PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

5 5,967 57
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 11:15

PHÒNG GD&ĐT ĐẤT ĐỎ TRƯỜNG TH PHƯỚC HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2015 Họ tên: Huỳnh Ngọc Danh Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học Phước Hải Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng IV ; Bậc: 11 ; Hệ số lương: 3,86 I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết: - Hoàn thành tốt chương trình giảng dạy phân công Trong giảng dạy không cắt xén chương trình - Thực giấc, soạn giảng đầy đủ BGH ký duyệt qui định trước lên lớp chất lượng giáo dục nâng dần theo kì cuối năm hoàn thành môn học - Cập nhật kịp thời hồ sơ sổ sách nộp theo quy định.- Dự đồng nghiệp theo quy định nhằm rút kinh nghiệm, tham gia dự thao giảng học tập chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ đóng góp xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh - Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò - Lựa chọn sử dụng hợp lí phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động việc học tập học sinh, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện - Sử dụng tốt thiết bị, đồ dùng dạy học, biết khai thác điều kiện có sẵn để phục vụ dạy - Kiểm tra hồ sơ sổ sách xếp loại tốt ; Sáng kiến kinh nghiệm Hội đồng Khoa học nhà trường công nhận - Tham gia tốt phong trào nhà trường : Tham gia tốt ngày lễ nhà trường tổ chức phong trào khác trường đề - Hoàn thành tốt nhiệm vụ khác mà nhà trường BGH giao cho Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp: - Thực đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định, quy chế ngành, nhà trường - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành, kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực, quan liêu, mệnh lệnh - Luôn nêu cao tinh thần học tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức ngành có liên quan đến chuyên môn - Gương mẫu công việc ứng xử, giao tiếp - Nêu cao tinh thần trách nhiệm giảng dạy công tác, thân xác định rõ nhiệm vụ có ý thức công việc - Luôn tự phê bình phê bình, đấu tranh chống tiêu cực sống công tác Có ý thức bảo vệ lẽ phải, mạnh dạn đấu tranh chống tư tưởng quan liêu, cửa quyền… Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức: - Luôn tâm huyết với nghề nghiệp có trách nhiệm thực hướng hoạt động nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện học sinh, nâng cao hiệu làm việc Luôn động viên, khích lệ học sinh nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Trung thực công tác giảng dạy báo cáo mà BGH yêu cầu - Luôn thể mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ công việc, sinh hoạt lúc khó khăn, nhỡ Có xếp thời gian để dạy thay cho đồng nghiệp cần thiết - Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp để làm tốt công việc giao - Có thái độ hoà nhã với phụ huynh học sinh thực nhiệm vụ, đời sống thường ngày, nên tạo mối quan hệ mật thiết - Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nhiệm vụ giao, thẳng thắn đánh giá, góp ý đồng nghiệp lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp, cấp Việc thực nghĩa vụ khác viên chức: - Luôn có ý thức, tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ công tác nhiều hình thức Bên cạnh xây dựng học tập, sáng tạo qua việc thực dự giờ, thao giảng, chuyên đề, soạn giáo án điện tử, bồi dưỡng thường xuyên, - Tham gia tích cực vào phong trào cấp lãnh đạo ngành địa phương tổ chức - Tham gia ủng hộ tích cực vận động nhà trường, địa phương, nghành phát động - Luôn vận động gia đình, người thân nhân dân thực quan điểm, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước Bảo vệ quyền lợi đáng tập thể, nhân dân - Tôi chấp hành nội qui qui chế cấp nhà trường đề ra, làm tốt nhiệm vụ giao thời điểm Chấp hành tốt qui định nơi cư trú II TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC Đánh giá ưu, nhược điểm: - Ưu điểm: + Thực tốt chức trách người giáo viên Không vi phạm nhân cách, danh dự, nhân phẩm nhà giáo làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác + Luôn nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, gương mẫu công việc + Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giao, đảm bảo nội dung công việc hoạt động theo yêu cầu chuyên môn - Nhược điểm: + Đôi lúc chưa thật bình tĩnh để giải công việc sống Tự đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngày 30 tháng 11 năm 2015 Viên chức tự đánh giá Huỳnh Ngọc Danh III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: Nhận xét lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: Ngày .tháng năm 20 Thủ trưởng trực tiếp đánh giá Hồ Văn Mỹ IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại viên chức: Ngày tháng năm 20 Thủ trưởng đơn vị Hồ Văn Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay