skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác văn THƯ lưu TRỮ ở TRƯỜNG PTDTNT điểu XIỂNG

17 368 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 20:59

BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN I Họ tên: Hoàng Thị Nhi Ngày tháng năm sinh: 10/10/1987 Nam, nữ: Nữ Địa chỉ: Ấp Nông Doanh, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai Điện thoại: 0613.721899; ĐTDĐ: 01689111964 Fax: Chức vụ: Văn thư Nhiệm vụ giao: Công việc hành Đơn vị công tác: Trường PTDTNT – THCS Điểu Xiểng E-mail: tuyethong_nhh@yahoo.com.vn TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO II - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cao đẳng - Năm nhận bằng: 2010 - Chuyên ngành đào tạo: Thư ký văn phòng KINH NGHIỆM KHOA HỌC III - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Văn thư Số năm có kinh nghiệm: 04 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: không MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo sư Sue McKemmish – Lưu trữ Quốc gia Úc nói: “ Lập Hồ sơ tốt từ khâu văn thư phục vụ tốt cho mục đích hành mục đích tương lai” Có thể nói, câu nói nói lên tất tầm quan trọng Công tác văn thư lưu trữ đơn vị Công tác văn thư lưu trữ lĩnh vực hoạt động quan trọng toàn hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo cung cấp thông tin văn có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quan góp phần cải cách thủ tục hành nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý giảm tối thiểu bệnh quan liêu giấy tờ Nó đóng vai trò quan trọng liên quan đến lĩnh vực hoạt động tồn quan Để thực tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm phổ biến, hướng dẫn, phản ánh tình hình lên quan cấp trên, trao đổi phối hợp với quan hữu quan, ghi lại kiện, vụ việc xảy trình hoạt động quan Vì quan công tác Văn thư – Lưu trữ lĩnh vực vô quan trọng, thiếu hoạt động quan dù lớn hay nhỏ Làm tốt công tác văn thư góp phần giải công việc quan nhanh chóng, chất lượng xác, đảm bảo nguyên tắc bí mật Đảng, Nhà nước quan tổ chức, giữ lại đầy đủ chứng hoạt động quan, đơn vị Với ý nghĩa tác dụng to lớn việc quản lý công tác văn thư lưu trữ cần thiết đòi hỏi phải có cán văn thư có trình độ, kiến thức định, kết hợp với phương châm “Học đôi với hành” phát huy tính sáng tạo, bồi dưỡng tính chủ động, xây dựng phong cách làm việc người cán văn phòng có phẩm chất đạo đức tốt yêu ngành yêu nghề Từ đó, thấy quan tâm làm tốt công tác văn thư lưu trữ góp phần bảo đảm cho hoạt động nhà trường thông suốt Nhờ góp phần nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước thúc đ ẩy nhanh chóng công cải cách hành Thiết nghĩ quan trường học cần phải có nhận thức đắn về vị trí vai trò công tác văn thư, lưu trữ để đưa biện pháp phù hợp nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ quan, đơn vị vào nề nếp góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà trường Vì vậy, chọn nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác văn thư lưu trữ trường PTDTNT Điểu Xiểng” nhằm góp phần giải công việc quan nhanh chóng, chất lượng xác II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận Công tác văn thư lưu trữ hoạt động nhà trường quan trọng, thể điểm sau: +Góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ nhiệm vụ trị nhà trường Đồng thời cung cấp thông tin khứ, cứ, chứng phục vụ cho hoạt động quản lý nhà trường +Giúp cho cán bộ, công chức nhà trường nâng cao hiệu suất công việc, giải xử lý nhanh chóng đáp ứng yêu cầu tổ chức, cá nhân Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc cách có hệ thống, qua cán bộ, công chức kiểm tra, rút kinh nghiệm góp phần thực tốt mục tiêu quản lý: suất, chất lượng, hiệu mục tiêu yêu cầu cải cách hành nhà nước nước ta +Tạo công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực phận, tổ chức đoàn thể, cá nhân nhà trường Góp phần giữ gìn cứ, chứng hoạt động quan, phục vụ việc kiểm tra, tra, giám sát +Góp phần bảo vệ bí mật thông tin có liên quan đến quan, tổ chức bí mật quốc gia Bất kì đơn vị hành nghiệp, dù lĩnh vực phải cần có phận văn thư lưu trữ Thực tế công tác văn thư - lưu trữ nhiều năm trước chưa quan tâm mức mà coi công việc vụ đơn Người ta chưa thấy vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng công tác văn thư – lưu trữ văn phòng quan đơn vị Cán công chức văn phòng chưa đào tạo đến nơi đến chốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nghiệp đổi công tác văn thư - lưu trữ Đề tài nghiên cứu phạm vi trường PTDTNT Điểu Xiểng, thông qua đề tài góp phần giúp nhân viên văn phòng nói chung, nhân viên văn thư trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ Để có văn mang tính xác cao, đòi hỏi người phụ trách công tác văn thư phải có kỷ xây dựng văn bản, cần nắm phương pháp soạn thảo văn vừa đầy đủ nội dung, vừa thể thức loại văn cụ thể Nhà nước quy định Để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, quản lý, giảng dạy học tập việc tìm kiếm văn lưu trữ đòi hỏi cần phải nhanh chóng, xác Mục đích đề tài nhằm giúp nhân viên văn thư tháo gỡ khó khăn vướng mắc nêu Cơ sở thực tiễn Trường PTDT nội trú Điểu Xiểng có phòng văn thư riêng, cán văn thư chuyên trách công tác lưu trữ bố trí ,tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng việc xây dựng ban hành văn bản, soạn thảo văn bản, báo cáo …phục vụ cho nhu cầu hoạt động quan Quản lý văn bản, thống chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, phát hành, phân loại văn bản, soạn thảo, trình ký, in lưu trữ đảm bảo yêu cầu chung quan hàng ngày xác, kịp thời Quản lý sử dụng dấu quan: Trực tiếp đóng dấu vào văn quan loại công văn, giấy tờ khác có chữ ký người có thẩm quyền tránh nhiệm Tổ chức quản lý giải văn đi, đến hàng ngày quan Trường có đầy đủ sở vật chất ,máy móc ,trang thiết bị phục vụ trình soạn thảo, in lưu giữ văn nhanh chóng , đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc quan ngày Như trình bày nội dung công tác văn thư đóng vai trò không nhỏ việc quản lý, giải công việc hàng ngày quan Nhưng trình thực gặp số thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: Công tác văn thư lưu trữ có đầy đủ hệ thống văn mang tính pháp lý Các văn đến chuyển trực tiếp vào hộp thư điện tử Trường Được quan tâm đạo trực tiếp Phòng Giáo dực Đào tạo quận Ninh Kiều Ban giám hiệu nhà trường Đảng, Chính quyền, ban ngành, đoàn thể nhân dân quan tâm đến giáo dục, có tinh thần đoàn kết hợp tác với nhà trường Đội ngũ thầy cô giáo động, nhiệt tình, có lực chuyên môn tốt, có ý thức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao Cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ kịp thời cho công tác quản lý, dạy học hoạt động khác *Khó khăn: Thời gian làm việc ngắn, kinh nghiệm chưa cao, thời gian đầu phải tiếp cận làm quen với công việc nên gặp khó khăn công tác xử lý vấn đề Tủ lưu trữ hồ sơ phục vụ cho công tác văn phòng trường thiếu Mặc dù cố gắng khắc phục, học hỏi, rút kinh nghiệm để vượt qua hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên vấn đề khó khăn cho người làm công tác văn thư lưu trữ trường PTDTNT Điểu Xiểng trường thành lập chưa có khuôn mẫu để theo làm trường cấp trung học sở lại trực thuộc Sở GD & Đ T Đồng Nai quản lý, văn đạo soạn thảo văn yêu cầu, đầy đủ nội dung, xác để trình ký; Số lượng văn đến nhiều để tìm văn lưu cách nhanh chóng vấn đề không dễ dàng Chính vấn đề xúc thúc đẩy tìm giải pháp thực cách nhanh chóng, hiệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 1) Biện pháp 1: Ứng dụng Công nghệ thông tin công tác Quản lý văn Ngày với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Internet, việc ứng dụng thành tựu nghiên cứu công nghệ thông tin vào hoạt động công tác quản lý hành nhà nước đem lại thành công hiệu to lớn Việc dần thay thế, tự động hóa, vi tính hóa thủ tục giấy tờ văn theo cách làm việc hành qua tạo phong cách lãnh đạo mới, cách thức việc đưa định mang tính chiến lược đồng thời hỗ trợ nhân viên văn thư hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ Hiện nay, nhà trường sử dụng phần mềm Quản lý văn Edu.vn Tất văn đi, văn đến cập nhật rõ ràng, dễ tìm, dễ quản lý - Giải pháp tối ưu cho công tác điều hành tác nghiệp, quản lý công văn Hệ thống Quản lý văn Edu.vn nhằm giúp nhân viên Văn thư soạn thảo, nhận gửi văn cách dễ dàng nhanh chóng nhằm tăng hiệu suất công việc hoạt động quản lý hồ sơ, văn Thêm vào đó, hệ thống giúp tạo môi trường làm việc quán, đơn giản, minh bạch cho phép quan, tổ chức, doanh nghiệp giải công việc cách hiệu Hệ thống Quản lý văn trường xây dựng hoàn toàn tảng công nghệ mã nguồn mở theo khuyến cáo sử dụng Bộ Thông tin Truyền thông, đảm bảo tính ổn định bảo mật cao, đảm bảo thông tin không bị tiết lộ cho người thẩm quyền, thông tin không bị thay đổi hay phá huỷ vận chuyển môi trường mạng - Công cụ đại tăng cường lực phục vụ tổ chức trường PTDTNT Điểu Xiểng Với Hệ thống cửa điện tử, nhà trường hướng đến mục đích tin học hóa nghiệp vụ xử lý hồ sơ văn bản, giảm thiểu thời gian thụ lý hồ sơ, cung cấp công cụ đại phục vụ khai thác cập nhật thông tin, nâng cao lực quản lý Hệ thống đóng vai trò công cụ hỗ trợ nhân viên Văn thư trình thụ lý hồ sơ nhằm nâng cao suất, giảm khối lượng công việc thủ công, cung cấp thông tin xác kịp thời, lúc Ngoài ra, hệ thống giúp tạo điều kiện cho lãnh đạo quản lý giám sát tình hình xử lý hồ sơ đơn vị, tổ chuyên môn cán nhân viên thuộc đơn vị Qua đưa định hợp lý kịp thời nhằm phục vụ tốt cho công việc trường PTDTNT Điểu Xiểng Hệ thống cửa điện tử xây dựng hoàn toàn tảng công nghệ mã nguồn mở, đảm bảo tính ổn định bảo mật cao Với giải pháp kể trên, trường PTDTNT Điểu Xiểng mong muốn góp sức vào mục tiêu chung theo hướng quản lý, nâng cao hiệu điều hành đảm bảo tính công khai, minh bạch nhằm quản lý tốt 2) Biện pháp 2: Quản lý hồ sơ nhân sự, hồ sơ học sinh phần mềm - Quản lý hồ sơ học sinh: Bất trường học có số lượng học sinh lớn, đòi hỏi phải có hệ thống quản lý, giám sát tình hình học tập, hạnh kiểm, điểm, khối, lớp Nếu quản lý cách thủ công đòi hỏi phải có phận quản lý cồng kềnh, việc quản lý giấy tờ gây nhiều bất lợi việc chỉnh sửa sai sót Nhưng thời đại mà công nghệ số chứng tỏ tiện lợi chiếm vai trò thiếu Do đó, nhà trường quản lý học sinh phần mềm trường học.edu nhằm mục đích giúp công việc văn thư nói riêng công việc quản lý nói chung bớt vất vả, tiết kiệm nguồn kinh phí mà hiệu lại cao Sau số hình ảnh phần mềm: + Giao diện phần mềm Quản lý học sinh vnedu.vn: + Quản lý Điểm học sinh: + Quản lý Hạnh kiểm học sinh: + Quản lý lớp học: + Liên hệ phụ huynh học sinh: Với phần mềm quản lý học sinh vnedu.vn, nhà trường nói chung nhân viên Văn thư nói riêng công việc quản lý, thống kê, báo cáo cách khoa học, nhanh gọn xác - Quản lý hồ sơ nhân sự: Hồ sơ cán bộ, công chức (gọi chung hồ sơ cán bộ) tài liệu pháp lý phản ảnh đầy đủ, trung thực mặt chủ yếu nguồn gốc, trình trưởng thành, phẩm chất, lực, phong cách mối quan hệ gia đình, xã hội người cán Hồ sơ cán tài liệu quan trọng Đảng, Nhà nước tổ chức, đoàn thể, quan nào; phản ảnh trung thực thân người cán bộ, hồ sơ cán cần quản lý chặc chẽ, khoa học đảm bảo tốt cho việc quản lý, sử dụng khai thác có hiệu Đối với vấn đề tổ chức quản lý hồ sơ cán phải tuân thủ theo nguyên tắc bất di, bất dịch là: “Mọi cán làm việc quan phải có hồ sơ đầy đủ” Để đảm bảo nguyên tắc quan trọng cần phải biết loại tài liệu cần có hồ sơ cán bộ: + Quyển lý lịch cán bộ: Theo quy định Bộ nội vụ kèm theo Quyết định số 06/2007/Q Đ/BNV ngày 18/06/2007 cán phải tự khai lý lịch + Các bổ sung lý lịch: Mỗi cán tiến hành khai lý lịch có giai 10 đoạn lịch sử thân chốt tương ứng với thời điểm định, việc bổ sung lý lịch theo yêu cầu quan quản lý tuỳ theo thời điểm việc làm xem nhẹ Việc có làm thường xuyên việc quản lý cán thật có hiệu + Các định có liên quan đến nhân như: định thuyên chuyển, điều động, nâng bậc lương, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, v…v + Các tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá cán hàng năm : Đi kèm theo kết luận, đánh giá cấp có thẩm quyền cán thuộc thẩm quyền + Các tài liệu khác bao gồm như: sổ BHXH, giấy khai sinh, văn bằng, chứng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận trị, nghiệp vụ tình trạng sức khoẻ + Các đơn thư có liên quan đến thân cá nhân cán (nếu có) Một điều cần phải quan tâm đến tài liệu thuộc hồ sơ cán phải làm theo mẫu thống Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn thực (sự thống mẫu hồ sơ góp phần khắc phục dần khuyếm khuyết cách quản lý hồ sơ cán ) Việc quản lý hồ sơ nhân điểm dừng hồ sơ lý lịch hồ sơ giấy tờ, CNTT phát triễn, việc quản lý hồ sơ tìm kiếm cách dễ dàng Hiện nhà trường sử dụng phần mềm PMIS để quản lý nhân Tất thông tin, báo cáo định kỳ nhân nhà trường thực cách khoa học, xác Phần mềm công cụ hữu ích, nhanh gọn tránh tình trạng quan liêu giấy tờ Sau đây, số hình ảnh phần mềm quản lý nhân PMIS: + Trang chủ hệ thống quản lý nhân PMIS: 11 + Hồ sơ Cán bộ, công chức: Lý lịch Cán công chức viên chức rõ ràng, thường xuyên truy cập thông tin kiểm tra + Thống kê, báo cáo: Phần mềm PMIS công cụ thống kê báo cáo khoa học, xác Nhân viên thời gian làm thủ công, cần kiểm tra thông tin xuất Excel Chỉ cần thao tác nhẹ nhàng vậy, nhà trường báo cáo nhân theo yêu cầu 12 + Mẫu báo cáo thống kê số liệu: Như vậy, nói Phần mềm quản lý cán công chức, viên chức PMIS nhà trường sử dụng giải pháp tổng thể giúp việc quản lý cán công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán công chức, viên chức 3) Biện pháp 3: Sắp xếp hồ sơ khoa học Được quan tâm Lãnh đạo trường, công việc văn thư dần cải thiện đạt hiệu cao nhờ ứng dụng Công nghệ thông tin Tuy nhiên, có 13 hồ sơ, sổ sách phải lưu phằng phương pháp truyền thống nhằm đảm bảo tính pháp lý Do đó, việc xếp hồ sơ khoa học vấn đề cần quan tâm để công việc văn thư đạt hiệu cao Sau có giải pháp lập Hồ sơ: - Chọn tủ hồ sơ hành chính văn phòng: + Dùng tủ hồ sơ có nhiều ngăn: Với tủ có nhiều ngăn phù hợp với kích thước loại hồ sơ khác Mỗi ngăn bạn dán giấy bên phân chia theo loại hồ sơ để dễ dàng quản lý tìm kiếm + Dùng tủ hồ sơ treo tường: Trong văn phòng có không gian nhỏ, nên dùng tủ hồ sơ treo tường Loại tủ vừa tiết kiệm không gian, giá thành không đắt mà giải nhiều hồ sơ bạn cần lưu trữ mà không gian hẹp +Sử dụng mẩu giấy ghi chú: Giấy note loại giấy không phép thiếu người làm hành văn phòng Mỗi loại giấy có kích thước màu sắc khác nhau, bạn dùng cho loại hồ sơ ghi khác - Phân loại hồ sơ: Nếu bạn để chồng chất, lẫn lộn loại hồ sơ mà không phân loại việc lẫn, thất lạc không tìm thấy hồ sơ điều dễ dàng gặp phải Chúng ta cần phải phân loại loại hồ sơ: + Phân loại theo chủ đề: Nếu loại hồ sơ bạn nên phân chia theo chủ đề chi tiết để dễ quản lý tìm kiếm: báo cáo, quảng cáo, kế hoạch… + Phân loại theo cụm: Trong loại chủ đề nên chia nhỏ hồ sơ theo cụm ví dụ như: cụm quý 1, cụm quý 2, cụm quý 3, cụm + Phân loại theo nhóm: Trong cụm hồ sơ nên chia nhỏ theo nhóm ví dụ như: nhóm quý 1, nhóm quý 2, nhóm quý 3, nhóm quý - Sắp xếp hồ sơ:s Sắp xếp hồ sơ khoa học giúp tìm kiếm cần cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian Nên xếp theo cách sau: 14 + Sắp xếp theo thời gian: sử dụng giấy ghi thời gian diễn ra, xếp theo thứ tự từ trước đến sau để tìm kiếm cách nhanh + Sắp xếp theo mẫu tự: Sắp xếp dựa theo thứ tự mẫu tự (A,B,C…) hồ sơ + Sắp xếp theo tính chất: Sắp xếp dựa theo tính chất hồ sơ: hồ sơ chưa giải quyết, giải xong, phản hồi… - Lập danh mục hồ sơ: Danh mục hồ sơ liệt kê cách hệ thống hồ sơ đơn vị Nhờ vào danh mục mà xếp, quản lý tra cứu hồ sơ nhanh chóng + Tạo danh mục cụ thể, xác: Bạn nên tạo danh mục cụ thể đưa sơ đồ vào máy tính Khi cần tìm bạn tra nhanh máy tính biết hồ sơ nằm tủ tài liệu nào, ngăn số + Danh mục hồ sơ phải cập nhật thường xuyên: Không phải đưa danh mục xong xong mà bạn cần phải đối chiếu, cập nhật thường xuyên có bổ sung hồ sơ - Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ phải lưu trữ vào vị trí định để cần truy cập nhanh chóng Hãy làm hồ sơ vị trí hồ sơ để tra cứu tìm cách nhanh cần + Dùng bút chì đánh số góc phải hồ sơ lưu trữ + Bên tập lưu trữ có nhãn loại hồ sơ, số thứ tự + Vào bảng tính Excel để lập số lưu trữ hồ sơ, có thích bên cạnh, dùng chức siêu liên kết (Hyperlink) để liên kết với tập tin hình ảnh cần lưu Như cần xem lại hồ sơ cần nhấp vào số lưu trữ hồ sơ có đặt chức siêu liên kết + Nên lưu tập hồ sơ vào đĩa CD-ROM Nếu máy vi tính văn phòng có ổ CD-Read and Write tốt IV HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI Qua thời gian thực công tác văn thư lưu trữ, biện pháp đề tài góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà trường Nâng cao tinh thần đoàn kết, thống hợp tác cộng đồng trách nhiệm tất 15 thành viên tổ văn phòng, phối hợp hỗ trợ tốt cho tổ chức đoàn thể, công tác soạn thảo văn điều hành, đạo chuyên môn nghiệp vụ Trước lưu trữ theo truyền thống giấy, số lượng văn đến nhiều, để tìm văn lưu tốn nhiều thời gian Từ tìm cách lưu trữ nay, lưu máy, sử dụng liên kết, công cụ tìm kiếm trình bày để tìm văn lưu, nhanh chóng hiệu Kết hoạt động trường thông suốt, đảm bảo thông tin tốt chủ trường đường lối Đảng; sách pháp luật Nhà nước, quản lý, điều hành, đạo cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác báo cáo, thống kê nhà trường thực đầy đủ, kịp thời, xác đáp ứng tốt theo yêu cầu cấp V ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Việc đem kinh nghiệm công tác quản lý hồ sơ cán trao đổi với CBQL trường học đồng tình, trí cao Thành công việc quản lý hồ sơ thể cụ thể rõ nét Vấn đề thành công trường Phổ thông dân tộc nội trú mà áp dụng có hiệu Trường THCS & THPT trường tư thục khác toàn tỉnh Bước đầu khắc phục khó khăn góp phần nâng cao hiệu công tác văn thư Đây kinh nghiệm thân rút trình công tác Với kinh nghiệm nêu trên, năm qua nhiều giúp quản lý bước đầu có hiệu mặt quản lý hồ sơ đơn vị cấp trường giúp cho việc quản lý hồ sơ chặt chẽ hơn, hiệu khai thác thông tin Tuy nhiên biết công tác văn thư không đơn giản, người làm công tác văn thư có lòng kiên trì, nhẫn nại mà phải biết trau dồi kiến thức theo xu đại hóa hoàn thành công việc Với kinh nghiệm rút nêu hy vọng ngày, ngày với vốn sống thực tế tiếp tục bổ sung thêm giải pháp công tác văn thư Với khả nhiều hạn chế, xin 16 góp chút công sức vào công đổi công tác văn thư lưu trữ trường học VI: TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 01/2011/TT-BNV Bộ nội vụ việc hướng dẫn thể thức kỹ thuật soạn thảo văn Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ công tác văn thư Công văn 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 Cục văn thư lưu trữ V/v Hướng dẫn quản lý văn đi, văn đến NGƯỜI THỰC HIỆN 17
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác văn THƯ lưu TRỮ ở TRƯỜNG PTDTNT điểu XIỂNG , skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác văn THƯ lưu TRỮ ở TRƯỜNG PTDTNT điểu XIỂNG , skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác văn THƯ lưu TRỮ ở TRƯỜNG PTDTNT điểu XIỂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay