skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh trường TH nghĩa dân

42 579 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2016, 22:09

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN LĨNH VỰC/MÔN : QUẢN LÍ TÊN TÁC GIẢ : LƯƠNG VĂN HIẾU CHỨC VỤ : HIỆU TRƯỞNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM : ĐĨA CD NĂM HỌC: 2015-2016 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Họ tên: LƯƠNG VĂN HIẾU Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1972 Nam/ Nữ: Nam Năm nhập ngành: 9/1992 Nơi sinh: Nghĩa Dân - Kim Động - Hưng Yên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Nghĩa Dân- Kim Động- Hưng Yên Chức vụ: Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học Năm nhập ngành: 1992 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Nghĩa Dân ” Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lí Thời gian nghiên cứu: Trong năm học 2014-2015 2015-2016 Thời gian thực nghiệm: Năm học 2015-2016 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích Nhiệm vụ III ĐỐI TƯỢNG -THỜI GIAN - PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng Thời gian Phạm vi IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận Nghiên cứu thực tế B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN TRONG VIỆC RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Nghĩa Dân II MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC 15 SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Công tác bồi dưỡng kỹ sống giáo viên 15 Gi p giáo viên nhận thức sâu s c v việc dạy tr kỹ sống 16 Rèn kĩ sống hiệu qua việc tích hợp vào môn học 17 iện pháp ch d n cho giáo viên tuyên truy n bậc cha m 21 thực dạycác m k sống Rèn kĩ sống hiệu qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động 23 giáo dục, vui chơi lành mạnh nhà trường iện pháp tạo môi trường gi p giáo viên thực nhiệm vụ dạy 24 tr kỹ sống Động viên, kh n thưởng 25 Giáo viên tuyên truy n bậc cha m thực dạy m 26 kĩ sống gia đình III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Kết học sinh : 29 Kết từ phía bậc cha m : 30 V phía giáo viên nhà trường 31 C KẾT LUẬN ài học kinh nghiệm 32 Kết luận 33 Khuyến nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Rèn kĩ sống mặt giáo dục cần coi trọng trường tiểu học thập k XXI nghiệp giáo dục đẩy mạnh Việc rèn kĩ sống cho học sinh đòi hỏi hành nhân cách cho học sinh Giáo dục nhà trường vấn đ cần đưthường xuyên công tác giáo dục đồng thời đòi hỏi cấp thiết việc hình tợc quan tâm việc rèn kĩ sống cho học sinh không quan trọng ằng nhi u hình thức, nhi u đường, việc rèn kĩ sống chiếm vị trí quan trọng Qua việc rèn kĩ sống trang bị tri thức, hành vi cho học sinh Đồng thời định hướng cho học sinh tiểu học rèn luyện hành vi thói qu n ứng xử tốt Trong phát triển nhân cách học sinh, việc rèn luyện kĩ sống đảm bảo cho học sinh có lĩnh rõ ràng v nhân cách toàn diện Nếu không rèn kĩ sống ứng xử tình phức tạp, gặp khó khăn, chí m c phải sai lầm, mà việc hình thành nhân cách toàn diện tr bị hạn chế, phiến diện, việc xây dựng thói qu n hành vi dễ rơi vào chủ nghĩa hình thức máy móc, lí trí tình cảm không thống với lời nói không đôi với việc làm d n đến tượng lệch lạc v nhân cách Kĩ sống khái niệm nh c đến nhi u thời đại ngày Có nhi u quan niệm v kĩ sống.Th o thân, kĩ sống đơn giản tất u cần thiết ch ng ta phải biết để thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Kĩ sống hình thành th o trình, hình thành cách tự nhiên qua va chạm, trải nghiệm sống qua giáo dục mà có Có nhi u nhóm kĩ sống như: nhóm kĩ nhận thức, nhóm kĩ xã hội nhóm kĩ quản lí thân Dù kĩ đ u quan trọng cần thiết với người Cho nên, giáo dục kĩ sống cho học sinh có tầm quan trọng Ở bậc tiểu học, môn học vừa cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu v Toán học, Khoa học…, vừa cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng v chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa g n với iknh nghiệm đạo đức, để từ gi p học sinh hình thành kĩ sống, biết phân biệt đ ng sai làm th o đ ng, ủng hộ đ ng, đấu tranh với biểu sai trái, xấu xa, th c m hành động th o chuẩn mực đạo đức thói qu n đạo đức việc rèn kĩ sống bậc tiểu học nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm Từ nhi u năm nay, ộ Giáo dục - Đào tạo chủ trương dạy kĩ sống tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện - học sinh tích cực.” Trên tinh thần đó, nhận thấy rằng: mái trường m học nhi u u hay, lẽ phải nhà trường trở nên nhà thân thiện, học sinh tích cực học tập để thành người tài xây dựng đất nước, có khả hội nhập cao, bước trở thành công dân toàn cầu Đây nhiệm vụ quan trọng thầy cô giáo Với học sinh tiểu học, giai đoạn hình thành nhân cách cho m, gi p m có kĩ sống tốt cho tương lai sống sau Thực trạng nay, việc rèn kĩ sống m trường tiểu học nhi u hạn chế Việc rèn kĩ sống cho học sinh chưa có nét chuyển biến, nguyên tư tưởng giáo viên, phụ huynh ch ch trọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn kĩ sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên chưa nhận thức tầm quan trọng việc rèn kĩ sống cho học sinh lớp dạy ch ch trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt… V phía học sinh, m hay “nói trước quên sau” chưa có khả vận dụng u học áp dụng vào thực tế, với học sinh tiểu học, tâm lý độ tuổi cho thấy m hiếu động m có nhu cầu hỏi đáp, không muốn bị áp đặt Mặt khác, m mực tin vào lời nói thầy cô giáo, thầy cô bảo đọc, bảo chép đọc chép trình lặp lặp lại d n đến thói qu n Nếu nói thầy cô giáo không quan tâm đến việc dạy rèn kĩ sống không đ ng, việc rèn kĩ sống hạn chế việc lồng ghép vào tất môn học lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa giáo viên mơ hồ v việc rèn kĩ sống cho học sinh Để nâng cao kĩ sống cho học sinh tiểu học, với cương vị người quản lí, thân băn khoăn trăn trở, đặt đầu câu hỏi: Làm để nâng cao kĩ sống cho học sinh? Làm để học sinh biết cách vận dụng kĩ sống vào sống ngày? Với mong muốn góp phần vào việc luận giải vấn đ nói trên, thân chọn đ tài: “ Một số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh trường tiểu học Nghĩa Dân” Vấn đ mà ch c hẳn không ch riêng thân mà nhi u đồng nghiệp khác quan tâm suy nghĩ học sinh có kĩ sống tốt, trở thành người tốt, có ích cho xã hội Đây vấn đ mà phụ huynh xã hội quan tâm II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích Tìm số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp trường tiểu học Nghĩa Dân Gi p học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội; gi p học sinh hiểu biết v thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói qu n ứng xử có văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… Học sinh có đủ khả tự thích ứng với môi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đ m lại cho m vốn tự tin ban đầu để trang bị cho m kĩ cần thiết làm hành trang bước vào đời Nhiệm vụ Tìm hiểu cở lí luận, sở thực tiễn, thận lợi khó khăn việc rèn kĩ sống cho học sinh Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân d n đến học sinh thiếu kĩ sống Đưa số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp R t kết luận học kinh nghiệm sau áp dụng đ tài III ĐỐI TƯỢNG -THỜI GIAN - PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng Các m học sinh khối lớp ;5 trường tiểu học Nghĩa Dân Các giáo viên chủ nhiệm khối lớp ;5 Thời gian Từ ngày 9/9/201 đến 9/9/2015: Lập đ cương Từ ngày 15/9/2015 đến 15/11/2015: Nghiên cứu áp dụng với học sinh lớp Từ ngày 21/11/2015 đến 30/12/2015: Áp dụng rộng rãi toàn khối ;5 toàn trường Từ ngày 01/1/2016 đến 15/1/2016: Cùng giáo viên r t học Từ ngày 16/1/2015 đến 10/3/2016: Hoàn tất đ tài Phạm vi Các tiết học hàng ngày, tiết sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá,…khối lớp ;5 trường tiểu học Nghĩa Dân IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận Tìm đọc tài liệu có liên quan đến việc rèn kĩ sống cho học sinh Nghiên cứu thực tế 2.1 Khảo sát thực tế học sinh: Qua hai đợt ( đầu năm cuối học kì 1) 2.2 Phương pháp quan sát Quan sát hoạt động học tập (X m m có tích cực tham gia vào hoạt động hay không? Có kĩ làm hay không? ) Quan sát hoạt động vui chơi (Thích trò chơi nào, thái độ trung thực hay gian lận tham gia trò chơi…) Quan sát hoạt động giao tiếp với người xung quanh (Thái độ nói chuyện với bạn bè, cách xưng hô với thầy cô giáo, với người lớn tuổi, hành vi tốt xấu với người…) 2.3 Sử dụng phương pháp thực hành: Giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kĩ năng; thực phối hợp nhà trường, làm tốt công tác xã hội hóa việc giáo dục kĩ sống Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm giáo dục Phân tích nguyên nhân d n đến học sinh thiếu kĩ sống Tổng hợp biện pháp giáo dục giáo viên chủ nhiệm khối lớp bốn, nhà trường gia đình B NỘI DUNG I CƠ CỞ LÍ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN TRONG VIỆC RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Cơ sở lí luận 1.1 Kĩ gì? Kĩ năng lực hay khả chuyên biệt cá nhân v nhi u khía cạnh sử dụng để giải tình hay công việc phát sinh sống Kĩ sống gì? Kĩ sống trải nghiệm có hiệu nhất, gi p giải đáp ứng nhu cầu cụ thể, suốt trình tồn phát triển người Kĩ sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người Kĩ sống hình thành cách tự nhiên, thông qua giáo dục rèn luyện người Kĩ sống đơn giản tất u cần thiết ch ng ta phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Nghiên cứu gần v phát triển não tr cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đ cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập tr trường.Vì thế, ngày giới nhi u trường tiểu học áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thông qua giao tiếp tích cực với người khác Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ tr đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ th o bốn trụ cột giáo dục k XXI mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống là: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định học để chung sống m tham gia trò chơi dân gian, trò chơi gi p m phát triển trí tuệ (Cờ vua, cờ tướng, Ô ăn quan),… Ngoài ra, Giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho m ngh tình l c sinh hoạt đầu giờ, đọc sách m ngh sinh hoạt lớp Tăng cường kể cho m ngh câu chuyện cổ tích, câu chuyện tập đọc, thơ,…hoặc giáo viên mượn thư viện nhà trường truyện cổ tích, truyện đạo đức… cho m đọc để qua rèn luyện đạo đức cho m, gi p m hoàn thiện mình, dạy m yêu thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng th cho m qua truyện tranh tùy th o lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu tr Ví dụ: Khi dạy Tập đọc “Chuyện cổ tích v loài người” – Tiếng Việt lớp ( tập 2) Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở như: Trong “câu chuyện cổ tích” này, người sinh đầu tiên? Sau tr sinh ra, cần có mặt trời? Sau tr sinh ra, cần có người m ? ố gi p tr gì? Thầy giáo gi p tr gì?… ên cạnh đó, để rèn kĩ tự phục vụ, biết lao động vừa sức, biết trang trí lớp học xanh - - đ p, gi p m yêu trường, yêu lớp hơn, giáo viên hướng d n m trồng xanh chăm sóc xanh trường hàng ngày Một u thiếu để tạo hưng phấn, vui v , phấn khởi, gi p m có ý thức cao việc rèn luyện kĩ người thầy ch ý đến công tác động viên, kh n thưởng học sinh Biện pháp tạo môi trường gi p giáo viên thực nhiệm vụ dạy tr kỹ sống Hướng d n giáo viên thực lập kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh giá học sinh, tr có biểu m u đánh giá riêng nhằm gi p giáo viên quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết v tiến m , mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép kỹ hoc sinh đạt ngày làm cứ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi lớp Cũng từ biện pháp này, 24 giáo viên có u kiện lưu trữ liệu, sản phẩm để đánh giá học sinh , đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục học sinh học sinh khác gi p m hình thành kỹ sống Nhằm tạo môi trường gi p giáo viên học sinh tăng cường đọc sách, trường tạo u kiện để cô giáo, m đọc sách bất k l c nhi u thời điểm ngày thư viện trời: sách ác Hồ, sách lịch sử , loại sách nói v ch số IQ … Tổ chức hội thảo“ Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” v thực trạng giải pháp trường tạo u kiện gi p giáo viên nhận ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trao đổi biện pháp thực Đây hội gi p giáo viên đ c r t kinh nghiệm việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Lập kế hoạch, phổ biến thông tin hỏi đáp việc thực xây dựng phong trào“ Trường học thân thiện-Học sinh tích cực”; lập phương án triển khai đến giáo viên, nhân viên v công tác đảm bảo an toàn cho học sinh , xây dựng tiêu chí đánh giá thực cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh Hiệu trưởng giáo viên, nhân viên nhằm gi p đội ngũ có định hướng thực kế hoạch cụ thể đạt kết Trang trí sân trường hiệu nh c nhở giáo viên, người lớn phải gương m u như: “Yêu thương, tôn trọng học sinh , giữ lời hứa với học sinh ”; “Mỗi cô giáo gương sáng v đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh giáo viên học sinh trường, đặc biệt ch ý đưa hình ảnh m hiếu động, hăng, cá biệt để từ gi p m tự u ch nh hành vi, gi p học sinh thể thân biết giữ gìn, u kiện để kh n ngợi cố g ng m Động viên, khen thưởng Để động viên, khuyến khích học sinh thực tốt việc rèn luyện kĩ năng, từ buổi họp phụ huynh đầu năm học nhà trường ch đạo giáo viên chủ nhiệm đưa kế hoạch rèn luyện cho m lớp phụ trách Trao đổi với an đại diện phụ huynh phối hợp dành khoản riêng để kh n 25 thưởng kịp thời động viên m để tạo cho m có động tốt việc trì thực Giáo viên có sổ th o dõi ngày: m có biểu tốt ghi vào sổ tay, tiết sinh hoạt cuối tuần cho m bình chọn bạn thực tốt hoa Mỗi học kì, lớp tổng kết lần để kh n thưởng m đạt nhi u thành tích phần quà nhỏ Các m vui hãnh diện tặng hoa điểm tốt quà cô giáo tặng Vì m không ngừng thi đua cố g ng thực tốt để nhận hoa mà cô giáo thưởng Đây hình thức động viên v tinh thần giá trị hiệu Các m nhanh nh n hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống có thái độ đ ng hành động việc làm xử lí tình tốt l c, nơi Giáo viên tuyên truy n bậc cha m thực dạy em kĩ sống gia đình Có thể thấy, học sinh thường dễ dàng kết bạn chơi th o đôi bạn môi trường riêng ch ng chơi nhóm bạn trường Nhi u giáo viên thấy rằng, số học sinh có khó khăn việc kết bạn chia s với bạn th o nhóm , lại hình thành mối liên kết thân thiết với bạn môi trường gia đình tr Cha m gi p tr phát triển kỹ cảm x c xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha m hỏi muốn mời v nhà chơi? Mối quan hệ trì đến trường, có mối liên kết với học sinh lớp, mối quan hệ khác hình thành tiếp th o cách dễ dàng Tuyên truy n để cha m m không nên bực bội m v đến nhà cho m ch biết chơi suốt ngày Cha m cần có ni m tin với hướng d n giáo viên khiếu tò mò bẩm sinh học sinh m lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải vấn đ quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số kỹ khoa học chơi với Cha m m cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý 26 việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trừơng Cha m nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường tham gia số hoạt động ngoại khoá; ch cách cha m gi p m hiểu học phải học đời Cần giáo dục để m cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha m muốn giáo dục m biết tự giữ k luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức m , cố g ng khơi gợi để m nghĩ v thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực v thân m Trong gia đình, việc dạy m nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để m có kỹ xảo, thói qu n sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, không ch đòi hỏi m phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu m, cung cấp cho m m u hành vi văn hóa, hành vi đ ng, đ p, văn minh cha m người xung quanh m Trước hết, người lớn phải gương m u, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với m đảm bảo an toàn cho m Tạo u kiện tốt cho m vui chơi Cô giáo, cha m khuyến khích m nói lên quan điểm mình, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình v cảm giác v lựa chọn mình, cần gi p m hiểu nên có thông số để th o mà lựa chọn, cố g ng không ch trích định m Việc hình thành kĩ tự kiểm soát thân, rèn luyện tính tự tin cho m tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Cô giáo, cha m gi p m phát triển sở thích, ý thích đảm bảo người lớn cung cấp thêm phương tiện để m thực ý thích Ví dụ: Một số học sinh thích vẽ, việc cho m học khiếu vẽ cô giáo, cha m cho m thêm b t màu, giấy vẽ ch cho m cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ m triển lãm tranh m góc nhỏ nhà, lớp Hay học 27 sinh thích học đàn tạo u kiện để m tham gia lớp bồi dưỡng thêm để m có đủ tự tin biểu diễn sân khấu ngày lễ lớn trường tổ chức: ngày khai giảng năm học mới, ngày 20/11; Văn nghệ “ Mừng đảng – Mừng xuân” Cô giáo, cha m cần dạy m nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; Cụ thể: Các m làm qu n với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói qu n n nếp, s p đặt ngăn n p, ng n đồ dùng, vật dụng, thái độ ăn uống từ tốn, không vội vã, không khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nh nhàng, dễ chịu… tất yếu tố gi p m có thói qu n tốt để hình thành kĩ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Như nhi u hình thức khác nhau,giáo viên cố g ng rèn cho học sinh kĩ có hiệu quả, thể rõ nét tiến học sinh nhận thức, cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn linh hoạt xử lí trường hợp Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh qua học tập – sinh hoạt nhà trường u cần thiết cho tương lai m Để đạt u đó, giáo viên cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Qua tiết dạy, giáo viên hướng d n học sinh kĩ làm việc theo nhóm: biết cách phân công công việc, l ng ngh ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp nhận đ ng sai, thống ý kiến, thực đ ng ý kiến thống nhất… Đây kĩ cần thiết m trưởng thành, làm việc tập thể Trong sinh hoạt ngày, giáo viên cần ch ý nâng dần kĩ giao tiếp - tự nhận thức cho m biết sử dụng đ ng quy t c: chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu… iết thông cảm chia s buồn vui với người Giáo dục kĩ sống cho người nói chung học sinh nói riêng u cần thiết Nó trang bị đầy đủ kĩ cho m để m có 28 sống ngày tốt đ p Đồng thời gi p m có thói qu n xấu hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trò giỏi người có ích cho xã hội sau III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Kết học sinh : - 100 học sinh đ u cô giáo cha m tạo u kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100 học sinh rèn luyện khả sẳn sàng học tập trường hiệu ngày cao - 100 học sinh có thói qu n lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động nhỏ, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống học sinh ; có 70 học sinh rèn kỹ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục , môn học khác - 100 tr rèn luyện kỹ xã hội; kỹ v cảm x c, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối không xảy bạo hành tr m trường gia đình - 100 tr giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏ , bảo đảm an toàn, phòng bệnh, th o dõi cân đo biểu đồ phát triển - 70 tr có kết tốt học tập thông qua kết học tập bảng th o dõi lớp, sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đ học sinh: Mạnh dạn tự tin: 90 hợp tác: 93 ; kỹ giao tiếp 90 100 ; kỹ vệ sinh: 92 ; kỹ ; tự lập, tự phục vụ: 99 ; lễ phép: ; kỹ thích khám phá học hỏi : 86 ; kỹ tự kiểm soát thân: 90 - Học sinh học đ u hơn, đạt t lệ chuyên cần đạt từ 99 trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kỹ lao động tự phục vụ cho thân, biết thương yêu bạn bè mái trường ,biết gi p đỡ bạn tiến 29 Qua khảo sát ( lần 2) lớp A( cuối học kì 1) với chủ đ “ Kĩ m”; kết so với đầu năm m tiến nhi u Cụ thể sau: Tổng số học Kĩ tốt Có hình thành kĩ Kĩ chưa tốt sinh SL % SL % SL 24 10 41,5 14 58,5 % Thực hành thảo luận nhóm Tổng số học sinh 24 iết cách l ng ngh , hợp tác Chưa biết cách l ng ngh , hay tách khỏi nhóm SL % SL % 24 100 0 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Tổng số iết cách ứng xử hài hòa, học sinh 24 Hay cãi nhau, xô đẩy bạn phù hợp chơi SL % SL % 22 92 Qua việc thực biện pháp trên, đến cuối học kì I, m có tiến rõ rệt Đa số m đ u có ý thức tốt việc rèn luyện kĩ năng, thể rõ qua: Việc sinh hoạt ngày lớp, nhi u nghi thức lời nói, m biết vận dụng lời nói thân thiện vào thực tế, lời chào, cảm ơn hay xin lỗi, yêu cầu, đ nghị lịch sự, trở thành thói qu n m vận dụng ngày Các m hăng hái phát biểu tiết học tự giác phấn đấu hoạt động lớp trường Phụ huynh học sinh vui mừng phấn khởi với kết lớp học kì I Kết từ phía bậc cha m : - Cha m coi trọng học sinh tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục học sinh nhà trường 30 - Các bậc cha m có thói qu n liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy tr kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhi u hình thức thông qua sổ liên lạc, bảng đánh giá học sinh lớp; - Giao tiếp cha m tốt hơn, đa số cha m dịu dàng, la m ng học sinh, thay đổi cách rèn kỹ cho m, phân việc cho m, không cung phụng thái quá… - Cha m cảm thấy mãn nguyện với thành công học sinh, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, không chê bai ch trích cô giáo ngược lại cha m thông cảm, chia s khó khăn cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ gi p giáo viên trang trí lớp,và hoạt động khác V phía giáo viên nhà trường Cô giáo chịu khó gần gũi chuyện trò với học sinh , trả lời câu hỏi m, không la m ng, giải hợp lý, công với tình xảy m học sinh lớp Trong giảng dạy, ch ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhi u hơn, giáo viên ch tâm đến việc đổi phương pháp dạy học tích cực áp dụng phương pháp “ àn tay nặn bột”, phương pháp dạy học VNEN… Mạnh dạn, tự tin u khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha m m Hiệu lớn nhà trường huy động tham gia cha m m, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục văn hóa, truy n thống cho học sinh , đồng thời hội vàng dạy tr kỹ sống Kinh nghiệm áp dụng rộng rãi tất lớp khối đồng nghiệp đồng tình ủng hộ Học sinh khối ngoan hơn, tự giác chủ động, mạnh dạn hơn, thể cách xử lí ứng xử phù hợp 31 C KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Với kết đạt được, thân ch muốn nêu lên kinh nghiệm chung nghiên cứu tài liệu, tích luỹ suốt trình thời gian công tác với mong muốn gửi đến cô giáo, cha m học sinh thông điệp mang tính thuyết phục với số u cần làm cần tránh nhằm gi p cô giáo, cha m m u để rèn kĩ sống cho học sinh 1.1 Một số u người l n cần làm để em học tập rèn luyện kỹ sống: Người lớn phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với tr đảm bảo an toàn cho tr Giáo viên phải người thầy m u mực, “ khuôn vàng thư c ngọc” cho học sinh noi th o Việc học tr đựơc người lớn khuyến khích, chia s tr tự tin vào lực thân ch ng thường hy vọng vào tương lai nhi u Nhân cách ý chí tình cảm tr hình thành thông qua chơi, chơi để lớn lên Vì thế, ngừơi lớn cần tạo hội để tr chơi, từ gi p tr tìm nhi u cách học khác nhau, kinh nghiệm tr nhận trò chơi n n tảng tạo nên hăng hái học tập lâu dài tr , tr nhận rằng, học vừa vui mà vừa có ý nghĩa Đồng thời, tr tham gia vào trò chơi, tr cần biết lập kế hoạch chơi, kế hoạch làm việc sáng tạo với cách chơi cố g ng đạt mục đích kỹ để sống làm việc sau Thường xuyên ch mà người lớn tìm tòi cách hăng hái nhi u cách, trao đổi với m v thông tin mà cô giáo, cha m tìm thấy để m thấy học l c vừa vui, vừa thử thách Tham gia vào việc giáo dục không nên để tốn nhi u thời gian khộng cần tốn sức tập luyện, cha m ch tốn thời gian cho m thấy cha m coi trọng giá trị việc giáo dục 32 1.2 Một số u người l n cần tránh dạy tr kỹ sống: Không hạ thấp m : Cứ lần ch ng ta nói lời hạ thấp khả m ch ng ta phá vỡ suy nghĩ tích cực v thân học sinh Không nên tạo cho m thói qu n kiêu ngạo không nên nói lời không hay tr Không doạ nạt : Người lớn cần nhớ lần ch ng ta doạ nạt ch ng ta làm cho tr sợ hãi căm giận người lớn Sự đ doạ hoàn toàn có hại cho đứa tr không gi p cho hành vi m tốt Không b t m hứa h n: Vì hứa h n doạ nạt ý nghĩa m m cảm nhận c n rứt không làm tròn lời hứa m phát triển cảm giác hối lỗi Không bao bọc m cách thái q a làm m yếu đuối: Cha m thường không đánh giá đ ng khả m cho m nhỏ không làm u Sự bảo bọc thái q a d n m đến ý nghĩ thân m làm u nên thân.Hãy nhớ: đừng làm mà tr làm Không nên yêu cầu m phục tùng th o ý người lớn phục tùng cách thái thoả thuận bên không tạo u kiện phát triển tính tự lập m Không yêu cầu u không phù hợp với m yêu cầu m phải thực hành vi chín ch n mà m chưa có khả m phải làm yêu cầu không mang tính thống liên tục việc cho phép cấm đoán ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhận thức học sinh Kết luận Ch ng ta biết giáo dục trình tác động qua lại, trình hoạt động giao lưu mối quan hệ xã hội đa dạng, tổ chức có mục đích có kế hoạch nhà giáo dục người giáo dục để hình thành nhân cách hoàn thiện nhà trường xã hội chủ nghĩa dạy “chữ” mà dạy “người.” 33 Trong công đổi đất nước ta, yếu tố người coi trọng v ti m trí tuệ với sức mạnh tinh thần Nhân cách người đ cao phát huy mạnh mẽ lĩnh vực xã hội Thực tế ngành giáo dục đào tạo dã nhà nước quan tâm đưa lên quốc sách hàng đầu thi việc dạy chữ nói chung việc rèn kĩ sống nói riêng vấn đ đặc biệt quan trọng Một nhà hi n triết nói “khoa học mà hành vi đạo đức tàn rụi linh hồn”mà hành vi đạo đức kĩ sống học sinh việc thực rèn kĩ sống cho học sinh cần thiết Tr m lứa tuổi tiểu học hồn nhiên ngây thơ tr ng Vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm sống m có Vì muốn đạt mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện nhà trường, thầy cô giáo cần phải kiên trì, nhiệt tình, có tâm huyết với ngh , bên cạnh kiến thức v chuyên môn nghiệp vụ, người giáo viên phải có vốn kiến thức tâm lý học, hiểu tâm sinh lý tr Từ tìm phương pháp hiệu để giáo dục tr Việc dạy “chữ” cần song hành với việc dạy “ làm người”, phải xuất phát từ tình huống, việc làm nhỏ sống thực tế học sinh Ngay học việc đảm bảo mục tiêu kiến thức kĩ bài, giáo viên cần ch ý đến rèn kĩ sống cho học sinh Học sinh rèn kĩ sống qua nội dung kiến thức bài, qua lĩnh hội kiến thức pháp luật, qua tham gia hoạt động học tập lớp, hoạt động giáo viên tổ chức Tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh gi p học sinh có nhi u hội để rèn kĩ sống Học sinh học tập sinh hoạt vui chơi, rèn luyện môi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần thực tốt g n kết môi trường để giáo dục học sinh Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể để gi p đỡ, tư vấn, tạo u kiện cho học sinh tích lũy có thêm kĩ sống rèn kĩ sống tốt Khuyến nghị Là giáo viên, thân hiểu rõ tầm quan trọng công tác trồng người 34 Vì thế, cố g ng trau dồi sách vở, học hỏi từ đồng nghiệp đ c kết kinh nghiệm giảng dạy thân, nâng cao đạo đức chuyên môn ản thân tôn trọng kiên nh n, tạo hội cho m nói, diễn đạt, bày tỏ thoải mái nơi l c để m có hội phát triển cách toàn diện V phía nhà trường: Th o phương châm giáo dục là: “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nên: Nhà trường phát động phong trào nhi u hình thức với mong muốn nhà trường nôi thứ hai học sinh Học sinh “ Mỗi ngày đến trường ngày vui” phong trào giáo dục nhà trường ngày vững mạnh V phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kĩ sống cho m, tạo chỗ dựa vững ch c để tr chia s , bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho m, th o dõi biểu tr để có giáo dục cho phù hợp Việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh x m chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đội ngũ giáo viên từ nhi u năm Tuy nhiên việc rèn luyện cho m học sinh v n thiếu biện pháp cụ thể Hưởng ứng vận động v chủ đ năm học, qua buổi tập huấn v việc rèn luyện kĩ sống cho học sinh Phòng giáo dục, trường ản thân cố g ng áp dụng kinh nghiệm, sáng tạo thêm phương pháp nhằm nâng cao nhi u kĩ sống tốt cho học sinh từ môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục xây dựng cho m có lực tốt, lối sống lành mạnh để m tự lập, tự tin sống, đ m lại ni m vui, hạnh ph c cho m, gia đình xã hội Rất mong nhận gi p đỡ, góp ý bổ sung cấp quản lý giáo dục giáo viên đồng nghiệp để sáng kiến áp dụng cho năm học sau Xin chân thành cảm ơn! Nghĩa Dân, ngày 10 tháng năm 2016 Người viết 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thị Tuyên Cẩm nang Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2010 Hoàng Hà Bình – Lê Minh Châu – Phan Thanh Hà – ùi Phương Nga – Trần Thị Tố Oanh – Phan Thị Thu Phương – Đào Vân Vi.Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học, 2010 Đặng Quốc ảo – Nguyễn Thị ảy – ùi Ngọc Diệp – ùi Đức Thiệp – Ngô Thị Tuyên Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2009 Ngô Thị Tuyên Hoạt động lên lớp Sản phẩm đ tài cấp bộ, 2008 Nguyễn Minh Thuyết – Nguyễn Thị Hạnh – Đỗ Việt Hùng – Bùi Minh Toán – Nguyễn Trại Tiếng việt ( tập 1, 2) Nhà xuất Giáo dục Việt Nam ùi Phương Nga – Lương Việt Thái Khoa học Nhà xuất Giáo dục Lưu Thu Thủy – Nguyễn Việt c – Nguyễn Hữu Hợp – Trần Thị Tố Oanh Đạo đức Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Phương pháp giảng dạy kĩ sống – tác giả: ùi Văn Trực- Phạm Thế Hưng Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học Tổ chức hoạt động kĩ sống trời - tác giả: Bùi Văn Trực Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học 36 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN Tổng điểm:…………… Xếp loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ……………………………………………………………… ……………… XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG Tổng điểm:…………… Xếp loại:……………………… TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH 37 38 [...]... được một số nội dung kỹ năng sống cho học sinh tiểu học; giải th ch được các nguyên t c dạy học tích cực trong giảng dạy kỹ năng sống; bước đầu hình th nh được các kỹ năng cơ bản để tiến hành giờ dạy kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng tạo động lực, đi u khiển nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đánh giá và khích lệ học sinh Người giáo viên cần có kĩ năng tự học, ... rõ, chưa đầy đủ rèn kĩ năng sống cho học sinh là rèn những kĩ năng gì; vì nhận th c chưa đủ, chưa rõ nên không th tìm ra được biện pháp, hình th c tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ năng sống cho học sinh Phong trào “Xây dựng trường học th n thiện, học sinh tích cực” tập trung nhi u nội dung chung cho các bậc học, giáo viên chưa hiểu nhi u v nội dung phải dạy tr th o từng khối lớp những kĩ năng sống cơ bản nào,... giáo dục II MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TH NG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Kĩ năng sống được giáo dục ở nhà và ở trường Kĩ năng sống được giáo dục trong các môn học chính khóa và ngoại khóa Giáo dục kĩ năng sống cần b t đầu từ nhỏ, từ từng hành vi cá nhân đơn giản nhất, th o đó hình th nh tính cách và nhân cách Cụ th ta cần phải áp dụng một số biện pháp sau: 1... tiêu của bản th n, quản lý th i gian, đảm nhận trách nhiểm, kiểm soát cảm x c 2 Cơ sở th c tiễn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học Nghĩa Dân Th c hiện Ch th 0/2008/CT- GDĐT ngày 22 th ng 7 năm 2008 của ộ giáo dục và đào tạo v việc phát động phong trào thi đua: "Xây dựng trường học th n thiện học sinh tích cực" trong đó nội dung: Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh phù hợp... kỹ năng sống của giáo viên 2 Gi p giáo viên nhận th c sâu s c v việc dạy tr kỹ năng sống Đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đ rèn kĩ năng sống cho các khối lớp , v th c trạng và giải pháp ở đơn vị trong việc rèn kĩ năng sống cho học sinh bậc học tiểu học do ộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua đó gi p giáo viên hiểu được rằng chương trình học chính khoá th ờng cho tr tiếp x c từ từ với các kiến th c... hoà nhập cuộc sống - Nhóm kĩ năng trong học tập, lao động – vui chơi giải trí 1 5 Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: a) Mục tiêu Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học - Trang bị cho học sinh những kiến th c, giá trị th i độ và kĩ năng phù hợp, trên cơ sở đó hình th nh cho học sinh những hành vi, th i qu n lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi th i qu n tiêu... sao phải rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh? Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại, xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi, th i qu n tiêu cực trên cơ sở gi p HS có th i độ, kiến th c, kĩ năng, giá trị cá nhân th ch hợp với th c tế xã hội Mục tiêu cơ bản của giáo dục kỹ năng sống là làm thay đổi hành vi của học sinh, chuyển từ th i qu n th động,... động ngh nghiệp nào phục vụ cho cuộc sống đ u đòi hỏi ch ng ta phải thoả mãn những kĩ năng tương ứng - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là gi p các m rèn luyện kĩ năng ứng xử th n thiện trong mọi tình huống; có th i qu n và kĩ năng làm việc th o nhóm, kĩ năng hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh th i qu n rèn luyện sức kho , ý th c bảo vệ bản th n, phòng ngừa tai nạn giao th ng, đuối nước và các... học sinh Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của ngành giáo dục, của trường tiểu học Nghĩa Dân ch trọng: rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh là một việc làm hết sức cần thiết của xã hội, các m không ch biết học giỏi v kiến th c mà còn phải được tôi luyện những kĩ năng sống qua đó tạo cho các m một môi trường lành mạnh, an toàn, tích cực, vui v để trang bị cho các m vốn kiến th c, kĩ năng, giá trị sống. .. tin, 100 học sinh được rèn luyện khả năng sẳn sàng học tập ở trường hiệu quả ngày càng cao - 100 học sinh có th i qu n lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập; kỹ năng nhận th c; kỹ năng vận động nhỏ, vận động tinh th ng qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của học sinh ; ngoài ra có 70 học sinh được rèn kỹ năng tự kiểm soát bản th n, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin th ng qua
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh trường TH nghĩa dân , skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh trường TH nghĩa dân , skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh trường TH nghĩa dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay