Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường phú xá – thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2011 2014

59 269 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 14:44

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THU HẰNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG PHÚ XÁ – TP THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khoá học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THU HẰNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG PHÚ XÁ – TP THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2014” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khoá học : 2011 - 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Nguyễn Đình Thi Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian để sinh viên sau trình học tập, nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế Đây giai đoạn thiếu sinh viên trường đại nói chung sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng Với lòng kính trọng biết ơn, em xin gửi lời cảm ơn tới giảng viên giáo viên Ths Nguyễn Đình Thi tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND Phường Phú Xá – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên cán bộ, nhân viên công tác Ban Địa phường giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Em gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè bên cạnh động viên, khích lệ em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Trong trình học tập làm đề tài tốt nghiệp, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Lê Thu Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất đai phường Phú Xá năm 2014 34 Bảng 4.2 Biến động diện tích đất đai năm 2014 so với năm 2011 36 Bảng 4.3 Kết thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá 38 Bảng 4.4 Kết thực quy hoạch sử dụng đất Phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 40 Bảng 4.5 Kết thực quy hoạch xây dựng sở giáo dục Phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 40 Bảng 4.6 Kết thực quy hoạch đất sở văn hóa 41 Bảng 4.7 Kết thực quy hoạch đất giao thông 42 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân NĐ-CP Nghị định phủ QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất CNH – HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa WTO Tổ chức thương mại quốc tế TT-BTNMT Thông tư – tài nguyên môi trường KCN Khu công nghiệp ĐKQSDĐ Đăng ký quyền sử dụng đất NXB Nhà xuất iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.2.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.2.2 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 2.2.3 Các loại hình quy hoạch sử dụng đất 2.2.4 Nhiệm vụ nội dung quy hoạch sử dụng đất 11 2.2.5 Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất 13 2.2.6 Căn để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 2.2.7 Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 14 2.2.8 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15 2.2.9 Thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 16 2.2.10 Tìm hiểu công tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất tầm quan trọng công tác đánh giá 17 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Phú Xá – TP Thái Nguyên – Tỉnh thái Nguyên 19 v 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 19 3.3.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 20 3.3.4 Những tồn chủ yếu thực phương án quy hoạch sử dụng đất, nguyên nhân, học kinh nghiệm giải pháp khắc phục 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp nội nghiệp 20 3.4.2 Phương pháp ngoại nghiệp 20 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 20 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Phường Phú Xá 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội sở hạ tầng 24 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Phú Xá .28 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên 28 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai phường Phú Xá, TP Thái Nguyên 28 4.2.2 Tình hình sử dụng đất đai phường Phú Xá – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 32 4.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất từ năm 2011 – 2014 37 4.3.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2014 so với tiêu quy hoạch sử dụng đất duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 37 4.3.2 Kết thực quy hoạch đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 39 4.3.3 Kết thực quy hoạch xây dựng Phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 40 4.3.4 Kết thực quy hoạch đất giao thông 42 vi 4.3.5 Một số kết đạt áp dụng quy hoạch vào quản lý sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 43 4.4 Những tồn chủ yếu trình thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014, nguyên nhân giải pháp khắc phục 43 4.4.1 Những tồn thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 43 4.4.2 Nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 44 4.4.3 Bài học kinh nghiệm 44 4.4.4 Một số giải pháp khắc phục tồn trình thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIỆN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến Nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quan trọng quản lý Nhà nước đất đai Điều thể rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1993 Luật Đất đai 2003 (Chương II: Quyền Nhà nước đất đai - Mục – điều 21 đến điều 30 Luật Đất đai 2003) Hiện ngành kinh tế nhu cầu xã hội đất đai ngày tăng, biến động đất đai ngày nhiều Vì công tác quản lý sử dụng đất đai qua tâm, quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu Nghiên cứu tình hình thực quy hoạch sử dụng đất đai, xem xét dự án quy hoạch sử dụng đất đai đưa vào thực đạt mục đích đề ra, đem lại hiệu đáp ứng yêu cầu thực tiễn Nhận rõ tầm quan trọng công tác QHSD đất, trình triển khai thực công tác đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bộc lộ số tồn Đặc biệt sau quy hoạch sử dụng đất phê duyệt đưa vào thực hiện, tình hình theo dõi, giám sát việc thực quy hoạch nhiều bất cập quản lý sử dụng đất, công tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, đồng ý Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài Nguyên, hướng dẫn Th.S Nguyễn Đình Thi, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất địa bàn phường Phú Xá – TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2014” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đánh giá việc thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá – TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014 tìm yếu tố tích cực, hạn chế bất cập việc tổ chức thực phương án quy hoạch - Đề xuất giải pháp để thực có hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất tương lai, đảm bảo hài hòa mục đích ngắn hạn dài hạn, nâng cao hiệu sử dụng đất phường Phú Xá, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế thành phố, tỉnh 1.3 Yêu cầu đề tài - Các số liệu điều tra, thu thập xác, khách quan Các tiêu chí đánh giá đảm bảo tính thống hệ thống - Bám sát báo cáo quy hoạch Phường với tình hình thực tế - Đánh giá kết đạt chưa đạt được, tồn phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 1.4 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa học tập nghiên cứu: Bổ xung kiến thức học lớp, học hỏi, tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ tầm quan trọng việc thực đánh giá công tác quy hoạch Biết cách thực đề tài khoa học cách hoàn thành khóa luận tốt nghiệp * Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn phường, xác định tồn chủ yếu việc thực quy hoạch sử dụng đất, nguyên nhân giải pháp khắc phục 37 tương lai cần có chuyển dịch cấu trồng, trồng trồng cho suất thu nhập cao loại hoa, rau màu giống lúa mới; sử dụng quỹ đất nông nghiệp với hiệu cao kinh tế môi trường, nâng cao thu nhập đất - Đất phi nông nghiệp Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 0,23 đất nông nghiệp đất chưa sử dụng chuyển sang, đáp ứng nhu cầu phát triển sử dụng ngành kinh tế, diện tích tăng thêm chủ yếu dùng vào mục đích xây dựng công trình công cộng, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Trong giai đoạn quy hoạch tới cần dành quỹ đất để xây dựng hệ thống công trình công cộng hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế phường - Đất chưa sử dụng Trong năm qua khai thác 0,1 diện tích đất chưa sử dụng để đưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp phi nông nghiệp Quỹ đất chưa sử dụng địa bàn nhiều, năm tới cần có biện pháp khai thác tối đa diện tích đất chưa sử dụng nhằm phát triển kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng đất, góp phần cải thiện môi trường sinh thái 4.3 Đánh giá kết thực phƣơng án quy hoạch sử dụng đất từ năm 2011 – 2014 4.3.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2014 so với tiêu quy hoạch sử dụng đất duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 Được đạo UBND TP Thái Nguyên, UBND Phường Phú Xá xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 sở: - Tiềm đất đai địa phương - Nhu cầu sử dụng đất địa phương - Khả thực tế địa phương 38 - Các dự án đầu tư địa bàn xã Để từ đưa phương án phân bổ tiêu cho loại đất cụ thể giai đoạn 2011 – 2015, kết thực năm 2014 thể qua bảng 4.3 sau: Bảng 4.3 Kết thực quy hoạch sử dụng đất phƣờng Phú Xá từ năm 2011 – 2014 Hiện trạng STT Loại đất Mã đất Quy hoạch Hiện Cơ Quy Cơ trạng cấu hoạch cấu (%) (5) 100 54,25 48,10 19,66 5,44 3,70 1,64 0,80 42,31 11,90 2015 (6) 426,35 171,86 155,56 72,49 83,07 10,08 3,81 2,41 250,8 93,04 (%) (7) 100 43,92 90,52 42,18 48,34 5,86 2,92 0,7 58,82 37,10 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 2.1 (2) Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất NNP SXN CHN CLN LNP NTS NKH PNN OTC 2014 (4)(ha) 426,35 231,29 205,09 83,82 12,27 15,79 7,0 3,41 180,38 50,72 2.2 Đất chuyên dùng CDG 125,36 29,40 118,24 24,78 2.2.1 Đất trụ sở quan, CTSN CTS 0,16 0,04 0,16 0,04 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Đất quốc phòng, an ninh Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi Đất NN có mục đích công cộng CQA CAN CSK CCC 4,47 0,1 46,83 73,8 1,05 0,02 10,98 17,31 4,47 0,1 46,49 85,53 1,05 0,02 10,98 36,31 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,41 0,10 0,41 0,10 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,91 0,91 3,91 0,91 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,65 0,77 4,62 1,75 Đất chƣa sử dụng CSD 14,68 3,44 3,69 0,86 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 10,79 2,53 2,60 2,46 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3,89 0,91 1,0 0,94 (1) (3) (Nguồn: UBND phường Phú Xá - TP Thái Nguyên) 39 Phương án quy hoạch dụng đất phường Phú Xá lập cho giai đoạn 2011 - 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu giai đoạn 2011 - 2015 Đánh giá trình thực quy hoạch, em tiến hành nghiên cứu đánh giá kết đạt chưa đạt phương án quy hoạch, đánh giá biến động đất đai nằm phương án Nhìn chung phương án sử dụng đất Phường phần bám sát thực tế nên nhiều tiêu quy hoạch đề hầu hết thực Để quỹ đất Phường giai đoạn sau sử dụng có hiệu tránh tình trạng gây lãng phí đất, UBND Phường Phú Xá cần lên kế hoạch đánh giá, giám sát nhu cầu sử dụng loại đất 4.3.2 Kết thực quy hoạch đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 Trong phương án quy hoạch xây dựng quỹ đất giai đoạn 2011 – 2020 tăng thêm 82,34 từ loại đất: trồng lúa 12,43 ha; đất hàng năm lại 7,71 ha; đất lâu năm 35,32 ha; đất lâm nghiệp 10,17 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,34 ha; đất sản xuát kinh doanh 4,51 đất hạ tầng 5,31 ha; đất nghĩa địa 0,35 ha; đất chưa sử dụng 4,20 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu xây dựng đến năm 2015 đất tăng 42,52 ha, nhiên đến 31 tháng 12 năm 2014 toàn diện tích quy hoạch đất khu đô thị như: khu đô thị Thái Hưng, khu đô thị trung tâm số 5, số TP Thái Nguyên, khu đô thị đường Việt Bắc, khu đô thị Bắc Hà chưa thực Nguyên nhân tiến độ thực dự án chậm liên quan đến việc thỏa thuận phương án đền bù, giải phóng mặt 40 Bảng 4.4 Kết thực quy hoạch sử dụng đất Phƣờng Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 Diện tích Chƣa Vị trí thực STT QH TH thực Đất khu đô thị Thái Hưng 13,71 13,71 Đất trng khu trung tâm số TPTN 27,22 27,22 Đất trng khu trung tâm số TPTN 31,20 31,20 Đất dự án quy hoạch đường Việt Bắc 7,51 7,51 Đất khu đô thị Bắc Hà 2,70 2,70 82,34 82,34 Tổng Nguồn: UBND phường Phú Xá, điều tra thực tế 4.3.3 Kết thực quy hoạch xây dựng Phường Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 4.3.3.1 Kết thực quy hoạch đất sở giáo dục Bảng 4.5 Kết thực quy hoạch xây dựng sở giáo dục Phƣờng Phú Xá giai đoạn 2011 – 2014 STT DTQH Diện tích 2011-2015 thực (ha) (ha) Trường mầm non 0,60 Quy hoạch mở rộng 0.05 Địa điểm Loại quy hoạch Khu đô thị Thái Hưng Trường mầm non Hoa Mai Khu TT số Quy hoạch nhà trẻ 0.70 Khu TT số Quy hoạch trường tiểu học 1,77 3,12 Tổng Ghi Đã xây dựng cải tạo Nguồn: UBND phường Phú Xá, điều tra thực tế 41 Cả giai đoạn 2011 – 2020 đất sở giáo dục quy hoạch tăng thêm 3,12 để xây dựng trường học khu đô thị như: xây trường mầm non khu đô thị Thái Hưng, mở rộng trường mầm non Hoa Mai, xây nhà trẻ trường tiểu học khu đô thị số Tuy nhiên đến chưa thực khu đô thị chưa triển khai thực hiện, có trường mầm non Hoa Mai cải tạo xây dựng lại không mở rộng diện tích phương án quy hoạch 4.3.3.1 Kết thực quy hoạch đất sở văn hóa Hiện vấn đề vui trơi giải trí chăm sóc sức khỏe, y tế giáo dục ngày quan tâm ý Những năm trở lại kinh tế phường Phú xá ngày phát triển Nhu cầu sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe giáo dục người dân trọng nâng cao Nhiều câu lạc thể thao tổ chức vào hoạt động có hiệu quả, hoạt động văn hóa bổ ích, thiết thực với sức khoẻ người dân, đặc biệt người cao tuổi Quy hoạch xây dựng, nâng cấp công trình, kiến trúc sở hạ tầng, vấn đề môi trường trọng có kết hợp hài hòa cảnh quan môi trường sống người dân Bảng 4.6 Kết thực quy hoạch đất sở văn hóa DTQH Địa điểm STT Loại quy hoạch 20112015 (ha) Diện Diện tích tích thực chƣa thựa (ha) khu đô thị Thái Hưng Quy hoạch nhà văn hóa 0,15 0,15 Tổ 19 Quy hoạch xây nhà văn hóa 0,05 0,05 Khu đô thị Bắc Hà Quy hoạch nhà văn hóa 0,06 0.06 0,26 0,05 0,21 Tổng số Nguồn: UBND phường Phú Xá, điều tra thực tế 42 Diện tích đất văn hóa phường 0,74 ha, tăng 0,05 so với năm 2011 phường tiến hành xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 19, lại nhà văn hóa khu đô thị chưa thực khu đô thị chưa xây dựng 4.3.4 Kết thực quy hoạch đất giao thông Để phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội năm tiếp theo, giai đoạn năm 2011 - 2014 UBND tiến hành mở rộng tuyến giao thông trọng điểm tuyến đường giao thông khu dân cư thị Như theo phương án quy hoạch diện tích đất giao thông đến năm 2015 tăng 33,44 so với năm 2010, chiếm 82,10% đất phát triển hạ tầng Bảng 4.7 Kết thực quy hoạch đất giao thông STT Địa điểm Công trình Diện DT DT chƣa tích thực thực (ha) hiên (ha) Khu đô thị Thái Hưng Đất giao thông 1,66 1,66 Ga Lưu Xá Quy hoạch mở rộng 3,79 3,79 Khu trung tâm số Đường giao thông đối nội 7,50 7,50 Khu trung tâm số Đường giao thông 10,24 10,24 Quốc lộ Quy hoạch mở rộng 0,72 0,72 Đường Việt Bắc Quy hoạch mở rộng 6,93 Đường Phú Xá Quy hoạch mở rộng 1,60 1,60 Khu đô thị Bắc Hà Quy hoạch giao thông 1,00 1,00 33,44 2,32 31,12 Tổng 6,93 Nguồn: UBND phường Phú Xá, điều tra thực tế Năm 2011 dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ đường Phú Xá thực hiện, đến hai tuyến đường hoàn thành phục vụ tốt việc phát triển đô thị giao lưu phường với địa phương khác Còn lại đất giao thông khu đô thị mới, tuyến đường Việt Bắc chưa thực 43 4.3.5 Một số kết đạt áp dụng quy hoạch vào quản lý sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 Việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn phường đáp ứng mong mỏi người dân, đồng thời quy hoạch thể phù hợp với tiềm đất đai nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Phường Trong trình thực quy hoạch có phối hợp chặt chẽ với quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, nghề, đồng thời trình thực có kết hợp với quan, ban ngành hỗ trợ tích cực từ người dân, kết đạt tương đối cao Tuy nhiên trình thực quy hoạch mặt tồn chưa thực 4.4 Những tồn chủ yếu trình thực quy hoạch sử dụng đất phƣờng Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014, nguyên nhân giải pháp khắc phục 4.4.1 Những tồn thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 Những tồn yếu việc thực quy hoạch sử dụng đất thể mặt sau: - Phương án quy hoạch giai đoạn 2011- 2015 chưa sát với nhu cầu thực tế phường, chưa theo sát với phát triển kinh tế xã hội thành phố nên tiêu sử dụng đất thực không nhiều - Việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xây dựng điều kiện kinh tế chưa ổn định, sức đầu tư thu hút đầu tư hạn chế Đến kinh tế tương đối ổn định, mức đầu tư phát triển lĩnh vực tăng, đặc biệt sức hút đầu tư lĩnh vực dịch vụ, thương mại phát triển nhanh làm cho nhu cầu sử dụng đất tăng lên, dẫn đến số tiêu sử dụng đất vượt tiêu quy hoạch duyệt 44 - Việc thực công trình hạng mục phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư Với phát triển khó khăn kinh tế nên nguồn vốn để xây dựng công trình ít, kéo theo tiêu quy hoạch xây dựng thực chưa phương án duyệt - Dự báo phát triển xã nhanh nhiều so với thực tế nên việc phân bổ quỹ đất cho mục đích chưa tương xứng 4.4.2 Nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 - Do thiếu vốn: Việc xây dựng, mở rộng nâng cấp công trình xây dựng bản, giao thông công trình công cộng khác đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để đầu tư nguồn kinh phí địa phương lại hạn hẹp Việc cấp ngân sách từ xuống lại nhỏ giọt, chậm chạp nhiều thủ tục rườm rà - Do nhận thức: Nhận thức người dân chưa hiểu rõ Luật Đất đai dẫn đến tình trạng sử dụng đất tuỳ tiện, sai pháp luật - Do quản lý: Trước đây, chủ yếu dựa vào văn bản, thị nên việc quản lý đất đai không thống nhất, đồng Việc nghiêm cấm tự mua, bán, chuyển nhượng đất người sử dụng đất không xác nhận quyền sử dụng đất hạn chế lớn trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian dài, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khiến cho việc sử dụng đất hiệu - Do kế hoạch: Việc lập quy hoạch sử dụng đất trước có, song chưa sát với thực tế, số cán quản lý đất đai xã trình độ chuyên môn chưa cao nên làm cho hiệu việc quản lý đất đai chưa đạt kết mong muốn 4.4.3 Bài học kinh nghiệm Từ kết thực quy hoạch sử dụng đất rút học kinh nghiệm sau: 45 + Quy hoạch sử dụng đất phải gắn bó mật thiết với định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương đồng thời phải dựa dự báo phát triển dân số phải vào khả quỹ đất địa phuơng + Quy hoạch sử dụng đất cần phải phối hợp đồng với quy hoạch khác như: quy hoạch sở hạ tầng (quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, quy hoạch hệ thống mạng điện ), quy hoạch trồng vật nuôi, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm có phương án quy hoạch sử dụng đất tốt phù hợp với thực tế địa phương + Thực quy hoạch sử dụng đất cần phải kết hợp với việc thực cỏc sách kinh tế xã hội địa phương sách dân sốKHHGD, sách vốn, sách đầu tư, sách đất đai, sách khoa học kỹ thuật, sách thị trường, sách xã hội 4.4.4 Một số giải pháp khắc phục tồn trình thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014 Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, yếu việc lập thực quy hoạch sử dụng đất phường Phú Xá giai đoạn 2011 - 2014, đề quy hoạch sử dụng đất phường thời gian tới có khả thực cao cần thực số giải pháp sau: * Về sách: - Tiếp tục đổi sách, pháp luật cho phù hợp với điều kiện như: Chính sách giao đất, sách thuế sử dụng đất, sách đền bù…., đặc biệt pháp luật đất đai xây dựng - Nâng cao hiệu quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện, tăng cường vai trò, trách nhiệm, quyền hạn xây dựng, phát triển đô thị - Có chế, sách thoả đáng nhằm thu hút đầu tư doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư hay nhà đầu tư đến để thực dự án xây dựng, sản xuất, kinh doanh, sinh sống địa phương 46 - Xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường - Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân để từ có đồng tình, ủng hộ Nhà nước nhân dân công tác thực quy hoạch * Về quản lý sử dụng đất - Tăng cường lực quản lý đất đai cho cán địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu công tác quản lý, sử dụng đất đai phục vụ cho nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương - Hoàn thiện định mức sử dụng đất cho đối tượng sử dụng xây dựng khung giá cho thuê hợp lý theo vị trí mục đích sử dụng, nhằm khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia đầu tư phát triển kinh tế xã - Tăng cường công tác địa tỉnh, huyện cấp xã, đảm bảo yêu cầu công tác quản lý đất đai Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn chế độ sách cho cán địa xã, phường, phường - Công khai, minh bạch vấn đề: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Công khai quy hoạch, kế hoạch cho người dân biết * Về vốn đầu tư - Tìm nguồn kinh phí từ phía Nhà nước, tỉnh, huyện… Để xây dựng phát triển sở hạ tầng như: Giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí …Từ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Tăng cường cho nhân dân vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, từ đưa kinh tế địa phương phát triển Huy động tiền vốn nhân lực nhân dân vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất để có nguồn lực tài chính, phát huy khai thác hết nguồn lực địa phương, từ khoản thuế, nguồn thu 47 - Hỗ trợ nhân dân làm nghề nông nghiệp cách miễn thuế nông nghiệp giải tốt vấn đề tiêu thụ nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp - Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư từ phía doanh nghiệp * Về giải pháp kỹ thuật - Điều chỉnh công tác quy hoạch địa bàn xã Phú Xá cho phù hợp với phát triển chung kinh tế - xã hội, môi trường - Thực nghiêm túc định UBND huyện việc thu hồi đất để giao cho công trình, dự án Kiêm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích theo đạo huyện - Cần giải nhanh gắn khâu quy hoạch chi tiết với xây dựng, thực tiến độ dự án - Đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng suất trồng để bù đắp sản lượng nông sản phần diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích khác - Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu kịp thời cho diện tích đất nông nghiệp - Nghiên cứu chuyển giao giống trồng vật nuôi có suất cao, chất lượng tốt đảm bảo thực thành công việc chuyển dịch cấu trồng đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm người dân địa phương - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân sử dụng tiết kiệm, có hiệu bảo vệ môi trường 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIỆN NGHỊ 5.1 Kết luận Thực quy hoạch sử dụng đất việc tiến hành biện pháp kinh tế, kỹ thuật, pháp chế Nhà nước để tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý có hiệu quả, thông qua việc phân phối quỹ đất vốn có nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu sử dụng đất, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường Thực phương án QHSDĐ có nghĩa giải toán quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2014 phường Phú Xá đạt kết sau: * Kết biến động diện tích đất đai - Đất nông nghiệp: đến năm 2014 đất nông nghiệp giảm xuống 0,13 ha, đạt 0,31 % so với kế hoạch duyệt - Đất phi nông nghiệp: đến năm 2014 đất phi nông nghiệp tăng lên 0,23 đạt 0,41 % so với kế hoạch duyệt - Đất chưa sử dụng: đến năm 2014 diện tích đất chưa sử dụng giảm xuống 0,1 ha, đạt 0,93 % theo kế hoạch duyệt * Kết thực tiêu sử dụng đất - Đất nông nghiệp: năm 2014 diện tích đất nông nghiệp 231,29 Như 44,03 chưa đạt tiêu so với quy hoạch - Đất phi nông nghiệp: năm 2014 diện tích đất phi nông nghiệp 180,38 Như 54,77 chưa đạt tiêu so với quy hoạch - Đất chưa sử dụng: năm 2014 diện tích đất chưa sử dụng 14,68 Như 10,74 chưa đạt so với quy hoạch * Kết thực việc chuyển mục đích sử dụng đất - Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: theo tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 chuyển 46,71ha Nhưng theo 49 trạng sử dụng đất năm 2014 phường chuyển 0,13 đạt 0,28 % so với tiêu đề - Đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp: theo tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 chuyển 10.94 Nhưng theo trạng sử dụng đất năm 2014 phường chuyển 0,1 đạt 0,09 % so với tiêu đề Quy hoạch sử dụng đất nội dung quản lý Nhà nước đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, sở khoa học pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu tiết kiệm Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực đầy đủ tính chất Theo phương án quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2020 quỹ đất đai xã phân bổ sau: - Đất nông nghiệp: Diện tích 110,42 ha, chiếm 25,90% tổng diện tích tự nhiên - Đất phi nông nghiệp: Diện tích 315,93 ha, chiếm 74,01% diện tích tự nhiên - Đất chưa sử dụng: Diện tích 3,79 ha, chiếm 0,89% diện tích tự nhiên .Việc phân bổ quỹ đất cho ngành, lĩnh vực phương án quy hoạch tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, theo định mức sử dụng đất… khai thác vị trí thuận lợi ưu Phường 5.2 Kiến Nghị Huy động nguồn lực để đầu tư thực số dự án trọng điểm địa bàn phường Phú Xá Thực đạo đẩy mạnh tuyên truyền nội dung quản lý nhà nước đất đai, sách quản lý sử dụng đất đai bảo vệ tài nguyên môi trường để người dân thực tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Mặt khác, có biện pháp xử lý cương trường hợp vi phạm luật đất đai 50 phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đai như: Cấp đất sai thẩm quyền không phù hợp với quy hoạch, lấn chiếm đất đai Đẩy mạnh chế sách thu hút vốn đầu tư quan trọng sách đất đai để tập trung nhanh trình công nghiệp hoá đại hoá Trong trình tổ chức thực quy hoạch cần rà soát, chỉnh lý biến động bổ sung kịp thời phù hợp với thực tiễn phải tiến hành điều chỉnh theo trình tự quy định luật đất đai Quản lý tốt xây dựng xã theo quy hoạch xây dựng phê duyệt đồng thời đáp ứng nhu cầu người dân 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai 1993, Nxb Chính trị Hà Nội Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998, Nxb Chính trị, Hà Nội Luật sửa, đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001, Nxb Chính trị Hà Nội Luật Đất đai năm 2003 Nxb Chính trị Hà Nội Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đình Thi (2000), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoach, kế hoạch sử dụng đất Quyết định số 58/2007/QĐ-Ttg ngày 4/5/2007 Thủ tướng phủ việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Quyết định số 7/2008/QĐUB ngày 27/2/2008 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 Quyết định số 2839/2013/QĐUB ngày 23/12/2013 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 10 Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2011, 2012, 2013, 2014 UBND phường Phú Xá thành phố Thái Nguyên 11 Thông tư số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giao đất thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư 12 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất [...]... phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Phú Xá – TP Thái Nguyên – Tỉnh thái Nguyên đoạn 2011- 2015 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu trên địa bàn phường Phú Xá – TP Thái Nguyên – Tỉnh thái Nguyên đoạn 2011- 2014 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa bàn nghiên cứu: Phường Phú Xá – TP Thái Nguyên - Thời gian: Từ tháng 05/01/2015 đến tháng 05/04/2015... tại Luật Đất đai năm 1993, 2003 Quy hoạch sử dụng đất đai cả nước Quy hoạch tổng thể vùng Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã 13 2.2.5 Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất - Theo điều 21 luật đất đai 2003: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 1 Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát... tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quy n quy t định, xét duyệt; 3 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới; 4 Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; 5 Khai thác hợp lý tài nguyên. .. đất như tư liệu sản xuất) từ tổng thể đến thiết kế chi tiết Đối với Việt Nam, Luật Đất đai năm 2003 (Điều 25) quy định: quy hoạch sử dụng đất được tiến hành theo lãnh thổ hành chính.[4] 10 1 Quy hoạch sử dụng đất cả nước (gồm cả quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế tự nhiên); 2 Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 3 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 4 Quy hoạch sử dụng đất cấp xã (không thuộc khu vực quy. .. tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai; Giải quy t các tranh chấp về đất đai Đánh giá tình hình sử dụng và biến động đất đai - Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 - Biến động sử dụng đất 2011 - 2015 các loại đất: Nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng 3.3.3 Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 - Các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015 của... việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; 3 Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường thuộc huyện; Uỷ ban nhân dân huyện, quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương... tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất và tầm quan trọng của công tác đánh giá này Đánh giá là một biện pháp không thể thiếu được trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH, KHSDĐ) Đánh giá QH, KHSDĐ) được thực hiện theo 3 góc độ sau: 1 Đánh giá quá trình lập, quy t định xét duyệt QH, KHSDĐ.Việc này cần được đánh giá một số vấn đề như sau: + Kỳ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Trình... rộng diện tích đất để sử dụng vào các mục đích; đ) Cụ thể hoá kế hoạch sử dụng đất năm năm đến từng năm; e) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2.2.8 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Điều 25 luật đất đai 2003 nêu rõ: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1 Chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; 2 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung... tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 7 Dân chủ và công khai; 8 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quy t định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó; Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tại Điều 24 Luật Đất đai 2003 quy định về kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Kỳ quy hoạch sử dụng đất đai là 10 năm cho tất cả các địa phương và cả nước - Kỳ kế hoạch sử dụng đất đai là... Tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 - Quy t định số 7/2008/QĐUB ngày 27/2/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 - Quy t định số 2839/2013/QĐUB ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường phú xá – thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2011 2014, Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường phú xá – thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2011 2014, Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường phú xá – thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2011 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay