skkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ

27 99 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2016, 18:35

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Mã số: Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT SỐ GIẢI CẢI TIẾN LƯỢNGMỘT SINH HOẠT CHIPHÁP BỘ CỦANHẰM TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁCHẤT TRÌNH LƯỢNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦABỘ ĐẠI VÀ NÂNG CAO SINH HOẠT CHI HỘI LẦN THỨ XI THPT VÀ THỤC NGHỊ QUYẾT TRONG SỐ 29-NQ/TW CỦA TRƯỜNG LÊHIỆN HỒNG PHONG QUÁ (Ngày 04 tháng 11 năm 2013) TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI VÀ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW Người thực hiện: VÕ TÁ TẤN Người thực hiện:cứu: VÕ TÁ TẤN Lĩnh vực nghiên Lĩnh- vực nghiên Quản lý giáocứu: dục - Phương phápdục dạy học môn: - Quản lý giáo - Phương pháp dạy học môn:   (Ghi rõ tên môn) - Lĩnh vực khác: (Ghi rõ tên bộmôn) (Ghi rõ tên lĩnh vực)   - Lĩnh vực khác: Công tác XD Đảng trường học  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2014 - 2015 Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: MỤC LỤC  Sơ lược lý lịch khoa học: Trang 02 PHẦN I: Thực trạng giáo dục định hướng đổi theo NQ 29-Q/TW:Trang 03 I Tình hình nguyên nhân: Trang 04 II Định hướng đổi theo NQ 29/NQ/TW: Trang 05 Quan điểm đạo: Trang 05 Mục tiêu: Trang 06 Nhiệm vụ, Giải pháp: Trang 06 PHẦN II: Những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi trường THPT Biên Hoà, Đồng Nai giai đoạn mới: Trang 08 Tầm quan trọng đặc biệt sinh hoạt chi sở Trang 08 Tính chất nguyên tắc sinh hoạt chi bộ: Trang 10 Phương hướng nội dung cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THPT Biên Hòa, Đồng Nai Trang 15 PHẦN III: Một số giải pháp xây dựng Đảng tình hình kiến nghị: Trang 24 PHẦN IV: Kết đạt được: Trang 26 Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: VÕ TÁ TẤN Ngày tháng năm sinh: 10/07/1959 Giới tính: Nam Địa chỉ: 385/54, Kp.7, P Hố Nai, TP Biên Hoà, Đồng Nai Điện thoại: 0933.618 588 - (CQ): 061.3882 001 Fax: 061.3998877 E-mail: c3.lehongphong@dongnai.edu.vn Chức vụ: Bí thư Chi - Hiệu Trưởng Nhiệm vụ giao: Quản lý hoạt động nhà trường Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Biên Hoà II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân - Năm nhận bằng: 1981 - Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Lịch sử - Cử nhân Quản lý Đảng Nhà nước quyền III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy quản lý Số năm có kinh nghiệm: 33 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + “Công tác quản lý dạy thêm học thêm” năm học: 2011 – 2012 + “Công tác quản lý dạy Đại học hai buổi” năm học: 2012 – 2013 + “Xây dựng, tổ chức thực đổi mới, nâng cao hiệu qủa công tác kiểm tra nội trường học” năm học: 2013 – 2014 Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI VÀ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW (Ngày 04 tháng 11 năm 2013) PHẦN I THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI THEO NGHỊ QUYẾT 29- NQ/TW I Tình hình nguyên nhân Thực Nghị Trung ương khoá VIII chủ trương Đảng, Nhà nước định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đạt thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cụ thể là: Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo cải thiện rõ rệt bước đại hoá Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục phát triển số lượng chất lượng, với cấu ngày hợp lý Chi ngân sách cho giáo dục đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước Xã hội hoá giáo dục đẩy mạnh; hệ thống giáo dục đào tạo công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục đào tạo chung toàn xã hội Công tác quản lý giáo dục đào tạo có bước chuyển biến định Cả nước hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học sở vào năm 2010 Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng sách; bảo đảm bình đẳng giới giáo dục đào tạo Những thành tựu kết nói trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học dân tộc; quan tâm chăm lo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân, gia đình toàn xã hội; tận tuỵ Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; ổn định trị với thành tựu phát triển kinh tề- xã hội đất nước Tuy nhiên chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động; chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc Quản lý giáo dục đào tạo nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu; phận chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đầu tư cho giáo dục đào tạo chưa hiệu Chính sách, chế tài cho giáo dục đào tạo chưa phù hợp Cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu lạc hậu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Những hạn chế yếu nguyên nhân chủ yếu sau: - Việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển giáo dục đào tạo, quan điểm” giáo dục quốc sách hàng đầu” chậm lúng túng Việc xây dựng,tổ chức thực chiến lược, kế hoạch chương trình phát triển giáo dục- đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu xã hội - Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa hiểu thực Bệnh hình thức, hư danh chạy theo cấp…chậm khắc phục, có mặt nghiêm trọng Tư bao cấp nặng, làm hạn chế khả nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo - Việc phân định giũa quản lý nhà nước với hoạt động quản trị sở giáo dục, đào tạo chưa rõ ràng Công tác quản lý chất lượng, tra, kiểm tra, giám sát chưa coi trọng mức Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: II ĐINH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW Quan điểm đạo: a Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội b Đổi toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục – đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học c Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội d Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tếxã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp với quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng e Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo g Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hoà, hỗ trợ giáo dục công lập công lập, vùng miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách h Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: Mục tiêu a Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bảo; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập b Mục tiêu cụ thể Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học , khuyến khích học tập suốt đời Hoàn thành xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 Đảm bảo cho học sinh có trình độ trung học sở ( hết lớp 9) có tri thức phổ thông tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực giáo dục giáo dục bắt buộc năm từ sau năm 2020 Nhiệm vụ, giải pháp a Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đổi giáo dục đào tạo Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác trị, tư tưởng trường học, trước hết đội ngũ giáo viên Bảo đảm trường học phải có chi Cấp uỷ sở giáo dục- đào tạo phải thực đầu đổi mới, gương mẫu thực chị trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân việc tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo b Tiếp tục đổi mói mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: c Đổi că hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan d Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập e Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng g Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo h Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp toàn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo i Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý k Chủ động hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục, đào tạo Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: Phần NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG Ở BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐỌAN MỚI Trong năm qua, Đảng ta vận dụng học kinh nghiệm xây dựng Đảng, đảng sở, rút từ Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ IV học thời kỳ đổi bổ sung làm phong phú thêm kỳ Đại hội (từ ĐH V, đến ĐH XI Đảng) Thành công có nhiều, song tồn ít, sau Đảng chủ trương chuyển đổi chế quan liêu sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhiều cấp ủy chi trường, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng giảm sút Có chi lúng túng nội dung phương thức lãnh đạo trước yêu cầu công đổi chế quản lý trường lớp Không chi buông lỏng công tác quản lý đảng viên, quản lý vận động quần chúng Những yến chậm khắc phục Tình hình ảnh hưởng đến uy tín chi bộ, đảng viên trước quần chúng Nguyên nhân khuyết điểm có nhiều, điểm mấu chốt chậm chỉnh đốn đổi chế hoạt động hệ thống trị sở; mặt khác chi lúng túng việc cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cấp ủy lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn chưa “ngang tầm”; chế độ đãi ngộ chưa phù hợp; cộng thêm đạo Thành ủy, quản lý đạo công tác đảng sở giáo dục Đào tạo không đồng bộ, kịp thời Theo tinh thần chỉnh đốn đổi mới, theo quy định số 51-QĐ/TW trung ương Đảng chức năng, nhiệm vụ Đảng bộ, chi đơn vị nghiệp Nghị Trung ương ba khóa VII việc cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THPT Biên Hòa, Đồng Nai cần tập trung giải nội dung sau: Tầm quan trọng đặc biệt sinh hoạt chi sở Ngày 22- 3- 2004 Ban bí thư Trung ưng Đảng qu định số 97-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở đơn vị nghiệp ( trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu…) Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: - Sinh hoạt đảng có vị trí quan trọng việc củng cố kiện tòan chi bộ, nói cách khác sinh hoạt đảng định tồn phát triển chi đảng Chất lượng sinh hoạt tác động trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo xây dựng nội đảng Do phải thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đảng, vì: - Sinh hoạt chi đảng biện pháp tổ chức tư tưởng bản, chi phối trực tiếp đến tòan hoạt động đảng Chỉ có sinh hoạt đảng đảng viên quán triệt, hiểu đường lối chủ trương, sách, thị, nghị Đảng pháp luật Nhà nước, từ thống ý chí hành động tổ chức thực hiện, đảng viên hiểu gắn bó với tổ chức, tình cảm nhiệm vụ chung - Sinh hoạt chi đảng đảm bảo tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật đảng nơi thể đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo thực vai trò lãnh đạo tập thể chi đảng tập hợp phát huy sáng tạo chủ động đảng viên Sinh hoạt chi đảng biện pháp tích cực để giáo dục, rèn luyện lập trường, quan điểm, đạo đức cách mạng cho cán đảng viên; đồng thời nơi định hình thức kỷ luật đảng đảng viên vi phạm nơi giới thịệu kết nạp đảng viên Do đó, coi đảng thể sống chi tế bào cấu thành đảng sinh hoạt chi “quá trình trao đổi chất tế bào dấu hiệu sống” Không sinh hoạt chi sinh hoạt lỏng lẻo, không thường xuyên có nghĩa trình “trao đổi chất” không liên tục, ngắt quãng Đảng bị tổn thương không đủ sức mạnh Thực tế Đảng yêu cầu đảng viên, cán phải nhận thức rõ “Hễ nơi mà sinh hoạt chi lỏng lẻo, rời rạc nội dung trị tư tưởng cụ thể nơi đó, lúc bắt đầu có nguy chệch đường lối, sách Đảng, hạ thấp vai trò tiên phong, gương mẫu đảng viên, làm cho kỷ luật Đảng lỏng lẻo, tượng tiêu cực nảy sinh phát triển; gắn bó Đảng quần chúng bị suy yếu” (báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ IV) Nghị Trung ương ba khóa VII rõ: “mỗi đảng viên, cán bộ, trước hết cán cao cấp phải không ngừng rèn luyện, nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác, đặt quản lý tổ chức đảng, thường Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 10 Do đó, cách khác phải thực nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt chi bộ, để tăng cường đòan kết Đảng, đòan kết tảng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội; kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt chi giúp tổ chức đảng xử lý mối quan hệ đảng, động viên kịp thời nhân tố tích cực Tập trung dân chủ nguyên tắc phải chống lại biểu tập trung quan liêu, độc đóan, dân chủ tập trung hình thức chống lại biểu phân tán, cục bộ, hẹp hòi, vị, bè phái, tự vô kỷ luật Nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt chi phản ánh mối quan hệ sau: người lãnh đạo với người bị lãnh đạo, cấp với cấp dưới, cá nhân đảng viên với chi tòan đảng; tổ chức đảng cấp chi với quần chúng Và mối quan hệ tồn cách khách quan sinh hoạt chi Ngày 30 tháng năm 2007 Ban chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 10 “ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Mục đích : Làm cho cấp uỷ, tổ chức đảng đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng tổ chức sở đảng chi bộ; ý nghĩa tầm quan trọng việc nâng cao nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi phải gắn với thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi phong phú, thiết thực Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện giúp đỡ tiến bộ, thực tốt nhiệm vụ đảng viên nhiệm vụ cụ thể cấp chi giao Tóm lại: Sinh hoạt chi vừa dân chủ tập trung nhằm phát huy sức mạnh cao tính tích cực sáng tạo chi Đảng, kết hợp chúng lại với làm cho tổ chức đảng thành chỉnh thể có sức sống sức chiến đấu Thực tốt lời dạy Hồ Chủ tịch: “Đảng ta nhiều người, tiến đánh người Đó nhờ có kỷ luật, kỷ luật ta kỷ luật sắt, nghĩa nghiêm túc tự giác” - Nguyên tắc thứ hai sử dụng nguyên tắc tự phê bình phê bình sinh hoạt chi bộ, nội dung mang tính nguyên tắc Tự phê bình phê bình coi quan điểm sáng tạo Hồ Chủ tịch Người dặn cán đảng viên phải thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình, phải làm tốt việc “rửa mặt hàng ngày” Người Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 13 coi quy luật phát triển Đảng, biện pháp để củng cố phát triển đòan kết trí Đảng, giữ vững phát huy sức mạnh Đảng ta Bản thân tự phê bình, phê bình thể tính kỷ luật tự giác cao; giải mối quan hệ cá nhân với tổ chức hai cách tốt tiến hành có hiệu việc thống tư tưởng thống ý chí cán đảng viên Tự phê bình phê bình Đảng nhằm tìm ưu điểm để phát huy khắc phục nhược điểm, yếu điểm Tự phê bình để thân thản tư tưởng người phê bình cần thiết giúp đỡ, phê bình đồng chí cách khách quan, trung thực tế nhị, điều giúp đỡ người phê bình dẽ tiếp thu có ý thức sửa chữa Để tự phê bình phê bình sinh hoạt chi tốt cấp ủy chi cần tập trung vào ba điểm sau: + Xác định rõ mục đích, yêu cầu tự phê bình sinh hoạt nhằm thúc đẩy hòan thành nhiệm vụ đảng viên, làm cho đường lối chủ trương Đảng, nghị chi thực có hiệu + Phải xuất phát từ lợi ích chung nhiệm vụ trị, từ tình thương yêu đồng chí giúp đỡ động khác Tự phê bình phê bình phải khách quan tòan diện, nêu mức ưu điểm, khuyết điểm, nói rõ nguyên nhân không thổi phồng, không bóp méo thật + Tự phê bình phê bình phải cán cấp ủy, đảng viên làm công tác quản lý đến tất đảng viên, “Không tự nghe phê bình tự phê bình định lạc hậu, thoái Lạc hậu thoái bị quần chúng bỏ rơi Đó kết tất nhiên chủ nghĩa cá nhân” (Hồ Chí Minh xây dựng Đảng T.T, T1, trang 8) Tóm lại: Do giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành tự phê bình phê bình đắn có kỷ luật nghiêm minh tòan Đảng ta khối đòan kết thống vững mạnh Thực lời dạy Hồ Chủ tịch: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình cách tốt để củng cố phát triển đoàn kết thống Đảng Phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau” Nhờ mà Đảng ta tạo trí cao đường lới trị, bảo đảm thống tư tưởng Đảng tổ chức thực thắng lợi đường lối trị Đảng Đó truyền thống tốt đẹp tạo nên sức mạnh vô địch Đảng ta Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 14 Phương hướng nội dung cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THPT Biên Hòa, Đồng Nai Như biết báo cáo điều lệ sửa đổi rõ: cải tiến sinh hoạt đảng sinh hoạt chi bộ, đảng viên kể đảng viên lãnh đạo phải thực tốt nhiệm vụ chi phân công, phải chịu giám sát chi ý thức, sách đường lối, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đạo đức, lối sống quan hệ với quần chúng Nghị Trung ương II (khóa VIII) định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Nghị Trung ương (Khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ mới, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng trường học phải tăng cường công tác trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng đoàn thể tích cực tạo nguồn phát triển đảng, đảm bảo thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo người mà Đảng ta đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng XHCN a Phương hướng: Xuất phát từ quan điểm Đảng để thực tốt thị công tác xây dựng đảng, phương hướng cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt trường học nói chung, chi trường THPT Lê Hồng Phong Biên Hòa nói riêng cần tập trung vào vấn đề sau: Các cấp ủy đảng cần nhận thức rõ ràng, trường học tế bào ngành giáo dục Hiệu hoạt động đào tạo trường học tạo nên hiệu hoạt động tòan ngành giáo dục xã hội Bởi sở Đảng trường học có vị trí, vai trò lãnh đạo quan trọng Xây dựng sở đảng sạch, vững mạnh trường học tạo nên hạt nhân lãnh đạo Đảng trường học, góp phần làm cho đường lối, quan điểm, chủ trương, sách phát triển giáo dục Đảng Nhà nước ta quán triệt thực đầy đủ, nghiêm túc Xây dựng Đảng trường học phải coi công việc chung tòan ngành giáo dục cao tòan hệ thống trị từ sở đến Trung ương, đặt lãnh đạo Đảng mà trực tiếp cấp ủy cấp Tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng rèn luyện đạo đức cách mạng đội ngũ giáo viên, học sinh công nhân viên trường học Tổ chức đảng cán lãnh đạo chủ chốt trường học phải xây Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 15 dựng triển khai thực tốt chưng trình, kế họach phát triển nghiệp giáo dục đào tạo cách tòan diện theo tinh thần Nghị trung ương II (Khóa VIII), phù hợp với yêu cầu loại trường học có đặc điểm khác Cần phát huy trách nhiệm tổng hợp hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, đội ngũ giáo viên, đòan thể, môn trị khoa học – xã hội… công tác giáo dục trị tư tưởng trường học Đồng thời, ý thức tự giác giáo viên, học sinh, nâng cao nhận thức trị, rèn luyện đạo đức cách mạng Phấn đấu xây dựng giáo viên chiến sĩ cách mạng mặt trận giáo dục, gương cho học sinh noi theo Coi trọng việc chọn lựa, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ giáo viên trị, giáo viên dạy môn khoa học – xã hội, văn học, giáo dục công dân: giữ vững nề nếp bước nâng cao chất lượng giảng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước cách mạng dân tộc ta Chăm lo củng cố tổ chức phát huy vai trò hoạt động đoàn thể nhà trường (Công đòan, Đòan niên, Hội liên hiệp niên…) để đoàn thể với ban lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh; tích cực tham gia phong trào dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng trường lớp văn minh, hoạt động xã hội địa phương Lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo kết hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo cấp ủy tổ chức lớp bồi dưỡng theo định kỳ (nghỉ hè bồi dưỡng thường xuyên) trị, nghiệp vụ chuyên môn kinh nghiệm quản lý cho cấp ủy viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, cán đoàn thể trường Cấp ủy thành phố tăng cường chất lượng hoạt động trung tâm bồi dưỡng trị; mở lớp chuyên đề bồi dưỡng Đảng người đối tượng, cảm tình đảng, nâng cao trình độ lý luận kinh nghiệm công tác cho cấp ủy viên đảng viên dự bị chi bộ, nhà trường Các chi trường hàng năm có kế hoạch cho đội ngũ cán quản lý; cấp uỷ tham gia theo học lớp trung cấp trị Cán lãnh đạo chủ chốt cấp ngành giáo dục dành kiểm tra công tác giáo dục trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức sở đảng đòan thể trường học, trực tiếp đối thoại với quần chúng, giải thích Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 16 đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước trả lời chất vấn quần chúng có yêu cầu Xây dựng chi bộ, đảng nhà trường sạch, vững mạnh Các tổ chức đảng nhà nước cần sơ kết, rút kinh nghiệm thực quy định số 97-QĐ/TW ngày 22-3-2004 Ban bí thư Tung ưng Đảng chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở đơn vị nghiệp ; xây dựng bổ sung quy chế hoạt động; phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức đảng hoạt động nhà trường Trong tình hình nay, tổ chức đảng trường học cần coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tòan diện cho học sinh; lãnh đạo chuyên môn; kiểm tra giám sát việc thu chi tài chính, ngân sách nhà trường theo pháp luật; lãnh đạo quản lý đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ trị nội bộ, giử gìn an ninh trật tự nhà trường; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực nghiêm túc chế độ tự phê bình phê bình, phát huy quyền làm chủ quần chúng; chống quan liêu, tham nhũng biểu tiêu cực khác Ở trường dân lập, cấp ủy cấp trực tiếp cần kiểm tra số đảng viên có; có đủ đảng viên thức trở lên thường xuyên làm việc trường sớm định thành lập chi bộ, hướng dẫn hoạt động theo quy định điều lệ Đảng phù hợp với chế quản lý trường dân lập Đồng thời cần tổ chức hội nghị đảng viên giáo viên trường công lập đảng viên nguyên giáo viên hưu đến trường dân lập dạy thêm để đồng chí tham gia ý kiến đóng góp công sức vào việc xây dựng nhà trường vững mạnh, bảo đảm thực tốt quan điểm đường lối Đảng pháp luật Nhà nước công tác đào tạo Tăng cường cải tiến đạo cấp ủy công tác tổ đảng trường học Thành ủy có kế hoạch sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trường học phương thời gian qua, chủ yếu từ có Nghị Trung ương (KhóaVII) số nhiệm vụ đổi mối chỉnh đốn Đảng đến nay, đề kế hoạch đạo tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trường học đến năm 2020 Trong kế hoạch hành động tới, cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu năm trọng điểm đạo loại trường học có đặc điểm khác Nơi chưa có đảng viên tổ chức đảng tập trung công tác đạo điều động cán bộ, đảng viên có chất lượng tăng cường cho Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 17 nơi để vận động quần chúng, phát triển Đảng, tiến tới có tổ chức Đảng Nơi có tổ chức Đảng tập trung công tác lãnh đạo, đổi phương thức hoạt động cuả cấp ủy, chi bộ; đồng thời thường xuyên quan tâm công tác phát triển Đảng, đội ngũ cán quản lý, giáo viên, học sinh ưu tú trường học Theo tinh thần đó, chi bộ, đảng trường học cần kiểm điểm tình hình công tác xây dựng Đảng trường học thời kỳ qua; lập chương trình công tác xây dựng đảng sở từ đến năm 2020 Hàng năm, cấp ủy, chi nhà trường sơ kết rút kinh nghiệm, bổ sung biện pháp phấn đấu đạt mục tiêu đề Các quan có trách nhiệm cần nghiên cứu, bổ sung số chế độ, sách trường sách trợ cấp cho học sinh giỏi, em gia đình thưong binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo; chế độ phụ cấp cán hoạt động công tác đảng, đòan thể; chế độ tiêu ngân sách nhà trường bao gồm chi cho hoạt động tổ chức đảng trường Thông qua sinh hoạt chi bộ, giúp cho đảng viên luôn rèn luyện nâng cao mặt trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lực công tác, có tình yêu nghề nghệip lòng nhân học sinh; đảng viên giáo viên phải làm “tấm gương” cho học sinh quần chúng Mỗi cán đảng viên phải tự đặt quản lý chi bộ, đảng bộ, ghép vào khuôn khổ kỷ luật Đảng Thông qua sinh hoạt sinh hoạt chi bộ, không để đảng viên đứng trách nhiệm quản lý tổ chức, tập thể Đối với cấp ủy chi phải quản lý chặt chẽ đảng viên thuộc chi quản lý Còn đảng viên hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước biểu vô kỷ luật, vô tổ chức đảng viên thuộc trường quản lý b Nội dung sinh hoạt chi theeo quy định 94-QĐ/TW ngày 23/03/2004 Ban Bí thư - Lựa chọn vấn đề cần tập trung lãnh đạo để đưa sinh hoạt xuất phát từ nhiệm vụ quan + Vấn đề trọng tâm, trọng điểm lên + Tham gia giải Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 18 + Vấn đề cộm cần giải - Dự thảo Nghị phải ngắn gọn, cụ thể, sát tình hình nhiệm vụ Trong dự thảo phải kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện việc làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm - Quyết định thống ngày sinh hoạt chi hàng tháng (trừ đột xuất) - Chủ trì (chủ toạ) sinh hoạt đồng chí Bí thư (phó bí thư chi uỷ viên chi phân công) Sinh hoạt Đảng phải đảm bảo tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu - Sau phần thảo luận, phải kết luận vấn đề cách rõ ràng, tuỳ tính chất, nội dung, buổi sinh hoạt để tiến hành biểu (giơ tay bỏ phiếu kín) - Chọn chuyên đề sinh hoạt chi Xuất phát từ tình hình đặc điểm đơn vị quý tháng chọn chuyên đề c Nội dung cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THPT Biên Hòa, Đồng Nai Nghị Trung ương đảng lần thứ V khóa VI nêu: “Mỗi loại hình chi có nội dung phương thức sinh hoạt cụ thể phù hợp với yêu cầu, tính chất, điều kiện công tác” Thông thường chi có hình thức sinh hoạt sau: - Sinh hoạt học tập, triển khai Nghị Đảng cấp - Sinh hoạt kiểm điểm công tác tháng trước bàn công tác tháng sau - Sinh hoạt theo chuyên đề, nhằm tập trung bàn, giải số vấn đề thời gian định d Nội dung sinh hoạt chi thường tập trung vào điểm sau: - Sinh hoạt để giúp cho đảng viên quán triệt đường lới, quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước, từ đề Nghị quyết, định nhiệm vụ trị cho nhà trường - Thực dân chủ sinh hoạt đảng, thực nghiêm túc tự phê bình, phê bình để khắc phục quan điểm sai trái bàn công tác nội chi Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 19 - Thảo luận vấn đề thời sự, sách, thông báo, thông tin điều cần thiết đặc biệt thông tin chuyên môn ngành thông tin kinh tế Từ nội dung chi cần vận dụng cách thích hợp sinh hoạt chi phải có nội dung trị tư tưởng, tổ chức thích hợp buổi sinh hoạt chi bộ, buổi sinh hoạt học tập theo chương trình Thành ủy quy định, hướng dẫn; buổi sinh hoạt thường kỳ, đánh giá nhiệm vụ trị đơn vị cần phải có kế họach cải tiến nội dung sinh hoạt, giảm bớt công việc, vụ, tránh tranh cãi có tính chất thành kiến cá nhân; nên dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu Nghị quyết, đạo cấp (Thành ủy, tỉnh ủy Trung ương yêu cầu đổi ngành giáo dục), thông tin trị, kinh tế xã hội thành phố, tỉnh, nước giới, nhằm giúp cho đảng viên nắm bắt thích ứng kịp thời với biến động tình hình Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất đạo đức người thầy giáo… từ mà nâng cao sức chiến đấu chi Mặt khác sinh hoạt chi có nhiều hình thức nêu trên, từ tính phong phú đa dạng hình thức sinh hoạt, nên buổi sinh hoạt phải rõ ràng, cụ thể, thiết thực, phù hợp thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Tóm lại: Việc trì giữ vững chế độ sinh hoạt chi hàng tháng, thể tính Đảng thể tính nguyên tắc lãnh đạo tập thể chi đảng trường học Đồng thời bảo đảm cho đảng viên thực quyền nghĩa vụ Đảng e Tình hình, phương thức cải tiên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bô trường THPT Biên Hòa Đồng Nai Từ chương trình công tác đảng cần phải xây dựng lịch sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ đảng thống với sinh hoạt hội đồng giáo dục Sinh hoạt chi phải Thường vụ Thành ủy hiệu trưởng nhà trường thống coi quy chế hoạt động chi bộ, biện pháp nhằm tạo chủ động, tự giác cho chi bộ, đồng thời loại trừ lý không đáng để bỏ sinh hoạt chi sinh hoạt chi không thời gian Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 20 Trên sở yêu cầu nguyên tắc công tác giáo dục, tiếp tục xắp xếp lại tổ chức tổ môn, khối học sinh, văn phòng, quản sinh để từ kiện tòan tổ chức đảng cho phù hợp Làm tốt công tác lựa chọn bầu cấp ủy bí thư chi Bởi, sinh hoạt chi có chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào cấp ủy, bí thư chi Cho nên việc lựa chọn bầu tập thể cấp ủy mạnh công việc quan trọng chi Một tập thể cấp ủy mạnh ủy viên cấp ủy đoàn kết, thân ái, có phẩm chất đạo đức sáng, lập trường trị vững vàng, có uy tín với quần chúng, nhiệt tình công tác đảng; có lực, nhạy cảm trị, có khả phân tích tổng hợp kịp thời, xác tình hình rút định có tính khả thi cao Mỗi ủy viên cấp ủy đặc biệt bí thư chi phải người biết tập hợp, phát huy sức mạnh tập thể, tính chủ động sáng tạo đảng viên thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, thông qua tổ chuyên môn, phận phụ trách mà thực tốt nhiệm vụ trị giao Ở trường THPT đội ngũ đảng viên hầu hết có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học, cần phải lựa chọn chi ủy, đặc biệt bí thư chi có tiêu chuẩn tương đương với hiệu trưởng đặc biệt trình độ chuyên môn trình độ trị theo quy định đảng Đồng thời phải tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, lực công tác cho bí thư cấp ủy để họ có điều kiện thực tốt vai trò lãnh đạo chi Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa quản lý Nhà nước, Biên Hòa thàng phố có nhiều khu công nghiệp lớn, địa phương có vốn đầu tư nước lớn, số lượng công nhân đông; tình hình an ninh rật tự phức tạp; địa phương có nhiều dân theo đạo nên nội dung xác định buổi sinh hoạt chi thường kỳ, có trường hợp chưa giải sâu sắc kịp thời yêu cầu thiết sống, cần bổ sung sinh hoạt chuyên đề (mời chuyên viên báo cáo) f Thực tốt công tác phân công quản lý đảng viên kết hợp với việc sử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm sinh hoạt đảng nhằm tạo nề nấp, kỷ cương sinh hoạt đảng Phân công công tác đảng viên: Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 21 Để tạo điều kiện cho đảng viên hòan thành tốt nhiệm vụ phải có phân công công tác cho đảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, với lực, sở trường, sức khỏe người Mỗi đảng viên ngòai công tác chuyên môn theo phân công quyền, ngành phải làm công tác quần chúng, công tác xã hội theo phân công xã hội Không đảng viên thoát ly thực tế, xa rời quần chúng * Phân công công tác cho đảng viên theo nội dung sau: Làm công tác vận động quần chúng - Nhận công tác tổ chức Đảng, quyền, công tác đoàn, hội Tham gia công átc đảng như: tổ trưởng đảng, tuyên giáo, theo dõi giúp đỡ đối tượng đảng… *Công tác quản lý đảng viên Việc quản lý đảng viên nơi công tác nơi cư trú nhằm nắm hoạt động đảng viên đội ngũ đảng viên chi bộ, nhằm phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ trị tổ chức đảng, bảo vệ đảng trị, ngăn ngừa phần tử xấu chui vào hàng ngũ đảng, tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao phẩm chất lực Công tác quản lý đảng viên tốt nắng hiểu rõ đảng viên đội ngũ đảng viên khứ, triển vọng phát triển sau * Công tác quản lý đảng viên bao gồm: Quản lý trị tư tưởng Quản lý lực công tác, trình độ chuyên môn Quản lý sinh hoạt gia đình quan hệ xã hội Công tác quản lý đội ngũ đảng viên: Quản lý số lượng đảng viên (tăng, giảm , di chuyển) Quản lý cấu đội ngũ (giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, độ tuổi, tuổi đảng, trình độ) Quản lý chất lượng đội ngũ đảng viên chủ yếu thông qua việc đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên hàng năm Thường vụ thành ủy Hiên thời gian chi cần đổi việc đánh giá chất lượng đảng viên, phải đánh giá thực trạng mặt mạnh, yếu Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 22 đảng viên chi Từ có biện pháp biểu dương đảng viên ưu tú, giúp đỡ đảng viên hạn chế trình độ chuyên môn có khao khăn gia đình tạo điều kiện cho đảng viên có việc làm thu nhập đáng Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 23 PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ KIẾN NGHỊ I Một số giải pháp xây dựng Đảng: Gần ba mươi năm lãnh đạo công đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam vững vàng, thể rõ lĩnh trị, chất cách mạng khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; xứng đáng lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Để xây dựng Đảng thật sạch, vững mạnh, cần thực giải pháp chủ yếu sau: Một là, tăng cường xây dựng Đảng trị Tình hình đòi hỏi vừa phải kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, đổi vô nguyên tắc, vùa phải đổi tư duy, phát triển đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội; thực công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Hai là, Tăng cường công tác tư tưởng, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển lý luận, làm sáng tỏ vấn đề nảy sinh trình đổi mới, vấn đề đảng cầm quyền; đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Ba là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; tập trung đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “lợi ích nhóm”; phòng ngừa, loại trừ biểu “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” từ nội Đảng Kiên quyết, kiên trì xây dựng chế phòng ngừa tham nhũng; chế trừng trị, răn đe để không dám tham nhũng; chế bảo đảm để tham nhũng Bốn là, xây dựng hệ thống tổ chức máy sạch, vững mạnh, tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Năm là, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Thực nghiêm túc Quy chế chất vấn Đảng Sáu là, tiếp tục đổi mạnh mẽ công tác cán bộ, cán cấp chiến lược, bảo đảm chuyển tiếp vững vàng hệ cán bộ, cho Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 24 giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác cán tín nhiệm vụ thấp, không hoàn thành nhiệm vụ Bảy là, đổi mạnh mẽ phương thức lảnh đạo Đảng Nhà nước, Đảng lãnh đạo không làm thay Nhà nước tổ chức hệ thống trị Tổ chức sở đảng tảng Đảng; người nối liền Đảng với quần chúng, trực tiếp truyền đạt đường lối sách Đảng tới quần chúng tổ chức thực tốt đường lối, sách đó; nơi giáo dục, rèn luyện, xây dựng, sàng lọc đội ngũ đảng viên, cán đảng; đồng thời nơi xuất phát để cử quan lãnh đạo cấp Đảng Trước tình hình mới, điều kiện đất nước thực chế quản lý tập trung nguồn lực tiềm cho công tác công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tòan Đảng tiến hành tự đổi chỉnh đốn theo Nghị Trung ương ba khóa VII Trung ương bốn khoá XI, nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng nhiệm vụ cấp bách tòan Đảng, việc cải tiến nâng cao sinh hoạt chi sở nội dung thường xuyên tổ chức sở Đảng Và có vậy, đáp ứng nhu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước giai đọan II Kiến nghị Xuất phát tự nhiệm vụ trị hoạt động thực tiễn trường THPT Biên Hòa xin kiến nghị với Thành ủy quan chủ quản ngành giáo dục đào tạo số điểm: Thành ủy với Ban giám đốc Sở giáo dục Đào tạo kết hợp tăng cường công tác đạo lãnh đạo trường THPT Biên Hòa Thành ủy với Ban giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo rà xét cân đối đội ngũ đảng viên để quản lý đảng viên cách hiệu Nghiên cứu có phương án phát triển đảng viên trường học Bố trí đề bạt cán quản lý trường khả chuyên môn thiết phải lả đảng viên Đối với cấp ủy chi trường phải có kế hoạch tạo điều kiện cử đảng viên có phẩm chất lực theo học lớp bồi dưỡng trị, nghiệp vụ; mạnh dạn đầu tư nhân tài Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 25 Trong việc phân tích chất lượng đảng viên chi bộ, phải kết hợp lấy ý kiến quần chúng , đòan thể sở dư luận xã hội Đối với Sở giáo dục: hàng năm trình đánh giá hoạt động trường Ban giám đốc, phòng tổ chức cán sở giáo dục kết hợp đánh giá hoạt động cấp ủy, chi đảng viên phương diện công tác Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 26 PHẦN IV Kết đạt chi trường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ IV (từ năm 2010- 2015) Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: 27
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ, skkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ, skkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn