NGHIỆP vụ GIAO NHẬN vận tải BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG của CÔNG TY HOÀNG hà

34 573 5
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 19:26

Hoạt động giao nhận hàng hóa trong những năm gần đây phát triển mạnh hơn so với những năm trước, nhất là từ khi nước ta gia nhập tổ chức WTO. Bên cạnh hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển thì hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không cũng đang ngày càng phát triển và chiếm vai trò quan trọng, mặc dù vẫn còn khá mới mẻ so với đường biển. Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu thêm về hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không tại một công ty uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này thông qua các tình huống cụ thể, người viết quyết định chọn đề tài Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần Hoàng Hà International Logistics. Cùng với lời mở đầu và kết luận, nội dung bài báo cáo gồm các nội dung sau đây: Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Hoàng Hà International Logistics Chương 2: Quy trình xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không của công ty Hoàng Hà International Logistics Chương 3: Một số giải pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA CÔNG TY HOÀNG HÀ GVHD: Th.S Lê Giang Nam SVTH: Lưu Quốc Thiên Trang MSSV: 1201016576 Khóa Lớp: K51D TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2015 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TP.HCM, ngày … tháng … năm 2015 ThS Lê Giang Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AWB CO FIATA HACCP/FDA IATA ISO NAFIQAD Nghĩa tiếng Anh Air way bill Certificate of Origin International Ferderation of Freight Forwarder Hazard Analysis & Critical Control Point/ Food and Drug Administration International Ferderation of Freight International Organization for Standardization National Argo Forestry Fisheries Quality Assurance Department Nghĩa tiếng Việt Vận đơn đường hàng không Giấy chứng nhận xuất xứ Hiệp hội công ty giao nhận quốc tế Hệ thống phân tích mối nguy hiểm phân tích điểm tới hạn / Quản lý thực phầm dược phẩm Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy hải sản TCS Terminal Cargo Service Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tân Sơn Nhất WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới TNHH Trách nhiệm hữu hạn VIFFAS Vietnam Freight Forwarders Association Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam APHISUSDA Animal and Plant Health Inspection Service-United States Department of Agriculture Cục kiểm dịch sức khỏe động thực vật- Bộ Nông Nghiệp Mỹ APEC AEC Asia-Pacific Economic Cooperation ASEAN Economic Community TG Thai Airways International CX Cathay Pacific SQ Singapore Airlines Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Cộng đồng Kinh tế Châu Á DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên Nội dung Trang Bảng 1.1 Quá trình phát triển công ty Hoàng Hà từ năm 1992 đến Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty Hoàng Hà Bảng 1.2 Tình hình nhân công ty Hoàng Hà International Logistics 10 Sơ đồ 2.1 Qui trình giao nhận hàng hóa đường hàng không 11 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ INTERNATIONAL LOGISTICS .3 1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành 1.1.2 Quá trình phát triển 1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức hành 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ 1.2.3 Cơ cấu tổ chức tình hình nhân 1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức .9 1.2.3.2 Tình hình nhân 10 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY 11 2.1 Sơ đồ giao nhận hàng hóa đường hàng không 11 2.2 Qui trình thực tế 15 2.3 Nhận xét qui trình 15 2.3.1 Điểm mạnh 15 2.3.2 Hạn chế 16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 17 3.1 Triển vọng công ty .17 3.1.1 Cơ hội 17 3.1.2 Thách thức 18 3.2 Định hướng phát triển 19 3.3 Giải pháp 19 3.3.1 Giải pháp công ty .20 3.3.2 Giải pháp đề xuất 22 KẾT LUẬN .23 PHỤ LỤC Air Way Bill Invoice and Packing List Foreign Site Certificate of Inspection and/or Treatment Phytosanitary Certificate Irradiation Certificate LỜI MỞ ĐẦU Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới WTO Trên đường hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta tham gia đầy đủ định chế kinh tế toàn cầu, mở rộng thị trường hàng hóa dịch vụ theo hướng đại Chính thế, ngoại thương giữ vững vị tiên phong, khẳng định vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế Đây yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nước ngày đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh hàng hóa XNK Tuy nhiên, để ngoại thương phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa giữ vai trò vô quan trọng Hoạt động giao nhận hàng hóa năm gần phát triển mạnh so với năm trước, từ nước ta gia nhập tổ chức WTO Bên cạnh hoạt động giao nhận hàng hóa đường biển hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng không ngày phát triển chiếm vai trò quan trọng, mẻ so với đường biển Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu thêm hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng không công ty uy tín chuyên nghiệp lĩnh vực thông qua tình cụ thể, người viết định chọn đề tài "Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường hàng không công ty cổ phần Hoàng Hà International Logistics" Cùng với lời mở đầu kết luận, nội dung báo cáo gồm nội dung sau đây: Chương 1: Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Hoàng Hà International Logistics Chương 2: Quy trình xuất hàng hóa đường hàng không công ty Hoàng Hà International Logistics Chương 3: Một số giải pháp Người viết xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể nhân viên công ty Hoàng Hà – đặc biệt anh, chị phận Cargo; hướng dẫn chi tiết nhiệt tình Thạc sĩ Lê Giang Nam – giảng viên trường Đại Học Ngoại Thương sở II tạo điều kiện để giúp đỡ người viết hoàn thành thu hoạch Tuy nhiên, thời gian gấp rút hạn chế kiến thức kinh nghiệm, thu hoạch không tránh khỏi thiếu sót, mong giúp đỡ góp ý quý thầy cô để thu hoạch đầy đủ hoàn thiện TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Lưu Quốc Thiên Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ INTERNATIONAL LOGISTICS 1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành Tiền thân công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics công ty TNHH Thương mại Hoàng Hà thành lập vào ngày 04/02/1992 theo định số 338 thủ tướng Chính phủ việc xếp lại doanh nghiệp Nhà nước số 181/QĐ-UB ngày 04/12/1992 Bộ trưởng Thương mại Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có khả kinh doanh, hạch toán độc lập, có dấu riêng vay vốn mở tài khoản riêng Ngân hàng nên Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics có điều kiện thuận lợi để kinh doanh Ra đời từ thập niên 90 đến Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics có bước tiến quan trọng Mục tiêu hàng đầu Công ty vận chuyển hàng hóa thời gian, an toàn, nhanh chóng, quy trình để đảm bảo hài lòng cao khách hàng Vận tải tiếp vận không đơn đường bộ, đường sắt, đường biển hay đường hàng không, mà thông tin liên lạc liên tục hợp tác bên Đó yếu tố định thành công vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất phát đến điểm đích Mạng lưới đại lý Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics phủ rộng khắp Thế giới cho phép Công ty cung cấp dịch vụ từ Việt Nam đến cảng hàng không cảng biển tiếng Thế giới, đảm bảo việc kiểm tra xác định xác hành trình lô hàng thời điểm Vì sau 20 năm hoạt động lĩnh vực giao nhận hàng hóa Quốc tế, Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics nổ lực để trở thành đại lý hàng đầu hãng hàng không Quốc tế như: Vietnam Airlines, Cathay Pacific Airway, Singrapore Airlines, China airlines, Thai Airway, Asiana Airlines, Korean Air, Eva Air…., thành viên tổ chức: Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (IATA), Liên đoàn quốc tế hiệp hội giao nhận (FIATA), Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS), Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) Với nỗ lực đạt được, đến Công ty Cổ phần Quốc tế Logistics Hoàng Hà trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đầu nước Công ty Cổ phần Quốc tế Logistics Hoàng Hà kết hợp thực tế thị trường Việt Nam kiến thức chuyên nghiệp Quốc tế nhằm tạo dịch vụ tốt nhằm đảm bảo tối ưu hóa hoạt động Công ty thiết lập hệ thống kho cảng Quốc tế với đầy đủ thiết bị hỗ trợ như: xe đầu kéo, xe tải, xe nâng, container…Kho lạnh Công ty thiết kế theo tiêu chuẩn HACCP/FDA (USA) Ngoài ra, không kể đến dịch vụ hỗ trợ như: đóng kiện kiểm tra hàng hóa, đóng gói, dán nhãn, bao bì Chất bảo quản thủy hải sản khô như: đá khô không tan chảy có nhiệt độ - 40 độ C gel lạnh hoàn toàn sản xuất Công ty Với tiện ích trên, hàng nông, thủy hải sản Việt Nam Hoàng Hà tiếp nhận có thêm sức mạnh thị trường hàng hóa nước Phương hướng dịch vụ giao nhận Công ty “Chúng bên hàng hóa bạn” Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics Tên giao dịch: Hoàng Hà International Logistics (HIL) Tổng diện tích: 10.250m2 (bao gồm: văn phòng, khu chế xuất, nhà kho,…) Điện thoại: (84.8)38155319 Fax: (84.8) 38155320 Website: http://www.hoangha.com Email: info@hoangha.com Trụ sở TP.HCM: Số 22 Lô 3, đường 19/5A, Khu Công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 38155319  Fax: (84.8) 38155320 Điạ giao dịch TP.HCM: 87 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 39484696  Fax: (84.8) 39484697 Chi nhánh Hà Nội: 21 Núi Trúc, huyện Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội  Điện thoại: (84.4) 37260122  Fax: (84.4) 37260144 Bước 6: Nhân viên Sale liên lạc với phận chứng từ Nhân viên Sale cung cấp thông tin hàng hóa, người gửi, người nhận, cảng đi, cảng đến, hãng hàng không, ngày gửi hàng số lượng hàng cho nhân viên chứng từ để lập AWB đến hãng bay lập AWB Nhân viên Sale cung cấp thông tin chứng thư cần xin lô hàng trường hợp khách hàng không cung cấp không tự xin chứng thư Bao gồm: – Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cấp quan Kiểm dịch thực vật – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật cấp Cơ quan Quản lí chất lượng nông lâm thủy sản NAFIQAD – Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Mỹ quan APHIS-USDA Việt Nam cấp (đối với hàng hóa trái xuất vào Mỹ) – Giấy chứng nhận hun trùng sở hun trùng cung cấp Dựa thông tin mà nhân viên Sale cung cấp, Tổ Hải quan tiến hành Khai hải quan điện tử cho lô hàng, sau in giao cho nhân viên làm thủ tục Hải quan sân bay Bước 7: Khách hàng đem hàng hóa cảng sân bay Khách hàng vận chuyển hàng cảng hàng không để nhân viên handling tiếp nhận, làm thủ tục thông quan cho hàng hóa Trong trường hợp, khách hàng đóng hàng, sơ chế sở công ty, khách hàng vận chuyển đến sở đóng gói Khu Công Nghiệp Tân Bình, sau xe tải công ty đưa đến cảng sân bay Phí đóng gói tính thêm vào phí dịch vụ Đối với lô hàng trái Mỹ, Nhân viên Sale liên hệ Booking để mượn container (AKE) để đóng hàng trước ngày, sau vận chuyển đến nhà máy chiếu xạ Cuối hàng hóa vận chuyển đến cảng hàng không để hãng bay tiếp nhận cân hàng hóa, sau cân hàng, nhân viên tiếp nhận cấp cho nhân viên xếp dỡ hàng hóa phiếu hướng dẫn gửi hàng để nhân viên chứng từ vào lập AWB 14 Bước 8: Nhân viên chứng từ liên lạc với nhân viên trường Sau nhận chứng từ chứng thư từ nhân viên Sale, nhân viên chứng từ mang hồ sơ đến cảng hàng không để hàng hóa tiếp nhận, chất xếp vào kho bãi làm thủ tục thông quan Bước 9: Nhân viên Sale liên lạc khách hàng Sau hàng hóa thông quan hãng bay tiếp nhận, hàng hóa đưa qua máy soi chiếu an ninh đưa lên phương tiện vận tải Nhân viên Sale Scan chứng từ đầy đủ kèm theo biên nhận hãng bay (AWB) gửi mail cho khách hàng, đồng thời thông báo cho khách hàng tình trạng chuyến bay hướng dẫn khách hàng tracing hàng hóa mạng Nhân viên Sale nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục theo dõi chuyến bay chuyến nối (nếu có) để kịp thời thông báo cho khách hàng trường hợp có phát sinh 2.3 Nhận xét qui trình 2.3.1 Điểm mạnh Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics đặt văn phòng trụ sở gần sân bay gần chi cục Hải quan hàng không tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên khai báo Hải quan tổ giao nhận xuất hàng không nhiều, tiết kiệm thời gian chi phí lại lớn Các cán đầu ngành Công ty có mối quan hệ tốt với hãng hàng không lớn có hợp tác lâu dài, chặt chẽ với đưa ngành xuất hàng không ngày phát triển Khách hàng toán phí dịch vụ hạn đầy đủ ký kết hợp đồng giao nhận Ngoài ra, Công ty ngân hàng hàng hàng không lớn tín nhiệm tính xác hạn toán Tạo hình ảnh tốt tâm trí khách hàng, chữ tín kinh doanh, giúp Công ty giữ chân nhiều khách hàng cũ lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới, tiềm Công ty hoạt động lĩnh vực giao nhận hàng hóa XNK nên tạo chữ tín kinh doanh kinh nghiệm ngành Forwarder 15 2.3.2 Hạn chế Nhìn chung, bên cạnh mặt thuận lợi, thành khách quan đạt hoạt động giao nhận Công ty số khó khăn như: Chính phủ tạo điều kiện cho ngành nghề giao nhận XNK Do vậy, mảng dịch vụ giao nhận vận tải nước ngày mở rộng, phát triển mạnh, sức ép từ đối thủ cạnh tranh mang lại lớn Công tác marketing chưa Công ty trọng nhiều, việc tìm kiếm thị trường mới, khách hàng thụ động Nhìn chung chế quản lí hàng hóa XNK nhà nước ta nhiều năm qua có nhiều cải tiến, thúc đẩy cho hoạt động ngoại thương phát triển Tuy nhiên, rào cản lớn mà doanh nghiệp mắc phải thủ tục hành rườm rà, phức tạp, nhiều công đoạn, cán đội ngũ công nhân viên chức có lực đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ không nhiều Điều hình thành nên tâm lý “người cần ta ta không cần người” tồn nhiều cán công chức Do đó, dịch vụ giao nhận vận tải Công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến chất lượng dịch vụ không cao Thói quen đòi tiền bồi dưỡng ăn sâu vào tư tưởng cán công nhân viên chức Hải quan dẫn đến điều khó tránh khỏi hàng năm, Công ty khoản tiền bồi dưỡng không nhỏ Các chứng từ hàng không cần phải xác chút sai sót Tuy nhiên tính chất gấp rút trình độ chuyên nghiệp hạn chế, có sai sót khâu lên tờ khai hải quan Chuyến bay bị trễ bị trì hoãn: Đây vấn đề xảy thường xuyên, máy bay thường bị phụ thuộc vào thời tiết, gặp rủi ro nhân viên giao nhận phải báo cho khách hàng biết để có hướng giải kịp thời Việc xác định trách nhiệm hàng hóa bị đổ vỡ vận chuyển hàng không tương đối khó khăn lô hàng phải qua nhiều khâu, nhiều cảng hàng không, hàng phải qua nước Châu Âu, Châu Mỹ 16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Triển vọng công ty 3.1.1 Cơ hội Tuy vận tải hàng không chiếm thị phần khiếm tốn (chưa tới 1%) tổng lượng vận chuyển hàng hóa Việt Nam, lại chiếm tới 25% giá trị kim ngạch XK Năm 2014, tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không chiếm khoảng 741.000 tăng 18,5% so với năm 2013 Trong vận chuyển hàng hóa quốc tế chiếm 587.000 tấn, tăng 19,6%, vận chuyển nội địa đạt 154.000 tấn, tăng 14,5% Trong giai đoạn 2005-2014, tăng trưởng vận chuyển hàng không đạt mức trung bình 13,8% Được đánh giá thị trường châu Á có mức tăng trưởng vận tải hàng không nhanh giới, thị trường vận tải hàng không Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới Trong đó, Bắc Mỹ, EU tiếp tục thị trường hàng đầu Dự báo giai đoạn 2015 -2020 đạt mức tăng trưởng từ 11% đến 13% Ngành vận tải hàng không Việt Nam có nhiều hội phát triển Bên cạnh hội lớn từ Hiệp định thương mại tự (FTA) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), ngành giao nhận vận tải hàng không hưởng lợi từ sách Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành Bên cạnh đó, sở hạ tầng, kho bãi, cảng hàng không được đổi mới, xây dựng thêm trung tâm lớn nước Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM Cùng với đó, sở cung cấp dịch vụ mặt đất đầu tư mạnh 3.1.2 Thách thức Tuy nhiên, bên cạnh hội, ngành giao nhận vận tải hàng không Việt Nam phải đối mặt với không thách thức tăng trưởng GDP Việt Nam có xu hướng chậm lại Khủng hoảng kinh tế giới tiếp diễn chưa khôi phục hoàn toàn thị trường lớn Mỹ, EU Đồng thời, giá xăng dầu dao động biên độ lớn, thị trường phụ thuộc theo mùa mang đến bất ổn cho thị trường vận tải hàng không 17 Ngoài ra, hãng hàng không nội địa có mức tăng trưởng nhanh thấp hãng hàng không quốc tế Đồng thời việc vận chuyển chủ yếu tập trung vào hành khách chưa có đội bay chuyên dụng vận tải hàng hóa Ngoài ra, ngành giao nhận vận tải hàng không Việt Nam phải đối mặt với áp lực thiếu hụt đội ngũ lao động chất lượng cao Việt Nam thị trường đứng thứ giới vận tải hàng không Tính đến năm 2015, ngành hàng không Việt Nam thu hút 50 hãng hàng không giới đến từ 25 quốc gia đến khai thác chuyến bay Trong giai đoạn 2011-2014, tổng sản lượng vận chuyển hành khách hàng không Việt Nam mức 12%/năm, tổng lượng vận chuyển hàng hóa đạt mức tăng trưởng 12,6%năm Trong giai đoạn 20012014, mức tăng trưởng ngành đạt mức 14,5% vận chuyển hành khách 13,5% năm vận chuyển hàng hóa Măc dù vậy, phát triển ngành hàng không Việt Nam dừng lại phát triển riêng lẻ hãng hàng không, cảng hàng không chưa thể vai trò kết nối hãng hàng không, DN giao nhận khách hàng Đặc biệt vai trò chuỗi logistics Bên cạnh đó, việc kết nối sản xuất với tiêu dùng, kết nối phương tiện vận tải, đặc biệt kết nối chất xám, nguồn nhân lực điểm yếu ngành giao nhận vận chuyển hàng không Việt Nam từ trước đến nay./ 3.2 Định hướng phát triển công ty Khi Việt Nam gia nhập WTO APEC, bắt đầu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, dịch vụ giao nhận quốc tế logistics bắt đầu đóng vai trò quan trọng trở thành then chốt việc thúc đẩy phát triển kinh tế doanh nghiên Việt Nam Vì vậy, cạnh tranh ngày gay gắt giũa doanh nghiệp , đòi hỏi Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà International Logistics dự định mở rộng thị trường Nga, Ai Cập Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hàng hóa ngày tăng, Công ty dự định mở thêm chi nhánh, thông qua việc giữ chân thiên tài, thu hút thêm nhân viên 18 Mục tiêu mà Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà International Logistics đặt lên hàng đầu lợi nhuận, mà tiện ích, lợi ích dành cho khách hàng với phương châm “Chúng đồng hành bạn” Với tiêu chí “Phục vụ khách hàng cách tốt nhất” Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà International Logistics nỗ lực kết hợp thực tế thị trường Việt Nam kiến thức chuyên nghiệp quốc tế nhằm tạo sản phẩm dịch vụ ưu việt Đáp ứng ngày tốt hơn, thỏa mãn tối đa nhu cầu dịch vụ giao nhận khách hàng Đầu tư thêm sở vật chất trang thiết bị Mở thêm loại hình kinh doanh nhằm tiêm kiếm thêm nguồn lợi nhuận 3.3 Giải pháp 3.3.1 Giải pháp công ty Tái cấu trúc quản lí, đồng thời thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh Công ty theo hướng toàn cầu hóa sản phẩm thị trường Thường xuyên quan tâm tới việc đào tạo cán có kỹ chuyên môn sâu, nhằm trang bị kiến thức cho cán am hiểu phương cách điều hành quản lý hoạt động Công ty cho thật hiệu phù hợp với kinh tế Quốc tế, kích thích tinh thần sáng tạo, tích cực công việc cán bộ, công nhân viên hình thức khuyến khích vật chất tinh thần Xây dựng tốt mối quan hệ quản lý người lao động, tôn trọng khuyến khích khả tự chủ, sáng tạo cán công nhân viên tạo sức mạnh tổng hợp phát huy tối đa hiệu cho Công ty Lập chiến lược xây dựng marketing cho thật hiệu quả, trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, có kế hoạch tập trung nghiên cứu, khảo sát thị trường mới, đánh mạnh vào thị trường có tiềm năng, có lợi cho Doanh nghiệp, nhằm lựa chọn cho thị trường ổn định vững chắc, để 19 sản phẩm dịch vụ Công ty đến với khách hàng cách tốt Đặc biệt, Công ty quan tâm đến sách Nhà nước, hệ thống trị xã hội, tình hình kinh tế giới, mối quan hệ song phương giũa quốc gia, tổ chức quốc tế… để có thêm thông tin, kịp thời nhằm đưa biện pháp đối phó, tránh tổn thất không đáng có Bên cạnh đó, phải giữ thương hiệu mình, không làm méo mó hay thương hiệu, để có tôn trọng tin cậy đối tác, yếu tố người quan trọng trình hoạt động Doanh nghiệp, giai đoạn kinh tế gặp khó khăn, tạo đoàn kết nội bộ, môi trường thân thiện mục tiêu kinh doanh hoàn thành mỹ mãn 3.3.2 Giải pháp đề xuất Trên sở phân tích hoạt động giao nhận thấy hội thách thức Công ty, người viết xin đưa số ý kiến sau: + Về tổ chức nhân quản lý: Để đứng vững vàng phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt nay, Công ty phải không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, tận dụng mạnh nguồn vốn, nhân lực, Công ty để nhằm tăng cường, đẩy mạnh khả cạnh tranh với đối thủ non trẻ, đối thủ nước Thương hiệu chìa khóa xâm nhập thị trường nước ngoài, thành công bền vững thị trường nước ”Xây dựng thương hiệu - Chìa khóa thành công kinh doanh” Do đó, việc thành lập phận riêng biệt để tổ chức thực hoạt động Marketing điều cần thiết Công ty Xây dựng thương hiệu yếu tố đầu tiên, (trước yếu tố chất lượng, phong cách, giá ) điểm mạnh để khởi đầu, trì mối quan hệ với khách hàng Ngoài công ty nên tham gia hội chợ triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến công chúng 20 Hiện số nhân viên kinh doanh công ty hạn chế Do đó, thời gian tới, Công ty nên tuyển dụng thêm nhân viên vào vị trí Nên đào tạo, bồi dưỡng thêm kiến thức cho đội ngũ nhân viên có Công ty, đồng thời thực thi sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe khách hàng khó tính Khuyến khích nhân viên tham gia lớp nghiệp vụ bồi dưỡng ngắn hạn chế độ sách Nhà nước để cập nhập thông tin kịp thời, từ ứng dụng vào thực tế công việc Cử chuyên viên tham gia học khóa nghiệp vụ ngắn hạn Quốc tế để thực công việc đóng gói, bao bì, bảo quản hàng hóa dễ hư hỏng, hàng động vật sống, hàng nguy hiểm Nhằm khuyến khích công nhân viên, cán Công ty đặc biệt nhân viên giao nhận làm tốt công việc mình, Công ty nên có chế độ lương bổng thỏa đáng, khen thưởng thích hợp cho công nhân viên + Về thị trường khách hàng Công ty Cổ phần Quốc tế Logistics Hoàng Hà có quy mô phát triển ngày mở rộng đà phát triển lĩnh vực giao nhận Hoàng Hà có đủ phận phòng ban, lại thiếu phận Marketing, công việc phòng kinh doanh tự đảm nhận khách hàng tự tìm đến nên kết kinh doanh chưa cao Hiện Công ty chịu nhiều sức ép từ cạnh tranh bên Vì việc hình thành nên phận Marketing cần thiết, Phòng Marketing đảm nhận việc nghiên cứu thị trường mới, bên ngoài, dụa sở hoạch định chiến lược Marketing nhằm tiếp cận thị trường nắm bắt hội Duy trì mối qua hệ tốt với khách hàng thân thiết đồng thời không ngừng mở rộng quy mô tìm kiếm khách hàng Từ trước đến nay, Hoàng Hà chưa xảy vụ kiến nghị hay khiếu nại từ khách hàng Tuy nhiên công ty không lơ là, mà phải chủ động tìm hiểu lắng nghe ý kiến khách hàng 21 + Lĩnh vực Cơ quan Hải quan Các quan chức Hải quan nên lập đường dây nóng hay hộp thư để kịp thời nhận thư từ ý kiến thông tin từ doanh nghiệp cá nhân làm thủ tục Hải quan bị cán Hải quan nhũng nhiễu, gây khó dễ Khuyến khích quan, cá nhân không tiếp tay cho Hải quan Hải quan điện tử đời sử dụng rộng rãi tiến đáng kể Hải quan nay, giúp trình làm tờ khai, thủ tục nhanh hơn, thuận tiện Cung cấp kịp thời thông tin tình hình kinh tế nước, quan hệ đối quốc gia, số liệu thống kê, mức tăng trưởng, sách phát triển Nhà nước liên quan đến Doanh nghiệp Thống cung cách làm việc quan Hải quan, chi cục cần có sách cải thiện, rút bớt khâu thủ tục Hải quan không cần thiết Nhà nước cần có sách điều chỉnh biến động giá cả, đảm bảo đồng tiền Việt Nam không bị rớt giá, nhằm làm an tâm cho Doanh nghiệp tham gia xuất nhập Việc phân luồng hàng hóa: Nhà nước cần đưa định mức rõ ràng, ngày làm đội ngũ cán Hải quan Để giải vấn đề sách nhiễu nhân viên Hải quan với Doanh nghiệp: cần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho Nhân viên Hải quan tránh nhũng nhiễu hiểu biết gây 22 KẾT LUẬN Để hòa vào dòng kinh tế phát triển vũ bão khu vực giới, Việt Nam nhiều thách thức hạn chế lĩnh vực XNK ban lãnh đạo Công ty Hòang Hà International Logistics sáng suốt chèo lái thuyền Doanh nghiệp hướng vào quỹ đạo thời kỳ kinh tế hội nhập Khi Việt Nam gia nhập WTO APEC, bắt đầu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, từ dịch vụ giao nhận quốc tế ( Logistics) bắt đầu trọng trở thành then chốt việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Việt Nam Nhờ chất lượng dịch vụ ngày cao nên tạo nhiều uy tín với khách hàng, doanh thu công ty ngày tăng, mở rộng quy mô khắp nước Để đạt thành vậy, Ban Giám Đốc Công ty nổ lực phấn đấu có hệ thống quản lý điều hành nhân viên phù hợp, khoa học, kết hợp chặt chẽ từ phòng ban đến thành viên Công ty Cổ phần Hoàng Hà International Logistics khẳng định thương hiệu bước đầu thành công đường phát triển ngành Logistics Việt Nam Với môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, Công ty bước tận dụng hội ưu thế, bước khắc phục khuyết điểm Qua thời gian thực tập Công ty người viết lĩnh hội nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn bổ ích, anh chị nhân viên công ty bảo tận tình, cho người viết thấy tầm quan trọng chuyên ngành XNK đặc biệt vận tải ngành LOGISTICS 23
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIỆP vụ GIAO NHẬN vận tải BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG của CÔNG TY HOÀNG hà, NGHIỆP vụ GIAO NHẬN vận tải BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG của CÔNG TY HOÀNG hà, NGHIỆP vụ GIAO NHẬN vận tải BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG của CÔNG TY HOÀNG hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay