NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG đái máu ở TRẺ EM

54 492 3
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG ĐÁI MÁU Ở TRẺ EM ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG ĐÁI MÁU Ở TRẺ EM Chuyên nghành: Nhi Khoa Mã số: 60720135 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương HÀ NỘI - 2015 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐM : Đái máu ĐMĐT : Đái máu đại thể ĐMVT : Đái máu vi thể HA : Huyết áp HC : Hồng cầu HCTH : Hội chứng thận hư VCTC : Viêm cầu thận cấp IgA : Immunogobulin A MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 KHÁI NIỆM ĐÁI MÁU 1.2 CƠ CHẾ HỒNG CẦU TRONG NƯỚC TIỂU 1.3 DỊCH TỄ HỌC CỦA ĐÁI MÁU 1.3.1 Tỷ lệ mắc 1.3.2 Giới 1.3.3 Tuổi 10 1.3.4 Mùa 10 1.3.5 Nguyên nhân đái máu .10 1.4 TIẾP CẬN BỆNH NHÂN ĐÁI MÁU 11 1.5 BỆNH THẬN IgA 14 1.5.1 Bệnh cảnh lâm sàng 15 1.5.2 Cận lâm sàng 15 Chương .18 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 Chọn mẫu 18 2.2.2 Các số biến số nghiên cứU 18 2.2.3 Đánh giá 20 2.2.4 Các bước tiến hành 21 2.3 THU THẬP SỐ LIỆU 22 2.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU 23 2.5 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 23 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .24 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG .24 3.1.1 Tỷ lệ đái máu so với tổng bệnh nhân khám phòng khám chuyên khoa thận – tiết niệu 24 3.1.2 Kết theo tuổi 24 3.1.3 Kết theo giới 24 3.1.4 Kết theo thời gian 24 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG .26 3.2.1 Tỷ lệ triệu chứng kèm đái máu 26 3.2.2 Kết huyết học 27 3.2.3 Kết sinh hóa .27 3.2.4 Kết nước tiểu 27 3.2.5 Kết siêu âm 28 3.3 PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN ĐÁI MÁU 29 3.3.1 Nguyên nhân 29 3.3.2 Nguyên nhân phân theo tuổi 29 3.3.3 Nguyên nhân phân theo giới 29 3.3.4 Phân loại nguyên nhân theo thời gian 30 3.3.5 Phân loại theo chế 30 3.4 BỆNH THẬN IGA 31 3.4.1 Tỷ lệ bệnh nhân bệnh thận IgA tổng bệnh nhân đái máu 31 3.4.2 Triệu chứng lâm sàng bệnh thận IgA 31 3.4.3 Triệu chứng cận lâm sàng bệnh thận IgA .32 3.4.3 Kết sinh thiết thận 32 CHƯƠNG 33 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 33 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 33 4.1.1 Tỷ lệ mắc đái máu 33 4.1.2 Tuổi 33 4.1.3 Giới 33 4.1.4 Thời gian 33 4.2 KẾT QUẢ LÂM SÀNG 33 4.3 KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG 33 4.3.1 Chỉ số huyết học .33 4.3.4 Chẩn đoán hình ảnh 34 4.4 NGUYÊN NHÂN GÂY ĐÁI MÁU .34 4.4.1 Nguyên nhân theo thời gian, theo tuổi, giới 34 4.4.2 Nguyên nhân cầu thận 34 4.4.3 Nguyên nhân không cầu thận 34 4.5 BỆNH THẬN IGA 34 4.5.1 Đặc điểm chung 34 4.5.2 Đặc điểm lâm sàng 34 4.5.3 Đặc điểm cận lâm sàng 34 4.5.4 Đặc điểm sinh thiết 34 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 36 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ .37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình ảnh mô tả cầu thận tổn thương Hình 1.2: Hình ảnh Hồng cầu xuyên qua lớp màng đáy cầu thận tổn thương Hình 1.3: Hình ảnh tế bào G1 nước tiểu Hình 1.4: Lắng đọng IgA khoảng trung mô mao mach cầu thận 15 Hình 1.5: Tăng sinh nhẹ tế bào trung mô tăng nhẹ chất trung mô .15 ĐẶT VẤN ĐỀ Đái máu tượng xuất hồng cầu nước tiểu, triệu chứng thường gặp bệnh lý thận-tiết niệu trẻ em Tần xuất mắc đái máu khoảng 0,5-4%, chiếm 10% tổng số bệnh nhân đến khám chuyên khoa thận Theo Ingelfinger tỷ lệ đái máu đại thể trẻ em 1,3/1000 Ở Pháp, năm 2005, đái máu đại thể chiếm 0,13% số dân nhập viện cấp cứu 6% trẻ độ tuổi học đường Theo Trần Đình Long cộng tỷ lệ đái máu đại thể trẻ em gặp nhiều bệnh lý, nguyên nhân nhiều bệnh thận – tiết niệu 92,14%, mà chủ yếu bệnh lý cầu thận 91,47% Theo Lê Thị Ngọc Dung (2003) tỷ lệ đái máu đại thể chiếm 7,69% bệnh nhân khoa thận Bệnh viện Nhi đồng I Điều trị đái máu phụ thuộc chủ yếu vào nguyên nhân Đái máu nhiều nguyên nhân khác gây Việc chẩn đoán nguyên nhân gặp nhiều khó khăn Với tiến không ngừng khoa học công nghệ, xét nghiệm, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đại ứng dụng chẩn đoán nguyên nhân đái máu như: C3, C4, IgA, Kháng thể kháng nhân, sinh thiết thận, chẩn đoán hình ảnh siêu âm, chụp UIV, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ …Nguyên nhân đái máu ngày mở rộng, phát sớm giúp theo dõi điều trị tốt Bệnh thận IgA (Immunoglobulin A) bệnh viêm cầu thận tăng sinh gian mạch với lắng đọng chủ yếu IgA gian mạch cầu thận Bệnh thường biểu đợt đái máu đại thể (30-40%) đái máu vi thể kéo dài Bệnh thận IgA xem bệnh cầu thận thường gặp giới có tầm quan trọng đặc biệt có đến phần ba bệnh nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối khoảng 20 năm sau có biểu Nên vấn đề đặt phải chẩn đoán sớm để có chiến lược theo dõi điều trị thích hợp cho bệnh nhân Ở Việt Nam đặc biệt trẻ em chưa có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng đái máu trẻ em phòng khám chuyên khoa thận –tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung Ương Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh thận IgA trẻ em 32 Đau bụng, hạ vị 3.4.3 Triệu chứng cận lâm sàng bệnh thận IgA Kết IgA Tần số Tỷ lệ % Tăng Bình thường Protein máu: ≤ 56g/l >56g/l Albumin máu: ≤ 25g/l C3( mg%): >25g/l Giảm Ure: Bình thường Tăng Bình thường Creatinin: Tăng 3.4.3 Kết sinh thiết thận Nhóm Số BN Tỷ lệ % Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 33 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 4.1.1 Tỷ lệ mắc đái máu 4.1.2 Tuổi Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.1.3 Giới Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.1.4 Thời gian Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.2 KẾT QUẢ LÂM SÀNG 4.3 KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG 4.3.1 Chỉ số huyết học 34 Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.3.2 Chỉ số nước tiểu Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.3.3 Chỉ số sinh hóa Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.3.4 Chẩn đoán hình ảnh Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.4 NGUYÊN NHÂN GÂY ĐÁI MÁU 4.4.1 Nguyên nhân theo thời gian, theo tuổi, giới Bàn luận theo kết nguyên cứu 4.4.2 Nguyên nhân cầu thận Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.4.3 Nguyên nhân không cầu thận Bàn luận dựa vào kết nghiên cứu 4.5 BỆNH THẬN IGA 4.5.1 Đặc điểm chung 4.5.2 Đặc điểm lâm sàng 4.5.3 Đặc điểm cận lâm sàng 4.5.4 Đặc điểm sinh thiết 35 36 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Dựa vào kết nghiên cứu 37 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ Dựa vào kết bàn luận TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Công Khanh, (2015) Hội chứng đái máu trẻ em Bài giảng Nhi khoa (Sách đào tạo sau đại học), Trường đại học y Hà Nội, Nhà xuất y học p 428-434 Ingelfinger JR, (1979) Frequency and etiology of gross hematuria in a genenerral pediatric setting Pediatrics in review 59(4): p 561-577 Dodge J, (1976) Proteinuria and hematuria in schoolchildren: epidemiology and early natural history Pediatr, 88: p 327-47 Vehaskari VM, Rapola J, and Koskimies O, (1979) Microscopic hematuria in school children: epidemiology and clinicopathologic evaluation J Pediatr, 95(5): p 676-684 Trần Đình Long, Nguyễn Đình Nguyên, Vũ Chí Dũng (1994) Nguyên nhân đái máu đại thể trẻ em Tạp chí Nhi Khoa (4): p 164-168 Lê Thị Ngọc Dung, Nguyễn thị Nguyệt Bình (2004) Góp phần nghiên cứu tiểu máu trẻ em Y học TP Hồ Chí Minh (1): p 78-84 Calla JH, (1995) IgA nephropathy Kidney Int, 47: p 377-387 Abarbanel J, Benet AE, and Lask D, (1990) Sports hematuria J Urol, 143: p 887–890 Ramesh mazhari MD, Paul L, and Kimmel MD, (2002) Hematuria: An algorithmic approach to finding the cause Cleveland clinic Journal of medicin, 69(11): p 870=884 10 Mohd Ashraf, Reyaz A Malla, and Kaisar Ahmed, (2013) Hematuria in chidren Int J Clin pediatr, 2(2): p 51-60 11 Brich DF and Fairley KF, (1979) Hematuria Glomerular or non glomerylar Slancet, 2: p 845-846 12 Spiro D,(1959) The structural basis of proteinuria in man Americal younal of pathology, 35: p 47-74 13 Gyokey F Mink and Oneal RM,(1968) Glomeruli nephritis of schonlein henoch sydrome: Ultrastural obsevations in adult patient: p 324 14 Stejskal, (1973) Discontinuities with glomerular capillary wall and basrment imembral in renal díease Laboratory investigation 28: p 149-246 15 Burkholder, (1969) Ulstrastructaral demostration of injuri and perforation ofglomerular capilary basement membrane in acute proliferative glomeru lonephritiss Americal younal of pathology 56: p 251-266 16 Janet A, Mounradian, and Raymond L, (1975) Passage of an erythrocyte through a glomerular basement membral gap The new England journal of medical 293: p 190-191 17 Rizzoni G, Bragigion F, and Zachelo G, (1983) Evalution ofgomerular and non glomerular hematuria by phase constrast microscopy Peadiatric 103: p 370-374 18 Stapleon FB, (1987), Morphology ofurinary red blood cells: Asmply guide in localizing the side of hematuria The Peadiatric clinical of noth America 34: p 561 19 Jai-Trung L, Hiroyoshi M, and Hiroshi M, (1983), Mechanism of hematuria in glomerular disease Nephron 35: p 68-72 20 Jill E Collar, Suresh Ladva, and Thomas DH Cairns, (2001) Red cell traverse through thin glomerular basement membranes Kidney International 59: p 2069-2072 21 Kohler H, Wandel E, and Brunck B, (1991) Acanthocyturia-.A characteristic marker for glomerular bleeding Kidney Int 40: p 115-120 22 Kitamoto Y, Tomita M, and Akamine M, (1993) Differentiation of hematuria using unique shaped red cell Nephron 64: p 32-36 23 Ye RG and Mao XL,(1994) Mechanism of urinary erythrocyte deformity in glomerular diseases Kidney Research Institute, Sun Yatsen University of Medical Sciences, Guangzhou Zhonghua nei ke za zhi 33: p 77-79 24 Savage J.M, (1982) The Enigma of the Central American Herpetofauna: Dispersals or Vicariance? Annals of the Missouri Botanical Garden 69 (3): p 464-547 25 Tomita M, Kitamoto Y, and Nakayama M, (1992) A new morphological classification of urinary erythrocytes for differential diagnosis of glomerular hematuria Clin Nephrol 37: p 84-89 26 Kitamoto Y, Yide C, and Tomita M, (1992) The mechanism of glomerular dysmorphic red cell formation in the kidney Tohoku J Exp Med 167: p 93-105 27 Nguyễn Thị Yến, (1989) Bước đầu tìm hiểu thay đổi hình thái hồng cầu nước tiểu bệnh nhân đái máu, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú khóa XIII Đại học y Hà Nội: Hà Nội 28 Nguyễn Gia Khánh, (2007) Tế bào G1, giá trị tầm soát bệnh lý cầu thận Y Học TP Hồ Chí Minh 11: p 29 Cho BS and Kim SD, (2007) School urinalysis screening in Korea Nephrology, 12: p 53-7 30 Mutsumi Murakami, Horoaki Yamamoto, and Yutaka Ueda, (1991) Urinary screening of elementary and junior high - school children over a 13 - year period in Tokyo Pediatric Nephrology, 5(1): p 50-53 31 Fitzwater DS and Wyatt RJ, (1994) Hematuria Pediatrics in Review 5(3): p 101-8 32 Edwards TJ, Andrew J, and Gosling J, (2006) A prospective analysis of the diagnostic yield resulting from the attendance of 4020 patients at a protocol-driven haematuria clinic BJU Int, 97: p 301-5 33 Greenfield SP, Williot P, and Kaplan D, (2007) Gross hematuria in children: a ten - year review Urology, 69(1): p 166-169 34 Mufson AM and Belshe RB, (1976) A review of adenovirus in the etiology of acute hemorrhagie cystitis J Urol, 115(191-194) 35 Leoriard G Feld and Kevin E C Meyers, (1998) Limited Evaluation of Microscopic Hematuria in Pediatrics Pediatric, 102: p 1-5 36 Park YH, Choi JY, Chung HS, (2005) Hematuria and proteinuria in a mass school urine screening test Pediatric Nephrology, 20(8): p 1126–1130 37 Lee YM, Baek SY, Hong Kim J, (2006) Analysis of renal biopsies performed in children with abnormal findings in urinary mass screening Acta Paediatrica, 95(7): p 849–853 38 Yap H-K and Yew-Weng Lau P, (2008) Hematuria and proteinuria Comprehensive Pediatric Nephrology, p 179-193 39 Branden Engorn and Jamie Flerlage, (2012) A diagnotic strategy for hematuria The Harriet Lane Handbook Vol 19: p 488 40 Haas M, (1997)) Histologic subclassification of IgA nephropathy dinicophathologic study of 244 cases Am J kidney Dis, 29: p 829-842 41 Phạm Nữ Nguyệt Quế, (2012) Áp dụng đánh giá kết kỹ thuật sinh thiết thận hướng dẫn siêu âm bệnh nhân có bệnh lý cầu thận 2012, Luận văn thạc sỹ y học,Đại học y Hà Nội 42 Mai Lê Hòa, (2007) Lâm sàng giải phẫu bệnh bệnh thận IgA Y học TP Hồ Chí Minh, 11(1): p 133-140 43 Huỳnh Thoại Loan, Vũ Huy Trụ, and Hoàng Trọng Kim, (2012) Bệnh thận IgA trẻ em Viện nhi đồng I Y học TP Hồ Chí Minh, 16(2): p 109-119 44 Hà Huy Thăng , Nguyễn Thị Thu Hương, and Lê Xuân Thục, (2005) Chẩn đoán bệnh thận IgA 15 bệnh nhân cầu thận sinh thiết thận Tạp chí y học Việt Nam, 311: p 56-62., 45 Rebecca J Stoltzfus and Michele L Dreyfuss, (1997) Guidelines for the Use of Iron Supplements to Prevent and Treat Iron Deficiency Anemia International Nutritional Anemia Consultative Group International Life Sciences Institute 46 Nguyễn Công Khanh, (2004) Đặc điểm máu trẻ em Huyết học lâm sàng nhi khoa Nhà xuất y học.p.16-24 Bộ môn Nhi, Hội chứng đái máu trẻ em Bài giảng Nhi khoa ( Sách đào tạo sau đại học) 2015, Trường đại học y Hà Nội: Nhà xuất y học Ingelfinger JR, Frequency and etiology of gross hematuria in a genenerral pediatric setting Pediatrics in review, 1977 59(4): p 561-577 Dodge, W.F., et al., Proteinuria and hematuria in schoolchildren: epidemiology and early natural history The Journal of pediatrics, 1976 88(2): p 327-347 Vehaskari VM, Rapola J, and Koskimies O, Microscopic hematuria in school children: epidemiology and clinicopathologic evaluation J Pediatr, 1979 95(5): p 676-684 Trần Đình Long, Nguyễn Đình Nguyên, and Vũ Chí Đũng cs, Nguyên nhân đái máu đại thể trẻ em Nhi khoa, 1994 3(4): p 164=168 Lê Thị Ngọc Dung and Nguyễn Thị Nguyệt Bình, Góp phần nghiên cứu tiểu máu trẻ em Y học TP Hồ Chí Minh, 2004 8(1): p 78-84 Calla JH, IgA nephropathy Kidney Int, 1995 47: p 377-387 Abarbanel J, Benet AE, and Lask D, Sports hematuria J Urol, 1990 143: p 887–890 Ramesh mazhari MD, Paul L, and Kimmel MD, Hematuria: An algorithmic approach to finding the cause Cleveland clinic Journal of medicin, 2002 69(11): p 870=884 10 Mohd Ashraf, Reyaz A Malla, and Kaisar Ahmed, Hematuria in chidren Int J Clin pediatr, 2013 2(2): p 51-60 11 Brich DF and Fairley KF, Hematuria Glomerular or non glomerylar Slancet,, 1979 2(845-846) 12 Spiro D, The structural basis of proteinuria in man Americal younal of pathology, 35, 1959: p 47-74 13 Gyokey F Mink and Oneal RM, Glomeruli nephritis of schonlein henoch sydrome: Ultrastural obsevations in adult patient 1968: p 324 14 Stejskal, Discontinuities with glomerular capillary wall and basrment imembral in renal díease Laboratory investigation 1973 28: p 149-246 15 Burkholder, Ulstrastructaral demostration of injuri and perforation ofglomerular capilary basement membrane in acute proliferative glomeru lonephritiss Americal younal of pathology, , 1969 56: p 251-266 16 Janet A, Mounradian, and Raymond L, Passage of an erythrocyte through a glomerular basement membral gap The new England journal of medical, 1975 293: p 190-191 17 Rizzoni G, Bragigion F, and Zachelo G, Evalution ofgomerular and non glomerular hematuria by phase constrast microscopy Peadiatric, 1983 103: p 370-374 18 Stapleon MDFB, Morphology ofurinary red blood cells: Asmply guide in localizing the side of hematuria The Peadiatric clinical of noth America 1987 34: p 561 19 Jai-Trung L, Hiroyoshi M, and Hiroshi M, Mechanism of hematuria in glomerular disease Nephron, 1983 35: p 68-72 20 Jill E Collar, Suresh Ladva, and Thomas DH Cairns, Red cell traverse through thin glomerular basement membranes Kidney International 2001 59: p 2069-2072 21 Kohler H, Wandel E, and Brunck B, Acanthocyturia-.A characteristic marker for glomerular bleeding Kidney Int, 1991 40: p 115-120 22 Kitamoto Y, Tomita M, and Akamine M, Differentiation of hematuria using unique shaped red cell Nephron 1993 64: p 32-36 23 Ye RG and Mao XL, Mechanism of urinary erythrocyte deformity in glomerular diseases Kidney Research Institute, Sun Yat-sen University of Medical Sciences, Guangzhou Zhonghua nei ke za zhi 1994 33: p 77-79 24 Savage, J.M., The Enigma of the Central American Herpetofauna: Dispersals or Vicariance? Annals of the Missouri Botanical Garden, 1982 69(3): p 464-547 25 Tomita M, Kitamoto Y, and Nakayama M, A new morphological classification of urinary erythrocytes for differential diagnosis of glomerular hematuria Clin Nephrol 1992 37: p 84-89 26 Kitamoto Y, Yide C, and Tomita M, The mechanism of glomerular dysmorphic red cell formation in the kidney Tohoku J Exp Med, 1992 167: p 93-105 27 Nguyễn Thị Yến, Bước đầu tìm hiểu thay đổi hình thái hồng cầu nước tiểu bệnh nhân đái máu, in Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú khóa XIII 1989, Đại học y Hà Nội: Hà Nội 28 Nguyễn Gia Khánh, Tế bào G1, giá trị tầm soát bệnh lý cầu thận Y Học TP Hồ Chí Minh 2007 11: p 29 Cho BS and Kim SD, School urinalysis screening in Korea Nephrology, 2007 12: p 53-7 30 Mutsumi Murakami, Horoaki Yamamoto, and Yutaka Ueda, Urinary screening of elementary and junior high - school children over a 13 - year period in Tokyo Pediatric Nephrology, 1991 5(1): p 50-53 31 Fitzwater DS and Wyatt RJ, Hematuria Pediatrics in Review 1994 5(3): p 101-8 32 Edwards TJ, Andrew J, and Gosling J, A prospective analysis of the diagnostic yield resulting from the attendance of 4020 patients at a protocol-driven haematuria clinic BJU Int, 2006 97: p 301-5 33 Greenfield SP, Williot P, and Kaplan D, Gross hematuria in children: a ten - year review Urology, 2007 69(1): p 166-169 34 Mufson AM and Belshe RB, A review of adenovirus in the etiology of acute hemorrhagie cystitis J Urol, 1976 115(191-194) 35 Leoriard G Feld and Kevin E C Meyers, Limited Evaluation of Microscopic Hematuria in Pediatrics Pediatric 1998 102: p 1-5 36 Park YH, Choi JY, and e.a Chung HS, , , Hematuria and proteinuria in a mass school urine screening test Pediatric Nephrology, 2005 20(8): p 1126–1130 37 Lee YM, Baek SY, and e.a Hong Kim J, ,, Analysis of renal biopsies performed in children with abnormal findings in urinary mass screening Acta Paediatrica, 2006 95(7): p 849–853 38 Yap H-K and Yew-Weng Lau P, Hematuria and proteinuria Comprehensive Pediatric Nephrology, 2008: p 179=193 39 Branden Engorn and Jamie Flerlage, A diagnotic strategy for hematuria The Harriet Lane Handbook Vol 19 488 40 Haas M, Histologic subclassification of IgA nephropathy dinicophathologic study of 244 cases Am J kidney Dis, 1997 29: p 829-842 41 Phạm Nữ Nguyệt Quế, Áp dụng đánh giá kết kỹ thuật sinh thiết thận hướng dẫn siêu âm bệnh nhân có bệnh lý cầu thận 2012, Đại học y Hà Nội 42 Mai Lê Hòa, Lâm sàng giải phẫu bệnh bệnh thận IgA Y học TP Hồ Chí Minh, 2007 11(1): p 133-140 43 Huỳnh Thoại Loan, Vũ Huy Trụ, and Hoàng Trọng Kim, Bệnh thận IgA trẻ em Viện nhi đồng I Y học TP Hồ Chí Minh, 2012 16(2): p 109-119 44 Hà Huy Thăng , Nguyễn Thị Thu Hương, and Lê Xuân Thục, Chẩn đoán bệnh thận IgA 15 bệnh nhân cầu thận sinh thiết thận Tạp chí y học Việt Nam, 2005 311: p 56-62 45 Rebecca J Stoltzfus and Michele L Dreyfuss, eds Guidelines for the Use of Iron Supplements to Prevent and Treat Iron Deficiency Anemia International Nutritional Anemia Consultative Group 1997, International Life Sciences Institute 46 Nguyễn Công Khanh, Đặc điểm máu trẻ em Huyết học lâm sàng nhi khoa 2004: Nhà xuất y học BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU (Nghiên cứu dặc điểm dịch tễ học lâm sàng đái máu trẻ em ) Hành Họ tên: Giới: Nam Nữ Tuổi Tuổi Mã hóa Địa chỉ: 0-1t >1-5 t 6-10 t 11-15t Ngày khám: Lý vào viện: Mã số bệnh nhân: Tiền sử gia đình : Có Không 2 Nội dung 2.1 Triệu chứng lâm sàng * Đái máu: ĐM đại thể Máu cục ĐM vi thể Có Không Đầu bãi * Sốt: Nhẹ Cuối bãi Vừa Toàn bãi Cao Kèm theo rét run Có Có 3 Không Hạ nhiệt độ * Phù Không Có Mức độ phù : Nhẹ Không Vửa To * Triệu chứng tổn thương quan: Triệu chứng Mệt mỏi Chán ăn Cao huyết áp Triệu chứng hô hấp Triệu chứng tiêu hóa Triệu chứng khớp Triệu chứng tiết niệu Hồng ban Xuất huyết da niêm Tổn thương phận sinh dục Đau bụng, hạ vị Gan to Lách to Có Không 2.2 Triệu chứng cận lâm sàng * Kết huyết học CLS Hồng cầu: Hemoglobin: Bạch cầu : BC ĐNTT: Tiểu cầu : Máu lắng : Chỉ số CRP: Protein máu Albumin máu: C3( mg%): Ure Creatinin Đông máu cholesteron Triglycerid ASLO > 200 Đv Kết Đánh giá Kết Đánh giá Kết nước tiểu Chỉ số Hồng cầu biến dạng >30% Protein/ creatinin niệu: >200mg/Mmol Canxi/ creatinin: Tăng Trụ: Bạch cầu niệu: Cấy nước tiểu: Có Không Kết siêu âm Kết Có Không Bình thường Tổn thương nhu mô thận Dị dạng Thành bàng quang dày Kết sinh thiêt Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Có Không Chẩn đoán Chẩn đoán ĐÁI MÁU CẦU THẬN VCT nhiễm trùng HCTH Bệnh thận IgA Lupus Scholein henock Đái máu gia đình lành tính ĐÁI MÁU KHÔNG CẦU THẬN Nhiễm khuẩn tiết niệu Tăng Canxi niệu Dị dạng tiết niệu Chấn thương Bệnh máu( bạch cầu cấp, suy tủy, XHGTC, Rối loạn đông máu Không rõ nguyên nhân Ngày…… tháng………năm 20… Bác sỹ khám bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG đái máu ở TRẺ EM , NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG đái máu ở TRẺ EM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn