Giáo án K.10 cơ bản_chương 1 ( 2 cột ).

23 494 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Giáo án K.10 bản. Trang 1 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Ngày soạn: 03_8_2008 Tiết 1. Bài 1:  Mục tiêu: 1. Kiến thức: _ Hiểu được chuyển động và quỹ đạo của chuyển động là gì. _ Hiểu được các khái niệm: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian. _ Cách chọn một hệ quy chiếu. _ Phân biệt được hệ tọa độ và hệ quy chiếu. _ Phân biệt được thời điểm và thời gian. 2. Kỹ năng: _ Trình bày được cách xác định vị trí của một điểm trên một đường cong và trên một mặt phẳng. _ Giải được bài toán đổi mốc thời gian.  Phương pháp: Diễn giảng, đàm thoại gợi mở kết hợp với phân nhóm thảo luận các vấn đề.  Chuẩn bị của thầy và trò: _ Thầy: SGK, một số ví dụ về quỹ đạo, chất điểm. _ Trò: Xem lại kiến thức lớp 8 về chất điểm, quỹ đạo, cách chọn mốc tọa độ. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY_TRÒ  Chuyển động cơ. Chất điểm: 1. Chuyển động cơ: Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. Thí dụ: Xe đạp chuyển động trên mặt đường, người đi bộ…. 2. Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. Thí dụ: Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời…. 3. Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo thành một đường nhất định gọi là quỹ đạo.  Cách xác định vị trí của vật trong không gian: 1.Vật làm mốc và thước đo: Muốn xác định vị trí của một vật ta phải chọn vật làm mốc là vật đứng yên không thay đổi theo thời gian và dùng một cái thước đo quãng đường từ vật đến vật làm mốc. A M A : được chọn làm mốc. 2. Hệ toạ độ: GV: Cho thầy một ví dụ về vật chuyển động ? HS: Xe đạp chuyển động, con người đi . GV: Đó là những chuyển động GV: Hãy cho thầy một số ví dụ về chuyển động ? HS: Xe chuyển động, cánh quạt quay… GV: Một đoàn tàu chuyển động từ Nam ra Bắc. Hãy nhận xét kích thước của đoàn tàu so với quãng đường mà đoàn tàu đi được ? HS: Đoàn tàu kích thước rất nhỏ so với quãng đường. GV: Đoàn tàu này thể gọi là chất điểm. Vậy chất điểm là gì ? HS: Là vật kích thước rất nhỏ so với quãng đường mà nó đi được. GV: Tập hợp tất cả các vị trí của chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo. GV: Để xác định vị trí của một chất điểm ta làm thế nào? HS: Chọn một vật làm mốc và dùng thước đo. GV: Vật làm mốc phải đặt điểm gì ? HS: Vật làm mốc phải đứng yên và không thay đổi theo thời gian. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 2 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  y I M y O x H x Ta : x = OH; y = OI Muốn xác định vị trí của chất điểm M ta làm như sau: _ Chọn chiều dương trên các trục ox và oy. _ Chiếu vuông góc chất điểm M lên hai trục ox và oy.  Cách xác định thời gian trong chuyển động: 1. Mốc thời gian và đồng hồ: Mốc thời gian (gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian và xác định thời gian bằng đồng hồ. 2.Thời gian và thời điểm: 3. Hệ quy chiếu: Cách chọn một hệ quy chiếu: _ Vật làm mốc và một hệ trục gắn với vật làm mốc. _ Một mốc thời gian và đồng hồ. GV: Để xác định vị trí của một chất điểm trên hệ trục Oxy ta làm thế nào ? HS: Chiếu chất điểm lên hai trục Ox và Oy. GV: Để xác định thời gian chuyển động của vật ta làm thế nào ? HS: Ta dùng một đồng hồ để đo thời gian chuyển động của vật. GV: Nêu cách chọn một hệ quy chiếu ? HS: Chọn vật làm mốc và mốc thời gian. * Củng cố: Trả lời các câu hỏi 2, 3, 4, 5. * Dặn dò: Làm bài tập 7, 8, 9. • Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 5.D; 6.C; 7.D. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 3 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Ngày soạn: 04_8_2008 Tiết: 2. Bài 2.  Mục tiêu: 1. Kiến thức: _ Nêu được định nghĩa chuyển động thẳng đều. _ Viết được dạng phương trình của chuyển động thẳng đều. 2. Kỹ năng: _ Vận dụng các công thức để giải các bài tập. _ Vẽ được đồ thị tọa độ_thời gian của chuyển động thẳng đều. _ Thu thập được các thông tin từ đồ thị. _ Nhận biết được một chuyển động thẳng đều trong thực tế.  Phương pháp: Diễn giảng kết hợp với đàm thoại gợi mở các vấn đề.  Chuẩn bị: _ Thầy: SGK, biểu bảng hình 2.3, hình 2.4. _ Trò: Xem lại các chọn hệ quy chiếu, tìm một số ví dụ chuyển động quỹ đạo là đường thẳng.  Kiểm tra bài cũ: 1. Thế nào là chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động, cách chọn một hệ quy chiếu ? 2. So sánh hệ quy chiếu và hệ tọa độ ? NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY_TRÒ  Chuyển động thẳng đều: 1. Tốc độ trung bình: M 1 M 2 x O x 1 s x 2 Xét một chất điểm chuyển động như hình vẽ: _ Tại thời điểm t 1 chất điểm ở tọa độ x 1. _ Tại thời điểm t 2 chất điểm ở tọa độ x 2. Trong khoảng thời gian ∆t = t 1 - t 2 thì chất điểm đi được quãng đường: s = M 1 M 2 = x 2 - x 1 Ta có: t s v tb = Gọi là tốc độ trung bình của vật. * Đơn vị: m/s. 2. Chuyển động thẳng đều: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có: _ Quỹ đạo là đường thẳng. _ Tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. GV: Cho vật chuyển động quỹ đạo thẳng xuất phát tại vị trí M 1 như hình vẽ. Sau khoảng thời gian t vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu ? HS: Đi được đoạn M 1 M 2. GV: Nếu ta lấy quãng đường vật đi được chia cho thời gian chuyển động thì ta được đại lượng nào? HS: Ta được đại lượng là tốc độ trung bình. GV: Dựa vào công thức hãy cho biết đơn vị của tốc độ là gì ? HS: Đơn vị là m/s. GV: Chuyển động thẳng đều đặc điểm gì ? HS: Quỹ đạo là đường thẳng. V tb = hs. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 4 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: s = v tb .t = v.t Trong chuyển động thẳng đều s tỉ lệ với t.  Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ-thời gian của chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 +v.t Gọi là phương trình của chuyển động thẳng đều. 2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều: Đồ thị dạng sau: x ( m ) 0 t ( s ) GV: Để tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều ta làm thế nào ? HS: t s v tb = suy ra v = s.t GV: s tỉ lệ như thế nào với t ? HS: tỉ lệ thuận với t. A M 0 x 0 s x GV: Tọa độ của một chất điểm được xác định như thế nào ? HS: Dùng thước đo từ vị trí vật đến mốc đã chọn. GV: Quãng đường của chất điểm được xác định như thế nào ? HS: s = v.t GV: Đây là phương trình bậc mấy theo t ? HS: phương trình bậc 1 theo t. GV: Vậy đường biểu diễn là đường gì ? HS: Là đường thẳng xiên góc đi lên. * Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5. * Dặn dò: Làm bài tập 7, 8, 9, 10. * Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 6.D; 7.D; 8.A. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 5 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Ngày soạn: 24_8_2008 Tiết: 3, 4. Bài 3.  Mục tiêu: Viết được công thức tính và biểu diễn được vectơ vận tốc tức thời. Nêu được định nghĩa chuyển động thẳng nhanh dần đều đều và chậm dần đều. Nêu được ý nghĩa của đại lượng vận tốc và gia tốc về phương chiều và về dấu. Thiết lập được phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận dụng các công thức để giải các bài tập.  Phương pháp: Diễn giảng kết hợp với đàm thoại gợi mở các vấn đề, thí nghiệm minh họa.  Chuẩn bị của thầy và trò: _ Thầy: SGK, hình 3.5, hình 3.6, viên bi và máng nghiêng. _ Trò: Xem lại chuyển động thẳng đều.  Kiểm tra bài cũ: 1.Thế nào là chuyển động thẳng đều, ví dụ ? 2.Viết phương trình của chuyển động thẳng đều ? 3.Cho phương trình x = 10 + 5t. Xác định tọa độ ban đầu và vận tốc của vật ?  Nội dung: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY_TRÒ  Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều: 1. Độ lớn của vận tốc tức thời: t s v ∆ ∆ = Là độ lớn của vận tốc tức thời. 2. Vectơ vận tốc tức thời: Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vectơ gốc tại vật chuyển động hướng của chuyển động và độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó. 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều: GV: Xét chất điểm M chuyển động trên trục Ox, chiều dương là chiều chuyển động: O M x GV: Trong khoảng thời gian rất ngắn ∆t, M đi được một đoạn đường s ∆ rất nhỏ. Khi đó: v = t s ∆ ∆ là độ lớn vận tốc tức thời. GV: Đồng hồ trên xe máy chỉ 40 km/h. Nó cho ta biết gì ? Đó là tốc độ trung bình hay vận tốc tức thời ? HS: Tại thời điểm đó, vận tốc đạt được là 40 km/h. Là vận tốc tức thời. GV: Muốn biết một vật chuyển động nhanh hay chậm, ta làm gì ? HS: Xem vận tốc tức thời của vật. GV: Vận tốc tức thời không những độ lớn nhất định, mà còn phương, chiều nhất định. GV: Để đặc trưng cho sự nhanh, chậm; phương, chiều của chuyển động, người ta đưa ra khái niệm vec tơ vận tốc tức thời. GV: Trong chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 6 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Là chuyển động có: _ Quỹ đạo là đường thẳng. _ Độ lớn của vận tốc tức thời luôn thay đổi.  Chuyển động thẳng nhanh dần đều: 1. Định nghĩa: Chuyển động thẳng nhanh dần đều có: _ Quỹ đạo là đường thẳng. _ Vận tốc tức thời tăng dần đều theo thời gian. 2. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: a. Khái niệm: _ Gọi v 0 là vận tốc tại thời điểm t 0. _ v…….………………… .t. Ta có: ∆v = v - v 0 ∆t = t - t 0 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ = gọi là gia tốc của vật. a và v cùng dấu. * Khái niệm: Gia tốc của chuyển động là đại lượng được xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc ∆v và khoảng thời gian biến thiên ∆t. * Đơn vị: m/s; cm/s. b. Vectơ gia tốc: Ta có: 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ =   3. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: a. Công thức tính vận tốc: thay đổi không ? HS: Không thay đổi. GV: Chuyển động thẳng biến đổi thì vận tốc tức thời như thế nào ? HS: Vận tốc tức thời sẽ thay đổi. GV: Thay đổi như thế nào ? HS: Độ lớn vận tốc tức thời tăng hoặc giảm. GV: Ta hai loại chuyển động biến đổi: nhanh dần đều và chậm dần đều. GV: * Thí dụ: Lúc xe ôtô rời bến thì vận tốc tức thời tăng. Lúc xe hãm phanh đến khi dừng lại thì vận tốc tức thời giảm dần. GV: Dựa vào định nghĩa chuyển động thẳng đều, hãy nêu định nghĩa chuyển chuyển động thẳng nhanh dần đều ? GV: Xét chuyển động của vật trên trục Ox: O v 0 v x GV: Tại thời điểm t 0 , vật vận tốc là v 0 . Tại thời điểm t, vật vận tốc là v. GV: Trong chuyển động nhanh dần đều, so sánh v và v 0 ? HS: v > v 0 ( vận tốc tăng ). GV: Trong khoảng thời gian ∆t = t - t 0 , vận tốc tăng bao nhiêu ? HS: v – v 0 . GV: Ta đặt ∆v = v - v 0 . Vì vận tốc tăng đều theo thời gian nên ∆v ~ ∆t.: ∆v = a. ∆t. GV: Hệ số a không đổi và được gọi là gia tốc của chuyển động: 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ = GV: Gia tốc của chuyển động cho ta biết điều gì ? HS: Cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm. v  ∆ 0 v  a  v  GV: Vì v > v 0 nên v  ∆ cùng hướng với 0 v  , v  suy ra a  cùng hướng với 0 v  và v  . GV: Nếu ta chọn mốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động, thì t 0 giá trị bao nhiêu ? Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 7 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Từ công thức : 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ = Chọn thời điểm ban đầu t 0 = 0 suy ra: v = v 0 + a.t Là công thức tính vận tốc tại một thời điểm bất kỳ. b. Đồ thị vận tốc thời gian: v(m/s) v 0 t(s) 4. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều: 2 0 . 2 1 . tatvs += 5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều: 2 00 . 2 1 . tatvxx ++= HS: t 0 = 0. GV: Từ công thức: a = 0 0 tt vv − − ; với t 0 =0, suy ra biểu thức tính v ? HS: v = v 0 + at. GV: Hãy cho biết đây là phương trình bậc mấy ? Biến số là gì ? HS: Phương trình bậc nhất, biến số t. GV: Trong phương trình trên, đại lượng nào không đổi ? HS: a và v 0 . GV: Với phương trình bậc nhất nói trên, cho biết đồ thị dạng gì ? HS: Đường thẳng. GV: Cho học sinh vẽ đồ thị 3.5. GV: Nhắc lại công thức tính tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng đều ? HS: v tb = t s GV: Trong chuyển động nhanh dần đều, tốc độ trung bình được tính: v tb = 2 0 vv + , với v = v 0 + a.t ⇒ t s = 2 0 vv + ⇒ s = 2 t ( v + v 0 ) = 2 t ( v 0 + a.t + v 0 ) ⇒ s = v 0 t + 2 1 at 2 GV: Xét chất điểm M xuất phát từ điểm A trên trục Ox và chuyển động nhanh dần đều: A M Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 8 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  6. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và đường đi: v 2 – v 0 2 = 2as.  Chuyển động thẳng chậm dần đều: 1. Định nghĩa: Chuyển động thẳng chậm dần đều có: _ Quỹ đạo là đường thẳng. _ Vận tốc tức thời giảm dần đều theo thời gian. 2. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều: a. Công thức tính gia tốc: 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ = a và v trái dấu. b. Vec tơ gia tốc: 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ =   Vec tơ gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vec tơ vận tốc. 3.Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều: v = v 0 + a.t 0 x 0 s v  x x GV: Ta đã chọn gốc tọa độ tại đâu ? Mốc thời gian lúc nào ? HS: Gốc tọa độ ở O; mốc thời gian lúc vật xuất phát ở A. GV: Dựa vào hình vẽ, hãy tìm tọa độ của điểm M ? HS: x = x 0 + s GV: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, s được tính như thế nào ? HS: 2 0 . 2 1 . tatvs += GV: Vậy, x = x 0 + v 0 t + 2 1 at 2 GV: Nếu loạit trong các công thức v = v 0 + at và 2 0 . 2 1 . tatvs += thì ta được: v 2 – v 0 2 = 2as. GV: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, so sánh v và v 0 ? 0 v  a  v  HS: v < v 0 . GV: Ta cũng công thức tính gia tốc tương tự như trong chuyển động nhanh dần đều: 0 0 tt vv t v a − − = ∆ ∆ = . GV: Nếu chọn chiều của các vec tơ vận tốc là chiều dương thì v < v 0 , suy ra v ∆ < 0, suy ra a < 0; nghĩa là a ngược chiều v và 0 v ; a và v trái dấu. GV: Cho học sinh vẽ đồ thị 3.9. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 9 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  a trái dấu v 0 . 4. Đồ thị vận tốc_thời gian: v ( m/s ) O t ( s ) 5. Quãng đường đi của chuyển động thẳng chậm dần đều: 2 0 2 1 attvs += a trái dấu v 0. 6. Phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều: x = x 0 2 0 2 1 attv + a và v trái dấu. * Chú ý: Nếu chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật thì: _ Chuyển động nhanh dần đều: a và v cùng dấu ( a > 0 ). _ Chuyển động thẳng chậm dần đều: a và v trái dấu ( a < 0 ). _ Trong chuyển động thẳng biến đổi đều gia tốc không đổi. = − = t vv a 0 hằng số. GV: Nhấn mạnh cho học sinh nắm về dấu của a và v trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều.  Củng cố: Trả lời các câu hỏi 9, 10, 11.  Dặn dò: Làm các bài tập 12, 13, 14, 15. * Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 9.D; 10.C; 11.D. Năm học: 2008_2009 Giáo án K.10 bản. Trang 10 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Ngày soạn: 31_8_2008 Tiết 5.  Mục tiêu: 1.Kiến thức: _ Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học: cách chọn gốc tọa độ, mốc thời gian. 2.Kỹ năng: _ Vận dụng các công thức đã học. _ Vẽ đồ thị của chuyển động. _ Thu thập các thông tin từ đồ thị.  Kiểm tra: 1. Viết công thức tính quãng đường đi và phương trình của chuyển động thẳng đều. 2. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ_thời gian của chuyển động thẳng đều. 3. Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. 4. Viết công thức tính quãng đường đi của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. 5. Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng. 6. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc và quãng đường đi.  Nội dung: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THẦY_TRÒ  Trang 15: Bài 9: AB = 10 km. v A = 60 km/h. v B = 40 km/h. a. Viết công thức tính quãng đường s và phương trình chuyển động của hai xe: _ Đường đi: s = vt • Xe A: s A = v A t = 60t • Xe B: s B = v B t = 40t _ Phương trình chuyển động: x = x 0 + vt. • Xe A: x A = x 0A + v A t = 60t • Xe B: x B = x 0B + v B t = 10 + 40t b. Vẽ đồ thị: Bài 10: HP = 100 km. v 1 = 60 km/h. v 2 = 40 km/h. a. Viết công thức tính quãng đường và phương trình chuyển động: _ Trên đoạn đường HD: s = v 1 t = 60t x = x 01 + v 1 t = 60t GV: Yêu cầu học sinh chọn trục tọa độ, gốc tọa độ, mốc thời gian; từ đó xác định tọa độ ban đầu của xe A và xe B. GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi số 1. HS: s = vt; x = x 0 + vt. GV: Hướng dẫn học sinh thay các dữ kiện của đề bài vào các công thức trên. GV: Hướng dẫn học sinh lập bảng giá trị và vẽ đồ thị. GV: Hướng dẫn tương tự bài 9. GV: Nếu tốc độ của xe là 60 km/h và H cách D 60 km, thì khi đến D, xe đi hết bao nhiêu giờ ? HS: 1 giờ. Năm học: 2008_2009 [...]... Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong SGK  Dặn dò: Làm các bài tập 11, 12 , 13 , 14 , 15 * Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 8C; 9.C; 10 .B Năm học: 20 08 _20 09 v2 = r.ω 2 r Giáo án K .10 bản  Trang 18 Năm học: 20 08 _20 09 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh Giáo án K .10 bản  Ngày soạn: 18 _9 _20 08 Tiết: 10 Bài 6: Trang 19 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Mục tiêu: 1 Kiến thức: _ Trả lời được thế... K .10 bản  Ngày soạn: 22 _9 _20 08 Tiết 11 Trang 21 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Mục tiêu: 1 Kiến thức: _ Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học: cách chọn gốc tọa độ, mốc thời gian 2 Kỹ năng: _ Vận dụng các công thức đã học _ Vẽ đồ thị của chuyển động _ Thu thập các thông tin từ đồ thị Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 bản  Trang 22 Năm học: 20 08 _20 09 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh Giáo án K .10 . .. v1,3 = v1 ,2 + v2,3 v1,3 = v1, 2 −v2 , 3 c Tổng quát:    v1, 3 = v1, 2 + v2, 3 GV: Trong trường hợp tổng quát thì vận tốc tuyệt đối được tính như thế nào ?    HS: v1,3 = v1, 2 + v2,3 GV: Áp dụng quy tắc hình bình hành  Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 Xác định hệ qui chiếu đứng yên, hệ qui chiếu chuyển động trong các bài tập 7, 8  Dặn dò: Làm các bài tập 7, 8 Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 . .. tự do Ký hiệu là g g phụ thuộc vào vào vĩ độ  Củng cố: Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong SGK  Dặn dò: Làm các bài tập 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 * Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 7.D; 8.D; 9.B Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 bản  Ngày soạn: 10 _9 _20 08 Tiết: 8, 9 Bài 5: Trang 14 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Mục tiêu: 1 Kiến thức: _ Phát biểu được định nghĩa chuyển động tròn đều _ Viết được công... tìm gia tốc này Vì cung M1M2 rất nhỏ nên ta thể coi M1 và M2  v trùng nhau tại I Vectơ ∆ luôn hướng tâm O   ∆v a= Mà ∆t   Nên a cũng hướng vào tâm O Vectơ gia tốc a luôn M1 hướng vào tâm nên gọi là gia tốc hướng tâm Trong chuyển động tròn đều tuy vận tốc độ lớn không đổi nhưng hướng luôn luôn thay đổi nên Năm học: 20 08 _20 09 v1 v1 I M2 v2 Giáo án K .10 bản Trang 17  chuyển động này... Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 bản Trang 20  đứng yên thì: _ Vận tốc của vật gắn với hệ quy chiếu đứng yên gọi là vận tốc tuyệt đối _ Vận tốc của vật gắn với hệ quy chiếu chuyển động gọi là vận tốc tương đối _ Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên gọi là vận tốc kéo theo    v1,3 = v1, 2 + v2, 3  v1, 3 : Vận tốc tuyệt đối  v1, 2 : Vận tốc tương đối  v 2, 3 : Vận... trong một giây f = 1 T * Đơn vị: Héc (Hz) d Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = r.ω  Gia tốc hướng tâm: 1 Hướng của vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều:  _ Tại vị trí M1 vật vận tốc v1  _ Tại vị trí M2 vật vận tốc v 2   _ Tịnh tiến v1 và v 2 đến điểm I là trung điểm của cung tròn M1M2 Ta có:    ∆ = v 2 - v1 v    v Suy ra: v 2 = ∆ + v1 GV: Dựa vào công.. .Giáo án K .10 bản  _ Trên đoạn đường DP: s = 40 ( t -2 ) x = 60 + 40 ( t -2 ) Trang 11 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh GV: Tính từ thời điểm ban đầu ở H, thì tại D thời điểm là bao nhiêu ? HS: t + 1 GV: Sau khi dừng lại ở D 1 giờ, thì tính từ thời điểm ban đầu ở H, xe bắt đầu khởi hành ở D là thời điểm nào ? HS: t + 2 GV: Tại thời điểm này, nếu ta chọn gốc thời... Hướng dẫn học sinh sử dụng công thức liên hệ giữa a, v và s Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 bản  Ngày soạn: 03_9 _20 08 Tiết 6, 7 Bài 4 Trang 12 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Mục tiêu: 1 Kiến thức: _ Trình bày, nêu thí dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do _ Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do và gia tốc rơi tự do 2 Kỹ năng: _ Giải được một số bài tập đơn giản về sự rơi tự do _ Đưa... xuống 2 Các công thức của vật rơi tự do: GV: Qua thí nghiệm của Newton, chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh hay chậm dần đều ? Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K .10 bản  _ Vận tốc: v = gt g: gọi là gia tốc rơi tự do _ Quãng đường rơi: s= 1 2 gt 2 Trang 13 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh HS: Nhanh dần đều GV: Hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động rơi . 9, 10 , 11 .  Dặn dò: Làm các bài tập 12 , 13 , 14 , 15 . * Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm: 9.D; 10 . C; 11 .D. Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K. 10 Cơ bản. Trang 10 . 8C; 9.C; 10 . B. Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K. 10 Cơ bản. Trang 18 Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Năm học: 20 08 _20 09 Giáo án K. 10 Cơ bản. Trang 19 Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án K.10 cơ bản_chương 1 ( 2 cột )., Giáo án K.10 cơ bản_chương 1 ( 2 cột )., Giáo án K.10 cơ bản_chương 1 ( 2 cột )., Kỹ năng: Chuyển động cơ: Chất điểm: Quỹ đạo: Hệ toạ độ: GV:, Kỹ năng: Chuyển động thẳng đều: Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều:, Độ lớn của vận tốc tức thời: Vectơ vận tốc tức thời: Chuyển động thẳng biến đổi đều: GV: Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều:, Vẽ đồ thị: Bài 10: Viết cơng thức tính qng đường và phương trình chuyển động: Đồ thị: Thời điểm xe đến điểm P: Kiểm tra bằng phép tính: Tính gia tốc: Tính qng đường đi được trong 1 phút:, Cơng thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và đường đi: Đồ thị vận tốc_thời gian: Qng đường đi của chuyển động thẳng chậm dần đều: Phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều: Kiến thức: Kiến thức: Kỹ năng:, Sự rơi của các vật trong chân không: Sự rơi tự do . Đặc điểm của sự rơi tự do: Các công thức của vật rơi tự do: GV: Gia tốc rơi tự do:, Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn: Chuyển động tròn đều: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều: Độ lớn của gia tốc hướng tâm:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay