ÔN TẬP HKI TOÁN 7

5 328 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

. 0 + 20 07 tại x = 20 07 là: A. 20 07 B. 4014 C. 2008 D. Một kết quả khác. 5 8 7 5 10 7 3 7 2 9 7 8 7 10 9 5 7 5 3 10 9 10 5 2 8 7 9 5 8 3 7 8 3 8 7 5 3 10. C. 27 9 9 D. Một kết quả khác. Câu 14: Các câu sau đúng hay sai? A. 7 là căn bậc hai của 49; B. 7 là căn bậc hai của 7; C. Số 7 có 2 căn bậc hai là 7 và
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP HKI TOÁN 7, ÔN TẬP HKI TOÁN 7, ÔN TẬP HKI TOÁN 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn