Tiểu luận tìm hiểu về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT) trong doanh nghiệp ở việt nam

28 388 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 11:49

Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Lời nói đầu Đối với Nhà nớc thuế không công cụ thu Ngân sách mà công cụ điều tiết toàn kinh tế Do vậy, kinh tế nớc chuyển sang giai đoạn sách thuế quốc gia phải đợc cải cách cho thích hợp với điều kiện thay đổi mẻ kinh tế nớc ta, với phát triển kinh tế, từ năm 1990 đến nay, hệ thống sách thuế qua lần chuyển đổi Trong đó, cải cách thuế giai đoạn II với đời thuế Giá trị gia tăng đợc xem nh cải cách thuế toàn diện sâu sắc, đánh dấu bớc ngoặt lĩnh vực quản lý tài Việt Nam Với mục đích nghiên cứu sâu thuế GTGT việc hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp nay, em định chọn đề tài Tìm hiểu công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Việt Nam cho chuyên đề kế toán trởng Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính: Phần I: Lý luận chung tổ chức hạch toán thuế GTGT Phần II: Thực trạng công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp Việt Nam Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thuế GTGT Do hạn chế thời gian nh kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đợc góp ý thầy cô để khắc phục đợc thiếu sót Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Phần I Lý luận chung công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng I Lý luận chung thuế giá trị gia tăng Khái niệm Để hiểu rõ kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) Tr ớc hết phải tìm hiểu khái niệm bản, chất thuế GTGT nh phơng pháp tính thuế GTGT 1.1 Khái niệm thuế GTGT Thuế GTGT thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng (Điều 1- Luật thuế GTGT) 1.2 Đối tợng nộp thuế, chịu thuế: - Đối tợng nộp thuế : Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân khác nhập hàng hoá chịu thuế (gọi chung ngời nhập khẩu) đối tợng nộp thuế (Điều 3- Luật thuế GTGT) - Đối tợng chịu thuế: hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh tiêu thụ Việt Nam đối tợng chịu thuế GTGT trừ đối tợng đợc quy định Điều - Luật thuế GTGT (Điều - Luật thuế GTGT) 1.3 Căn tính thuế: Căn tính thuế GTGT giá tính thuế thuế suất đợc quy định cụ thể Điều Điều - Luật thuế GTGT nh sau: -Giá tính thuế * Đối với hàng hoá, dịch vụ giá bán cha có thuế GTGT Nh vậy, giá bán (giá thị trờng) thuế GTGT, giá toán bao gồm giá bán thuế GTGT *Đối với hàng hoá nhập giá nhập cửa cộng với thuế nhập (giá bán) Giá toán bao gồm giá bán cộng với thuế GTGT * Đối với hoạt động xây dựng, giá tính thuế GTGT giá xây dựng cha có thuế GTGT ( giá dự toán) - Thuế suất Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 + Mức thuế suất 0% hàng xuất + Mức thuế suất 5% hàng hoá thuốc chữa bệnh phân bón, nớc + Mức thuế suất 10% hàng hoá dầu mỏ, khí đốt, than đá, sản phẩm may mặc + Mức thuế suất 20% hàng hoá, dịch vụ du lịch, khách sạn, ăn uống Quá trình hình thành phát triển thuế GTGT 2.1 Trên giới VAT có nguồn gốc từ thuế doanh thu ngời đề xuất loại thuế từ năm 1919 ngơì Đức tên Von Siemens, nhằm khắc phục chồng chéo thuế doanh thu Tuy vậy, Von Siemens không thuyết phục đợc phủ Đức áp dụng loại thuế Đến năm 1947 lại đợc đề cập việc nghiên cứu cải tổ hệ thống thuế nhà kinh tế Mỹ tên CiCad Trên thực tế, VAT đời Pháp kết trình lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống thuế nớc Vào năm 1917, Pháp bắt đầu áp dụng thuế doanh thu Lúc đầu, thuế đánh lần vào giai đoạn cuối trình sản xuất, lu thông hàng hoá (khâu bán lẻ) với thuế suất 0,2% Sau đó, năm 1920, thuế doanh thu mở rộng khâu sản xuất Trong thực tế, cách đánh thuế phát sinh nhợc điểm trình sản xuất sản phẩm qua nhiều khâu giá bán cao, thuế chồng chéo lên thuế Để khắc phục điều này, từ năm 1936 - 1954, Pháp liên tục cải tiến sách thuế Đến 01/7/1954, VAT đ ợc áp dụng Pháp áp dụng rộng rãi với tất ngành nghề sản xuất, l u thông (kể bán lẻ) với thuế suất (5,5%; 7%; 18,6%; 33,3%) 2.2 Việt Nam Riêng Việt Nam, nhận thấy tính khoa học tiên tiến sắc thuế GTGT, ngày 21/12/1972 quyền Sài Gòn thiết lập thuế GTGT Tuy nhiên, thời gian thuế GTGT cha đợc coi trọng nên không đợc thể đạo luật hoàn chỉnh Năm 1997, thực theo tinh thần Nghị đại hội Đảng lần VIII khoá IX, Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thức thông qua luật thuế GTGT, có hiệu lực thi hành từ 01/01/1999 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Sự cần thiết phải thực thuế GTGT Việt Nam Năm 1990 - 1995, hệ thống sách thuế nớc ta tiến hành cải cách thuế bớc I, với đời thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức, qua năm thực hiện, cải cách bộc lộ số hạn chế nh: - Hạn chế tính bao quát mà ngày có nhiều ngành nghề, nhiều loại hình kinh tế xuất - Hạn chế khuyến khích đầu t mà doanh nghiệp cần phải không ngừng tài đầu t chiều sâu lẫn chiều roọng để tồn thị trờng - Hạn chế việc đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế với nớc khu vực giới mà mở rộng quan hệ hợp tác xu h ớng tất yếu cho phát triển -Hạn chế tính đơn giản, rõ ràng, sắc thuế phải gánh vác đồng thời nhiều mục tiêu: thu NSNN, hớng dẫn SXKD, công xã hội Những hạn chế khiến việc tìm hiểu áp dụng loại thuế tiên tiến nhu cầu tất yếu Chính mà thuế GTGT đời 3.1 Ưu điểm thuế GTGT so với thuế doanh thu Một là, thuế GTGT khắc phục chồng chéo trùng lắp thuế doanh thu thuế GTGT tính phần GTGT tạo điều kiện mở rộng sản xuất, lu thông hàng hoá Hai là, thuế GTGT đảm bảo bình đẳng hàng hoá sản xuất nớc với hàng hoá nhập cách thu thuế GTGT khâu nhập Ba là, thuế GTGT thể rõ tính trung lạp thuế gián thu đối t ợng chịu thuế hàng hoá, dịch vụ doanh thu Bốn là, thuế GTGT chi phí nh thuế doanh thu nên không ảnh hởng đến kết lãi, lỗ doanh nghiệp Đặc điểm thuế GTGT tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá thành, tăng khả cạnh tranh thị trờng Năm là, thuế GTGT đơn giản thuế doanh thu Bởi thuế GTGT có mức thuế suất thuế doanh thu có 11 mức thuế suất Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 3.2 Nhợc điểm thuế GTGT -Nhợc điểm lớn VAT nh loại thuế gián thu khác không mang tính luỹ tiến so với thu nhập nên không đảm bảo công tầng lớp dân c Ví dụ Pháp, thuế VAT có thuế suất 10% hộ ngời nghèo phải nộp đến 14,20% tổng thu nhập hàng năm, hộ giàu nộp 3% tổng thu nhập -Việc hạch toán quản lý thuế GTGT tơng đối phức tạp, phải có hoá đơn chứng từ mua vào, bán để khấu trừ thuế hoàn thuế Tuy vậy, VAT loại thuế gián thu tiến thay thuế GTGT cho thuế Doanh thu cần thiết khách quan II Tổ chức hạch toán Thuế GTGT Sau thuế GTGT đời, Bộ tài kịp thời cho Thông t hớng dẫn kế toán thuế GTGT: Thông t 100/1998, thông t 180/1998, Thông t 91/2002,Thông t 89/2002 Đây bớc đổi đáng kể lĩnh vực kế toán chứng tỏ kế toán Việt Nam tiến gần với kế toán quốc tế Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán 1.1 Hoá đơn sử dụng Việt Nam quy định phơng pháp tính thuế GTGT: Phơng pháp khấu trừ phơng pháp trực tiếp Cho nên, ứng với hai phơng pháp này, Bộ Tài chínhđã cho hai loại hóa đơn - Tổ chức cá nhân đợc tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ sử dụng hoá đơn GTGT loại liên, liên ký hiệu 01GTGT hoá đơn tự in - Tổ chức cá nhân đợc tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp sử dụng hoá đơn bán hàng loại liên, liên ký hiệu 02GTGT, hoá đơn tổ chức, cá nhân tự in Cụ thể nh sau: * Nếu tổ chức, cá nhân tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ hoá đơn GTGT ghi rõ giá bán cha thuế, thuế GTGT, tổng giá toán (giá bán + Thuế GTGT) Hoá đơn GTGT ngời bán hàng lập bán hàng cung ứng dịch vụ thu tiền Hoá đơn GTGT có loại: Loại 1: Sử dụng cho đơn vị tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, bán hàng hoá, dịch vụ với số lợng lớn, mẫu số 01 GTGT-3LL Hoá đơn Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 lập thành liên, đặt giấy than viết lần, đó: Liên 1: L u quyển, Liên 2: Giao cho khách hàng, Liên 3: Dùng để luân chuyển hàng hoá, dịch vụ Loại 2: Sử dụng cho đơn vị tính GTGT theo phơng pháp khấu trừ, bán lẻ hàng hoá, dịch vụ với số lợng nhỏ Hoá đơn có mẫu số 01-GTGT2LL, đợc thành lập thành liên, đặt giấy than viết lần, Liên 1: Lu quyển, liên 2:giao cho khách hàng Trờng hợp mua, bán lẻ hàng hoá, dịch vụ cho ngời tiêu dùng giá trị thấp dới 100.000đ không bắt buộc phải cấp hoá đơn, ngời mua hàng yêu cầu lập phải lập giao hoá đơn theo quy định Hàng bán lẻ có giá trị thấp dới quy định lập hoá đơn nhng phải lập kê bán lẻ theo quy định hành *Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp sử dụng hoá đơn bán hàng Trên hoá đơn ghi tổng giá toán Hoá đơn ngời bán hàng lập bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền 1.2 Sổ sách kế toán sử dụng: - Đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp sử dụng sổ + Sổ theo dõi thuế GTGT (Mẫu số S01 - DN) + Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào bán - Đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ sử dụng sổ + Sổ theo dõi chi tiết thuế GTGT đợc hoàn lại (Mẫu số S02- DN) + Sổ chi tiết thuế GTGT đợc miễn giảm (Mẫu số S03-DN) + Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào bán Ngoài ra, chế độ kế toán bổ sung: - Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ, TK133 TK3331 đợc theo dõi phản ánh nhật ký chứng từ số 10 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái, nhật ký sổ đợc mở thêm cột để phản ánh tài khoản 133 tài khoản 3331 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 - Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung chứng từ ghi sổ TK3331, TK133 đợc theo dõi sổ mở cho tài khoản Phơng pháp hạch toán thuế GTGT 2.1 Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế 2.1.1 Hạch toán thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ Để hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phơng pháp khấu trừ, kế toán sử dụng TK 133 - Thuế GTGT đợc khấu trừ, kết cấu tài khoản nh sau: Bên Nợ: Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đợc khấu trừ Bên Có: - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ - Kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào không đợc khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào hàng mua trả lại, đợc giảm giá - Số thuế GTGT đầu vào hoàn lại Số d bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào đợc hoàn lại nhng ngân sách Nhà nớc cha hoàn lại Tài khoản 133 có tài khoản cấp là: TK 1331- Thuế GTGT đợc khấu trừ hàng hoá, dịch vụ TK 1332- Thuế GTGT đợc khấu trừ tài sản cố định * Phơng pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Khi mua vật t, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, kế toán ghi: Nợ TK liên quan ( 151, 152, 153, 156, 211, 213, 611, 627, 641, 642 ) : Gía mua cha có thuế GTGT Nợ TK 133 ( 1331) : Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ Có TK 331, 111, 112, 311 : Tổng giá toán phải trả cho ngời bán, ngời cu 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 4141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 1414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141 14 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 51515151515151515151515151515151515151515151515151515GTGT không thu hồi đợc gọi thuế doanh thu (đợc hạch toán TK63) * Thuế GTGT thu hồi đợc (tức đợc khấu trừ )loại thuế không đợc ghi vào chi phí thuế Khi mua hàng hạch toán thuế vào TK 4456-TVA trả hộ Nhà nớc Khi bán hàng hạch toán thuế vào TK4457- TVA thu hộ Nhà nớc Khi xác định số thuế TVA phải nộp hạch toán vào TK4455-TVA phải nộp Nhà nớc Nh vậy, xét riêng việc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán Pháp tiến Việt Nam xây dựng cụ thể Do đó, Việt Nam, để công tác hạch toán thuế thêm rõ ràng nên xây dựng thêm tài khoản phản ánh thuế GTGT phải nộp thay dùng TK3331 vừa phức tạp lại không chất 3.2 Hệ thống thuế suất: - Thuế GTGT Pháp đợc xây dựng với mức thuế suất: 5,5%, 7%, 18,6% - Thuế GTGT Việt Nam đợc xây dựng với mức thuế suất: 0%, 5%, 10%, 20% Với mô hình thuế suất chứng tỏ sách thuế GTGT Pháp đ ợc xây dựng đơn giản Việt Nam, mà sách thuế đơn giản dễ áp dụng Luật thuế GTGT ban hành thể nhiều điểm tiến nh việc giảm số mức thuế suất áp dụng thay đổi đối t ợng chịu thuế 15 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Phần II Thực trạng tổ chức hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp Việt Nam I Công tác quản lý thuế Những thành tựu đạt đợc sau năm đổi công tác quản lý Trớc đây, áp dụng thuế doanh thu, tất công việc hành thu đợc thực theo chu trình khép kín từ việc chuyên quản đến xác định doanh thu, tính thuế, thông báo thuế toán thuế quan thuế, cán thuế tổ chức thực Thời gian gần đây, thực đờng lối đổi mới, xuất phát từ thực tế: số doanh nghiệp thành lập lớn, hoạt động kinh doanh ngày đa dạng, nên yêu cầu đặt doanh nghiệp phải đề cao tính tự chủ hoạt động kinh doanh mình, tự chịu trách nhiệm trớc pháp luật việc kê khai, nộp thuế vào NSNN Do đó, quan thuế sâu thực chức hớng dẫn cách kê khai tính thuế kiểm tra giám sát việc thực pháp luật thuế Đây thực cải cách t kinh tế thủ tục hành thu, phù hợp với yêu cầu cải cách hành tiến trình hội nhập tình hình Đồng thời với việc áp dụng thuế GTGT, quan thuế tiến thu thuế khâu sau kiểm tra nộp thuế khâu trớc, biện pháp chống thất thu tốt so với quản lý thực thuế doanh thu Và vậy, số thu thuế GTGT thực tế năm qua không ngừng tăng cao so với thuế doanh thu Cụ thể là: số thu thuế năm 1998 13.000 tỷ đồng, năm 2000 là: 22 000 tỷ đồng Đến năm 2001, nhà nớc điều chỉnh giảm thuế suất từ 10% xuống 5% số nhóm mặt hàng nh: đờng, phần mềm máy tính , đồng thời mở diện khấu trừ cho trờng hợp mua hàng hóa đơn Nhng số thu năm 2001 đạt 19 000 tỷ đồng, chiếm 20% tổng thu NSNN Điều đáng nói số thu cho ngân sách tiếp tục tăng cao nhng giá 16 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 thị trờng giữ đợc ổn định, không gây tác động xấu đến sản xuất tiêu dùng kinh tế đạt tốc độ tăng trởng khá: GDP năm 1998 tăng 5%, năm 1999 tăng 6,7%, năm 2000 tăng 6,8% khu vực kinh tế lại có bớc phát triển đồng Nhìn chung, qua năm áp dụng thuế GTGT, nhà nớc quan thuế có cải cách hành nh thực biện pháp quản lý mức, nhờ mà thuế GTGT sắc thuế lớn nhng nhanh chóng đợc sống chấp nhận, tạo nguồn thu vững cho NSNN Những hạn chế thuế GTGT gây khó khăn cho công tác quản lý thuế Trong thời gian qua, kết đạt đợc thực thuế GTGT bàn cãi Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá toàn thể kinh tế, phải thừa nhận nguyên nhân khách quan chủ quan, thân luật thuế GTGT ban hành gắn liền với việc đạo thực bộc lộ nhợc điểm làm ảnh hởng đến công tác quản lý kinh tế quốc dân mức độ khác Vấn đề quan trọng trớc hết đợc nhiều doanh nghiệp quan tâm việc thu thuế GTGT hàng nhập cửa Có nhiều ý kiến cho rằng, việc làm mâu thuẫn với thân khái niệm thuế GTGT Bởi lẽ, luật thuế GTGT quy định: ''Thuế GTGT loại thuế đánh giá trị tăng thêm hàng hóa dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng" Trong đó, hàng nhập cửa phải nộp thuế GTGT, mà thực tế hàng ch a đợc tiêu thụ nên cha phát sinh giá trị gia tăng Cho nên, xét phạm vi nhà nớc chiếm dụng vốn doanh nghiệp Tổng cục thuế cho việc đánh thuế NK đúng, tạo nên mặt bình đẳng hàng nớc hàng nhập Tuy nhiên, xét chất việc đánh thuế nh cha phù hợp Thứ hai, sách hoàn thuế nớc ta đợc xác định là: ''tiền thoái, hậu kiểm'' (hoàn thuế trớc, kiểm tra sau) với thời gian dành cho tiền kiểm để giải cho hoàn thuế hạn chế Hơn hai năm qua, ngành thuế có nỗ lực vợt bậc quản lý điều kiện sách nhiều bất cập nhng không tránh khỏi tình trạng bị động trớc thủ đoạn gian lận, tình vi liên quan đến hoàn thuế Theo quy định hành trờng hợp đất nớc ba tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn đầu đợc xét hoàn thuế Cho 17 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 nên, chủ thể chủ yếu hoàn thuế đơn vị có hàng hóa xuất Đây thực chất hình thức trợ giá Nhà nớc tạo môi trờng thuận lợi để doanh nghiệp cạnh tranh giá thị trờng Tuy nhiên, thực tế có không doanh nghiệp lợi dụng sách u đãi để lấy tiền Nhà nớc Thủ đoạn mà họ thờng áp dụng khai khống hàng xuất mua hàng với giá thấp khai với giá cao để đợc hoàn thuế Theo báo cáo công an 61 tỉnh thành đến 20/7/2002 có 28/61 địa ph ơng phát 128 vụ vi phạm doanh số xuất khống 2000 tỷ đồng tổng số tiền gian lận 355 tỷ đồng Nếu nh năm 1999, công an phát vụ, thiệt hại 7,2 tỷ đến năm 2002 số 17 vụ, thiệt hại 20 tỷ đồng Tình trạng làm cho tranh hoạt động xuất bị méo mó, lệch lạc Vấn đề thứ ba cần nói đến việc quản lý hóa đơn chứng từ Đây đợc đánh giá vấn đề cộm mà ngành thuế ch a tìm giải pháp Năm 1998, Bộ Tài ban hành Quyết định số 855/1998/QĐ - BTC ngày 16/7/1998 việc ban hành chế độ quản lý hóa đơn chứng từ Tuy nhiên, tờ hóa đơn có giá trị toán tài chính, kê khai thuế nên số đối tợng tìm kẽ hở quản lý sử dụng hóa đơn Bộ Tài phát hành nhằm trốn thuế chiếm đoạt tiền từ công quỹ nhà nớc Thủ đoạn thờng thấy là: mua hóa đơn giả để kê khai trốn thuế, viết hóa đơn liên 1, liên không khớp nhau, giá hóa đơn thấp giá bán thực tế khai báo hóa đơn để bán hóa đơn thị trờng, sử dụng hóa đơn đỏ hạn Những hành vi gian dối nói gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nớc II Về công tác hạch toán kế toán Hiệu việc áp dụng kế toán thuế GTGT Sau năm thực hiện, công tác hạch toán kế toán thuế doanh nghiệp có nhiều biến đổi tích cực: - So với thuế doanh thu, việc hạch toán thuế GTGT đơn giản rõ ràng ví dụ nh: + Về doanh thu: doanh thu hạch toán doanh thu thuế GTGT + Về chi phí: chi phí SXKD không bao gồm thuế trả mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào Còn theo thuế doanh thu thuế doanh thu nằm 18 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 giá vật t, hàng hóa, dịch vụ đầu vào nên tính vào chi phí sản xuất kinh doanh + Về hạch toán tiền thuế: - Thuế doanh thu nằm doanh thu bán hàng - Thuế GTGT đợc hạch toán riêng, không tính doanh thu chi phí sở kinh doanh + Về hạch toán lãi lỗ: Lãi, lỗ sở kinh doanh tùy thuộc vào doanh thu chi phí thuế GTGT không khoản chi phí có ảnh hởng trực tiếp đến lãi, lỗ nh thuế doanh thu Ngoài ra, việc tính thuế đầu đợc khấu trừ đầu vào phơng pháp tính thuế GTGT thực thúc đẩy sở kinh doanh thực tốt chế độ hạch toán kinh tế, mua, bán hàng hóa có hóa đơn chứng từ Những bất cập hạch toán kế toán thuế GTGT 2.1 Việc hớng dẫn thực thuế GTGT kinh doanh xuất nhập ủy thác hởng hoa hồng Theo luật thuế GTGT đơn vị nhận ủy thác nhập hàng hóa phải ghi hai hóa đơn GTGT: hợp đồng cho giá hàng hóa nhập thuế GTGT nhập khẩu, hợp đồng cho phần hoa hồng ủy thác đợc hởng để chịu thuế GTGT Về chất, việc thu thuế GTGT vấn đề gì, nh ng việc kê khai tính thuế hạch toán thuế có bất cập: ch a có hớng dẫn cụ thể kê khai hạch toán, nên có số đơn vị kinh doanh ủy thác nhập không kê khai phần giá trị hàng hóa thuế GTGT hàng ủy thác quan niệm khoản thu hộ, chi hộ Việc gây khó khăn cho việc khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu có liên quan doanh thu không khớp với số hóa đơn xuất đơn vị Còn kê khai hết doanh thu tờ khai thuế không khớp với doanh thu tài khoản kế toán (TK 511) nh dẫn đến sai lệch BCTC thiếu xác việc phản ánh thông tin kinh tế nói chung 2.2 Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào Tại điểm c mục 1.1 phần B.III Thông t số 122/2000/TTBTC ngày 29/12/2000 Bộ tài hớng dẫn: ''đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh, hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu 19 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 thuế GTGT nhng không hạch toán riêng đợc tập hợp thuế đầu vào lên TK 133 Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT đợc khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh th bán ra'' Số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ đợc tính vào giá vốn hàng bán kỳ Trên thực tế, doanh nghiệp dù cố gắng đến đâu hạch toán riêng tuyệt đối thuế GTGT đầu vào đối tợng chịu thuế GTGT nguyên nhân sau: Một là, thuế GTGT đầu vào phát sinh mua TSCĐ toán chi phí dùng cho phận quản lý doanh nghiệp Bộ phận quản lý doanh nghiệp quản lý chung đối tợng chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT Hai là, thuế GTGT đầu vào phát sinh từ khoản chi phí sản xuất chung dùng cho đối tợng chịu thuế GTGT đối tợng không chịu thuế GTGT Ba là, thuế GTGT đầu vào phát sinh mua TSCĐ mà TSCĐ dùng cho đối tợng chịu thuế GTGT đối tợng không chịu thuế GTGT 2.3 Về chiết khấu, giảm giá, bớt giá doanh nghiệp Thơng mại Theo thông t 100 Bộ Tài hớng dẫn kế toán thuế GTGT có trờng hợp hàng mua (bán) bị trả lại kế toán điều chỉnh giảm thuế GTGT Còn kế toán chiết khấu giảm giá hàng mua (bán) thông t không hớng dẫn cụ thể, gây khó khăn hạch toán Đối với kế toán chiết khấu, hàng trả lại giảm giá hàng bán (mua), chế tài hành cha phân biệt rõ cách hạch toán doanh nghiệp không thống ảnh h ởng trực tiếp đến kết SXKD, lợi nhuận trớc thuế Doanh nghiệp 2.4 Về việc hạch toán thuế GTGT xác định doanh thu hoạt động XDCB Theo quy định luật thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ hóa đơn đầu vào tháng phải kê khai để khấu trừ tháng đó, chậm tháng phải có lý Trong XDCB nay, chế khoán, hầu nh chủ công trình tập hợp nộp hóa đơn công ty XD toán xong với công ty 20 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 khoản mục chi phí Chính lẽ đó, toán cuối năm, ví dụ năm 1999 lại xuất hóa đơn năm 2000, 2001 Bởi vì, hoạt động XDCB diễn năm, ngời bán nguyên vật liệu cho công trình viết hóa đơn GTGT chủ công trình thành toán đủ tiền, mà toán phụ thuộc vào công ty xây dựng, công ty xây dựng lại phụ thuộc vào ngân sách Vì vậy, bảng kê thuế đầu vào năm 1999 hóa đơn Xử lý vấn đề gây khó khăn việc hạch toán đơn vị quản lý thuế Nếu hạch toán vào chi phí năm 1999 trái với nguyên tắc kế toán tính phù hợp kịp thời Còn không hạch toán vào năm 1999 lại thiếu tính thực tế chi phí phát sinh 21 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế GTGT I Kiến nghị quản lý thuế Trên thực tế, sách chế độ tuyệt đối hoàn thiện Điều đặt nhà quản lý cần phải xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp giảm thiểu thấp điểm hạn chế tồn Trong điều kiện nớc ta bớc chuyển đổi, cha có điều kiện cần thiết mặt, lại áp dụng sắc thuế khoa học nhất, với phạm vi điều chỉnh rộng (bao gồm: 6000 doanh nghiệp nhà nớc, 2000 doanh nghiệp đầu t nớc 60.000 doanh nghiệp quốc doanh, 1,2 triệu hộ kinh doanh cá thể) dẫn đến tải công tác quản lý nhà n ớc lĩnh vực thuế Việc hoàn thiện công tác quản lý nh tổ chức hạch toán Thuế GTGT doanh nghiệp cần thiết Về quản lý hóa đơn chứng từ: Trong chế thị trờng, hóa đơn chứng từ đóng vai trò đặc biệt quan trọng Với ngời tiêu dùng hóa đơn chứng từ bảo hành bảo đảm chất lợng hàng hóa Với đơn vị kinh doanh hóa đơn chứng từ để thực kê khai, hoàn thuế Cho nên, quan thuế cần tích cực kiểm tra, rà soát ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn thị trờng Trong ngành thuế tìm giải pháp quản lý việc sử dụng hóa đơn chứng từ Bộ Tài phát hành có hiệu quản lý chứng từ sử dụng hóa đơn tự in giải pháp tích cực Các doanh nghiệp tự in hóa đơn quản lý tốt, tự giác chịu trách nhiệm cao trớc pháp luật Hóa đơn tự in thuận lợi cho đơn vị hóa đơn thiết kế phù hợp với nhu cầu, mục đích kinh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp tự giới thiệu quảng cáo sản phẩm, hóa đơn ghi rõ tên, địa doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tự khẳng định tự chịu trách nhiệm với khách hàng trớc pháp luật, bảo đảm công tác hạch toán kế toán việc sử dụng hóa đơn chứng từ Ưu điểm quan trọng hóa đơn tự in có đặc điểm riêng biệt với hóa đơn thông thờng nên thuận lợi quản lý, kiểm soát doanh nghiệp lẫn quan nhà nớc Hơn nữa, phạm vi lợi dụng hóa đơn đơn vị khác 22 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 nhiều, hạn chế tình trạng lẫn lộn hóa đơn giả, trờng hợp liên lớn liên 1; hóa đơn lỡ đơn vị khác khó sử dụng Ngoài ra, hạn chế trờng hợp nhân viên xé hóa đơn trắng để bán bên Xuất phát từ tác dụng tích cực nói trên, ngành thuế nên khuyến khích doanh nghiệp tự in hóa đơn vừa thúc đẩy nội quản lý doanh nghiệp vừa ngăn ngừa việc trốn thuế Về chế khấu trừ thuế hoàn thuế nớc ta, để chống thất thoát NSNN có hiệu đồng thời đ a sắc thuế vào sống cần phải xác định rõ: Vấn đề khấu trừ thuế hoàn thuế thuộc tính u việt nhất, linh hồn thuế GTGT Từ đó, đề biện pháp thiết thực để trì thuộc tính u việt Nên thực nh sau: Đối với doanh nghiệp xuất ngạch có đủ hồ sơ thủ tục toán qua ngân hàng u tiên thực thông thoáng qua chế hoàn thuế trớc kiểm tra sau Đối với đơn vị vi phạm kiểm tra xác minh trớc hoàn thuế sau Về lâu dài, cần thu hẹp đối tợng nộp thuế, áp dụng thuế GTGT với doanh nghiệp có quy mô đủ lớn áp dụng đầy đủ chế độ kế toán sử dụng hóa đơn chứng từ Đồng thời, chuyển từ hình thức thực sang hình thức khấu trừ thuế Thực theo nguyên tắc có hóa đơn khấu trừ thuế hoàn thuế Thực đồng biện pháp giảm đợc tình trạng gian lận, trốn thuế đồng thời sở vững để nhà n ớc điều chỉnh kinh tế vĩ mô II Kiến nghị tổ chức hạch toán kế toán Việt Nam năm 2006 nhập AFTA tiến tới nhập WTO Tổ chức thơng mại giới Cho nên, để thúc đẩy cho tiến trình hội nhập, kế toán Việt Nam phải liên tục sửa đổi hoàn thiện Đối với hàng hóa ủy thác nhập Để thuận lợi tổ chức hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp nh tạo điều kiện cho quan chức việc quản lý kiểm soát thuế GTGT, hoạt động nên phát hành thêm loại hóa đơn đặc biệt dành riêng cho đơn vị kinh doanh ủy thác nhập khẩu, là: "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội hàng nhập ủy thác" 23 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 để sở lập giao cho sở giao ủy thác trả hàng nhập ủy thác thay phải nhập hóa đơn GTGT Việc làm vừa phản ánh chất nghiệp vụ vừa cần thiết nớc ta nghiệp vụ kinh tế liên quan đến xuất nhập ủy thác nhu cầu không nhỏ Sửa tên gọi TK133, phơng pháp hạch toán: - Tên gọi TK 133 "Thuế GTGT đợc khấu trừ" đổi thành "Thuế GTGT đầu vào mở thành tiểu khoản sau: + TK 1331: Thuế GTGT đợc khấu trừ Trong đó: TK 13311: Thuế GTGT đợc khấu trừ hàng hóa, dịch vụ TK 13312: Thuế GTGT đợc khấu trừ TSCĐ + TK 1332: Thuế GTGT đợc hoàn lại - Theo đó, trình tự ghi chép thuế GTGT đợc hoàn lại nh sau: + Khi nhận đợc thông báo quan thuế số thuế GTGT cho hoàn thuế kỳ, ghi: Nợ TK 1331 Có TK 1331 + Khi thuế GTGT đầu vào đợc hoàn lại kỳ, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 1332 Đối với hoạt động XDCB: Để khắc phục tình trạng toán khối lợng XDCB đơn vị dùng phiếu giá công trình xây dựng xác định khối lợng toán mà không viết hóa đơn dẫn đến không kê khai nộp thuế theo doanh thu thực tế Trong đó, doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế đầu vào có tr ờng hợp hóa đơn DN lợi dụng trốn thuế Có thể ban hành phiếu giá công trình XDCB lắp đặt thay cho việc viết hóa đơn làm sở kê khai nộp thuế Thuế GTGT phát sinh tháng ghi sổ tháng 24 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Kết luận Thuế GTGT ban hành năm 1997 có hiệu lực thi hành từ 1/1/1999 bối cảnh sản xuất nớc trình độ cha cao, lại bị ảnh hởng khủng hoảng tài tiền tệ xảy nên gặp nhiều khó khăn trình vận dụng Mặc dù vậy, việc áp dụng thuế GTGT cho thấy tính đắn, tính u việt loại thuế Với phát triển ngày đa dạng loại hình kinh doanh, quan hệ kinh tế đòi hỏi ngày phải hoàn thiện chế độ tài kế toán có việc hoàn thiện công tác tổ chức quản lý hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp Nội dung chuyên đề đề cập đến vấn đề Thuế GTGT nh thực trạng công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp Do hạn chế thời gian nh kinh nghiệm nên chắn chuyên đề cha thể bao quát đầy đủ vấn đề có liên quan, song khả cho phép ngời viết cố gắng trình bày hiểu biết định với hy vọng tìm hiểu sâu thuế GTGT Em mong nhận đợc góp ý, bảo thầy cô nhằm khắc phục điểm cha hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 16 tháng năm 2003 Nguyễn Thị Thu Hiền 25 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán- Trờng ĐH Kinh tế Quốc Dân Kế toán tài doanh nghiệp- Trờng ĐH Kinh tế Quốc Dân Kiểm toán tài - Trờng ĐH Kinh tế Quốc Dân Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam Một số Quyết định Thông t Bộ Tài ban hành Các tạp chí: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế phát triển, Tài 26 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Mục lục Lời nói đầu Phần I Lý luận chung công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng I Lý luận chung thuế giá trị gia tăng Khái niệm 1.1 Khái niệm thuế GTGT 1.2 Đối tợng nộp thuế, chịu thuế: 1.3 Căn tính thuế: .2 Quá trình hình thành phát triển thuế GTGT 2.1 Trên giới 2.2 Việt Nam 3 Sự cần thiết phải thực thuế GTGT Việt Nam .4 3.1 Ưu điểm thuế GTGT so với thuế doanh thu 3.2 Nhợc điểm thuế GTGT II Tổ chức hạch toán Thuế GTGT Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán .5 1.1 Hoá đơn sử dụng .5 1.2 Sổ sách kế toán sử dụng: Phơng pháp hạch toán thuế GTGT 2.1 Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế 3.2 Hệ thống thuế suất: .15 Phần II Thực trạng tổ chức hạch toán thuế GTGT doanh nghiệp Việt Nam .16 I Công tác quản lý thuế 16 Những thành tựu đạt đợc sau năm đổi công tác quản lý 16 Những hạn chế thuế GTGT gây khó khăn cho công tác quản lý thuế 17 II Về công tác hạch toán kế toán 18 Hiệu việc áp dụng kế toán thuế GTGT 18 Những bất cập hạch toán kế toán thuế GTGT 19 2.1 Việc hớng dẫn thực thuế GTGT kinh doanh xuất nhập ủy thác hởng hoa hồng 19 2.2 Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào 19 2.3 Về chiết khấu, giảm giá, bớt giá doanh nghiệp Thơng mại 20 2.4 Về việc hạch toán thuế GTGT xác định doanh thu hoạt động XDCB 20 27 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm toán 41 Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tổ chức hạch toán thuế GTGT 22 I Kiến nghị quản lý thuế 22 Về quản lý hóa đơn chứng từ: 22 Về chế khấu trừ thuế hoàn thuế 23 II Kiến nghị tổ chức hạch toán kế toán 23 Đối với hàng hóa ủy thác nhập 23 Sửa tên gọi TK133, phơng pháp hạch toán: 24 Đối với hoạt động XDCB: 24 Kết luận 25 28 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tìm hiểu về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT) trong doanh nghiệp ở việt nam , Tiểu luận tìm hiểu về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT) trong doanh nghiệp ở việt nam , Tiểu luận tìm hiểu về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT) trong doanh nghiệp ở việt nam , Phần I. Lý luận chung về công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế Giá trị gia tăng, Phương pháp hạch toán thuế GTGT, Phần II. Thực trạng tổ chức hạch toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, Những bất cập trong hạch toán kế toán thuế GTGT, Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức hạch toán thuế GTGT, Đối với hoạt động XDCB:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay