HOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ THANH hóa TỈNH THANH hóa

142 1,852 81
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 15:58

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH DOANH V CễNG NGH H NI - TRN TH HNG HON THIN T CHC CễNG TC K TON TI BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HểA TNH THANH HểA LUN VN THC S KINH T H Ni - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH DOANH V CễNG NGH H NI - TRN TH HNG HON THIN T CHC CễNG TC K TON TI BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HểA TNH THANH HểA Chuyờn ngnh : K TON Mó s : 60.34.03.01 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN VN HềA H Ni - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc c lp ca cỏ nhõn tụi Cỏc s liu, bng biu v kt qu nờu lun l trung thc, cú ngun gc rừ rng v cha tng c cụng b bt kỡ cụng trỡnh khoa hc no khỏc TC GI LUN VN Trn Th Hng MC LC DANH MC BNG BIU, S .9 PHN M U 17 Chng 20 C S Lí LUN V T CHC CễNG TC K TON TI CHNH 20 TRONG CC N V S NGHIP CễNG LP 20 1 í ngha, yờu cu v nhim v ca t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc n v s nghip cụng lp .20 1.1.1 í ngha ca t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc n v s nghip cụng lp 20 1.1.2 Yờu cu, nguyờn tc v nhim v t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc n v s nghip cụng lp 22 1.2 C s chi phi n t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc n v s nghip cụng lp .24 1.2.1 c im, phõn loi n v s nghip cụng lp .24 1.2.2 Cụng tỏc qun lý ti chớnh ti cỏc n v s nghip cụng lp 27 1.3 Ni dung t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc n v s nghip cụng lp 31 1.3.1 T chc h thng chng t k toỏn 31 1.3.2 T chc h thng ti khon k toỏn 32 1.3.3 T chc dng h thng s k toỏn v hỡnh thc k toỏn .35 1.3.4 T chc h thng bỏo cỏo k toỏn 38 1.3.5 T chc cụng tỏc kim tra k toỏn 39 Bn l, cỏc t kim tra phi lp biờn bn kim tra v sau mi t kim tra, b phn kim tra phi lp bỏo cỏo kim tra Bỏo cỏo kim tra phi nờu tng bc ca quỏ trỡnh kim tra, ni dung v cỏc phn hnh ca cụng vic kim tra Trong cỏc bỏo cỏo phi nờu nhng tn ti v cỏc kin ngh sa cha, khc phc 42 1.3.6 T chc phõn tớch thụng tin k toỏn 42 1.3.7 T chc b mỏy k toỏn 42 1.3.8 T chc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc k toỏn 47 1.4 Tỡnh hỡnh dng cỏc chun mc k toỏn cụng quc t mt s nc trờn th gii v bi hc kinh nghim cho Vit Nam 49 1.4.1 H thng chun mc k toỏn cụng quc t .49 1.4.2 Tỡnh hỡnh ỏp dng chun mc k toỏn cụng quc t mt s nc trờn th gii .50 1.4.3 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam 52 KT LUN CHNG .53 Chng 55 THC TRNG T CHC CễNG TC K TON TI BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HểA TNH THANH HểA 55 2.1 Tng quan v Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa, tnh Thanh Húa 55 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa 55 2.1.2 T chc b mỏy ca Bnh vin a Khoa Thnh Ph 56 BAN GIM C 57 KHU VC HNH CHNH .57 KHU VC CHUYấNMễN 57 KHI CN LM SNG 57 KHI LM SNG 57 2.1.3 Qun lý ti chớnh ti Bnh vin 59 2.2 Thc trng t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa 61 2.2.1 T chc h thng chng t k toỏn 61 2.2.2 T chc h thng ti khon k toỏn 66 2.2.3 T chc dng h thng s k toỏn v hỡnh thc k toỏn .70 2.2.4 T chc h thng bỏo cỏo ti chớnh 72 2.2.5 T chc cụng tỏc kim tra k toỏn 74 2.2.6 T chc phõn tớch thụng tin k toỏn ti Bnh vin 75 V c bn hin Bnh vin cha trng ti cụng tỏc phõn tớch thụng tin k toỏn nhm phc v cho cụng tỏc qun lý Thc t thỡ phũng k toỏn ụi sau hon thnh bỏo cỏo ti chớnh cng cú vic phõn tớch s b cỏc ch tiờu thc t so sỏnh vi k hoch hoc so sỏnh vi s phỏt sinh nm trc bỏo cỏo lónh o Túm li cụng vic phõn tớch cha c a thnh qui nh bt buc, cha tr thnh vic lm thng xuyờn ca Bnh vin 75 2.2.7 T chc b mỏy k toỏn 75 2.2.8 T chc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc k toỏn 78 2.3 ỏnh giỏ thc trng t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa .79 2.3.1 Mt s kt qu t c t chc cụng tỏc k toỏn 79 2.3.2 Mt s hn ch t chc cụng tỏc k toỏn v nguyờn nhõn 80 2.3.2.6 V t chc phõn tớch thụng tin k toỏn 83 Nh ó núi trờn hin ti Bnh vin cha trng ti cụng tỏc phõn tớch thụng tin k toỏn nhm phc v cho cụng tỏc qun lý Cụng vic phõn tớch cha c a thnh qui nh bt buc, cha tr thnh vic lm thng xuyờn ca Bnh vin 83 Chng 87 HON THIN T CHC CễNG TC K TON TI BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HểA TNH THANH HểA 87 3.1 nh hng phỏt trin ca Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa, t n nm 2020 87 Hin Bnh vin núi riờng v h thng cỏc c s y t ca Vit Nam núi chung ang ng trc nhng thỏch thc to ln mt mụi trng ang cú nhiu i mi Xu th hi nhp kinh t quc t v yờu cu ca quỏ trỡnh tham gia vo WTO ó to mt mụi trng cnh tranh gay gt c i vi doanh nghip v cỏc n v Vic phi i mt vi cỏc thnh phn kinh t khỏc v c bit l vi cỏc nh u t nc ngoi quỏ trỡnh cung cp cỏc dch v cụng l iu tt yu ang din Tuy nhiờn thc t hin nay, cỏc n v s nghip phn ln cũn th ng, thiu sỏng to quỏ trỡnh thc hin cỏc nhim v chuyờn mụn Mt nhiu nguyờn nhõn l hot ng ca khu vc cụng cng thng thiu sc ộp cnh tranh nờn hiu qu hot ng thng yu kộm Trc tỡnh hỡnh ú Bnh vin cn nhn thc v nhanh chúng thớch nghi vi mụi trng cnh tranh t nõng cao nng lc .87 3.2 Yờu cu v nguyờn tc hon thin t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa .88 3.2.1 Yờu cu hon thin t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin .88 3.2.2 Nguyờn tc hon thin t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin 89 3.3 Cỏc gii phỏp hon thin t chc cụng tỏc k toỏn ti Bnh vin a khoa thnh ph Thanh Húa tnh Thanh Húa 89 3.3.1 Gii phỏp hon thin t chc h thng chng t k toỏn 89 3.3.2 Gii phỏp hon thin t chc h thng ti khon k toỏn 93 3.3.3 Gii phỏp hon thin t chc dng h thng s k toỏn v hỡnh thc k toỏn 99 3.3.4 Gii phỏp hon thin t chc h thng bỏo cỏo ti chớnh .101 3.3.5 Gii phỏp hon thin t chc cụng tỏc kim tra k toỏn 103 3.3.6 Gii phỏp hon thin t chc phõn tớch thụng tin k toỏn .104 3.3.8 Gii phỏp hon thin t chc b mỏy k toỏn ti Bnh vin 111 3.3.8 Gii phỏp hon thin t chc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc k toỏn 111 3.4 iu kin thc hin cỏc gii phỏp hon thin 113 3.4.1 V phớa cỏc c quan qun lý Nh nc 113 3.4.2 V phớa ngnh y t tnh Thanh Húa v Bnh vin a khoa thnh ph Thanh húa .114 KT LUN CHUNG 117 TI LIU THAM KHO 119 Ph lc 02: Danh mc h thng ti khon k toỏn dựng cho n v hnh chớnh s nghip .124 DANH MC NHNG T VIT TT T VIT TT VIT Y N, CP Ngh nh, Chớnh ph TT-BTC Thụng t, B Ti chớnh Q-BTC Quyt nh, B Ti chớnh KBNN Kho bc Nh nc SNCL S nghip cụng lp SXKD Sn xut kinh doanh TNDN Thu nhp doanh nghip NSNN Ngõn sỏch nh nc HCSN Hnh chớnh s nghip GTGT Giỏ tr gia tng TSC Ti sn c nh UBND y ban nhõn dõn TK Ti khon CBNV Cỏn b nhõn viờn BHYT Bo him y t BHXH Bo him xó hi BHTN Bo him tht nghip KPC Kinh phớ cụng on TTHC Th tc hnh chớnh DSCK Dc s chuyờn khoa BS, BSCK Bỏc s, Bỏc s chuyờn khoa 3318 Phi tr khỏc Mi n v 3321 3322 3323 Cỏc khon phi np theo lng Bo him xó hi Bo him y t Kinh phớ cụng on Cỏc khon phi np nh nc Thu GTGT phi np Thu GTGT u Thu GTGT hng nhp khu Phớ, l phớ Thu thu nhp doanh nghip Thu khỏc Cỏc khon phi np khỏc Cỏc n v cú phỏt sinh 19 334 Phi tr cụng chc, viờn chc Mi n v 20 335 Phi tr cỏc i tng khỏc 21 336 Tm ng kinh phớ 17 332 18 333 3331 33311 33312 3332 3334 3337 3338 22 337 Chi tit theo tng i tng Kinh phớ ó quyt toỏn chuyn nm sau Nguyờn liu, vt liu, cụng c, dng c tn 3371 kho 3372 Giỏ tr lng sa cha ln hon thnh 3373 Giỏ tr lngXDCB hon thnh 23 341 Kinh phớ cp cho cp di 24 342 Thanh toỏn ni b Cỏc n v cp trờn Chi tit cho tng n v n v cú phỏt sinh LOI NGUN KINH PH n v cú hot ng SXKD 25 411 Ngun kinh doanh 26 412 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 126 n v Chi tit theo tng ngun cú phỏt sinh 27 413 28 421 Chờnh lch t giỏ hi oỏi n v cú ngoi t Chờnh lch thu, chi cha x lý Chờnh lch thu, chi hot ng thng 4211 xuyờn Chờnh lch thu, chi hot ng sn xut, 4212 kinh doanh 4213 Chờnh lch thu, chi theo n t hng ca Nh nc 4218 Chờnh lch thu, chi hot ng khỏc 4311 4312 4313 4314 Cỏc qu Qu khen thng Qu phỳc li Qu n nh thu nhp Qu phỏt trin hot ng s nghip 4411 4413 4418 Ngun kinh phớ u t xõy dng c bn Ngun kinh phớ NSNN cp Ngun kinh phớ vin tr Ngun khỏc n v cú n t hng ca Nh nc 29 431 30 441 31 461 4611 46111 46112 4612 46121 46122 4613 46131 46132 32 462 4621 4623 4628 Mi n v n v cú u t XDCB d ỏn Ngun kinh phớ hot ng Nm trc Ngun kinh phớ thng xuyờn Ngun kinh phớ khụng thng xuyờn Nm Ngun kinh phớ thng xuyờn Ngun kinh phớ khụng thng xuyờn Nm sau Ngun kinh phớ thng xuyờn Ngun kinh phớ khụng thng xuyờn Mi n v Ngun kinh phớ d ỏn Ngun kinh phớ NSNN cp Ngun kinh phớ vin tr Ngun khỏc n v cú d ỏn 127 Chi tit tng ngun KP 33 465 Ngun kinh phớ theo n t hng ca Nh nc n v cú n t hng ca Nh nc 34 466 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Mi n v LOI 5: CC KHON THU 35 511 5111 5112 5118 Cỏc khon thu Thu phớ, l phớ Thu theo n t hng ca nh nc Thu khỏc n v cú phỏt sinh 5211 5212 Thu cha qua ngõn sỏch Phớ, l phớ Tin, hng vin tr n v cú phỏt sinh 36 521 37 531 Thu hot ng sn xut, kinh doanh n v cú H SXKD LOI 6: CC KHON CHI 38 631 Chi hot ng sn xut, kinh doanh 39 635 Chi theo n t hng ca Nh nc 40 643 Chi phớ tr trc 41 661 Chi hot ng Nm trc Chi thng xuyờn Chi khụng thng xuyờn Nm Chi thng xuyờn Chi khụng thng xuyờn Nm sau 6611 66111 66112 6612 66121 66122 6613 n v cú hot ng SXKD n v cú n t hng ca Nh nc n v cú phỏt sinh Mi n v 128 Chi tit theo ng SXKD 66131 66132 42 662 6621 6622 Chi thng xuyờn Chi khụng thng xuyờn Chi d ỏn Chi qun lý d ỏn Chi thc hin d ỏn n v cú d ỏn LOI 0: TI KHON NGOI BNG 001 002 004 005 007 008 0081 0082 009 0091 0092 Ti sn thuờ ngoi Ti sn nhn gi h, nhn gia cụng Khoỏn chi hnh chớnh Dng c lõu bn ang s dng Ngoi t cỏc loi D toỏn chi hot ng D toỏn chi thng xuyờn D toỏn chi khụng thng xuyờn D toỏn chi chng trỡnh, d ỏn D toỏn chi chng trỡnh, d ỏn D toỏn chi u t XDCB 129 Chi tit theo d ỏn Ph lc 03 BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HO TNH THANH HO KHOA: BNG Kấ THANH TON PH CP TH THUT Ngy thỏng.nm Ngi thc hin Chớnh Ph Tờn Ttin Tờn Ttin I K A B C D E G H STT S biờn lai S bnh ỏn H v tờn bnh nhõn Mó th thut Loi th thut Giỳp vic Tờn Ttin L Tờn th thut M Tng cng Ký nhn CNG S tin bng ch: Ngi lp biu Ph trỏch b phn (Ký v ghi h tờn) (Ký v ghi h tờn) Phũng Ti chớnh K toỏn (Ký v ghi h tờn) Ph lc 04 BNH VIN A KHOA THNH PH THANH HO TNH THANH HO KHOA: BNG Kấ THANH TON PH CP PHU THUT Ngy thỏng.nm Mó PTV H tờn Ca c bit PTV P1 Ca loi P2 GM K Tng B PTV P1 Ca loi P2 GM K Tng PTV P1 L1 Ghichỳ: -PTV: Phu thut viờn -P1: Nhõn viờn ph -P2: Nhõn viờn ph -GM: Bỏc s gõy mờ -K: Nhõn viờn khỏc Ca loi P2 GM K Tng PTV L2 P1 Tng P2 GM K Tng L3 cng Ký nhn Ph lc 05 BNG PHN CHIA DOANH THU (Phỏt sinh ti bờn tham gia hp ng hp tỏc kinh doanh l:) Tờn hp ng: Thi gian thc hin hp ng: Cỏc bờn tham gia hp ng: Ni dung cỏc hp ng: Thi gian phỏt sinh doanh thu cn phõn chia: n v tớnh: STT A Chng t S, Ni ngy dung B C Tng s tin Phõn chia cho cỏc bờn Bờn gúp A Thu GTGT (nu cú) Doanh thu Thu GTGT (nu cú) Doanh thu Tng cng: Bờn gúp B Thu Doanh GTGT thu (nu cú) D Ph lc 06 BNG PHN B CHI PH CHUNG (Phỏt sinh ti bờn tham gia hp ng hp tỏc kinh doanh l:) Tờn hp ng: Thi gian thc hin hp ng: Cỏc bờn tham gia hp ng: Ni dung cỏc hp ng: Thi gian phỏt sinh chi phớ chung cn phõn b: T: n: n v tớnh: STT Chng t Phõn chia cho cỏc bờn Bờn gúp A S, ngy thỏng, nm A Tng s tin Ni dung B C Bờn gúp B Thu GTGT (nu cú) Tng chi phớ Thu GTGT (nu cú) chi phớ Thu GTGT (nu cú) chi phớ Tng cng: D Ph lc 07 PHIU BO VT T CềN LI CUI K Ngy.thỏngnm B phn s dng: STT A Tờn, nhón hiu, quy cỏch, phm cht B Mó s C n v tớnh D S lng Lý E Ph trỏch b phn s dng (Ký v ghi h tờn) Ph lc 08 S THEO DếI TI SN C NH V CễNG C, DNG C TI NI S DNG Nm: Tờn n v, phũng ban (hoc ngi s dng): Loi cụng c, dng c (hoc nhúm cụng c, dng c): GHI TNG TSC V CễNG C, DNG C Ngy thỏng ghi s GHI GIM TSC V CễNG C, DNG C Chng t S hiu Ngy thỏng Chng t Tờn TSC v cụng c, dng c n v tớnh S lng n giỏ Thnh tin S hiu Ngy thỏng Lý S lng Ngy thỏng nm Ngi ghi s K toỏn trng Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn, úng du) n giỏ Thnh tin Ph lc S THEO DếI CC KHON U T GểP VN LIấN DOANH, LIấN KT Nm: Ngy thỏng A Chng t S hiu Ngy thỏng B C Din gii D Giỏ tr ghi s khon gúp u k Cỏc khon iu chnh k Gim Tng Giỏ tr ghi s khon gúp cui k Ngy thỏng nm Ngi ghi s K toỏn trng Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn, úng du) Ph lc 10 S CHI PH QUN Lí CHUNG Nm Ti khonS hiu Ngy thỏng ghi s A Chng t Ghi N TK 642 Chi tit theo khon mc chi phớ S hiu B Ngy thỏng C Din gii D Tng s Ghi Cú TK 642 - S d u nm - S phỏt sinh thỏng - Cng phỏt sinh thỏng - S d cui thỏng - Lu k t u nm Ngy thỏng nm Ngi ghi s K toỏn trng Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn, úng du) Ph lc 11 Mó chng: n v bỏo cỏo: Mó n v QHNS: BO CO KT QU HOT NG Quý nm n v tớnh: STT Ch tiờu A I B S chờnh lch thu ln hn chi cha phõn phi nm trc chuyn sang Chờnh lch thu chi nm (2=3+4+7) Chờnh lch thu chi hot ng s nghip Thu Chi Chờnh lch thu chi thc hin t hng (4=5-6) Thu t thc hin n t hng Chi thc hin n t hng Chờnh lch thu chi hot ng sn xut kinh doanh (7=8-12) Thu t hot ng sn xut kinh doanh Trong ú: - Thu t hot ng tiờu th sn phm, cung cp dch v - Lói t hot ng u t - Chi t hot ng sn xut kinh doanh Trong ú: - Giỏ sn phm, hng húa, dch v - Thu GTGT phi np theo phng phỏp trc tip - Chi phớ cho hot ng u t - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý - Chờnh lch thu ln chi c s dng (17=01+02) S dng chờnh lch thu ln chi (19=20+221+22+23) Np ngõn sỏch nh nc Np cp trờn B sung ngun kinh phớ Trớch lp cỏc qu S chờnh lch thu ln chi cha phõn phi n cui nm (24=18-19) II 3.1 3.2 III IV V Mó s C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S tin Ph lc 12 n v bỏo cỏo: a ch: BO CO LU CHUYN TIN T (Theo phng phỏp trc tip) Nm Đơn vị tính: Ch tiờu I Lu chuyn tin t hot ng HCSN v sn xut kinh doanh Tin thu t hot ng HCSN v sn xut kinh doanh Trong ú: 1.1 Tin thu NSNN cp 1.2 Tin thu s nghip v cỏc khon thu khỏc 1.3 Tin thu t hot ng bỏn hng v cung cp dch v Tin chi tr cho ngi cung cp hng húa v dch v Tin chi tr cho ngi lao ng Tin chi tr lói vay Tin chi np thu thu nhp doanh nghip Tin thu khỏc t hot ng HCSN v sn xut kinh doanh Tin chi khỏc cho hot ng HCSN v sn xut kinh doanh Lu chuyn tin thun t hot ng HCSN v sn xut kinh doanh II Lu chuyn tin t hot ng u t 1.Tin chi mua sm, xõy dng TSC v cỏc ti sn di hn khỏc 2.Tin thu t lý, nhng bỏn TSC v cỏc ti sn di hn khỏc 3.Tin chi cho vay, mua cỏc cụng c n ca n v khỏc 4.Tin thu hi cho vay, bỏn li cỏc cụng c n ca n v khỏc 5.Tin chi u t gúp vo n v khỏc 6.Tin thu hi u t gúp vo n v khỏc 7.Tin thu lói cho vay v li nhun c chia Lu chuyn tin thun t hot ng u t Mó s Thuyt minh Nm Nm trc 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 III Lu chuyn tin t hot ng ti chớnh 1.Tin nhn gúp ca ch s hu 2.Tin chi tr gúp cho cỏc ch s hu 31 32 3.Tin vay ngn hn, di hn nhn c 4.Tin chi tr n gc vay 5.Tin chi tr n thuờ ti chớnh Li nhun ó tr cho ch s hu Lu chuyn tin thun t hot ng ti chớnh Lu chuyn tin thun k (50 = 20+30+40) Tin v tng ng tin u k nh hng ca thay i t giỏ hi oỏi quy i ngoi t Tin v tng ng tin cui k (70 = 50+60+61) 33 34 35 36 40 50 60 61 70 VII.34 Lp, ngy thỏng nm Ngi lp biu K toỏn trng Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn, úng du)
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ THANH hóa TỈNH THANH hóa , HOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ THANH hóa TỈNH THANH hóa , HOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ THANH hóa TỈNH THANH hóa , KHỐI CẬN LÂM SÀNG, TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, 1 Tổng quan về Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Về cơ bản hiện nay Bệnh viện chưa trọng tới công tác phân tích thông tin kế toán nhằm phục vụ cho công tác quản lý. Thực tế thì phòng kế toán đôi khi sau khi hoàn thành báo cáo tài chính cũng có việc phân tích sơ bộ các chỉ tiêu thực tế để so sánh với kế , 3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, Như đã nói ở trên hiện nay tại Bệnh viện chưa trọng tới công tác phân tích thông tin kế toán nhằm phục vụ cho công tác quản lý. Công việc phân tích chưa được đưa thành qui định bắt buộc, chưa trở thành việc làm thường xuyên của Bệnh viện., HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA TỈNH THANH HÓA, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 02: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn