Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang

65 385 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 13:40

1 T VN VA (Vegetation Adenoides) l t chc amian vựng vũm mi hng, nm vũng Waldeyer v l mụ tõn bo ln sau amidan khu cỏi VA l mụ lympho hỡnh tam giỏc nm phớa trờn sau hng mi dy khong 12mm, cú nhiu khe rónh hng trc sau phõn thnh nhiu mỳi [1], [2], [3] Do c im cu to cú nhiu khe rónh v v trớ ca VA nm ca mi sau thng xuyờn tip xỳc vi khụng khớ th, cỏc tỏc nhõn gõy bnh nờn VA hay b viờm VA giỳp tr to khỏng th qua cỏc ln viờm nhim, nhiờn sau nhiu ln viờm nhim VA ht dn vai trũ nhim v lm quỏ phỏt t chc VA Nu viờm tr li cú th tr thnh cha vi khun Khi sc khỏng c th gim vi khun s bựng phỏt gõy viờm cp hoc bin chng Ngoi VA quỏ phỏt cng gõy nhiu bin chng nh viờm tai gia cp, viờm tai tit dch, viờm mi xoang cp, viờm hng cp[4] Viờm VA l mt nhng bnh hay gp nht tr em nm u i T l mc cao nht l tui T l viờm VA nc ta l khong 30% tng s bnh tai mi hng tr em di 10 tui Viờm VA l bnh lý hay tỏi phỏt, viờm keo di, gõy nhiu bin chng, khụng nguy him nhng gõy phin phc, tn kem tin ca cho tr v gia ỡnh [2], [4] Phu thut no VA l phu thut ph bin chuyờn ngnh Tai Mi Hng, õy l phu thut khỏ n gin, l phu thut u tay ca cỏc bỏc s tai mi hng Bin chng hay gp l chy mỏu sau no VA Cú nhiu phng phỏp no VA khỏc ó c ỏp dng trờn th gii ú cú phng phỏp chớnh ang c dựng ph bin l dựng thỡa no Moure hoc LaForce, dao in n cc, thit b ct hỳt (microdebrider) v coblator (Walner 2007) [5] Trong phu thut ụi phi s dng cỏc phng phỏp cm mỏu phi hp No VA bng Hummer l k thut khỏ ph bin nhng nm gn õy ti BV a Khoa c Giang Di hng dn ca ni soi t chc VA c ly b nhanh, chớnh xỏc v an ton Do ú chỳng tụi thc hin ti: Nhn xột c im lõm sng, hỡnh nh ni soi v bc u ỏnh giỏ kt qu phu thut no VA gõy mờ bng Hummer trờn bnh nhõn viờm VA mn tớnh ti Bnh Vin a khoa c Giang vi hai mc tiờu: Mụ t c im lõm sng, hỡnh nh ni soi ca VA viờm mn tớnh cú ch nh phu thut Bc u ỏnh giỏ kt qu phu thut no VA gõy mờ bng Hummer trờn bnh nhõn viờm VA mn tớnh ti Bnh Vin a khoa c Giang Chng TNG QUAN 1.1 LCH S NGHIấN CU1 1.1.1 Th gii No VA ln u tiờn c Willhelm Meyer thc hin vo nhng nm cui th k XIX Nm 1945: Shambaugh a bỏo cỏo v no VA bng Currette {E.Jr, 1945 #27;E.Jr, 1945 #27} Nm 1965: Talbot ỏnh giỏ hiu qu no VA bng Currette v LaForce ng thi a nhn ỡnh rng nhng phng phỏp ny lng mt mỏu m khỏ nhiu v cú th lm tn thng mt s cu trỳc k cn [6] Nm 1997: Takahashi H, Honjo I, Fujita A, Kurata K, nghiờn cu kt qu ca no VA i vi viờm xoang ca 78 tr t 5- tui, theo dừi sau m thi gian thỏng Ghi nhn cú s gim nhim trựng v viờm nhim [7] Nm 1998: Th gii ó a vo ỏp dng mt phng phỏp phu thut mi gi l phng phỏp Coblator Nm 1998: Giannoni C cng a bỏo cỏo v no VA bng Laser v in cao tn [8] Nm 2002: Elluru RG, Johnson L, Myer CM tin hnh nghiờn cu v so sỏnh phng phỏp no VA bng t in vi cỏc k thut c in trc õy [9] Nm 2003: Shin JJ, Hartnick CJ a nghiờn cu ci tin s mt mỏu bng vic dựng dao in n cc v hỳt ng thi cựng a qua mi vi ng ni soi [10] Nm 2003: Ku PK nghiờn cu hiu qu dựng microdebrider (thit b ct hỳt) kt hp ni soi qua ming no VA ti Hong Kong [11] Nm 2005: Wan YM, Wong KC, Ma KH tin hnh nghiờn cu ci tin tm nhỡn hn ch ca ốn u v phng phỏp no mự bng vic s dng ni soi qua ng mi kt hp vi no bng currett thụng thng [12] Nm 2005: Shehata v cng s s dng dũng in tn s radio thụng qua in cc dng currett hoc ng hỳt phi hp vi ng ni soi 90 hoc 120 a qua ng ming no VA [13] Nm 2007: Walner DL a nghiờn cu tng hp cỏc phng phỏp s dng no VA quỏ kh v hin ti [5] Nm 2008: Costantini F Nghiờn cu ỏnh giỏ kt qu no VA qua ni soi kt hp vi microdebrider v cho thy t l mt mỏu phu thut nhiu v t l chy mỏu sau phu thut cũn cao [14] Nm 2009: Saxby AJ, Chappel CA nghiờn cu VA tn d sau phu thut no VA v vai trũ ca ni soi vũm mi hng phu thut no VA Cho thy cú mt t l ln VA cũn sút sau no VA v s dng ni soi vũm mi hng cho phep phu thut d dng v hiu qu hn [15] 1.1.2 Trong nc Nm 2000: no VA bng Laser c ỏp dng ti s bnh vin nh: Bnh vin Bch Mai, Bnh vin Tai mi hng thnh ph H Chớ Minh Nm 2001: Nhan Trng Sn bỏo cỏo nhn xet 61 ca no VA qua ni soi ti Bnh vin Nhi ng I [16] Nm 2003: K thut ct amian, no VA bng Coblation c ỏp dng ln u tiờn c nc ti Bnh vin Y dc thnh ph H Chớ Minh Nm 2009: Trn Anh Tun, Nguyn Hu Khụi v Nguyn Vn c bỏo cỏo kt qu no VA bng Coblation kt hp ni soi qua ng mi [17] Nm 2009: Phm ỡnh Nguyờn, Nhan Trng Sn, ng Hong Sn kho sỏt mt s trng hp no VA tr em bng Coblation ti khoa tai mi hng Bnh vin Nhi ng [18] Nm 2010: c Th nghiờn cu phu thut no VA ni soi cho 137 ca, ti Bnh Vin Tnh Khỏnh Hũa, kt qu sau m cho thy cú s ci thin ỏng k cỏc triu chng v cht lng ng [19] Nm 2011: Trn Anh Tun nghiờn cu so sỏnh no VA bng k thut Coblation kt hp ni soi qua ng mi v no VA kinh in cho thy no VA bng phng phỏp Coblation kt hp vúi ni soi an ton, thi gian phu thut nhanh, khụng b sút bnh tớch, ớt mt mỏu m, ớt au sua m, thi gian lnh thng nhanh v ớt chm súc hu phu [20] Nm 2011: No VA v ct Amidan bng dao Plasma c s dng ln u tiờn c nc ti Bnh vin i hc Y H Ni Nm 2012: Cao Minh Thnh v cng s ó cú bỏo cỏo ti Hi ngh tai mi hng ton quc v ng dng no VA bng dao Plasma [21] 1.2 C IM GII PHU 1.2.1 Vũng Waldeyer Henrich von Waldeyer, nh gii phu hc ngi c, ngi u tiờn mụ t mt cỏch h thng cỏc mụ lympho thnh sau hng mi v hng ming liờn kt vi to nờn mt vũng lympho khep kớn mang tờn vũng Waldeyer Vũng Waldeyer theo mụ t kinh in cú amian: - Amian hng/hnh nhõn hu, ch cú mt nm vũm hng cũn gi l amian vũm hay VA (Vegetations Adenoides) - Amian vũi/hnh nhõn vũi l mt cp: bờn phi v bờn trỏi, nm quanh l vũi Eustachia h Rosenmuller - Amian li/hnh nhõn li ch cú mt nm ỏy li - Amian khu cỏi l mt cp: bờn phi v bờn trỏi, nm thnh bờn hng ming Hỡnh 1.1 Vũng bch huyt Waldeyer[22] 1: amian vũm; 2: amian vũi; 3: amian khu cỏi; 4: amian li Mt s tỏc gi cho rng cỏc hnh nhõn vũng Waldeyer cú tỏc dng tiờu dit vi trựng niờm mc ca mi v hng chn li Thc nhng t bo n nhõn hnh nhõn sn xut cú kh nng thc bo rt ớt Chớnh nhng bch cu thoỏt ngoi t mao mch v hũa trn vi nhng t bo n nhõn niờm dch ca hng mi l lc lng ch yu dit vi trựng 1.2.2 Gii phu VA VA l mụ tõn bo ln th sau amian khu cỏi ca vũng Waldeyer VA l b phn vũm hng gn vi ca mi sau VA chim vựng vũm v xp thnh lỏ din tip xỳc ca VA vi khụng khớ th vo ln hn VA cú mt s mch mỏu nuụi thuc h thng ng mch cnh ngoi V trớ, hỡnh dng: VA cú hỡnh tam giỏc gúc to bi thnh trờn v thnh sau ca hng mi nh ca VA u im gn vỏch ngn, mụ lympho phỏt trin chim ht vũm hng v phỏt trin dn xung thnh sau hng mi Trờn b mt VA c ph mt lp biu mụ tr gi tng cú lụng chuyn li lừm to thnh nhiu np Hỡnh 1.2 Cỏc phn ca hng Nh vy, thc cht VA bao gm amian: amian hng v amian vũi Bỡnh thng, VA ch dy 1-2 mm v khụng cn tr ng th T thỏng tui nú phỏt trin dn theo nhim v dch v ln nht tr tui, sau ú bin mt hon ton tui dy thỡ Hng mi cú cu trỳc hỡnh hp, va l ng th cho khụng khớ i qua, va l ni bi tit cỏc cht thi mi xoang xung hng khc ngoi v cng l ni dn lu ngoi cỏc phc hp vũi hũm nh hang chm ng mch nuụi dng VA l ng mch hu lờn, ng mch khu cỏi lờn(nhỏnh hng ca ng mch hm), ng mch ng chõn bm Nhỏnh amian ca ng mch mt cng gúp phn cp mỏu cho VA Tnh mch ca VA vo ỏm ri hng, thụng vi ỏm ri bm v tt c vo tnh mch mt, sau ú vo tnh mch cnh Thn kinh ca VA i t ỏm ri hng H thng bch huyt ca VA thuc h thng bch huyt sau hng v hch gúc hm 1.3 CHC NNG SINH Lí CA VA Khi tr va i, VA cng nh vũng Waldeyer u vụ khun Sau nhng ln th u tiờn, cỏc vi khun, vi nm cú khụng khớ xõm nhp vo vũng Waldeyer VA l t chc lympho, c bit cú nhiu lympho B, cỏc t bo ny cú nhim v gi vi khun v cỏc tỏc nhõn gõy bnh, nhn dng v ghi nh chỳng sn xut cỏc khỏng th c hiu chng li cỏc tỏc nhõn gõy bnh v kớch thớch cỏc i thc bo n tiờu dit chỳng Ti hng mi, t chc VA ó m u mt ỏp ng dch, c mi ln cỏc vi sinh vt gõy bnh xõm nhp vo c th t khớ th qua hng mi l s xy s ỏp ng dch Nh vy quỏ trỡnh phỏt trin ca tr thnh thong s cú t ht hi, s mi, st nh nhng tr chi bỡnh thng ú l s thớch nghi ca tr vi mụi trng sng VA d b viờm Tt c cỏc tr ln lờn u phi b viờm VA Cú b viờm mi lm trũn nhim v dch Tr no khụng b viờm (him cú) nhim v dch khụng hon thnh, sau ny rt d b viờm nhim, viờm hay tỏi phỏt v khú iu tr VA bt u phỏt trin t thỏng th ca thi k bo thai v tip tc phỏt trin mnh n tui Nu khụng b viờm nhim trm trng, kớch thc VA s gim dn t khong 6-7 tui v bin mt tui dy thỡ Vũm hng cng rng cựng vi s phỏt trin ca c th Nhim v dch ca VA xut hin trc amydan khu cỏi Tuy nú tỏc dng ớt hn nhiu so vi dch ca amian khu cỏi nhng nú cn thit cho tr t thỏng n 3-4 tui Khi tr c nhn lng khỏng th t m truyn sang nhng lng khỏng th ny cn dn n thỏng tui, lỳc ny VA lm nhim v to khỏng th 1.4 NGUYấN NHN BNH SINH VIấM VA 1.4.1 Nguyờn nhõn 1.4.1.1 Viờm nhim Cỏc tỏc nhõn gõy bnh thng l vi khun ym khớ, ỏi khớ, siờu vi trựng Tr nh hay b nhim trựng ng hụ hp trờn gõy viờm VA v c vũng Wadeyer Mt s virus thng gp l Influenzaevirus, Rhinovirus, Adenovirus 1.4.1.2 Yu t thun li - Tng tõn: s quỏ phỏt cỏc t chc lympho lm tng nguy c viờm nhim - Do lnh m t ngt hay keo di, c th suy yu lm cho cỏc vi khun, virus cú ti ch tr nờn gõy bnh 1.4.2 Sinh lý bnh quỏ trỡnh viờm VA quỏ phỏt bớt tc VA to n thun khụng cú biu hin viờm nhim khun v khụng cú biu hin bớt tc hụ hp trờn l mt phỏt trin sinh lý bỡnh thng ca tr em la tui nh tr, mu giỏo 10 Nu viờm keo di, th tớch ca VA s tng lờn v ngn cn khụng khớ vo, khin tr b nght mi Lng nc cú mi khụng thoỏt hi c, ng li ngy cng nhiu v chy phớa trc, gõy chy mi Nu tỡnh trng nght mi keo di, vi khun cng sinh mi s tr thnh vi khun gõy bnh Nc mi tr thnh nc mi c v chy rt nhiu Do v trớ ca VA nm hp xng chc, s quỏ phỏt ca nú n mt mc no ú s nh hng ti s thụng khớ v bi tit ca mi cng nh s dn lu thụng khớ ca tai gia Mt VA to s keo theo s bin i vi sinh c trỳ ú, lm mt cõn bng h vi sinh hng mi theo chiu hng tng lờn cỏc nhúm vi sinh cú tim nng gõy bnh Thờm na, VA to lờn v xut hin s mt cõn bng vi sinh a n s bin i b mt niờm mc, biu mụ tr lụng chuyn cú xu hng chuyn i thnh biu mụ vy v hu qu l tr hot ng lụng chuyn cng gúp phn lm VA to bnh lý [3] Viờm VA cũn cú th lm bớt tc l thụng vo tai gia, gõy viờm tai tit dch Nu VA to, khụng khớ vo ớt, khụng cung cp ụxy cho c th, tr s tr nờn l , ng khụng ngon dn n mt mi Viờm VA cú th dn n cỏc bin chng nh viờm mi, xoang, tai, qun, ph qun Nu viờm lõu, tr th bng ming, mi ớt c s dng nờn qua nhiu nm chúp mi tr nờn nh hn, xng hm trờn phỏt trin kem, rng hm trờn mc lm chm Cm cú v nhụ v to hn ú l v mt c trng ca tr viờm VA 1.5 LM SNG VIấM VA 1.5.1 Viờm VA mn tớnh quỏ phỏt Viờm VA mn l hin tng viờm quỏ phỏt x húa t chc VA sau nhiu ln viờm cp, thng gp tr t 1- 6tui 51 II chim t l 33,3%, VA quỏ phỏt III chim t l 66,7% S khỏc bit ny cú ý ngha thng kờ Kt qu trờn cng phự hp vi kt qu nghiờn cu ca Vừ Nguyn Hong Khụi (2010) ti Bnh vin a khoa Buụn Ma Thut cho thy t l tr ng ngỏy tng lờn theo quỏ phỏt ca VA [32] 4.3 NH GI KT QU PHU THUT NO VA 4.3.1 Thi gian phu thut Thi gian phu thut trung bỡnh l 9,88 2,87 phỳt, ngn nht l phỳt, di nht l 16 phỳt, cú trng hp thi gian phu thut keo di 16 phỳt Kt qu trờn phự hp vi kt qu nghiờn cu ca Thu Trang (2013) [33], Khi no VA bng dao plasma thi gian phu thut trung bỡnh l 7,96 3,181 phỳt Ngn nht l phỳt, di nht l 16 phỳt Kt qu trờn cng phự hp vi kt qu nghiờn cu Nguyn Vn c no VA bng k thut Coblator kt hp ni soi qua ng mi ti Bnh vin i hc Y dc TPHCM, thi gian phu thut trung bỡnh l 11,08 2,63 [39] 4.3.2 Mi liờn quan gia mc quỏ phỏt ca VA vi thi gian phu thut Thi gian phu thut trung bỡnh ca nhúm VA quỏ phỏt II l 9,07 phỳt v thi gian phu thut ca nhúm VA quỏ phỏt III l 10,08 phỳt, vy thi gian phu thut trung bỡnh nhúm VA quỏ phỏt III di hn nhúm VA quỏ phỏt II Tuy nhiờn,mi tng quan ny khụng cú ý ngha thng kờ (ANOVA, p>0,05) Khụng cú mi liờn quan gia mc quỏ phỏt ca VA v thi gian phu thut Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi phự hp vi nghiờn cu ca Phm ỡnh Nguyờn, Nhan Trng Sn kho sỏt mt s trng hp no VA tr em bng Coblator ti bnh vin Nhi ng I t 10/2007 n 7/2008 cho thy thi gian phu thut nhúm VA quỏ phỏt III, IV di hn nhúm VA quỏ phỏt I nhng s tng quan ny khụng cú ý ngha thng kờ p= 0,296 [18] 52 Kt qu ny cng phự hp vi nghiờn cu ca Thu Trang (2013) [33], nghiờn cu trờn 76 trng hp no VA bng dao plasma cú thi gian phu thut trung bỡnh nhúm VA quỏ phỏt III di hn nhúm VA quỏ phỏt II Tuy nhiờn,mi tng quan ny khụng cú ý ngha thng kờ (p= 0,427) 4.3.3 Bin chng chy mỏu sau phu thut Trong 72 ca no VA mu nghiờn cu khụng cú trng hp no chy mỏu 24h sau phu thut.Tuy nhiờn cng nh cỏc loi phu thut khỏc, chỳng ta luụn phi ỏnh giỏ, phũng cỏc bin chng trc, no VA v sau no VA c bit l tỡnh trng chy mỏu v sau no V tỡnh trng nhim trựng ti ch v ton thõn sau no VA 4.3.4 ỏnh giỏ tin trin ca vũm mi hng sau PT qua hỡnh nh ni soi Theo nghiờn cu ca chỳng tụi, ht cỏc trng hp vũm mi hng u tt sau ngy (93,1%) v 14 ngy (97,2%), khụng cú trng hp no cún sút VA, cỏc trng hp vũm tin trin khụng tt õy gp nhng bnh nhõn cm mỏu bng ng hỳt ụng in n cc, cú nhng im chy mỏu phi t nhiu ln dn n bng sõu, gi mc bong chm So sỏnh vi s phng phỏp khỏc Phng phỏp no VA bng Curret, La Force qua nghiờn cu ca Vừ Nguyn Hong Khụi (2010) t l VA cũn sút l 71,4%[32] Nghiờn cu ca Trn Anh Tun nhúm no bng Laforce t l VA cũn sút l 96,2% [17] Nghiờn cu ca Trn Anh Tun no VA bng coblator cng cho kt qu 100% sch VA [17] Nghiờn cu ca Thu Trang (2013)[33], n ngy th 10 sau phu thut no VA bng dao plasma thỡ 100% trng hp nghiờn cu u cho thy vũm tin trin tt, gi mc ht, khụng cú trng hp no cũn sút VA 53 Nh vy no VA bng Hummer ó cú nhng u im tt nh khụng cũn sút VA, tỡnh trng gi mc ht nhanh 4.3.5 Cỏc triu chng c nng sau m thỏng so sỏnh vi trc m Sau phu thut triu chng c nng l ri lon gic ng, th ming, chy mi, ngt mi, ho sau m u gim rừ so vi trc m, s khỏc bit t l ca cỏc triu chng ny trc v sau m cú ý ngha thng kờ vi p < 0,01 Nghiờn cu ca mt s tỏc gi khỏc cng cho thy cú s ci thin rừ triu chng c nng sau m: Nghiờn cu ca c Th: chy mi (trc m 79,6% - sau m 25,5%); nght mi (trc m 89,1% - sau m 9,5%) [19] Nghiờn cu ca Vừ Nguyn Hong Khụi: Nghiờn cu c im lõm sng, hỡnh nh ni soi ca viờm Amian vũm v ỏnh giỏ kt qu phu thut no Amian vũm ti Bnh vin a khoa thnh ph Buụn Ma Thut nm 2010 2010: chy mi (trc m 85,7% - sau m 8,6%), ngt mi (trc m 94,3% - sau m 5,7%), ho (trc m 68,6% - sau m 8,6%)[32] Qua nghiờn cu ca chỳng tụi v mt s cỏc tỏc gi khỏc cho thy li ớch ca phu thut no VA, vi s ci thin v cỏc triu chng ri lon gic ng v triu chng c nng 54 KT LUN TI LIU THAM KHO Lin, N.N., Viờm VA v amidan, in Gin yu bnh hc tai mi hng 2006 Nh xut bn Y hc: H Ni p 258-259 Hũa, P.K., Viờm V.A, in Tai Mi Hng 2010, Nh xut bn giỏo dc Vit Nam: H Ni p 102 - 107 Khụi, N.H., VA, viờm hng mi v VA quỏ phỏt bớt tc, in Viờm hng amidan v VA 2006, Nh xut bn Y hc: Thnh ph H Chớ Minh p 137 -143 Sn, N.T., Viờm VA, in Tai mi hng quyn 2008, Nh xut bn Y hc: Thnh ph H Chớ Minh p 502-511 Walner, D.L., Past and present instrument use in pediatric adenotonsillectomy, in OtolaryngologyHead and Neck Surgery 137 2007 p 49-53 Talbot, H., Adenotonsillectomy, technique and postoperative care Laryngoscope 75, 1965: p 1877-1892 Takahashi H., H.I., Fujita A., Kurata K, Effects of adenoidectomy on sinusitis 1997 Giannoni, C., Acquired Nasopharyngeal Stenosis: A Warning and Review Arch Otolaryngol Head Neck Surg 124, 1998: p 163-167 Elluru RG, J.L., Myer CM, Electrocautery adenoidectomy compared with curettage and power-assisted methods Laryngoscope 75, 2002 112: p 23 - 25 10 Shin JJ, H.C., Ann otol rhinol laryngol 112 2003: p 511-514 11 Ku PK, P.M., Van Hasselt CA, Combined tranoral and transnasal power-assisted endoscopic adenoidectomy by StraitShot microdebrider and Endoscrub device Annal of college of surgery in Hongkong, 2002 6: p 83 -86 12 Wan YM, W.K., Ma KH, Hong Kong Med J, 2005 11: p 42 - 44 13 Shehata, Radiofrequency Adenoidectomy Laryngoscope 115 January 2005: p 162 - 166 14 Costantini, F., Videoendoscopic Adenoidectomy With Microdebrider Acta Otorhinolaryngologica Italica I, 2008 28: p 26 - 29 15 Saxby A.J., C.C.A., Residual adenoid tissue post-curettage: role of nasopharyngoscopy in adenoidectomy 2009 16 Sn, N.T., Nhn 61 ca no VA qua ni soi ti Bnh vin Nhi ng I Y hc Tp H Chớ Minh 2001, 2001 5(4): p 101 - 103 17 Trn Anh Tun, N.V.., Nguyn Hu Khụi, No VA bng k thut Coblator kt hp ni soi qua ng mi Y hc Tp H Chớ Minh s 13/2009, 2009: p 284 - 289 18 Phm ỡnh Nguyờn, N.T.S., ng Hong Sn, Kho sỏt mt s trng hp no VA tr em bng Coblator ti khoa tai mi hng Bnh vin Nhi ng Y hc Tp H Chớ Minh s 13/2009, 2009: p 190 - 193 19 Th, .., ỏnh giỏ kt qu phu thut no VA ni soi ti khoa Tai Mi Hng Bnh Vin Tnh Khỏnh Hũa, Hi ngh Tai Mi Hng Khỏnh Hũa M Rng nm 2010, 2010 p 20 - 25 20 Tun, T.A., So sỏnh no V.A bng k thut Coblator kt hp ni soi qua ng mi v no VA kinh in Y hc Thnh Ph H Chớ Minh, 2011 15(4): p 110 - 117 21 Cao Minh Thnh, .B.H., Phm Huy Tn, Bc u nghiờn cu ng dng dao Plasma phu thut no VA ti khoa Tai mi hng Bnh vin i hc Y H Ni Tai mi hng Vit Nam s 57-9, 2012 p 37 - 40 22 Vũng bch huyt Waldeyer Available http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray1028lymphatic.jpg from: 23 Hỡnh nh V.A Available from: http://www.entusa.com/images_html/small_adenoid.htm 24 b mt V.A Available from: http://entcare.wordpress.com/2011/01/08/adenoid-facies/ 25 Sn, N.T., Tai mi hng nhp mụn 2008, NXB Y hc: Thnh ph H Chớ Minh p 242 - 250 26 Wormald PJ, P.C., Adenoids: comparison of radiological assessment method with clinical and endoscopic findings J Laryngol Otol, 1992 106: p 342 - 344 27 E.Jr, S.G., Diseases of the nose, throat and ear 1945: Philadelphia.W.B Saunders Company 28 Sn, N.T., Phu thut no VA, in Tai mi hngquyn 2008, Nh xut bn Y hc: Thnh ph H Chớ Minh p 513-523 29 Hummer(microdebrider) Available from: http://microdebrider.com/ 30 Euribel Prestes Carneiro L., C.R.N.G., Gonỗalves Camera M., Adenotonsillectomy Effect on the Life Quality of Children with Adenotonsillar Hyperplasia 2009 31 Tun, T.A., S dng coblation phu thut ct amidan v no VA, 2010, i Hc Y Dc Thnh Ph H Chớ Minh 32 Vừ Nguyn Hong Khụi , L.v.t.s.y.h., Nghiờn cu c im lõm sng, hỡnh nh ni soi ca viờm Amian vũm v ỏnh giỏ kt qu phu thut no Amian vũm ti Bnh vin a khoa thnh ph Buụn Ma Thut nm 2010 2010 33 Trang, .T., Nghờn cu c im lõm sng, ni soi ca VA quỏ phỏt v ỏnh giỏ kt qu phu thut no VA bng dao Plasma gõy mờ 2013 34 Osman Bahadir, Rek Caylan, et al (2006), Effects of adenoidectomy in children with symptoms of adenoidal hypertrophy, Eur Arch Otorhinolaryngol, 263: 156159 35 Charles D, Blustone and Richad M (2002), Tonsillectomy, adenoidectomy, and UPP Surgical atlas of pediatric otolaryngology, BC Decker inc, p 381 385 36 Izu SC, Itamoto CH, Pradella-Hallinan M et all, (2010), Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in mouth breathing children, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20963335 37 Lờ Minh c (2012), Nghiờn cu nh hng ca viờm VA mn tớnh quỏ phỏt n chc nng vũi, Lun thc s y hc H Y H Ni 38 Caylakli F., Hizal E., Yilmaz I et all (2009), Correlation between adenoid nasopharynx ratio and endoscopic examination of adenoid hypertrophy: A blind, prospective clinical study, http://www.ijporlonline.com/article/S01655876%2809%2900409-1/abstract 39 Trn Anh Tun, Nguyn Vn c, Nguyn Hu Khụi (2009), No VA bng k thut Coblator kt hp ni soi qua ng mi, Y hc Tp H Chớ Minh s 13/2009, tr 284 tr 289 BNH VIN A KHOA C GIANG KHOA TAI MI HNG ============== TI NGHIấN CU KHOA HC CP C S NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, HìNH ảNH NộI SOI Và BƯớC ĐầU ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT NạO VA GÂY MÊ BằNG HUMMER TRÊN BệNH NHÂN VIÊM VA MạN TíNH TạI BệNH VIệN ĐA KHOA ĐứC GIANG C quan ch trỡ: Bnh vin a khoa c Giang Ch nhim ti: Bs Nguyn Trung Tuyn H NI - 2015 MC LC DANH MC BNG CC CH VIT TT BV Bnh Vin BN Bnh Nhõn VAS Visual Analoge Scale VA Vegetation Adenoides PT Phu Thut TMH Tai Mi Hng DANH SCH BNH NHN NGHIấN CU STT H Tờn inh Hng Nguyn ỡnh L Nguyn H My Hong c D ia ch C Bi B Ngc Lõm Phỳc ng Ngc Thy Thch Bn ỡnh Xuyờn c Giang Tui Gii 1 Ngy vo 5/1/2015 12/1 19/1 21/1 Ngy 9/1/2015 14/1 28/1 28/1 Mó BN 69289 29604 74162 75083 Nguyn Hong A 19/1 28/1 61758 Nguyn Qunh A 2 19/1 23/1 74189 Lờ Khỏnh L 20/1 26/1 34955 inh Thiờn V 2/2/ 4/2 50369 10 11 Nguyn Yn Nh Hong Ngc Khỏnh Ch Nguyn Th Ch Phỳc Li Vit Hng ỡnh Xuyờn 2 2 3/3 16/3 23/3 4/3/ 20/3 27/3 86696 91097 93736 12 on Lan A 30/3 01/4 92926 13 Nguyn c B Sn Vit Hng 13/4 17/4 70863 14 Trn Minh Q 14/4 16/4 62307 V nh Thựy D Phỳc ng Nam nh 15 15/4 17/4 101867 16 Nh Quang M Vit Hng 15/4 20/4 6566 17 Nguyn Cụng M 21/4 23/4 83249 18 Qun Nht Minh 22/4 23/4 62232 19 ng Hng Gi 2 23/4 24/4 102525 20 ng Hi 24/4 25/4 22219 21 Nguyn Khỏnh Ng Yờn Thng Thng Thanh Hai B Trng Thng Thanh Long Biờn 23/4 27/4 7393 22 Nguyn Th Thanh H 24/4 27/4 81725 23 Khỳc Phng L Giang Biờn Vn c 6/5 8/5 108574 24 Nguyn Gia H Phỳc Li 5/5 11/5 108285 25 ng Bỡnh A 7/5 13/5 48786 26 V Qunh A Ngc Thy Dng 2 13/5 19/5 4779 Quang 27 Trn c Mi Ngc Thy Thch Bn Long Biờn 1 18/5 20/5 112392 28 Ló Hng Gi 25/5 27/5 114496 29 Nguyn Th D 27/5 28/5 113865 30 Phan Th Minh Ch c Giang Yờn Thng Thch Bn Vn Lõm 12 2/6 3/6 49098 31 Nguyn Th Kim D 10 4/6 5/6 111656 32 Anh Q 14 5/6 6/6 95667 33 Bựi ỡnh Kh 4/6 6/6 117433 34 Hong Bo L Thng Thanh Si ng 8/6 9/6 6876 35 Lờ Hong A 1/6 10/6 67592 36 Phm Quang M Thng Thanh Gia Thy 12/6 13/6 84973 37 V ỡnh Gia M 16/6 17/6 120510 38 Cỏp Vit A c Giang Vit Hng 10 16/6 17/6 80507 39 Nguyn Thỏi Bo L 18/6 19/6 121549 40 o Mnh K Thch Bn Vit Hng 17/6 26/6 17996 41 u Hi L 19/6 20/6 16144 42 Nguyn Quang H T ỡnh 24/6 25/6 64407 43 Nguyn Minh Qu Vit Hng 1 24/6 27/6 22192 44 ng Tr M ụng Anh 25/6 26/6 79851 45 Mai Khỏnh Ng ng Xỏ 29/6 1/7 125201 46 Phm Minh Thnh L Yờn Viờn 1/7 2/7 85504 47 Nguyn Th V a Tn 16 1/7 2/7 126138 48 Nguyn Hong N C Khi 8/7 9/7 78547 49 Nguyn Quý 8/7 10/7 128827 50 Nguyn Trng T 16/7 17/7 103643 51 Hong Nht A Phỳc ng Ngc Thy Dng Quang 13/7 20/7 130264 52 Nguyn Trng Gia B Ninh Hip 16/7 20/7 3412 53 o c C Yờn Viờn 20/7 22/7 96584 54 Lờ Nguyn Bo H 2 21/7 23/7 132919 55 Ngụ Th H Hong Vn Th C Khi 2 24/7 25/7 114894 56 Hong Mai A Trõu Qu 2 20/7 24/7 91787 57 Nguyn Thu Tr C Khi 2 24/7 25/7 114827 58 Nguyn Bènh M 30/7 31/7 21278 59 Quang M 10 30/7 31/7 135278 60 V Nguyn H A 12 29/7 30/7 68061 61 Lng Mnh T c Giang c Giang c Giang Yờn Viờn 26/7 4/8 23505 62 Phựng Minh A Dng Xỏ 2 3/8 5/8 93151 63 Ngụ Quc Minh A Si ng 5/8 7/8 134486 64 V Nguyn Tho Ng 6/8 7/8 134935 65 Kiu Vn Th 5/8 7/8 137523 66 Lờ Sn Th 7/8 10/8 94207 67 Minh Tr c Giang Thng Thanh Giang Biờn Yờn Viờn 11 10/8 11/8 67473 68 Nguyn Mai L 7/8 11/8 138227 69 Trn Thu V 11/8 14/8 139475 70 Nguyn Kim Minh Ch 10/8 14/8 35020 71 Bựi Huy Gi 14/8 15/8 137073 72 Nguyn Ngc An B 19/8 20/8 48440 Dng Quang Phỳc ng c Giang ỡnh Xuyờn ỡnh Xuyờn [...]... cắt hút tại khoa TMH BV Đa Khoa Đức Giang 2.1.2 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2015 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu: BV Đa Khoa Đức Giang 2.1.4 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Bệnh nhân được nội soi tai mũi họng chẩn đoán viêm VA mạn tính quá phát - Có chỉ định phẫu thuật và được phẫu thuật nạo VA bằng máy Hummer - Được theo dõi hậu phẫu, được khám lại sau 7 ngày và 14 ngày - Bệnh nhân, gia... ngoại khoa 1.6.2.1 Chỉ định nạo VA Nạo VA là phương pháp điều trị lựa chọn cho viêm VA mạn tính có biến chứng, viêm VA mạn tính quá phát bít tắc Theo Bailey [25] * Nghẽn đường hô hấp trên: - Viêm VA mạn tính quá phát gây cản trở đường thở - Viêm VA có kèm theo hội chứng ngừng thở khi ngủ (trong 7h ngủ đêm, em be ngừng thở trên 30 lần, mỗi lần trên 30 giây) - Viêm VA gây biến dạng sọ mặt - Viêm VA làm... không có điều kiện nạo VA dưới nội soi hoặc không có điều kiện gây mê Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, rẻ tiền, dễ làm Nhược điểm là • Nếu nạo VA gây tê thì trẻ sợ hãi, gây đau cho trẻ • Nếu nạo VA gây mê thì VA vẫn không được nạo triệt để, chảy máu vẫn nhiều và khó kiểm soát cầm máu • Có thể rớt khối VA xuống họng, thanh quản khi nạo bằng dụng cụ Moure không rổ • Gây tê trong nạo VA có thể xảy... biến: Trẻ có VA quá phát thường hay bị viêm VA đợt cấp, dễ bị viêm đường hô hấp dưới - Nếu VA quá to và để keo dài, trẻ có bộ mặt VA, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ - Ở người lớn nếu còn VA thì có thể gây nhức đầu, ngủ hay mê sảng, ngáy to 1.5.2 Khám VA bằng nội soi - Khám VA bằng nội soi là phương tiện chẩn đoán viêm VA tốt nhất hiện nay, có thể khám bằng: + Khám bằng ống nội soi cứng 00... giúp phẫu trường rõ hơn + Đưa dụng cụ nội soi qua đường mũi với optic 0 o.Quan sát khối VA dưới nội soi + Đưa đầu cắt hút qua đường miệng của bệnh nhân đến vị trí của VA thấy trên màn hình + Bắt đầu nạo VA từ dưới lên, áp nhẹ mặt cắt vào khối VA bắt đầu từ rìa khối VA Mô VA bị cắt và hút ra ngoài Nạo dần từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên theo từng lớp Nạo một bên trước cho tới khi hết khối VA mà... ca, chiếm tỷ lệ 81,9% Hình VA quá phát độ I Hình VA quá phát độ II 34 Hình VA quá phát độ III Hình VA quá phát lên rãnh sàng bướm Hình 3.1.Các hình ảnh quá phát của VA Bảng 3.9 Mủ bám trên bề mặt VA Mủ bám trên VA n % Có 62 86,1 Không 10 13,9 N 72 100 Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ mủ bám trên bề mặt VA Hình 3.2 Dịch nhầy bám trên bề mặt VA SBA 13159454 –BVĐHYHN Nhận xet: 35 Qua hình ảnh nội soi vòm 72 ca trong nghiên... Đánh giá lâm sàng: hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng tổng quát Đánh giá VA quá phát qua nội soi mũi Đánh giá cận lâm sàng: làm các xet nghiệm trước mổ đánh giá tình trạng tổng quát của bệnh nhân (công thức máu, chức năng đông máu, chức năng gan, thận, đường huyết, tổng phân tích nước tiểu…); chụp phim phổi, đo điện tim 2.2.3.4.Chuẩn bị bệnh nhân 2.2.3.5 Phương pháp vô cảm Bệnh nhân được gây mê đặt nội. .. VA phải nạo VA lại Có thể cầm máu bằng xông Foley Kháng sinh Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn và hồi sức thích hợp Chảy máu muộn sau 24h sau mổ - Do bội nhiễm Xử trí: giống như chảy máu sớm 2.2.4.10 Đánh giá tiến triển của vòm họng sau PT qua hình ảnh nội soi Bệnh nhân được tái khám nội soi đánh giá vòm mũi họng sau 7 ngày, 14 ngày ( hình ảnh nội soi được chụp và lưu giữ lại để so sánh với hình ảnh vòm mũi... nội soi vào mũi qua đường mũi trước đến cửa mũi sau để quan sát VA Nếu hốc mũi hẹp, có thể đặt thuốc co niêm mạc trước khi khám + Khám bằng ống nội soi mềm qua đường mũi: tiến hành tương tự như ống nội soi cứng 00 14 Khám VA bằng nội soi có thể thấy VA, đánh giá được kích thước của VA theo phân độ quá phát và tình trạng viêm của VA  Phân độ quá phát của VA dựa vào mức độ che lấp cửa mũi sau của VA, ... hoặc đợt cấp của viêm VA mạn đều được điều trị nội khoa 16 - Trường hợp viêm VA mạn tính tái phát nhiều lần, viêm VA đã gây biến chứng thì cần được nạo VA sau đó phối hợp điều trị nội khoa 1.6.1 Điều trị nội khoa - Giữ ấm cho trẻ - Tại chỗ: hút, rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc nước muối biển dạng phun sương Nhỏ thuốc nhỏ mũi có 2 thành phần co mạch và sát trùng - Toàn thân: Giảm viêm, chống phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang , Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang , Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA gây mê bằng hummer trên bệnh nhân viêm VA mạn tính tại bệnh viện đa khoa đức giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn