Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của văn phòng nêu phương hướng đổi mới công tác hành chính văn phòng liên hệ thực tiễn

6 3,316 43
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 09:47

Câu 1: Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò văn phòng Nêu phương hướng đổi công tác hành văn phòng Liên hệ thực tiễn địa phương? Trong tổ chức, văn phòng phận quan trọng, góp phần giúp cho hoạt động đơn vị, tổ chức hoạt động cách trơn tru gắn kết chặt chẽ với Sinh thời Bác Hồ dạy: "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán lãnh đạo nắm tình hình Cán văn phòng nắm tình hình sai lãnh đạo giải công việc không đúng" Văn phòng phận vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra, giúp việc cho Thủ trưởng quan hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước Ngành giao Thuật ngữ "Văn phòng" hiểu theo nhiều nghĩa Trước hết, văn phòng phận tổng hợp giúp thủ trưởng, ban lãnh đạo thực chức năng, nhiệm vụ điều hành công việc quan, tổ chức trực tiếp thực nghiệp vụ hành quan, đơn vị Thứ hai, văn phòng hiểu trụ sở làm việc, nơi giao tiếp quan, đơn vị, cá nhân có chức danh định (Văn phòng Tổng giám đốc, Văn phòng Luật sư, Văn phòng kiến trúc sư trưởng ) Thứ ba, văn phòng khái niệm dùng để loại hoạt động quan, tổ chức Khái niệm văn phòng mà đề cập đến hiểu theo nghĩa thứ nhất, tức hiểu theo chức nhiệm vụ Về chức văn phòng: Một là: chức tham mưu, tổng hợp, giúp thủ trưởng, ban lãnh đạo quản lý, điều hành, tổng hợp công việc quan, tổ chức Chức tham mưu hoạt động nhằm góp phần tìm kiếm định tối ưu cho trình quản lý nhà lãnh đạo nội dung công tác tham mưu rõ hoạt động tham vấn công tác văn phòng Hoạt động tham mưu trợ giúp văn phòng cần thiết cấp quản lý Văn phòng luôn thu thập, quản lý, sử dụng thông tin đầu vào đầu ra, thông tin đối tượng lĩnh vực có liên quan đến trình hoạt động quan tổ chức Tất thông tin thu thập văn phòng tổng hợp, phân tích sử dụng theo yêu cầu nhà quản lý Chức tham mưu, tổng hợp nhằm mục đích trợ giúp cho thủ trưởng có sở khoa học để lựa chọn định tối ưu nhất, phục vụ cho mục tiêu hoạt động quan, tổ chức; định đến thành công hay thất bại quan, tổ chức Hai là: chức hậu cần, quản trị: bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, tác nghiệp hành Chức hậu cần, quản trị chức mang tính đặc thù văn phòng, có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu quả, trì hoạt động quan, tổ chức Hoạt động quan, tổ chức thiếu điều kiện vật chất nhà cửa, phương tiện, thiết bị, công cụ tài chính… Các điều kiện phương tiện phải quản lý, xếp, phân phối không ngừng bổ sung để cung cấp kịp thời đầy đủ cho nhu cầu hoạt động quan, đơn vị Nguồn tài cung cấp cho hoạt động quan văn phòng cung ứng sở định mức tiêu dùng kỳ hạn sử dụng Muốn hoạt động phải có nguyên liệu, vật liệu, nguồn tài chính, phương tiện hiệu hoạt động lại tuỳ thuộc vào phương thức quản lý, tuỳ thuộc vào việc sử dụng yếu tố văn phòng Để thực tốt chức văn phòng có nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng lịch làm việc hàng tuần quan, đơn vị Văn phòng phải giúp thủ trưởng tổ chức, đạo thực hiện, thường xuyên theo dõi đôn đốc thực chương trình, kế hoạch lịch làm việc Các đơn vị có định hướng mục tiêu thông qua chiến lược phát triển cụ thể thời kỳ hoạt động Đơn vị muốn đạt mục tiêu hoạt động phải biết khâu nối kế hoạch thành hệ thống kế hoạch hoàn chỉnh để phận khớp nối với nhau, hỗ trợ hoạt động Kế hoạch tổng thể văn phòng dự thảo đôn đốc phận khác đơn vị triển khai thực Căn vào chiến lược phát triển, văn phòng xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm, tháng, quý, tuần cho quan phận Trên sở kế hoạch, chương trình mà phận đạo hoàn thành nhiệm vụ Cũng qua việc đạo thực chương trình, kế hoạch chung đơn vị mà phận quan, đơn vị liên hệ, phối hợp với mật thiết hơn, đồng Thứ hai, thu thập thông tin, tổng hợp xử lý thông tin, giúp thủ trưởng chuẩn bị đề án, phương án, định quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực định quản lý ban hành Hoạt động đơn vị, quan cần phải có yếu tố tối thiểu thông tin Thông tin bao gồm thông tin kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, hành chính, dự báo… Thông tin nguồn, để người lãnh đạo, quản lý đưa định sáng suốt, kịp thời, hiệu Người lãnh đạo tự thu thập, xử lý thông tin mà phải có người trợ giúp lĩnh vực văn phòng Văn phòng coi “cổng gác thông tin” quan tất thông tin đến hay thu thập, xử lý, chuyển phát văn phòng Nếu thông tin thu thập đầy đủ, kịp thời, xử lý khoa học đáp ứng yêu cầu quản lý lãnh đạo có định hữu hiệu, không định họ không hiệu ảnh hưởng xấu đến mục tiêu đơn vị Thứ ba, quản lý văn bản, lập hồ sơ, thực công tác lưu trữ Văn phương tiện lưu trữ truyền đạt thông tin hữu hiệu Hiện nay, nhiều quan, đơn vị sử dụng phương tiện quản lý, điều hành hoạt động Do tính năng, tác dụng lớn nên sử dụng văn để điều chỉnh mối quan hệ chủ thể với đối tượng bị quản lý kinh tế, trị, xã hội… phải tuân thủ quy định cách chặt chẽ việc lưu trữ lưu hành văn Thứ tư, xây dựng tổ chức, máy đội ngũ cán nhân viên văn phòng Để ban hành văn có nội dung đầy đủ, hợp tình, hợp lý, thẩm quyền có tác động đích thực đến đối tượng điều chỉnh, cần phải có phận, nhân viên chuyên trách giúp cho lãnh đạo quan, đơn vị Bộ phận phải nắm bắt thông tin đầu vào, phân loại xử lý thông tin, biết sử dụng chuyển phát thông tin, văn phòng Thứ năm, thực hoạt động tác nghiệp hành chính, nghiệp vụ hành Văn phòng có nhiệm vụ tổ chức kiện, buổi hội họp, giao ban; trì trật tự quan Thư sáu, tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại quan; thực mối liên hệ với quan cấp trên, cấp dưới, với quan, tổ chức khác, với công dân Thực nhiệm vụ này, văn phòng mặt quan, đơn vị Thứ bảy, bảo đảm nhu cầu hậu cần, kinh phí chi tiêu, trì hoạt động quan, đơn vị, quản lý vật tư, tài sản quan, đơn vị.Mỗi quan, đơn vị muốn tồn hoạt động phải có yếu tố kĩ thuật vật chất cần thiết.Các yếu tố vừa nguyên liệu trì tổ chức tồn tại, vừa vật trung gian gắn kết tổ chức với cá nhân, Về vai trò văn phòng: Văn phòng quan, tổ chức, đơn vị có vai trò trợ thủ giúp cho thủ trưởng quản lý, điều hành công việc quan; phận tiếp nhận thông tin, tổ chức quan hệ giao dịch với cấp trên, cấp dưới, với quan, đơn vị khác Làm tốt công tác hành - văn phòng có ý nghĩa định hiệu công việc thủ trưởng quan, đơn vị hiệu làm việc cán bộ, công chức toàn quan, đơn vị, thể điểm sau: Một là, giải phóng cho thủ trưởng tình trạng vụ không đáng có, tập trung vào công việc chính, quan trọng, đạo, điều hành công việc khoa học hơn, hiệu Hai là, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông nhất, liên tục, phối hợp nhịp nhàng quan, đơn vị Ba là, đảm bảo cho hoạt động toàn quan, đơn vị tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương Bốn là, giữ vai trò đầu mối quan hệ công tác với cấp trên, cấp dưới, với quan đơn vị khác với nhân dân Năm là, bảo đảm điều kiện vật chất, hậu cần hoạt động hàng ngày quan, đơn vị Phương hướng đổi công tác hành - văn phòng Xây dựng đội ngũ công chức văn phòng đủ lực, phẩm chất: Đổi công tác đào tạo CC văn phòng; đổi chế tuyển dụng, sát hạch; đổi chế đánh giá, thăng giáng công chức văn phòng; đổi phong cách làm việc Đổi tổ chức máy văn phòng: tinh gọn, bớt đầu mối; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ rang; liên hoàn, dễ tạo đồng bộ, nhịp nhàng Đổi chế hoạt động hành - văn phòng: Chuyển sang chế độ làm việc chuyên viên, phụ trách trực tiếp, tránh nhiều cấp trung gian; xây dựng hệ thống quy chế, nội quy, quy trình việc giải loại vấn đề công việc quan, đơn vị Từng bước quy hoá, đại hoá công tác hành - văn phòng: Bảo đảm trang cấp cho cán bộ, công chức làm việc văn phòng; Bảo đảm nơi làm việc trang thiết bị, điều kiện ánh sáng, âm thanh, mầu sắc, nhiệt độ; Từng bước tin học hoá, tự động hoá, viễn thông hoá công tác hành - văn phòng; bảo đảm thiết bị đại tác nghiệp văn thư, in, chuyển giao văn bản, soạn thảo, lưu trữ văn chuyển, nhận thông tin Liên hệ thực tế tỉnh Bình Định: Trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, có việc nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng, nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ đề hoạt động văn phòng Đã thực Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ giảm bớt công văn giấy tờ hành chính; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 quy trình công tác đạt kết ban đầu Nhiều địa phương tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy nhanh trình giải thủ tục hành Công tác cải cách hành theo Đề án 30 triển khai đồng loạt huyện, thị, thành phố Văn phòng cấp tổ chức nhiều hội nghị khoa học, nghiên cứu hàng năm tổ chức ngày truyền thống Văn phòng quan hành nhà nước (ngày 28/8), từ đổi nâng cao chất lượng công tác văn phòng quan hành nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng quản lý chương trình công tác, bảo đảm chương trình công tác; cải tiến công tác thông tin báo cáo phục vụ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn phòng bước đại hóa công tác văn phòng Tóm lại: Nếu văn phòng làm việc theo quy chế, có nề nếp, cán bộ, nhân viên văn phòng có trình độ, có lực, làm việc có trách nhiệm, động, sáng tạo, công việc quan, đơn vị chạy đều, lãnh đạo điều hành thông suốt, có hiệu Do đó, văn phòng phải tổ chức cách khoa học, văn minh; cán văn phòng phải giỏi việc, biết nhiều việc, có nhiệt tình, trách nhiệm cao… Trước yêu cầu trình công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế đòi hỏi công tác văn phòng phải tiếp tục đổi mạnh mẽ, toàn diện nhận thức, phương pháp công tác tổ chức nhân để văn phòng thực trung tâm điều hành lãnh đạo đơn vị, chung sức toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của văn phòng nêu phương hướng đổi mới công tác hành chính văn phòng liên hệ thực tiễn, Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của văn phòng nêu phương hướng đổi mới công tác hành chính văn phòng liên hệ thực tiễn, Trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của văn phòng nêu phương hướng đổi mới công tác hành chính văn phòng liên hệ thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn