skkn vận DỤNG GOOGLE APPS và GOOGLE CLASSROOM vào dạy học TÍCH cực TIN học 11 bài tập KIỂU xâu

23 509 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 15:19

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “VẬN DỤNG GOOGLE APPS VÀ GOOGLE CLASSROOM VÀO DẠY HỌC TÍCH CỰC TIN HỌC 11 - BÀI TẬP KIỂU XÂU” Người thực hiện: Nguyễn Sa Duy Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: TIN HỌC  - Lĩnh vực khác:  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2015 - 2016 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Sa Duy Ngày tháng năm sinh: 17/01/1982 Nam, nữ: Nam Địa chỉ: Kp1 – Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai Điện thoại: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0933.482.650 Fax: E-mail: saduy@nhc.edu.vn Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Nhiệm vụ giao (quản lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…): Tổ trưởng tổ Tin học, giảng dạy môn Tin học khối 12, 11 Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân - Năm nhận bằng: 2005 - Chuyên ngành đào tạo: Tin học III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Số năm có kinh nghiệm: 11 - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: Năm 2014: Sử dụng bảng Active Board kết hợp phần mềm tương tác ActivInspire giảng dạy Tin học 10 Năm 2015: Tổ chức kiểm tra Trắc nghiệm WONDERSHARE QUIZCREATOR 4.5 lớp học trực tuyến ENGRADE Trang BM03-TMSKKN Tên SKKN: VẬN DỤNG GOOGLE APPS VÀ CLASSROOM VÀO DẠY HỌC TÍCH CỰC TIN HỌC 11 – BÀI TẬP KIỂU XÂU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin có đóng góp việc đổi phương pháp dạy học nhà trường Đặc biệt công nghệ “Điện Toán Đám Mây”, cụ thể Google Apps – sản phẩm miễn phí hãng Google tạo hội tốt để sở giáo dục tiếp cận với công nghệ dạy học đại Từ tháng năm 2014, hệ thống quản lý lớp học Google Classroom đời, cho phép Quản trị viên giáo viên quản lý lớp học theo chương trình Khi sử dụng Google Classroom, người giáo viên sử dụng tạo công cụ để giúp làm việc dễ dàng với Lớp học: tạo lớp học mở rộng với giáo viên, đồng hóa với thông tin học sinh, xem tất lớp học mình… Ở đơn vị trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh nay, việc sử dụng công cụ Google Apps triển khai mạnh mẽ hầu hết hoạt động nhà trường Hệ thống Email nội bộ, Lịch (làm báo giảng); Speadsheet để báo cáo hoạt động chuyên môn, chủ nhiệm; Group để làm việc nhóm… Với lí trên, mạnh dạn triển khai ứng dụng Google Apps Google Classroom vào công việc giảng dạy Trang II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận: Quyết định số 698/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 có nêu: “… Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (sau viết tắt CNTT) yếu tố then chốt có ý nghĩa định việc phát triển ứng dụng CNTT Phát triển nguồn nhân lực CNTT phải đảm bảo chất lượng, đồng bộ, trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao Phát triển nguồn nhân lực CNTT phải gắn kết chặt chẽ với trình đổi giáo dục đào tạo…” Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012 nêu: “…Triển khai áp dụng CNTT dạy học, hỗ trợ đổi phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT môn học cách hiệu sáng tạo nơi có điều kiện thiết bị tin học; xây dựng nội dung thông tin số phục vụ giáo dục; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet người học; tạo điều kiện để người học học nơi, lúc, tìm nội dung học phù hợp; xoá bỏ lạc hậu công nghệ thông tin khoảng cách địa lý đem lại Cụ thể là: Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn trình chiếu, giảng điện tử giáo án máy tính Khuyến khích giáo viên, giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy qua website sở giáo dục qua Diễn đàn giáo dục Website Bộ ” Công văn Số: 2102/SGDĐT-GDTrH Sở Giáo Dục & Đào Tạo “V /v Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục trung học phổ thông năm học 2015-2016” có nêu: “…Tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vận dụng kiến thức, kĩ học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 Bộ GDĐT Công văn số 2507/SGDĐT- GDTrH ngày 27 tháng10 năm 2014 Sở GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp thực hành, dạy học theo dự án môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học…” Trang Cơ sở thực tiễn: Đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm hoạt động, học sinh chủ động khám phá kiến thức dẫn dắt người thầy, nên người thầy phải hướng dẫn em cách tự học, tự nghiên cứu Đồng thời, phải phát huy tối đa tác dụng phương tiện, thiết bị vào trình dạy học Việc ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) vào dạy học trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông qua máy tính, máy chiếu, Email mang lại hiệu định công tác giảng dạy Vậy làm vừa phát huy tính tích cực học sinh, vừa phát huy hiệu ứng dụng CNTT dạy học? Kết hợp ứng dụng Google Apps Google Classroom quản lý lớp học giải pháp cải tiến để giải vấn đề nêu Trang III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Triển khai ứng dụng Google Apps: - Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh mua tên miền www.nhc.edu.vn đăng kí dịch vụ Google Apps từ năm 2011 - Nhà trường cấp tài khoản E-mail cho toàn giáo viên, nhân viên trường học sinh số lớp, đến có khoảng 500 tài khoản Email cấp - Đầu năm học, tổ chức tập huấn ứng dụng Google Apps cho tất lớp cấp hệ thống E-mail nội tuần từ 24/08/2015 đến 29/08/2015, gồm nội dung chính: + Tạo, làm việc với Group – nhóm làm việc thông qua công cụ Google Groups để thuận lợi việc tổ chức dạy học, ví dụ Group “Lớp 11A1” thành viên lớp 11A1 giảng dạy + Với Google Groups, người học tham gia thảo luận chủ đề, tạo nhóm hỏi đáp hỗ trợ trình học, đọc đăng nhóm thông qua giao diện trực tuyến E-mail + Tổ chức thực chia tài liệu học tập thông qua Google Docs - ứng dụng hỗ trợ soạn thảo văn phòng trực tuyến Google Apps Trang Triển khai ứng dụng Google Classroom: - Giáo viên đăng kí lớp học Google Classroom, cách đăng nhập vào địa chỉ: https://classroom.google.com tài khoản Gmail - Thêm học sinh vào lớp học mình: + Chọn lớp học giáo viên muốn học sinh tham gia, cung cấp mã lớp cho học sinh thông qua Google Groups Ở đây, tạo lớp học có tên “Lớp 11A1” để thực trình giảng dạy, trao đổi học với em học sinh lớp 11A1 + Sau đó, học sinh tham gia vào lớp học cách truy cập vào đường link Email chọn “Tham Gia” Trang + Lúc học sinh thành viên lớp học với thông tin: Tên giáo viên lớp học, bạn thành viên lớp… Trang Tổ chức dạy học tích cực Google Classroom Sau học xong “Xâu Kí Tự” chương trình Tin học 11, để chuẩn bị cho tiết tập hiệu cao Tôi đưa toán sau: “Khi họ tên học sinh nhập vào từ bàn phím không qui cách: có chứa kí tự trắng dư thừa Hãy đưa cách xử lý kí tự trắng dư thừa tách lấy phần tên học sinh?” Bước 1: Giáo viên đăng tập lên cho lớp học - Giao cho học sinh lớp học tạo trên, yêu cầu học sinh ý tới thời gian hoàn thành - Tạo phiếu học tập gửi cho học sinh thông qua Google Docs Trang Bước 2: Thực trao đổi học trực tuyến - Bước quan trọng dạy học tích cực - Học sinh thực yêu cầu giáo viên thông qua tài khoản thành viên lớp học gửi tới Gmail + Đề xuất phương án để giải toán phiếu học tập mà giáo viên gửi thông qua Google Docs + Có thể đưa nhận xét, câu hỏi ngược lại trao đổi trực tuyến với giáo viên phiếu học tập - Trong thời gian thực yêu cầu học sinh, giáo viên đưa chuỗi câu hỏi gợi mở như: Câu hỏi 1: Thế kí tự trắng dư thừa? Yêu cầu học sinh phải trả lời kí tự trắng nằm đầu xâu, cuối xâu, kí tự trắng liên tiếp Câu hỏi 2: Vậy xác định dấu hiệu có kí tự trắng dư thừa xử lý chúng nào?  Học sinh phải đưa hàm Pos để xác định vị trí, thủ tục Delete để xử lý, hàm length lấy độ dài xâu: + Ở đầu: If POS(kí tự trắng, xâu họ tên)=1 Then Delete(xâu họ tên,1,1); + Ở cuối: If POS(kí tự trắng, xâu họ tên)=length(xâu họ tên) Then Delete(xâu họ tên, length(xâu họ tên),1); Trang 10 + kí tự trắng liên tiếp nhau: If POS(2 kí tự trắng, xâu họ tên) < >0(khác 0) Then Delete(xâu họ tên, POS(2 kí tự trắng, xâu họ tên),1); Câu hỏi 3: Nếu qua xử lý lệnh mà kí tự trắng dư thừa làm nào?  Học sinh: sử dụng câu lệnh lặp “While …Do…” HOẶC lệnh FOR để giải triệt để + Ở đầu: WHILE POS(kí tự trắng, xâu họ tên)=1 DO Delete(xâu họ tên,1,1); + Ở cuối: WHILE POS(kí tự trắng, xâu họ tên)=length(xâu họ tên) DO Delete(xâu họ tên, length(xâu họ tên),1); + kí tự trắng liên tiếp nhau: WHILE POS(2 kí tự trắng, xâu họ tên) < >0 DO Delete(xâu họ tên, POS(2 kí tự trắng, xâu họ tên),1); Câu hỏi mở rộng vấn đề: Nếu xâu họ tên xử lý kí tự trắng dư thừa, làm để tách phần tên học sinh khỏi xâu họ tên ban đầu?  Học sinh:sử dụng hàm COPY (s, pos, num): chép xâu s, num ký tự vị trí pos + Xác định đâu tên xâu họ tên?  Lấy từ kí tự cuối ngược vị trí kí tự trắng +1 + Cách tìm kí tự trắng đó?  Đặt biến s biến xâu họ tên i:=length(s); While S[i]< > kí tự trắng Do i:=i-1; Sau thực khối lệnh này, vị trí kí tự trắng cần tìm i + Hãy viết lệnh lấy phần tên ra?  COPY(s,i+1,length(s)-i) Yêu cầu học sinh hoàn thiện tập chương trình mô Pascal, gợi ý kí tự trắng viết #32 Trang 11 PROGRAM XULY_XAU; USES CRT; VAR S,TEN:STRING; I:INTEGER; BEGIN CLRSCR; {NHẬP XÂU} WRITELN(‘NHAP HO TEN BAT KY CUA HOC SINH’); READLN(S); {XỬ LÝ KÍ TỰ TRẮNG DƯ THỪA} WHILE S[1]=#32 DO DELETE(S,1,1); WHILE S[LENGTH(S)]=#32 DO DELETE(S,LENGTH(S),1); WHILE POS(' ',S)0 DO DELETE(S,POS(' ',S),1); WRITELN(S); {TÁCH LẤY PHẦN TÊN} I:=LENGTH(S); TEN:=COPY(S,I+1,LENGTH(S)-I); WRITELN(TEN); READLN; END Có thể đặt thêm câu hỏi tương tự cho phần Họ, chữ lót để học sinh nắm vững kiến thức học khả xử lý tình Trang 12 - Theo dõi tiến trình thực yêu cầu học sinh, đưa thông báo cho học sinh chưa thực yêu cầu Bước 3: Thực chấm điểm trả cho học sinh Sau học sinh hoàn thành tập đến hạn nộp bài, giáo viên thực chấm điểm trả cho học sinh - Chọn danh sách học sinh nộp để chấm điểm trả cho học sinh - Mở phiếu học tập học sinh nộp để sử dụng tính bình luận để nhận xét phần câu trả lời mà học sinh thực Trang 13 IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Google Apps -Việc trao đổi thông tin trình dạy – học thực nhanh chóng, cập nhật kịp thời, sử dụng quán thông qua hệ thống Email -Tạo kênh học tập mà vai trò người học nâng cao, yêu cầu tính tích cực trình học -Việc trao đổi tài liệu học tập, nội dung yêu cầu chia sẻ đến tất thành viên hoàn toàn miễn phí thuận lợi Google Classroom -Ứng dụng quản lý lớp học thuận lợi tích hợp Google Mail, Google Docs, Google Drive… - Giúp người thầy quản lý lớp dễ dàng file tập, tài liệu, phiếu điểm lưu Google Drive - Giáo viên theo dõi lớp học đâu, cần thông quan hệ thống internet, thông báo, trao đổi diễn tức thời -Ứng dụng triển khai cho Android IOS nên việc tiếp cận thực vô thuận lợi Trong giảng dạy Tin học -Thực tinh thần đổi mới, lấy người học làm trung tâm - Phát huy tính tích cực học sinh - Điện thoại Smartphone tương đối thông dụng nên việc áp dụng dễ dàng, tạo hứng thú cho học sinh học tập môn Trang 14 V ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG - Ứng dụng công cụ Google Apps vào dạy học góp phần nâng cao hiệu giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Việc triển khai nhóm ứng dụng trở nên dễ dàng với phổ biến internet, smartphone, laptop… Tuy nhiên, đề tài tương đối với giáo viên, đặc biệt khâu soạn giảng có tính tương tác cao, dẫn dắt em tìm hiểu vấn đề nhiều khó khăn - Đề tài mở rộng áp dụng cho tất dạy môn Tin học môn khác sách Google áp dụng cho giáo dục miễn phí Trang 15 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Hoàng Phương (2012) Định hướng giáo viên sử dụng máy tính, Internet dạy học Tạp chí Khoa Học ĐHSP TPHCM số 37 Huy Hoàng (2014) Ứng dụng hỗ trợ công việc Google Tạp chí PC World VN Quách Tuấn Ngọc (2007) Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Nhà xuất Thống Kê NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký tên ghi rõ họ tên) Nguyễn Sa Duy Trang 16 BM01b-CĐCN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2016 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2015-2016 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG GOOGLE APPS VÀ CLASSROOM VÀO DẠT HỌC TÍCH CỰC TIN HỌC 11 – BÀI TẬP KIỂU XÂU Họ tên tác giả: Nguyễn Sa Duy Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Họ tên giám khảo 1: Chức vụ: Giáo viên Tin học Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Số điện thoại giám khảo: * Nhận xét, đánh giá, cho điểm xếp loại sáng kiến kinh nghiệm: Tính - Đề tài mẽ - Cách tiếp cận hoàn toàn dạy học - Đổi phương pháp dạy học Điểm: 4,5/6,0 Hiệu - Phát huy tính tích cực học sinh - Tạo hứng thú cho học sinh môn học tương đối khô khan Pascal - Giáo viên phân hóa học sinh thông qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt Điểm: 5,5/8,0 Khả áp dụng - Có thể áp dụng cho nhiều lớp, số môn khác - Vận dụng vào thực tiễn tương đối dễ dàng với phát triển khoa học bùng nỗ internet Điểm: 4,0/6,0 Nhận xét khác (nếu có): Tổng số điểm: 14/20 Xếp loại: Khá Phiếu giám khảo đơn vị đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định Sở Giáo dục Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin, có ký tên xác nhận giám khảo đóng kèm vào sáng kiến kinh nghiệm liền trước Phiếu đánh giá, chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm giám khảo GIÁM KHẢO (Ký tên, ghi rõ họ tên) Trang 17 BM01b-CĐCN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2016 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2015-2016 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG GOOGLE APPS VÀ CLASSROOM VÀO DẠT HỌC TÍCH CỰC TIN HỌC 11 – BÀI TẬP KIỂU XÂU Họ tên tác giả: Nguyễn Sa Duy Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Họ tên giám khảo 1: Chức vụ: Giáo viên Tin học Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Số điện thoại giám khảo: * Nhận xét, đánh giá, cho điểm xếp loại sáng kiến kinh nghiệm: Tính - Đề tài mẽ, chưa áp dụng đơn vị trước - Cách tiếp cận hoàn toàn dạy học - Đổi phương pháp dạy học Điểm: 4,5/6,0 Hiệu - Phát huy tính tích cực học sinh - Tạo hứng thú cho học sinh môn học tương đối khô khan, khó Pascal - Giáo viên phân hóa học sinh thông qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt - Dễ dàng phát để bồi dưỡng học sinh có khiếu Tin học Điểm: 6,0/8,0 Khả áp dụng - Có thể áp dụng cho lĩnh vực khác - Vận dụng vào thực tiễn tương đối dễ dàng với bùng nỗ internet Điểm: 4,0/6,0 Tổng số điểm: 14,5/20 Xếp loại: Khá Phiếu giám khảo đơn vị đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định Sở Giáo dục Đào tạo; ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin, có ký tên xác nhận giám khảo đóng kèm vào sáng kiến kinh nghiệm liền trước Phiếu nhận xét, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm đơn vị GIÁM KHẢO (Ký tên, ghi rõ họ tên) Trang 18 BM01b-CĐCN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2016 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2015-2016 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG GOOGLE APPS VÀ CLASSROOM VÀO DẠT HỌC TÍCH CỰC TIN HỌC 11 – BÀI TẬP KIỂU XÂU Họ tên tác giả: Nguyễn Sa Duy Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) - Đề giải pháp thay hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đắn  - Đề giải pháp thay phần giải pháp có, bảo đảm tính khoa học, đắn  - Giải pháp gần áp dụng đơn vị khác chưa áp dụng đơn vị mình, tác giả tổ chức thực có hiệu cho đơn vị  Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Giải pháp thay hoàn toàn mới, thực toàn ngành có hiệu cao  - Giải pháp thay phần giải pháp có, thực toàn ngành có hiệu cao  - Giải pháp thay hoàn toàn mới, thực đơn vị có hiệu cao  - Giải pháp thay phần giải pháp có, thực đơn vị có hiệu  - Giải pháp gần áp dụng đơn vị khác chưa áp dụng đơn vị mình, tác giả tổ chức thực có hiệu cho đơn vị  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào ô dòng đây) - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết không chép tài liệu người khác chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ Tổ trưởng Thủ trưởng đơn vị xác nhận sáng kiến kinh nghiệm tổ chức thực đơn vị, Hội đồng khoa học, sáng kiến đơn vị xem xét, đánh giá, cho điểm, xếp loại theo quy định NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN (Ký tên ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu đơn vị) Trang 19 Nguyễn Sa Duy Phan Quang Vinh MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý Mẫu áp dụng cho báo cáo sáng kiến, cải tiến cá nhân đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, đăng ký Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học áp dụng cho sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Hội thi giáo viên dạy dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp; đề tài nghiên cứu khoa học (trừ đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng), tiểu luận, luận văn tốt nghiệp phải viết tóm tắt theo mẫu để gửi Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cá nhân xét công nhận mức độ đánh giá công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học cán quản lý Trong sáng kiến kinh nghiệm phải trình bày đầy đủ thể rõ 03 yêu cầu: tính mới, hiệu khả áp dụng Quy định thẩm định, đánh giá, công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, áp dụng công nghệ mới, đồ dùng, đồ chơi Giáo dục Đào tạo báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Sáng kiến kinh nghiệm phải trình bày thể thức kỹ thuật trình bày văn Soạn thảo máy vi tính in giấy khổ A4; quy định canh lề: Trên 2,0 cm, 1,5 cm, phải 3,0 cm, trái 1,5 cm; Font chữ Việt Nam UNICODE (Times New Roman); size chữ 14pt; giãn cách dòng đơn (single); giãn cách đoạn 6pt Toàn văn sáng kiến kinh nghiệm chuyển thành file PDF gửi Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Giáo dục Đào tạo để thẩm định đăng tải Website Sở Tất biểu mẫu đóng thành tập theo thứ tự: Bìa (BM01-Bia SKKK), Lý lịch khoa học (BM02-LLKHSKKN), Thuyết minh đề tài (BM03-TMSKKN), Phiếu đánh giá, chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm 02 giám khảo đơn vị (BM01b-CĐCN), Phiếu nhận xét, đánh giá đơn vị (BM04NXĐGSKKN) Các sản phẩm gửi kèm sáng kiến kinh nghiệm (chưa thể in sáng kiến kinh nghiệm) đĩa CD DVD (không nhận đĩa mềm), hình ảnh đóng gói 01 phong bì bên có dán nhãn theo mẫu (BM 01-Bia SKKN), mô hình gửi kèm sáng kiến kinh nghiệm phải đóng thùng, bên có dán nhãn theo mẫu (BM 01-Bia SKKN) Toàn file soạn thảo, file sản phẩm sử dụng phần mềm tin học, phim ảnh phải đóng gói chung vào 01 Thư mục (Folder) gửi nhà trường để chuyển cho Hội đồng Khoa học Sở GD&ĐT Cách đặt tên file sáng kiến kinh nghiệm tên Thư mục quy định sau: SKKNnam_MON/LINHVUC_Hovatentacgia_Tendonvi (Ví dụ: SKKN2016_VAN_NguyenVanA_THPTNgoQuyen) Cách đặt tên Folder tương tự đặt tên file sáng kiến kinh nghiệm Trang 20 Mỗi sáng kiến kinh nghiệm cá nhân, số lượng nộp Sở Giáo dục Đào tạo theo quy định phải có lưu đầy đủ nội dung, biểu mẫu (như nộp Sở Giáo dục Đào tạo) đơn vị Quy định việc tiếp tục sử dụng lại sáng kiến kinh nghiệm tác giả để cải tiến thay giải pháp đề tài: Không sử dụng lại nguyên văn tên đề tài, nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ phần sáng kiến kinh nghiệm mới; trích dẫn lại số vấn đề có liên quan cần nghiên cứu, tổ chức thực để cải tiến thay giải pháp khác; liền sau nội dung trích dẫn phải có thích (như đề cập sáng kiến kinh nghiệm thân năm học ……….); thông tin, số liệu minh chứng thực tế phải cập nhật Các nội dung cũ không chấm điểm Quy định sử dụng tài liệu tham khảo đưa vào nội dung sáng kiến kinh nghiệm: a) Sử dụng phần Cơ sở lý luận với mục đích để so sánh, đánh giá giải pháp thay giải pháp cải tiến tác giả b) Sử dụng phần Tổ chức thực để áp dụng giải pháp có với điều kiện kèm theo nội dung nhận định, phân tích, đánh giá đưa giải pháp cải tiến tác giả giải pháp có tác giả áp dụng c) Phần giả thiết nghiên cứu, kết nghiên cứu, kết luận, khuyến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo d) Khi sử dụng tài liệu tham khảo đưa vào nội dung sáng kiến kinh nghiệm, nguồn trích dẫn phải ghi nhận liền sau thông tin sử dụng (hình vẽ, sơ đồ, công thức, đoạn nguyên văn, ) Cách ghi: “Phần trích dẫn đặt ngoặc kép”, [số TLTK] đặt ngoặc vuông (số TLTK số thứ tự phần Danh mục tài liệu tham khảo tác giả sử dụng ghi nội dung sáng kiến kinh nghiệm) Việc ghi nguồn trích dẫn phải theo thứ tự tài liệu tham khảo danh mục Tài liệu tham khảo đặt ngoặc vuông, cần có số trang, ví dụ [1, 14-15] (trong đó, số thứ tự phần Danh mục tham khảo, 1515 số trang tài liệu tham khảo tác giả sử dụng sáng kiến kinh nghiệm); [2, 20-25] (trong đó, số thứ tự phần Danh mục tham khảo, 20-25 số trang tài liệu tham khảo tác giả sử dụng sáng kiến kinh nghiệm) đ) Cách lập Danh mục tài liệu cuối sáng kiến kinh nghiệm (Tài liệu trích dẫn sáng kiến kinh nghiệm phải có Danh mục tài liệu tham khảo tài liệu liệt kê Danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn sáng kiến kinh nghiệm): + Đối với Tài liệu tham khảo báo tạp chí, tập san trình bày sau: Họ tên tác giả viết đầy đủ tên người Việt Nam; Họ (viết đầy đủ), tên gọi tên đệm (viết tắt) tên người nước Nếu báo có nhiều tác giả, cần ghi tên tác giả đầu cộng (et al-tiếng Anh), năm xuất (trong ngoặc đơn) Tên báo Tên tạp chí, tập san (ghi nghiêng), tập (số, dấu ngăn cách, đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), số trang (gạch nối hai số, dấu chấm kết thúc) Ví dụ: Trang 21 Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn cộng (2010) Đột biến gen mã hóa EGFR ung thư phổi Tạp chí nghiên cứu y học, 3, 30-37 Amanda B.R, Donna P.A, Robin J.L et al (2008) Total prostate specific antigen stability confirmed after long-term storage of serum at -80C J.Urol, 180(2), 534-538 + Đối với tài liệu tham khảo chương (một phần) sách ghi sau: Họ tên tác giả quan ban hành; năm xuất (đặt ngoặc đơn) Tên phần (hoặc chương), Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên), lần xuất (chỉ ghi mục với lần xuất thứ hai trở đi), nhà xuất (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất (ghi tên thành phố, ghi tên quốc gia), tập, trang Nếu sách có hai tác giả sử dụng chữ (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả Nếu sách có tác giả trở lên ghi tên tác giả thứ cụm từ cộng (hoặc et al.) Ví dụ: Kouchoukos N.T (2013) Postoperative care Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249 + Đối với tài liệu tham khảo sách ghi sau: Tên tác giả quan ban hành; năm xuất (đặt ngoặc đơn) Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối), lần xuất (chỉ ghi mục với lần xuất thứ hai trở đi), nhà xuất (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất (ghi tên thành phố, ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc) Nếu sách có hai tác giả sử dụng chữ (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả Nếu sách có tác giả trở lên ghi tên tác giả thứ cụm từ cộng (hoặc et al.) Ví dụ: Trần Thừa (1999) Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Phạm Thắng Đoàn Quốc Hưng (2007) Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất Y học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2002) Các văn pháp luật đào tạo sau đại học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Boulding K.E (1995) Economic Analysis, Hamish Hamilton, London Grace B et al (1988) A history of the world, NJ: Princeton University Press, Princeton + Đối với tài liệu tham khảo luận án, luận văn, khóa luận ghi sau: Tên tác giả, năm xuất (đặt ngoặc đơn) Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên thức sở đào tạo Ví dụ: Đoàn Quốc Hưng (2006) Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi mạn tính vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hoàng Thanh (2011) Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội Trang 22 + Đối với tài liệu tham khảo báo đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo, diễn đàn ghi sau: Tên tác giả (năm) Tên báo Tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng), Địa điểm, thời gian tổ chức, quan tổ chức, số thứ tự trang báo kỷ yếu Ví dụ: Nguyễn Đức Chính, Phạm Hải Bằng, Phạm Văn Trung cộng (2013) Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012 Hội nghị khoa học quốc gia phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346 + Đối với tài liệu tham khảo giáo trình, giảng hay tài liệu lưu hành nội bộ: Cần cung cấp thông tin tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, giảng, nhà xuất (nếu có), đơn vị chủ quản Ví dụ: Tạ Thành Văn (2013) Giáo trình Hóa sinh lâm sàng Nhà xuất Y học, Trường Đại học Y Hà Nội Hội đồng chức danh Nhà nước (2012) Văn pháp quy tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 Hà Nội, tháng năm 2012 + Đối với tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng trình bày sau: Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có) Tên tài liệu tham khảo, , thời gian trích dẫn Ví dụ: Nguyễn Trần Bạt (2009) Cải cách giáo dục Việt Nam, , đăng ngày 12/3/2009 Anglia Ruskin University Havard system of Referencing Guide [online] Available at: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/havard.htm [Accessed 12 August 2011] Nếu tác giả không thực quy định sử dụng tài liệu tham khảo đưa vào nội dung sáng kiến kinh nghiệm bị xem chép tài liệu Các nội dung tài liệu tham khảo đưa vào sáng kiến kinh nghiệm không tính điểm chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm (chỉ chấm điểm phần nội dung cải tiến qua thực tế tác giả), không nên đưa nhiều tài liệu tham khảo vào sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm không đầy đủ biểu mẫu, không hình thức, bố cục, không xác nhận chấm điểm, xếp loại giám khảo, tổ trưởng lãnh đạo đơn vị, không gửi kèm file soạn thảo tài liệu liên quan không Sở Giáo dục Đào tạo tiếp nhận Trang 23
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận DỤNG GOOGLE APPS và GOOGLE CLASSROOM vào dạy học TÍCH cực TIN học 11 bài tập KIỂU xâu, skkn vận DỤNG GOOGLE APPS và GOOGLE CLASSROOM vào dạy học TÍCH cực TIN học 11 bài tập KIỂU xâu, skkn vận DỤNG GOOGLE APPS và GOOGLE CLASSROOM vào dạy học TÍCH cực TIN học 11 bài tập KIỂU xâu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay