Tiểu luận qua 3 phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản chứng minh quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

12 277 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 22:56

Lời nói đầu Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX, tiếp tục thực đờng lối đề từ Đại hội VI Đảng, bớc vào thời kỳ phát triển thời kỳ" đẩy nhanh công nghiệp hoá đại hoá đất nớc" định hớng phát triển nhằm mục tiêu "xây dựng nớc ta thành nớc có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần nhân dân đợc nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Không phải ngẫu nhiên, việc nghiên cứu quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất, nội dung quan trọng công đổi CNXH mà tiến hành hôm Việc thực mô hình thực tế nội dung công đổi mới, mà công cụ, phơng tiện để nớc ta tới mục tiêu xây dựng CNXH thắng lợi CNXH nớc ta phần phụ thuộc vào việc vận dụng tốt hay không Vì mà em viết tiểu luận vấn đề " Qua phơng thức sản xuất trớc CNTB chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất ( liên hệ thực tế lịch sử Việt Nam)." Vì lần em nghiên cứu đề tài tiểu luận, nhiều thiếu sót Rất mong thầy cô góp ý bổ sung để đề tài đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! I Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất : Khái niệm quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất Trong đời sống xã hội điều kiện sống ngời sản xuất Sản xuất tảng đời sống xã hội Trong trình sản xuất, ngời thờng xuyên tác động vào tự nhiên, điều làm hình thành mối quan hệ ngời tự nhiên Mặt khác, ngời với có quan hệ Mối quan hệ hai mặt biểu thành hai mặt sản xuất xã hội : lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất - Lực lợng sản xuất: phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên ngời Nó biểu lực thực tiễn ngời trình tạo cải vật chất Lực lợng sản xuất bao gồm: t liệu sản xuất ngời lao động với kinh nghiệm sản xuất , kỹ năng, kỹ xảo thói quen lao động họ Vì có kết hợp t liệu sản xuất với lao động ngời có đợc trình sản xuất cải vật chất Nếu t liệu sản xuất không kết hợp với lao động ngời đống vật chất chết ngợc lại lao động ngời không kết hợp với t liệu sản xuất tạo cải vật chất Cho nên, t liệu sản xuất ngời lao động yếu tố tạo nên lực lợng sản xuất Các yếu tố thờng xuyên có quan hệ chặt chẽ với Sự phát triển lực lợng sản xuất xã hội phát triển yếu tố mà nên Lực lợng sản xuất ngày phát triển ngời với trình độ có nhiều sức mạnh để chinh phục thiên nhiên Để từ thiên nhiên tạo cho nhiều cải vật chất để phục vụ cho đời sống xã hội Với việc biết tạo hệ thống cộng cụ lao động trình độ khoa học kỹ thuật, kỹ lao động mình, ngời đóng vai trò định lực lợng sản xuất Trong điều kiện ngày nay, cách mạng khoa học công nghệ phát triển, vai trò ngời đợc nhấn mạnh Con ngời giữ định sản xuất việc nâng cao trình độ, văn hoá, khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ dân trí dang trở thành nhu cầu bách, vừa dòi hỏi sản xuất xã hội vừa điều kiện thúc đẩy sản xuất xã hội phát triển nhanh - Quan hệ sản xuất: Trong sản xuất để tạo cải vật chất phục vụ cho Cũng tức trình đấu tranh với thiên nhiên, ngời không tiến hành đơn độc Họ biết kết hợp với nhau, trao đổi hoạt động cho để sản xuất Sở dĩ ngời nguyên thuỷ tồn đợc họ biết sống thành bầy với để chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt thiên nhiên, thú Hay xã hội phát triển đợc nh ngày hôm ngời biết trao đổi với nhng kinh nghiệm sản xuất, tiến khoa học kỹ thuật nhah phát triển Xã hội phát triển ngời trình sản xuất, gắn bó với nhiều mối liên hệ xã hội Từ cho thấy trình sản xuất, ngời có quan hệ với thiên nhiên, mà có quan hệ ngời với ngời trình sản xuất tạo thành quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất bao gồm: - Quan hệ sở hữu t liệu sản xuất - Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, địa vị nhóm ngời sản xuất - Quan hệ phân phối sản phẩm Trong hệ thống quan hệ sản xuất hình thức sở hữu t liệu sản xuất đóng vai trò định Tuỳ theo t liệu sản xuất thuộc nhóm ngời khác có địa vị khác sản xuất, cách phân phối sản phẩm họ khác Nh chế độ chiếm hữu nô lệ, t liệu sản xuất rơi vào tay bọn chủ nô, ngời phải làm việc nô lệ bọn chủ nô ăn chơi sức lao động ngời lao động Hay nh Việt Nam thời phong kiến t liệu sản xuất hầu hết bọn giai cấp địa chủ chiếm giữ ngời nông dân phải làm việc suốt ngày mà chẳng đủ ăn Trong bọn địa chủ biết ăn chơi tìm cách bóc lột ngời nông dân Mối quan hệ lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Trong lao động, ngời không ngừng thu thêm đợc kinh nghiệm sản xuất không ngừng cải tiến công cụ lao động Vì đa sản xuất phát triển không ngừng Lực lợng sản xuất phát triển đến trình độ vợt khuôn khổ quan hệ sản xuất đơng thời Vì trình độ phát triển lực lợng sản xuất định quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất lại tác động ngợc lại lực lợng sản xuất: quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất giúp cho lực lợng sản xuất phát triển mạnh mẽ, quan hệ sản xuất không phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất biến thành trở ngại phát triển lực lợng sản xuất Lúc xảy xung đột lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất lỗi thời Trong lịch sử phát triển kinh tế xảy cách mạng hay đấu tranh giai cấp, công nhân chủ Xí nghiệp phù hợp lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Cách mạng xảy ngời nông dân phải làm nhiều nhng họ không đợc hởng thành họ làm Vì bị giai cấp địa chủ bóc lột vơ vét Cho nên họ phải đứng lên đòi quyền lợi cho mình, dành lại t liệu sản xuất từ tay bọn địa chủ Ngời nông dân không đấu tranh mà t liệu sản xuất ruộng đất nắm tay họ, họ làm đợc hởng thành lao động nh họ yên tâm vừa lao động sản xuất vừa tìm tòi sáng tạo nhằm nâng cao hiệu sản xuất phục vụ tạo nhu cầu đời sống Vì thế, quan hệ sản xuất lỗi thời phải đợc thay quan hệ sản xuất mới, thích hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Cũng tức thích hợp với tính chất lực lợng sản xuất quy luật kinh tế quan trọng, quy luật quan hệ sản xuất định phải phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất II Sự tồn quy luật quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất phơng thức sản xuất trớc CNTB Trớc CNTB lịch sử loài ngời trải qua phơng thức sản xuất: phơng thức sản xuất công xã nguyên thuỷ, phơng thức sản xuất chiếm hữu nô lệ phơng thức sản xuất phong kiến Mỗi phơng thức vận động tác động qua lại lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất đờng phát triển lịch sử, ngẫu nhiên mà phơng thức sản xuất thay đổi phơng thức sản xuất Điều xảy tác động quy luật quan hệ sản xuất định phải phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất Quy luật chi phối phát triển xã hội loài ngời quy luật kinh tế chung cho phơng thức sản xuất Phơng thức sản xuất công xã nguyên thuỷ Phơng thức sản xuất công xã nguyên thuỷ phơng thức sản xuất tồn lâu lịch sử loài ngời xã hội nguyên thuỷ lực lợng sản xuất suất lao động thấp Trải qua trình lao động hàng vạn năm ngời nguyên thuỷ chuyên môn hoá loại công cụ Các công cụ lần lợt xuất ngày hoàn thiện Ngời nguyên thuỷ lúc sống bầy Đất đai, trái, súc vật, t liệu sinh hoạt thuộc sở hữu chúng công xã Việc phân chia sản phẩm lao động nh thức ăn đợc chia Sau đó, lực lợng sản xuất phát triển công cụ đồng đợc làm ra, trồng trọt chăn nuôi thay cho săn bắn hái lợm Vì suất lao động tăng lên điều dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất công xã nguyên thuỷ quan hệ sản xuất công xã nguyên thuỷ lực lợng sản xuất lúc Với phát triển lực lợng sản xuất, suất lao động tăng lên, bắt đầu xuất sản phẩm thặng d trao đổi xã hội phân chia thành giai cấp với lợi ích kinh tế khác Vì chế độ công hữu tan rã chế độ t hữu xuất Lúc phơng thức sản xuất nguyên thuỷ không phù hợp Và phơng thức chiếm hữu nô lệ xuất Phơng thức sản xuất chiếm hữu nô lệ Phơng thức sản xuất chiếm hữu nô lệ phơng thức sản xuất dựa sở chế độ t hữu t liệu sản xuất, lao động cỡng bức, có đối kháng giai cấp chủ nô nô lệ Nhng phải thừa nhận thời kỳ chiếm hữu nô lệ lực lợng sản xuất phát triển đáng kể, với xuất công cụ sắt phân công lao động nội ngành xuất xã hội có ngành sản xuất trồng trọt, chăn nuôi thủ công nghiệp Trao đổi phát triển thơng nhân tách khỏi sản xuất Nhng quan hệ sản xuất tất t liệu sản xuất lẫn ngời lao động thuộc sở hữu t nhân Nô lệ bị coi nh "công cụ biết nói" họ chịu chi phối hoàn toàn chủ nô (cả thân thể) Chủ nô dùng thủ đoạn cực hình tàn nh roi vọt, cùm xích, đóng dấu để bóc lột lao động Chủ nô chiếm đoạt hầu hết sản phẩm nô lệ, cấp cho họ chút t liệu sinh hoạt để khỏi chết đói tiếp tục lao động Đến dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc chủ nô nô lệ đấu tranh nổ tầng lớp nô lệ đứng lên đòi quyền lợi cho Họ không lo lắng đến việc cải tiến hoàn thiện công cụ thay vào họ phá hoại công cụ lao động bỏ công việc đồn điền Điều làm cho kinh tế bị suy sụp nhanh chóng bắt buộc nhiều chủ nô phải giải phóng nô lệ, tiến hành chia ruộng đất Nh chế độ chiếm hữu nô lệ không tồn đợc quan sản xuất phù hợp với phát triển định lực lợng sản xuất, mà kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất cần phơng thức phù hợp với quy luật kinh tế: quan hệ sản xuất định phải phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất Phơng thức sản xuất phong kiến Trong chế độ phong kiến Nông nghiệp mức độ định, thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy phát triển sản xuất trao đổi vậy, biến đổi kỹ thuật dới chế độ phong kiến diễn chậm chạp, sản xuất dựa chủ yếu vào lao động thủ công nông dân thợ thủ công Công cụ chủ yếu dùng sắt, phân bón đợc sử dụng rộng rãi thời kỳ đầu, tất ruộng đất thuộc địa chủ phong kiến đợc chia làm hai phần phần địa chủ trực tiếp quản lý, phần lại đợc chia cho nông nô Nông nô có quyền canh tác phần đất để sinh sống, đồng thời phải thực canh tác phần đất địa chủ dới hình thức địa tô lao dịch Sản phẩm làm phần đất thuộc địa chủ thời kỳ sau, hầu nh toàn ruộng đất đợc giao cho nông dân tá điền sử dụng, nông dân phải nộp địa tô vật sau địa tô tiền cho địa chủ Nh quan hệ sản xuất phong kiến nông dân đợc tự có phần hứng thú lao động phần đất Vì ngời nông dân có kinh tế riêng, có thời gian riêng để lao động tạo cải cho Điều thúc đẩy đến phát triển lực lợng sản xuất không Nh cày sắt phát triển rộng rãi, kỹ thuật canh tác đợc cải tiến hơn, nhân công nông nghiệp đợc mở rộng Mặc dù vậy, nhng phát triển lực lợng sản xuất, đặc biệt diễn cách mạng công nghiệp, quan hệ sản xuất phong kiến không thích ứng trở thành lực cản Mâu thuẫn lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất phong kiến ngày trở nên sâu sắc, nguyên nhân làm cho kinh tế phong kiến bị đình đốn, khủng hoảng lực lợng sản xuất phát triển cang flàm cho xã hội phong kiến thêm bất ổn định Do đó, quan hệ sản xuất phải nhờng chỗ cho quan hệ sản xuất tiên tiến III Nền kinh tế Việt Nam Đặc điểm kinh tế Việt Nam Nớc Việt Nam theo đờng xã hội chủ nghĩa mà bỏ qua chế độ t chủ nghĩa biểu "rút ngắn" giai đoạn Nhằm thực đờng phát triển theo định hớng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn thống trị giai cấp t sản Vì kinh tế quốc dân mang đậm định hớng xã hội chủ nghĩa - Mỗi bớc phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến công xã hội, bớc phát triển kinh tế phải bớc ngời đợc giải phóng, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện - Nền kinh tế phát triển sở sản xuất đại suất lao động ngày cao, sản phẩm thặng d ngày nhiều - Thành phần kinh tế t t nhân đợc phát triển dới kiểm kê, kiểm soát Nhà nớc nhằm thực mục tiêu chiến lợc - kinh tế - xã hội - Không ngừng thu hẹp chênh lệch, đổi hoàn thiện quan hệ thành thị nông thôn nhằm phát huy sức mạnh tổng thể - Mở rộng quan hệ quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhau, bình đẳng, có lợi - Tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đặc điểm kinh tế mà Đảng nhân dân ta thực nhằm đa đất nớc lên theo đờng xã hội chủ nghĩa Tình hình quy luật QHSX LLSX Việt Nam Nớc ta độ lên xã hội chủ nghĩa từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, lực lợng sản xuất thấp Với kinh tế lạc hậu, điểm xuất phát thấp, lại xây dựng nhanh chế độ công hữu mà phải trải qua thời kỳ lịch sử lâu dài, qua nhiều trung gian, độ Vì không nhận thức rõ mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất là: quan hệ sản xuất định phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất Cho nên phạm sai lầm chủ quan ý chí việc thiết lập chế độ công hữu Điều làm tổn hại đến phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế thời kỳ bao cấp thời kỳ mà ngời dân sống với chế độ tem phiếu sản xuất hợp tác xã Điều không làm phát huy đợc tính sáng tạo lao động ngời mà tạo cho họ ỷ lại vào ngời khác dẫn đến đình trệ sản xuất kinh tế không phát triển Nhng nớc ta kịp sửa đổi Dới lãnh đạo Đảng sai sót kịp thời sửa chữa Nớc ta mở cửa thị trờng kinh tế tiếp thu thành phát triển khoa học - kỹ thuật nớc Biết áp dụng đắn máy móc thiết bị kỹ thuật vào sản xuất suất sản xuất không ngừng tăng lên Nớc ta nớc mạnh nông nghiệp với 80% dân số ngời sản xuất với việc Nhà nớc chia ruộng đất cho nông dân nông dân làm ăn theo sản phẩm kích thích sáng tạo cần cù ngời dân Vì Việt Nam từ nớc đói lơng thực trở thành nớc mạnh gạo với lợng xuất vào hàng đầu giới Với nhịp độ tăng trởng cao nông nghiệp từ năm 1991 - 1995 4,5% 1996 - 2000 5,7% Có thể nói đất nớc lên đợc nh ngày nhờ vào lãnh đạo tài tình đắn Đảng với việc áp dụng tốt quy luật kinh tế quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lợng sản xuất Một số giải pháp phát triển lực lợng sản xuất Việt Nam Theo em nớc ta nớc nông nghiệp lạc hậu lên CNXH điều kiện tiền vốn ít, khả khoa học hạn chế nhiều yếu tố khác quy định cha thể dổi lực lợng sản xuất cũ lực lợng sản xuất tiên tiến Do yếu tố lực lợng sản xuất truyền thống phải đợc trì khai thác Trong hoàn cảnh lực lợng sản xuất bổ sung quan trọng lực lợng sản xuất chuyển tiếp, cần phải sàng lọc lực lợng sản xuất truyền thống yếu tố có giá trị để bổ sung cho việc xây dựng lực lợng sản xuất đại cần phải kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố đại, đảm bảo tính phủ định có kế thừa, tiếp thu có chọn lọc cho phép tạo nên phát triển ổn định, bình thờng lực lợng sản xuất, tránh "gãy gục" tiến trình phát triển Những tiến to lớn cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày cho phép nớc ta tranh thủ vận dụng tiếp thành tựu Khoa học - kỹ thuật, nhập t liệu sản xuất đại, chuyển giao công nghệ qua liên kết kinh tế hợp tác kinh tế với nớc Từ tạo nên kết hợp tiến lực lợng tiến lực lợng sản xuất tiếp thu có chọn lọc từ bên với sở vật chất lực lợng sản xuất vốn có nớc, để đẩy nhanh rút ngắn thời hạn phát triển lịch sử tự nhiên lực lợng sản xuất, vơn lên trình độ giới Con ngời tham gia vào trình sản xuất vừa với t cách sức lao động, vừa với t cách ngời có ý thức chủ thể quan hệ kinh tế Trình độ văn hoá, trình độ kỹ thuật chuyên môn, ý thức thái độ ngời lao động sản xuất sản phẩm yếu tố quan trọng để sử dụng khai thác kỹ thuật t liệu sản xuất vốn có, để sáng tạo trình sản xuất Ăngghen nhấn mạnh "muốn nâng cao sản xuất công nghiệp nông nghiệp đến mức độ cao, mà có phơng tiện giới hoá học phù hợp cha đủ Còn cần phải phát triển cách tơng xứng lực ngời, sử dụng phơng tiện nữa" nghĩa phải có phối hợp phát triển hài hoà nhân tố khách quan lực lợng sản xuất đại Kết luận Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất Đây quy luật phổ biến hình thái kinh tế xã hội, vạch tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất Xu hớng cua sản xuất vật chất không ngừng biến đổi, phát triển biến đổi phát triển biến đổi phát triển lực lợng sản xuất Trớc hết công cụ lao động, công cụ lao động phát triển dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với Quan hệ sản xuất có, đòi hỏi khách quan phải xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ thay Quan hệ sản xuất Lịch sử phát triển xã hội loài ngời lịch sử thay đổi phơng thức sản xuất, thay đổi thay đổi lực lợng sản xuất Xã hội loài ngời trải qua phơng thức sản xuất (Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Xã hội phong kiến, T chủ nghĩa, Xã hội chủ nghĩa) Lực lợng sản xuất nội dung, trình sản xuất; Quan hệ sản xuất hình thức trình sản xuất, hình thức ổn định Song ổn định tạm thời sớm hay muộn phải thay đổi cho phù hợp Quan hệ sản xuất đời từ lực lợng sản xuất, nhng đời có vai trò tác động trở lại tích cực tiêu cực Nếu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất, thúc đảy sản xuất phát triển nhanh, ngợc lại kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất Khi đời Quan hệ sản xuất quy định mục đích, khuynh hớng phát triển sản xuất, quy định hệ thống quản lý sản xuất quản lý xã hội, quy định phơng thức phân phối hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng Vận dụng quy luật vào Việt Nam, sản xuất nhỏ không qua giai đoạn phát triển t chủ nghĩa lên CNXH, thừa nhận tồn thành phần kinh tế thời kỳ độ tất yếu lịch sử Tiến hành phát triển Quan hệ sản xuất lẫn lực lợng sản xuất để tạo phơng thức sản xuất hẳn phơng thức sản xuất bỏ qua 10 Tài liệu tham khảo Tài liệu kinh tế trị Mác Lênin - NXB trị Quốc gia Kinh tế học phổ thông - GS Trần Phơng Kinh tế trị tập I, II - NXB Giáo dục Tạp chí kinh tế phát triển kinh tế số 11 Mục lục Lời nói đầu I Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất : Khái niệm quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất .2 Mối quan hệ lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất .3 II Sự tồn quy luật quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất phơng thức sản xuất trớc CNTB Phơng thức sản xuất công xã nguyên thuỷ .5 Phơng thức sản xuất chiếm hữu nô lệ Phơng thức sản xuất phong kiến III Nền kinh tế Việt Nam Đặc điểm kinh tế Việt Nam .7 Tình hình quy luật QHSX LLSX Việt Nam Một số giải pháp phát triển lực lợng sản xuất Việt Nam Kết luận 10 Tài liệu tham khảo 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận qua 3 phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản chứng minh quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , Tiểu luận qua 3 phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản chứng minh quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn