Tuần 9 lớp 2

18 444 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Tuần 9 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2006 Tiết:1 Chào cờ Tiết:2,3 Tập đọc ễn tp gia hc kỡ 1 (Tit 1) I. Mc tiêu : - KT ly im tp c, ụn li bng ch cỏi, ụn tp v cỏc t ch s vt. - HS hc tp nghiờm tỳc. II. dựng dy hc: - Phiu viột tờn tng bi c. VBT - HT: cỏ nhõn, lp. III. Cỏc hot ng dy hc: 1/ Gii thiu bi: 2/ Kim tra tp c: - GV nờu yờu cu - HS lờn bt thm bi c - GV nờu thờm mt vi cõu hi v ni dung bi. - Hs tr li - Nhn xột cho im 3/ c thuc lũng bng ch cỏi: - T chc cho HS c thuc lũng bng ch cỏi di nhiu hỡnh thc + c ni tip nhau kiu truyn in + nhau. - Mi 1, 2 HS c li ton b bng ch cỏi. - Nhn xột, ỏnh giỏ. 4/ Xp t ó cho vo bng v tỡm thờm t thớch hp vo cỏc ụ: - Nờu yờu cu - HS t lm bi vo v v nờu KQ - Nhn xột, cht li li gii ỳng. ch ngi ch vt ch con vt ch cõy ci bn bố Bn th chui Hựng Xe p Mốo Xoi Cụ giỏo gh h Na b t bỏo Mớt 5/ Cng c: - Nhn xột gi hc. - VN tip tc hc thuc bng ch cỏi. - 1 - ¤n tËp (Tiết 2) I. Mục tiªu : - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Ôn cách đặt câu theo mẫu Ai là gì? - Ôn cách xếp tên riêng của người theo thứ tự bảng chữ cái. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi các bài tập đọc. - Bảng phụ ghi BT 2 - VBT. - HT: cá nhân, lớp. III. Các hoạt động dạy học: 1/ Giới thiệu bài: 2/ KT tập đọc: - Thực hiện như ở tiết 1. - KT lấy điểm 7, 8 HS. 3/ Đặt câu theo mẫu: - Nêu yêu cầu của bài - GV treo bảng phụ trình bày sẵn mẫu câu - 1, 2 HS giỏi nhìn mẫu đặt câu tương tự. - HS tự làm bài và nối tiếp nhau nói câu các em đặt - Nhận xét. Ai ( cái gì, con gì) Là gì? M: Bạn Lan Là học sinh giỏi. Chú Nam Là nông dân. Bố em Là bác sĩ. Em trai em Là học sinh mẫu giáo. 4/ Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài TĐ tuần 7, 8 theo thứ tự bảng chữ cái. - Nêu yêu cầu - HS ghi lại tên riêng trong các bài . - Đọc tên riêng trong các bài tập đọc - Dũng, Khanh< Minh, Nam, An. - Xếp tên theo thứ tự - An, Dũng, Khánh, minh, Nam. 5/ Củng cố: - Đọc lại bảng chữ cái. - Nhạn xét giờ học. - 2 - TiÕt4 To¸n Lít. I. Mục tiêu: - Bước đầu làm quen với biểu tượng về dung tích.Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biét lít là đơn vị đo dung tích. Biét đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. Biét làm tính cộng trừ với số đo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít. - Rèn kĩ năng làm tính, giải toán. - HS tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học: Ca 1 lít, chai 1 lít, ca, cốc nước… III. Các hoạt động dạy học: 1/ KTBC: Neu một số phép tính có tổng là 100 và cách thực hiện phép tính đó. 2/ Bài mới: a) Làm quen với biểu tượng dung tích ( sức chứa) - GV lấy 2 cái cốc thuỷ tinh to, nhỏ khác nhau. Lấy bình nước rót đầy hai cốc nước đó cho HS quan sát. ? Cốc nào chứa được hiều nước hơn? - Cốc to. ? Cốc nào chứa ít nức hơn? - Cốc nhỏ. - HS lấy thêm một số VD về các vật có sức chứa khác nhau. b) Giới thiệu ca 1 lít ( chai 1 lít). Đơn vị lít. - GV giới thiệu ca, chai 1lít. Rót nước đày ca ta được 1 lít nước - HS quan sát GV làm và xem tron SGK rót sữa đày ca 1 lít, ta được 1lít sữa. - Để đo sức chá của một cái chai, cái ca, cái thùng,…ta dùng đơn vị đo là lít, lít viết tắt là l ( viết bảng) - HS đọc số đo lít: 1 lít, 2 lít…. c) Thực hành: - Bài 1: + Yêu cầu HS đọc, viết tên gọi đơn vị lít theo mẫu Ba lít mười lít Hai lít Năm lít 3l 10l 2l 5l - Bài 2: HS làm quen tính cộng, trừ với số đo theo đơn vị lít. Lưu ý: ghi tên đơn vị lít vào KQ. VD: 9l + 8l = 17l. Với phép tính 2l + 2l + 6l - HS ghi ngay KQ không viết bước Trung gian. - Bài 3: - HS quan sát hình vẽ, tự nêu bài toán Lưu ý: chỉ yêu cầu HS ghi phép tính, - 3 - Khụng yờu cu vit nh trỡnh by gii - VD: b) 10l - 2l = 8l Bi toỏn cú li vn. C) 20l - 10l = 1l. - Bi 4: - HS c, phõn tớch, xỏc nh dng toỏn Lu ý: v vic vit tờn n v phộp tính vào v rồi giải : + nu vit riờng phộp tớnh thỡ vit: - 12l + 15l = 27l + Nu l phộp tớnh ng vi cõu li gii 12 + 15 = 27 ( l ) ch vit tờn n v l KQ v trong ngoc. 3/ Cng c: - Nhc li cỏch c, vit tờn n v o lớt. - Nhn xột gi hc. ________________________________________________________________________ Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2006 Tiết 1 Thể dục Ôn bài thể dục phát triển chung. Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc I.Mục tiêu - Tập thành thạo bài thể dục phát triển chung.Biết điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc - Rèn HS tập đúng và có ý thức tập luyện tốt. - Giáo dục ý thức tự rèn luyện thân thể cho hs. II, Địa điểm sân tr ờng: - Sân trờng còi III. Các hoạt động dạy học: Nội dung 1, Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ. -Xoay các khớp 2, Phần cơ bản: * Kiểm tra các động tác đã học. - Hớng dẫn ôn tập - Cho hs tập theo sự chỉ đạo của giáo viên - Cho hs thực hành. Quan sát và sửa sai - Uốn nắn sửa sai *Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc * Cho HS thực hành điểm số 3 , Kết thúc - Nhận xét tiết học -Hớng dẫn về nhà thực hiện bài học. ĐL (5p) 1L 2L 2L (20p) 5p 1L 4L 5p 5p 5p (5p) Ph ơng pháp tổ chức - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm số - Thực hành. - gv hớng dẫn - 2 hàng dọc tập đồng loạt - Quan sát - Thực hành - Thực hành - Thực hành - Thực hành theo hớng dẫn của cô giáo - Thực hành - Hồi tĩnh - 4 - TiÕt 2 To¸n Luyện tập I. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vị lít. - Thực hành củng cố biểu tượng về dung tích. - HS tự giác học tập. II. Đồ dùng dạy học:- Chai 1l, cốc - HT: cá nhân, nhóm, lớp. III. Các hoạt động dạy học: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Luyện tập: - Bài 1: HS chép vào vở rồi lần lượt làm phép Lưu ý: HS cần tính nhẩm đúng, không tính.phải ghi từng bước tính. - VD: 3l +2l - 1l = 4l - Bài 2: + HD h/s tìm hiẻu “ lệnh” của bài toán Có ba cái ca lần lượt chứa được 1l, 2l, qua các thông tin hình vẽ, từ đó tự nêu và 3l. Hỏi cả ba ca chứa được bao mỗi bài toán và nêu phép tính giải bài toán. nhiêu lít? - Nhẩm: 1l + 2l + 3l = 6l viết 6 vào ô trống. + Tương tự, HS làm tiếp các phần b, c. - Bài 3: - HS tự đọc đề toán, nêu tóm tắt bằng hình vẽ như trong SGK + Xác định dạng toán - Bài toán về ít hơn + Lựa chọn phương pháp và ghi lời giải - Số dầu thùng thứ hai có: 16 - 2 = 14 ( l ) Đáp số: 14l dầu. - Bài 4: Thực hành - HS rót nước từ chai 1l sang các cốc như nhau, xem có thể rót được mấy cốc? Giúp HS bước đầu làm quen với “ dung tích” ( sức chứa). 3/ Củng cố: - Nhận xét giờ học. _____________________________________________ TiÕt3 ChÝnh t¶ ¤n tËp (tiÕt 3) - 5 - I. M c tiêu : - Tip tc KT ly im tp c. - ễn tp v cỏc t ch hot ng. - HS t giỏc hc tp. II. dựng dy hc: - Phiu ghi cỏc bi tp c. Bng ph ghi bi tp 2. - HT: cỏ nhõn, lp. III. Cỏc hot ng dy hc: 1/ Gii thiu bi: 2/ KT tp c: - Thc hin nh tit 1 - KT ly im khong 7, 8 em. 3/ Tỡm nhng t ng ch hot ng ca mi vt, mừi ngi trong bi Lm vic tht l vui - Giỳp HS nm vng yờu cu - Tỡm t ng. - c li bi Lm vic tht l vui - c lp c thm, tỡm t, vit ra v, nờu KQ trc lp - Cha bi: T ng ch vt, ch ngi T ng ch hot ng - ng h Bỏo phỳt, bỏo gi. - g trng Gỏy vang ũúo bỏo tri sỏng. - tu hỳ Kờu tu hỳ, tu hỳ, bỏo sp n mựa vi - chim bt sõu, bo v mựa mng. - cnh o n hoa cho sc xuõn thờm rc r. - bộ i hc, quột nh, nht rau, chi vi em 4/ t cõu v hot ng ca con vt, vt, cõy ci. - Nờu yờu cu - HS c yờu cu ca bi. - Nờu cỏch vit trong bi Lm vic - nờu hot ng ca con vt, vt, cõy tht l vui. ci v ớch li ca hot ng y. - HS lm bi v ni tip nhau núi cõu vn em va t - Nhn xột VD: Mốo bt chut, bo v c, thúc lỳa trong nh. 5/ Cng c: - Nhn xột tit hc. - VN: ễn li cỏc bi hc thuc lũng. _____________________________________ Tiết 4 Đạo đức * Chăm chỉ học tập - 6 - I ,Mục tiêu: -Học sinh hiểu đợc cần phải chăm chỉ trong học tập và sinh hoạt hàng ngày - Học sinh tự giác học tập. Có học thì mới giỏi, không biết thì hỏi -Giáo dục học sinh đồng tình với những bạn chăm chỉ học tập, thực hiện gọn gàng ngăn nắp trong học tập II, Đồ dùng học tập: -VBT III, Các hoạt động dạy học : -1. Kiểm tra : Gọn gàng ngăn nắp có ích lợi gì? 2. Bài mới a, Giới thiệu bài : b. Nội dung: 1/ Hot ng 1: úng vai. - Nờu yờu cu - Cỏc nhúm tho lun, sm vai trong cỏc tỡnh hung sau + Tỡnh hung:Hụm nay khi H chun b i hc cựng bn thỡ b ngoi n - Tng nhúm HS tho lun phõn vai cho chi. ó lõu H cha gp b nờn em nhau. mng lm. H bn khon khụng bit - Mt s nhúm HS din vai theo cỏch nờn lm th no ng x ca mỡnh. + Nhn xột, gúp ý theo tng ln din. - Kt lun: HS cn phi i hc u v ỳng gi. 2/ Hot ng 2: Tho lun nhúm. - GV nờu ý kin - HS by t thỏi i vi cỏc ý kin. + Ch nhng bn hc khụng gii mi - khụng tỏn thnh vỡ l HS ai cng cn cn chm ch. Chm ch hc tp. + Cn chm hc hng ngy v khi chun b kim tra. - Tỏn thnh. + Chm ch hc tp l gúp phn vo thnh tớch hc tp ca t, ca lp. - Tỏn thnh. +Chm ch hc tp l hng ngy phi hc n khuya. - Khụng tỏn thnh vỡ thc khuya s cú hi cho sc kho. 3/ Hot ng 3: Phõn tớch tiu phm. - GV t chc cho mt s HS biu din tiu phm. - HS theo dừi tiu phm. Ni dung tiu phm trong SGV trang 42. - HD h/s phõn tớch tiu phm: ? lm bi trong gi ra chi cú phi l chm ch hc tp khụng? Vỡ sao? ? Em cú th khuyờn bn An nh th no? -Kt lun: Gi ra chi dnh ccho HS vui chi, bt cng thng ttrong hc tp. Vỡ vy, khụng nờn dựng thi gian ú hc tp. Chỳng ta cn khuyờn bn nờn gi no vic y. - 7 - * Kt lun chung: Chm ch hc tp l bn phn ca HS, ng thi cng l giỳp cho cỏc em thc hin tt hn, y hn quyn c hc tp ca mỡnh. 4/ Cng c: - Nhc li ni dung bi hc. - Nhn xột gi hc. ____________________________________________________________________ Thứ t ngày 1 tháng 11 năm 2006 Tiết 1 Âm nhạc Có giáo viên dạy chuyên __________________________________________ Tiết 2 Tập đọc Ôn tập (tiết 5) I, Mục tiêu : - Tip tc KT ly im tp c. - ễn luyn tr li cõu hi theo tranh v t chc cõu thnh bi. -Giáo dục học sinh nói và viết phải thành câu II. dựng dy hc: - Phiộu ghi cỏc bi tp c. - VBT. - HT: cỏ nhõn, lp. III. Cỏc hot ng dy hc: 1/ Gii thiu bi: 2/ KT tp c: - Thc hin nh tit 1 - KT ly im nhng HS cũn li. 3/ Da vo tranh, tr li cõu hi: - Nờu yờu cu ca bi ? lm tt bi tp ny, em phi chỳ ý - Quan sỏt kx tng tranh trong SGK, iu gỡ? c cõu hi di mi tranh, suy ngh tr li tng cõu hi. - HS tr li ln lt tng cõu hi - GV nhn xột, giỳp HS hon chnh cõu - K li thnh mt cõu chuyn - HS khỏ, gii k mu, cỏc HS khỏc k. 4/ Cng c: - Nhn xột tit hc. - VN: ễn li cỏc bi hc thuc lũng. ___________________________________________ Tiết 3 Tập viết Ôn tập (tiết 6) I. Mục tiêu . - 8 - - KT lấy điểm học thuộc lòng. - Ôn luyện cách nói cảm ơn, xin lỗi. - Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi bài tập đọc cá yêu cầu học thuộc lòng. - bảng phụ ghi bài 3. - VBT. - ht: cá nhân, lớp. III. Các hoạt động dạy học: 1/ Giới thiệu bài: 2/ KT học thuộc lòng: - cách thực hiện giống như tiết 1 - KT lấy điểm khoảng 10 em. 3/ Nói lời cảm ơn, xin lỗi. - HS mở SGK, nêu yêu cầu của bài tập. - HS suy nghĩ, ghi nhanh ra giấy nháp xâu cảm ơn và xin lỗi. - Nêu các câu tìm được - Cả lớp nhận xét, GV có thể ghi nhanh câu hay lên bảng VD: + Cảm ơn bạn đã giúp mình. + Xin lỗi bạn nhé! + Tớ xin lỗi vì không đúng hẹn. 4/ Dùng dấu chấm, dấu phẩy… - HS nêu yêu cầu của bài, sau đó nêu cách làm. - HS làm vào vở , sau đó nêu KQ. - Nhận xét và thảo luận đúng, sai. - 2 HS đọc lại truyện vui sau khi đã điền đúng dấu chấm, dấu phẩy. - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng. 5/ Củng cố: - Nhận xét tiết học. _________________________________ TiÕt 4 To¸n LuyÖn tËp chung I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Kĩ năng tính cộng ( nhẩm và viết), kể cả cộng các số đo với đơn vị là kg hoặc lít. - Giải bài toán tìm tổng hai số. - Làm quen với dạng bài tập có 4 lựa chọn. B/ Hoạt động dạy học : 1/ Giới thiệu bài: 2/ Luyện tập: - 9 - - Bi 1: + Ct tớnh th 1, 3 - HS tớnh nhm ri nờu KQ tớnh + Ct 2, 4 - HS lm bi vo v HS yu khụng nhm c KQ cú th t tớnh ra ngoi giy nhỏp ri tớnh. - Bi 2: - HS nhỡn hỡnh v nờu thnh bi toỏn ri tớnh, sau ú nờu KQ + Cha bi. - Bi 3: - HS in KQ vo v. Cng c cỏch tỡm tng ca hai s hng - Bi 4: - HS da vo túm tt bi toỏn, nờu thnh nhng bi toỏn cú ni dung thc t khỏc nhau ri t gii bi toỏn ú. + Cha bi. - Bi 5: - HS quan sỏt hỡnh v ri nờu cõu tr li. Chỳ ý: T chc cho HS trao i ý kin - Cõn thng bng nờn c tỳi go v v cỏch nhn bit xem tỳi go cõn nng qu cõn 1kg cõn nng 4kg. Nh th tỳi my kg? go cõn nng : 4 - 1 = 3 ( kg) 3/ Cng c: Nhn xột gi hc. ơ ______________________________________________________________________ Thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2006 Tiết1 Toán Kiểm tra định kỳ giữa học kì 1 ( Đề bài do trờng ra đề) Tiết 2 Luyện từ và câu. Ôn tập (Tiết 7) I, Mục tiêu : - Tip tc KT ly im hc thuc lũng. - ễn luyn cỏch tra mc lc sỏch. - ễn luyn cỏch núi li mi , nh, ngh. II. dựng dy hc: - Phiu ghi cỏc bi hc thuc lũng. - VBT. - HT: cỏ nhõn, lp. III. Cỏc hot ng dy hc: 1/ Gii thiu bi: - 10 - [...]... cộng : 55 + 45 = - 2 học sinh lên bảng giải, lớp làm vào giấy 80 + 2 +18 = nháp - Tính tổng của phép cộng trên - Phép cộng trên có mấy số hạng? - Đọc đề bài 2 Nội dung ôn tập * Bài 1: Cho các số: 2, 3,5 Hãy viết tất cả - Thực hành làm: ví dụ tính tổng các chữ số các sốcó hai chữ số của số 22 - Ví dụ: 22 , 23 - 11 - * Tính tổng các chữ số của từng số đó 2+ 2=4 *Bài 2: Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ... - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu 1L số cầu 2p - Thực hành - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ 2L - gv hớng dẫn -Xoay các khớp (22 p) 2, Phần cơ bản: 10p - 2 hàng dọc tập đồng loạt * Ôn bài thể dục đã học - Tập theo - Cho hs tập theo sự chỉ đạo của giáo 1L viên - Thực hành - Cho hs thực hành Quan sát và sửa 4L sai - Theo dõi sửa sai - Thực hành * Điểm số 1 -2, 1 -2 theo đội... Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu 1L số cầu 2p - Thực hành - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ 2L - gv hớng dẫn -Xoay các khớp (22 p) 2, Phần cơ bản: 2p - 2 HS tập * Kiểm tra các động tác đã học - Hớng dẫn ôn tập - Cho hs tập theo sự chỉ đạo của giáo viên - Cho hs thực hành Quan sát và sửa sai - Theo dõi sửa sai * điểm số 1 -2; 1 -2 - Uốn nắn sửa sai 3 , Kết thúc - Nhận xét tiết học -Hớng dẫn về nhà thực hiện bài... điểm số 1 -2; 1 -2 I.Mục tiêu - Tập thành thạo bài thể dục phát triển chung Biết điểm số 1 -2 ,1 -2 - Rèn HS tập đúng và có ý thức tập luyện tốt - Giáo dục ý thức tự rèn luyện thân thể cho hs II, Địa điểm sân trờng: - Sân trờng còi III Các hoạt động dạy học: Nội dung ĐL Phơng pháp tổ chức (5p) 1, Phần mở đầu: - Tập hợp 2 hàng dọc dóng hàng điểm - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu 1L số cầu 2p - Thực hành... Thực hành 6p - Thực hành - Thực hành (3p) - Hồi tĩnh - 12 - Thứ sáu ngày 3 tháng 11năm 20 06 Tiết 1 Thể dục Ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1 -2; 1 -2, theo đội hình hàng ngang I.Mục tiêu - Củng cố cho học sinh tập thành thạo bài thể dục phát triển chung.Biết điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang - Rèn HS tập đúng và có ý thức tập luyện tốt - Giáo dục ý thức... _ Tiết Tiết 7 Sinh hoạt Kiểm điểm tuần 9 I Mục tiêu: -Học sinh biết đợc u khuyết điểm của mình trong tuần qua từ đó có hớng khắc phục và phát huy -Giúp đỡ đợc các bạn trong tổ của mình cùng tiến bộ -Giáo dục học sinh biết yêu thơng và đùm bọc lấy nhau cùng nhau tiến bộ II Chuẩn bị: - Các tổ trởng chuẩn bị t liệu của tổ mình III Hoạt động dạy và học 1, Kiểm điểm tuần 9: * Học tập: Tốt gồm có: ... dục vệ sinh: - Vệ sinh cá nhân: Tốt: Cha tốt: - Vệ sinh chung: Tốt : Cha tốt: *Nề nếp ra vào lớp: Ưuđiểm: - Nhợc điểm: 2, Phơng hớng tuần 10 - Tiếp tục củng cố các nề nếp học tập và sinh hoạt theo nội quy của nhà trờng và của lớp - Khắc phục tình trạng nói chuyện trong giờ học và làm việc riêng trong giờ học - Thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung cho... từng số đó 2+ 2=4 *Bài 2: Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số chỉ chục là: 4 * Bài 3: - Viết các số tròn chục và bé hơn 80 * Bài 4: Tính tổng 46 + 35 + 19 = 40 + 20 + = 100 50 + =100 100 = 60 + + 100 = 60 + 100 = 50 + + * Bài 5 Mai cao 95 cm Mai cao hơn An 10cm Hỏi An cao bao nhiêu cm? - Chữa bài cho học sinh 3 Củng cố tổng kết 4 Hớng dẫn học bài sau - Xem lại các bài đã giải - Số chỉ chụclà... ngắn có nội dung đầy đủ - Giáo dục học sinh ý thức nói thành câu II Đồ dùng dạy học : Bảng phụ III Các hoạt động dạy học 1 Kiểm tra : Hãy nói những lời : Mời , nhờ, - 2 hs lên bảng trình bày - 14 - yêu cầu, đề nghị đối với bạn - Nhận xét 2. Bài mới a Giới thiệu bài b Nội dung A Đọc bài chính tả cho học sinh viết - Viết vào vở - Đọc bài cho học sinh soát lỗi - Học sinh làm việc cá nhân B.Viết 1 đoạn văn... hoạt động dạy học : 1 , Kiểm tra 2, Bài mới: a, Giới thiệu bài b Nội dung * Hớng dẫn học sinh thực hành - Quan sát - Cho học sinh quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui - Trình bày - Thuyền phẳng đáy không mui có hình dạng ntn? màu sắc ra sao? Gồm mấy phần? - Quan sát - Làm mẫu - Nắm từng bớc - Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân thuyền phẳng - Quan sát đáy không mui - Bớc 2: Tạo thuyền phẳng đáy không mui . số. - Ví dụ: 22 , 23 .... - - 2 học sinh lên bảng giải, lớp làm vào giấy nháp - Đọc đề bài - Thực hành làm: ví dụ tính tổng các chữ số của số 22 - 11 - *. sửa sai * điểm số 1 -2; 1 -2 - Uốn nắn sửa sai 3 , Kết thúc - Nhận xét tiết học -Hớng dẫn về nhà thực hiện bài học. ĐL (5p) 1L 2p 2L (22 p) 2p 3p 8p 3p 6p (3p)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 lớp 2, Tuần 9 lớp 2, Tuần 9 lớp 2, Bạn Lan Là học sinh giỏi., Mc tiêu dựng dy hc: - Phiu viột tờn tng bi c. VBT Mc tiêu Địa điểm sân tr ờng:, Đồ dùng dạy học:- Chai 1l, cốc Các hoạt động dạy học: 1 Giới thiệu bài: Các hoạt động dạy học: 1 Giới thiệu bài:, Đồ dùng học tập: Các hoạt động dạy học :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay