Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc

65 810 8
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 16:38

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH----o0o----LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. ĐỖ THỊ TUYẾT PHẠM VĂN TÂMMã số SV: 4043554Lớp: QTKD – K30“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”Cần Thơ - 2008LỜI CAM ĐOAN---  ---Tôi xin cam đoan đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010” là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và các kết quả phân tích đề tài là trung thực, đề tài này không trùng với bất cứ đề tài nào khác.SINH VIÊNPhạm Văn TâmGVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmiii“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”LỜI CẢM TẠ---& ---Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại Học Cần Thơ cùng với sự chỉ dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô khoa KT – QTKD, đã giúp cho tôi có những kiến thức quý báu để bước vào môi trường thực tế, những kiến thức để cho tôi hoàn thành đề tài của mình. Bên cạnh những kiến thức tại giảng đường cũng như kiến thức thực tế mà tôi đã nhận được từ ban lãnh đạo và các thành viên trong khách sạn Hòa Bình đã giúp cho tôi có những hiểu biết về môi trường kinh doanh thực tế để từ đó có những kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết để có thể làm việc và thích nghi tốt hơn với môi trường kinh doanh sau này.Xin chân thành cảm ơn ban giám đốc khách sạn Hòa Bình đã tạo điều kiện và hướng dẫn để tôi được thực tập tại công ty.Xin chân thành cảm ơn đến Cô Đỗ Thị Tuyết, người đã hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến để tôi có thể hoàn thành đề tài này.Xin chân thành cảm ơn các bạn cùng học đã góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này.Vì thời gian thực tập có hạn, thêm vào đó là lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn để đề tài này có thể hoàn thiện hơn.Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ và niềm vui, chúc khách sạn Hòa Bình ngày càng đứng vững và phát triển hơn nữa cả trong hiện tại và tương lai.SINH VIÊNPhạm Văn TâmGVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmiv“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP& .Cần Thơ, ngày tháng năm .THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊBẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCGVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmv“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”&• Họ và tên người hướng dẫn: • Học vị: .• Chuyên ngành: .• Cơ quan công tác: • Tên học viên: .• Mã số sinh viên: .• Chuyên ngành: .• Tên đề tài: . .NỘI DUNG NHẬN XÉT1. Tính phù hợp của chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu…) 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) . Cần Thơ, ngày… … tháng… … năm 200… NGƯỜI NHẬN XÉTGVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmvi“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN& , ngày tháng năm .GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNMỤC LỤC TrangCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1GVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmvii“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”1.1. Lý do chọn đề tài .11.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 21.3. Phạm vi nghiên cứu .3CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 42.1. Khái niệm quản trị chiến lược .42.2. Quá trình quản trị chiến lược .4 2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược .4 2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược 5 2.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược .52.3. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp 6 2.3.1. Phân tích hoàn cảnh nội tại doanh nghiệp để nhận ra các điểm mạnh điểm yếu .6 2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp trong ngành. .8 2.3.3. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô để nhận ra cơ hội và đe dọa cho doanh nghiệp .10 2.3.4. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược .12 2.3.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 122.4. Phương pháp nghiên cứu .13 2.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .13 2.4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 14CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HÒA BÌNH 183.1. Giới thiệu về khách sạn Hòa Bình .18 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .18 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động .183.2. Kết quả hoạt động trong thời gian qua 183.3. Phân tích các hoạt động .20 3.3.1. Hoạt động marketing .20GVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmviii“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010” 3.3.2. Cung cấp dịch vụ .23 3.3.3. Nguồn nhân lực .25 3.3.4. Tài chính – kế toán 30 3.3.5. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) .34CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN .354.1. Môi trường tác nghiệp .35 4.1.1. Khách hàng 35 4.1.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại 36 4.1.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 37 4.1.4. Sản phẩm thay thế .38 4.1.5. Nhà cung cấp .384.2. Môi trường vĩ mô 40 4.2.1. Ảnh hưởng của kinh tế 40 4.2.2. Xu hướng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 42 4.2.3. Chính trị - pháp luật 43 4.2.4. Yếu tố văn hóa – xã hội .44 4.2.5. Yếu tố tự nhiên 44 4.2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .45CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 465.1. Xây dựng mục tiêu cho khách sạn Hòa Bình đến năm 2010 46 5.1.1. Cơ sở xác định mục tiêu 46 5.1.2. Mục tiêu từ năm 2008 đến năm 2010 của khách sạn Hòa Bình 465.2. Hình thành và lựa chọn chiến lược .46 5.2.1. Ma trận SWOT 46 5.2.2. Ma trận chiến lược chính .48 5.2.3. Lựa chọn chiến lược 485.3. Một số giải pháp thực hiện chiến lược đến năm 2010 cho khách sạn Hoà Bình 49 5.3.1. Giải pháp về quản trị .49GVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmix“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010” 5.3.2. Giải pháp marketing 50 5.3.3. Giải pháp về tài chính 51CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .526.1. Kết luận .526.2. Kiến nghị .52 6.2.1. Đối với khách sạn Hoà Bình .52 6.2.2. Đối với nhà nước .53TÀI LIỆU THAM KHẢO .54GVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmx“Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”DANH MỤC BIỂU BẢNG----o0o---- TrangBảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2005 - 2007 của khách sạn Hòa Bình .18Bảng 2: Kết cấu doanh thu của khách sạn Hòa Bình 2005 - 2007 .19Bảng 3: Giá một số dịch vụ ăn uống của khách sạn Hòa Bình 22Bảng 4: Giá các loại phòng của khách sạn Hòa Bình 22Bảng 5: Hình thức tiếp xúc với khách hàng năm 2007 của Hòa Bình .24Bảng 6: Số buồng và công suất bình quân của toàn ngành khách sạn Cần Thơ 2005 – 2007 .24Bảng 7: Công suất sử dụng phòng khách sạn Hoà Bình năm 2007 .24Bảng 8: Tình hình cơ cấu bố trí lao động của Hoà Bình 12/2007 .27Bảng 9: Nhân viên được đưa đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ 2005 - 2007 28Bảng 10: Lợi nhuận bình quân của lao động KS. Hoà Bình 2006 - 2007 .28Bảng 11: Lương bình quân lao động của Hoà Bình và của toàn ngành du lịch Cần Thơ 2005 – 2007 29Bảng 12: Tổng hợp các tỷ số tài chính khách sạn Hòa Bình 2005 - 2007 .33Bảng 13 : Ma trận các yếu tố bên trong của khách sạn Hoà Bình .34Bảng 14: Doanh thu từ dịch vụ phòng của khách sạn Hòa Bình 2005 - 2007 .35Bảng 15: Doanh thu từ nghành du lịch Thành phố Cần Thơ năm 2005 - 200736Bảng 16: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của khách sạn Hoà Bình .38Bảng 17: Số lượng, số buồng, giường và công suất hoạt động của khách sạn ở Cần Thơ 2005 – 2007 .38Bảng 18: Lao động trong ngành du lịch TP. Cần Thơ 2005 – 2007 39Bảng 19: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2005 – 2007 40Bảng 20: Tăng trưởng GDP Cần Thơ 2005 – 2007 .41Bảng 21: Cơ cấu GDP của Việt Nam 2005 - 2007 theo giá thực tế 41Bảng 22: Cơ cấu doanh thu ngành du lịch Thành phố Cần Thơ 2005 - 2007 .41Bảng 23: Số lượng và mục đích đến Việt Nam của khách quốc tế .43GVHD: ThS. Đỗ Thị Tuyết SVTH: Phạm Văn Tâm SVTH: Phạm Văn Tâmxi[...]... đòi hỏi gì. Do đó, khi xây dựng mục tiêu trong chiến lược các nhà quản trị phải kết hợp, dung hòa, giải quyết các mâu thuẫn giữa các áp lực. 2.3.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược a) Xây dựng chiến lược Quy trình hình thành một chiến lược tổng quát có thể khái quát thành 3 giai đoạn: giai đoạn nhập vào, giai đoạn kết hợp và giai đoạn quyết định. Giai đoạn nhập vào: Giai đoạn này tóm tắt các thông... và có ảnh hưởng lớn đến thành cơng chung của hãng và các lĩnh vực hoạt động khác. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”Cần Thơ - 2008 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hịa Bình giai đoạn 2008 - 2010” là do chính tơi thực hiện, các số liệu thu thập và các kết quả phân tích đề tài là trung thực, đề tài... lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp đứng vững và thành Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”LỜI CẢM TẠ &  Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại Học Cần Thơ cùng với sự chỉ dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cơ khoa KT – QTKD, đã giúp cho tơi... của doanh nghiệp. Hơn nửa, trong điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi với tốc độ chóng mặt như hiện nay, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và vận dụng các cơ hội kinh doanh cũng như có thể hạn chế được các rủi ro do môi trường kinh doanh mang lại. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh cũng giúp chúng ta quản lý và sử dụng các nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Có một chiến lược tốt cho. .. cần thiết cho việc hình thành các chiến lược. Ở đây, ta sẽ xây Hình 1: Mơ hình quản trị chiến lược tồn diện(Nguồn: Freb R. David (Khái luận về quản trị chiến lược – NXB Thống kê 2006)) 2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược Giai đoạn thực thi chiến lược nó địi hỏi công ty phải thiết lập mục tiêu hàng năm, đề ra các chính sách khuyến khích nhân viên, và phân phối nguồn tài nguyên để chiến lược lập... 268,11 -4 8,20 -3 2,10 166,08 162,784 Kỳ thu tiền bình quân Ngày 7,52 8,22 7,02 0,70 9,31 -1 ,20 -1 4,605 Vòng quay tài sản cố định Lần 0,40 0,36 0,38 -0 ,04 -1 0,00 0,02 5,566 Vòng quay tổng tài sản Lần 0,38 0,35 0,37 -0 ,03 -7 ,90 0,02 57,20Các tỷ số quản trị nợ7 Tỷ số nợ trên tổng tài sản Lần 0,58 0,57 0,55 -0 ,01 -1 ,73 -0 ,02 -3 ,518 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Lần 1,37 1,32 1,22 -0 ,05 -3 ,65 -0 ,10 -7 ,589... %, và lợi nhuận giảm tới 46,9 %. Nhưng trong năm 2007 thì doanh thu và lợi nhuận lại tăng trở lại so với năm 2006, doanh doanh thu tăng 10,94% và lợi nhuận tăng tới 314,81%. Thứ hai là chỉ tiêu về chi phí, chúng ta Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010”NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN& , ngày tháng năm GIÁO VIÊN PHẢN... trường kinh doanh khóc liệt như hiện nay đòi hỏi các nhà quản trị của các cấp ở cơng ty phải có một tầm nhìn chiến lược cho cơng ty mình. Chiến lược kinh doanh đóng vai trị quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Bởi vì chiến lược kinh doanh, trước hết nó giúp các doanh nghiệp xác định rõ mục đích, sứ mạng và hướng đi của mình, do đó nó là cơ sở có thể nói là tiên quyết cho. .. hiện. Thực thi chiến lược gồm có việc phát triển một văn hóa hỗ trợ cho chiến lược tạo một cơ cấu tổ chức hiệu quả, định hướng lại các hoạt động tiếp thị, chuẩn bị các ngân quỹ, phát triển sử dụng các hệ thống thông tin, khuyến khích các cá nhân hoạt động. 2.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược Giai đoạn đánh giá chiến lược sẽ giám sát các kết quả của hoạt động thiết lập và thực thi chiến lược. Bước... phát triển - Được xây dựng từ năm 1995, khách sạn Hịa Bình thuộc cơng ty TNHH Hịa Bình, cơng ty này thuộc ban tài chính Tỉnh ủy tỉnh Cần Thơ. - Từ ngày 25/01/1997 đến nay thì khách sạn Hịa Bình được bàn giao cho Công ty Nông Súc Sản Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ (CATACO) được sửa sang và nâng cấp hoàn chỉnh từ khách sạn 3 tầng thành 5 tầng với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn 3 sao. Tên doanh nghiệp: . CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH- -- -o0o -- - -LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010Giáo viên. K30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010 Cần Thơ - 2008LỜI CAM ĐOAN -- -  -- -Tôi xin cam đoan đề tài Xây dựng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc, Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc, Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, Giai đoạn hình thành chiến lược Giai đoạn thực thi chiến lược Giai đoạn đánh giá chiến lược, Phân tích ảnh hưởng của mơi trường tác nghiệp trong ngành, Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược a Xác định nhiệm vụ Xây dựng và lựa chọn chiến lược a Xây dựng chiến lược, Phương pháp phân tích dữ liệu, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA, Cung cấp dịch vụ a Địa điểm kinh doanh, Nguồn nhân lực, Tài chính – Kế tốn, Đối thủ cạnh tranh hiện tại, Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, Nhà cung cấp a Nhà cung ứng vốn, Xu hướng khách quốc tế đến Việt Nam tăng, Chính trị - pháp luật, Yếu tố văn hóa – xã hội., Yếu tố tự nhiên, Ma trận chiến lược chính, Giải pháp về quản trị a Mục tiêu hàng năm, KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay