Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) khu vực đống đa

51 313 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2016, 01:36

Lời nói đầu Những năm qua, kinh tế nớc ta chuyển đầu t chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trờng có điều tiết quản lý Nhà nớc, việc chuyển đổi chế mang tính tất yếu cho phát triển kinh tế quốc gia nh Việt Nam Việt Nam bớc chuyển đổi sang chế thị trờng có quản lý Nhà nớc thực quán kinh tế nhiều thành phần theo định hớng XHCN theo luật pháp Nhà nớc Từ kinh tế thị trớng phát triển tất yếu tạo tiền đề cần thiết đòi hỏi đời nhiều loại ngân hàng nh: Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng thơng mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng công thơng, Ngân hàng đầu t phát triển ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần cần tăng cờng quản lý, hớng dẫn hoạt động Ngân hàng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế Hoạt động Ngân hàng mắt xích quan trọng cấu thành vận động nhịp nhàng kinh tế Cùng với chuyển đổi cấu kinh tế đất nớc, hệ thống ngân hàng có bớc chuyển cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế Cụ thể từ hệ thống Ngân hàng ba cấp chuyển thành hệ thống Ngân hàng hai cấp, từ sau có hai pháp lệnh Ngân hàng (5/1990) tách bạch chức năng: Ngân hàng Nhà nớc có chức quản lý Nhà nớc hệ thống Ngân hàng, chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng thuộc Ngân hàng Thơng mại tổ chức tín dụng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Sau 10 năm đổi Ngân hàng đa lại nhiều thành Đóng góp tích cực vào thành tựu chung đa đất nớc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt cho Ngân sách Đặc biệt Việt Nam thành công việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá Hoạt động Ngân hàng góp phần tích cực việc huy động vốn nớc đảm bảo cho tăng trởng kinh tế với mức độ cao Tuy nhiên lĩnh vực Ngân hàng bộc lộ yếu mà d luận xã hội quan tâm tiềm ẩn nguy không lành mạnh Đặc biệt chất lợng tín dụng cha cao đòi hỏi tìm kiếm giải pháp tháo gỡ có hiệu Qua thời gian học trờng thời gian thực tế Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa, với việc nhận thức cần thiết phải nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng giai đoạn nay, với dẫn -1- bảo tận tình giáo viên hớng dẫn cán hớng dẫn thực tập Ngân hàng Công thơng Đống Đa Từ thực tiễn mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa làm khoá luận tốt nghiệp Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa lĩnh vực nghiên cứu phức tạp Song trình tìm hiểu thực tế Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa vào nghiên cứu số vấn đề sau đây: Kết cấu chuyên đề gồm ba chơng: Chơng I: Ngân hàng thơng mại chất lợng ngần hàng thơng mại Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh chất lợng tín dụng ngân hàng công thơng đống đa Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng công thơng đống đa Đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng Đống Đa lĩnh vực rộng lớn Song thân trình nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn kể lý luận hạn chế định Vì khoá luận không tránh khỏi khiếm khuyết Cho nên mong tham gia đóng góp ý kiến quan thực tập thầy cô trờng để viết đợc hoàn thiện Tôi xin cảm ơn chân thàn cảm ơn! -2- Chơng I ngân hàng thơng mại chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại I/ Những hoạt động ngân hàng thơng mại: 1- Khái quát Ngân hàng Thơng mại: Ngân hàng Thơng mại trớc hết doanh nghiệp,vì Ngân hàng thơng mại hoạt giống nh doanh nghiệp khác: có vốn riêng, mua vào, bán ra,có chi phí thu nhập, có nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân hàng Nhà nớc, lãi lỗ, giầu nên phá sản Ngân hàng Thơng mại kinh doanh dịch vụ tiền tệ, không trực tiếp sản xuất cải vật chất nh doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhng tạo điều kiện thuận lợi cho qúa trình sản xuất , lu thông phân phối sản phẩm xã hội cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu t cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế Nói tóm lại Ngân hàng Thơng mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động thờng xuyên chủ yếu nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền gửi vay đầu t thực nghiệp vụ triết khấu làm phơng tiện toán Ngân hàng Thơng mại có hoạt động gần gũi với nhân dân kinh tế phát triển cao, hoạt động Ngân hàng Thơng mại sâu vào đời sống kinh tế đất nớc Hoạt động Ngân hàng Thơng mại mang tính cạnh tranh cao độ Trong kinh tế thị trờng, cạnh tranh quy luật hoạt động tự nhiên, không lệ thuộc vào nhuận thực chọn lựa chủ quan ngời Mục tiêu kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, an toàn kinh doanh không ngừng gia tăng doanh thu Nên cạnh tranh không ngừng xảy nên thị trờng chìa khoá doanh nghiệp để đạt đợc tham vọng thơng trờng cạnh trạnh điểu không tránh khỏi Ngân hàng Thơng mại đời sở sản xuất lu thông hàng hoá phát triển kinh tế ngày cần đến hoạt động Ngân hàng Thơng mại với chức , vai trò chức trung gian tín dụng.Ngân hàng Thơng mại trở thành phận thúc đẩy kinh tế phát triển Trong vận hành kinh tế thị trờng, Ngân hàng Thơng mại hoạt động cách có hiệu thông qua nghiệp vụ kinh doanh thực công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô kinh tế Bằng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng lu thông Tiền tệ kết trình phát sinh lâu dài sản xuất hàng hoá Nó đời nhằm đáp ứng yêu cầu việc mở rộng giao lu kinh tế, mở rộng -3- thị trờng làm cho kinh tế hàng hoá phát triển trình sản xuất lu thông hàng hoá Trong trình phát triển yêu cầu vay mợn vốn lẫn thơng gia nhằm đáp ứng cho sản xuất lu thông hàng hoá Vốn đợc chuyển từ ngời thừa vốn sang ngời thiếu vốn phải có Ngân hàng đứng làm trung gian ngời thừa vốn ngời thiếu vốn gặp Thông qua hoạt động tín dụng chiếccầu nối đa họ đến với nhau, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết với quan hệ vay mợn Ngân hàng Thơng mại doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ hoạt động sở vay vay Đây hình thức sơ khai tín dụng Chính sở phát triển Ngân hàng đồng thời xuất hiện, T Bản (Tập III, phần II) Các Mác viết Một mặt Ngân hàng tập trung t tiền tệ ngời có tiền cho vay, mặt khách tập trung ngời vay Nh vậy, hoạt động kinh doanh Ngân hàng từ buổi sơ khai hoạt động tín dụng đờng Trong qúa trình hoạt động Ngân hàng Thơng mại đáp ứng nhu cầu thị trờng dẫn tới phân chia hình thành nên hệ thống Ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Trung ơng làm nhiệm vụ quản lý vĩ mô hoạt động Ngân hàng Ngân hàng Thơng mại làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ - tín dụng Nh hoạt động Ngân hàng Thơng mại đa dạng phong phú có phạm vi rộng lớn quy mô, tính toàn cầu, tính đại công nghệ Ngân hàng -4- Nghiệp vụ Ngân hàng Thơng mại Nghiệp vụ Ngân hàng nói chung bao gồm tất việc Ngân hàng thờng làm khuôn khổ nghề nghiệp họ Các nghiệp vụ Ngân hàng Thơng mại có quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn suốt trình hoạt động, tạo thành chỉnh thể thống Các nghiệp vụ bản, chủ yếu Ngân hàng Thơng mại bao gồm: - Nghiệp vụ huy động vốn - Nghiệp vụ sử dụng vốn - Một số nghiệp vụ khác 2.1 Nghiệp vụ huy động vốn: Đây nghiệp vụ chủ yếu để tạo nên nguồn vốn kinh doanh Ngân hàng, Ngân hàng huy động vốn hai cách sau: Nhận tiền gửi: Đây nghiệp vụ mang tính truyền thống, nghiệp vụ nhận tiền gửi cách thụ động, phụ thuộc vào ý muốn ngời có tiền gửi vào Ngân hàng - Phát hành phiếu nợ: Có thể ngắn hạn dài hạn, hình thức huy động vốn chủ động tức Ngân hàng có kế hoạch ấn định đợc thời gian số lợng cần phát hành Để thực đợc nghiệp vụ này, Ngân hàng sử dụng công cụ lãi suất Vốn kinh doanh Ngân hàng Thơng mại chủ yếu vốn vay vốn tự tạo, vốn tự chiếm phần nhỏ tổng số vốn tín dụng Vốn vay Ngân hàng Thơng mai bao gồm: Tiền vay thị trờng, tiền gửi, tiền vay thị trờng tiền tệ, tiền vay thị trờng trái phiếu, tiền vay chiết khấu Ngân hàng Trung ơng tất gộp lại thành nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Thơng mại Trong trình sử dụng nguồn vốn tiền gửi vay thị trờng, công nghệ Ngân hàng tạo nguồn vốn gọi tự tạo để có thêm bổ sung chho nhu cầu tín dụng đầu t cho ngành kinh tế, cung ứng thêm phơng tiện toán cho doanh nghiệp, việc tổ chức kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh nớc 2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn: Đây nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng Thơng mại, thể nhiều Ngân hàng, d nợ chiếm 70% tổng tài sản có Đây nghiệp vụ sinh lời cao mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng Song nghiệp vụ mang lại rủi ro nhiều cho Ngân hàng Khi thực nghiệp vụ này, Ngân hàng quan tâm nhiều đến lợi nhuận có tính khoản hợp đồng cho vay vào vị trí thứ yếu -5- Ngân hàng đòi nợ trớc hạn quan hệ tín dụng Ngân hàng với khách hàng diễn bình thờng Ngoài Ngân hàng đầu t vào mua công trái, trái phiếu, tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá Kho bạc Nhà nớc đại diện cho Chính phủ phát hành giấy tời có giá có khả toán cao trách nhiệm cao Công ty lớn Bất chứng khoán đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng Ngân hàng chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao khoản đầu t vào tín phiếu Kho bạc phát hành Mặt khác Ngân hàng đầu t vào chứng khoán nhằm phân tán 2.3 Một số nghiệp vụ khác: Ngân hàng thực kinh doanh làm dịch vụ hởng hoa hồng theo uỷ thác khách hàng, nghiệp vụ bao gồm: - Nghiệp vụ thu hộ, chi hộ - Nghiệp vụ uỷ thác - Mua hộ bán hộ - Môi giới kinh doanh chứng khoán Hoạt động Ngân hàng Thơng mại tập trung chủ yếu vào nhận tiền gửi cho vay Đó hai mặt hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tạm thời thiếu hụt vốn doanh nghiệp,các tổ chức kinh tế cá nhân trình sản xuất kinh doanh tiêu dùng hàng ngày Xét góc độ khác, hoạt động tín dụng ngày đợc mở rộng phát triển cách đa dạng , phong phú, với tham gia nhiều chủ thể kinh tế, quan hệ tín dụng hàng ngày mở rộng đối tợng quy mô hoạt động tín dung Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, phức tạp Để Ngân hàng Thơng mại có tồn phát triển đứng vững điều kiện cạnh tranh gay gắt thị trờng để phục vụ kinh tế ngày tốt hơn, đòi hỏi Ngân hàng phải thực có hiệu hoạt động tín tụng hay nói cách khác phải nâng cao chất lợng tín dụng Vai trò Ngân hàng Thơng mại: - Ngân hàng thơng mại giúp doanh nghiệp có vốn đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh - Góp phần phân bố hợp lý nguồn lực vùng quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế - Ngân hàng Thơng mại tạo môi trờng cho việc thực sách tiền tệ Ngân hàng Trung ơng - Ngân hàng Thơng mại cầu nối cho việc phát triển kinh tế đối ngoại quốc gia -6- II Chất lợng tín dụng Ngân hàng Thơng mại: Chất lợng tín dụng Ngân hàng Thơng mại: Quan niệm chất lợng tín dụng không giới hạn lĩnh vực hoạt động ngân hàng trực tiếp mà đợc thể qua hiệu sử dụng vốn tín dụng khách hàng vay, nói rộng đợc thể qua tăng trởng phát triển ngành nh toàn kinh tế Chỉ có sở hiệu sử dụng vốn tín dụng khách hàng chất lợng tín dụng ngân hàng đợc đảm bảo Điều đợc thể rõ nét số khía cạnh sau đây: a - Chất lợngtín dụng nhìn từ phía khách hàng vay vốn: Một khoản tín dụng đợc đánh giá có chất lợng ngời vay khoản tín dụng bù đắp cách kịp thời, đầy đủ nhu cầu thiếu hụt vốn khách hàng vay Nó đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh đợc diễn nhịp nhàng, làm tăng sản lợng hàng hoá sản xuất ra, tăng vòng quay vốn tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp b - Nhìn từ lợi ích xã hội: Dới giác độ này, tín dụng đợc coi có chất lợng hỗ trợ làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp đơn lẻ, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc giải đợc việc làm cho ngời lao động, tạo nên tốc độ phát triển chung kinh tế Đồng thời, chất lợng tín dụng đợc đảm bảo góp phần tích cực vào việc thực thi sách tiền tệ Nhà nớc Bên cạnh đó, sản xuất lu thông hàng hoá phát triển, nhu cầu xã hội thành viên đợc đáp ứng cách tốt c - Từ phía ngân hàng: Với ngân hàng, chất lợng tín dụng đợc xác định thông qua tiêu sau đây: - Phục vụ tốt phát triển ngành, địa phơng theo định hớng Nhà nớc qua thời kỳ - Các khoản tín dụng đợc thực mục đích, đối tợng, có hàng hoá, vật t tơng đơng làm đảm bảo - Các khoản tín dụng đợc thu hồi đầy đủ, hạn gốc lãi góp phần tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn ngân hàng, giảm thiểu khoản nợ hạn, nợ khó đòi, sở đó, tăng doanh lợi cho hoạt động ngân hàng thơng mại Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng Ngân hàng thơng mại: -7- Tín dụng cầu nối tiết kiệm đầu t tín dụng, góp phần điều hoà nguồn vốn xã hội từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn Giúp cho Ngân hàng có nguồn vốn định giải quan hệ cung cầu vốn Đồng thời làm tăng tốc độ luân chuyển hàng hoá tiền vốn Chính vậy, chất lợng tín dụng tạo điều kiện cho Ngân hàng làm tốt chức trung gian tín dụng kinh tế quốc dân Chất lợng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, tăng trởng kinh tế Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với khối lợng tiền mặt tronglu thông Thông qua cho vay chuyển khoản Ngân hàng có khả mở rộng tiền ghi sổ bấp nhiều lần so với số tiền thực có Vì tín dụng nguyên nhân lạm phát Đảm bảo chất lợng tín dụng tạo điều kiện cho Ngân hàng cung cấp đủ phơng tiện toán cho kinh tế Tín dụng công cụ để thực chủ trơng sách Đảng Nhà nớc phát triển kinh tế Chất lợng tín dụng đợc nâng cao góp phần tăng hiệu sản xuất xã hội, đầu t hớng để khai thác khả tiền tàmg tài nguyên, lao độg, tiền vốn, đảm bạ chuyển dịch cấu kinh tế phát triển cân đối ngành nghề, vùng nớc theo công nghiệp hoá, đại hoá đât nớc 2.1 Đối với Ngân hàng: Chất lợng tín dụng góp phần lành mạnh hoá quan hệ tín dụng, thủ tục tín dụng đợc đơn giản hoá, thuận tiện nhng đảm bảo nguyên tắc tạo điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng, từ đến hạn chế xoá bỏ nạn cho vay nặng lãi, góp phân lành mạnh hoá quan hệ tín dụng Chất lợng tín dụng tồn phát triển Ngân hàng thơng mại: Ngân hàng thơng mại doanh nghiệp, Ngân hàng muốn tồn phát triển hoạt động phải sinh lời Bởi nh tất doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khác, muốn tồn phát triển Ngân hàng phải giải đợc mâu thuẫn trình kinh doanh: mâu thuẫnvề giá cả, mức cung cầu vốn Bởi chất lợng tín dụng cho phép Ngân hàng có khách hàng trung thành, khách hàng có quan hệ thờng xuyên gắn bó lâu dài với Ngân hàng Ngân hàng tạo lập củng cố phát triển đợc ngày nhiều khách hàng truyền thống Ngân hàng phải thiết lập đợc nhiều khách hàng trung thành, khách hàng trung thành không bỏ Ngân hàng mà với Ngân hàng khác Ngân hàng phải quan tâm đến lợi ích, nhu cầu họ 2.2 Đối với khách hàng: Chất lợng tín dụng tạo lòng tin khách hàng, điều kiện kinh tế mở cửa khách hàng lựa chọn Ngân hàng làm đối tác cho Vì tiền họ gửi vào Ngân hàng đồng tiền quay vòng sinh lời Nếu -8- Ngân hàng uy tín thị trờng Ngân hàng gặp nhiều thuận lời giao dịch với khách hàng lớn chí có khách hàng nớc Để tạo uy tín hay lòng tin củanhg ko khó nhng Ngân hàng phải tạo đợc tin tởng khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng, khách hàng đến giao dịch mà Ngân hàng để lại ấn tợng sâu sắc nh thái độ giao tiếp niềm nở, phục vụ chu đáo nhiệt tình khách hàng tuyên truyền cho Ngân hàng Đây điều thuận lợi cho Ngân hàng Điều có nghĩa khách hàng đến với Ngân hàng mà tạo điều kiện giúp đỡ họ thực có hiệ hoạt động thông qua quan hệ tín dụng, dịch vụ so với Ngân hàng khác Và điều có tác dụng tích cực trở lại Ngân hàng việc tăng thêm số lợng khách hàng, thu hút nguồn vốn mở rộng tín dụng dịch vụ Chất lợng tín dụng góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh tình hình tài khách hàng, chất lợng tín dụng đợc đảm bảo có nghĩa Ngân hàng phát triển tốt nhờ Ngân hàng có điều kiện cung cấp vốn tín dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh khách hàng Mặt khác để đảm bảo chất lợng tín dụng Ngân hàng tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động vốn tín dụng khách hàng, qua với khách hàng uốn nắn chấn chỉnh sai sót hoạt động tài họ Việc kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn tín dụng khách hàng việc cần thiết nh khách hàng xin vay vốn Ngân hàng mà Ngân hàng khả toán họ năm tới hay tài họ làm ăn sa sút hay khách hàng xin vay vốn không mục đích họ xin vay vốn vào mục đích sản xuất kinh doanh nhng họ lại sử dụng vào mục đích khác Nếu Ngân hàng đợc mà cho vay sai lầm Cho nên để tránh sai lầm Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra, khiểm soát việc sử dụng vốn tín dụng khách hàng để tránh gây khó khăn cho hai bên Qua phân tích ta thấy đợc việc củng cố tăng cờng nâng cao chất lợng tín dụng cần thiết khách hàng tồn phát triển lâu dài Ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 3.1- Chỉ tiêu định tính Chính sách tín dụng: Bao gồm chủ trơng, đờng lối đảm bảo cho hoạt động tín dụng mục tiêu ngân hàng đồng thời tuân thủ tốt qui định Chính phủ, NHNN, có liên qua đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, thay đổi cấu tín dụng thời kỳ có ý nghĩa định thành bại ngân hàng Bất ngân hàng muốn có đợc chất lợng tín dụng cao phải có sách tín dụng phù hợp với điều kiện ngân hàng, phải vào đòi hỏi thị trờng -9- Công tác huy động vốn: Huy động vốn ngân hàng đợc coi nh hoạt động cung cấp đầu vào cho sản xuất để tạo sản phẩm đầu doanh nghiệp Nếu nguồn vốn không đợc huy động đầy đủ số lợng phù hợp thời hạn nh loại tiền ngân hàng khó đáp ứng đợc nhu cầu đa dạng khách hàng cách nhanh chóng đầy đủ Do vậy, chất lợng tín dụng khó đợc nâng cao, chí trở nên Công tác tổ chức ngân hàng: Một ngân hàng có cấu tổ chức khoa học đảm bảo đợc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cán nhân viên phòng, phòng ban với cao ngân hàng hệ thống, từ nắm bắt triển khai tốt việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao đợc chất lợng hoạt động tín dụng đảm bảo đợc tính thống hiệu trình hoạt động Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng: Đây coi yếu tố quan trọng có ý nghĩa định đến thành bại không hoạt động tín dụng mà tồn phát triển ngân hàng Hoạt động kinh tế đối ngoại phức tạp, công nghệ ngân hàng đại đòi hỏi trình độ, lực cán ngân hàng phải đợc nâng cao Với đội ngũ cán nhân viên có nghiệp vụ giỏi, có đạo đức lực sáng tạo - quản lí giúp ngân hàng hạn chế đợc rủi ro, nắm bắt đợc hội tốt vay tất yếu dẫn đến nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng Qui trình tín dụng: Đây trình tự, giai đoạn, bớc, công việc cần phải thực theo thủ tục định việc cho vay việc xem xét đơn xin vay khách hàng đến thu nợ nhằm bảo đảm an toàn vốn tín dụng Chất lợng tín dụng phụ thuộc vào việc lập qui trình tín dụng đảm bảo tính khoa học vừa nhanh chóng, thuận tiện, vừa đảm bảo thực đầy đủ nghiêm túc bớc qui trình Qui trình tín dụng thờng gồm ba bớc chính: Xét đề nghị vay khách hàng thực cho vay: Giai đoạn chất lợng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng việc chấp hành qui định điều kiện thủ tục cho vay ngân hàng Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay theo dõi dự báo rủi ro: việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu hình thức kiểm tra góp phần không nhỏ nâng cao chất lợng tín dụng -10- toán có Ngân hàng dẫn tới tình trạng không trả đợc nợ Ngân hàng hạn + Nguyên nhân thứ ba do: Hàng ngoại nhập vào nhiều đờng hàng nhập trái phép, khiến hàng hoá doanh nghiệp tiêu thu chậm không tiêu thụ đợc phải cạnh tranh mà doanh thu trả nợ cho Ngân hàng 3.1 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 3.1.1 Tồn Khi kinh tế nớc ta chuyển sang kinh tế thị trờng nhiều thành phần, có cạnh tranh doanh nghiệp với dẫn đến doanh nghiệp bộc lộ yếu lúng túng hoạt động kinh doanh, có doanh nghiệp bị giải thể phá sản sinh tình trạng nợ hạn Ngân hàng Điều gây nên rủi ro kinh doanh tín dụng đố với Ngân hàng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa với số lợng khác hàng đông đảo thuộc thành phần kinh tế lĩnh vực kinh doanh khác không tách khỏi rủi ro tín dụng Trong hoạt động kinh doanh tín dụng có việc xẩy ngân hàng mà ngân hàng lờng trớc đợc mong muốn ngân hàng làm thiệt hại làm giảm thấp kết kinh doanh Ngân hàng Nợ hạn nâng cao chất lợng tín dụng vấn đề quan tâm số hoạt động kinh doanh tiền tệ Có thể nợ hạn tồn có nhất, không nhanh chóng khắc phục đe dọa trực tiếp đến lành mạnh an toàn hệ thống ngân hàng nh tình hình gây nh không trả nợ lãi vay ngân hàng lạm phát sinh hạn, khó đòi, nợ có khả không thu hồi đợc làm ảnh hởng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài có nguyên nhân từ phía Ngân hàng nh trình cho vay cha kiểm tra, giám sát kỹ lỡng tình hình hoạt động doanh nghiệp vay cha tuân thủ nghiêm ngặt quy định chấp, bảo lãnh vốn vay dẫn đến bị doanh nghiệp lợi dụng cho sách lãi suất cho vay cao Việc phát sinh nợ hạn, chất đến hạn trả nợ nhng khách hàng cha trả không trả đợc nợ Sau xem xét tình hình nợ hạn Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa vòng năm trở lại đây: 3.1.2 Hạn chế: Trên địa bàn quận Đống Đa tập trung nhiều Ngân hàng chi nhánh hàng khác hoạt động Do yếu tố cạnh tranh kinh tế thị trờng để tồn tại, cạnh tranh diễn gay gắt, cụ thể việc cạnh tranh khách hàng, cạnh tranh lãi xuất huy động giảm lãi suất cho vay để thu hút nhiều khách -37- hàng Hiện Ngân hàng Nhà nớc có xu hớng giảm lãi suất tiền ngọai tệ tạo nguồn vốn cho vay Trên địa bàn quận Đống Đa khách hàng chi nhánh chủ yếu đơn vị có nhu cầu nhập từ nớc thành phẩm chủ yếu tiêu thụ nớc Do thu hút khách hàng mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ giao dịch với chi nhánh nhiều hạn chế 3.2 Nguyên nhân tồn hạn chế: Nguyên nhân ảnh hởng đến chất lợng tín dụng bao gồm nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan: 3.2.1 Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân đợc coi quan trọng bất cấp trình độ đội ngũ cán ngân hàng Hầu hết cán đợc đào tạo cách Trớc với nội dung đào tạo phù hợp với kinh tế kế hoạch hoá tập trung hành bao cấp, làm viêc theo kinh nghiệm Cha đợc tiếp xúc với hoạt động ngân hàng kinh tế thị trờng nên chuyển hoạt động ngân hàng theo chế cũ gặp nhiều khó khăn lúng túng, khuyết điểm đạo điều hành xử lý nghiệp vụ Tuy nhiên năm gần với việc phát triển nhanh chóng công nghệ ngân hàng công nghệ thông tin đòi hỏi ngày cao hoạt động kinh doanh tiền tệ chế thị trờng Vì muốn đa đội ngũ cán Ngân hàng vơn lên, đáp ứng đòi hỏi Công đổi kinh tế xã hội nói chung đổi hoạt động ngân hàng nói riêng không cách khác phải đào tạo lại số cán tín dụng cha thích nghi với điều kiện Trong hoạt động Ngân hàng cụ thể công tác tín dụng gặp khó khăn cán Ngân hàng cha thực tốt đợc công việc cha đa đợc định kịp thời xác Muốn xác định đợc doanh nghiệp kinh doanh hiệu hay không cán tín dụng phải có vốn kiến thức hiểu biết lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng sản xuất kinh doanh Một cán tín dụng dù giỏi đến có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực kinh doanh kinh tế Sự gia tăng khoản nợ khó đòi học sây sắc cho hiểu biết cán tín dụng hoạt động kinh doanh khách hàng Công tác thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng cha đầy đủ, cung cấp thông tin thiếu xác dẫn đến rủi ro không ngừa trớc đợc Bộ máy tra kiểm soát việc hiệu cha cao, cha kịp thời phát sai sót quy trình nghiệp vụ công tác đầu t để có biện pháp xử lý kịp thời dẫn đến thất thoát vốn -38- 3.2.2 Nguyên nhân khách quan Một là: Do môi trờng kinh tế cha lành mạnh, công đổi kinh tế nớc ta có mặt tích cực đạt đợc nh tăng trởng kinh tế tơng đối ổn định, ngăn chặn lạm phát Tuy nhiên tồn mặt yếu nh hiệu kinh tế thấp, phân phối ngành cấp cha đồng Dẫn đến kinh tế cân đối cung cầu, làm ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh Bên cạnh chế sách xuất nhập cha chặt chẽ để hàng nhập lậu dẫn đến tình trạng mặt hàng nớc sản xuất chậm lu thông Hàng nớc không cạnh tranh đợc hàng nhập lậu rẻ, mẫu mã phong phú phù hợp với nhu cầu ngời tiêu dùng mà hàng hoá Việt nam sản xuất giá thành cao máy móc công nghệ cũ nên việc cạnh tranh khó khăn, không tiêu thụ đợc hàng hoá dẫn đến ứ đọng không trả đợc vốn lãi cho ngân hàng Hai là: Trình độ tổ chức hoạt động tổ chức kế toán tín dụng với ngân hàng nhiều yếu kém, hiệu kinh doanh thấp Nếu thực quy định Nhà nớc doanh nghiệp làm ăn thua lỗ vốn tự có không đảm bảo không đầu t, nh đẩy doanh nghiệp làm ăn thua lỗ mà ngân hàng cho vay, thấy doanh nghiệp có khả đứng vững đợc thị trờng ngân hàng cho vay đắn Nhng ngợc lại ngân hàng cho vay mà doanh nghiệp làm ăn thua lỗ Ngân hàng gặp khó khăn việc thu hồi vốn, nợ hạn cao Ba là: Hệ thống văn pháp luật có liên quan đến Ngân hàng đợc cải tiển nhiều nhng cha thực hợp lý thiếu đồng bộ, cha đầy đủ nhiều vớng mắc gây khó khăn cho hoạt động Ngân hàng vào cho kinh tế, cụ thể là: Về giấy tờ pháp lý tài sản chấp: bất động sản đợc đa làm tài sản chấp cha đáp ứng đù điều kiện cần thiết giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đợc loại có gốc để đa v chấp Việc dẫn đến tình trạng khách hàng mang giấy tờ vay nhiều Ngân hàng với tài sản chấp Việc đăng ký chấp cầm cố: Cha có quy định rõ ràng phạm vi trách nhiệm quan quản lý trình tự thủ tục đăng ký chấp nh Ngoài ra, chất lợng tín dụng bị ảnh hởng bới nguyên nhân khách quan nh: Thiên tai, lũ lụt, hoả hoan thay đỏi chế sách tệ nạn xã hội -39- Chơng III Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng ngân hàng công thơng khu vực đống đa I.định hớng hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong kinh tế thị trờng cạnh tranh quy luật tất yếu khách quan, cạnh tranh đọ sức, nói cách khác, cạnh tranh việc giữ vững thị phần mình, mở rộng thị phần sang thị trờng tiềm xâm lẫn thị trờng đối thủ cạnh tranh Từ để tạo môi trờng sở giúp doanh nghiệp tăng cờng sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ phát huy lực cạnh tranh theo định hớng công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc Để thực mục tiêu phơng hớng mà ngân hàng công thơng khu vực đống đa nguồn vốn huy động đến Quí I năm 2003 đạt 950 tỷ đồng Tổng d nợ đạt 1.200 tỷ đồng Trong khối quốc doanh đạt 82% D nợ trung dài hạn đạt tỷ trọng 45% tỷ lệ nợ hạn đạt không 3.5% tăng tỷ trọng thu dịch vụ phí 1.5% so với năm 2002 lợi nhuận hạch toán đạt 22 tỷ đồng Nh hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ Ngân hàng công thơng khu vực Đống đa năm gần đặc biệt năm 2001-2002 đạt hiệu cao Hoạt động kinh doanh ngân hàng bám sát tiến độ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn để đẩy mạnh huy động vốn đầu t tín dụng, nên góp phần thiết kế thực vào việc vào mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn để đẩy mạnh huy động vốn đầu t tín dụng, góp phần thiết thực phục vụ nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá thủ đô Bớc vào năm 2003, Ngân hàng Công thơng khu vực Đống đa tiếp tục tìm giải pháp đổi hoạt động nhận tiền VNĐ ngoại tệ trụ sở 187 Tây sơn, hai phòng giao dịch Cát Linh Kim Liên 14 quỹ tiết kiệm đặt phờng đờng phố đông dân c quận Đống đa Dự kiến đa nguồn vốn huy động tăng lên 1950 tỷ đồng, tổng d nợ cho vay tăng 10% so với năm 2002 Thực phơng hớng kinh doanh trên, từ lãnh đạo đến cán công nhân viên phải hợp tác lòng, đoàn kết trí, mở rộng cho vay thành phần đại bàn, đầu t vốn tín dụng với ngời tiêu dùng chất lợng Để mở thị trờng đầu t vốn tín dụng ngắn hạn, ngân hàng nâng cao tỷ trọng đầu t chiều sâu tăng năm 2002 tổng d nợ cho vay nhằm mục đích để bạn hàng ngân hàng mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh Ngân hàng mở rộng dịch vụ cho vay đồng tài trợ cho vay đến dự án có quy mô lớn Ngân hàng có phải cải tiến trả tiền lơng cán công nhân viên doanh nghiệp đăng ký với ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân, mở thêm dịch vụ -40- thu tiền đơn vị cho Công ty có nguồn thu tiền mặt lớn miễn phí, dịch vụ trả tiền tự động qua máy ATM đặt nơi thuận tiện phục vụ khách hàng nhanh chóng II Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng ngân hàng công thơng khu vực đống đa Thực nghiêm biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ hạn Công việc để thực ngăn ngừa rủi ro Ngân hàng phải củng cố mạng lới thu thập xử lí thông tin khách hàng để nâng cao đợc chất lợng công tác thẩm định dự án Ngân hàng cần liên hệ thờng xuyên với khách nh quan quản lí khách hàng (các Bộ, Tổng công ty ) để có đợc thông tin xác thực trạng kinh doanh khách hàng, khả phát triển tơng lai họ lấy sở quan trọng để định cấp tín dụng Trong thẩm định dự án phải trọng đến lực pháp lí ngời vay đặc biệt kế hoạch khả sinh lời dự án, kế hoạch trả nợ sở gắn yếu tố chi phí thu nhập dự án với yếu tố tơng đơng thị trờng xu hớng biến động chúng tơng lai Ngoài ra, với khách hàng cần có đảm bảo quan chủ quản( Tổng công ty, Bộ ) hay sử dụng tài sản cầm cố Tuy nhiên, không coi trọng vào tài sản chấp Tiếp đến Ngân hàng phải tiến hành phân định cán tín dụng theo dõi tình hình sử dụng vốn suốt dự án không trọng riêng giai đoạn đầu cuối nh Về quản lí thu nợ xử lí nợ hạn: Ngân hàng khách hàng phải xác định lịch trả nợ phù hợp với lịch thu đợc lợi nhuận từ hoạt động khách, tránh gây căng thẳng vốn cho doanh nghiệp Bên cạnh cần qui định chặt chẽ việc yêu cầu doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng để thuận lợi thu nợ Ngân hàng cần phát sớm khoản cho vay có dấu hiệu bị đe doạ thông qua dấu hiệu nh: Doanh nghiệp chậm chễ việc nộp báo cáo tài chính, báo kết hoạt động kinh doanh; có dấu hiệu trốn tránh kiểm tra Ngân hàng; số d tiền mặt giảm; gia tăng bất thờng hàng tồn kho khoản nợ thơng mại, hoàn trả nợ lãi chậm để chủ động tìm biện pháp xử lí không nên trông chờ vào doanh nghiệp Cụ thể : - Cán Ngân hàng cho lời khuyên cố vấn cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm, thu nợ khách hàng doanh nghiệp -41- - Tăng thêm vốn cho doanh nghiệp thông qua hình thức nh: mở rộng cho vay tín chấp Hay là, Ngân hàng cho vay thêm hợp đồng tín dụng với khác sở có ngời đứng bảo lãnh - Đề nghị doanh nghiệp huy động vốn từ bên thông qua hình thức nh cổ phiếu, trái phiếu - Đối với khoản cho vay mà sau phát thực biện pháp hỗ trợ tác dụng dẫn đến nợ hạn, nợ khó đòi Ngân hàng cần phải thực biện pháp khai thác lí + Biện pháp khai thác: Ngân hàng gia hạn hợp đồng tín dụng, giảm qui mô hoàn trả trớc mắt dãn nợ cho doanh nghiệp Các hình thức nên áp dụng với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập có khả trả nợ; có ý thức trả nợ, trình vay trả đợc phần nợ gốc lãi; doanh nghiệp phải có tài sản cầm cố chấp dễ phát mại + Biện pháp lí tài sản chấp: Khi mà cứu vãn tình trở nên không hiệu Ngân hàng cần phải sử dụng biện pháp lí nợ Ngân hàng áp dụng hình thức gán nợ hay khởi kiện tuỳ theo quan hệ với khách, ý thức mong muốn trả nợ nguyên nhân không trả đợc nợ khách - Gán nợ: Ngân hàng áp dụng hình thức gán nợ với khách hnàg khả trả nợ họ uỷ quyền cho Ngân hàng toàn quyền định tài sản chấp Ngân hàng sử dụng tài sản thuê, làm trụ sở hay bán lại cho ngời khác - Khởi kiện: Với khách hàng có hành vi trốn tránh, lừa đảo Ngân hàng tiến hành khởi kiện pháp luật Nếu tài sản chấp có đủ hồ sơ hợp pháp, sau có định án Ngân hàng nên chuyển qua trung tâm đấu giá thu hồi sử dụng nh với hình thức gán nợ Còn tài sản có đủ hồ sơ pháp lí nhng lại chấp Ngân hàng khác tiến hành phát mại phân chia theo định án Đối với khoản vay không chấp, bảo đảm khả gánh chịu rủi ro Ngân hàng khó tránh khỏi 2.Tăng cờng công tác kiểm tra - kiểm soát Cần tăng cờng công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay củakhách hàng, việc kiểm tra đợc sát giúp cho ngời vay sử dụng nguồn vốn mục đích có hiệu cao Nếu thiếu kiểm tra đôn đốc phát muộn, Kết làm nẩy sinh khoản nợ khó đòi Ngân hàng công thơng -42- khu vực đa tỷ lệ nợ hạn tơng đối thấp nhng không mà nhãng công việc Tăng cờng kiểm tra kiểm soát trớc sau cho vay yêu cầu quan trọng nhằm mục đích bào vệ tốt chế tín dụng ngăn ngừa hoạt động kinh doanh trái pháp luật, lợi dụng, lừa đảo kiểm tra, kiểm soát phạm vi đáng quan tâm hoạt động quản lý Kiểm tra trớc cho vay: giai đoạn từ khách hàng xin vay đến Ngân hàng ký xong hợp đồng tín dụng Các tín dụng kiểm trả điều khoản hợp đồng tín dụng có đợc thực hay không, tình hình chấp hành vấn đề tín dụng ngân hàng nh: sử dụng vốn có sai mục đích hay không? Vốn vay có giá trị vật t hàng hoá đảm bảo hay không? Ngân hàng tiến hành thẩm định khách hàng nh: Ngân hàng tiến hành kiểm tra hồ sơ cho vay vốn có hợp lệ không kiểm tra xác số liệu hồ sơ, tình hình tài ngời vay vốn: vốn tự có, khả toán vốn, mức sinh lời dự án, kiểm tra khách hàng có phơng án sản xuất kinh doanh xem có tính khả thi hay không Kiểm tra sau cho vay: ngân hàng kiểm tra khả phát huy hiệu sử dụng vốn thông qua tình hình tài chính, tiêu thụ sản phẩm, phân tích kết hoạt động tài khách hàng Đồng thời kiểm tra nợ Ngân hàng Kiểm tra sau cho vay suốt việc tra ngân hàng ngân hàng phát tiền vay đến thu hết nợ Ngân hàng kiểm tra tiến độ thực sản xuất kinh doanh, tình hình kế hoạch trả nợ khách hàng Nếu khách hàng trả nợ chậm cho ngân hàng ngân hàng xem xét khách hàng lý mà cha trả nợ hay ngân hàng xem khách hàng trả nợ đợc hay không Nếu nh khách hàng sản xuất kinh doanh bình thờng có nghĩa khách hàng chây ỉ trả nợ ngân hàng xử lý Nếu nguyên nhân tác động đến khách hàng khách quan hay tai nạn, khả hoạt động kinh doanh dẫn đến không trả nợ đợc ngân hàng tiến hành phân tích nguyên nhân xử lý theo quy định Theo định kỳ ngân hàng phải phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Hay tình hình tài doanh nghiệp theo sở phân loại doanh nghiệp Ta xét doanh nghiệp loại tốt, trung bình, loại yếu Từ ngân hàng áp dụng theo thể lệ cho vay, cho vay theo hạn mức cho vay theo lần tuỳ độ tín nhiệm doanh nghiệp Việc kiểm tra kiểm soát đợc tăng cờng chắn phát triển xử lý kịp thời vi phạm hợp đồng tín dụng, thực tốt quy chế tín dụng vừa -43- nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay Ngân hàng giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu Chiến lợc ngời, phát huy hiệu nguồn nhân lực Đội ngũ cán ngân hàng nâng cao chất lợng tín dụng đảm bảo an toàn kinh doanh hai nhiệm vụ quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với nhau.Về chất lợng tín dụng, hoạt động tín dụng Ngân hàng đứng trớc thực trạng nợ cao, nguy vốn lớn đa đến an toàn hệ thống lĩnh vực chứa đựng rủi ro co nhiều ngành kinh doanh khác yếu tố ngời coi nguyên nhân nguyên nhân Yếu tố chiến lợc ngời quan trọng ngời sức mạnh kinh doanh ngân hàng, nh ngành kinh tế khác họ đem lại nhiều thành công công việc đất nớc Chính họ làm nên đợc nhiều điều kỳ diệu làm đất nớc thay đổi từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trờng bớc nhẩy vọt lớn ngời Vì hoạt động Ngân hàng nói chung công tác tín dụng nói riêng cần có biện pháp để phát huy hiệu nguồn nhân lực Tuyển nhân viên cho ngân hàng: ngân hàng ngân hàng thờng tuyển nhân vên vào làm việc tồn taị phát triển đợc kinh tế thị trờng ngân hàng phải có đội ngũ nhân viên thực có lực chuyên môn nghiệp vụ, tính cách cần thiết phù hợp với công việc, ý thức tổ chức, tác phong làm việc phong cách ứng xử, khả cấp, bên cạnh đa mức lơng thích hợp thông báo trớc tuyển dụng, ngân hàng có hội chọn đợc ngời có lực thực Việc xác định nhu cầu tuyển dụng cần đợc xuất phát sở định hớng phát triển ngân hàng Đào tạo đào tạo đội ngũ cán ngân hàng sẵn có Đối với ngân hàng việc đào tạo lại cán lúc có nhu cầu Vì nh ngân hàng muốn cử cán học để nâng cao nghiệp vụ điều cân nhắc tới phát triển cán điều mà Ban lãnh đạo chi nhánh đặc biệt quan tâm Ban lãnh đạo tìm cách giúp đỡ nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cách cử đào tạo tạo nhiều lớp tập huấn nghiêp vụ nh tín dụng, kho quỹ Tạo điều kiện thời gian tài cho cán học đại học cao học Trong khoá học nhiều cán chi nhánh đạt kết loại giỏi xuất sắc Do cán Ngân hàng giữ vị trí quan trọng hiệu hoạt động ngân hàng Ngân hàng đào tạo chỗ cử đào tạo sở phối hợp hai Một phơng thức đợc thực yêu cầu chơng -44- trình đào tạo số công việc đòi hỏi nhiều kỹ mang tính tác nghiệp cần tăng cờng đào tạo chỗ công việc quản lý công việc có ảnh hỏng lớn đến hoạt động kết kinh doanh chung cần có chơng trình đào tạo dài hạn sở đào tạo có chuyên môn Trong điều kiện ngân hàng phải cạnh tranh với đòi hỏi khả phả ứng linh hoạt yêu cầu Ngân hàng phải có chơng trình thay đổi mục tiêu phơng hớng, kế hoạch linh hoạt tơng ứng, ngân hàng có yêu cầu nhiều cán quản lý cán có kỹ tài chính, ngân hàng kinh tế Việc thực chơng trình đào tạo đòi hỏi nguồn tài định sở vật chất định Vì thiết lập chơng trình phải tính tới khả tài để thực chơng trình Nói tới đào tạo cần ý không cử ngời học mà vấn đề quan trọng lằ việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết học tập Chính khâu giúp cho ngân hàngđánh giá đợc hiệu chi phí đào tạo bỏ có sở để đánh giá lực cán Bên cạnh việc bố trí sử dụng nguồn nhân lực chiếm vị trí vô quan trọng hoạt động ngân hàng Một sử dụng đắn, hợp lý, cán phát huy hết lực mình, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Đối với tín dụng: Ngoài yêu cầu chuyên môn cần có thêm tiêu chuẩn Nắm vững chủ trơng sách Đảng Nhà nớc, phát triển kinh tế nói chung, chế độ tín dụng nói riêng Có kiến thức khoa học tâm lý, biết sử dụng phơng tiện tin học, ngoại ngữ thông dụng Ngoài ngân hàng có sách kỷ luật, khen thởng nghiêm minh, kịp thời để khuyến khích cán bộ, công nhân viên không ngừng nâng cao chất lợng công việc Các giải pháp hỗ trợ Để thực mục tiêu, hạn chế tối ta rủi ro kinh doanh tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng đợc an toàn hiệu cao Ngoài biện pháp vừa nêu mà ngân hàng cao cũng, phải làm ngân hàng thơng mại cẩn thận đợc hỗ trợ cấp, ngành, lĩnh vực có liên quan 4.1 Về phía nhà nớc Nhng biết, tính chất vốn tín dụng ngân hàng nguồn vốn bổ sung, tham gia trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo quy chế ngân hàng quy định: cho vay khách hàng không vợt -45- vốn tự có khách hàng Nhng vấn đề nan giải nay, vốn tự có doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ bé so với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, vào vốn tự có doanh nghiệp vốn tín dụng ngân hàng cho vay theo mức độ vốn tự có đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất kinh doanh Nếu cho vay vợt số vốn tự có sai quy chế mức độ rủi ro vốn đầu t cao doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu doanh nghiệp Nhà nớc vốn tự có thờng ngân sách Nhà nớc cấp thành lập doanh nghiệp cấp với số lợng Vay ngân hàng biện pháp tình giúp doanh nghiệp vợt qua khó khăn trớc mắt Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro điều lờng trớc đợc, ngân hàng muốn bảo vệ đồng vốn ngày đa điều kiện khắt khe cho vay, có tình trạng nh gần việc có biến động bất thờng thị trờng ngoại tệ gây khó khăn kinh doanh cho doanh nghiệp xuất nhập cho ngân hàng, có đổ vỡ loại doanh nghiệp Nhà nớc lớn nh: Tamexco, Dệt nam định doanh nghiệp sụp đổ yếu lực quản lý trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức xuống cấp nghiêm trọng cán lãnh đạo doanh nghiệp buông lỏng quản lý cấp, ngành có liên quan có ngân hàng thơng mại lớn Để đảm bảo an toàn cho vốn đầu t, ngăn chặn rủi ro, ngân hàng mong phủ nên chấp nhận cho ngân hàng thơng mại đợc trích lập quỹ bù rủi ro trớc nộp thuế để bù đắp tổn thất kinh doanh cho phép ngân hàng thơng mại đợc đánh giá lại chất lợng tín dụng, có nghĩa bù đắp lãi lỗ kinh doanh kinh doanh trớc khi nộp khoản thuế cho ngân sách, để đợc thực có vai trò tự chủ tài 4.2 Về phía ngân hàng: Lãi suất có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng, công cụ quan trọng hệ thống sách lãi suất đòn bẩy Nhà nớc Sử dụng sách lãi suất đòn bẩy thúc đẩy sản xuất lu thông hàng hoá, phát triển, ngợc lại không sử dụng sách lãi suất kìm hãm chí gây rối loạn, khủng hoảng, đổ bể tổn thất Lãi suất tín dụng vấn đề phức tạp ngân hàng Nhà nớc lãi suất vừa công cụ vừa sách quản lý vĩ mô, ngân hàng thơng mại công cụ hiệu nghiệm để thực mục đích kinh doanh Vấn đề thiếu thông tin kinh doanh tín dụng nguy hiểm Hiện ngân hàng thơng mại sử dụng thông tin chủ yếu phòng thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Nhà nớc cung cấp Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin phòng hạn chế Do tơnglai, CIC phải tập -46- trung cho việc nâng cao chất lợng nh bô sung quy chế chấn lại hoạt động từ khâu cập số liệu để cung cấp thông tin, quy định chế tài xử lý tr ờng hợp cung cấp thông tin chậm trễ sai lệch dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nớc phải yêu cầu tất ngân hàng cho khách hàng khác địa bàn vay bắt buộc phải sử dụng thông tin CIC cung cấp Có nh CIC trở thành chỗ dựa thực ngân hàng thơng mại Ngoài ra, ngân hàng công thơng Việt Nam để phơng hớng yêu cầu tất chi nhánh ngân hàng nh chi nhánh ngân hàng công thơng khu vực Đống đa phải thờng xuyên nhận xét, đánh giá lực hoạt động sản xuất kinh doanh, lực tài khách hàng vừa vay vốn ngân hàng công thơng khu vực Đống Đa nhng đồng thời lạ vay vốn hay nhiều ngân hàng khác Tăng cờng kiểm tra, kiểm soát đơn vị Cần hạn chế cho vay doanh nghiệp có trụ sở địa bàn hoạt động chi nhánh cho vay để doanh nghiệp đa vốn kinh doanh nơi khác, thoát lý kiểm soát, quản lý ngân hàng Rõ ràng với chủ trơng nh vậy, ngân hàng công thơng khu vực Đống đa phải thận trọng định có đầu t hay không? Vì giúp cho ngân hàng hạn chế bớt đợc rủi ro Theo quy định ngân hàng Nhà nớc doanh nghiệp vay vốn nhiều ngân hàng khác nhng có dự án kinh doanh tốt mà ngân hàng cảm thấy cho vay đợc cho vay Nh vậy, vừa tăng đợc lợi nhuận cho ngân hàng vừa giúp cho doanh nghiệp giải đợc khó khăn, cần đẩy mạnh vai trò ngời tín dụng hạn chế bớt đợc rủi ro không cần phải cho vay theo kiểu co cụm chủ trơng ngân hàng công thơng Việt Nam III Một số kiến nghị: Đối với ngân hàng công thơng Việt Nam: Ngân hàng công thơng Việt Nam cần tạo tự chủ cho ngân hàng thơng mại, bỏ bớt số tiêu kế hoạch mở rộng phạm vi định cho ngân hàng thơng mại Chỉ tiêu kế hoạch mở rộng phạm vi định cho ngân hàng thơng mại Chỉ tiêu vốn điều hoà nộp nên ngân hàng công thơng Việt Nam có mặt tốt giúp ngân hàng công thơng san sẻ hỗ trợ vốn cho ngân hàng khác nhng lại làm triệt tiêu động lực kinh doanh Ngân hàng công thơng khu vực Đống Đa không cho vay đợc nhiêu nhng có lãi lợng vốn lớn điều chuyển nên Ngân hàng công thơng Việt Nam đợc hởng lãi Nh rõ ràng ngân hàng không cần thiết phải tìm kiếm khách hàng vay không lo bị thua bỗ vốn thừa đem lộp cấp tiêu vốn điều hoà trở thành bao cấp công thơng Việt Nam cho ngân hàng chi nhánh tất nhiên đá -47- bao cấp thờng hiệu Thiết nghĩ tiêu nên đợc trì mức độ nhng giảm bớt vợt tiêu đợc khuyến khích Ngân hàng Công thơng Việt Nam có Công ty mua bán khai thác tài sản hoạt động phía Bắc để giải tài sẳn bắt nợ cho chi nhánh nhanh chóng Giải đợc nợ từ vụ cho vay có vấn đề nhằm khơi thông bảo vệ nguồn vốn Đối với ngân hàng Nhà nớc: Một nguyên nhân tồn chất lợng tín dụng cha có môi trờng pháp lý đầy đủ, chặt chẽ đảm bảo cho an toàn động tín dụng Do Nhà nớc cần tạo lập hoàn thiện môi trờng pháp lý để đảm bảo cho hoạt động tín dụng đợc an toàn có chất lợng góp phần phát triển kinh tế Để góp phần khắc phục tình trạng cần phải bổ xung sửa đổi số điểm sau: - Ngân hàng nhà nớc cần tạo lập sách tiền tệ tích cực động có hiệu hớng đến mở rộng nguồn vốn để đầu t cho đất nớc, kiểm soát đợc nguồn vốn nớc Thực chế lãi suất dùng lãi suất làm đòn bẩy thúc đẩy tạo điều kiện cho ngân hàng thơng mại huy động vốn cho đầu t - Để việc huy động vốn đạt hiệu cao cần loại bỏ cạnh tranh thiếu lành mạnh lãi suất Ngân hàng Nhà nớc cần thống với tài để tiến tới thực làm đại lý đấu thầu toàn loại trái phiếu dài hạn cho kho bạc Nhà nớc Điều tránh đợc trênh lệch lãi suất kho bạc lãi suất ngân hàng thơng mại - Điểu chỉnh kịp thời không đồng văn pháp quy: số lợng văn hớng dẫn thi hành mặt nghiệp vụ hoạt động ngân hàng nhiều từ nghị định phủ tới định ngân hàng Nhà nớc, văn hớng dẫn thi hành văn đối đến thông t Liên Bộ Số lợng văn nhiều nhng có nhiều vấn đề cha đợc hiểu cách tờng tật thấp nhất, ngành triển khai không đồng chí dẫm chân lên qúa trình thực thị Chính Phủ Ví dụ việc chấp quyền sử dụng đất theo quy định vừa phải đăng ký sở địa vừa phải qua vòng chứng thực Phòng Công chứng Theo quy chế chấp, cầm cố bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, bên chấp phải giao quyền sử dụng đất cho tổ chức tín dụng quan nhận chấp nắm giữ -48- - Đơn giản hoá thủ tục hành pháp lý không cần thiết tạo điều kiện cho tài sản đợc mua bán, chuyển nhợng dễ dàng nhanh chóng Tóm lại: điều kiện nay, sở quan điểm định hớng nâng cao chất lợng tín dụng, với mục tiêu chiến lợc xác định có sở phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng Với nỗ lực thân trợ giúp ngân hàng Nhà nớc ngành, cấp có liên quan, hy vọng, giải pháp kiến nghị giúp ngân hàng Thơng mại ngày nâng cao chất lợng tín dụng tín dụng trở thành công cụ đắc lực Nhà nớc việc thực sách để đáp ứng nhu cầu vốn nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc nghị VIII trung ơng đảng đề -49- Kết luận Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Muốn tồn đứng vững chế thị trờng, Ngân hàng cần phải đảm bảo quy mô chất lợng giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng không mong muốn riêng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa mà ngân hàng thơng mại Việt Nam nói chung mong mỏi Đảng Nhà nớc ta Với suy nghĩ chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng công thơng khu vực Đống Đa để phần đáp ứng mong muốn Trên sở vận dụng phơng pháp nghiên cứu, chuyên đề thực đợc nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động tín dụng ngân hàng Khẳng định vai trò quan trọng công tác tín dụng ngân hàng Thơng mại việc đợc chuyển dịch cấu kinh tế phục vụ Công nghiệp hoá, đại hoá Phân tích thực trạng, hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa, từ rút vấn đề tồn hạn chế hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa Đa số giải pháp nhằm góp phần phát triển nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa, bao gồm: - Giải pháp ngân hàng - Giải pháp hỗ trợ - Giải pháp khách hàng - Kiến nghị với Ngân hàng Công thơng Việt Nam số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại Đây đề tài có nhiều vấn đề phức tạp nên giải pháp kiến nghị đề xuất chuyên đề đóng góp nhỏ tổng thể biện pháp nhằm phát triển công tác tíndụng Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa nói riêng ngân hàng thơng mại nói chung Tuy nhiên vấn đề phức tạp khó khănvà thân sinh viên với dừng laị nghiên cứu lý luận chủ yếu thực tiễn có hạn chế Vì khoá luận cha thể đáp ứng đợc đầy đủ mong muốn quan thực tiễn hay ngời viết mong nhận đợc ý kiến đóng góp quý báu quan thực tiễn Thầy cô quan tâm đến vấn đề Một lần xin gửi lời cảm ơn với PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi, Thầy cô giáo khác toàn thể bạn tận tình giúp hoàn thành khoá luận -50- Trờng đaị học Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tài kế toán Hà Nội Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o ====== Bản nhận xét khoá luận tốt nghiệp (Của quan thực tập) Đề tài: Giải pháp nâng cao vực Đống Đa Ngời hớng dẫn: Sinh viên thực Lớp Nơi thực tập chất lợng tín dụng ngân hàng công thơngkhu : Đinh Xuân Nghĩa : Ngân hàng K 28A : Ngân hàng công thơng khu vực Đống Đa ý kiến nhận xét quan thực tập Hà Nội ngày tháng năm 2002 -51-
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) khu vực đống đa , Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) khu vực đống đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn