Sinh học 11: Bài 23: Hướng động

16 645 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2016, 13:45

Sinh học lớp 11 Bài 23: Hướng độngSơ lược về cảm ứng ở thực vậtKhái niệm hướng độngCơ chế hình thành vận động hướng độngCác kiểu hướng động: Hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúcVai trò của hướng động trong đời sống thực vật Lớp 11A12 Tổ Chương II: CẢM ỨNG A CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Kích thích A CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT • Cảm ứng phản ứng sinh vật kích thích Cảm ứng thực vật có đặc điểm khác với cảm ứng động vật • Khả thực vật phản ứng kích thích gọi tính cảm ứng Thí nghiệm: Cảm ứng non điều kiện ánh sáng Nhận xét: Ở tối điều kiện chiếu A B.Cây C Cây được mọc chiếu chiếu sáng sáng hoàn từ từmột toàn phía phía sáng khác nhau, non có phản ứng sinh trưởng khác BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG I/ Khái niệm hướng động: •Hướng động (vận động định hướng) hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng Hướng phản ứng xác định hướng tác nhân kích thích •Có loại hướng động chính: Hướng động dương: sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích Hướng động âm: sinh trưởng theo hướng tránh xa nguồn kích thích •Vận động hướng động diễn tương đối chậm điều tiết nhờ hoạt động hoocmôn thực vật CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VẬN ĐỘNG HƯỚNG ĐỘNG •Hướng động dương xảy tế bào phía không kích thích sinh trưởng nhanh so với tế bào phía kích thích Nhờ đó, phía không kích thích quan sinh trưởng dài làm cho quan uốn cong phía nguồn kích thích •Hướng động âm xảy ngược lại II/ Các kiểu hướng động: Hướng sáng: Ngọn uốn cong phía nguồn sáng (hướng sáng dương) Ngọn rễ uốn cong theo hướng ngược lại (hướng sáng âm) II/ Các kiểu hướng động: Hướng trọng lực: •Vì So sánh Đỉnh rễ thân tác rễ sinh Do loại bỏcây sinh trưởng trưởng theocủa hướng hình Phản ứng thân động trọng và(hướng trọng lực 23.3a 23.3c rễcác lực nên cảcây thân trả lời câu trọng lực dương) sinh trưởng theotrọng thích rễkích mọc thẳng •hướng hỏi thân Đỉnh trưởng nằm lực (hìnhsinh 23.3b theo hướng nằm ngược ngang 23.3d)?lại cóhướng khác ngang song song trọng lực (hướng trọng ? đất với mặt lực âm) II/ Các kiểu hướng động: Hướng hoá: •Ngọn rễ hướng phía So sánh khác chất khoáng cần cho rễ sống thiết giữatế2bào chậu (hướng trồng, nhận xét? hóa dương) •Ngọn rễ tránh xa hóa chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào (hướng hóa âm) II/ Các kiểu hướng động: Hướng nước: Nêu tượng rễ Rễđối có tính hướng nướccủa dương với có mặt (luôn tìmnhận phía nước, xétcó ? nước) II/ Các kiểu hướng động: Hướng tiếp xúc: Nêu tượng sinh trưởng cây, nhận xét ? Cây đậu cô ve sinh trưởng quấn quanh cọc rào • Chồi sinh trưởng uốn cong tiếp xúc với cọc rào • II/ Các kiểu hướng động: Hướng sáng Hướng trọng lực Phân Hướng bón hoá Hoá chất Nước Hướng nước Hướng tiếp xúc III/ Vai trò hướng động đời sống thực vật: Trong tự nhiên thực vật có kết hợp hài hòa kiểu Hướng tròtrưởng giúp thíchtriển nghi với biến hướng độngđộng trongcósựvai sinh phát đổi môi trường để tồn phát triển [...]... Các kiểu hướng động: 4 Hướng nước: Nêu hiện tượng của rễ Rễđối có tính hướng nướccủa dương với sự có mặt (luôn tìmnhận về phía nước, xétcó ? nước) II/ Các kiểu hướng động: 5 Hướng tiếp xúc: Nêu hiện tượng sinh trưởng của cây, nhận xét ? Cây đậu cô ve sinh trưởng quấn quanh một cọc rào • Chồi ngọn của cây sinh trưởng uốn cong khi tiếp xúc với cọc rào • II/ Các kiểu hướng động: Hướng sáng Hướng trọng... tiếp xúc với cọc rào • II/ Các kiểu hướng động: Hướng sáng Hướng trọng lực Phân Hướng bón hoá Hoá chất Nước Hướng nước Hướng tiếp xúc III/ Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật: Trong tự nhiên thực vật có sự kết hợp hài hòa các kiểu Hướng tròtrưởng giúp cây thíchtriển nghi với sự biến hướng động ộng trongcósựvai sinh và phát đổi của môi trường để tồn tại và phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 11: Bài 23: Hướng động, Sinh học 11: Bài 23: Hướng động, Sinh học 11: Bài 23: Hướng động, A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay