bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8)

3 501 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Trờng thcs quỳnh hoa Họ và tên: Lớp: 6 BI KIM TRA Môn :Vật lí 6 - I.1 Cõu 1: in cỏc dng c o vo bng sau õy: i lng cn o Dng c dựng o o di. o th tớch cht lng. o khi lng. Cõu 2: Hóy tỡm t thớch hp in vo cỏc ch trng: - n v o di l; ký hiu l: . - n v o th tớch l ; ký hiu l . - n v o khi lng l ; ký hiu l . Cõu 3: Chn t thớch hp trong khung in vo ch trng: A. Tỏc dng y, kộo ca vt ny lờn vt khỏc gi l . B. Lc tỏc dng lờn mt vt cú th gõy ra nhng kt qu l hoc . C. Nu ch cú hai lc tỏc dng vo cựng mt vt ang ng yờn m vt vn ng yờn thỡ hai lc ú l hai lc . D. Lc hỳt ca Trỏi t lờn cỏc vt gi l . Vt b bin dng. Lc. Cõn bng. Vt b bin i chuyn ng Trng lc hay trng lng. Cõu 4: Ngi ta o th tớch cht lng bng bỡnh chia chia nh nht 0.5cm 3 . Hóy ch ra cỏch ghi kt qu ỳng trong nhng trng hp i õy bng cỏch gch chộo mu t (A, B, C, D). A. V 1 = 20,2 cm 3 . B. V 2 = 10,50 cm 3 . C. V 3 = 20 cm 3 . D. V 4 = 20,5 cm 3 . Cõu 5: Trờn hp mt tt cú ghi 250g. S ú ch: A. Sc nng ca hp mt. B. Th tớch ca hp mt. C. Khi lng ca hp mt. D. Sc nng v khi lng ca hp mt. Câu 6: Muốn đo thể của một viên sỏi có thể tích là 50 cm 3 ta chỉ có hai dụng cụ đó là bình chia độ và bình tràn biết rằng viên sỏi không thả vừa bình chia độ hãy đa ra cách đo thể tích của viên sỏi nói trên. Trờng thcs quỳnh hoa Họ và tên: Lớp: 9 BI KIM TRA Môn :Vật lí 9 - I.1 I/ Câu hỏi trắc nghiệm 1. Hiệu điện thế giữa hai đầu đây dẫn là 12 Vthì cờng độ dòng điện qua nó là 1,5 A . Hỏi khi cờng độ dòng điện qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế giữa hai đầu nó nhận giá trị nào sau đây. a.U = 16V ; b.U = 6V ; c. U = 18 V ; d. một kết quả khác 2. Trong các công thức sau đây , hãy chọn công thức sai . Với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn , I là cờng độ dòng điện qua dây dẫn ,R là điện trở của dây dẫn . a. I=U/R ; b. R=U/I ; c. I= U.R ; d.U= I.R 3. Trong các công thức sau đây , công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song ? a. I=I 1 + I 2 + .+I n ; b. U= U 1 =U 2 U n c. R= R 1 + R 2 + R n ; d. n RRRR 1 . 111 21 +++= 4. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cờng độ 0,2A. Công suất tiêu thụ điện của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây. a.P=0,6J ; b.P=0,6W ; c.P=15W ; d. Một giá trị khác 5.Hãy chọn công thức đúng trong các công thức dới đây mà cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch. a.A= UI 2 t ; b. A = U 2 It ; c. A= UIt : d.A= R 2 It 6. Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lợng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua. a. Q= I 2 Rt ; b. Q= U 2 t/R ; c .Q = Uit ; d.Cả ba công thức trên II .Bài tập tự luận Câu1: Dây xoắn của một bếp điện dài 6 m, tiết diện 0,2 mm 2 và điện trở suất của dây là 1,1.10 6 m. a. Tính điện trở của dây xoắn . b. Tính nhiệt lợng toả ra trong 20 khi mắc bếp điện vào hiệu điện thế 220V. c. Trong thời gian 20 , bếp này có thể đun sôi bao nhiêu kg nớc từ nhiệt độ 25 0 C , C OH 2 là 4200J/kg 0 C Câu 2: Trên một điện trở dùng để đun nớc có ghi 220V - 30W . ngời ta dùng dây điện trở trên ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 4kg nớc từ 20 0 C đựng trong một nhiệt lợng kế. a.Tính cờng độ qua dây điện trở lúc đó. b.Sau 20' , nớc trong nhiệt lợng kế đã sôi cha ? , c.Tính khối lợng nớc trong nhiệt lợng kế để sau 20' thì nớc sôi. Nhiệt dung riêng của nớc là 4200J/kg.K , bỏ qua sự mất nhiệt ra môi trờng Trờng thcs quỳnh hoa Họ và tên: BI KIM TRA Lớp: 7 Môn :Vật lí 7 - I.1 I . Chọn câu trả lời đúng trong các câu d ới đây . Câu 1 Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gơng phẳng nh thế nào? a. Góc tới gấp đôi góc phản xạ ; c. Góc phản xạ bằng góc tới b.Góc tới lớn hơn góc phản xạ ; d . Góc phản xạ lớn hơn góc tới Câu 2 Lần lợt đặt mắt trớc một gơng phẳng và gơng cầu lồi cùng kích thớc , vật đặt trớc hai gơng một khoảng bằng nhau , so sánh vùng nhìn thấy của hai gơng . a. Vùng nhìn thâý của gơng phẳng lớn hơn gơng cầu lồi b.Vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gơng phẳng c. Vùng nhìn thấy của hai gơng bằng nhau d. Không so sách đợc Câu 3 . Khi nào mắt ta nhìn thâý một vật a. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật ; c . khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta. b. Khi mắt ta hớng vào vật ; d. cả 3 ý trên đều đúng. Câu 4 . Trong môi trờng trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đờng nào?. a. Theo nhiều đờng khác nhau ; c. Theo đờng cong b. Theo đờng gấp khúc ; d.Theo đờng thẳng II/ T ìm từ thích hợp điền vào chỗ trống . Câu:5. ảnh tạo bởi gơng cầu lõm không hứng đợc trên màn chắn và có độ lớn so với vật , khi vật đặt gơng. Câu:6. Mắt chỉ nhìn thấy vật khi có . . từ vật đến Câu:7. Trong môi trờng .và . ánh sáng truyền đi theo III/ Cho 3 gơng 1, 2 , 3 cha biết tên Hãy xác định các gơng đó là gơng gì ?, vì sao? Cho biết AB là vật đặt trớc ba gơng A'B'là ảnh của AB trong gơng Gơng 1 ( AB =A'B') ;Gơng2 ( AB > A'B'); Gơng3 (AB < A'B') IV/ Cho một vật sáng AB đặt tr ớc một g ơng phẳng H1 a. Hãy vẽ một N * K b.Vẽ ảnh M' N' của MN tạo bởi gơng phẳng M . mạch mắc song song ? a. I=I 1 + I 2 +.......+I n ; b. U= U 1 =U 2 ........U n c. R= R 1 + R 2 +....R n ; d. n RRRR 1 ... 11 1 21 +++= 4. Khi mắc một bóng. Lớp: 9 BI KIM TRA Môn :Vật lí 9 - I .1 I/ Câu hỏi trắc nghiệm 1. Hiệu điện thế giữa hai đầu đây dẫn là 12 Vthì cờng độ dòng điện qua nó là 1, 5 A . Hỏi khi
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8), bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8), bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay