giáo án VNEN lớp 2 tuần 4

8 698 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2016, 18:28

....................................................................... Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc TUN Th Hai, ngy 29 thỏng nm 2014 Buổi chiều Tiết Luyện Tiếng Việt Ôn luyện : Lập danh sách học sinh I Mục tiêu : - Củng cố lại cách lập danh sách học sinh tổ theo thứ tự bảng chữ - HS hoàn thành BT Chính tả II Hoạt động dạy học 1.Củng cố lại cách lập danh sách học sinh theo thứ tự bảng chữ - GV y/c HS lập danh sách bạn tổ theo thứ tự bảng chữ - GV hdẫn HS liệt kê tên bạn tổ mình, sau nhìn dò lần lợt theo bảng chữ để xếp tên vị trí - GV cho HS lên trình bày, GV lớp nhận xét, bổ sung Giúp HS hoàn thành BT Chính tả - GV chia lớp thành nhóm - Các nhóm tự kiểm tra cho môn học xem bạn cha hoàn thành môn Chính tả nhóm giúp đỡ bạn tiếp tục hoàn thành - Các nhóm báo cáo kết hoàn thành - GVnhận xét, khen ngợi, động viên em cha hoàn thành cần cố gắng, khích lệ em học giỏi cần theo dõi bạn thờng xuyên để kịp thời giúp đỡ Hot ng ng dng: - V nh vit li bi vo v nhỏp Tiết Luyện Toán Luyện tập Mục tiêu : - Củng cố lại cách đặt tính, cách tính phép cộng dạng + 5; 29 + - Củng cố lại thành phần phép cộng - Rèn kĩ giải toán có lời văn II Hoạt động dạy học Giới thiệu Luyện tập GV hớng dẫn HS làm số tập Bài tập : Đặt tính tính 59 + 79 + + 63 Nm hc: 2014 - 2015 + 29 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - GV lớp chữa Lu ý HS đặt tính phải viết số thẳng cột nhau.Viết kết cần phải viết vị trí cột Bài : Đặt tính tính tổng, biết : a, Hai số hạng : 19 b, Hai số hạng : 69 Bài :Mẹ may áo hết 25 dm vải, bố may áo hết 30 dm vải Hỏi bố mẹ may hết dề- xi mét vải ? - HS đọc toán - HS phân tích toán - HS nêu lời giải, phép tính, đáp số - Một HS làm bảng lớp - GV chữa bài, y/c HS sửa lại cho Hot ng ng dng : Gii bi toỏn sau vi s giỳp ca ngi ln: M cho An 12 cỏi ko, m cho Bỡnh cỏi ko Hi c hai anh em cú tt c bao nhiờu cỏi ko? Tiết Luyện viết Gọi bạn I Mục tiêu : - Luyện viết cỡ chữ nhỏ - Luyện viết khổ thơ cuối gọi bạn II Chuẩn bị : bảng phụ III Hoạt động dạy học Giới thiệu Hớng dẫn HS viết : - GV cho hs đọc viết - HS nhận xét cách trình bày viết, chữ cần viết hoa - Cho HS viết vào bảng từ khó: Bê Vàng, quá,quên 3, HS viết vào - GV y/c HS viết :GV đọc lệnh cho HS viết tốc độ - HS viết bài, GV theo dõi nhắc nhở t ngồi viết,trình bày cẩn thận,sạch - GV nhận xét số Hot ng ng dng:: - Dặn HS luyện viết thêm nhà Th Ba, ngy 30 thỏng nm 2014 Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Buổi chiều Tiết Trng Tiu hc Thnh Lc Luyện Tiếng Viêt Ôn luyện từ vật Câu kiểu Ai ? I Mục tiêu: - Giúp HS mở rộng đợc vốn từ vật, từ ngày , tháng, năm - Sử dụng vốn từ có để đặt câu theo kiểu Ai ? II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động dạy học Giới thiệu : Luyện tập Bài tập : Tìm từ theo mẫu : Chỉ ngời Chỉ đồ vật Chỉ vật ông , bà ghế, Chim sẻ, Chỉ cối xoài, Chỉ ngày, tháng, năm Ngày, - Cho HS học nhóm HS , thảo luận tìm từ theo bảng sau ghi giấy để trình bày - GV lớp nhận xét, y/c HS viết vào luyện Tiêng Việt kết *Hot ng cp ụi Bài tập :Đặt câu hỏi trả lời : - Ngày, tháng, năm, - Tuần, ngày tuần ( thứ hai, ) VD : Bạn sinh vào ngày nào, tháng ? ( Mình sinh vào ngày 14 tháng7 năm 2001 ) + Một năm có tháng ? + Tháng có tuần ? Một tuần có ngày ? - HS đọc y/c ví dụ tập - Cho HS bàn hỏi trả lời GV theo dõi giúp đỡ HS thông tin cần thiết - GV gọi cặp HS trình bày, lớp nghe viết lại câu hỏi câu trả lời bạn, nhận xét Bài tập : Đặt câu theo kiểu Ai ? Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc - GV yêu cầu số HS làm mẫu, sau cho HS làm vào - GV gọi HS trình bày, GV sửa lỗi dùng từ cho HS - Y/c HS viết vào 3.Hot ng ng dng: - V nh t cõu hi vi ngi thõn theo mu Ai l gỡ? Th T, ngy 01 thỏng 10 nm 2014 Tit Ch a c ú K nng sng Ngi khỏch lch s ( Tit 1) I.Mc tiờu: Giỳp HS: - Thy c li ớch l mt ngi khỏch lch s II.Hot ng thc hnh * Hot ng 1: HS hot ng nhúm c cõu chuyn Ngi khỏch lch s theo nhúm Tho lun tr li hai cõu hi sỏch HS nờu c ni dung bi hc * Hot ng 2: HS lm bi sỏch trang 11 theo cp - HS nờu yờu cu tng bi - GV t chc cho hs lm vic theo cp -GV nhn xột, b sung III Hot ng ng dng: - Giỏo viờn thu v chm Nhn xột chung tit hc Th Nm, ngy 02 thỏng 10 nm 2014 Bui chiu: Tiết Đạo đức Biết nhận lỗi sửa lỗi( tiết ) I Mục tiêu: - Giúp học sinh lựa chọn thực hành hành vi nhận sửa lỗi - Giúp học sinh đánh giá lựa chọn hành vi nhận lỗi sửa lỗi - Biết nhắc bạn bè nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi II Hoạt động dạy học: Giới thiệu Dạy Hoạt động1: Đóng vai theo tình Mỗi nhóm đóng vai tình - GV chia lớp thành nhóm.Y/c nhóm trởng bốc thăm tình cho nhóm Các nhóm thảo luận , phân vai thể Cả lớp quan sát nhận xét Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc + N1:Hà trách Tuấn: Sao bạn hẹn rủ học mà lại mình? Em làm Tuấn? + N2: Nhà cửa bừa bãi, cha đợc dọn dẹp Bà mẹ hỏi Cúc Con dọn nhà cửa cho mẹ cha? Em làm làCúc? + N3,4:Tuyết mếu máo cầm sách: bắt đền Trờng Làm rách sách tớ Nếu em Trờng? + N5,6 : Đang chị ngồi học bài, em lỡ tay làm mực bắn vào chị Nếu em , em làmgì? - Giáo viên kết luận: Khi có lỗi biết nhận lỗi sửa lỗi dũng cảm đáng khen Hoạt động 2: Thảo luận: - Học sinh thảo luận xem bạn có lỗi không.Xử lí tình tập - Các nhóm trình bày kết - Cả lớp, giáo viên nhận xét Kết luận:- Cần bày tỏ ý kiến bị ngời khác hiểu nhầm - Nên lắng nghe để hiểu ngời khác, lỗi nhầm cho bạn - Biết thông cảm, HD, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, nh bạn tốt Hoạt động 3: Tự liên hệ - Học sinh kể gơng mắc lỗi biết nhận lỗi sửa lỗi - Em mắc lỗi cha ? Khi em làm ? - Cả lớp nhận xét , kết luận chung 3.Hot ng ng dng: - Qua học cần phải làm ? ( Mắc lỗi phải nhận lỗi sửa lỗi thật đáng khen dũng cảm.) - Dặn HS v nh phải biết thực nh đợc học Tiết Tự chọn Luyện đọc : Bím tóc đuôi sam I Mục tiêu : - Luyện đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ hợp lí sau dấu phẩy, dấu chấm - Bớc đầu biết đọc phân biệt giọng nhân vật bài: Tuấn, Hà, thầy giáo II Hoạt động dạy học: Giới thiệu Luyện đọc 2.1 Luyện đọc theo nhóm Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc - GV chia nhóm HS Y/c nhóm trởng kiểm tra lại kĩ đọc bạn - GV gọi lần lợt HS đọc ( Đọc nối tiếp ) * GV u tiên cho HS yếu nhiều 2.2 Luyện đọc phân vai - GV yêu cầu cac nhóm tự phận vai, sau luyện đọc nhóm - GV gọi lần lợt nhóm trình bày - GV lớp bình chọn nhóm đọc hay 2.3 Luyện đọc diễn cảm - GV u tiên cho HS đọc tốt Tìm hiểu - GV nêu lại câu hỏi SGK , y/c HS trả lời lại - Nhận xét, kết luận : Đến lớp hay nơi đâu không đợc nghịch ác với bạn.Nhất với bạn gái, cần đợc đối xử tốt Hot ng ng dng - V nh k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe Tiết T chn Luyện tập toỏn I Mục tiêu : Giúp HS : - Luyện bảng cộng với số, đặt tính 29 + , 49 + 25 - Giải toán có lời văn II Hoạt động dạy học Giới thiệu Luyện tập GV hớng dẫn HS làm số tập Bài : Số ? 9+3= + = 13 + = 17 + = 15 + = 16 + = 20 - HS đọc tự làm GV giúp HS yếu nhẩm kết - Gọi HS đọc kết GV nhận xét Bài : Đặt tính tính : 19 + 26 29 + 34 39 + 42 + 90HS - Nhận xét, chữa Bài : Hùng có 39 viên bi xanh, Nam có 25 viên bi đỏ Hỏi hai bạn có viên vi xanh đỏ ? - HS đọc toán , phận tích toán - HS nêu giải Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc Hot ng ng dng: - V nh xem li bi Th Sỏu, ngy 03 thỏng 10 nm 2014 Tiết Sinh hot lp S kt tun I Mục tiêu: - Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần qua - Lên kế hoạch tuần II Các hoạt động dạy - học: Sơ kết tuần : Đánh giá HĐ tuần - CTH t qun nhận xét tuần qua - Từng nhúm nhận xét nhận xét bầu cá nhân xuất sắc - GV đánh giá chung *Ưu điểm: -Hăng say phát biểu có ý thức xây dựng bài, viết chữ đẹp -Đi học giờ, vệ sinh khu vực - GV tuyên dơng khen trớc lớp *Hạn chế: - Ăn quà vặt , vứt rác bừa bãi mặc đồng phục cha quy định - Rt nhiu bn ch vit cha p, ngồi học cha ý, không làm nhà, - Vệ sinh cá nhân bẩn, chi bn - GV nhắc nhở trớc lớp Kế hoạch tuần tới: - Đi học làm đầy đủ, tng cng chm hc bi, c bit phi phỏt huy vai trũ nhúm trng, cỏc thnh viờn nhúm phi tớch cc tham gia ý kin nhúm - Luyện viết chữ đẹp bài, cỡ, mẫu chữ quy định - Trực nhật, lao động VS khu vực phân công - Thực tốt công tác chăm sóc bồn hoa Vệ sinh cá nhân, trờng, lớp Nm hc: 2014 - 2015 Nguyn Vn Tun Trng Tiu hc Thnh Lc Nm hc: 2014 - 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án VNEN lớp 2 tuần 4, giáo án VNEN lớp 2 tuần 4, giáo án VNEN lớp 2 tuần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn