Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 485

6 566 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2016, 13:14

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ ĐÔNG MÃ ĐỀ 485 (Đề thi gồm có trang) *********** ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề ************************** Cho biết: Hằng số Plank h = 6,625.10-34Js; điện tích nguyên tố e= 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s, số Avôgađrô NA = 6,02.1023 đơn vị nguyên tử u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách 8cm dao động pha Ở mặt nước, có 21đường cực đại; đường tròn tâm A bán kính 2,5 cm có 13 phần tử sóng dao động với biên độ cực đại Coi biên độ sóng không đổi truyền Gọi M, N hai điểm mặt nước cách cm cho AMNB tạo thành hình thang cân; đoạn MN có phần tử sóng dao động với biên độ cực đại Diện tích hình thang AMNB lớn A 18,000 cm2 B 65,828 cm2 C 48,000 cm2 D 58,278 cm2 Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách từ hai khe sáng đến quan sát 3m, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách vân sáng liên tiếp đo 8,4mm, ánh sáng dùng thí nghiệm ánh sáng màu A lam B chàm C vàng D lục Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa Thế chất điểm biến thiên tuần hoàn với chu kì 0,5s khoảng thời gian hai lần liên tiếp chất điểm có động nửa giá trị cực đại A 0,500 s B 0,250 s C 1,000 s D 0,125 s Câu 4: Khi lắc dao động điều hòa A vật chuyển động từ vị trí cân vị trí biên động tăng B độ lớn lực phục hồi vị trí cân lớn C véc tơ vận tốc dao động ứng với hai lần vật qua vị trí cân D gia tốc biến thiên điều hòa tần số, pha với lực phục hồi π  Câu 5: Một động điện mắc vào điện áp u = 311cos 100πt +  (V) cường độ dòng điện 12   π  mạch i = 2,83cos 100πt -  (A) Công suất tiêu thụ điện động 6  A 425 W B 381 W C 311 W D 622 W Câu 6: Trong mẫu vật có hai chất phóng xạ A B có chu kì bán rã tương ứng T A = T 4T 48 Tại thời điểm t = tỉ lệ lượng chất phóng xạ A B mẫu Thời điểm TB  15 mẫu có tỷ lệ lượng chất phóng xạ A B : A T B 4,246 T C 4T D 3,562 T Câu 7: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm thứ (đường nét liền) chất điểm hai (đường nét đứt) hình vẽ Tốc độ cực đại chất điểm thứ hai 6(cm/s) Thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ A 4,25 s B 8,25 s C 6,25 s D 5,25 s Trang 1/6 - Mã đề thi 485 Câu 8: Phát biểu sau nói máy phát điện xoay chiều pha? A Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện từ B Máy phát điện xoay chiều pha tạo dòng điện không đổi dùng góp điện hợp lí C Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa nguyên tắc ượng tự cảm D Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại Câu 9: Điều sau sai nói đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở mắc nối tiếp với tụ điện? A Điện tiêu hao điện trở mà không tiêu hao tụ điện B Khi điện trở mạch biến hệ số công suất lớn 1 C Tổng trở đoạn mạch tính bởi: Z  R  ( ) C D Dòng điện nhanh pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 10: Một đồng hồ điều khiển lắc đơn mà treo nhẹ có hệ số nở dài 2.105 -1 K Đồng hồ chạy nhiệt độ t1=300C; Do sơ suất bảo dưỡng đồng hồ người thợ sửa chữa đồng hồ thay đổi chiều dài lắc nên nhiệt độ t2=200C ngày đồng hồ chạy chậm 6,045s Hỏi người thợ làm tăng, giảm chiều dài lắc phần trăm? A tăng 0,068% B tăng 0,034% C giảm 0,034% D giảm 0,068% Câu 11: Một hạt chuyển động có động lượng tương đối tính lần động lượng tính theo học Newton Tốc độ hạt : 2 2 c; c; c; c; A B C D 3 Câu 12: Điện truyền từ nhà máy đến xưởng sản xuất đường dây tải điện pha, hao phí đường dây 20% Ban đầu xưởng có 80 máy hoạt động, sau tăng thêm 40 máy Biết điện áp nơi phát điện không đổi, biết tỉ lệ hao phí nhỏ tỉ lệ có ích, hệ số công suất mạch điện không đổi Hiệu suất tải điện giảm A 30% B 40% C 20% D 60% Câu 13: Trong thực hành, học sinh xác định độ tự cảm cuộn cảm cách đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 không đổi tần số 500 Hz, vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Dùng đồng hồ đo điện đa số đo điện áp U hai đầu biến trở R, thu kết thực nghiệm hình vẽ Độ tự cảm cuộn cảm A 0,318 H B 0,45 mH C 0,45 H D 0,318 mH Câu 14: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm 750 nm Khoảng cách hai khe sáng 1,6 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến quan sát 2,4 m Trên màn, điểm M có chồng chập vân tối hai xạ M gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm A 1,6875 mm B 2,2124 mm C 3,3755 mm D 3,375 mm Câu 15: Tìm phát biểu sai tượng phóng xạ A Một chất phóng xạ + - tùy vào điều kiện cụ thể B Trong phóng xạ -, số khối hạt nhân không đổi số hạt nơtron thay đổi C Trong phóng xạ + có thay đổi số hạt nơtron hạt nhân D Trong phóng xạ + có biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtron Trang 2/6 - Mã đề thi 485 Câu 16: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn 10 3 F Bỏ qua điện trở dây cảm có độ tự cảm L  H , tụ điện có điện dung C  2 5 cuộn dây máy phát Biết rô to máy phát có hai cặp cực Khi rô to quay với tốc độ n1=1350 vòng/phút n2=1800 vòng/phút công suất tiêu thụ đoạn mạch AB Điện trở R gần giá trị giá trị sau A 5,3 Ω B 199 Ω C Ω D 15 Ω Câu 17: Hỗn hợp gồm nguyên tử hiđrô trạng thái bị kích thích chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,09743m sau người ta thấy hỗn hợp phát tối đa xạ, xạ có bước sóng dài số có bước sóng 1,87896 m Sắp xếp bước sóng xạ theo thứ tự : λ1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 485 , Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 485 , Đề thi thử môn lý 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 485

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay