Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

91 621 13
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 22:32

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYÊN TẤT PHÚ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYÊN TẤT PHÚ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Tất Phú MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BIDV TMCP NHTM KHCN TCĐB NHBL CNTT QLRRTD Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Khách hàng cá nhân Tài sản đảm bảo Ngân hàng bán lẻ Công nghệ thông tin Quản lý rủi ro tín dung DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng: Biểu đồ: Sơ đồ: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay KHCN sản phẩm tín dụng xuất từ lâu đời giới phát triển mạnh nước có tiềm lực kinh tế cạnh tranh ngân hàng sôi động, phát triển vài năm gần Việt Nam Trong xu hướng hội nhập quốc tế, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính…đang cạnh tranh mạnh mẽ sản phẩm tín dụng tiêu dùng, thu hút khách hàng cá nhân Năng động NHTM cổ phần, liên tục đưa sản phẩm tiện ích, như: cho vay siêu tốc, đăng ký vay qua mạng Internet, lãi suất cho vay hấp dẫn, kỳ hạn cho vay dài, cho vay tới 80% giá trị nhà hay xe ô tô Đồng thời NHTM cổ phần chủ động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau, chí phối hợp với công đoàn, với doanh nghiệp tổ chức giới thiệu nơi công nhân làm việc, với đại lý ô tô hay chủ dự án nhà làm thủ tục thay cho khách hàng Với số dân gần 90 triệu người nước ta nay, phần đông dân số trẻ, động, thu nhập không ngừng cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nên thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam thị trường đầy tiềm sinh lợi mà ngân hàng khai thác triệt để để tìm kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, NHTM lớn hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung BIDV nói riêng trọng tới việc cho vay KHDN chủ yếu, tập trung vào dự án lớn, dài hạn, chưa trọng tới phát triển hoạt động cho vay KHCN, doanh số cho vay thấp nên thị trường vô tiềm Với cương vị chuyên viên KHCN làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội, có hội tìm hiểu nhiều hoạt động, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực cho vay KHCN Nằm định hướng chung toàn hệ thống BIDV trọng phát triển hoạt động NHBL, BIDV Bắc Hà Nội đề mục tiêu đẩy mạnh hoạt động cho vay KHCN, hướng đến Chi nhánh đầu tầu bán lẻ địa bàn phía bắc sông Hồng theo nghị đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ban lãnh đạo Chi nhánh xác định nâng cao hiệu quảhoạt động cho vay KHCN nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài đảm bảo an toàn hiệu thời điểm Chính vậy, việc tìm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ vấn đề xúc nhận nhiều quan tâm Ban lãnh đạo Chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội Xuất phát từ nguyên nhân nêu trên, qua thời gian tìm hiểu có hội tiếp cận nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân, lựa chọn đề tài nghiên cứu là:“Giải pháp nâng cao hiệu cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội, luận văn hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bắc Hà Nội - Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bắc Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bắc Hà Nội Phạm vi nghiên cứu luận văn là: Luận văn nghiên cứu vấn đề hiệu cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bắc Hà Nội giai đoạn từ năm 2013 đến 2015 Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp tiếp cận hệ thống lý thuyết, vật biện chứng, vật lịch sử với tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu cho vay khách hàng cá nhân BIDV Bắc Hà Nội Bên cạnh gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết cho vay khách hàng cá nhân với yếu tố ảnh hưởng, điều kiện thực tế BIDV Bắc Hà Nội, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cho vay KHCN BIDV Bắc Hà Nội 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp qua nguồn báo chí, internet, kênh phân phối, công ty nghiên cứu thị trường, qua quan sát thực tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập liệu sơ cấp thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, chi tiết doanh thu, chi tiết khách hàng… BIDV Bắc Hà Nội - Phương pháp phân tích xử lý số liệu: + Phương pháp phân tích: Dùng phương pháp phân tích ngoại suy, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp định tính để đưa kết đánh giá từ phiếu điều tra, bảng báo cáo … +Phương pháp xử lý: Dùng phầm mềm excel để tổng hợp số liệu phân tích từ hai liệu sơ cấp thứ cấp để đánh giá số kết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương Các vấn đề hiệu cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 10 Chương Thực trạng hiệu cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội Chương Giải pháp nâng cao hiệu cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội 77 hàng Phổ thông va thân thiết chăm sóc, khách hàng Vip chuyển sang tổ khách hàng Vip quan trọng, Tổ có sách riêng cho khách hàng để chăm sóc khách hàng cách tốt Việc giao khách hàng cho khối Bán lẻ tiêu huy động, tín dụng, dịch vụ có tiêu số lượng khách hàng đầu kỳ, tăng kỳ, chấm dứt việc để khách hàng Trường hợp để khách hàng phải có báo cáo giải trình lý phòng QLRR thẩm định.Kế hoạch giao đến tổ tăng cường vai trò Tổ trưởng việc đánh giá kết lao động Tổ trưởng hưởng tiêu chuẩn, quyền lợi trách nhiệm Trưởng phòng, Trưởng phòng việc tổ trường, phải thể tầm nhìn, tính cách người lãnh đạo.Việc gia tăng khách hàng từ khách hàng vãng lai việc thay đổi số lượng khách hàng tổ phải cập nhật vào chương trình điện toán để đảm bảo toàn khách hàng Cán Ngân hàng chăm sóc.Mỗi khách hàng Bán lẻ có 2-3 cán Ngân hàng chăm sóc khách hàng (Định biên lao động không thay đổi Nhưng mức độ, tầng suất chăm sóc gấp đến lần).Mỗi CBNV Ngân hàng tất khối (Quan hệ Khách hàng, Tác nghiệp, Nội bộ) biết khách hàng họ cần chăm sóc tất phòng phải quan hệ chặt chẽ với để chăm sóc khách hàng Việc phân chia vị trí công việc nêu gia tăng khả chuyên môn hóa nghiệp vụ – làm gia tăng chất lượng hoàn thành tốt công việc, đặt rõ yêu cầu kiến thức cần hoàn thiện vị trí nhân sự, hỗ trợ xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng nhân vị trí làm sở để giao khoán hoàn thành công việc Các khách hàng thường muốn ngân hàng thỏa mãn nhu cầu họ cách tốt nhất, nhiên để thực mong muốn không đơn giản.Không phải khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết để ngân 78 hàng cấp tín dụng cho họ Do cán ngân hàng cần giúp họ cách tận tình để họ đáp ứng đủ yêu cầu BIDV Vì lần tiếp xúc với khách hàng, cán ngân hàng cần ý hướng dẫn tư vấn cho họ tin tưởng, yên tâm Nên tiếp xúc với khách hàng nhà khách hàng qua cán ngân hàng quan sát lực tài thực tế khách hàng, tìm hiểu tư cách khách hàng qua người hàng xóm Ngoài ra, gặp gỡ khách hàng nhà khách hàng giúp ngân hàng liên lạc với khách hàng dễ dàng trường hợp thay đổi hay trục trặc xảy ra.Mặt khác, việc làm khách hàng thoải mái hơn, đỡ tốn thời gian khách hàng Và chắn điều thu hút khách hàng đến ngân hàng ngày nhiều Đối với cán ngân hàng, trình làm việc phải quan sát tìm hiểu kỹ khách hàng, chí phải hiểu khó khăn họ Nhiều trường hợp, khách hàng muốn vay vốn ngân hàng thấy thủ tục phức tạp rườm rà nên tạo tâm lý ngại vay ngân hàng, ngân hàng rơi vào tình trạng khách hàng Do vậy, giải pháp nêu để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kéo khách hàng chi nhánh phải đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện quy trình, quy chế Nên có biểu mẫu thiết kế sẵn giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian đảm bảo khai thác đầy đủ thông tin khách hàng Để thực điểm yêu cầu đưa cán ngân hàng Chi nhánh phải vừa có trình độ lại phải vừa có tâm với khách hàng Chi nhánh nên tạo điều kiện cho cán nhân viên tham gia vào khóa học đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ vấn đề thời sự, thay đổi quy định ngành ngân hàng Đặc biệt nhân viên tín dụng, thực chế độ lương thưởng hợp lý theo lực thành đạt để tạo động lực làm việc cho nhân viên Nhân viên tín dụng tích cực tạo mối quan hệ với khách hàng tiềm 79 năng, tự tìm kiếm khách hàng, nhiệt tình, chăm Đặc biệt, trình làm thủ tục cho vay, cán tín dụng phải bám chặt chẽ vào quy trình, nghiệp vụ thể lệ cho vay để hạn chế đến mức tối đa rủi ro cho ngân hàng 3.2.4 Hoàn thiện quy trình cho vay khách hàng cá nhân Trong hoạt động cho vay cá nhân, khả tài nguồn thu nhập để trả nợ ngân hàng Nguồn thu nhập khách hàng chủ yếu từ tiền lương, tiền thưởng hay lãi cổ tức từ giấy tờ có giá Việc thẩm định xác nguồn thu nhập khách hàng giúp ngân hàng xác định khả trả nợ tương lai khách hàng Tuy vậy, việc thẩm định xác khả tài khách hàng việc không đơn giản, đòi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức, kinh nghiệm khả phân tích tốt BIDV Bắc Hà Nội nên tạo điều kiện cho cán tín dụng nâng cao trình độ công tác thẩm định tài khách hàng Trong hoạt động cho vay cá nhân theo tiến độ ( ví dụ vay mua nhà theo tiến độ, vay trả góp mua ô tô,…) tồn nhiều khe hở mà bị khách hàng xấu lợi dụng, gây tổn thất lớn hay nhỏ cho ngân hàng Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho khoản vay này, chi nhánh áp dụng biện pháp sau: Việc giải ngân theo giấy hẹn thực cách hạn chế, sở điều kiện sau: Chi nhánh đơn vị cung cấp sản phẩm cho vay ( nhà, ôtô, ) nên liên kết với nhau, quy định: đơn vị cung cấp phải bàn giao giấy tờ cho cán tín dụng trực tiếp khách hàng làm thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo Nếu đơn vị cung cấp không bàn giao giấy tờ cho cán tín dụng mà giao cho nhân viên cầm hồ sơ để khách hàng làm thủ tục đăng ký, sau giao giấy hẹn cho ngân hàng đơn vị cung cấp phải có giấy 80 ủy quyền cho nhân viên giao dịch với ngân hàng ngân hàng thực giao nhận giấy hẹn nhận đăng kí với nhân viên ủy quyền nói Khi lập biên định giá, cán tín dụng thiết phải kiểm tra trạng tài sản đối chiếu với hồ sơ giấy tờ bảo đảm khớp Khi kiểm tra chứng minh thư nhân dân khách hàng, thấy hết hạn sử dụng phải yêu cầu khách hàng làm lại xuất trình giấy tờ khác có giá trị tương tự như: hộ chiếu, chứng minh thư quân đội… trường hợp giấy tờ hạn sử dụng đối chiếu ảnh giấy người thực tế cầm giấy không giống cán tín dụng yêu cầu khách hàng xuất trình thêm loại giấy tờ khác có dán ảnh để minh hoạ thêm Nếu không xác thực người giấy tờ tùy thân, cán tín dụng cần báo cáo với Giám đốc chi nhánh để xin ý kiến giải Trường hợp khách hàng chậm trả nợ, ngân hàng cần chuyển nợ hạn xử lý kịp thời theo quy định Nâng cao mối quan hệ hợp tác với quan quản lý nhân sự, quyền địa phương trình quản lý thu hồi nợ, từ cho phép ngân hàng quản lý tình trạng tài chính, công việc khách hàng Nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát sau cho vay khách hàng việc cần thiết để đánh giá kịp thời, xác biến động bất lợi khách hàng, khoản vay tài sản đảm bảo Cụ thể thực biện pháp sau: Định kỳ từ đến tháng lần, cán tín dụng tiến hành kiểm tra tài sản đảm bảo, lực tài chính, tiến hành lập biên có chữ kí khách hàng, phát kịp thời dấu hiệu suy giảm nguồn thu nhập trả nợ vay suy giảm giá trị tài sản đảm bảo 3.2.5 Đẩy mạnh áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro 81 Trong trình phát triển kinh tế tất yếu xuất quan hệ tín dụng cá nhân, tổ chức kinh tế Sự luân chuyển dòng vốn bên CẦN vốn bên CÓ vốn nhàn rỗi xuất quan hệ tín dụng Hiện nay, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng Ngân Hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà Ngân Hàng gặp phải, tất yếu tăng cường hiệu cho vay Ngân Hàng Đảm bảo tín dụng coi tiêu chuẩn xét duyệt cho vay phải thấy tiêu chuẩn quan trọng hay nói cách khác mang tính nguyên tắc Tuy nhiên, kinh tế thị trường hoạt động kinh tế diễn phức tạp, dự đoán rủi ro môi trường mang tính tương đối Trong môi trường kinh doanh vậy, đảm bảo tín dụng tiêu chuẩn bổ xung biện pháp rủi ro tín dụng diễn biến không thuận lợi môi trường kinh doanh a Thực quy trình nghiệp vụ: Thẩm định, đánh giá, lựa chọn khách hàng vay cách xác, cho vay cần đưa mức tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn dự án khả trả nợ khách hàng Trong trình cho vay đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên giám sát tín dụng để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp khoản vay có dấu hiệu không tốt nhằm ngăn chặn hạn chế rủi ro tín dụng Tìm hiểu, phân tích nhận định thông tin khách hàng: Thông tin khách hàng vấn đề quan tâm người cho vay Đây sở quan trọng người cho vay đưa địng cấp tín dụng hay không Cho dù khách hàng truyền thống hay khách hàng việc tìm hiểu thông tin họ bỏ qua phải coi 82 biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn rủi ro tín dụng xảy - Làm tốt công tác thẩm định xem xét cho vay: Đặc thù ngành cho vay đòi hỏi cán cho vay phải nắm bắt kiến thức thị trường, ngành nghề, thành phần kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất với thị trường riêng biệt sản phẩm đầu dự án kinh doanh khách hàng Cán cho vay cần phải xem xét lại việc thẩm định khách hàng nhằm mục đích nâng cao hiệu thẩm định, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.Thẩm định khách hàng nên tập trung vào số nội dung như:Thẩm định tư cách pháp lý bên vay; Thẩm định kinh ngiệm sản xuất kinh doanh bên vay; Tính toán, xác định mức thu nhập khách hàng vay; Thẩm định lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh khách hàng vay vốn b Thực tốt công tác giám sát, xếp hạng rủi ro biện pháp xử lý thu hồi nợ  Giám sát cho vay: BIDV Bắc Hà Nội cần đẩy mạnh xem xét khách hàng sử dụng mục đích, kiểm soát mức độ rủi ro cho vay phát sinh trình sử dụng vốn khách hàng Chi nhánh cần phát nhanh yếu tố bất lợi hay khoản cho vay không hướng mà sách cho vay đặt cho đối tượng khách hàng, cho giai đoạn Việc xếp hạng rủi ro dựa sở mức độ tín nhiệm khả trả nợ khách hàng Chi nhánh cần củng cố mối quan hệ ngân hàng với quyền địa phương nơi cho vay với khoản nợ lớn: Thực tế hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian qua cho thấy vai trò cấp quyền, đoàn thể việc hổ trợ cho người dân vay vốn, đồng thời dựa vào uy tín cấp quyền để tác động thu hồi nợ vay hữu hiệu Từng cán tín dụng phụ trách địa bàn lãnh đạo phải nắm vững cụ thể thực trạng nợ hạn phạm vi quản lý để từ đưa 83 biện pháp thu hồi nợ thích hợp Những nợ có khả thu hồi ngay, cán tín dụng trực tiếp xuống gặp khách hàng để đôn đốc trả nợ Những nợ gặp khó khăn nên cần có thời gian trả tiến hành cho khách hàng lập cam kết thời gian toán dứt điểm Trường hợp người vay khó khăn thu gốc trước, thu lãi giảm miễn lãi theo chế độ quy định, khoản nợ có khả trả nhưnh kì kèo, tránh né không trả nợ nhờ quyền địa phương can thiệp Trường hợp động viên áp dụng biện pháp hành chánh chưa thu hồi lập hồ sơ khởi kiện lên án theo thoả thuận hợp đồng tín dụng ban đầu mà khách hàng ngân hàng ký kết Xử lý khoản nợ xấu, nợ có vấn đề xảy nợ xấu:Chi nhánh cần xây dựng sách quản lý nợ xấu thích hợp, phân công qui trách nhiệm đòi nợ, liên kết bên ngân hàng – khách hàng – quyền địa phương việc xử lý nợ.Việc xử lý nợ hạn cần có biện pháp cụ thể sau:  Phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng, từ có biện pháp tháo gỡ thích hợp Đối với khách hàng vay để kinh doanh có nợ hạn, hoạt động kinh doanh diễn bình thường, ngân hàng xem xét khả trả nợ phương án sản xuất kinh doanh thời gian tới để định có cho vay tiếp hay không Việc cho vay giúp khách hàng vượt qua khó khăn để tiếp tục kinh doanh có hiệu có nguồn trả nợ cho ngân hàng  Đối với khách hàng khó khăn tài vay tiêu dung chưa xác định nguồn trả: o Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo: (thông thường bất động sản, phương tiện vận chuyển): tìm cá nhân, tổ chức có lực tài nhận lại nợ khách hàng, thông qua hình thức bán đấu giá tài 84 sản Trong trường hợp bán tài sản, ngân hàng phải rà soát lại tài sản đảm bảo, xác định xác giá trị nó, tình trạng tài sản, hồ sơ pháp lý để sẵn sàng phát mại tài sản nhằm thu hồi vốn Nếu phát mại tài sản mà không thu hồi đủ vốn, ngân hàng tiếp tục đôn đốc, yêu cầu khách hàng trả tiếp phần lại Nếu khách hàng không trả nợ thiện chí trả nợ, cố tình chây ì, ngân hàng khởi kiện tòa án kinh tế 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN nhanh chóng hoàn thiện ban hành văn pháp luật có liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.Các NHTM phải dựa vào hệ thống văn pháp luật chung NN kết hợp với quy định riêng ngân hàng để thực hoạt động cho vay Do vậy, thời gian tới, NHNN cần ban hành sở pháp lý thống để bảo vệ quyền lợi NHTM thị trường cho vay bán lẻ hứa hẹn thị trường đầy tiềm tương lai NHNN tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM.Nhằm tăng cường tính công khai minh bạch hoạt động ngân hàng, đồng thời củng cố lòng tin khách hàng, NHNN cần tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng Để công tác đạt hiệu quả, NHNN cần có hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng Những vi phạm quy chế tín dụng cần xử lý nghiêm túc Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thông tin tín dụng CIC.Trung tâm thông tin tín dụng giúp NHNN quản lý kiểm soát hoạt động tổ chức tín dụng Khi muốn tra cứu thông tin khách hàng, NHTM cần gửi yêu cầu đến CIC nhanh chóng trả lời.Mặc dù CIC có vai trò quan trọng không NHNN quan tâm phát triển, thông tin khách hàng chưa đầy đủ Vì vậy, thời gian tới, 85 NHNN cần có biện pháp nâng cao chất lượng CIC Cần có biện pháp tích cực để nâng cao trình độ cho cán ngân hàng: NHNN nên đứng tổ chức thường xuyên tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ buổi học tập trao đổi kinh nghiệm ngân hàng, loại sản phẩm dịch vụ phát triển gần hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 3.3.2 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Hội sở BIDV cần có văn đạo kịp thời, hướng dẫn nghiệp vụ có văn NHNN, phủ ngành có liên quan đến nghiệp vụ cho vaykhách hàng cá nhân Đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho SGD, chi nhánh có văn gửi lên hội sở Nghiên cứu để đơn giản bớt hồ sơ vay vốn đối tượng tín dụng bán lẻ, nhằm làm gọn hồ sơ vay, tiết kiệm chi phí thời gian cho Ngân hàng cho khách hàng (hiện hồ sơ vay vốn bán lẻ SXKD 100 trang giấy) Có kế hoạch ưu tiên nguồn vốn để phát triển tín dụng bán lẻ, đề nghị dư nợ bán lẻ không tính giới hạn tín dụng, (kể giới hạn trung dài hạn) Hoàn thiện chương trình quản lý cho vay thấu chi cá nhân toàn hệ thống, để giúp Chi nhánh quản lý tốt khoản nợ vay thấu chi, tránh trường hợp nhiều tháng liền không phát sinh số dư có tài khoản tiền gửi CB QHKH không biết, nhằm quản lý nợ vay thấu chi tốt Tạo chủ động cho sở giao dịch chi nhánh việc phán với hạn mức cao cho vay khách hàng cá nhân, giúp 86 chi nhánh linh hoạt chủ động việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, mở rộng quy mô cho vay, tăng sức cạnh tranh với ngân hàng khác Có chế để tăng tính liên kết hệ thống BIDV hệ thống có mạng lưới rộng rãi với SGD, 128 chi nhánh 700 điểm giao dịch, điều kiện thuận lợi để BIDV tiếp cận với khách hàng , đáp ứng tận nơi nhu cầu khách hàng, nhiên gây khó khăn xảy tình trạng cạnh tranh không lành mạnh chi nhánh, lôi kéo khách hàng làm gia tăng chi phí, giảm thu nhập toàn hệ thống Vì BIDV cần có kế hoạch xếp, quy hoạch tổng thể mạng lưới hoạt động chi nhánh để sử dụng hiệu nguồn lực Có sách khen thưởng hợp lý đơn vị có khả phát triển dịch vụ ngân hàng đại nhằm kích thích tinh thần thi đua sáng tạo đơn vị Cho vay khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động không mang lại lợi ích khách hàng nguồn thu nhập cho thân ngân hàng mà có ảnh hưởng tới toàn xã hội Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tất yếu NHTM Việt Nam thời gian tới Do vậy, Chính phủ Bộ, ngành liên quan cần tạo điều kiện hỗ trợ để hoạt động phát triển thuận lợi Cụ thể:  Nhà nước tích cực ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sản xuất tiêu dùng dịch vụ: tăng cung hàng hóa, giảm thất nghiệp , tạo công ăn việc làm Nhà nước cần đưa sách phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng để ổn định môi 87 trường kinh tế xã hội  Hoàn thiện môi trường pháp lý: tạo điều kiện thuận lợi mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngoài ra, hoàn thiện môi trường pháp lý giúp ngân hàng thắt chặt, đảm bảo an toàn tín dụng  Nhà nước cần đôn đốc, thị cho quan có trách nhiệm nhanh chóng soạn thảo ban hành Luật tín dụng tiêu dùng giúp NHTM yên tâm mở rộng hoạt động B V K P a ă h G n ối ò D G Q tá q p tr n N ciá u h ự g m K n Q ả tà tổ ò ckế G u đ H g iu ch n h th ia yễ ốc D cá hi ả lý ch ứ g oạ u o n k N rủ ệp n cín ch ộc dị V i3 tr lý ội h n tổ ch ă ác â ro ịrủ k b kế h L B N n in tí dị h ộ to â g o gọ C ro ch ác h n cĐ d v h n ợ ềg L T n ụ p Bi â h g n k ên m ụ g h n y o g q D cá u oa n ỹ n h h â n g hi 88 KẾT LUẬN Trong kinh tế phát triển Việt Nam nay, vấn đề nâng cao hiệu hoạt động, đặc biệt hiệu hoạt động cho vay ưu tiên hàng đầu ngân hàng thương mại.Trong thời gian qua với phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội đạt bước tiến đáng kể việc phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, chủ trương đắn Chi nhánh, phù hợp với thực khách quan khu vực Quận Long Biên khu vực phía Bắc Qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực tế hoạt động cho vay KHCN Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PTBắc Hà Nội, luận văn đưa số giải pháp kiến nghị chủ yếu với hy vọng giải phần hạn chế tồn nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN ngân hàng Luận văn giải số vấn đề sau: Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động cho vay nói chung, hiệu hoạt độngcho vay Ngân hàng thương mại, tiêu đánh giá hiệu qủacho vay nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay Ngân hàng Hai là, luận văn nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN Chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội giai đoạn 2012 – 2014; đánh giá hiệu cho vay khối khách hàng này: kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Ba là, sở lý luận hiệu cho vay thực tế Chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội, kết hợp với định hướng tín dụng BIDV giai đoạn tiếp theo, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cho vay KHCN Chi nhánh Các giải pháp đưa 89 có nội dung lý luận thực tiễn, có tính khả thi nhằm củng cố nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCNtại Chi nhánh Bắc Hà Nội, góp phần hệ thống BIDV NHTM Việt Nam hội nhập phát triển ổn định, bền vững DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Federic S Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật 2011; Perter Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, năm 2014; PGS.TS.Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013; PGS.TS.Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội, 2012; TS Hồ Diệu, Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Thống Kê; Nguyễn Minh Kiều “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê năm 2009; Nguyễn Minh Kiều “Nghiệp vụ ngân hàng”, NXB Thống Kê năm 2007; Nguyễn Văn Tiến “Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê năm 2012; Tô Ngọc Hưng “Giáo trình Ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê năm 2009; 10 Báo cáo thường niên Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt nam 2004, 2012, 2013; 11 Chính Phủ (2010), Luật tổ chức tín dụng; 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch đảm bảo; 13 Chính phủ (2010), Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 giao dịch bảo đảm; 14 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (2015), Quy định số 4633/QyĐ-BIDV ngày 30/06/2015 Tổng Giám đốc BIDV Quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức 15 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (2015), Quyết định số 1323 ngày 15/05/2015 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam quy định cấu lại thời hạn trả nợ gia hạn bảo lãnh, Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Hà Nội 2014 – 2015, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội, Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội, Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội, Phương pháp nghiên cứu:, Bảng 2.3: Kết quả hoạt động dịch vụ BIDV Bắc Hà Nội 2013-2015, Bảng 2.4: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ của hoạt động cho vay cá nhân tại BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội các năm 2013-2015, Bảng 2.7: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội, Thành Đô và Hoàn Kiếm các năm 2013-2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn