Luận văn thực trạng của việc ứng dụng thanh toán điện tử vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) đống đa

50 243 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:55

LI M U Việt Nam bớc vào thời kì đổi mới,thời kì hội nhập quốc tế khu vực nên đòi hỏi kinh tế không ngừng đầu t đổi sở vật chất kĩ thuật,trình độ nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm,dịch vụ để đủ sức cạnh tranh thị trờng nội địa nh thị trờng quốc tế Chỉ thị 58/CT-TW trị nêu rõ: công nghệ thông tin động lực quan trọng phát triển,cùng với số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế,văn hoá,xã hội giới đại Theo tinh thần thị yêu cầu công đổi hoạt động ngân hàng để ngân hàng Việt Nam hoà nhập với ngân hàng giới,ngành ngân hàng thực chiến lợc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh TTLH lĩnh vực đợc quan tâm đóng vai trò quan trọng nghiệp vụ toán ngân hàng Để thay cho phơng thức TTLH cũ lạc hậu trớc đây,các ngân hàng áp dụng TTĐT - phơng thức TTLH mới,u việt hẳn phơng thức cũ Chuyển tiền nhanh chóng thuận tiện,độ xác cao,thủ tuc đơn giản,thanh toán chuyển tiền đợc hoàn tất ngày làm việc,vốn đợc luân chuyển nhanh,tài khoản sử dụng không phức tạp,gọn,quy trình toán đơn giản TTĐT đáp ứng đợc tất yêu cầu đó.Để hiểu rõ vấn đề này,em chọn đề tài TTĐT cho chuyên đề tốt nghiệp Thời gian khảo sát thực tế NHCT Đống Đa giúp em hiểu lí luận đồng thời cho em thấy đợc thực trạng việc ứng dụng TTĐT vào hoạt động kinh doanh NHCT Đống Đa nói riêng nh ngân hàng Việt Nam nói chung.Nhìn chung công tác TTĐT lĩnh vực ngân hàng nớc ta hạn chế định,còn vớng mắc cha đợc tháo gỡ,kết đạt đợc khiêm tốn cha nh mong muốn Với trình độ hạn chế,thời gian khảo sát thực tế cha nhiều nên viết em không tránh khỏi nhữnh khiếm khuyết.Em mong đơc quan tâm thầy cô giáo Học viện Ngân hàng,ban lãnh đạo phòng kế toán NHCT Đống Đa,các bạn sinh viên nh ngời quan tam đến vấn đê góp ý kiến để viết đợc hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa kế toán-kiểm toán nh cán công tác chi nhánh ngân hàng Công Thơng Đống Đa tận tình giúp đỡ em làm chuyên đề Chơng I Lí luận chung toán điện tử I.Một số vấn đề toán 1.Dịch vụ toán Lịch sử đời phát triển sản xuất lu thông hàng hoá gắn liền với đời phát triển tiền tệ lu thông tiền tệ.Tiền tệ đời với vai trò trung gian trao đổi loại hàng hoá khác làm cho việc lu thông trao đổi hàng hoá ngày phát triển Gắn liền với trình phát sinh phát triển hình thức tiền tệ trình phát sinh phát triển quan hệ toán tiền tệ phục vụ cho giao dịch dân thơng mại.Hiện quan hệ toán đợc thực dới hai hình thức toán trực tiếp tiền mặt toán qua trung gian toán (sau gọi chung ngân hàng) - Thanh toán trực tiếp tiền mặt hình thc toán mà ngời có nghĩa vụ chi trả (ngời mua hàng hoá,ngời nhận cung ứng dịch vụ ) sử dụng tiền mặt để chi trả cho ngời thụ hởng (ngời bán hàng hoá,ngời cung ứng dịch vụ )Hình thức toán trực tiếp tiền mặt đời gắn liền với xuất tiền tệ đời sống xã hội - Thanh toán qua ngân hàng việc chi trả không thực trực tiếp ngời chi trả với ngời thụ hởng mà thông qua việc uỷ nhiệm cho ngân hàng thực hiện.Trong toán qua ngân hàng ,các ngân hàng theo yêu cầu ngời chi trả thực việc chi trả hộ yêu cầu ngời thụ hởng thu hộ số tiền mà ngời thụ hởng đợc hởng.Việc chi trả hộ thu hộ tiền nh mang tính chất loại dịch vụ,ngời ta gọi dịch vụ toán Việc thực dịch vụ toán ngân hàng sử dụng tiền mặt không sử dụng tiền mặt Trong toán không sử dụng tiền mặt thực chất nghiệp vụ chi trả đợc thực cách trích chuyển tài khoản hệ thống tín dụng bù trừ công nợ mà không sử dụng đến tiền mặt.Trong kinh tế thị trờng, toán qua ngân hàng chủ yếu toán không dùng tiền mặt Hình thức toán mặt tạo điều kiện cho ngân hàng thực đợc dịch vụ trả tiền với khối lợng lớn cách nhanh chóng xác, mặt khác tạo điều kiện cho việc tập trung đợc lợng vốn nhàn rỗi kinh tế làm nguồn vốn tín dụng ngắn hạn 2.Tổ chức toán vốn ngân hàng 2.1.Sự cần thiết ý nghĩa toán vốn ngân hàng 2.1.1 Sự cần thiết toán vốn ngân hàng - Đối với chi nhánh ngân hàng hệ thống: + Trong toán không dùng tiền mặt đợc chia thành toán ngân hàng toán khác ngân hàng Thanh toán ngân hàng không liên quan đến toán vốn ngân hàng trờng hợp toán khác ngân hàng nhng hệ thống phải có chuyển vốn từ ngân hàng phục vụ ngời mua sang ngân hàng phục vụ ngời bán.Nền kinh tế phát triển việc trao đổi hàng hoá không bó hẹp địa phơng mà đợc mở rộng khắp miền đất nớc nên việc toán tiền hàng hoá,dịch vụ ngời mua ngời bán qua hai ngân hàng khác trở nên cần thiết + Trong kinh tế ,việc chuyển cấp vốn,cấp kinh phí,chuyển tiền thực nghĩa vụ ngân sách diễn thờng xuyên,liên tục.Điều đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyển tiền từ ngân hàng đến ngân hàng để đáp ứng yêu cầu việc chuyển vốn kinh tế + Trong phạm vi nội hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng có nghiệp vụ điều chuyển vốn,cấp vốn,chuyển nhợng tài sản,nộp khấu hao lên cấp trên,chuyển lãi,lỗ Điều đòi hỏi phải có toán vốn ngân hàng với nhau.Chẳng hạn điều chuyển vốn hệ thống NHN o PTVN,trong hệ thống NHCTVN,hệ thống NHĐT PTVN - Đối với chi nhánh ngân hàng khác hệ thống: Xét quản lí vốn hệ thống NHTM doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập nên việc quản lí,sử dụng vốn đợc khép kín hệ thống NHTM.Chính mà việc toán vốn hai chi nhánh ngân hàng khác hệ thống NHTM cấp chủ quản đứng lên toán cho hai chi nhánh khác hệ thống mà phải ngân hàng tự tiến hành toán vốn với cách sòng phẳng Để phục vụ hoạt động đa dạng kinh tế,hiện có nhiều hệ thống NHTM TCTD khác nhau.Mặt khác khách hàng đợc quyền lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản.Do mối quan hệ toán vốn ngân hàng ngày phát triển.Chính việc nghiên cứu xác lập phơng thức quan hệ toán ngân hàng cần thiết hoạt động ngân hàng 2.1.2 ý nghĩa Thanh toán ngân hàng nghiệp vụ toán qua lại ngân hàng nhằm tiếp tục hoàn thành trình toán tiền xí nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân với mà họ không mở tài khoản ngân hàng toán vốn nội hệ thống ngân hàng Thanh toán ngân hàng có ý nghĩa to lớn: + Thể chức tập trung toán ngân hàng kinh tế quốc dân điều hòa vốn nội ngân hàng + Thực tốt nghiệp vụ toán ngân hàng thực đợc yêu cầu công tác toán không dùng tiền mặt.Nhanh chóng,kịp thời,chính xác,an toàn tài sản,tăng nhanh vòng quay vốn + Giảm chi phí lu thông vận chuyển tiền mặt từ nơi đến nơi khác,giảm chi phí kiểm đếm giao nhận tiền + Góp phần tiết kiệm lợng tiền mặt lu thông từ có tác động tới lợng tiền cung ứng trình điều hành sách tiền tệ quốc gia Để làm tốt nghiệp vụ toán ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải cải tiến thể lệ,chế độ toán không dùng tiền mặt cho phù hợp với yêu cầu việc trao đổi toán tiền hàng hóa , dịch vụ toàn xã hội.Tăng cờng trang thiết bị,kĩ thuật phục vụ toán nhanh chóng , xác,cải tiến việc điều hành quản lí vốn ngân hàng Chính mà làm cho hoạt động ngân hàng phát triển phong phú trình độ sở vật chất kĩ thuật 2.2Các phơng thức toán Phơng thức toán phản ánh mối quan hệ toán hai đơn vị ngân hàng với nhau.Căn vào việc ngân hàng tham gia toán vốn hệ thống khác hệ thống có phơng thức toán sau: -Để toán hệ thống ngân hàng có phơng thức : + toán liên hàng + toán bù trừ + toán qua tài khoản tiền gửi mở chi nhánh ngân hàng khác hệ thống + toán ủy nhiệm thu hộ,chi hộ Để toán khác hệ thống ngân hàng có phơng thức sau: + toán bù trừ + toán qua tài khoản tiền gửi mở NHNN + toán qua tài khoản tiền gửi mở ngân hàng khác hệ thống + toán ủy nhiệm thu hộ,chi hộ Việt Nam,tổ chức hệ thống toán ngân hàng gắn liền với việc hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống ngân hàng Việt Nam qua thời kì -Thời kì năm 1989:Thời kì ngân hàng Việt Nam tổ chức thành ngân hàng cấp(không tách biệt NHNN TCTD nên hệ thống toán vốn chi nhánh ngân hàng hệ thống Phơng thức toán vốn ngân hàng đợc sử dụng phơng thức toán liên hàng chi nhánh hệ thống trực tiếp toán vốn với nhau,NHTW làm nhiệm vụ kiểm soát đối chiếu liên hàng cho toàn hệ thống -Thời kì 1989 đến nay:Thời kì kinh tế nớc ta chuyển từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trờng theo hệ thống ngân hàng cấp đợc chuyển thành ngân hàng cấp với nhiều hệ thống khác nh hệ thống NHNN hệ thống NHTM.Việc cân đối,điều hòa vốn đợc tổ chức theo hệ thống,do hệ thống ngân hàng đă tổ chức hệ thống toán dể giải quan hệ toán nội hệ thống.Ngoài hệ thống toán nội hệ thống ngân hàng có hệ thống toán liên ngân hàng để giải quan hệ toán vốn đơn vị ngân hàng khác hệ thống Trong thời kì kinh tế mở,mối quan hệ kinh tế vùng,miền khu vực không ngừng tăng lên Khoa học tính toán,kĩ thuật điện tử không ngừng phát triển nên xu hớng chung phải mở rộng hệ thống toán liên ngân hàng với trung tâm toán đảm bảo toán liên ngân hàng phạm vi khu vực toàn quốc đạt hiệu cao Các phơng thức toán vốn ngân hàng thời kì tơng đối phong phú,gồm: +Thanh toán liên hàng(TTLH) :Thanh toán liên hàng phơng thức toán vốn chi nhánh hệ thống nh hệ thống ngân hàng Công Thơng ,hệ thống ngân hàng Đầu T Phát Triển, Nội dung chủ yếu phơng thức viêc thực thu hộ,chi hộ hai ngân hàng hệ thống địa phơng khác để chuyển cấp vốn điều hoà hệ thống ngân hàng Để thực toán liên hàng hệ thống quy định số hiệu riêng cho hệ thống mình.Các đơn vị thành viên tham gia toán liên hàng theo uỷ nhiệm ngân hàng cấp (NH Công Thơng VN,NH Đầu T Phát Triển VN ).Để tham gia toán liên hàng,các ngân hàng phải đăng kí mẫu dấu, chữ kí giám đốc ngân hàng ngời đợc uỷ quyền;chữ kí kế toán trởng ngời đợc uỷ quyền +Thanh toán bù trừ(TTBT) : Thanh toán bù trừ phơng thức toán vốn ngân hàng đợc thực cách bù trừ tổng số phải thu,phải trả để toán số chênh lệch (kết bù trừ) TTBT đợc áp dụng ngân hàng khác hệ thống với đơn vị ngân hàng hệ thống ngân hàng Trong TTBT phải có ngân hàng chủ trì (ngân hàng chủ trì NHNN ngân hàng thơng mại đó),các ngân hàng thành viên phải mở tài khoản ngân hàng chủ trì ngân hàng thành viên có thoả thuận với nhau,có cam kết điều kiện toán Tuỳ thuộc vào phơng pháp trao đổi chứng từ,chuyển số liệu mà có chế TTBT sở chứng từ giấy (TTBT giấy)và TTBT điện tử +Thanh toán qua tài khoản tiền gửi NHNN: Theo phơng thức này,việc toán ngân hàng với đợc thực lần theo số tiền ghi bảng kê chứng từ toán.Ngân hàng bên trả tiền lập bảng kê kèm chứng từ gốc cho ngân hàng,gửi đến NHNN nơi mở tài khoản,yêu cầu NHNN trích tài khoản tiền gửi để trả cho ngân hàng thụ hởng.Phơng thức thờng áp dụng chuyển tiền nhanhvới số tiền lớn việc điều chuyển vốn ngân hàng thơng mại +Thanh toán theo phơng thức uỷ nhiệm lẫn hai ngân hàng: Phơng thức toán đợc áp dụng ngân hàng khác hệ thốngvà ngân hàng có thoả thuận cam kết với ngân hàng thực thu hộ chi hộ cho ngân hàng sở chứng từ toán khách hàng có mở tài khoản ngân hàng kia.Việc thu hộ ,chi hộ hai ngân hàng đợc tiến hành phạm vi khoản toán thoả thuận quy định hợp đồng.Mỗi phát sinh khoản thu hộ,chi hộ ngân hàng nơi phát sinh phải gứi chứng từ toán cho NH có quan hệ để hạch toán sổ sách.Kết thúc định kì toán,các ngân hàng phải đối chiếu số liệu với nhau,quyết toán số tiền thu hộ,chi hộ toán cho số chênh lệch phải thu,phải trả +Mở tài khoản tiền gửi lẫn để toán:Phơng thức toán đợc sử dụng cho ngân hàng khác hệ thống để toán cho với điều kiện ngân hàng tham gia toán phải làm thủ tục đăng kí mẫu dấu,chữ kí ngời có thẩm quyền hai ngân hàng Trong phơng thức này,một hai ngân hàng mở tài khoản tiền gửi ngân hàng để hạch toán khoản toán có liên quan đến hai ngân hàng Việc toán hai ngân hàng đợc thực sở bảng kê chứng từ ngân hàng phát sinh nghiệp vụ lập chứng từ khách hàng II.Tổng quan phơng thức toán liên hàng 1.Khái niệm Thanh toán liên hàng việc toán nội chi nhánh ngân hàng tỉnh ,thành phố,sở giao dịch hệ thống ngân hàng.Nó phận toán không dùng tiền mặt 2.Các giai đoạn phát triển phơng thức toán liên hàng Do yêu cầu toán xã hội ngày cao,và với tiến khoa học kĩ thuật mà kĩ thuật toán liên hàng đợc cải tiến ngày hoàn thiện hơn.Từ thủ công ,bán thủ công đến toán điện tử,thanh toán liên hàng không ngừng góp phần vào công tác thúc đẩy toán không dùng tiền mặt 2.1 Liên hàng truyền thống Theo liên hàng truyền thống,các giấy báo liên hàng đợc viết tay,việc xử lí chứng từ kĩ thuật hạch toán theo phơng pháp thủ công luân chuyển chứng từ thông qua quan bu điện dới hai hình thức chuyển tiền th chuyển tiền điện.Phơng thức kiểm soát đối chiếu toán liên hàng phơng thức kiểm soát tập trung ,đối chiếu phân tán Trong phơng thức chi nhánh trực tiếp gửi chuyển tiền cho nhau,trung tâm toán làm nhiệm vụ kiểm soát tất chuyển tiền sau lập sổ đối chiếu gửi chi nhánh nhận chuyển tiền để ngân hàng đối chiếu(đối chiếu phân tán ngân hàng nhận chuyển tiền) Chỉ thị số 98/NH-CT ngày 07/10/1976 NHNN Việt Nam toán liên hàng văn pháp lí quy định việc áp dụng phơng thức toán liên hàng toán vốn ngân hàng Việt Nam Theo đó,thanh toán liên hàng truyền thống đợc thực suốt thời gian dài từ năm 1976 đến năm 1992 góp phần đáng kể việc thực chức trung tâm toán ngân hàng Hình thức toán phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống ngân hàng Việt Nam nh trình độ công nghệ lúc Tuy nhiên hạn chế hình thức toán chứng từ luân chuyển chậm,hay bị thất lạc,thanh toán không dùng tiền mặt diễn chậm trễ,vốn nằm toán lớn gây lãng phí cho ngân hàng cho xã hội,tốc độ luân chuyển vốn chậm không tạo đà thúc đẩy cho kinh tế phát triển nên dần đợc thay hình thức toán tiến hơn.Hiện toán liên hàng truyền thống sở lí luận cho việc thực hình thức toán liên hàng sau 2.2Liên hàng có ứng dụng máy vi tính hình thức liên hàng này,các kĩ thuật nghiệp vụ đợc thực sở nghiệp vụ toán liên hàng truyền thống Cụ thể : Trên sở chứng từ toán khách hàng hay nội ngân hàng ,bộ phận toán liên hàng lập giấy báo liên hàng.Khi toán liên hàng qua mạng máy vi tính,giấy báo liên hàng đợc lập liên thay liên nh trớc Trên sở giấy báo liên hàng đợc lập phận điện toán chuyển hoá giấy báo liên hàng,chứng từ gốc thành chứng từ toán điện tử chuyển cho trung tâm toán.Trung tâm toán chuyển tiếp cho ngân hàng nhận chuyển tiền.Tại ngân hàng nhận,khi nhận đợc chứng từ toán điện tử chuyển hoá thành giấy báo liên hàng đến,các chứng từ gốc để làm chứng từ toán cho khách hàng đồng thời lu vào hồ sơ kế toán.Nh ngân hàng chuyển tiền thay chuyển trực tiếp liên giấy báo liên hàng cho ngân hàng nhận chuyển tiền mà chuyển gián tiếp qua trung tâm toán chơng trình qua máy vi tính,và gửi liên giấy báo kèm sổ đối chiếu liên hàng trung tâm.Ngân hàng nhận chuyển tiền kiểm soát mẫu dấu chữ kí toán liên hàng ngân hàng chuyển tiền bới giấy báo đợc chuyển hoá có khoá bảo mật riêng.Trung tâm toán trớc phải lập sổ đối chiếu liên hàng cho ngân hàng nhận có liên quan việc đối chiếu liên hàng đợc lập sở máy vi tính truyền qua mạng tới ngân hàng thành viên.Trên sở số liệu đối chiếu qua máy,bộ phận toán liên hàng lập phiếu làm chứng từ hạch toán đối chiếu liên hàng.Việc kiểm soát đối chiếu thực nh toán liên hàng truyền thống:kiểm soát tập trung,đối chiếu phân tán Việc sử dụng máy vi tính toán liên hàng rút ngắn đợc thời gian luân chuyển chứng từ làm cho trình toán đợc diễn nhanh 2.3 Thanh toán điện tử Tên gọi phơng thức phản ánh rõ tính chất khác biệt với phơng thức TTLH khác.TTĐT có nghĩa việc toán vốn đơn vị ngân hàng thực kĩ thuật điện tử.Với việc kết nối máy tính nội ngân hàng nh toàn hệ thống mà ta gọi mạng máy tính cục bộ,khâu toán vốn ngân hàng đợc giải cách nhanh chóng,chính xác an toàn.TTĐT nói cách mạng TTLH.Việc ứng dụng TTĐT vào ngân hàng khắc phục đợc chậm trễ TTLH.Trớc thời gian luân chuyển kéo dài từ đến ngày phải chuyển qua bu điện.Còn với công nghệ tiên tiến TTĐT việc chuyển tiền toán qua ngân hàng thực ngày chí vài đồng hồ Có điểm cần biết phơng thức tuỳ điều kiện nớc mà áp dụng hình thức TTĐT cho phù hợp.ở nớc mà sở hạ tầng công nghệ thông tin thấp,sử dụng hệ thống kế toán không đồng hình thức TTĐT sử dụng chi nhánh ngân hàng hình thức toán điện tử có chứng từ,tức ngân hàng có nối mạng toán với nhng phải in chứng từ để hạch toán.Hình thức hoàn toàn phù hợp với hệ thống ngân hàng Việt Nam nay.Một hình thức khác toán điện tử toán điện tử chứng từ.Đó hình thức toán mà việc hạch toán đợc thực cách tự động.Hình thức đợc sử dụng chi nhánh ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin đại,sử dụng hệ thống kế toán đồng III Những vấn đề chung Thanh Toán Điện Tử 1.Khái niệm TTĐT Thanh toán điện tử phơng thức toán vốn chi nhánh ngân hàng hệ thống thông qua mạng máy tính Nó đợc phát sinh sở toán không dùng tiền mặt,thanh toán công nợ,thanh toán cấp vốn điều hoà vốn hệ thống ngân hàng Theo quy chế NHCTVN TTĐT đợc hiểu việc chuyển tiền hoàn tất lệnh toán thông qua mạng máy tính giứa chi nhánh nội NHCTVN.TTĐT chuyển có chuyển nợ đợc uỷ quyền.Phơng thức TTĐT NHCTVN kế thừa thay phơng thức TTLH truyền thống,liên hàng qua mạng máy vi tính chơng trình toán nhờ việc áp dụng thành tụ công nghệ thông tin.TTĐT NHCTVN chơng trình hạch toán quản lí điều hành vốn tập trung hệ thống NHCTVN, giúp NHCTVN điều hành vốn cách linh hoạt,việc toán ngân hàng diễn nhanh chóng thuận tiện.Đồng thời giúp nâng cao vị hệ thống NHCTVN hệ thống ngân hàng thơng mại VN 2.Những quy định chung TTĐT 10 Nợ: TK Điều chuyển vốn tài trợ uỷ thác đầu t VNĐ Có: TK tiền gửi NHNN -điều chuyển vốn kế hoạch: Khi nhận chuyển tiền từ TTTT chuyển về,chi nhánh hạch toán: Nợ: TK điều chuyển vốn toán khác hệ thống NHCTVN Có: TK điều chuyển vốn kế hoạch kế hoạch Khi nhận giấy báo có từ NHNN hạch toán: Nợ: TK tiền gửi NHNN Có: TK điều chuyển vốn toán khác hệ thống NHCTVN -điều chuyển vốn khoanh nợ: Chi nhánh nhận vốn khoanh nợ NHCTVN Khi TTTT chuyển hạch toán nh sau: Nợ: TK điều chuyển vốn kế hoạch VNĐ Có: TK điều chuyển vốn khoanh nợ CNNHCT -điều chuyển vốn hạn: trờng hợp điều chuyển vốn hạn nh sau Các khoản điều chuyển vốn có kì hạn đến hạn CNNHCT không hoàn toàn trả vốn hạn,NHCTVN chuyển sang tài khoản điều chuyển vốn hạn chuyển CNNHCT.CNNHCT nhận đợc phải hạch toán: Nợ: TK điều chuyển vốn kế hoach kế hoạch Có: TK Điều chuyển vốn hạn VNĐ Hoặc hàng ngày chi nhánh sử dụng vốn vợt hạn mức vốn kế hoạch NHCTVN chuyển sang tài khoản điều chuyển vốn hạn.Khi chi nhánh nhận đợc chứng từ điện tử hạch toán nh sau: Nợ: TK Điều chuyển vốn kế hoạch VNĐ Có: TK Điều chuyển vốn hạn VNĐ Khi TK Điều chuyển vốn kế hoạch chi nhánh giảm thấp so với hạn mức,NHCTVN hạch toán giảm số d TK Điều chuyển vốn hạn cho chi nhánh.Chi nhánh nhận đợc chứng từ điện tử hạch toán: Nợ: TK Điều chuyển vốn hạn VNĐ Có: TK Điều chuyển vốn kế hoạch VNĐ -điều chuyển vốn kí quỹ: nhận chuyển tiền kí quỹ TTTT chuyển ngân 36 hàng nhận hạch toán Nợ: TK Điều chuyển vốn kí quỹ VNĐ Có: TK Điều chuyển vốn kế hoạch VNĐ Khi nhận chuyển tiền điều chuyển vốn giảm kí quỹ NHCTVN chuyển về,ngân hàng nhận hạch toán ngợc lại -Đối với chuyển vốn cố định,chuyển chênh lệch thu lớn chi NHCTVN theo quy chế hành,chi nhánh hạch toán: Nợ: TK thích hợp Có: TK Điều chuyển vốn kế hoạch VNĐ Ngợc lại với chuyển chênh lệch chi lớn thu,thanh lí tài sản cố định Quy trình TTĐT hệ thống NHCT Việt Nam (đối chiếu) NHCT Việt Nam TTTT (SH: 999) đến đến Chi nhánh (đối chiếu) Chi nhánh + Đối với trờng hợp toán hệ thống NHCT địa bàn:Nếu ngân hàng nhận không tham gia toán bù trừ địa bàn,NHCT Đống Đa thực toán cho khách hàng theo phơng thức TTĐT thông qua TK tiền gỉ NHCTVN NHNN.Cụ thể NHCT Đống Đa thực chuyển tiền điện tử cho NHCTVN NHCTVN vào địa tên khách hàng lập chứng từ toán để thông qua TK tiền gửi NHCT NHNN TW toán cho đơn vị đợc hởng Trờng hợp lệnh chuyển tiền ghi nợ mà có lệnh chuyển tiền ghi có uỷ nhiệm chi uỷ nhiệm thu: Nợ: TK tiền gửi tiền vay khách hàng Có: TK điều chuyển vốn kế hoạch 5191.01999 (số hiệu TTTT NHCTVN) + Đối với trờng hợp toán hệ thống khác địa bàn:Trờng hợp áp dụng TTĐT địa bàn ngân hàng nhận có chi nhánh NHCT 37 hoạt động.NHCT Đống Đa chuyển tiền điện tử đến chi nhánh chi nhánh chuyển tiếp cho ngân hàng nhận theo phơng thức toán vốn ngân hàng khác hệ thống mà chi nhánh áp dụng.Riêng NH Đầu T Phát Triển ,Citi Bank áp dụng TTĐT nh chi nhánh NHCT khác NHCTVN nối mạng trực tiếp với ngân hàng để toán trực tiếp rút ngắn thời gian toán qua khâu trung gian nhng dùng cho uỷ nhiệm chi uỷ nhiệm thu Quy trình TTĐT hệ thống NHCT Việt Nam NHCT Việt Nam TTTT (SH: 999) Ngân Hàng Nhà Nớc Chi nhánh Ngân hàng Đầu T Phát Triển CITI BANK Thực chất quy trình nghiêp vụ TTĐT hệ thống NHCTVN quy trình toán quản lí vốn hệ thống NHCT.Thanh toán hệ thống đợc tập trung hết trụ sở NHCTVN.Khi phát sinh nghiệp vụ chi nhánh bắt buộc phải qua TK tiền gửi NHCT mở NHNN.Quy trình toán phù hợp,không giúp thực tốt mục tiêu quản lí vốn tập trung mà nâng cao hiệu sử dụng vốn toàn hệ thống +Đối với sai sót ,nhầm lẫn TTĐT : Từ ngày thực quy trình lập giấy báo liên hàng hoàn toàn máy đến trờng hợp sai sót nhầm lẫn giảm đáng kể.Các trờng hợp sai sót chủ yếu nguyên nhân từ phía khách hàng nh viết sai tên TK giao dịch đơn vị thụ hởng.Đối với trờng hợp này,khi nhận đợc điện tra soát NHB,thanh toán viên điện tử kiểm tra lại chứng từ lu.Nếu ngân hàng ngân hàng thông báo cho khách hàng để xử lí.Sau nhận đợc giấy đề nghị khách hàng,chi nhánh chuyển điện điều chỉnh cho NHB qua mạng 38 +Đối với việc toán: Chi nhánh thực toán theo quy định NHCTVN Trong ngày cán TTĐT cập nhật nghiệp vụ TTĐT vào sổ đối chiếu liên hàng.Cuối ngày làm việc,theo quy định TTTT chi nhánh lập báo cáo chuyển tiền đến ngày gửi TTTT.Sau nhận đợc kết đối chiếu từ TTTT,cán TTĐT tiến hành lu trữ chứng từ.Quá trình đối chiếu đợc thực nhanh chóng,an toàn xác đợc thực hoàn toàn máy vi tính tuân thủ đầy đủ định kĩ thuật bảo mật.Thời gian đối chiếu nhiều không tiếng.Hơn việc đối chiếu đợc tiến hành TTTT giảm bớt công việc cho kế toán viên,việc toán cuối đợc thực cách nhanh chóng 3.Thực trạng công tác TTĐT NHCT Đống Đa áp dụng TTĐT công tác toán vốn ngân hàng bớc cải tiến công tác ứng dụng công nghệ thông tin tin học vào lĩnh vực ngân hàng.Kể từ thực phơng thức đến nay,NHCTVN nói chung NHCT Đống Đa nói riêng đạt đợc kết đáng phấn khởi Về số lợng:Bình quân ngày ngân hàng tiếp nhận ,xử lí thực chuyển tiền đến cho khách hàng khoảng 129 với tổng số tiền 17 tỉ đồng Bảng 3: Kết công tác TTLH điện tử năm (đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1.Séc chuyển khoản 2.Séc bảo chi 3.Séc chyển tiền 4.Uỷ nhiệm thu 5.Uỷ nhiệm chi 6.Loại khác Tổng Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Số Số tiền Số Số tiền Số Số tiền 5.078 127.023 4.555 134.373 4.286 154.281 259 31.571 135 30.776 124 23.502 716 389 245 3.359 35.652 3.136 31.223 3.218 14.539 21.181 3.519.196 24.897 4.918.125 32.685 5.687.821 5.878 213.866 6.055 259.945 6.849 328.256 35.761 3.928.022 38.784 5.374.831 47.166 6.208.644 Qua bảng số liệu ta thấy doanh số liên hàng tăng dần số số tiền Nếu nh năm 2000 tăng so với năm 1999 3023 8382 tăng thêm năm 2001 so với năm 2000 số đáng mừng.Việc tăng trội doanh số toán góp phần làm tăng thêm lợi nhuận ngân hàng đồng thời phản ánh thành công ngân hàng công tác thu hút khách hàng đến tham gia vào hình thức chuyển tiền này.Có đợc thành tích ngân 39 hàng đa dạng hóa hình thức toán,thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng tận tình chu đáo quan trọng ngân hàng đa TTĐT vào công tác toán Về chất lợng: Công tác TTĐT NHCT Đống Đa vào nề nếp khoa học.Các toán đảm bảo tính kịp thời,chính xác,an toàn tài sản cho ngân hàng khách hàng -Về tính nhanh chóng: Trớc nhận đợc chứng từ phận kế toán giao dịch chuyển tới,sau kiểm soát,thanh toán viên liên hàng tiến hành lập giấy báo liên hàng tay gửi cho NHB theo đờng bu điện.Việc lập giấy báo liên hàng tốn nhiều thời gian số seri,giấy báo in sẵn yếu tố giấy báo toán toán viên phải viết đầy đủ chẳng hạn nh tên,số hiệu NHA,NHB,ngày lập giấy báo.Việc luân chuyển chứng từ lâu chủ yếu gửi th.Khi nhận đợc giấy báo liên hàng NHA chuyển tới,thanh toán viên liên hàng đến phải kiểm tra đối chiếu mẫu dấu chữ kí,kí hiệu mật,cộng so sánh số tiên giấy báo với số tiền chứng từ gốc.Đối với việc lập gửi giấy báo liên hàng trung tâm kiểm soát thờng chậm,cách ngày gửi Đến nhận đợc sổ đối chiếu từ trung tâm kiểm soát muộn so với thời điểm chuyển tiền,nhanh chóng phải từ đến ngày có hơn.Khi đối chiếu lại thờng xuyên có cha nhận đợc sai số tiền cần phải chờ để xử lí.Dẫn đến TTLH kéo dài tới gần tuần chí hàng tuần Hiện việc tổ chức toán nh luân chuyển thông tin hoàn toàn dựa sở ứng dụng công nghệ thông tin(bằng máy tính phơng tiện thông tin) phận cán NHCT đảm nhiệm(gồm phận kế toán toán điện toán viên) Giấy báo liên hàng lập tay mà có sẵn mẫu chứng từ đợc cài đặt máy,thanh toán viên liên hàng cần điền đầy đủ yếu tố cần thiết vào.Không phải đối chiếu mẫu dấu,chữ kí Đây bớc tiến đáng kể,có tác dụng to lớn góp phần làm cho thời gian tổ chức toán nh luân chuyển thông tin toán rút gọn đáng kể.Thời gian TTLH có nửa ngày chí chuyển tiền nhanh cha đầy tiếng -Về tính xác: Việc đầu t vào kĩ thuật mô theo quy trình nghiệp vụ,nên việc tổ chức toán vốn không bị xáo trộn,không gây phiền hà hay tâm lí thiếu trách nhiệm cán tham gia toán.Kĩ thuật máy tính giám sát,hạn chế nhiều sai sót trình lập kiểm soát chứng từ: Nếu trớc phần lớn giấy báo liên hàng th trung bình có 40 khoảng đến giấy baó liên hàng điện nên tỉ lệ giấy báo liên hàng mà ngân hàng nhận đợc nhầm lẫn sai sót nhiều:sai số tiền,nhầm địa chỉ.Chuyển sang chuyển hoàn toàn điện nên sai sót giảm nhanh chóng Nếu có sai sót nhanh chóng đợc đièu chỉnh kịp thời ngày -Về tính an toàn: Hệ thống TTLH xây dựng quy trình nghiệp vụ luân chuyển toán đảm bảo tính thống quy trình thực hiện,dựa sở hệ thống mật mã độc lập,tơng đối hoàn chỉnh.Do thất thoát toán khách hàng nh đảm bảo an toàn tài sản ngân hàng Nh qua kết đạt đợc thấy NHCT Đống Đa áp dụng thành công phơng thức TTĐT.Điều chứng tỏ việc chọn giải pháp kĩ thuật toán đại ngành ngân hàng nói chung NHCT Đống Đa nói riêng hớng phù hợp Bên cạnh kết đạt đợc tồn số hạn chế cần có giải pháp khắc phục để đạt đợc hiệu cao -Việc quy định giấc giao dịch với khách hàng cha thuận tiện cho khách hàng:Theo quy định tất chứng từ TTLH phát sinh sau 15 h30 hàng ngày phải cho vào TK điều chuyển vốn chờ toán để sang ngày hôm sau chuyển tiếp đi.Vì khách hàng có nhu cầu chuyển tiền nhng phát sinh sau 15h30 không thực đợc.Đây hạn chế lớn cho ngân hàng số lợng khách hàng nhiều.ngân hàng bị tồn đọng chứng từ chuyển sang ngày hôm sau khách hàng chuyển sang chuyển tiền qua bu điện thời gian kết thúc nhận chuyển tiền bu điện có dịch vụ chuyển tiền địa bàn lại muộn hơn.Vì làm hạn chế nhiều đến khối lợng khách hàng đến toán qua ngân hàng -Hiện tợng ách tắc đờng truyền còn:Do ngân hàng không trực tiếp gửi lệnh,truyền số liệu cho mà phải qua TTTT xử lí số liệu đờng truyền Modem.Vào cao điểm,do ngân hàng chuyển liệu TTTT nên dễ xảy tợng ùn tắc ngân hàng sử dụng chung đờng truyền.Hệ thống NHCT Việt Nam thuê đờng truyền thông X25 Tổng công ty Bu viễn thông làm đờng truyền riêng nên trờng hợp ách tắc đờng truyền giảm hẳn.Nhng dung lợng đờng truyền nhỏ,chất lợng đờng truyển không ổn định nên có trờng hợp bị ách tắc chứng từ gây chậm trễ cho khách hàng Đây hạn chế mà NHCT Việt Nam cần phải sớm khắc phục -Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền cho khách hàng cá nhân cha thuận tiện: 41 Theo quy trình khách hàng phải tự viết giấy nộp tiền,bảng kê loại tiền nộp.Điều làm khách hàng cảm thấy bất tiện nhiều thời gian có nhiều khách hàng toán qua ngân hàng nên tỏ lúng túng làm thủ tục toán dễ dẫn đến nhầm lẫn.Trong bu điện khách hàng cần nói số tiền,địa cần chuyển tới kí vào lệnh chuyển tiền vừa đợc in từ máy theo yêu cầu khách xong.Có khác biệt chứng từ dùng chuyển tiền qua ngân hàng có đặc điểm phải khách hàng lập,nó có giá trị nh uỷ quyền để ngân hàng toán thay mặt khách hàng.ngân hàng có nhiệm vụ thiết kế in ấn chứng từ để sử dụng ,và hớng dẫn khách hàng lập cho -Bộ phận chuyển tiền cá nhân cha mạnh:Mặc dù mức phí ngân hàng thấp nhng thực tế chuyển tiền cho khu vực dân c cha chiếm đợc u so với ngành bu điện 42 Chơng Một số ý kiến đóng góp trình hoàn thiện nâng cao chất lợng toán điện tử ngân hàng công thơng đống đa 1.Về đào tạo cán bộ: Đào tạo cán giải pháp thiếu cho trình cải tiến dù lĩnh vực gì.Bởi công việc phải cần tới ngời.Con ngời yếu tố định.Máy móc phơng tiện dù có tối tân đại thiếu ngời có trình độ để sử dụng phát huy đợc tác dụng.Vì đào tạo ngời trớc bớc đến đầu t trang thiết bị Trong giai đoạn phát triển ngân hàng nay,ngời cán toán viên giỏi nghiệp vụ mà phải sử dụng thành thạo máy vi tính phải có khả giải vấn đề nảy sinh dự kiến.Có đội ngũ cán nhân viên nh tạo cho khách hàng tin tởng đặt quan hệ với khách hàng.Đây vấn đề đợc NHCT Đống Đa ý nhng cần phải đợc quan tâm tơng lai ngân hàng có nhiều dự kiến đại hoá trang thiết bị -ngân hàng nên thờng xuyên cung cấp cho toán viên đầy đủ định,quy chế,quy định,các văn hớng dẫn Thống đốc NHNN,của Tổng giám đốc NHCT hớng dẫn quy trình TTĐT -ngân hàng cần phải khuyến khích cán tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học -ngân hàng cần có chế độ tiền lơng,thởng thích đáng cho cán TTĐT 2.Về quy chế toán không dùng tiền mặt Trong kinh tế ngày phát triển,thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến.Có nhiều hình thức toán khác để đáp ứng nhu cầu toán đa dạng kinh tế tiện lợi cho khách hàng.Hiện Việt Nam sử dụng hình thức toán toán séc(gồm séc bảo chi,séc chuyển khoản);uỷ nhiệm chi-chuyển tiền;uỷ nhiệm thu;thanh toán th tín dụng;thẻ toán.Tại NHCT Đống Đa thực đợc tất hình thức song hình thức hay đợc sử dụng uỷ nhiệm chi,séc chuyển khoản,séc bảo chi,uỷ nhiệm thu séc chuyển tiền em muốn đề cập tới khía cạnh quy chế việc sử dụng công cụ toán không dùng tiền mặt cụ thể công cụ séc chuyển khoản-là công cụ đợc sử dụng nhiều sau uỷ nhiệm chi.Nhợc điểm séc chuyển khoản dễ 43 phát hành số d.Đây điều cấm chế độ toán nhng nhiều trờng hợp ngời phát hành không cố ý số tiền để toán cha kịp hôm hay có khoản chi đột xuất 1,2 ngày sau số tiền họ đủ,dẫn tới ngời bán chậm thu đợc tiền hàng ngời mua lại bị phạt từ làm cho công cụ đợc sử dụng toán.Trong công cụ toán đơn giản thuận tiện cho khách hàng,đặc biệt khách hàng ngời mua Do NHCT Đống Đa nên sớm đề nghị với NHNN cho phép sử dụng tài khoản thấu chi thực bảo lãnh d nợ tài khoản thấu chi tín chấp.Việc ngân hàng cho phép d nợ tài khoản thấu chi thực bảo lãnh d nợ tài khoản thấu chi tín chấp phát hành séc số d trờng hợp khách hàng tạm thời thiếu tiền khắc phục đợc tình trạng khó khăn toán séc chuyển khoảnvà đẩy mạnh tình hình toán phát triển Cụ thể: Khách hàng làm đơn gửi đến ngân hàng phục vụ ghi rõ đề nghị ngân hàng cho phép đơn vị đợc sử dụng tài khoản thấu chi thực bảo lãnh d nợ tài khoản thấu chi tín chấp trờng hợp đột xuất đơn vị phát hành séc chuyển khoản bị số d.Khi ngân hàng nhận đợc đơn kế toán viên phụ trách tài khoản đơn vị kết hợp với cán tín dụng phải điều tra làm rõ xem xét đối tợng khách hàng để từ đến kết luận xác xác định đơn vị sử dụng séc chuyển khoản trờng hợp tờ séc phát hành số d mà đợc ngân hàng chấp nhận toán.Chấp nhận toán cho tờ séc phát hành số d có nghĩa ngân hàng cho đơn vị vay khoản tiền để toán cho ngời thụ hởng,thì khách hàng phát hành séc ngân hàng đến kí kết hợp đồng sử dụng tài khoản thấu chi.Sau hợp đồng đợc kí kết ,ngân hàng mở cho khách hàng tài khoản thấu chi mà mở tài khoản thông thờng.Tài khoản thấu chi d nợ d có.Khi có d có,khách hàng đợc hởng theo lãi suất tiền gửi.Ngợc lại d nợ,khách hàng phải trả phí lãi cho ngân hàng theo lãi suất d nợ thấu chi.Kèm theo việc mở tài khoản thấu chi ngân hàng phải ấn định mức d nợ cho tài khoản đơn vị quy định thời hạn định đợc phép d nợ khoản phát sinh việc phát hành séc chuyển khoản đợc phép phạm vi mức độ d nợ thơì hạn đợc kí kết hợp đồng thoả thuận hai bên Việc nới rộng quy chế giúp khách hàng thực đợc việc toán kịp thời,thuận tiện đảm bảo đủ điều kiện chi trả trờng hợp tạm thiếu vốn 44 mà không bỏ lỡ hội kinh doanh,hạn chế tối đa khả ứ đọng vốn xây dựng đợc lòng tin,mối quan hệ bạn hàng đơn vị(doanh nghiệp ) ngày phát triển.Mặt khác khách hàng mua phải chịu lãi suất tơng đối cao nhng dễ chịu nhiều so với mức vi phạm hợp đồng quy định chế toán mà ngân hàng áp dụng 3.Về giấc giao dịch: Việc quy đinh giấc giao dịch vấn đề đợc nghiên cứu NHCT Việc quy định giấc không nhằm mục đích thuận tiện cho khách hàng giao dịch mà chủ yếu để đảm bảo cho việc toán TTĐT cuối ngày đợc kịp thời.Từ 15h30 đến 16h30 ngân hàng khởi tạo tiến hành đối chiếu tập tin chuyển ngày với TTTT.Từ 16h30 đến 17h ngân hàng khởi tạo hạch toán nội bảng,lập báo biểu thống kê,báo cáo ngày theo mẫu biểu lập sẵn chơng trình Tuy nhiên nên ngân hàng cần có giải pháp rút ngắn thời gian thực phần việc để kéo dài thời gian phục vụ khách hàng chuyển tiền.Nh cải tiến phơng thức truyền, nhận,đối chiếu thông tin cho nhanh chóng xác cách thiết kế đờng truyền đờng nhận thông tin riêng rẽ,đối chiếu lập tức.Nh ngân hàng lúc vừa truyền đi,vừa nhận chuyển tiền từ ngân hàng khác hay từ TTTT đến ngân hàng Việc đối chiếu TTTT,ngân hàng nhận,ngân hàng khởi tạo diễn nhanh chóng hơn,tránh tình trạng thời gian kết thúc công việc ngày nh toán viên điện tử thờng xuyên muộn (19h,có kéo dài hơn) 4.Về công nghệ thông tin: Việc thuê đờng truyền riêng Tổng công ty Bu viễn thông vừa đảm bảo tốc độ toán nh an toàn,tránh thất lạc file liệu,ách tắc đờng truyền.Điều NHCT Việt Nam làm(thuê đờng truyền thông X25)và đạt đợc kết tơng đối tốt.Nhng đờng truyền dung lợng nhỏ nhu cầu chuyển tiền ngày tăng nên nhiều việc truyền không thực đợc.NHCT Việt Nam cần sớm yêu cầu Tổng công ty Bu viễn thông thay đổi đờng truyền cũ đờng truyền có dung lợng lớn,chất lợng ổn định để phục vụ cho việc truyền số liệu,nhằm đảm bảo toán không ùn tắc để khoản chuyển tiền đến kịp tay khách hàng ngày Ngoài để tiếp tục hoàn thiện hệ thống TTĐT ,ngân hàng cần xúc tiến việc phát triển phần mềm tin học cho đảm bảo nhanh hơn,chính xác hơn,an toàn đảm bảo chống đợc xâm nhập trộm,tin tặc vào hệ thống 45 Việc đầu t cho công nghệ ngân hàng tốn đầu t ban đầu,cần u tiên nguồn vốn đầu t,thu hút kêu gọi vốn đầu t để sớm có hệ thống toán đại,đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 5.Về biểu phí Hiện tất hệ thống ngân hàng có toán chuyển tiền điện tử.Do điều kiện ngân hàng nên mức thu phí có khác nhau.Trên sở quy định số 326/QĐ-NHCTVN ngày 4/4/2001 Tổng giám đốc NHCT Việt Nam việc thu phí dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng,NHCT Đống Đa đề mức phí chuyển tiền nh sau: - Phí chuyển tiền mặt ngân phiếu khách hàng hệ thống NHCT + tỉ lệ phí tổng số chuyển tiền cho khách hàng nhận cá nhân 0,15% khách hàng nhận có tài khoản ngân hàng B 0,05% + Mức phí tối đa 1.000.000 đồng + Mức phí tối thiểu 20.000 đồng - Phí báo cho ngời nhận chuuyển tiền theo yêu cầu ngời nhận:10.000đ/1 - Phí yêu cầu huỷ sửa đổi lệnh chuyển tiền: 10.000đ/1 Mức phí nh vừa đảm bảo bù đắp rủi ro,vừa góp phần tăng thu cho ngân hàng Nhng NHCT cần nghiên cứu giảm tỉ lệ thu phí phù hợp để thu hút khách hàng.Hoặc có chế độ thu phí u tiên với khách hàng chuyển tiền thờng xuyên,khách hàng chuyển tiền có giá trị cao 6.Về khâu giao dịch với khách hàng Làm tốt khâu giao dịch với khách hàng việc nên làm làm ngay.Cụ thể là: - Khi khách hàng đến giao dịch, để tránh thời gian cho khách hàng,lãng phí cho ngân hàng toán viên phải hớng dẫn tận tình cho khách hàng.Thái độ lịch hoà nhã giao dịch vừa tạo tin tởng, hài lòng cho khách hàng vừa gây ấn tợng tốt cho khách hàng hình ảnh ngân hàng nhằm lôi kéo khách hàng giao dịch - Khi toán cho khách hàng,thanh toán viên phải làm thủ tục nhanh chóng xác,kiểm soát chặt chẽ yếu tố chứng từ đảm bảo cho việc toán địa chỉ,không sai lệch nh kiểm tra chứng minh th nhân dân,số d 46 tài khoản khách hàng Tránh trờng hợp phải làm lại nhiều lần gây ấn tợng xấu cho khách hàng - Đối với công tác báo có,báo nợ:thay khách hàng thờng xuyên phải tới ngân hàng để biết nhận giấy tờ báo nợ,báo có chi nhánh nên phoói hợp với bu điện thực dịch vụ đa báo có,báo nợ hay bảng thông báo số d tài khoản khách hàng cách thờng xuyên.Nếu có sai sót Bu điện hay khách hàng không nhận đợc tài liệu cần thiết ngân hàng sẵn sàng cung cấp cho khách hàng.Điều tạo cho khách hàng thuận lợi ngồi nhà công sở thực kiểm tra hoạt động tài khoản cách cập nhật mà có hệ thống vi tính nối mạng tới khách hàng tốn Nếu làm tốt đợc khâu chắn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều hơn,TTĐT nhiều 7.Công tác tiếp thị khuyếch trơng Đống Đa quận tập trung nhiều tổ chức tín dụng (nh ngân hàng quốc doanh,ngân hàng cổ phần,ngân hàng ngời nghèo) nhiều tổ chức bu điện,bảo hiểm.Đây tổ chức canh tranh gay gắt với ngân hàng Công Thơng Đống Đa.Để cạnh tranh đợc,ngoài yếu tố tiềm lực ngân hàng việc xây dựng chiến lợc Marketing cần thiết Trớc hầu hết dịch vụ chuyển tiền dân chúng thờng gửi qua bu điện cha nhiều ngời hiểu đợc thuận lợi họ sử dụng dịch vụ qua ngân hàng Thực tế nhu cầu chuyển tiền dân c lớn để họ lựa chọn hay bu điện,ngân hàng phải đa đợc sản phẩm dịch vụ mình.Sản phẩm phải đủ tính thuyết phục nh mức độ an toàn,nhanh chóng,thủ tục đơn giản đặc biệt mức phí phải phù hợp điều thu hút khách hàng trớc tiên.Mức phí tối thiểu nh cao nên giảm bớt.Mặt khác ngân hàng phải có giải pháp thích hợp để khách hàng biết tới ngân hàng nh dịch vụ chuyển tiền ngân hàng - Giới thiệu cách tuyên truyền,quảng bá tính u việt toán chuyển tiền điện tử phơng tiện thông tin đại chúng,tổ chức hội nghị khách hàng, - Cải tiến đổi phong cách giao dịch làm cho ngời dân hiểu đợc gần gũi với hình thức TTĐT - Tuyên truyền việc mở tài khoản cá nhân tới tầng lớp dân c,cải tiến thủ tục 47 mở tài khoản để phù hợp nhằm kích thích ngời dân mở tài khoản.Từ ngời dân có thói quan toán qua ngân hàng phơng thức TTĐT đợc mở rộng Ngân hàng cần phải mở rộng mạng lới dịch vụ toán-chuyển tiền cho dân c cách thực chuyển tiền trụ sở mà phòng giao dịch quỹ tiết kiệm.Để làm đợc điều phải đảm bảo điều kiện vật chất kĩ thuật công nghệ để kết nối mạng truyền dẫn TTTT chi nhánh vơí phòng giao dịch.Thành lập phận chuyên nhận chuyển tiền bố trí nơi thuận tiện dễ dàng cho khách hàng 8.Về quy trình Cải tiến quy trình việc làm phải làm.Bởi nh biết quy trình TTĐT mà áp dụng bớc khởi đầu công nghệ thông tin điện tử.TTĐT Việt Nam phải sử dụng nhiều đến chứng từ cha có đầy đủ điều kiện để chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ thống TTĐT.Với hệ thống công việc toán đợc thực nhờ hệ thống toán viễn thông điện tử.Nên công việc toán qua ngân hàng đơn giản nữa,không cần phải viết hay soạn thảo giấy tờ nào.Đồng thời hệ thống toán làm cho công việc toán chủ thể kinh tế đợc nhanh chóng,đạt hiệu cao tốn Trớc mắt để tiếp cận với hệ thống TTĐT,ngân hàng thực nối mạng với khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu toán lớn phạm vi rộng.Mỗi có giao dịch phát sinh,khách hàng chuyển chứng từ qua mạng vi tính tới ngân hàng,ngân hàng kiểm soát chuyển hoá thành chứng từ điện tử.Tuy nhiên giới hạn hoạt động ngân quỹ, chi trả tiền lơng theo TK tiền gửi cá nhân cung cấp thông tin TK khách hàng theo phơng thức ngân hàng cử phận kế toán-ngân quỹ xuống trụ sở khách hàng để giao dịch.Bộ phận kế toán trực tiếp nhận chứng từ toán chỗ,tiến hành chuyển hoá thành chứng từ điện tử chuyển ngân hàng để tính kí hiệu mật chuyển theo quy trình điện tử.Hình thức đợc nghiên cứu tiếp mức cao khách hàng tự lập chứng từ điện tử chuyển ngân hàng ,ngân hàng tiến hành giải mã tính kí hiệu mật thực toán chuyển theo chế độ TTĐT 48 Lời kết Hiện đại hoá hệ thống toán vấn đề cốt yếu nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu toán toàn kinh tế đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ phơng tiện toán cho hoạt động kinh doanh toàn xã hội.Mặt khác để đa ngành ngân hàng bớc hoà nhập với ngân hàng khu vực nh nớc phát triển giới.Việc đa TTĐT vào sống để phục vụ cho mục tiêu TTĐT có ý nghĩa quan trọng công giảm khối lợng tiền mặt lu thông để tiết kiệm đợc chi phí lu thông xã hội.TTĐT góp phần làm tăng vòng quay chu chuyển vốn cho khách hàng,tăng nhanh vòng quay tiền vốn kinh tế quốc dân.TTĐT tạo tiền đề kinh tế thuận lợi giúp cho NH kiểm soát đợc hoạt động kinh tế dễ dàng hơn.Và đặc biệt tình hình cạnh tranh nh TTĐT công cụ hữu hiệu cho việc thu hút vốn NH.Bởi lẽ đối tợng có quan tâm đến việc toán muốn chọn cho phơng thức toán thuận lợi nhất.TTĐT đáp ứng đợc yêu cầu đó.Từ khuyến khích ngời mở tài khoản ngân hàng để đợc sử dụng tính u việt TTĐT đợc đa vào thực ngành ngân hàng năm mà NHCT ngân hàng thực hiện.Do lĩnh vực mẻ,rộng lớn phức tạp.Với trình độ hạn chế nên viết em không tránh khỏi có khiếm khuyết.Nhng em hi vọng viết làm sáng tỏ số vấn đề lí luận nh thực tiễn phơng thức toán Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa kế toán-kiểm toán,Ban lãnh đạo cán NHCT Đống Đa tạo điều kiện cho em thực chuyên đề Hà Nội,ngày tháng năm 2002 Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình kế toán ngân hàng (Tác giả: Thầy Vũ Thiện Thập) Bài giảng thầy Lê Văn Luyện Quy trình toán điện tử hệ thống NHCTVN 49 Báo cáo tổng kết công tác năm 2001 ngân hàng Công Thơng Đống Đa Giáo trình lí thuyết tiền tệ ngân hàng (Tác giả:Ngô Hớng Tô Kim Ngọc) Tạp chí ngân hàng Các tài liệu khác 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thực trạng của việc ứng dụng thanh toán điện tử vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) đống đa , Luận văn thực trạng của việc ứng dụng thanh toán điện tử vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) đống đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay