Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa

60 405 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:22

. 5. SĨNG ÁNH SÁNG. (5 lý thuyết+2 bài tập+ 2 thực hành+ 1kiểm tra = 10 tiết) Tiết 41: Bài 24. Tán sắc ánh sáng. Tiết 42: Bài 25. Giao thoa ánh sáng. Tiết. Giáo án Vật Lý khối 12 cơ bản GV: Nguyễn Văn Huy - Trường THPT Hoà Đa- Phan Rí Cửa -Tuy Phong-Bình Thuận 1 Sở GD và ĐT Bình Thuận Trường THPT Hoà Đa Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa, Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa, Giáo án VL 12CB-HKI-34tiết-Văn Huy-Trường Hòa Đa, PHÂN PHỐI TRÌNH VẬT LÍ 12 CƠ BẢN 2008 - 2009 1. DAO ĐỘNG CƠ 6 lý thuyết+3 bài tập+ 2thực hành = 11 tiết 2. SĨNG CƠ VÀ SĨNG ÂM. 6 lý thuyết+2 bài tập+ 1 kiểm tra = 9 tiết 4. DAO ĐỘNG VÀ SĨNG ĐIỆN TỪ., Vận tốc và gia tốc của DĐĐH 1. Vận tốc Đồ thị của dao động điều hòa Mục tiêu:, Học sinh: ơn lại kiến thức về dao động điều hồ III.Tiến trình bài dạy : Bài mới :, Chuẩn bị: 1. Giáo viên: con lắc lò xo đứng và ngang, có thế dùng hình vẽ. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Con lắc với đơn, có thể sử dụng hình vẽ, Động năng của con lắc lò xo: Cơ năng của con lắc đơn, Học sinh: tham khảo trước bài học. III. Tiến trình buổi dạy Bài mới Ứng dụng của tắt dần: Bộ phận giảm xóc ơtơ, xe máy, bộ, MỤC TIÊU 1. Kiến thức: CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:, Bài mới : Hoạt động 2 10 phút : Giải các câu hỏi trắc nghiệm., Sóng cơ 1. Thí nghiệm Sự truyền sóng cơ 1. Sự truyền của một biến, Học sinh: Ôn lại phần tổng hợp dao động. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, RÚT KINH NGHIỆM MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Cực đại và cực tiểu giao thoa, Học sinh: ơn lại kiến thức về dao động điều hồ III.Tiến trình bài dạy : Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới :, Hiện tượng giao thoa - Hiệu số pha giữa hai sóng tại RÚT KINH NGHIỆM MỤC TIÊU 1. Kiến thức: CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm hình 9.1, 9.2Sgk., Sự phản xạ của sóng 1. Phản xạ của sóng trên vật Sóng dừng - Sóng tới và sóng phản xạ,, RÚT KINH NGHIỆM, MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Âm, nguồn âm 1. Âm là gì, RÚT KINH NGHIỆM MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức:, Hc sinh: ụn li kin thc v dao ng iu ho III.Tin trỡnh bi dy : n nh lp: 2. Kim tra bi c: Bi mi : Bi 1. Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào?, CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều Giá trị hiệu dụng - Cho dòng điện xoay chiều i, RÚT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp:, Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, RÚT KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: Ppháp giản đồ Fre-nen 1. Đluật về điện áp tức thời, Mạch có R, L, C nối tiếp 1. Định luật Ơm cho đoạn mạch RÚT KINH NGHIỆM MỤC TIÊU 1. Kiến thức:, Công suất của mạch điện xoay chiều, Hệ số công suất 1.Biểu thức của hệ số c. suất RÚT KINH NGHIỆM, Bài tốn truyền tải điện năng đi xa Máy biến áp - Là những thiết bị có khả, Dòng điện một chiều - Chỉnh lưu dòng điện xoay Hệ ba pha - Hệ ba pha gồm máy phát ba, RÚT KINH NGHIỆM MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều, Học sinh: Xem bài tập. ơn tập IV.Tiến trình buổi dạy Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới 14-7 SBT, Ổn định tổ chức:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn