Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4

18 875 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2016, 15:37

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4. Phần 1 cung cấp cho các bạn lượng từ mới trong bài cùng loại từ và ví dụ ghép vào ngữ cảnh. Phần 2 là nội dung ngữ pháp trong bài. Được chia làm từng ý và ví dụ đầy đủ. phần 3 là phần bài tập tương ứng với từng phần ngữ pháp trong bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay