NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG THANG điểm BRISTOL ở BỆNH NHÂN có hội CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

34 1,430 4
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:12

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ NGUYỄN NGHỆ TĨNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM BRISTOL Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ • • Hội chứng ruột kích thích ảnh hưởng đến – 20% dân số giới Theo tiêu chuẩn Rome III, HCRKT đặc trưng bởi: + Đau bụng, chướng bụng + Thay đổi hình dạng phân • • • + Thay đổi tần suất đại tiện Gồm type: IBS – D, IBS – C, IBS – M, IBS – U Nhận dạng tính chất phân có vai trò điều trị, theo dõi tiến triển bệnh Năm 1988, Heaton đưa thang điểm Bristol MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hội chứng ruột kích thích phòng khám tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai Áp dụng thang điểm Bristol bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích TỔNG QUAN TỔNG QUAN • • • Định nghĩa: HCRKT rối loạn chức ống tiêu hóa đặc trưng đau bụng rối loạn nhu động ruột, không kèm theo theo bất thường giải phẫu, tổn thương viêm, nhiễm trùng khối u đại tràng Năm 1892, HCRKT Osler mô tả lần Sinh lý bệnh + Rối loạn chức trơn + Ảnh hưởng hormon peptide + Rối loạn thần kinh ruột CHẨN ĐOÁN • Tiêu chuẩn Rome III Đau bụng cảm giác khó chịu ba ngày/tháng ba tháng, với khởi đầu trước sáu tháng, liên quan với hai triệu chứng sau đây: + Cải thiện sau đại tiện, và/hoặc + Khởi đầu liên quan với thay đổi tần số đại tiện, và/hoặc • + Khởi đầu liên quan với thay đổi dạng phân Phân loại + IBS – D: phân lỏng chiếm ưu + IBS – C: táo bón chiếm ưu + IBS – M: thể phân lỏng, táo bón xen kẽ + IBS – U: không phân loại THANG ĐIỂM BRISTOL • • Năm 1988, Heaton đưa thang điểm Bristol Bao gồm type + Type 1: Phân rời thành cục nhỏ, rắn, cứng + Type 2: Phân thành khối gồm nhiều cục nhỏ dính vào + Type 3: Phân khuôn, có vết nứt thành khe bề mặt + Type 4: Phân khuôn, bề mặt trơn nhẵn mềm + Type 5: Phân mềm, thành viên tròn có bờ rõ ràng + Type 6: Phân mềm, thành mẩu nhỏ bờ không rõ ràng + Type 7: Phân lỏng, nước THANG ĐIỂM BRISTOL Phân rời thành cục nhỏ, rắn, cứng Phân thành khối gồm nhiều cục nhỏ dính vào Phân khuôn, có vết nứt thành khe bề mặt Phân khuôn, bề mặt trơn nhẵn mềm Phân mềm, thành viên tròn có bờ rõ ràng Phân mềm, thành mẩu nhỏ có bờ không rõ ràng Phân lỏng, nước ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu Phân loại HCRKT theo tiêu chuẩn Rome III - Palsson: IBS – D (30,8%), IBS – C (12,3%), IBS – M (56,2%), IBS – U (0,8%) - Jae Myung Park: IBS – D (29,3%), IBS – C (16,6%), IBS – M (49%), IBS – U (5,1%) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu Mức độ bệnh Mức độ n % Nhẹ 87 45,5 118,2 ± 35,4 Trung bình 91 47,6 228,4 ± 38,7 Nặng 13 6,8 338,5 ± 24,8 X - Francis cộng sự: mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao (42,6%), mức độ nặng (41%), mức độ nhẹ (16,4%) ± SD KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • So sánh phân loại IBS theo giới % 60 50 51.7 50.4 40 30 24.1 24.1 IBS - D IBS - C IBS - M IBS - U 24.1 22.6 20 10 Nam - Sanam Javid cộng sự: nam ưu IBS – D (38,6%), nữ ưu IBS – C (38%) - Hyams cộng sự: nữ có nhiều triệu chứng táo bón - Talley cộng sự: tỷ lệ nam IBS – D nhiều - Hoch cộng sự: cho kết ngược lại nữ type ỉa lỏng nhiều Nữ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • So sánh mức độ bệnh theo giới KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • So sánh mức độ bệnh theo type IBS KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • Phân loại type theo thang điểm Bristol 60 IBS - D 49.2 50 IBS - C 40 IBS - U 30 24.6 20 12 10 6.8 Type 12 11.5 Type Type 3.7 Type Type Type Type KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • Phân chia thang điểm Bristol thành bốn type IBS 50 45 40 35 30 25 20 15 10 48.7 20.9 18.3 12 IBS - D IBS - C IBS - M -Palsson: IBS – D (31,5%), IBS – C (28,5%), IBS – M (4,6%), IBS – U (35,4%) -Jae Myung Park: IBS – D (27,4%), IBS – C (24,2%), IBS – M (4,6%), IBS – U (43,9%) IBS - U KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • Liên quan triệu chứng HCRKT hình dạng phân 120 100 80 60 40 Đại tiện gấp Gắng sức đại tiện Tháo phân không hoàn toàn Đau bụng Chướng bụng 20 Type Type Type Type Type Type Type - Heaton cộng sự: Đại tiện gấp liên quan nhiều đến type phân lỏng (6,7), gắng sức đại tiện gặp nhiều type phân cứng (type 1,2) - Bharucha: đại tiện gấp tăng lên type 6,7 (80%), đại tiện gắng sức type 1,2 nhiều (40%) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • So sánh phân loại type IBS theo thang điểm Bristol theo tiêu chuẩn Rome III Type IBS theo thang điểm Bristol Chỉ số Kappa IBS -D IBS – M IBS – U n IBS – D 81 15 97 IBS – C 38 46 IBS – M 11 21 10 44 IBS – U 0 4 n Type IBS IBS - C 93 40 23 35 191 theo tiêu chuẩn Rome III -Palsson: IBS – M phổ biến với 56,2% theo tiêu chuẩn Rome III theo bảng điểm Bristol type IBS – U phổ biến với 35,4% - Jae Myung Park: type IBS – U theo tiêu chuẩn Rome III 5,1%, theo bảng điểm Bristol 43,9% 0,6331 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • So sánh phân loại type HCRKT theo thang điểm Bristol theo tiêu chuẩn Rome III KẾT LUẬN KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng HCRKT - Độ tuổi trung bình: 45,1 ± 12,8 (tuổi), - Thời gian mắc bệnh: 4,3 ± 4,4 (năm) - Tỷ lệ nữ/ nam: 2,3/1 - Triệu chứng đặc trưng HCRKT là: + Đau bụng (93,2%), chướng bụng (71,7%), tháo phân không hoàn toàn (31,9%), đại tiện gấp (44,5%), khó tiêu (15,2%) - Phân loại type HCRKT theo tiêu chuẩn Rome III: IBS – D (50,8%), IBS – C (24,1%), IBS – M (23%), IBS – U (2,1%) - Tỷ lệ nam nhóm IBS – D cao (51,7%); tỷ lệ nữ, nam nhóm IBS – C (24,1%) KẾT LUẬN Áp dụng thang điểm Bristol - Theo phân loại bảng điểm Bristol: + Nhóm phân lỏng: type chiếm tỷ lệ cao (49,2%), type (12,0%) + Nhóm phân cứng: type chiếm tỷ lệ cao (24,6%), type (12,0%) + Nhóm phân bình thường: type chiếm tỷ lệ cao (11,5%), type (6,8%), type (3,7%) - Phân loại type HCRKT theo thang điểm Bristol: IBS – D (48,7%), IBS – C (20,9%), IBS – U (18,3%), IBS – M (12%) - Type phân lỏng (type 6,7) liên quan nhiều với đại tiện gấp (62,8% 78,3%), type phân cứng (type 1,2) liên quan nhiều đến gắng sức đại tiện (78,3% 87,2%) so với type khác, p < 0,001 - Theo thang điểm Bristol tỷ lệ type IBS – U (18,3%) cao theo phân loại tiêu chuẩn Rome III (2,1%) Có mối tương quan cao thang điểm Bristol tiêu chuẩn Rome III phân loại type IBS (chỉ số kappa= 0,6331) EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG THANG điểm BRISTOL ở BỆNH NHÂN có hội CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH , NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG THANG điểm BRISTOL ở BỆNH NHÂN có hội CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn