Báo cóa thực tập: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

30 435 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2016, 22:37

MỤC LỤCMỤC LỤC1MỞ ĐẦU3ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI4TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU,4TỈNH QUẢNG NINH4I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG41. Vị trí địa lý42. Địa hình, địa mạo43. Nguồn tài nguyên54. Đánh giá chung kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.74.1 Những mặt được:74.2 Những mặt tồn tại:7II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐANG THỰC HIỆN8III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT :91. Hiện trạng sử dụng đất92. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai102.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó102.2. Công tác hoàn thiện địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính102.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất112.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất122.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất152.6. Đăng kí quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất182.7 Thống kê, kiểm kê đất đai202.8. Quản lý tài chính về đất đai212.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản212.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất232.11. Thanh tra, kiểm tra việc tranh chấp các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai242.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai242.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai26IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN271. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về đất đai272. Đề xuất một số giải pháp28KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ30I. KẾT LUẬN30II. ĐỀ NGHỊ31 Báo cáo thực tập MỤC LỤC Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập MỞ ĐẦU Vai trò đất đai người hoạt động sống đất quan trọng, lại giới hạn diện tích cố định vị trí Việc sử dụng đất liên quan chặt chẽ tới hoạt động ngành lĩnh vực, định đến hiệu sản xuất sống người dân vận mệnh Quốc gia Luật đất đai khẳng định rõ: đất nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt không thay được, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng công trình văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng (Luật đất đai 1993) Để thực tốt công tác quản lý sử dụng đất sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu, thực nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai, xây dựng hệ thống quản lý đất đai đại, đủ lực, đảm bảo quản lý đất đai có hiệu lực hiệu Chính hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định :" Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống quản lý theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng mục đích có hiệuquả Nhà nước cấp sở có vai trò quan trọng đặc biệt, Chính quyền cấp sở người đại diện cho Nhà nước địa phương, trực tiếp thực quyền nghĩa vụ Nhà nước quản lý, sử dụng đất đai chủ thể tham gia quan hệ đất đai (Viện nghiên cứu Địa chính, 2004) [6] Nếu quyền cấp sở cán chuyên môn yếu lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tha hóa đạo đức quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương quản lý tốt có hiệu đất đai Hiện nhà nước ta thực với việc hoàn thiện bước pháp luật đất đai kiện toàn ổn định hoạt động quan quản lý tài nguyên môi trường ba cấp tỉnh, huyện, xã địa phương Tuy nhiên thực tế cho thấy khối lượng công việc địa sở lớn trình độ cán địa vùng miền khác nhiều hạn chế nên hiệu quản lý chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thời kì công nghiệp hóa đại hóa đất nước Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG Vị trí địa lý Việt Dân xã trung du huyện Đông Triều, nằm cách trung tâm huyện 4km phía Tây Bắc, tiếp giáp với đơn vị hành sau: + Phía Bắc giáp xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh + Phía Đông giáp xã Tân Việt, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh + Phía Tây Giáp xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh + Phía Nam giáp xã Thuỷ An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Tổng diện tích tự nhiên toàn xã: 7,23 Km 2, chia thành thôn gồm thôn: thôn Đồng Ý, thôn Phúc Thị, thôn Cửa Phúc, thôn Tân Thành, thôn Khê Thượng, thôn Khê Hạ, thôn An Trại, thôn An Làng, thôn Cầu Đạm Địa hình, địa mạo * Địa hình Địa hình xã Việt Dân chia thành vùng rõ rệt, phía Bắc xã đồi núi thấp, thổ nhưỡng phù hợp cho việc trồng ăn quả, phía Nam trũng thấp phù hợp cho việc trồng lúa nước nuôi trồng thủy sản * Khí hậu Xã Việt Dân thuộc tiểu khu khí hậu phía Tây tỉnh Quảng Ninh, nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa rõ rệt: + Mùa mưa từ tháng đến tháng 10 + Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm khoảng 230C - 240C, nhiệt độ cao năm khoảng 380C, nhiệt độ thấp năm khoảng 120C - 130C, độ ẩm bình quân năm 80% Lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.500mm - 1.800mm * Thuỷ văn Việt Dân có hệ thống sông Đạm chảy qua với diện tích 40,50ha, phân bố không đồng địa bàn Hệ thống ao, hồ, Đập, sông, Đầm kênh Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập mương thuỷ lợi nguồn nước tưới cho đồng ruộng hệ thống tiêu nước địa bàn Nguồn tài nguyên * Tài nguyên đất - Đất dốc tụ trồng lúa nước (Ld) phân bố xen kẽ khu đồi đất thấp Đây loại đất hình thành tích tụ sản phẩm phong hoá cao đưa xuống, có độ phì khá, thích hợp cho trồng lúa - Đất feralit biến đổi trồng lúa (Lf) hình thành trình cải tạo trồng lúa nước, loại đất phân bố chủ yếu vùng tiếp giáp với đồi núi thung lũng phẳng, sông, Đầm thích hợp cho việc trồng lúa nước - Đất nâu vàng phát triển phiến sa thạch (Fq) tập trung khu vực đồi núi, địa hình đồi bát úp thấp, độ dốc thoải, tầng đất dày, loại đất có diện tích lớn Loại đất thích hợp với nhiều loại trồng, đặc biệt nâu liên Na giai Vải, Nhãn Xã có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước trồng ăn Na dai, cần đầu tư phát triển tận dụng tốt nguồn tài nguyên đất đai, sử dụng bảo vệ đất bền vững, đặc biệt diện tích trồng an lúa nước * Tài nguyên nước Với hệ thống ao, hồ, đập máy bơm nước từ sông vào có diện tích 9,80 hệ thống sông diện tích 40,50 ha, nguồn nước mặt phong phú, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp cân môi trường sinh thái Một nguồn nước mặt khác nước mưa, với lượng mưa bình quân 1500mm/năm bổ sung nguồn nước quan trọng cho sinh hoạt sản xuất * Tài nguyên nhân văn Dân số toàn xã có 1200 hộ với 4.129 khẩu, gồm 07 dân tộc sinh sống làm ăn là: Dân tộc Kinh chiếm 98%, đồng bào tiểu số Tày, nùng, dao, sán chỉ, thái, phù ná, sán dìu chiếm 2% Có 840 hộ với 2890 nhân theo đạo Thiên chúa Người dân cần cù, chịu khó, tiếp thu nhanh chóng kiến thức khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập * Cảnh quan môi trường Xã Việt Dân có diện tích trồng ăn 211,5 ha, tập trung khu đồi thấp, kết hợp với ao, hồ tự nhiên chảy qua cánh đồng dọc theo khu trũng tạo nên môi trường tự nhiên tương đối Môi trường chưa bị ô nhiễm, nhiên với phát triển kinh tế xã hội dân số cộng đồng, vấn đề môi trường cần quan tâm trọng Đặc biệt diện tích đất trống, phải nhanh chóng có sách phủ xanh, tránh tình trạng sói mòn rửa trôi Việc sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp phải theo quy định nhằm bảo vệ môi trường đất đai Việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên cần quan tâm, đặc biệt nâng cao ý thức người dân việc bảo vệ nguồn tài nguyên sẵn có NHẬN XÉT CHUNG * Thuận lợi - Có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác mạnh phát triển khu trồng ăn quả, cách xây dựng mô hình kết hợp, khoanh vùng để phát triển thành vùng ăn tập trung phục vụ cho đời sống dân sinh vùng - Nhân dân xã đoàn kết, tích cực, động giàu truyền thống cách mạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Với điều kiện tự nhiên thuận lợi khí hậu, đất đai, nguồn nước với nguồn tài nguyên nhân văn phong phú, đa dạng xã Việt Dân có đủ điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng * Hạn chế - Do điều kiện khí hậu, phức tạp mùa mưa thường có mưa to kéo dài, gây úng, lụt cục bất lợi cho sản suất nông nghiệp - Đất đai màu mỡ, tượng sói mòn rửa trôi xảy phổ biến Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập Đánh giá chung kết đạt tồn cần khắc phục công tác quản lý Nhà nước đất đai 4.1 Những mặt được: - Trong thời gian qua, công tác quản lý, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội xã đến năm 2015 Quy hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển không gian, đồng thời phù hợp với tiêu sử dụng đất xã, tạo sở pháp lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm mối quan hệ hài hòa khai thác sử dụng đất với phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường sinh thái - Trong thời gian qua Uỷ ban Nhân dân xã đẩy mạnh công tác điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đất trồng ăn quả, đất nuôi trồng thuỷ sản Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số loại đất địa bàn xã cho hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ cao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực quyền việc sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho cấp quyền thực công tác quản lý đất đai ngày tốt - Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất góp phần khai thác, sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương - Trong công tác quản lý nhà nước đất đai có phối hợp thường xuyên phòng chuyên môn với phòng ban khác huyện nên thực tốt công tác giải đơn thư khiếu nại công dân, góp phần giải phóng mặt dự án kịp tiến độ 4.2 Những mặt tồn tại: - Đi đôi với thành đạt song số tồn tại, khó khăn công tác quản lý nhà nước đất đai, là: + Kết điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp có nhiều tích cực, song thời gian kéo dài, việc thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng ăn chậm so với yêu cầu + Một số trường hợp giải đơn thư công dân lĩnh vực đất đai chưa kịp thời nhiều đơn thư có nội dung phức tạp, việc vận dụng quy định pháp luật để giải gặp vướng mắc Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập + Công tác quản lý đất đai, tài nguyên địa phương chưa chặt chẽ, để xảy vi phạm + Chất lượng dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển ngành, lĩnh vực, cho dự án đầu tư để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tính toán khoa học, chưa sát với chiến lược phát triển kinh tế - xă hội + Việc thực công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương huyện mang tính hình thức II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐANG THỰC HIỆN - Luật đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP Chính phủ việc thi hành luật đất đai - Nghị định số 69/NĐ-CP Chính phủ ngày 13 tháng năm 2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư - Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai; - Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; - Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai; - Thông tư 735/NN/ĐC ngày 24/10/1974 Bộ nông nghiệp “kiểm tra quản lý sử dụng ruộng đất” - Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 phủ việc đo đạc lập đồ; - Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP quy định thủ tục hành lĩnh vực đất đai; - Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng loại thuế khoản nộp NSNN quỹ phát triển đất quy định Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP; - Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập III HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT : Hiện trạng sử dụng đất Theo số liệu thống kê kiểm kê đất đai huyện, tổng diện tích đất đai xã Việt Dân năm 2014 723,94 Trong đó: • Diện tích đất nông nghiệp xã 471,42 chiếm 65,1% tổng diện tích tự nhiên • Đất phi nông nghiệp 250,37 chiếm 34,6% tổng diện tích tự nhiên • Đất chưa sử dụng 2,15 chiếm 0,3% tổng diện tích tự nhiên • Hiện trạng SDĐ của xã Việt Dân Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 xã Việt Dân STT Loại đất Mã 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.5 3.1 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dung Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH NST PNN OTC ONT CDG CTS CSK SKX CCC TTN NTD SMN CSD BCS Diện tích (ha) 723,94 471,42 441,18 229,68 215,48 14,20 211,50 Cơ cấu (%) 100 65,1 60,9 31,7 29,8 1,96 29,21 30,24 250,37 38,27 38,27 115,49 0,45 21,20 21,20 93,84 0,30 4,12 91,19 2,15 2,15 4,2 34,6 5,3 5,3 15,95 0,0062 2,92 2,92 12,96 0,0041 0,57 12,59 0,3 0,3 (Nguồn: Báo cáo thống kê năm 2014 xã Việt Dân) Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập • Qua bảng cho thấy, nhóm đất nông nghiệp xã chiếm tỷ lệ cao Do vậy, mạnh cần quan tâm đầu tư để ngành phát triển • Vấn đề đặt cho xã cần nghiên cứu đưa giống trồng cải tạo giống sẵn có để đạt hiệu kinh tế cao Bên cạnh cần cải tạo tu bổ diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng để tránh lãng phí Thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai Khoản điều Luật đất đai năm 2003 quy định 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai Năm 2014 UBND xã Việt Dân thực nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai thu kết đáng ghi nhận, cụ thể qua nội dung mà luật đất đai quy định là: 2.1 Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai Trong năm qua Đảng Nhà nước ta ban hành Luật đất đai năm 1993, sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai năm 1998 năm 2001 Luật Đất đai 2003 đời, có hiệu lực từ ngày 01/07/2004 loạt văn luật để bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật đất đai Xã Việt Dân cấp đơn vị hành sở thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật mà tổ chức thực văn Nhà nước ban hành, đặc biệt lĩnh vực quản lý đất đai đăng ký cấp GCNQSD đất, chuyển mục đích SDĐ, chuyển nhượng Công tác ban hành văn xã văn thông thường công văn, hướng dẫn, kế hoạch Xã Việt Dân có ban hành dạng văn như: thông báo, hướng dẫn, kế hoạch việc tổ chức thực văn pháp luật nhà nước ban hành công tác quản lý nhà nước đất đai như: thực Nghị định văn thu tiền sử dụng đất hay thông tư hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính… 2.2 Công tác hoàn thiện địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Hồ sơ địa giới hành lập để phục vụ cho việc quản lý Nhà nước địa giới hành Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 Báo cáo thực tập Xã Việt Dân xã miền núi huyện Đông Triều, nằm cách trung tâm huyện 4km phía Tây Nam, với tổng diện tích tự nhiên 723,94 Uỷ ban nhân dân xã Việt Dân từ thành lập với tổng diện tích tự nhiên giới theo thị 364/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng Trong thời gian qua, việc quản lý hồ sơ địa giới hành cán địa xã quản lý thực cách nghiêm chỉnh Hàng năm, sau tham dự đợt tập huấn ngắn hạn, cán địa xã thực rà soát lại ranh giới, xác định rõ ranh giới theo kỳ thống kê đất đai Nhà nước Mặt khác, xã thường xuyên kết hợp với địa xã, xã giáp ranh để thống quản lý mốc giới Xã có Bản đồ hành 364 đo vẽ, chỉnh lý năm 1996, giáp ranh đóng dấu xác nhận, thể với thực địa, quan có thẩm quyên phê duyệt tình trạng tranh chấp địa giới với xã lân cận Bảng 2:Các loại tài liệu hồ sơ địa giới hành xã Việt Dân STT Loại tài liệu Số lượng Sơ đồ vị trí mốc địa giới hành Bảng toạ độ mốc địa giới hành chính, điểm đặc trưng đường địa giới hành Biên xác nhận mô tả đường địa giới hành Biên bàn giao mốc địa giới hành Phiếu thống kê yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành (Nguồn: UBND xã Việt Dân năm 2014) 2.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá phân hạng đất: Đánh giá phân hạng đất công việc quan trọng Việc phân hạng đất xã Việt Dân tiến hành từ nhiều năm trước kết sử dụng làm sở cho việc quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) Tuy nhiên thời gian tiến hành phân hạng lâu nên kết phân hạng nhiều không phục vụ đắc lực quản lý đất đai Do địa hình làm cho diện tích canh tác vụ vụ - Công tác đo đạc lập đồ địa chính, đồ trạng, đồ quy hoạch sử dụng đất: Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 10 Báo cáo thực tập + Thôn phúc Thị: chuyển từ đất trồng hàng năm sang đất ở: 02 hộ với diện tích 350m2 (Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: phụ lục 1) * Công tác thu hồi đất Với trường hợp thu hồi đất để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng… xã Việt Dân phối hợp thực tốt,công tác giải phóng mặt có hiệu để trả đất cho nhà đầu tư Tổng diện tích bị thu hồi 4,5 Với hộ gia đình có đất bị thu hồi UBND xã phòng TNMT có phương án quy hoạch khu dân cư trình UBND huyện định để tạo điều kiện cho họ nhanh chóng ổn định chỗ tiếp tục sản xuất Bảng : Tổng hợp diện tích loại đất thu hồi địa bàn xã Việt Dân giai đoạn 2010 - 2014 Năm 2010 Tên công trình Đường giao thông 2012 Đường sắt 2014 Dân Cư Khu vực thu hồi (tiểu khu) Thôn Đồng Ý Thôn Phúc Thị Thôn Khê Thượng Thôn Khê Hạ Thôn An Trại Khê Thượng Khê Hạ Tổng Tổng diện tích (m2) 3.350 2.000 3.050 4.000 4.265 4.335 24.000 45.000 Chia loại đất LUC 1.500 800 500 2.000 1.000 4.335 19.000 29.13 CLN ONT NTS 1.500 350 200 650 1.500 700 350 1.000 1.000 2.000 0 5.000 0 350 350 650 265 0 9.550 4.700 1.615 (Nguồn: UBND xã Việt Dân) Qua bảng ta thấy giai đoạn 2010-2015 tổng diện tích bị thu hồi xã 45.000m2, năm 2012 năm có diện tích bị thu hồi nhiều 24.000m2 Một số mẫu đơn đăng ký biến động, đơn đề nghị cấp đổi cấp lại GCN, đơn đề nghị tách hợp phần phụ lục 3, 4, Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất lưu phụ lục Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 16 Báo cáo thực tập 2.6 Đăng kí quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) biện pháp quan trọng thể quyền sở hữu Nhà nước đất đai nhằm xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp người sử dụng đất, tạo sở pháp lý cần thiết để người sử dụng đất quan quản lý đất đai thực đầy đủ quyền nghĩa vụ - Đối với Nhà nước: Cấp GCNQSD đất công cụ giúp Nhà nước nắm quản lý chặt chẽ tài nguyên đất giao cho người sử dụng Thông qua đó, Nhà nước tiến hành biện pháp quản lý đất đai có hiệu quả, bảo vệ lợi ích người sử dụng đất - Đối với người sử dụng: GCNQSD đất chứng thư pháp lý công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp người sử dụng đất, tạo điều kiện cho họ yên tâm sản xuất, khai thác sử dụng đất đai có hiệu cao, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước theo pháp luật * Về đăng ký đất đai Đăng ký đất đai bao gồm đăng ký ban đầu đăng ký biến động đất đai Công tác không nghĩa vụ, trách nhiệm quan quản lý Nhà nước đất đai mà nghĩa vụ trách nhiệm chủ sử dụng đất Trên sở số liệu đăng ký đất đai, Nhà nước tiến hành lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất Tính đến năm 2014 xã Việt Dân đăng ký ban đầu 714,2 Bên cạnh kết đạt được, cần thấy hạn chế công tác là: • Quá trình biến động quyền sử dụng đất diễn thường xuyên, liên tục nên việc cập nhật biến động thực đồ địa Việc thực lưu giữ số liệu sổ mục kê không diễn • Quá trình rà soát biến động quyền sử dụng theo định kỳ sau hộ dân tự lên đăng ký kê khai biến động * Lập quản lý hồ sơ địa Hồ sơ địa hệ thống tài liệu đồ, sổ sách chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên kinh tế xã hội thiết lập Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 17 Báo cáo thực tập đồ địa Từ năm 2008 đến 2014 công tác lập quản lý hồ sơ địa Xã Vân Sơn thực tốt Kết thể bảng 8: Bảng 8: Tổng hợp thành phần hồ sơ địa xã STT Tài liệu Đơn vị Bản đồ địa Sổ mục kê Sổ địa Sổ theo dõi biến động Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các loại biểu mẫu thống kê hàng năm Tờ Quyển Quyển Quyển Quyển Bộ Số lượng 34 10 (Nguồn: UBND xã Việt Dân) Nhìn chung, công tác lập quản lý hồ sơ địa xã Việt Dân giai đoạn 2010 - 2015 thực nghiêm túc đầy đủ, giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai hoàn thiện chặt chẽ * Cấp GCNQSD đất “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất” (Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2003) Do việc cấp GCNQSDĐ công việc thiết thực, hợp lòng dân chiếm đồng tình ủng hộ nhân dân Công việc cấp giấy chứng nhận xã không thực diện tích đất giao cho nhân dân mà bao gồm diện tích đất sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 Để có kết đòi hỏi phải có cố gắng, nỗ lực tất cán làm công tác quản lý đất đai quan tâm đồng chí lãnh đạo xã Việt Dân huyện Đông Triều Bảng 9: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Việt Dân giai đoạn 2010 - 2015 TT Loại đất cấp GCN Tổng số hộ chưa Tổng số hộ Số GCN cấp cấp cấp (hộ) (hộ) 30 345 345 DT cấp (ha) Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp 28 45 45 8,6 Tổng 58 390 390 115,8 Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 97,2 18 Báo cáo thực tập (Nguồn: UBND xã Việt Dân Qua bảng cho thấy, số GCNQSD đất cấp cho hộ gia đình, cá nhân năm 2010 đến 2014 390 hộ 58 hộ gia đình chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Hiện nay, việc cấp GCNQSD đất việc quan trọng, mặc dù, công tác quan tâm nhiều có nhiều yếu tố cản trở việc cấp GCNQSD đất làm cho tiến độ thực chậm kéo dài Lý xuất phát dân cư sinh sống địa bàn chủ yếu nơi khác đến từ năm 1970, họ sinh sống ổn định qua trình chuyển nhượng, cho tặng, đến họ giải thích nguồn gốc, biên lai thu tiền, tranh chấp chưa giải được,… trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất Một phần khác, khối lượng công việc quản lý đất đai lớn nên chưa có đủ thời gian nhân lực thực công tác Một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận: phụ lục 2.7 Thống kê, kiểm kê đất đai Để nắm tình hình đất đai,hàng năm phải tiến hành thống kê, kiểm kê đất đai để giúp cho quan quản lý cấp nắm vững biến động quỹ đất có địa bàn Theo quy định năm lần, phải thống kê diện tích đất đai năm lần phải tiến hành tổng kiểm kê đất đai địa phương Công tác thống kê, kiểm kê xã làm tốt, hàng năm theo định kỳ, xã tiến hành thống kê kiểm kê đất đai, biểu thống kê kiểm kê đất đai xã lập theo quy định nhà nước, Chủ tịch UBND xã ký xác nhận gửi phòng TNMT huyện Biểu thống kê, kiểm kê đất đai xã Việt Dân lưu phụ lục 10, 11, 12, 13 14 2.8 Quản lý tài đất đai Tài đất đai Nhà nước đưa vào Luật đất đai 2003, nguồn thu lớn phục vụ cho ngân sách nhà nước Nguồn thu chủ yếu từ từ đất mà UBND xã quản lý là: tiền sử dụng đất trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất Thuế sử dụng đất Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất Phí lệ phí quản lý sử dụng đất Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 19 Báo cáo thực tập Trong giai đoạn 2010 - 2015, công tác quản lý nguồn thu ngân sách Nhà nước xã Việt Dân thực theo quy định Kết cụ thể thể qua bảng 12: Bảng 12 Kết thu ngân sách Nhà nước đất đai xã Việt Dân giai đoạn 2011 - 2014 Đơn vị tính: nghìn đồng TT Nội dung 01 Thuế chuyển quyền SDĐ 02 Thuế nhà đất 03 Phí cấp quyền SDĐ 04 Lệ phí trước bạ nhà đất Tổng Năm Năm 2014 2013 250.000 200.000 210.000 45.900 45.900 68.600 2.600.000 1.890.000 1.200.000 100.000 180.000 200.000 2.995.900 2.315.900 1.678.600 (Nguồn: UBND xã Việt Dân) Năm 2011 Năm 2012 180.000 38.900 1.500.000 490.000 2.208.900 Bảng số liệu cho thấy khoản thu từ đất hàng năm đóng góp vào ngân sách xã nguồn thu không nhỏ Với mục tiêu thu - chi ngân sách cân đối, hợp lý tiết kiệm, từ đầu xã có kế hoạch dự toán chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân, nguồn thu từ đất đai đáp ứng tốt nhu cầu chi năm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa bàn Sổ theo dõi thuế đất nông nghiệp hàng năm: phụ lục 15 2.9 Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Sau Luật Đất đai năm 2003 đời quy định quyền sử dụng đất hàng hoá chuyển nhượng, cầm cố, chấp, góp vốn Loại hàng hoá nhạy cảm với thị trường, đòi hỏi công tác quản lý phải chặt chẽ để tận thu cho ngân sách Nhà nước Nhà nước quản lý phát triển quyền sử dụng đất thị trường bất động sản biện pháp sau đây: - Tổ chức đăng ký hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất; - Tổ chức đăng ký hoạt động phát triển quỹ đất, đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản; - Tổ chức đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho thị trường bất động sản; - Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tham gia giao dịch quyền sử dụng đất thị trường bất động sản; Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 20 Báo cáo thực tập Là địa bàn sở, xã Việt Dân theo dõi thực theo hướng dẫn cấp chức việc tham gia giao dịch quyền sử dụng đất, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh, góp vốn, cấp GCNQSD đất theo quy định, công khai hoá thủ tục hành chính, niêm yết công khai quy hoạch SDĐ khu dân cư, công khai hoá khung giá đất Nhà nước, công khai công tác đấu giá đất để nhân dân có điều kiện thuận lợi việc lựa chọn nhu cầu theo khả kinh tế Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất vừa giúp cho quan Nhà nước có sở nắm quỹ đất vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất Xã Việt Dân, sau hình thành chế cửa, phòng tiếp dân xã giúp cho nhân dân phần lại nhiều lần Sau tiếp nhận hồ sơ, phận tiếp nhận thẩm định hồ sơ thông báo cho chủ sử dụng biết hồ sơ đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật Nhìn chung, công tác quản lý phát triển quyền sử dụng đất thị trường bất động sản xã Việt Dân thực tốt nhân dân đồng tình ủng hộ Bên cạnh kết đạt cần phải thấy rõ nhiều bất cập Một phần Luật Đất đai đời, nhân dân chưa cập nhật thông tin nên chưa hiểu hết giá trị quyền sử dụng đất, chưa tận dụng mạnh đất đai đem lại Họ coi đất đai nơi để đơn thuần, chưa thấy giá trị to lớn nguồn tài nguyên đất đai đem lại Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 21 Báo cáo thực tập 2.10 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất biện pháp quan trọng, trách nhiệm thường xuyên cấp, ngành đặc biệt ngành địa Mục đích công tác thúc đẩy trình thực pháp luật đất đai, ngăn ngừa xử lý kịp thời tiêu cực, vi phạm pháp luật đất đai, đảm bảo cho đất đai quản lý chặt chẽ, loại đất sử dụng hợp lý, tiết kiệm mang lại hiệu kinh tế cao Hàng năm UBND xã kết hợp với UBND huyện thường xuyên tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất với đối tượng sử dụng đất địa bàn Từ phát vướng mắc sai phạm việc quản lý sử dụng đất, giúp việc sử dụng có hiệu nhất, thực thủ tục hành cho người sử dụng đất họ thực quyền như: thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, chấp, góp vốn… Từ áp dụng chế cửa quản lý đất đai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết theo chế "Một cửa" xã Việt Dân hoạt động có hiệu quả, việc thực quyền người SDĐ thông qua công tác lập thủ tục chuyển quyền SDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn nhanh chóng đảm bảo thời gian quy định Trong năm qua, người dân xã có ý thức bảo vệ quyền sử dụng đất thông qua việc xác lập pháp lý người dân với Nhà nước thể giấy chứng nhận quyền SDĐ Do vây, từ năm 2010 đến năm 2014, xã có 540 trường hợp thực quyền: chuyển nhượng quyền SDĐ, thừa kế, chấp, tặng cho quyền SDĐ pháp luật giải Trong có 420 trường hợp chấp quyền sử dụng đất với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Thủy An để vay vốn, mục đích chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế Đó cố gắng Nhà nước nhân dân trình thực quyền sở hữu quyền sử dụng đất đai địa phương Song bên cạnh đó, tồn số trường hợp người dân chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép dẫn tới phá vỡ quy hoạch Nhiều diện tích đất chưa cấp GCNQSDĐ để người SDĐ thực đầy đủ quyền lợi theo pháp luật Do vậy, thời gian tới UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho người dân nâng cao giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực quyền người dân để không trường hợp sai phạm xảy Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 22 Báo cáo thực tập 2.11 Thanh tra, kiểm tra việc tranh chấp quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Thanh tra, kiểm tra khâu làm hoàn chỉnh trình quản lý Nhà nước không lĩnh vực đất đai mà lĩnh vực khác Thông qua việc tra, kiểm tra mà phát kịp thời vi phạm, bất hợp lý quản lý đất đai để kịp thời xử lý điều chỉnh Trong thời gian qua, phòng Thanh tra huyện phối hợp với phòng TNMT tiến hành nhiều đợt tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai nhân dân địa phương Hàng năm xã Việt Dân thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra, giám sát đất đai mặt: - Kiểm tra vụ việc có đơn kiến nghị tổ chức đơn khiếu nại, tố cáo cá nhân vấn đề quản lý sử dụng đất đai - Kiểm tra theo chủ trương cấp vào tình hình diễn biến việc chấp hành Luật đất đai địa bàn mà UBND xã đề - Giám sát HĐND xã công tác quản lý đất đai Các chủ trương kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất đai nhằm ngăn ngừa kịp thời vi phạm Luật đất đai Hàng năm phòng Tài Nguyên Môi Trường phối hợp với UBND xã tiến hành nhiều đợt tra để phát xử lý trường hợp vi phạm công tác quản lý đất đai, xử lý 15 vụ vi phạm luật đất đai Tuy nhiên, số vụ vi phạm giải như: sử dụng không mục đích 03 vụ Do vậy, nhiệm vụ đặt cho phòng chức huyện cần tiến hành nhanh chóng giải vi phạm xảy để người dân yên tâm trình sử dụng đất đai mình, tránh sai phạm xảy thời gian tới UBND xã Việt Dân cần làm tốt công tác tuyên truyền luật đất đai đến hộ dân 2.12 Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm quản lý sử dụng đất đai Trong giai đoạn 2010 - 2015, công tác giải tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo địa bàn xã Việt Dân có nhiều cố gắng, giải nhiều vụ tranh chấp phức tạp Để giải vụ tranh chấp cần có nhiều kết hợp như: Hội nông dân, Mặt trận tổ quốc Việt Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 23 Báo cáo thực tập Nam, cán địa kết hợp với cán tư pháp tiến hành hoà giải trường hợp tranh chấp mà không cán địa tiến hành nghiên cứu hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng đất, sau tổng hợp để báo cáo Uỷ ban xin ý kiến giải Từ 2010 đến 2014 UBND xã Việt Dân việc khiếu tố, khiếu nại chủ yếu tập chung vào số vấn đề như: - Tranh chấp hộ gia đình việc sử dụng không diện tích dẫn đến lấn chiếm diện tích đất gia đình với - Tranh chấp cho mượn, mua bán không thông qua quan chức dẫn đến việc đòi lại đất - Tranh chấp đòi phân chia tài sản liên quan đến đất đai - Khiếu nại việc sử dụng lấn chiếm đường dân sinh Gian đoạn 2010 - 2015, UBND xã Việt Dân tiếp nhận 10 đơn thư hộ gia đình, cá nhân Trong chủ yếu đơn thư tranh chấp Tất đơn thư giải hình thức: UBND xã tiến hành hoà giải trả lời, phòng TN-MT phòng Thanh tra trả lời đơn tham mưu cho UBND huyện định trả lời Kết thể bảng bảng13: Bảng 13: Kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm đất đai Năm Thôn Phúc Thị Cửa Phúc Tổng Tân Thành 2013 Tæng Khê Hạ 2014 Khê Thượng Tổng Tổng cộng 2012 Số đơn thư /vụ tranh chấp Đã giải (vụ) Tổng số Hòa giải 03 06 09 02 02 02 02 04 15 03 03 06 09 02 05 08 01 02 02 01 01 02 04 15 01 03 12 Chuyển lên cấp Xử lý theo pháp luật 01 01 01 01 01 01 03 Tổng số Tỷ (%) - - - - - - - 01 lệ - (Nguồn: UBND xã Việt Dân) Qua bảng 13 ta thấy đơn thư phải chuyển lên cấp Để đảm bảo công khách quan đảm bảo quyền lợi hợp pháp chủ sử dụng đất, UBND xã Việt Dân giữ vai trò trung gian đứng giải mâu thuẫn Trong năm qua, xã cố gắng hoàn thành tốt công tác này, góp phần ổn định kinh tế trị địa bàn Để sử dụng đất có hiệu Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 24 Báo cáo thực tập bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất việc ban hành văn hướng dẫn thực pháp luật đất đai phù hợp với thời kỳ điều cần thiết, công tác chủ yếu dành cho quan Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên Là địa bàn sở giai đoạn này, xã Việt Dân đóng vai trò quan tham mưu giúp quan quản lý Nhà nước đất đai quản lý việc nhận thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, tư vấn giá đất, hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng, xin cấp phép xây dựng, thu phí xây dựng khu tái định cư, dự án quy hoạch Nhà nước triển khai địa bàn xã Trong giai đoạn 2010 - 2015 xã Việt Dân làm tốt nỗ lực hoàn thành công tác Bên cạnh đó, cần thấy rõ có hạn chế định, là: - Người dân chưa thực hiểu thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Còn lúng túng việc thuê lại quyền sử dụng đất, nộp thuế xây dựng tư nhân Nguyên nhân công tác mẻ, địa bàn xã hạn chế tiềm lực kinh tế xã hội, quy hoạch khu dân cư nhỏ lẻ dẫn đến công tác hoạt động hạn chế chưa đạt kết mong muốn Để hoàn thành công tác tốt thời gian tới xã Việt Dân cần có kế hoạch cụ thể, đưa kế hoạch chi tiết tham mưu cho quan chức để đạt kết tốt 2.13 Quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai Trong công tác quản lý đất đai việc quản lý dịch vụ công đất đai quan trọng Đây lĩnh vực công tác quản lý nhà nước đất đai Luật Đất đai 2003 đời quy định hoạt động dịch vụ công đất cầu nối, trung tâm giao dịch đất đai giúp cho người SDĐ thực quyền nghĩa vụ cách tự giác, tự nguyện pháp luật Quản lý hoạt động dịch vụ công đất bao gồm: - Quản lý hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Quản lý hoạt động Tổ chức phát triển quỹ đất - Quản lý hoạt động dịch vụ đất thuộc lĩnh vực: tư vấn giá đất; tư vấn lập QH - KHSDĐ; dịch vụ đo đạc, lập đồ Địa chính; dịch vụ thông tin đất Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 25 Báo cáo thực tập Trên thực tế việc giúp người sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ trước có hoàn toàn UBND cấp sở thực như: cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa thực hình thức trích lục sơ đồ đất cho người sử dụng họ thực quyền mình… Nhìn nhận thực tế địa bàn cấp xã xã Việt Dân nói riêng lĩnh vực hoạt động dịch vụ quản lý, sử dụng đất: UBND xã cung cấp thông tin đất đai địa phương hình thức tra cứu thông tin giấy tờ sổ sách thống kê Nhìn chung hoạt động mới, với xã thuộc huyện miền núi hoạt động dịch vụ công đất đai chưa phát triển IV ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước đất đai * Thuận lợi Qua nghiên cứu tìm hiểu công tác quản lý nhà nước đất đai Việt Dân cho thấy, việc thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai xã đạt kết sau : + Trong giai đoạn từ năm 2010 đến - thời điểm Luật Đất đai 2003 bắt đầu thực trở thành hành lang pháp lý áp dụng công tác quản lý nhà nước đất đai nước, điều kiện sở vật chất kỹ thuật nhiều hạn chế song quan tâm thường xuyên cấp lãnh đạo huyện, giúp đỡ nhiệt tình phòng TNMT, xã Việt Dân khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, chủ động tích cực việc thực nhiệm vụ quản lý đất đai địa bàn + Có kế hoạch sử dụng đất hợp lý + Thực tốt chức quản lý đất đai + Các công tác đưa vào Luật đất đai năm 2003 bắt đầu thực từ ngày 15/10/2004 có hiệu Điều chứng tỏ công tác quản lý nhà nước đất đai xã tập thể lãnh đạo địa phương tập trung đạo thực tốt Kết góp phần củng cố lòng tin nhân dân vào quyền nhà nước, tạo ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã * Khó khăn Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 26 Báo cáo thực tập - Nguồn lực đất đai to lớn chưa quản lý chặt chẽ khai thác hiệu tất đối tượng có SDĐ Việc phân bổ quỹ đất cho lĩnh vực đời sống xã hội thiếu khoa học, nhiều vấn đề bất hợp lý, tài nguyên đất đai bị lãng phí công tác quản lý yếu - Hệ thống hồ sơ địa lưu trữ để quản lý sử dụng có độ xác thấp, thông tin lưu trữ không bổ sung chỉnh lý thường xuyên kịp thời, thông tin đầy đủ, xác cho máy quản lý cho đối tượng quản lý SDĐ - Tình trạng vi phạm pháp luật công tác quản lý SDĐ đặc biệt việc sử dụng sai mục đích chưa xử lý triệt để Nguyên nhân tình trạng trên: - Thủ tục hành nhiều rườm rà, phức tạp gây cản trở quan hệ đất đai xã hội, cản trở người sử dụng đất khai thác sử dụng đất có hiệu để phát triển kinh tế + Cán địa trình độ chuyên môn hạn chế + Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý đất đai xã hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho trình quản lý nghèo nàn + Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai chưa kịp thời + Thẩm quyền quản lý, sử phạt vi phạm sử dụng sai mục đích chưa đủ tính răn đe - Tài nguyên đất đai bị sử dụng lãng phí, đất đai chưa trở thành nguồn lực tạo vốn đầu tư cho phát triển, tham nhũng tiêu cực quản lý sử dụng đất xảy phổ biến chưa xử lý dứt điểm gây xúc dư luận nhân dân Đề xuất số giải pháp Để giải tồn việc thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai xã Việt Dân thời gian tới, xin có vài đề xuất với UBND xã Việt Dân sau: 2.1 Phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đất đai cấp sở cấp xã Tạo điều kiện cho công chức địa xã tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ hiểu biết Luật đất đai (LĐĐ) Định rõ chức nhiệm vụ quản lý nhà nước cán địa cấp xã công tác quản lý nhà nước đất đai theo tăng cường phân công, phân cấp cho sở, nâng cao quyền hạn trách nhiệm giải công việc 2.2 Tuyên truyền sâu rộng pháp luật Đất đai đến đối tượng sử dụng đất nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm quản lý sử dụng tài Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 27 Báo cáo thực tập nguyên đất đai Tổ chức tốt việc triển khai thực quy định quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai để pháp luật Đất đai có hiệu lực thực tế biện pháp: - Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực - Tổ chức kiểm tra việc thực quy định ngành, cấp việc chấp hành pháp luật Đất đai người sử dụng đất - Theo dõi, tổng kết đánh giá việc thực sách, quy định quản lý sử dụng đất theo định kỳ hàng năm, năm theo chuyên đề để rút kinh nghiệm bổ sung, hoàn chỉnh sách, quy định - Khen thưởng tổ chức, cá nhân chấp hành tốt sách đất đai, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm 2.3 Nhanh chóng thành lập đồ địa dạng số tiến tới quản lý hồ sơ địa theo phương pháp tin học hoá 2.4 Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng công tác QLNN đất đai phát huy vai trò đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân việc thực sách, pháp luật đất đai 2.5 Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể nhân dân việc quản lý đất đai, phát giác, giám sát việc sử dụng đất đai địa phương 2.6 Các giải pháp xử lý vi phạm - Tăng cường tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thực quyền, lợi ích nghĩa vụ người sử dụng đất hướng dẫn thực có hiệu sử dụng đất - Kiên xử lý trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất đai theo pháp luật - Tập trung giải dứt điểm tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo nhân dân 2.7 Các giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện sách đất đai Khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất, kể đất nông nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I KẾT LUẬN Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 28 Báo cáo thực tập Việc sử dụng tài nguyên đất đai cách khoa học, hiệu tiết kiệm có ý nghĩa lớn trình quản lý nhà nước nói chung quản lý nhà nước đất đai nói riêng xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng ninh, nhu cầu đất đai để xây dựng nhà công trình phúc lợi ngày nhiều Dưới lãnh đạo Đảng xã, đạo theo dõi sát Huyện uỷ - UBND huyện Đông Triều, từ năm 2010 đến nay, công tác quản lý nhà nước đất đai xã Việt Dân đạt kết cụ thể sau: 1- Đã tổ chức thực nhiều văn pháp luật đảm bảo công tác quản lý đất đai ổn định địa bàn 2- Cơ hoàn thiện hồ sơ địa giới hành sau có thay đổi địa giới hành số xã huyện theo Nghị định 58/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Chính phủ 3- Xã tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc lập đồ giải 299 năm 1986, đồ trạng năm 2005, 2010 Lập đưa vào sử dụng 34 tờ đồ Địa tỷ lệ 1/1000 01 tờ đồ HTSDĐ tỷ lệ 1/10000 4- Đã lập QHSDĐ giai đoạn 2005 - 2015 KHSDĐ giai đoạn 2006 2010 việc thực QH - KHSDĐ quản lý chặt chẽ 5- Phối hợp với phòng TNMT giao 11.120m cho hộ gia đình, cá nhân Trong năm qua tiến hành thu hồi 45.000m đất nông nghiệp đất hộ gia đình phục vụ cho việc quy hoạch khu dân cư mới; xây dựng đường giao thông Giải cho hộ chuyển mục đích từ đất trồng hàng năm sang đất ở, đất nuôi trồng thuỷ sản đất trồng lúa theo quy định pháp luật 6- Phối hợp với phòng TN-MT tổ chức đăng ký cấp GCNQSD đất cho 390 hộ gia đình, cá nhân GCNQSDĐ cấp 390 giấy với diện tích đạt 115,8 - Công tác thống kê, kiểm kê đất đai thực quy định Luật Đất đai 2003 8- Công tác quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường BĐS hoạt động nhiều tồn hạn chế Công tác tổ chức đấu giá chưa mong muốn Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 29 Báo cáo thực tập 9- Việc quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất thực tương đối tốt, nhiên có trường hợp chuyển mục đích không xin phép sử dụng đất không mục đích 10- Phối hợp với phòng TN-MT Thanh tra huyện tiến hành nhiều đợt tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật Đất đai Đã tiếp nhận giải dứt điểm 15 vụ vi phạm liên quan đến đất đai 11- Hoạt động dịch vụ công đất chưa phát triển độc lập mà nằm hoạt động quản lý nhà nước đất đai II ĐỀ NGHỊ Trước vấn đề tồn đọng công tác quản lý nhà nước đất đai xã Việt Dân, để công tác xã thời gian tới vào nề nếp, đảm bảo kỷ cương theo pháp luật, có số đề nghị sau: + Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức địa xã để họ có chiều sâu hiểu biết quản lý đất đai cần có sách tiền lương thật hợp lý công chức địa + Tăng cường đầu tư thêm kinh phí để định giá đất, tính thuế đất đảm bảo lợi ích người sử dụng đất + Cần thực công tác quản lý đất đai chặt chẽ nữa, đặc biệt đất Cần xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm Luật đất đai + Xây dựng quy hoạch chi tiết sát với nhu cầu thực tế sử dụng đất địa phương, tránh quy hoạch treo, quy hoạch không khả thi… +Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên đối tượng sử dụng đất để tránh sử dụng đất lãng phí, hiệu quả… + Xử lý nghiêm minh kiên trường hợp vi phạm sau tra, kiểm tra + Đầu tư phương tiện ký thuật đại công tác quản lý đất đai Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 30 [...]... một xã thuộc huyện miền núi thì các hoạt động dịch vụ công về đất đai chưa phát triển IV ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN 1 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về đất đai * Thuận lợi Qua nghiên cứu tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của Việt Dân cho thấy, việc thực hiện những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai của xã. .. nguyên đất đai một cách khoa học, hiệu quả và tiết kiệm có ý nghĩa rất lớn trong quá trình quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về đất đai nói riêng tại xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng ninh, trong khi nhu cầu về đất đai để xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi ngày càng nhiều Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo và theo dõi sát sao của Huyện uỷ - UBND huyện Đông Triều,. .. quản lý đất đai thì việc quản lý dịch vụ công về đất đai cũng hết sức quan trọng Đây là một lĩnh vực mới đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai Luật Đất đai 2003 ra đời đã quy định hoạt động dịch vụ công về đất là một cầu nối, là trung tâm giao dịch về đất đai giúp cho người SDĐ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách tự giác, tự nguyện và đúng pháp luật Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất. .. 2.8 Quản lý tài chính về đất đai Tài chính về đất đai được Nhà nước mới đưa vào Luật đất đai 2003, đây là nguồn thu lớn phục vụ cho ngân sách nhà nước Nguồn thu chủ yếu từ từ đất mà UBND xã quản lý đó là: tiền sử dụng đất trong các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất Thuế sử dụng đất Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất Phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất. .. tra huyện tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Đất đai Đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 15 vụ vi phạm liên quan đến đất đai 11- Hoạt động dịch vụ công về đất chưa phát triển độc lập mà nằm trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai II ĐỀ NGHỊ Trước những vấn đề còn tồn đọng về công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã Việt Dân, để công tác này của xã. .. của người sử dụng đất, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để người sử dụng đất và cơ quan quản lý đất đai thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình - Đối với Nhà nước: Cấp GCNQSD đất là một công cụ giúp Nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đã giao cho người sử dụng Thông qua đó, Nhà nước sẽ tiến hành các biện pháp quản lý đất đai có hiệu quả, bảo vệ lợi ích của người sử dụng đất - Đối với người... cực trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn + Có kế hoạch sử dụng đất hợp lý + Thực hiện tốt chức năng quản lý đất đai + Các công tác mới được đưa vào Luật đất đai năm 2003 đang bắt đầu được thực hiện từ ngày 15/10/2004 và rất có hiệu quả Điều đó chứng tỏ công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã đã được tập thể lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kết quả này góp phần... đất là chứng thư pháp lý công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất, tạo điều kiện cho họ yên tâm sản xuất, khai thác sử dụng đất đai có hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng pháp luật * Về đăng ký đất đai Đăng ký đất đai bao gồm đăng ký ban đầu và đăng ký biến động đất đai Công tác này không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đất. .. việc quản lý đất đai, phát giác, giám sát việc sử dụng đất đai tại địa phương 2.6 Các giải pháp về xử lý vi phạm - Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người sử dụng đất và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả sử dụng đất - Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử... quản lý nhà nước về đất đai theo tăng cường phân công, phân cấp cho cơ sở, nâng cao quyền hạn và trách nhiệm giải quyết công việc 2.2 Tuyên truyền sâu rộng pháp luật Đất đai đến mọi đối tượng sử dụng đất nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài Vũ Thị Hồng Hiếu - Lớp ĐH1QĐ4 27 Báo cáo thực tập nguyên đất đai Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các quy định quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cóa thực tập: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH, Báo cóa thực tập: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH, Báo cóa thực tập: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ VIỆT DÂN, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay