100 cụm từ TOEIC cực kỳ hữu ích

6 252 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 16:25

Hoàng TOEIC HP 01653137392 having a night shift replace the outdated equipment submit a lower bid get ready to relocate the manual Paraphrase Part 3,4 adding an extra shift Làm việc ca đêm Thay get more modern thiết machine bị hết hạn offer a lower bid Nộp lời mời thầu thấp Thêm ca làm việc Mua thêm máy móc Đưa lời mời thầu thấp prepare for a move an instruction book borrowing some money Sẵn sàng chuyển sách hướng dẫn dành khoản vay chuẩn bị di chuyển sách hướng dẫn to attend a wedding thấy cưới Tham dự đám cưới to confirm his appointment to remind him of his appointment xác nhận hẹn nhắc nhở hẹn discuss the proposal talk about a business deal contact an agency Thảo luận đề xuất Nói thỏa thuận kinh doanh Property prices are low Gọi đại lý Giá đất rẻ Liên lạc với đại lý Giá tài sản thấp 12 buy a ticket for a lower price get a discounted ticket Mua vé với giá thấp 13 improve the training provide better training nâng cao đào tạo Mua vé giảm giá Cung cấpđào tạo tốt 14 be held up in the office until late work late bị giữ văn phòng đến muộn làm việc muộn 15 make copies of the handouts the duplicate handouts chép tài liệu tài liệu 16 to take a bus to use public transportation bắt xe bus Dùng phương tiện công cộng 17 to go to the gym /to exercise to work out Tập thể hình Tập thể hình contact information started one’s own business SĐT/ Email mắt doanh nghiệp Thông tin liên lạc I’ll contact him Tôi gọi Có nhiều việc để làm obtaining a loan to see someone get married 10 call the agency 11 Land is cheap 18 phone number/ e-mail address 19 launched a new business 20 I’ll give him a call 21 I’ve have a lot of work to 22 He read a company announcement I’m really busy He saw an ad on the bulletin board Nơi có ý chí, nơi có đường a ta đọc thông báo công ty Vay tiền Bắt đầu doanh nghiệp riêng liên lạc với a ta bận Anh ta nhìn thấy quảng cáo bảng thông báo Page Hoàng TOEIC HP 01653137392 23 The plane was delayed The plane arrived late Chuyến bay bị hoãn Máy bay đến muộn 24 He’ll go to the museum on foot He’ll walk to the museum A ta đến bảo tàng A ta đến bảo tàng 25 I hardly slept last night 26 It’s not spacious I didn’t get enough sleep yesterday It’s small Tôi ngủ tối qua Nó không rộng rãi Tôi ko ngủ đủ ngày hqua Nó nhỏ 27 She’ll call the caterer 28 The printer is tied up 29 There were too many people 30 every Friday 31 postponed for three weeks 32 monthly 33 once in two weeks/ every two weeks She’ll talk to the food provider The printer is being used at the moment Cô gọi người cung cấp thực phẩm Máy in sử dụng It was crowded Có nhiều người đường Đường đông đúc at the end of each workweek thứ vào cuối tuần làm việc in three weeks every month Bị hoãn tuần Trong tuần Hàng tháng every other week tuần lần 34 fill out the form 35 It’s been a year 36 in 14 days 37 each month 38 weekly complete some paper work a year ago in two weeks once a month every week 39 finish a summary for the committee 40 The estimate won’t be completed until Friday complete a report The estimate will be finalized on Friday 41 check to see if the report looks OK review a written document hoàn thành tóm tắt cho ủy ban Sự ước tính không hoàn tất tới tận thứ Kiểm tra báo cáo có OK Không 42 A lot of information was wrong It contains inaccurate information Nhiều thông tin bị sai Nó chứa thông tin không xác 43 Sortware Computer program Phần mềm Chương trình máy tính 44 expect some documents wait for some documents to arrive mong đợi vài tài liệu Đợi tài liệu đến 45 She is going to come by to get the packet She will collect the packet in person Cô ghé qua để lấy túi Cô tới lấy túi Nơi có ý chí, nơi có đường Điền vào biểu mẫu Hoàn thành giấy tờ năm trước tuần Hàng tháng Hàng tuần Hoàn thành báo cáo Sự ước tính kết thúc vào thứ xem xét tài liệu viết Page Hoàng TOEIC HP 01653137392 46 reschedule the meeting 47 The copier keeps breaking down 48 The generator is malfunctioning change the time for the meeting Thay đổi lịch họp 49 The machine was not plugged in The copier isn’t working properly There is a problem at one of the company’s facilities The power cord was disconnected 50 The power’s out 51 I have too much work to There is no electricity My work schedule is full Mất điện Tôi có nhiều việc để Lịch kín làm 52 They’re hiring other positions They have other openings Họ thuê vị trí khác 53 The company is being reorganized The company is undergoing restructuring 54 He will resign He will leave the company Anh ta bỏ việc Anh ta rời công ty 55 I could be transferred there 56 receive my paycheck I could move to the other office get paid Tôi bị chuyển tới Nhận tiền lương Tôi chuyển tới Văn phòng khác nhận toán 57 When is payday? When I get paid? Khi ngày lĩnh lương Khi toán 58 give employees bonuses pay an incentive Trao tiền thưởng nhân viên Trao khích lệ 59 We own our success to your dedication 60 take a vacation Your dedication has made our success possible take sometime off nghỉ nghỉ I’m off tomorrow Tôi không làm ngày mai Tôi không làm ngày mai 62 find out who’s available for overtime check who can work late Tìm người làm thêm Kiểm tra xem làm muộn 63 He is going to be the speaker He will give the speech Anh ta trở thành người nói Anh ta có nói I missed the reception Tôi có mặt buổi chào hỏi Tôi lỡ buổi chào hỏi 61 I don’t have to work tomorrow 64 I couldn’t make it to the reception Nơi có ý chí, nơi có đường Máy photo bị hỏng Máy phát điện bị Có vấn đề với hỏng thiết bị công ty Máy móc không cắm điện Dây điện không kết nối Họ có vị trí trống Công ty tái cấu trúc Sự cống hiến bạn tạo thành công Page Hoàng TOEIC HP 01653137392 Đặt quảng cáo tạp chí Phát hành chuỗi quảng cáo Quảng cáo nhật báo Bắt đầu chiến dịch quảng cáo 65 place an advertisement in a newspaper 66 launch a series of new advertisements advertise in a daily start a new marketing campaign 67 Toys flew off the shelves The toy sale was a success Đồ chơi bay khỏi quầy Doanh số đồ chơi thành công 68 when business increase 69 Sales are slow 70 The price was too high 71 Business is very good when our sales improve Sales figures are low It was too expensive The company is doing well Kinh doanh tăng lên Việc bán hàng Giá đắt Kinh doanh tốt Việc bán hàng cải tiến Con số bán hàng thấp Nó đắt Công ty thể tốt 72 be awarded the account get a new client Được trao tài khoản Có khách hàng 73 win the contract bring in new business thắng hợp đồng Mang đến việc kinh doanh 74 cut costs by modernizing the assembly lines 75 to cover costs 76 Some stores are less profitable reduce costs by upgrading equipment to meet expenses Some stores are not bringing in enough money 77 postpone replacing some cars and limousines Cắt giảm chi phí đại hóa dây chuyền lắp ráp bao phủ giá Vài cửa hàng lợi nhuậnthấp Giảm chi phí nâng cấp thiết bị đáp ứng phụ phí Vài cửa hàng khôngmang lại đủ lợi nhuận delay the purchase of new vehicles hoãn việc thay vài ô tô xe sang hoãn việc mua phương tiện 78 The highway is starting to get crowded The traffic is getting heavier Đường trờ lên đông đúc Giao thông dần đông đúc 79 There isn’t much traffic The traffic is not heavy 80 change buses transfer to another bus 81 It skips that station 82 It’s just around the corner from the store It does not stop at that station It’s a short walk from the store Nơi có ý chí, nơi có đường Giao thông vắng vẻ Chuyển xe bus chuyển sang xe khác Bỏ qua nhà ga Nó xung quanh cửa hàng Không dừng nhà ga Một vài bước từ cửa hàng Page Hoàng TOEIC HP 01653137392 83 We have a special on oranges 84 The bag has a slight scratch 85 The camera lens is chipped Oranges are on sale The bag has a minor flaw The lens is damaged Cam giảm giá Túi có vết trầy nhẹ Kính camera bị sứt Túi có vết nứt nhỏ Ống kính camera bị hư hại Áo choàng sai kích cỡ 86 This coat is too small The coat is the wrong size Áo choàng nhỏ 87 I want to get a refund 88 The ingredients could be fresher I’d like to get my money back The ingredients are not good enough muốn hoàn tiền Thành phần nên thành phần không đủ tươi tốt 89 The firm is picking up the check The firm will cover the expenses Công ty lấy séc 90 My daughter is in bed with the flu 91 make plane reservations My daughter is sick book a flight Con gái bị ốm Sắp xếp chuyến bay 92 make sure the airplane reservation is set check on the flight arrangements Đảm bảo việc đặt vé máy bay Kiểm tra việc xếp chuyến bay 93 The flight doesn’t leave until nearly midnight 94 I plan to drive back The plane leaves late at night I’ll come back by car Máy bay cất cánh muộn vào lúc nửa đêm Tôi quay lại ô tô 95 wait at the gate to board the plane wait for boarding in the departure lounge Máy bay không cất cánh tận nửa đêm Tôi có kế hoạch quay xe lại Chờ ghế để lên máy bay 96 The flight took off late 97 book a room The flight was delayed reserve a room Tickets for the shows are not available 98 The shows are all sold out 99 I think her first book is a lot better 100 come back to this museum next month 101 Purchase goods I prefer the author’s first book return to this museum at another time buy mechandise Nơi có ý chí, nơi có đường Máy bay cất cánh muộn Công ty chi trả phụ phí Chờ lên máy bay phòng chờ khởi hành Chuyến bay bị hoãn Đặt phòng Buổi diễn hết vé Tôi nghĩ sách đầu cô ý tốt Vé cho buổi diễn ko Tôi thích sách tác giả Quay lại bảo tàng Quay lại bảo tàng vào tháng sau vào thời gian khác Mua hàng hóa Page Hoàng TOEIC HP 01653137392 102 30% off 103 bulletin board 104 take days 105 get a group discount 30% discount notice board in days save by coming together Nơi có ý chí, nơi có đường Giảm giá 30% Bảng tin Mất ngày ngày Giảm giá cho nhóm Tiết kiệm việc Page
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cụm từ TOEIC cực kỳ hữu ích, 100 cụm từ TOEIC cực kỳ hữu ích, 100 cụm từ TOEIC cực kỳ hữu ích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn