còn tác động làm thay đổi tăng tính rủi ro của các khoản nợ. Lợi ích của chủ nợ con nợ sẽ bị [...]... hình tỷ giá hối đối khác nhau như: tỷ giá hối đối cố định, tỷ giá hối đối trơi nổi, tỷ giá hối đối linh hoạt. Chính sách tỷ giá hối đối là một hệ thống các cơng cụ dùng để tác động vào cung cầu ngoại tệ trên thị trường từ đó giúp điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt tới những mục tiêu cần thiết. Về bản, chính sách tỷ giá hối đối tập trung chú trọng vào hai vấn đề lớn: vấn đề lựa chọn chế độ tỷ. .. mỗi nước lựa chọn loại hình tỷ giá hối đối của nước đó, tức là cách tính tỷ giá đồng tiền nước mình so với đồng tiền của nước khác các biện pháp quản lý nó. Chính sách tỷ giá hối đối là những hoạt động của Chính phủ thơng qua một chế độ tỷ giá nhất định (hay chế điều hành tỷ giá) hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một. .. của một nước, chế độ tỷ giá linh hoạt. II. Thực tiễn điều hành tỷ giá hối đoáimột số nước: Phần I đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về tỷ giá hối đối chính sách tỷ giá hối đối cùng với mục tiêu, tác động mối quan hệ với thương mại quốc tế. Vì vậy trong phần II, chúng ta sẽ tìm hiểu thực tế thế giới về việc điều hành chính sách tỷ giá hối đối tác động của nó đến thương mại. Điểm lại kinh. .. điều hành tỷ giá hối đoái một cách hiệu quả chặt chẽ, đồng thời đặt nó trong mối quan hệ với các công cụ điều tiết, quản lý nền kinh tế khác. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, Việt Nam cũng cần linh hoạt hơn trong việc điều hành chính sách tỷ giá hối đối. Thực tiễn của một số các quốc gia trong vấn đề tỷ giá mang lại cho Việt Nam những bài học vơ cùng q giá nhằm điều hành. .. việc tăng giá NDT khơng mang lại tác động tích cực một chiều như nhiều nước đang kỳ vọng. Ngay cả đối với các nền kinh tế “nhập siêu” từ Trung Quốc cũng vậy. III. Bài học kinh nghiệm trong điều hành tỷ giá hối đoáiViệt Nam 1. Khái qt về chính sách tỷ giá hối đối ở Việt Nam các tác động đến thương mại Thời kỳ 1989 1998 là thời kỳ “đổi mới” trong chế điều hành chính sách tỷ giá của... 2/1999, tỷ giá hối đoái chính thức được ngân hàng nhà nước cơng bố hàng ngày, được xác định trên cơ sở tỷ giá bình quân mua bán thực tế trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất. Đây là một bước tiến quan trọng, một bước ngoặt lịch sử trong chính sách điều hành tỷ giá - chuyển từ một chế độ tỷ giá hối đoái cố định với những cơng cụ điều hành chủ yếu mang tính hành chính... hạn chế những sai lầm của mình thơng qua việc học hỏi những kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước. thể thấy rằng chính sách tiền tệ nói chung chính sách tỷ giá hối đối nói riêng có những tác động nhất định đối với nền kinh tế. Vì vậy, chính phủ cần chọn đúng hướng cho chính sách tỷ giá hối đoái trong tương lai. 2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ chính sách điều hành tỷ giá của các nước một. .. tỷ giá hối đoái (cơ chế vận động của tỷ giá hối đoái) vấn đề điều chỉnh tỷ giá hối đối. Mặc dù những đặc thù riêng, song chính sách tỷ giá hối đối vị trí như một bộ phận quan trọng của chính sách tiền tệ mở rộng hơn nữa là chính sách tài chính Quốc gia. Vì vậy, việc định hướng điều chỉnh của chính sách tỷ giá ảnh hưởng đến các khía cạnh kinh tế vĩ mơ khác như: ngoại thương, nợ nước. .. tiền… 2. Chính sách tỷ giá hối đoái: 2.1. Khái niệm: Mỗi một nước trên thế giới khi bắt đầu mối quan hệ kinh tế thương mại hoặc các mối quan hệ khác với một quốc gia nào đó đều phải thiết lập mối quan hệ giữa đồng tiền của nước mình với đồng tiền của nước đó. Từ đó hình thành nên chính sách tỷ giá hối đối. Chính sách tỷ giá hối đoáimột bộ 16 cho giá hàng nhập khẩu vào Nhật rẻ hơn đã... kinh nghiệm cho Việt Nam về một quốc gia đi đúng hướng với chính sách phá giá khi cả thế giới, đặc biệt là các đối tác kinh tế tầm cỡ như Mỹ EU gây sức ép nâng giá, với áp lực đồng nội tệ nâng giá Trung Quốc đã làm gì. Bài học đầu tiên cho Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung Quốc là thời điểm mức điều hành tỷ giá là những vấn đề tính chất quyết định đối với hiệu quả của chính sách tỷ giá. . hình tỷ giá hối đoái khác nhau như: tỷ giá hối đoái cố định, tỷ giá hối đoái trôi nổi, tỷ giá hối đoái linh hoạt. Chính sách tỷ giá hối đoái là một. một nước, chế độ tỷ giá linh hoạt. II. Thực tiễn điều hành tỷ giá hối đoái ở một số nước: Phần I đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về tỷ giá hối đoái và
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái – Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.pdf, Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái – Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.pdf, Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái – Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.pdf, Xác định tỷ giá hối đoái, Chế độ tỷ giá cố định Chế độ tỷ giá thả nổi hồn tồn Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết, Chính sách tỷ giá phục vụ cho mục tiêu cân bằng ngoại, Mối quan hệ của chính sách tỷ giá hối đối và thương mại quốc tế, Nhật Bản, Ngoại thương, Tác động của thay đổi tỷ giá đồng NDT đến dòng FDI Khả năng lên giá đồng NDT và tác động của nó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay