Bang qui doi cuong do thep thiet ke theo TCVN

1 101 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2016, 12:29

Bang qui doi cuong do thep thiet ke theo TCVN TS. Lương Văn Hải ‐ luongvanhai@gmail.com ‐ 0944 282 090 Bảng qui đổi Cường độ thép theo TCVN Tiêu chuẩn Loại CI, AI CII, AII CIII, AIII (pi>10) TCVN Rs, Rsn 225 280 365 MPa N/mm TCVN Rsw 175 225 290 MPa N/mm TCVN Es 210000 210000 200000 MPa N/mm BS 8110-97 fy=1.05*Rs 236.25 294 383.25 MPa N/mm ACI 318-02 fy=1.1*Rs 247.5 308 401.5 MPa N/mm Tiêu chuẩn Loại CI, AI CII, AII TCVN TCVN TCVN BS 8110-97 ACI 318-02 Rs, Rsn Rsw Es fy=1.05*Rs fy=1.1*Rs 22500 17500 21000000 23625 24750 28000 22500 21000000 29400 30800 Tiêu chuẩn Loại CI, AI CII, AII TCVN TCVN TCVN BS 8110-97 ACI 318-02 Rs, Rsn 225000 Rsw 175000 Es 210000000 fy=1.05*Rs 236250 fy=1.1*Rs 247500 280000 225000 210000000 294000 308000 CIII, AIII (pi>10) 36500 29000 20000000 38325 40150 CIII, AIII (pi>10) 365000 290000 200000000 383250 401500 Đơn vị Đơn vị T/m2 T/m2 T/m2 T/m2 T/m2 Đơn vị kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang qui doi cuong do thep thiet ke theo TCVN, Bang qui doi cuong do thep thiet ke theo TCVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn