CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

43 309 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 06:42

LỜI CAM ĐOAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” công trình nghiên cứu thực hiện, với ĐỖ DƯƠNG THANH NGỌC hướng dẫn, hỗ trợ từ Cô PGS.TS Nguyễn Quang Thu Các nội dung kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố bất CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG THU TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 kỳ công trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Đỗ Dương Thanh Ngọc LỜI CÁM ƠN TÓM TẮT NỘI DUNG Lời xin trân trọng cám ơn Quý Thầy Hiệu Trưởng Ban Giám Xác định đánh giá mức độ tác động yếu tố tài tác động đến Hiệu trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chủ đề quan trọng, thu thuận lợi cho có hội dự học lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 17 hút quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp nhà nghiên năm 2007 – 2010 nhà trường cứu khoa học Trong thập niên vừa qua nước phát triển có nhiều Đồng thời xin chân thành cám ơn đến Quý Thầy Cô - người truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm học cao học vừa qua trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Và vô cám ơn Cô PGS.TS Nguyễn Quang Thu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực luận văn Cám ơn tất bạn đồng môn lớp duyên gặp nhau, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui công việc sống nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu áp dụng riêng doanh nghiệp ngành xây dựng giới chưa có nhiều Việt Nam chưa có nghiên cứu Mục tiêu tác giả nghiên cứu xem xét yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn tác giả trả lời câu hỏi: Yếu tố tác động? Mức độ tác động yếu tố? Kết nghiên cứu Việt Nam có giống với kết nghiên cứu nước giới? Mô hình giả thuyết nghiên cứu xây dựng dựa sở lý luận Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình tôi, người thân hoạt động, sản phẩm xây dựng, đặc thù doanh nghiệp ngành xây dựng, hỗ trợ thường xuyên động viên tinh thần suốt trình học tập số đánh giá hiệu kinh doanh, yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh hoàn thành đề tài nghiên cứu số nghiên cứu có liên quan giới Nghiên cứu sử dụng số liệu 40 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Các TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Đỗ Dương Thanh Ngọc số liệu truy xuất từ báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp kỳ nghiên cứu từ năm 2006 – 2010 Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để xử lý liệu Kết nghiên cứu cho thấy, biến xem xét (tỷ lệ nợ TDTA/TDTE/STDTA/LTDTA, quy mô doanh nghiệp – SIZE, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản – GROWTH, tỷ trọng tài sản cố định – TANG) có biến tác động đến hiệu kinh doanh đo lường số ROA biến tỷ lệ nợ (TDTA/TDTE/STDTA) Trong biến tỷ lệ nợ có tác động mạnh theo chiều âm (-) đến hiệu kinh doanh MỤC LỤC Kết nghiên cứu tác giả phù hợp với số kết nghiên cứu có liên quan giới phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh LỜI CAM ĐOAN doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 Dựa LỜI CẢM ƠN kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị phù hợp doanh nghiệp TÓM TẮT NỘI DUNG xây dựng Nhà nước nhằm cải thiện cấu vốn nâng cao hiệu hoạt MỤC LỤC động kinh doanh doanh nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp thực Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng 1.2 Các số đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh DN xây dựng .5 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng hiệu hoạt động kinh doanh DN xây dựng 1.3.1Nhóm yếu tố khách quan .6 1.3.2Nhóm yếu tố chủ quan 1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng từ năm 2007 – 2011.12 1.5 Đặc thù hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng 14 1.6 Một số nghiên cứu giới 16 1.6.1Nghiên cứu Weixu (2005) 16 1.6.2Nghiên cứu Dimitris Margaritis Maria Psillaki (2007) 17 1.6.3Nghiên cứu Zeitun & Tian (2007) .17 1.6.4Nghiên cứu Onaolapo & Kajola (2010) 19 CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu yếu tố tài tác động đến HQKD 21 DN : Doanh nghiệp 2.2 Giả thuyết nghiên cứu 24 HQKD : Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 2.3 Mô tả số liệu phương pháp thực 23 SXKD : Sản xuất kinh doanh CSH : Chủ sở hữu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 WACC : Chi phí vốn bình quân gia quyền 3.1 Mô tả thống kê 29 ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 3.2 Mô tả hệ số tương quan 31 ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 3.3 Xây dựng mô hình ROA 32 TDTA : Tỷ lệ nợ tổng vốn 3.3.1Khảo sát dạng hàm hồi quy 32 TDTE : Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu 3.3.2Xây dựng hàm hồi quy ROA 34 STDTA : Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng vốn 3.3.3Kiểm định mô hình ROA 35 LTDTA : Tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn SIZE : Quy mô doanh nghiệp 3.4 Kết nghiên cứu 48 GROWTH : Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC TANG : Tỷ trọng tài sản cố định tổng tài sản DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 53 LIN : Hàm hồi quy tuyến tính 4.1 Đối với Doanh nghiệp xây dựng 53 LOG : Hàm logaristic 4.2 Đối với Nhà nước .56 QUA : Hàm hồi quy bậc KẾT LUẬN CUB : Hàm hồi quy bậc TÀI LIỆU THAM KHẢO EXP : Hàm số mũ/lũy thừa PHỤ LỤC 1: Danh sách 40 DN ngành xây dựng tỷ trọng doanh thu xây lắp res_1 : Biến phần dư mô hình PHỤ LỤC 2: Hình dáng phân phối liệu BPres_1 : Biến bình phương phần dư mô hình PHỤ LỤC 3: Khảo sát dạng hàm hồi quy có biến độc lập ROA ABSres_1 : Biến trị tuyệt đối phần dư mô hình PHỤ LỤC 4: Kết ước lượng mô hình res_2 : Biến phần dư mô hình PHỤ LỤC 5: Kết ước lượng mô hình BPres_2 : Biến bình phương phần dư mô hình PHỤ LỤC 6: Kết ước lượng mô hình ABSres_2 : Biến trị tuyệt đối phần dư mô hình PHỤ LỤC 7: Các số liệu tính toán dùng nghiên cứu res_3 : Biến phần dư mô hình BPres_3 : Biến bình phương phần dư mô hình ABSres_3 : Biến trị tuyệt đối phần dư mô hình µ : Hạng nhiễu/Sai số β : Hệ số độ dốc DANH MỤC CÁC HÌNH & BẢNG Hình 2.1 : Mô hình nghiên cứu đề nghị DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 : Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2002 – 2011 Bảng 2.1 : Mô tả biến Biểu đồ 1.2 : So sánh tỷ lệ nợ ngành xây dựng số nhóm ngành khác Bảng 3.1 : Mô tả thống kê biến Việt Nam Bảng 3.2 : Mô tả hệ số tương quan Biểu đồ 3.1 : Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mô hình 1) Bảng 3.3 : Các biến đưa vào mô hình Biểu đồ 3.2 : Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mô hình 1) Bảng 3.4 : Hệ số tương quan Spearman biến TDTA3 ABSres_1 Biểu đồ 3.3 : Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mô hình 1) Bảng 3.5 : Hệ số tương quan Spearman biến LOG_TDTE ABSres_2 Biểu đồ 3.4 : Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mô hình 1) Bảng 3.6 : Hệ số tương quan Spearman biến STDTA ABSres_3 Biểu đồ 3.5 : Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mô hình 2) Biểu đồ 3.6 : Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mô hình 2) Biểu đồ 3.7 : Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mô hình 2) Biểu đồ 3.8 : Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mô hình 2) Biểu đồ 3.9 : Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mô hình 3) Biểu đồ 3.10: Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mô hình 3) Biểu đồ 3.11: Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mô hình 3) Biểu đồ 3.12: Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mô hình 3) Xuất phát từ tầm quan trọng tính cấp bách vấn đề hiệu hoạt TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU động kinh doanh cần thiết phải tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt Lý nghiên cứu động kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Hiệu vấn đề sản xuất kinh doanh hình thái kinh tế xã ngành xây dựng, tác giả lựa chọn đề tài “Các yếu tố tài tác động đến hội Các chủ thể tham gia vào kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng mục tiêu hiệu lên hàng đầu với nâng cao suất chất lượng Doanh niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu doanh nghiệp thỏa mãn tối đa nhu cầu hàng hóa – dịch vụ xã hội giới hạn cho phép nguồn lực có Mục tiêu nghiên cứu − Xây dựng mô hình nghiên cứu yếu tố tài tác động đến hiệu thu nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao Như vậy, kinh doanh nói mục đích sản xuất kinh doanh lợi nhuận Lợi nhuận mục − Kiểm định mô hình giả thuyết nghiên cứu, từ xác định yếu tố tiêu trước mắt, lâu dài thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp − Đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp Các yếu tố xuất phát từ môi trường bên doanh nghiệp như: tình hình kinh tế - trị - xã hội, sách quy định Nhà nước … ngành xây dựng Hoặc yếu tố xuất phát từ thân nội doanh nghiệp như: lực tài chính, việc huy động sử dụng vốn, công nghệ, người, cách thức quản lý … Và tùy theo ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động Đối tượng phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu: yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động ngành khác chịu ảnh hưởng yếu tố tác động khác kinh doanh Đất nước ta đổi bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại − Phạm vi nghiên cứu: Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Từ tạo nhiều thay đổi to lớn môi trường thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nước, đặc biệt doanh nghiệp ngành xây dựng; lẽ ngành tiên phong, tạo lực cho Phương pháp thực công đổi Sự thay đổi to lớn môi trường kinh doanh đồng thời − Nguồn liệu: báo cáo tài kiểm toán từ năm 2006 – 2010 tạo hội thách thức cho doanh nghiệp ngành xây dựng Thách 40 công ty ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt thức lớn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, với Nam đối thủ mạnh vốn, công nghệ, khôn ngoan việc sử dụng vốn, − Phương pháp thực hiện: nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp cách thức quản lý Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt vậy, làm để định lượng phương pháp định tính Trong phương pháp định lượng, tác trì hiệu hoạt động kinh doanh, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Đây giả sử dụng công cụ kinh tế lượng hồi quy để thực ước lượng, kiểm định câu hỏi lớn không dễ trả lời doanh nghiệp ngành xây dựng mô hình từ xác định yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Phương pháp định tính sử dụng để thống kê, so CHƯƠNG sánh kết nghiên cứu với kết nghiên cứu liên quan, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH đề xuất kiến nghị phù hợp CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 1.1 Xác định yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng Hiệu hoạt động kinh doanh (HQKD) phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sẵn có DN nhằm đạt kết cao – Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh – Nghiên cứu (trên giới) yếu tố tác động hiệu kinh doanh – Thực trạng hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng từ 2007 2010 – Xây dựng mô hình yếu tố tài tác động đến hiệu kinh doanh – Ước lượng, kiểm định mô hình – Phân tích, kết luận trình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) với chi phí thấp HQKD DN biểu mối tương quan kết nhận đầu trình chi – Dữ liệu thứ cấp – Phương pháp định lượng: mô hình hồi quy phí đầu vào Nếu gọi H HQKD H thể theo công thức toán học sau1: H = Kết đầu - Chi phí đầu vào H = Kết đầu / Chi phí đầu vào Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng Như HQKD DN ngành xây dựng biểu mối tương quan kết đầu thu nhập DN chi phí đầu vào cụ thể sau: Thu nhập Doanh nghiệp xây dựng: toàn khoản tiền thu từ hoạt động SXKD DN Các khoản thu nhập DN xây dựng bao gồm2: Kết cấu đề tài: gồm chương − Thu nhập bán hàng hay gọi doanh thu từ hoạt động bàn giao công − Tổng quan đề tài nghiên cứu trình, hạng mục hoàn thành cho đơn vị giao thầu, nội dung chủ yếu, − Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập DN xây dựng xây dựng − Thu nhập tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động SXKD phụ DN xây − Chương 2: Mô hình nghiên cứu dựng − Chương 3: Kết nghiên cứu − Thu nhập từ hoạt động đầu tư tài vào đơn vị khác, bao gồm − Chương 4: Đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khoản thu từ hoạt động liên doanh, góp vốn, đầu tư tài doanh doanh nghiệp ngành xây dựng nghiệp − Kết luận − Thu nhập từ hoạt động tài chính, bao gồm khoản thu từ hoạt động có liên quan đến huy động, quản lý sử dụng vốn kinh doanh DN Bùi Xuân Phong (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, Học viện Công nghệ Bưu viễn thông, trang 72 - 73 Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), Giáo trình tài DN xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.50 − Thu nhập từ hoạt động khác (hoạt động bất thường) bao gồm khoản ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân Chỉ số cho biết thu nhập không thường xuyên, không ổn định, khó dự kiến trước thu bình quân đồng vốn CSH bỏ vào đầu tư sau trình hoạt động SXKD, nhập lý, nhượng bán tài sản cố định … thu từ khoản nợ không chủ sở hữu thu lại đồng lời Đây số sử dụng phổ đòi biến tính đơn giản, dễ hiểu dễ so sánh DN ngành nghề Chi phí Doanh nghiệp xây dựng: Chi phí SXKD DN toàn với quy mô khác nhau, DN nhiều ngành nghề khác nhau, chi phí mà DN phải bỏ để thực hoạt động SXKD thời kỳ nhiều hoạt động đầu tư khác tiền gửi tiết kiệm, bất động sản, chứng định Có nhiều cách để phân loại chi phí, phân loại chi phí theo khoản mục khoán, vàng, ngoại tệ, dự án kinh doanh … giúp nhà đầu tư đưa tính giá thành chi phí bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân định tài trợ nhanh chóng công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công chi phí sản xuất chung Chi phí/Giá Tuy nhiên, nhược điểm lớn số ROE dễ dàng bị bóp thành toàn công trình xây lắp bao gồm: giá thành sản phẩm xây lắp + chi phí bán méo chiến lược tài nhà quản trị DN Ví dụ, nhà quản trị dự giá thành sản phẩm Trong đó, giá thành sản phẩm xây lắp gồm khoản mục: chi đoán lý mà lợi nhuận DN có khả bị ảnh hưởng phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung suy giảm nên DN tăng đầu tư vào dư nợ mua lại cổ phiếu từ nguồn tiền mặt tích trữ, hoạt động giúp DN cải thiện đáng kể số 1.2 Các số đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh ROE nghiệp ngành xây dựng Thông thường hiệu kinh doanh DN ngành xây dựng phản ánh ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân Chỉ số cho biết bình qua số : quân đồng tài sản bỏ vào đầu tư sau trình hoạt động SXKD DN thu lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN = Doanh thu – Tổng chi phí Chỉ số phản đồng lời Đây thước đo tránh bóp méo ánh hiệu tuyệt đối phần lợi nhuận, tức phần chênh lệch kết đầu có chiến lược tài nhà quản trị DN tạo giống số ROE chi phí đầu vào số tiền DN thực thu sau trình hoạt động SXKD Chỉ số ROA có tính đến số lượng tài sản sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh Tuy nhiên nhược điểm lớn số khó để so sánh HQKD doanh Chỉ số xác định công ty tạo tỷ suất lợi nhuận ròng đủ lớn DN ngành nghề với Ví dụ, DN xây dựng có quy mô lớn tài sản (tổng tài sản, nguồn vốn lớn) tất nhiên tạo lợi nhuận lớn DN có quy mô nhỏ, điều nghĩa DN lớn hoạt động kinh doanh có hiệu DN nhỏ Như vậy, số hiệu tuyệt đối không cho biết khả 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng sử dụng tiết kiệm hay lãng phí chi phí đầu vào Để khắc phục nhược 1.3.1 Nhóm yếu tố khách quan điểm này, người ta sử dụng số hiệu sau: 1.3.1.1Môi trường kinh tế Ngành xây dựng ngành mang đặc tính chu kỳ Cụ thể, phát triển Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), Giáo trình tài DN xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.54 Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), Giáo trình tài DN xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.55-56 ngành gắn liền với chu kỳ giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam nước có kinh tế giai đoạn phát triển Do đó, phát 1.3.1.2Lạm phát triển kinh tế có tác động trực tiếp đến phát triển ngành xây dựng Khi lạm phát mức cao, giá leo thang, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ Trong giai đoạn 2002 – 2011, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trì mức cho sản xuất xi măng, sắt thép … tăng lên dẫn đến giá thành công trình tăng 7.11%/năm, tốc độ tăng trưởng Ngành công nghiệp – xây dựng bình cao mức dự kiến Tỷ số lạm phát5 năm 2008: 22.97%, năm 2009: 9%, năm quân mức 8.77%/năm Chi tiết tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp 2010: 11.75% tháng năm 2011: 18% Giá loại mặt hàng gia tăng – xây dựng giai đoạn 2002 – 2011 thể thông qua biểu đồ 1.1 sau: gây nhiều khó khăn cho DN nói chung ngành xây dựng nói riêng Biểu đồ 1.1: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2002 – 2011 1.3.1.3Tỷ giá hối đoái Trong lĩnh vực xây dựng, số nguyên vật liệu phải nhập chiếm tỷ trọng tương đối cao Ví dụ tỷ lệ sắt thép chiếm khoảng 20% công trình xây dựng nhà chiếm gần 40% công trình xây dựng công nghiệp Tuy nhiên, Việt Nam sản xuất 50% phôi thép, 50% quặng, 30% thép phế, lại phải nhập khẩu6 Do hoạt động DN phần chịu ảnh hưởng biến động tỷ giá VND với loại ngoại tệ 1.3.1.4Yếu tố luật pháp Pháp luật môi trường pháp luật có tác động không nhỏ đến hoạt động kinh Nguồn: Tổng cục Thống kê năm từ năm 2002 đến 2010 tháng năm 2011 Kinh tế tăng trưởng dẫn đến tới nhu cầu xây dựng sở hạ tầng, khu đô thị, nhà ở, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng tăng cao, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng tăng lên Tuy nhiên kinh tế Việt Nam rơi vào chu kỳ trì trệ, phần ảnh hưởng chu kỳ kinh tế giới, phần lại nguyên nhân nội kinh tế nước Khi kinh tế rơi vào thời kỳ suy thoái kéo theo nguồn vốn đầu tư, nhu cầu xây dựng sở hạ tầng xây dựng dân dụng giảm Điều gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết hiệu sản xuất doanh DN Các DN hoạt động ngành xây dựng chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đài pháp luật khác có liên quan Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam chế quản lý giai đoạn xây dựng hoàn thiện nên điều chỉnh xảy Ngoài ra, văn pháp luật liên quan đến sách xây dựng bản, đất đai, phát triển khu đô thị, sở hạ tầng … chồng chéo, thiếu tính ổn định quán, gây khó khăn cho DN việc hoạch định chiến lược sách kinh doanh kinh doanh DN ngành xây dựng Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2008, 2009, 2010 tháng năm 2011 Thép xi măng tăng giá: Sức ép lớn ngành xây dựng [http:\\inconco6.com/index.php? option=com_content&view=article&id=62 truy cập ngày 20/10/2011] 10 1.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan đến HQKD DN Hay nói cách khác tồn mối quan hệ cấu vốn 1.3.2.1Cơ vốn HQKD DN Tỷ lệ nợ tổng vốn ngành xây dựng so sánh với Lý thuyết Modigliani & Miller (1958) giả định DN hoạt động ngành khác Việt Nam thông qua biểu đồ 1.2 sau: môi trường thuế, chi phí giao dịch, chi phí phá sản bất cân xứng thông tin cấu vốn ảnh hưởng Biểu đồ 1.2: So sánh tỷ lệ nợ ngành xây dựng số nhóm ngành khác Việt Nam đến giá trị DN hay nói cách khác DN tăng giá trị cách thay đổi cấu vốn Rõ ràng lý thuyết áp dụng vào thực tế môi trường hoạt động kinh doanh DN quốc gia giới tồn thông tin bất cân xứng, chi phí giao dịch thuế thu nhập Lý thuyết Modigliani & Miller (1963) trường hợp có thuế thu nhập DN, cấu vốn có liên quan đến giá trị DN Ưu điểm việc sử dụng nợ tiết kiệm thuế chi phí nợ chi phí hợp lý khấu trừ khỏi phần lợi nhuận trước thuế Trong chi phí vốn CSH ưu điểm này, cổ tức yếu tố chi phí sau thuế Chính mà giá trị DN tăng lên nhờ lợi ích từ chắn thuế Nguồn: Công ty chứng khoán phố Wall Theo lý thuyết cấu vốn tối ưu, DN bắt đầu vay nợ, DN có lợi thuế Chi phí nợ thấp kết hợp với lợi thuế làm cho chi phí vốn bình Biểu đồ cho thấy Việt Nam, ngành xây dựng ngành có tỷ lệ nợ cao quân gia quyền (WACC) giảm nợ tăng Tuy nhiên, tỷ lệ nợ vốn nhất, bình quân mức 67% Do đó, DN ngành xây dựng mối CSH tăng, buộc chủ sở hữu phải tăng lợi tức yêu cầu cổ đông (nghĩa chi quan hệ cấu vốn HQKD trở nên chặt chẽ, rõ ràng phí vốn CSH tăng) Đồng thời, mức tỷ lệ nợ vốn CSH cao, chi phí nợ tăng khả DN không trả nợ cao (nguy phá sản cao hơn) Vì 1.3.2.2Công nghệ, máy móc thiết bị vậy, mức tỷ lệ nợ vốn CSH cao hơn, WACC tăng Do đó, lý thuyết cấu Lợi nhuận DN phần chênh lệch Doanh thu toàn chi vốn tối ưu cho rằng, cấu vốn có tác động đến WACC giá trị công ty hay nói phí bỏ Thông thường để tăng lợi nhuận, DN tập trung vào vấn đề cắt giảm khác có tỷ lệ nợ tối ưu, WACC DN nhỏ giá trị DN chi phí Tuy nhiên, thực tế biện pháp khó thực Bởi lẽ, DN lớn cắt giảm chi phí mà giữ nguyên chất lượng sản phẩm Hơn nữa, Như vậy, theo lý thuyết Modigliani & Miller lý thuyết cấu vốn tối ưu thấy việc lựa chọn sử dụng vốn có tác động quan niệm cạnh tranh giá gần thừa nhận không phù hợp DN quan tâm nhiều đến vấn đề cạnh tranh khác biệt hóa sản phẩm Chính để lợi nhuận không ngừng tăng lên đòi hỏi DN 47 48 12 Giá trị d mô hình 1.870 (Phụ lục 6) Tra bảng Durbin – Watson biến 10 độc lập, 40 quan sát mức ý nghĩa 5% ta có dL = 1.442, dU = 1.544 Như vậy, dU = 1.544 < d = 1.870 < nên chấp nhận giả thuyết tương quan chuỗi bậc phần dư Phương pháp đồ thị Biểu đồ 3.12: Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mô hình 3) Std Dev = 99 Mean = 0.00 N = 40.00 -.50 -1.00 50 0.00 1.50 1.00 2.50 2.00 3.00 Standardized Residual -1.50 Standardized Residual Biểu đồ cho thấy đường cong phân phối chuẩn đặt lên biểu đồ tần số Phân phối phần dư có trung bình Mean = độ lệch chuẩn Std Dev = 0.99, gần Do kết luận giả định phân phối chuẩn không bị vi phạm -1 -2 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư 20 30 40 50 Dựa vào biểu đồ cho thấy phần dư phân tán không theo quy luật Biểu đồ 3.11: Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mô hình 3) mối quan hệ phần dư nên phần dư tương Normal Q-Q Plot of Standardized Residual Expected Normal Value 10 THUTU quan với  Kiểm định mối tương quan biến độc lập (hiện tượng đa cộng tuyến) -1 Quan sát bảng hệ số hồi quy mô hình (Phụ lục 6), hệ số VIF -2 biến = 1.000 nên tượng đa cộng tuyến xảy -3 -3 -2 -1 Observed Value Biểu đồ cho thấy liệu quan sát tập trung sát với đường kỳ vọng nên liệu có phân phối chuẩn hay giả định phân phối chuẩn không bị vi phạm  Kiểm định tính độc lập sai số (không có tương quan phần dư) Sử dụng đại lượng thống kê Durbin – Watson: 3.4 Kết nghiên cứu Các mô hình hồi quy xây dựng được: Mô hình 1: Mô hình hồi quy sử dụng biến tỷ lệ tổng nợ tổng vốn ROAi = 0.089 – 01.03TDTAi3 (R2# 40%) Mô hình 2: Mô hình hồi quy sử dụng biến tỷ lệ tổng nợ tổng vốn CSH ROAi = 0.084 – 0.073LOG_TDTEi (R2# 52%) 49 Mô hình 3: Mô hình hồi quy sử dụng biến tỷ lệ tổng nợ ngắn hạn tổng vốn ROAi = 0.078 – 0.101 STDTAi (R # 30%) 50 Tỷ lệ nợ tác động theo chiều âm (-) mạnh đến HQKD, xuất phát từ số nguyên nhân sau đây: − Thứ nhất, theo lý thuyết cấu vốn tỷ lệ nợ gia tăng lợi nhuận Kết nghiên cứu cho thấy biến tỷ lệ nợ có ý nghĩa có mức giải công ty lợi ích từ chắn thuế Tuy nhiên, tỷ lệ nợ “con dao lưỡi”, thích tốt cho mô hình mức 30% (biến tỷ lệ nợ ngắn hạn), mức 48% (biến tỷ lệ nợ đòn bẩy để công ty gia tăng doanh thu, từ tăng lợi nhuận; nợ tổng tài sản), mức 52% (biến tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu) Tỷ lệ nợ có tác đồng thời sử dụng nợ không hiệu dễ dàng đẩy công ty động âm đến HQKD Và tồn mối quan hệ phi tuyến biến tỷ lệ nợ tổng đến bờ vực phá sản Kết nghiên cứu tỷ lệ nợ HQKD ngược chiều tài sản, tỷ lệ ngắn hạn với biến HQKD Như mô hình tác giả xây dựng cho thấy DN ngành xây dựng sử dụng nợ chưa hiệu quả, lợi ích thu có biến tỷ lệ nợ có tác động mạnh đến HQKD; biến tốc độ tăng trưởng, quy từ việc vay nợ chưa thể bù đắp cho chi phí phát sinh từ nợ mô DN tỷ trọng tài sản cố định ảnh hưởng đến HQKD Tác giả giải thích chi tiết kết nghiên cứu sau: − Thứ hai, nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng nợ chưa hiệu xuất phát từ thân DN lệ thuộc vào vay nợ Hầu DN ngành xây dựng có mức tỷ lệ nợ tổng vốn mức trung bình 70%, có Tỷ lệ nợ DN chí nợ/vốn CSH lớn 10 lần Trong điều kiện kinh doanh thuận Các số đại diện cho tỷ lệ nợ TDTA (tổng nợ tổng vốn), TDTE lợi đòn bẩy để DN gia tăng lợi nhuận Tuy nhiên, liệu nghiên (tổng nợ vốn CSH) STDTA (tổng nợ ngắn hạn tổng vốn) có ý nghĩa cứu DN tính trung bình từ năm 2006 – 2010, thống kê có tác động mạnh đến HQKD đại diện số ROA, khủng hoảng kinh tế xảy vào cuối năm 2007 biến tỷ lệ nợ dài hạn đại diện số LTDTA có tác động hệ lụy khủng hoảng thị trường bất động sản giao dịch ảm đáng kể đến ROA Ở mức tỷ lệ nợ, biến tỷ lệ nợ có tác động âm (-) đến đảm, lạm phát, lãi suất tăng cao Do đó, giai đoạn DN HQKD, tức tăng lên tỷ lệ nợ làm cho HQKD sụt giảm, tác giả có tỷ lệ nợ cao gặp nhiều bất lợi phải đối mặt với lãi bác bỏ giả thuyết chấp nhận giả thuyết Kết phù hợp với kết suất vay nợ cao, đầu lại khó khăn Kết nghiên cứu nghiên cứu Onaolapo & Kajola (2010) phù hợp với nghiên cứu Weixu phù hợp với liệu thời gian nghiên cứu (2005), Dimitris Margaritis Maria Psillaki (2007) trường hợp tỷ lệ nợ cao Trong biến tỷ lệ nợ biến TDTA, TDTE, STDTA có ý nghĩa thống kê Đồng thời kết nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nợ HQKD với HQKD, biến tỷ lệ nợ dài hạn – LTDTA ý nghĩa thống kê Ta thấy ý mối quan hệ phi tuyến bậc với số thể mức độ phù hợp mô hình mức nghĩa hoàn toàn hợp lý, lẽ DN ngành xây dựng Việt Nam sử khá, R mô hình 30%, 48% 52% Kết nghiên cứu Weixu, Dimitris Margaritis Maria Psillaki tỷ lệ nợ HQKD tồn mối quan hệ phi tuyến bậc 2, bậc Như vậy, kết nghiên cứu tác động tỷ lệ nợ đến HQKD phù hợp với lý thuyết nghiên cứu trước dụng nợ dài hạn, 90% tổng nợ nợ ngắn hạn 51 Quy mô doanh nghiệp 52 tăng, nhiên nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng lớn phí sử dụng vốn Kết nghiên cứu cho thấy biến mô hình ý cao, từ lợi nhuận tăng không đáng kể kết ROA trì nghĩa thống kê nên tác giả bác bỏ giả thuyết 3, tức quy mô DN mức ổn định tăng chưa tương xứng Hay nói cách khác, đồng đầu tư ảnh hưởng tới HQKD Kết không phù hợp với lý thuyết kết nghiên tài sản tạo đồng lợi nhuận Vì mà trường hợp tốc độ cứu Zeitun & Tian (2007) Onaolapo & Kajola (2010) lại phù hợp với tăng trưởng tổng tài sản tác động tới HQKD kết nghiên cứu Weixu (2005) Giả thuyết không chấp nhận Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sau: DN có quy mô lớn lợi nhuận Tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản tăng mức tăng lợi nhuận không đủ lớn dẫn tới tỷ suất lợi nhuận tổng Kết nghiên cứu cho thấy, biến mô hình ý tài sản không tăng tăng không đáng kể Như DN có quy mô lớn chưa nghĩa thống kê nên tác giả bác bỏ giả thuyết 5, tức tỷ lệ tài sản cố định kinh doanh hiệu DN có quy mô nhỏ tổng tài sản ảnh hưởng tới HQKD Kết không phù hợp với lý thuyết kết nghiên cứu Zeitun & Tian (2007) Giả thuyết không Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản chấp nhận Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sau: Kết nghiên cứu cho thấy biến mô hình ý − Việc đầu tư vào tài sản cố định chưa hiệu quả: DN phải lựa chọn công nghệ, nghĩa thống kê nên tác giả bác bỏ giả thuyết 4, độ tăng trưởng tổng máy móc thiết bị để đầu tư cho đồng đầu tư vào tài sản cố định phải tạo tài sản ảnh hưởng tới HQKD Kết không phù hợp với lý thuyết nhiều đồng lợi nhuận, từ HQKD (ROA) tăng kết nghiên cứu Onaolapo & Kajola (2010) lại phù hợp với kết − DN chưa sử dụng hiệu tài sản cố định: tài sản cố định chưa sử dụng nghiên cứu Weixu (2005) Giả thuyết không chấp nhận Việt Nam có hết công suất chưa khai thác lợi việc sử dụng tài thể xuất phát từ nguyên nhân sau: sản cố định chấp để vay nợ ngân hàng − Có thể DN, nguồn để tăng vốn kinh doanh năm sau từ lợi nhuận lại Đây nguồn vốn DN sử dụng mà trả phí, hay nói TÓM TẮT CHƯƠNG cách khác tất nguồn vốn vốn từ lợi nhuận giữ lại có chi phí Chương trình bày kết nghiên cứu, gồm: kết mô tả thống kê, kết vốn thấp Do vào năm sau, DN kinh doanh hiệu tăng mô tả hệ số tương quan, kết khảo sát xây dựng mô hình hồi quy vốn dẫn tới Doanh thu tăng, chi phí sử dụng vốn thấp nên lợi Đồng thời tác giả kiểm định vi phạm mô hình trị thống kê Từ nhuận tăng lên đáng kể kết ROA tăng Hay nói cách khác đồng tác giả kết luận giả thuyết nghiên cứu Kết nghiên cứu sở đầu tư tài sản tạo nhiều đồng lợi nhuận Như vậy, trường hợp để tác giả đề xuất kiến nghị trình bày cụ thể chương tốc độ tăng trưởng tổng tài sản có tác động tích cực đến HQKD − Còn DN xây dựng Việt Nam, nguồn để tăng vốn kinh doanh năm sau chủ yếu vốn vay ngân hàng Như vậy, trường hợp này, năm sau DN kinh doanh hiệu tăng vốn dẫn tới Doanh thu 53 54 CHƯƠNG 4: nguồn vốn đầu tư, nhiên, điều khó khăn đa số công ty họ không KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA hội đủ điều kiện cần thiết để vay vốn, hay nhận tin tưởng từ phía CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG nhà tài trợ Vì thế, việc nâng cao lực kinh doanh, đẩy mạnh uy tín công ty mắt nhà tài trợ cần thiết để công ty tiếp cận Kết nghiên cứu chương cho thấy biến nghiên cứu gồm có: tỷ nguồn vốn cách dễ dàng lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản tỷ trọng tài sản cố định biến tỷ lệ nợ có tác động đến HQKD mạnh tác động 4.1.2 Phát triển kênh huy động vốn khác theo chiều âm (-) Tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm cải thiện cấu vốn DN theo chiều hướng giảm thiểu nguồn vốn tín dụng ngắn hạn, phát huy Huy động vốn dài hạn cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty hay kênh huy động vốn khác, đặc biệt trọng đến nguồn vốn trung dài hạn để phù trái phiếu công trình: DN phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ động hợp với chất hoạt động kinh doanh hữu, cho đối tác chiến lược phát hành rộng rãi thị trường chứng khoán Đây hình thức huy động vốn hiệu DN vừa huy động vốn với số 4.1 Đối với Doanh nghiệp xây dựng 4.1.1 Nâng cao lực kinh doanh đẩy mạnh uy tín doanh nghiệp Để tạo dựng độ tin cậy, DN cần minh bạch việc cung cấp thông tin thị trường: thông tin báo cáo tài DN chứng minh cam kết chiến lược kinh doanh rõ ràng, lâu dài làm cho DN chiếm lòng tin nhà đầu tư, chắn việc huy động vốn dễ dàng Để tạo dựng hình ảnh lực công ty: lực công ty thể qua lượng lớn mà giá vốn lại cố định suốt thời gian dài Từ DN lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hơi, không lo chi phí vốn biến đổi theo thị trường vay ngân hàng Tuy nhiên, để huy động nguồn vốn thành công DN cần trọng: − Tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, cách: minh bạch công tác quản trị DN công bố thông tin công chúng; chiến lược kinh doanh rõ ràng dự án khả thi Đây yếu tố quan trọng khả quản lý, kỹ hoạt động, lực tài nhạy bén − Đưa mệnh giá hợp lý, lãi suất hấp dẫn, thời hạn trả nợ linh động (nợ lãi kinh doanh Cam kết tài công ty hoạt động kinh doanh cụ chia nhiều kỳ năm, nợ gốc không dồn trả vào cuối kỳ mà chia thể Nên chuẩn bị báo cáo tài hiệu kinh doanh, lực quản nhỏ thành nhiều đợt; ví dụ trái phiếu có kỳ hạn năm, trả 20% vào năm lý (chứng nhận tiêu chuẩn ISO …) chúng biểu rõ ràng khả thứ ba, 20% vào năm thứ tư 60% vào năm thứ năm) Uy tín việc trả công ty mắt nhà tài trợ Báo cáo tài “tiết lộ” hoạt nợ động công ty, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho quan − Đối với DN quy mô lớn có uy tín, xem xét tới phương án phát quản lý, nhà đầu tư tương lai, chủ nợ … tình hình tài hành trái phiếu thị trường nước Trường hợp DN phải lựa chọn công ty Vì tính trung thực báo cáo tài có ý nghĩa đặt biệt quan đơn vị tư vấn tài đơn vị có uy tín để bảo lãnh phát hành trọng Hiện thị trường chứng khoán sụt giảm yếu tố cản trở kiến nghị Trên thị trường vốn, có nhiều phương thức khác để tiếp cận huy động vốn cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu DN Nhưng theo ý kiến 55 số chuyên gia thời điểm thuận lợi để phát hành giá cổ phiếu xuống mức thấp mức giá tích lũy thời gian dài nên có nhiều nhà đầu tư quan tâm mua để đầu tư tích lũy 56 4.2 Đối với Nhà nước Việc cải thiện cấu vốn DN xây dựng thành công không nỗ lực thân DN mà phụ thuộc lớn vào thị trường tài sách điều hành kinh tế vĩ mô Việt Nam Do đó, tác giả có đề xuất số kiến Thuê tài chính: việc cấp tín dụng hình thức cho thuê tài không đòi hỏi nghị nhằm hỗ trợ DN xây dựng việc huy động nguồn vốn từ việc phát hành cổ bảo đảm tài sản có trước, tạo điều kiện cho DN tiếp cận hình thức cấp tín phiếu, trái phiếu, cải thiện cấu vốn DN sau: dụng mới, vừa giải tỏa áp lức tài sản bảo đảm phải vay ngân hàng Loại hình cho thuê tài thích hợp cho DN vừa nhỏ nhờ ưu điểm 4.2.1 Ổn định kinh tế vĩ mô chấp tài sản vay vốn ngân hàng Chính sách tiền tệ: Nhà nước xem xét lại khung khổ sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái, giảm lãi suất, ngăn chặn việc cạnh tranh lãi Huy động vốn từ quỹ đầu tư: Hiện Việt Nam có nhiều quỹ đầu tư suất thiếu lành mạnh Các quỹ đầu tư với sức mạnh tiềm lực tài chính, lực chuyên môn thu Giám sát chặt chẽ hệ thống tài chính: Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến thị thập phân tích thông tin cầu nối không giúp DN tháo gỡ khó khăn trường tài sản, đảm bảo hệ thống ngân hàng an toàn vững chắc; bình ổn giá nguồn vốn thông qua thu mua cổ phiếu mà góp phần giảm yếu mặt hàng quan trọng, ngăn chặn việc tăng giá độc quyền, cải cách doanh vấn đề quản trị, cách tư vấn chiến lược, cải tiến quy trình sản xuất, kế toán tài nghiệp nhà nước chính, giới thiệu nhân chuyên nghiệp Điều chiến lược để quỹ đầu tư quản lý nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro có tiếng nói định DN 4.2.2 Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam Tuy nhiên, để thu hút nguồn vốn từ quỹ đầu tư, DN cần phải minh bạch Trong điều hành thị trường trái phiếu, lãi suất trái phiếu phủ phải giữ báo cáo tài chính, có dự án khả thi, chiến lược kinh doanh hiệu đội ngũ vai trò định hướng tham chiếu cho loại lãi suất khác thị trường vốn thị quản lý lực, chuyên nghiệp trường tiền tệ Xây dựng ban hành quy ước thị trường, thông lệ quy tắc đạo đức Huy động vốn thông qua hình thức tín thác bất động sản: hình thức tăng cho thị trường trái phiếu Việt Nam Sau ban hành, thành viên tham gia giao cường liên doanh, liên kết ngân hàng, doanh nghiệp người dân Thông qua dịch phải đào tạo đầy đủ quy tắc thị trường mà họ giao dịch, môi giới hình thức này, người mua nhà, DN xây dựng ngân hàng ký hợp đồng tín thác Đồng thời phải nhận thức trách nhiệm thân công ty hay tổ chức đăng ký chuyển giao bất động sản cho bên tín thác ngân hàng Ngân hàng mở làm việc Bên cạnh đó, người tham gia giao dịch trực tiếp phải nhận thức quản lý tài khoản tín thác gồm tiền ngân hàng cho vay xây dựng công trình, tiền tuân thủ yêu cầu hướng dẫn có liên quan áp dụng tới hoạt động tự có DN xây dựng, tiền người mua nhà nộp trước Các chi phí xây dựng công thị trường trái phiếu quan quản lý ban hành trình chi trả từ tài khoản tín thác Đơn vị trực tiếp vận hành thị trường trái phiếu chuyên biệt, tiến hành xây dựng sở liệu, quản lý cung cấp thông tin thị trường trái phiếu cho nhà 57 đầu tư Thực biện pháp nhằm tăng tính khoản cho thị trường: cấu lại danh mục trái phiếu cách mua lại lô trái phiếu phát hành lẻ tẻ để phát hành trái phiếu với quy mô lớn, đạt chuẩn mã trái phiếu, lãi suất, kỳ hạn … tạo sở hình thành đường cong lãi suất chuẩn, sử dụng linh hoạt công cụ như: chiết khấu, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, cầm cố trái phiếu phủ; bước phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh nhằm tăng khoản cho thị trường thứ cấp 4.2.3 Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Để thị trường chứng khoán hồi phục phát triển lâu dài, quan điều hành nên có sách bình ổn thị trường ngắn hạn phát triển ổn định dài hạn Một số kiến nghị như: − Xây dựng lại vị thị trường chứng khoán sách phát triển kinh tế vĩ mô Việt Nam Khi xem xét sách liên quan đến thị trường tiền tệ, tài chính, cần phải xem xét tác động sách đến thị trường chứng khoán − Thay đổi quy định chứng khoán để tạo hấp dẫn thị trường như: quy định giao dịch, cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch, mua bán chứng khoán theo thời gian T + − Cải thiện chất lượng hàng hóa thị trường thông qua: bước nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ minh bạch công bố thông tin DN niêm yết KẾT LUẬN Nghiên cứu nhằm đánh giá yếu tố tài tác động đến HQKD DN ngành xây dựng niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 Tác giả đến kết luận: Thứ nhất, mô hình yếu tố tài tác động đến HQKD DN ngành xây dựng Việt Nam tuân theo lý thuyết tài mô hình yếu tố tài tác động đến động đến HQKD DN nước phát triển Thứ hai, nghiên cứu tỷ lệ nợ có tác động theo chiều âm (-) mạnh đến HQKD, tức DN có tỷ lệ nợ cao HQKD thấp Tác giả nhận thấy phần lớn DN xây dựng Việt Nam lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng, trung bình nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng khoảng 70% cấu vốn DN, có đến 90% vốn vay ngắn hạn Thứ ba, nghiên cứu quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản tỷ trọng tài sản cố định lại tác động đến HQKD Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị nhằm cải thiện cấu vốn DN ngành xây dựng theo chiều hướng giảm nguồn vốn tín dụng ngắn hạn từ ngân hàng, phát huy kênh huy động vốn trung dài hạn huy động vốn cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nguồn vốn từ quỹ đầu tư để phù hợp với chất hoạt động kinh doanh dòng tiền DN ngành xây dựng Bên cạnh tác giả có đề xuất kiến nghị Nhà nước để tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động động kinh doanh DN ngành xây dựng như: ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu thực giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm, giá cổ phiếu thị trường không phản ánh giá trị thị trường thực cổ phần công ty niêm yết sàn chứng khoán Do nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến HQKD đo lường góc độ tài tức số liệu/chỉ số truy suất từ sổ sách kế toán DN Tác giả xin đề xuất hướng tiếp cận cho nghiên cứu sau: nghiên cứu yếu tố tác động đến HQKD đo lường góc độ thị trường số: Tobin’s Q [(giá trị thị trường vốn cổ phần + giá trị sổ sách nợ)/giá trị sổ sách tổng tài sản]; MBVR (giá trị thị trường vốn cổ phần/giá trị sổ sách vốn cổ phần) TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008 Luật xây dựng, số 16/2003/QH11 Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), Giáo trình tài DN xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.50 - 60 Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khanh Duy, Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, Nhà xuất thống kê, TP.HCM, 2009 truy cập ngày 22/09/2011 Các website: www.gso.gov.vn www.hsx.vn www.hnx.vn www.cafef.vn www.dnsc.com.vn www.cophieu68.com Nguyễn Văn Tạo (2006), Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường [http://na.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp? Newid=1218#LwpnuK0gqy8B, truy cập ngày 05/07/2011] TÀI LIỆU TIẾNG ANH Ngô Hoàng Diễm Chi (2011), Phân tích ngành xây dựng [http://www.vndirect.com.vn truy cập ngày 20/07/2011] Dimitris Margaritis and Maria Psillaki, Capital structure, equity ownership and firm performance, 2008 TS.Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp bản, Nhà xuất thống kê, TP.HCM, 2009 Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics TS Nguyễn Quang Đông, Kinh tế lượng (chương trình nâng cao), Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002 Onaolapo, Kajola A, Kajola, Sunday O, Capital structure and firm performce: evidan from Nigeria, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2010 ThS Phạm Trí Cao, ThS Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất thống kê, TP.HCM, 2009 Weixu, An empirical study on relationship between corporation performance and capital structure, 2005 Trần Thị Bạch Diệp (2009), Giáo trình kinh tế xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.3 Zeitun, R.and Tian, G.G, Capital structure and corporate performce: evidan from Jordan, Autralasian Accounting Business and Finance Journal, 2007 Thanh Phương (2009), Những thăng trầm doanh nghiệp ngành xây dựng [http:// www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/18514 truy cập ngày 20/07/2011] http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/dac-diem-chung-cua-nganh-xay-dung.494.530.html PHỤ LỤC PHỤ LỤC Danh sách 40 DN ngành xây dựng tỷ trọng doanh thu xây lắp theo DN Stt Sàn niêm yết Mã chứng khoán Tên doanh nghiệp 01 HA B82 Công ty cổ phần 482 90% 02 HO BCE Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bình Dương 97% 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 HA HO HA HA HA HA HO HO HO HO HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HO HA HA HA HA HA C92 CDC CIC CID CSC CT6 CTD DCC HBC HTB HUT L18 LHC LIG LUT MCO PHC QTC V11 V12 V15 VC1 VC2 VC5 VC6 VC9 VCC S55 SD3 SD2 SD6 SD9 SC5 SDD SDJ SDS SJE SJM Công ty xây dựng đầu tư 492 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Chương Dương Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Cotec Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Thành Nam Công ty cổ phần công trình Công ty cổ phần xây dựng Cotec Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình Công ty cổ phần xây dựng Huy Thắng Công ty cổ phần TASCO Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18 Công ty cổ phần thủy lợi Lâm Đồng Công ty cổ phần Licogi 13 Công ty cổ phần xây dựng Lương Tài Công ty cổ phần công trình Công ty cổ phần Phục Hưng Holdings Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam Công ty cổ phần xây dựng số 11 Công ty cổ phần xây dựng số 12 Công ty cổ phần xây dựng số 15 Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần Vinaconex 25 Công ty cổ phần Sông Đà 505 Công ty cổ phần Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Công ty cổ phần Sông đà Công ty cổ phần Sông đà Công ty cổ phần xây dựng số Công ty cổ phần xây lắp Sông đà Công ty cổ phần Sông đà 25 Công ty cổ phần xây lắp đầu tư Sông đà Công ty cổ phần Sông đà 11 Công ty cổ phần Sông đà 19 90% 67% 98% 91% 99% 78% 98% 98% 94% 100% 92% 75% 100% 88% 92% 91% 88% 95% 97% 95% 80% 88% 90% 96% 93% 87% 88% 94% 77% 64% 81% 84% 83% 100% 91% 74% 80% 99% Hình dáng phân phối liệu Tỷ trọng xây lắp 12 10 Std Dev = 03 Mean = 049 N = 40.00 013 038 025 063 050 088 075 113 100 138 125 163 150 ROA Std Dev = 06 Mean = 192 N = 40.00 075 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 ROE 12 10 10 8 6 4 Std Dev = 15 Mean = 63 Std Dev = 15 Mean = 70 31 N = 40.00 N = 40.00 31 38 44 50 56 63 69 75 81 88 94 38 44 50 56 63 69 75 81 88 STDTA TDTA 10 12 10 Std Dev = 07 Mean = 081 Std Dev = 2.51 Mean = 3.8 N = 40.00 0.0 2.0 1.0 TDTE 4.0 3.0 6.0 5.0 8.0 7.0 10.0 9.0 12.0 11.0 13.0 N = 40.00 0.000 050 025 LTDTA 100 075 150 125 200 175 250 225 275 12 10 10 8 14 12 10 Std Dev = 29 N = 40.00 Mean = 39 GROWTH 1.38 1.13 88 63 38 13 1.50 1.25 1.00 75 50 25 0.00 TANG 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 0.0 00 00 99 0 99 00 99 90 14 999 000 99 90 13 999 000 99 90 12 999 0000 9 11 999 0000 99 10 9999 0000 99 9999 0000 89 999 000 99 80 79 999 000 99 80 69 999 0000 99 59 9999 0000 9 49 9999 0000 9 39 999 0000 99 29 999 000 19 999 99 99 0.0 SIZE N = 40.00 N = 40.00 Std Dev = 11 Std Dev = 3.67E+11 Mean = 17 Mean = 4.4041E+11 ROA TDTE PHỤ LỤC Khảo sát dạng hàm hồi quy có biến độc lập ROA ROA TDTA Dependent Mth Rsq d.f F ROA ROA ROA ROA ROA 38 38 37 36 38 34.42 38.51 17.81 15.05 32.77 LIN LOG QUA CUB EXP 475 503 491 556 463 Sigf 000 000 000 000 000 b0 b1 b2 b3 1505 -.1451 0147 -.0890 2073 -.3350 1487 5483 -2.2037 3.3369 -1.7218 2384 -2.4861 Dependent Mth ROA LIN ROA LOG ROA QUA ROA CUB ROA EXP Rsq 346 535 449 492 492 d.f 38 38 37 36 38 F Sigf b0 b1 b2 b3 20.07 000 0763 -.0073 43.79 000 0836 -.0317 15.07 000 0965 -.0178 0009 11.62 000 1172 -.0358 0046 -.0002 36.86 000 0738 -.1518 Biểu đồ Khảo sát dạng hàm có ROA TDTE ROA Biểu đồ khảo sát dạng hàm có ROA TDTA ROA 16 14 Observed 12 Linear 10 0.0 Logarithmic Observed 08 Quadratic Linear 06 Cubic Logarithmic 04 Quadratic 02 -.1 Exponential 10 12 14 Cubic 0.00 Exponential TDTE 1.0 TDTA Ta thấy giá trị R2 mô hình bậc cao (55.6%) thể khả giải thích dạng mô hình mạnh Do đó, ta chọn dạng mô hình bậc cho mối quan hệ ROA TDTA Như vậy, ta tạo thêm biến TDTA2 (TDTA bình phương) TDTA3 (TDTA lập phương) để sử dụng với biến TDTA Ta thấy giá trị R2 mô hình log cao (53.5%) thể khả giải thích dạng mô hình mạnh Do đó, ta chọn dạng mô hình log-tuyến tính cho mối quan hệ ROA TDTE Như vậy, ta tạo thêm biến LOG_TDTE để sử dụng mô hình ROA STDTA ROA GROWTH Dependent Mth Rsq d.f Dependent Mth Rsq d.f ROA ROA ROA ROA ROA 378 409 402 463 425 38 23.10 000 1300 38 26.28 000 0106 37 12.44 000 2015 36 10.33 000 5564 38 28.07 000 1860 ROA ROA ROA ROA ROA 078 38 LIN LOG QUA CUB EXP F Sigf b0 b1 b2 b3 -.1294 -.0768 -.3811 2079 -2.3487 3.6552 -1.9248 -2.3801 LIN LOG QUA CUB EXP F Sigf b0 b1 b2 b3 3.23 080 0366 0303 081 37 1.63 210 0327 0478 -.0125 213 36 3.26 033 0618 -.1785 4247 -.2098 048 38 1.93 173 0353 4131 Biểu đồ khảo sát dạng hàm có ROA GROWTH Biểu đồ khảo sát dạng hàm có ROA STDTA ROA ROA 16 16 14 14 12 12 10 10 Observed 08 08 Observed 06 04 Linear 06 Logarithmic 04 Quadratic 02 Cubic 0.00 Exponential Linear Quadratic 02 Cubic 0.00 Exponential -.2 0.0 1.0 1.2 1.4 1.6 GROWTH STDTA Ta thấy giá trị R mô hình bậc cao (46.3%) thể khả giải thích dạng mô hình mạnh Do đó, ta chọn dạng mô hình bậc cho mối quan hệ ROA STDTA Như vậy, ta tạo thêm biến STDTA2 (STDTA bình phương) STDTA3 (STDTA lập phương) để sử dụng với biến TDTA Ta thấy giá trị R2 mô hình bậc cao (21.3%) thể khả giải thích dạng mô hình mạnh Do đó, ta chọn dạng mô hình bậc cho mối quan hệ ROA GROWTH Như vậy, ta tạo thêm biến GROWTH (GROWTH bình phương) GROWTH3 (GROWTH lập phương) để sử dụng với biến GROWTH PHỤ LỤC PHỤ LỤC Kết ước lượng mô hình 1: mô hình sử dụng biến tỷ lệ nợ TDTA Kết ước lượng mô hình 2: mô hình sử dụng biến tỷ lệ nợ TDTE Các biến đưa vào lượt/loại bỏ lượt(b) Các biến đưa vào lượt/loại bỏ lượt(b) Mô hình Các biến đưa vào lượt Các biến loại bỏ lượt TDTA3(a) a Tất biến yêu cầu đưa vào lượt b Biến phụ thuộc: ROA Phương pháp Đưa vào lượt Mô hình Các biến đưa vào lượt Các biến loại bỏ lượt Phương pháp LOG_TDTE(a) Đưa vào lượt a Tất biến yêu cầu đưa vào lượt b Biến phụ thuộc: ROA Tóm tắt mô hình(b) Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh 644(a) 415 399 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), TDTA3 b Biến phụ thuộc: ROA Sai số chuẩn ước Hệ số lượng Watson 0242552 1.808 Durbin- Tóm tắt mô hình(b) Sai số chuẩn ước Hệ số Mô hình R R R hiệu chỉnh lượng Watson 732(a) 535 523 0216070 1.844 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), LOG_TDTE b Biến phụ thuộc: ROA Phân tích ANOVA(b) Mô Tổng bình Độ bậc hình phương tự Hồi quy 016 Phần dư 022 38 Tổng 038 39 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), TDTA3 b Biến phụ thuộc: ROA Bình phương trung bình 016 001 F Mức ý nghĩa quan sát 000(a) 26.908 Phân tích ANOVA(b) Mô Tổng bình Độ bậc hình phương tự Hồi quy 020 Phần dư 018 38 Tổng 038 39 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), LOG_TDTE b Biến phụ thuộc: ROA Các hệ số mô hình (a) Mô hình Các hệ số không chuẩn hóa B (Hằng 089 số) TDTA3 -1.03 a Biến phụ thuộc: ROA Sai số chuẩ n Các hệ số chuẩn hóa Mức ý nghĩa quan sát Beta 009 02 t -.644 Các thông số thống kê đa cộng tuyến Độ chấp nhận biến (Tolerance) 10.288 000 -5.187 000 991 Bình phương F trung bình 020 43.793 000 Mức ý nghĩa quan sát 000(a) Các hệ số mô hình (a) Mô hình Các hệ số không chuẩn hóa Hệ số phóng đại phương sai (VIF) 1.010 Durbin- B (Hằng số) Sai số chuẩ n 084 006 LOG_TDTE -.073 a Biến phụ thuộc: ROA 011 Các hệ số chuẩn hóa t Mức ý nghĩa quan sát Beta 13.27 -.732 -6.618 Các thông số thống kê đa cộng tuyến Độ chấp nhận biến (Tolerance) Hệ số phóng đại phương sai (VIF) 000 000 1.000 1.000 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Kết ước lượng mô hình 3: mô hình sử dụng biến tỷ lệ nợ STDTA Số liệu tính toán dùng nghiên cứu (Giá trị trung bình từ 2006 – 2010) Các biến đưa vào lượt/loại bỏ lượt(b) Mô hình Các biến đưa vào lượt Các biến loại bỏ lượt STDTA3(a) a Tất biến yêu cầu đưa vào lượt b Biến phụ thuộc: ROA Phương pháp Đưa vào lượt Tóm tắt mô hình(b) Sai số chuẩn ước Hệ số lượng Watson 0261371 1.870 Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh 566(a) 320 302 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), STDTA3 b Biến phụ thuộc: ROA Durbin- Phân tích ANOVA (b) Mô Tổng bình Độ bậc hình phương tự Hồi quy 012 Phần dư 026 38 Tổng 038 39 a Các yếu tố dự đoán: (Hằng số), STDTA3 b Biến phụ thuộc: ROA Bình phương F trung bình 012 17.897 001 Mức ý nghĩa quan sát 000(a) Các hệ số(a) Mô hình Các hệ số không chuẩn hóa B (Hằng 078 số) STDTA -.101 a Biến phụ thuộc: ROA Sai số chuẩ n Các hệ số chuẩn hóa t Mức ý nghĩa quan sát Beta Các thông số thống kê cộng tuyến Độ chấp nhận biến (Tolerance) 008 9.677 000 024 -.566 -4.230 000 1.000 Hệ số phóng đại phương sai (VIF) 1.000 St t Sàn Mã CK ROA ROE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HA HO HA HO HA HA HA HO HA HO HO HO HA HA HA HA HA HA HA HA HO HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA B82 BCE C9 CDC CIC CSC CT6 CTD VC DCC HBC HTB HUT L18 LHC LIG LUT MCO PHC QTC SC5 V11 V12 V15 VC VC VC VCC S5 SD3 SD2 CID VC SD9 SDD SDJ 4.3 % 12.8 % % 6.0 % % 4.8 % % 15.7 % % 4.2 % 5.2 % % 3.6 % 2.9 % 13 % 4.3 % 4.4 % 2.4 % 2.5 % 9.0 % 3.9 % 2.0 % 2.3 % 4.6 % 2.8 % 3.9 % % 3.5 % 8.2 % 4.5 % 5.8 % % % 6.4 % 3.3 % 2.6 % 37 38 39 40 HA HA HA HA SDS SJE SJM SD6 % 1 % 3.4 % 5.2 % TDTA TDTE STDTA 25 % 21.4 % 15.3 % 26 % 14.4 % 24 % 16.0 % 22 % 32 4 % 10.4 % 10.9 % % 19 % 24 7 % 29 % 19.6 % % 12.4 % 18.5 % 23 % 28 % 11.6 % 18.5 % 20 % 19.8 % 17.2 % 17.1 % 16.5 % 23 % 17.2 % % % 23 % 29 % 7 % 19.8 % 82 % 40 % 88 % 72 % 73 % 76 % 68 % 29 % 75 % 53 % 51 % 65 % 80 % 83 % 54 % 74 % 49 % 80 % 85 % 60 % 85 % 83 % 87 % 76 % 85 % 76 % 88 % 77 % 59 % 63 % 66 % 52 % 76 % 71 % 41 % 84 % 76 % 40 % 76 % 67 % 68 % 66 % 65 % 29 % 68 % 49 % 47 % 65 % 57 % 74 % 48 % 58 % 43 % 66 % 84 % 60 % 62 % 80 % 84 % 73 % 82 % 74 % 75 % 75 % 57 % 52 % 44 % 38 % 75 % 45 % 41 % 83 % 20 % 19.3 % 13.9 % 23 % 92 % 75 % 68 % 66 % 46 % 68 % 778 % 317 % 28 % 38 % 213 % 43 % 32 % 143 % 116 % 216 % 44 % 64 % 122 % 32 % 118 % 42 % 673 % 155 % 65 % 513 % 719 % 34 % 60 % 34 % 769 % 35 % 171 % 36 % 24 % 139 % 33 % 32 % 104 % 575 % 131 % 379 % 310 % 28 % 88 % 57 % 64 % 58 % SIZE GROW TH TANG 6% 0% 12 % 4% 5% 10 % 3% 0% 7% 4% 4% 0% 23 % 8% 6% 16 % 7% 14 % 1% 7% 23 % 3% 3% 3% 15 % 2% 14 % 1% 2% 11 % 22 % 14 % 1% 26 % 0% 1% 152,0 7, , 25 , 1 , , 5 139,9 , , 42 , 0 , , 172,73 0, ,8 9 26 , , , 184,9 , , 1, , , , 616,5 , , 35 , , 3 , 1, 1 , , , 7 58, 8 , , 2 1, 8 , , , 8 63 , , , 80, 0 , , 56 , , 7 , 128,9 5 , 8 , 211,0 , 9 , 44 , , , 69, , , 1, , , , 0 55 , , , 44 , , , 28 , , , 50 , 6 , , 1 23 , , , 1, , 8 , , 275,3 , 9 , 144,7 3 , , 36 , 8 , , 45 , , , 23, , 6 , 7 618,7 , 9 , 1, , , , 99, , , 26 , , , 33 % 71 % 18 % 31 % 41 % 76 % 20 % 105 % 37 % 26 % 149 % 46 % 117 % 22 % 39 % 40 % 48 % 28 % 46 % 9% 36 % 34 % 36 % 32 % 26 % 30 % 38 % 27 % 49 % 18 % 9% -1 % 25 % 15 % 47 % 20 % 18 % 8% 20 % 13 % 11 % 25 % 22 % 8% 9% 3% 26 % 6% 32 % 13 % 30 % 26 % 30 % 29 % 13 % 12 % 3% 7% 6% 8% 6% 12 % 11 % 11 % 13 % 21 % 22 % 50 % 5% 45 % 18 % 7% 4% 17 % 4% 21 % 29 , , , 512,6 , 9 , 7 6, 3 , 9 , 1 58 , 9 , 5 , 42 % 30 % 30 % 30 % 7% 28 % 11 % 23 % LTDTA [...]... mô của DN, tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản, tỷ trọng tài sản cố định, tỷ lệ sở hữu, ngành nghề kinh doanh, yếu tố khủng hoảng … Các nghiên cứu này đã chứng minh rằng các yếu tố này có tác động đến HQKD của DN và tùy 2.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả theo từng yếu tố mà mức độ tác động khác nhau và tác động này có thể là tác động kinh doanh của doanh nghiệp. .. vốn của các DN ngành 1.5 xây dựng Tất cả đều tăng khiến cho chi phí đầu vào vượt quá sức chịu đựng của phần lớn DN Thị trường chứng khoán sụt giảm, Nhà nước siết chặt tín dụng và tác động Đặc thù hoạt động kinh doanh của các DN ngành xây dựng Qua phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của các DN trong ngành xây dựng, có thể nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh của các DN ngành xây dựng. .. hình các yếu tố tài chính tác động đến HQKD của các DN ngành xây dựng ở Việt Nam cũng tuân theo các lý thuyết tài chính và mô hình các yếu tố tài chính tác động đến động đến HQKD của các DN ở các nước phát triển Thứ hai, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ có tác động theo chiều âm (-) rất mạnh đến HQKD, tức là DN có tỷ lệ nợ càng cao thì HQKD càng thấp Tác giả nhận thấy rằng phần lớn các DN xây dựng. .. động động kinh doanh của các DN ngành xây dựng như: ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu này được thực hiện trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm, giá cổ phiếu trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thị trường thực mỗi cổ phần của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Do đó nghiên cứu chỉ xem xét các yếu tố tác động. .. nghiệp ngành xây dựng dương (+) hoặc tác động âm (-) Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của các DN trong ngành xây dựng đã cho thấy bên cạnh một số yếu tố khách quan tác động đến HQKD của các Một điểm chung nữa của các nghiên cứu trước đây là dữ liệu xử lý bao gồm DN ngành xây dựng như: tình hình kinh tế, yếu tố lạm phát, tỷ giá; còn có các yếu các công ty hoạt động trong lĩnh vực phi tài chính, ... chỉ xem xét động mạnh đến HQKD HQKD được biểu hiện bằng 2 chỉ số ROA và ROE Theo các yếu tố chủ quan, cụ thể là các yếu tố tài chính tác động đến HQKD của các kết quả nghiên cứu thì ngành bất động sản có tác động đến ROA (Zeitun, 2007), DN xây dựng bao gồm: tỷ lệ nợ, quy mô của DN và tốc độ tăng trưởng của DN còn ngành xây dựng có tác động đến ROE (Onaolapo & Kajola, 2010) và tỷ trọng của tài sản cố... − Xây dựng lại vị thế của thị trường chứng khoán trong chính sách phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam Khi xem xét một quyết sách nào đó liên quan đến thị trường tiền tệ, tài chính, cần phải xem xét sự tác động của quyết sách đó đến thị trường chứng khoán − Thay đổi các quy định về chứng khoán để tạo sự hấp dẫn trên thị trường như: quy định về giờ giao dịch, cho phép nhà đầu tư mở nhiều hơn một tài. .. Bảng kết quả hoạt động kinh Giả thuyết 3: Quy mô của DN có tác động dương (+) đến HQKD doanh của các DN − Thời gian: từ năm 2006 – 2010 2.2.3 Hiệu quả hoạt động kinh doanh và Tốc độ tăng trưởng của doanh 15 Báo cáo tài chính được tải từ các website: www.hsx.vn, www.hnx.vn, www.cafef.vn, www.dnsc.com.vn, www.cophieu68.com, 27 28 − Danh sách16: 40 doanh nghiệp trong ngành xây dựng niêm yết trên sàn phản... dịch, mua bán chứng khoán theo thời gian T + 2 − Cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường thông qua: từng bước nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ minh bạch công bố thông tin của các DN niêm yết KẾT LUẬN Nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố tài chính tác động đến HQKD của các DN ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 Tác giả đã đi đến kết luận:... lý thuyết và các kết quả nghiên cứu có liên quan, tác xây Nghiên cứu này được thực hiện trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt dựng mô hình nghiên cứu như sau: Nam sụt giảm, giá cổ phiếu trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thị trường thực mỗi cổ phần của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Do đó nghiên cứu chỉ xem xét các yếu tố tác động đến HQKD được đo lường ở góc độ tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM., CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM., CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn