SLIDE HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIÊT NAM

12 842 4
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2016, 16:28

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Chào mừng thầy bạn đến với buổi học ngày hôm HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM Slide: ĐẶNG ĐÌNH DUẬN D3-K1 ĐẠI HỘI VII HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM Khái niệm Lịch sử hình thành Các kỳ đại hội Khái niệm Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức xã hội rộng rãi niên tổ chức niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Hội LHTN Việt Nam hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Hội LHTN Việt Nam thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới Ngày truyền thống: 15/10 năm Lịch sử hình thành Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ thị phải hình thành mặt trận niên rộng rãi thống Tháng 6/1946Thanh Tổng niên đoànCứu Thanh niên Việt Nam Đứng đời (gọi tắt Đoàn quốc làm nòng cốt trước yêu Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên cầu đó, ngày 27/3/1946 Bác Hồ ký sắc lệnh số 38 việc thành lập Việt - làniên mộtvàtổ Thể chứcthao rộngVào rãi nước tự Nha Nam Thanh thờimọi gian trên,niên Banyêu Thường vụ Ngày 08/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Thanh Việt Nam nguyện đứng vào hàng ngũ Liên đoàn Đoàn niên Trung ương Đảng thị cho Tổng Việt Minh chuẩn bị thành Ban vận động mặt trận thống chưcThanh Đại hội tạiViệt Nhà Cứu quốc làm nòng cốt Cuối nămthanh 1946niên Liêntổ đoàn niên lập Đoàn Thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, hát lớn – Thủ đô Hà Nội Đại hội thống tổ chức Nam thành viên lớp thức niên Liên dânnghiệp chủ tập hợp tầng Việt đoàn NamThanh phục niên vụ niên Việt Nam với tên gọi chung Hội Liên hiệp Thanh niên giới "Kháng chiến kiến quốc" (LHTN) Việt Nam 3 Các kỳ đại hội Đại hội lần thứ Thời gian địa điểm T2/1950 Tại Thái Nguyên 8/10 – 15/10/1956 Tại Hà Nội 20/12/1960 Lãnh đạo hội Nội dung bật đại hội Nguyễn Chí Thanh Đoàn kết rộng rãi, lâu dài, dựa thật thà, thân giúp đỡ nhau, tôn trọng tính chất độc lập tổ chức làm việc theo phương pháp dân chủ bàn bạc để thỏa thuận, thống ý kiến thực Nguyễn Ngọc Thạch Trần Bạch Đằng Ghi Đại hội lần thứ II Thời gian địa điểm Lãnh đạo hội Nội dung 12/1961 Tại Hà Nội Phạm Huy Thông 20-21/9/1976 Tại HCM Lê Quang Vịnh 9/1988 Tại Hà Nội Hà Quang Dự Thực kế hoạch năm lần thứ sức ủng hộ cho đấu tranh đồng bào niên miền nam Hội nghị thống mặt trận TN nước thành hội LHTNVN Ghi Đại hội lần III Thời gian địa điểm Lãnh đạo hội Nội dung 12/1994 Tại Hà Nội Hồ Đức Việt T3/1998 Trương Thị Mai - Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh - Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài trẻ, phát triển văn hóa, thể dục thể thao - Bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự - Công tác xã hội bảo vệ môi trường - Hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ khu vực giới - vận động Ghi Đại hội lần Thời gian địa điểm Lãnh đạo hội Nội dung 13/1-15/1/2000 Tại Hà nội Trương Thị Mai - Học tập, sáng tạo vượt bậc nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Giúp lập nghiệp dân giàu, nước mạnh - Thanh niên tình nguyện cộng đồng - Vì chủ quyền tổ quốc sống bình yên - Xây dựng nếp sống văn minh đậm đà sắc dân tộc IV T2/2003 Tại Hà Nội Hoàng Bình Quân Ghi Đại hội lần Thời gian địa điểm Lãnh đạo Nội dung 25/2 – 27/2/2005 Tại Hà Nội Nông Quốc Tuấn Đến năm 2008 Tại Hà Nội Võ Văn Thưởng - Thanh niên đầu xã hội học tập - Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cưc tham gia xóa đói giảm nghèo - Thanh niên tình nguyện sống cộng đồng - Thanh niên sống bình yên, chủ quyền Tổ quốc - Thanh niên sống đẹp V Ghi Đại hội lần VI Thời gian địa điểm Lãnh đạo 26/4 – 27/4/2010 Tại Hà Nội Nguyễn Phước Lộc T1-6/2013 Tại Hà Nội 7/2013 Tại Hà Nội Nội dung vận động - Thanh niên sống đẹpsống có ich - Thanh niên tình nguyện an sinh xã hội bảo vệ môi Phan Văn Mãi trường - Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu đáng chương trình Nguyễn Đắc - Khi tổ quốc cần - Xây dựng phát triển tổ Vinh chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên Ghi Đại hội lần VII Thời gian địa điểm 29/12/2014 Tại Hà Nội Lãnh đạo Nội dung Nguyễn Phi Long "Thanh niên Việt Nam Ðoàn kết, lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", phát động niên nước phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tập trung triển khai công tác củng cố phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên nhiều chương trình hành động cụ thể Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIÊT NAM, SLIDE HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIÊT NAM, SLIDE HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIÊT NAM, Các kỳ đại hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay