Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn Vật lý có lời giải chi tiết hay

16 527 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 05:51

Đề này mình ra cho học sinh thi lần cuối tại trung tâm luyện thi mình dạy ngày 2162016 khá hay .Chúc các em thành công. Lời giải chi tiết các bạn xem với nhiều câu hỏi Piasa............................................................................................................................................................. SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH ( Đề thi có :05.trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN : VẬT LÝ ( Thời gian : 90 phút – không kể thời gian giao đề) Mã đề: 135 Họ tên thí sinh: Số báo danh Cho biết: số Plăng h= 6,625.10-34J.s,tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m /s,1 eV = 1,6.10-19 J Câu 1: Năng lượng vật dao động điều hòa : A tỉ lệ với biên độ dao động B với vật vật li độ cực đại C với động vật vật li độ cực đại D với vật qua vị trí cân Câu : Dao động lắc đồng hồ : A Dao động trì B Dao động tự C Sự tự dao động D Dao động tắt dần Câu : Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s Dây đàn phát hoạ âm (kể âm bản) vùng âm nghe ? A 45 B 22 C 30 D 37 Câu 4: Hai chất điểm dao động điều hoà hai trục tọa độ Ox Oy vuông góc với (O vị trí cần hai chất điểm) Biết phương trình dao động hai chất điểm là: x = 2cos(5πt +π/2)cm y =4cos(5πt – π/6)cm Khi chất điểm thứ có li độ x = − cm theo ngược chiều dương khoảng cách hai chất điểm A 3 cm B cm C cm D 15 cm Câu 5: Một lắc đơn gồm dây kim loại nhẹ có đầu cố định, đầu có treo cầu nhỏ kim loại Chiều dài dây treo l = 1m Kéo vật nặng khỏi vị trí cân góc 0,1rad thả nhẹ để vật dao động điều hoà Con lắc dao động từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng dao động lắc, biết B = 0,5T, lấy g = 9,8 m/s Suất điện động hiệu dụng xuất hai đầu dây kim loại gần giá trị sau nhất? A 0,11 V B 1,56V C 0,078V D 0,055 V Câu 6: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng với biên độ cm Chiều dài quỹ đạo vật A 2cm B 16 cm C cm D cm Câu 7: Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclôn, có prôtôn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclôn, có nơtrôn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Câu 8: Trong tương giao thao sóng nước, hai nguồn A, B cách 50 cm dao động theo phương thẳng π đứng với phương trình u A = u B = cos( 40πt + ) (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng AB đoạn lớn A 45,56 cm B 49,93 cm C 49,33 cm D 46,55 cm Câu 9: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách đoạn 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng với bước sóng 1,6cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng 8cm Hỏi đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là: A B C D 222 Câu 10: Khối chất phóng xạ Radon 86 Rn có chu kỳ bán rã T =3,8 ngày Số phần trăm chất phóng xạ Radon bị phân rã thời gian 1,5 ngày A 23,93% B 76,7% C 3,75% D 33,78% Câu 11: Hai nguồn âm O1,O2 coi hai nguồn điểm cách 4m, phát sóng kết hợp tần số 425 Hz, biên độ cm pha ban đầu không (tốc độ truyền âm 340 m/s) Số điểm dao động với biên độ 1cm khoảng O1O2 là: A 18 B C D 20 Câu 12: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Trang Câu 13: Trong y học có phương pháp gọi “điện tâm đồ” Điện tâm đồ cho phép ghi hoạt động co bóp tim, tim co bóp hình thành máy ghi hiệu điện thế, trình co bóp tim có tính tuần hoàn nên hiệu điện biến thiên tuần hoàn Hiệu điện thực dao động cưỡng lên bút ghi làm cho bút ghi dao động tuần hoàn với tần số co bóp tim Bút ghi tì lên băng giấy chuyển động thẳng theo phương vuông góc với quỹ đạo bút ghi, hình ảnh ta thu băng giấy gọi điện tâm đồ Điện tâm đồ bệnh nhân mô tả hình Băng giấy chuyển động với tốc độ 30mm/s, ô lớn băng giấy gồm ô nhỏ, ô nhỏ rộng 1mm Xác định nhịp tim bệnh nhân A 72 lần/ phút B 82 lần / phút C 90 lần/ phút D 85 lần/ phút Câu 14: Hạt nhân Đơteri có khối lượng 2,0136u Biết 1u=931MeV/c2, khối lượng prôtôn 1,0073u, khối lượng nơtrôn 1,0087u, e=1,6.10-19C Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri A 3,575.10-13J B 3,43.10-13J C 1,788.10-13J D 1,67.10-13J Câu 15: Chọn câu trả lời Máy biến áp A cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi cuộn thứ cấp B thiết bị biến đổi điện áp dòng điện chiều C hoạt động dựa vào tượng cảm ứng điện từ D có hai cuộn dây đồng có số vòng quấn lõi thép Câu 16: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm L = ( H ) Đoạn MB tụ điện có điện dung C Biểu thức điện áp π π π đoạn mạch AM MB là: u AM = 100 cos(100π t + )(V ) uMB = 200 cos(100π t − )(V ) Hệ số công suất đoạn mạch AB là: A cos ϕ = B cos ϕ = C 0,5 D 0,75 2 Câu 17: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = 1/ π H Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 125 Ω B 150 Ω C 75 Ω D 100 Ω Câu 18: Trong trình truyền tải điện xa, người ta thường làm tăng điện áp truyền tải Chọn khẳng định A Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần B Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần C Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần D Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm 12 lần Câu 19: Cho linh kiện gồm điện trở R= 60Ω, cuộn cảm L tụ điện C Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL RC biểu thức cường độ dòng điện nạch i1=cos(100π+)(A) i2=cos(100π+)(A) đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp dòng điện mạch có biểu thức: A.i= 2cos(100πt+)(A) B i=2 cos(100πt+)(A) C i=2cos(100πt+)(A) D i=2cos(100πt+) U Câu 20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có điện áp hiệu dụng UL = UR = C π π A u sớm pha so với i B u trễ pha so với i 4 Trang π π so với i D u trễ pha so với i 3 Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (có ω thay đổi đoạn [100 π ;200π ] ) vào hai đầu 10 −4 đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 300 Ω , L = (H); C = (F) Điện áp hiệu dụng C u sớm pha π π hai đầu L có giá trị lớn nhỏ tương ứng 400 100 400 100 V; V V ;50V A B C 50V; v D 50 V; 50V 3 5 Câu 22: Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm nhánh có quấn cuộn dây (Hình vẽ) Khi nối cuộn dây (1) với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200 V hai đầu cuộn dây (2) để hở có giá trị điện áp hiệu dụng U (1) (2) Nếu nối hai đầu cuộn dây (2) với điện áp có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây (1) để hở bao nhiêu? Biết từ thông không bị mát (chỉ phân bố lõi sắt), tiết diện ngang nhánh nhau, điện trở cuộn dây không đáng kể A.100V B 50 V C.200V D.150V Câu 23: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn không khí là: A trọng lực tác dụng lên vật B lực căng dây treo C lực cản môi trường D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 24: Một khung dây điện phẳng gồm 10 vòng dây hình vuông cạnh 10cm, quay quanh trục nằm ngang mặt phẳng khung, qua tâm O khung song song với cạnh khung Cảm ứng từ B nơi đặt khung B=0,2T khung quay 300 vòng/phút Biết điện trở khung 1Ω mạch 4Ω Cường độ cực đại dòng điện cảm ứng mạch A 0,628A B 0,126A C 6,280A D 1,570A Câu 25: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp có L thay đổi Điều chỉnh L thấy, thời điểm điện áp hiệu dụng UR đạt giá trị cực đại URmax = 2UL Hỏi thời điểm điện áp hiệu dụng UL đạt cực đại tỉ số bao nhiêu? A B C D U L max U R max Câu 26: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại hai tụ 12 V Tại thời điểm điện tích hai tụ có giá trị q = 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 2.104 rad/s B 25.105 rad/s C 106 rad/s D 5.105 rad/s Câu 27: Đối với lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa nhận xét sau đúng? A Trọng lực Trái Đất tác dụng lên vật lớn chu kỳ dao động vật lớn B Biên độ dao động phụ thuộc vào độ giãn lò xo vị trí cân C Lực đàn hồi tác dụng lên vật lực kéo D Khi lò xo có chiều dài cực tiểu lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị nhỏ Câu 28: Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 B Véctơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động ngược pha D Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì Câu 29: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I cường dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0 I0 C CL A q0 = LC I0 B q0 = I0 C q0 = I0 D q0 = I0 πL π CL Câu 30: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, cung cấp cho tụ lượng cách ghép tụ vào nguồn điện không đổi có suất điện động E = 2V Mạch thực dao động điện từ với biểu thức lượng từ Wt = 2.10-8cos2( ω t) (J) Điện dung tụ (F) : Trang A 5.10-7 F B 2,5 10-8 F C 10-8F D 10-8F Câu 31: Cho chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt thủy tinh theo phương xiên Hiện tượng sau không xảy bề mặt : A Phản xạ B Khúc xạ C Phản xạ toàn phần D Tán sắc Câu 32: Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia gamma B Tia X C Tia tử ngoại D Tia catôt Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân 1mm Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + ∆D D − ∆D khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + 3∆D khoảng vân là: A mm B 2,5 mm C mm D mm Câu 34: Dựa vào tác dụng tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại? A kích thích phát quang B nhiệt C hủy diệt tế bào D gây tượng quang điện Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, Chiếu vào hai khe đồng thời hai xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng λ1= 640 nm xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm Giữa vân trung tâm vân sáng màu kề có: A vân đỏ vân lục B vân đỏ vân lục C vân đỏ vân lục D vân đỏ vân lục Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng MN=6cm với tần số 2Hz Chọn gốc thời gian lúc 3 chất điểm có li độ cm chuyển động ngược với chiều dương chọn Phương trình dao động vật π π A x = 3sin(4π t + ) (cm) B x = 3cos(4π t + ) (cm) π 5π C x = 3sin(4π t + ) (cm) D x = 3cos(4π t + ) (cm) 6 Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm Tại vị trí vân sáng bậc xạ đỏ có xạ khác bị tắt? A B C D Câu 38: Gọi i khoảng vân, khoảng cách từ vân đến vân tối thứ A 1,5i B i C 2i D 2,5i Câu 39: Năng lượng ion hoá nguyên tử hiđrô trạng thái lượng A cực đại phôtôn phát thuộc dãy Laiman B En, n lớn vô C phôtôn có bước sóng ngắn dãy Pasen D nguyên tử trạng thái Câu 40: Hai vạch có bước sóng dài dãy Laiman có bước sóng là: 1,0226.10 -7m 1,215.10-7m vạch đỏ dãy Banmer có bước sóng là: A 0,1999µm B 0,6458µm C 0,6574μm D 0,6724 μm Câu 41: Nguyên tử Hiđrô trạng thái dừng có mức lượng hấp thụ phôton có lượng ε = EN – EK Khi nguyên tử sẽ: A không chuyển lên trạng thái B chuyển dần từ K lên L lên N C Chuyển thẳng từ K lên N D chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N Câu 42: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 µm Hiện tượng quang điện không xảy chùm xạ chiếu vào kẽm có bước sóng : A 0,1 µm B 0,2 µm C 0,3 µm D 0,4 µm Câu 43: Trong nguyên tử hiđrô, electrôn chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M nguyên tử phát xạ thuộc vùng A Sóng vô tuyến B Ánh sáng nhìn thấy C Tử ngoại D Hồng ngoại K Câu 44 : Dùng hạt Prôtôn có động p = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên tạo nên phản ứng: → 24 H e + 36 Li Hêli sinh bay theo phương vuông góc với phương chuyển động Prôtôn H + Be Biết động Hêli K α = 4MeV khối lượng hạt tính theo đơn vị u số khối chúng Động hạt nhân Liti có giá trị: A 46,565 MeV B 3,575 MeV C 46,565 eV ; D 3,575 eV Trang Câu 45: Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 46: (Theo tài liệu IAEA “Bức xạ, Sức khoẻ Xã hội”) Theo ICRP (Uỷ ban Quốc tế An toàn xạ) Liều xạ thể Sievert (Sv) theo tên tiến sỹ Rolf Sievert, người Thuỵ Điển đầu lĩnh vực an toàn xạ Nó thể tổng lượng xạ hấp thụ tế bào sống mức độ ảnh hưởng sinh học mà gây Vì Sv đơn vị đo lường tương đối lớn nên người ta thường dùng mili Sievert (mSv) Liều xạ tự nhiên trung bình người từ 0,001 đến 0,002 Sv từ - mSv/năm Suất liều liều nhận đơn vị thời gian, chẳng hạn Nếu liều nhận 0,5 mSv, suất liều 0,5 mSv Trong liều nhận mSv liều nhận mSv Nếu liều xạ phòng công nhân A làm việc 0,1 mSv/h giới hạn liều cho công nhân 20 mSv Hỏi người công nhân A tài liệu ghi lại phải kết thúc công việc A.2giờ B.200 C.6 D.600 Câu 47: Cho lắc lò xo đặt nơi có gia tốc trọng trường biết Bộ dụng cụ dùng để đo độ cứng lò xo A thước cân B lực kế thước C đồng hồ cân D lực kế cân Câu 48 Làm thí nghiệm giao thoa sóng dừng sợi dây có chiều dài  , hai đầu cố định, với tần số thay đổi được, người ta thấy tần số sợi dây f = 45 Hz sợi dây có tượng sóng dừng Khi tăng dần tần số nguồn sóng, người ta thấy tần số f = 54 Hz, sợi dây lại xuất sóng dừng Cho biết tốc độ truyền sóng sợi dây không đổi Tần số nguồn nhỏ để dây bắt đầu có sóng dừng A Hz B 4,5 Hz C 27 Hz D 18 Hz Câu 49: Một người dùng sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone Plus Thông số kỹ thuật A1385 pin Iphone Plus mô tả bảng sau: USB Power Adapter A1385 Pin Smartphone Iphone Plus Input: 100 V – 240 V; ~50/60 Hz; 0,15 A Ouput: Dung lượng Pin: 2915 mAh V; A Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion Khi sạc pin cho Iphone từ 0% đến 100% tổng dung lượng hao phí dung lượng mát máy chạy chương trình 25%.Xem dung lượng nạp Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng A 55 phút B 26 phút C 53 phút D 11 phút u(V) i (A) Câu 50: Đặt điện áp u=U0cos(ωt+ϕ) vào hai đầu đoạn i mạch RLC nối tiếp Tại thời điểm t người ta thấy đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp u cường độ dòng 40 điện mạch i theo thời gian hình vẽ bên u U Công suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị gần giá trị 2,2 1,2 sau đây? O 0,4 2,4 t.10-2 (s) A 56,7 W B 48,9 W C 40,2 W D 28,3 W HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MÃ ĐỀ 135 ĐÁP ÁN 1B 11D 21A 2A 12C 22B 3A 13A 23C 4D 14C 24B 5C 15C 25D 6C 16A 26C 7A 17A 27D 8B 18B 28A 9B 19B 29D 10A 20B 30C Trang 31C 41C 32D 42D 33C 43D 34A 44B 35C 45A 36B 46B 37D 47D 38A 48A 39A 49C 40B 50B Cho biết: số Plăng h= 6,625.10-34J.s,tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m /s,1 eV = 1,6.10-19 J Câu 1: Năng lượng vật dao động điều hòa : A tỉ lệ với biên độ dao động B với vật vật li độ cực đại C với động vật vật li độ cực đại D với vật qua vị trí cân Hướng dẫn: Chọn B Câu : Dao động lắc đồng hồ : A Dao động trì B Dao động tự C Sự tự dao động D Dao động tắt dần Hướng dẫn: Chọn A Câu : Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s Dây đàn phát hoạ âm (kể âm bản) vùng âm nghe ? A 45 B 22 C 30 D 37 v λ v Hướng dẫn: l=n =n -> f = n = 440n ≤ 20000Hz -> ≤ n ≤ 45 Chọn đáp án A 2f 2l Câu 4: Hai chất điểm dao động điều hoà hai trục tọa độ Ox Oy vuông góc với (O vị trí cần hai chất điểm) Biết phương trình dao động hai chất điểm là: x = 2cos(5πt +π/2)cm y =4cos(5πt – π/6)cm Khi chất điểm thứ có li độ x = − cm theo ngược chiều dương khoảng cách hai chất điểm A 3 cm B cm C cm D 15 cm Giải Hướng dẫn: t = 0: x = 0, vx< chất điểm qua VTCB theo chiều âm y = , vy >0, chất điểm y từ biên * Khi chất điểm x từ VTCB đến vị trí x = − hết thời gian T/6 * Trong thời gian T/6 đó, chất điểm y từ y = biên dương rồi về lại đúng y = * Vị trí của vật hình vẽ Khoảng cách giữa vật là d = ( 3) + ( 3) 2 = 15 Chọn D Câu 5: Một lắc đơn gồm dây kim loại nhẹ có đầu cố định, đầu có treo cầu nhỏ kim loại Chiều dài dây treo l = 1m Kéo vật nặng khỏi vị trí cân góc 0,1rad thả nhẹ để vật dao động điều hoà Con lắc dao động từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng dao động lắc, biết B = 0,5T, lấy g = 9,8 m/s Suất điện động hiệu dụng xuất hai đầu dây kim loại gần giá trị sau nhất? A 0,11 V B 1,56V C 0,078V D 0,055 V g Hướng dẫn: Phương trình dao động lắc đơn: α = α0cosωt với ω = l Suất điện động cảm ứng xuất hai đầu dây treo: e = - Φ’(t) αl Với từ thông dây kim loại cắt trình dao động Φ = BS = B S diện tích hình quạt bán kính l; góc tâm α (rad) Bl Bl α cos ( ωt ) ⇒ e = Φ , = − α sin ( ωt ) Φ= Φ= 2 Trang Suất điện động cực đại E0 = E = Bl Bl2 g α 0ω = α0 = ,0783V Chọn C 2 l Câu 6: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng với biên độ cm Chiều dài quỹ đạo vật A 2cm B 16 cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn C Câu 7: Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclôn, có prôtôn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclôn, có nơtrôn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Hướng dẫn: A Câu 8: Trong tương giao thao sóng nước, hai nguồn A, B cách 50 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = cos( 40πt + π / ) (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng AB đoạn lớn A 45,56 cm B 49,93 cm C 49,33 cm D 46,55 cm Hướng dẫn: Ta có: λ = v/f = 7,5 (cm) M1 M2 C CB − CA − ,5 = , 26 Giả sử C cực tiểu: k C = h1 λ Suy hai cực tiểu lân cận C thuộc đường tròn ứng k1 = (M1) k2 = (M2) d1 = 50( cm )  - Xét M1:  d = d1 + ,5λ = 68,75( cm ) A B d12 − h12 + d 22 − h12 = AB ↔ 502 − h12 + 68,752 − h12 = 50 ⇒ h1 = 49 ,925( cm ) chọn B d1 = 50( cm )  - Xét thêm M2:  d = d1 + 3,5λ = 76 , 25( cm ) d 22 − h 22 − d12 − h12 = AB ↔ 76 , 252 − h12 − 502 − h12 = 50 ⇒ h = 49 ,33( cm ) Câu 9: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách đoạn 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng với bước sóng 1,6cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng 8cm Hỏi đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là: A B C D Hướng dẫn : + Do hai nguồn dao động pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu chúng Độ lệch pha 2π d hai điểm phương truyền sóng: ∆ϕ = λ + Xét điểm M nằm đường trung trực AB cách A đoạn d1 cách B đoạn d2 Suy d1=d2 + 2π d1 = (2k + 1)π Mặt khác điểm M dao động ngược pha với nguồn nên ∆ϕ = λ λ 1, = (2k + 1).0,8 (1) + Hay : d1 = (2k + 1) = (2k + 1) 2 + Ta có : AO ≤ d1 ≤ AC (2) Thay (1) vào (2) ta có : 2 AB AB  AC =  ÷ + OC )   k = + Tương đương: ≤ (2k + 1)0,8 ≤ 10 ⇒ 3, 25 ≤ k ≤ 5, 75 ⇒  k = AB  AB  ≤ (2k + 1)0,8 ≤  ÷ + OC   (Do AO = Trang + Kết luận đoạn CO có điểm dao dộng ngược pha với nguồn 222 Câu 10: Khối chất phóng xạ Radon 86 Rn có chu kỳ bán rã T =3,8 ngày Số phần trăm chất phóng xạ Radon bị phân rã thời gian 1,5 ngày A 23,93% B 76,7% C 3,75% D 33,78% − t T 1,5 − Hướng dẫn: ∆N = N (1 − ) = (1 − 3,8 ) = 0, 2393 N0 m0 Câu 11: Hai nguồn âm O1,O2 coi hai nguồn điểm cách 4m, phát sóng kết hợp tần số 425 Hz, biên độ cm pha ban đầu không (tốc độ truyền âm 340 m/s) Số điểm dao động với biên độ 1cm khoảng O1O2 là: A 18 B C D 20 Hướng dẫn: Bước sóng: λ = v/f = 340/425 = 0,8m Xét điểm M O1O2 dao động với biên độ cực đại λ O1M = d1; Trên O1O2 có sóng dừng với O1 O2 nút M bụng sóng d1 =(2n+1) =(2n+1).0,2 < d1 = 0,2(2n+1) <  ≤ n ≤ : có 10 điểm dao động với biên độ cực đai 2cm Số điểm dao động với biên độ 1cm khoảng O1O2 là:10 x = 20 Chọn D O1 O2 Câu 12: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Hướng dẫn : Chọn C Câu 13: Trong y học có phương pháp gọi “điện tâm đồ” Điện tâm đồ cho phép ghi hoạt động co bóp tim, tim co bóp hình thành máy ghi hiệu điện thế, trình co bóp tim có tính tuần hoàn nên hiệu điện biến thiên tuần hoàn Hiệu điện thực dao động cưỡng lên bút ghi làm cho bút ghi dao động tuần hoàn với tần số co bóp tim Bút ghi tì lên băng giấy chuyển động thẳng theo phương vuông góc với quỹ đạo bút ghi, hình ảnh ta thu băng giấy gọi điện tâm đồ Điện tâm đồ bệnh nhân mô tả hình Băng giấy chuyển động với tốc độ 30mm/s, ô lớn băng giấy gồm ô nhỏ, ô nhỏ rộng 1mm Xác định nhịp tim bệnh nhân A 72 lần/ phút B 82 lần / phút C 90 lần/ phút D 85 lần/ phút Hướng dẫn: A Ta thấy đồ thị có tính tuần hoàn, cách số ô dạng đồ thị lại lặp lại cũ Khoảng thời gian hai lần liên tiếp đồ thị đạt điểm đỉnh chu kì Theo đồ thị khoảng cách hai đỉnh S=5.5=25mm Mặt khác băng chuyển động với tốc độ v quãng đường băng trượt chu kì quãng đường (khoảng cách hai đỉnh) Vậy chu kì dao động bút ghi T=S/v =5/6s, nhịp tim (số lần tim đập phút) bệnh nhân n=60/T=72 lần/phút Câu 14: Hạt nhân Đơteri có khối lượng 2,0136u Biết 1u=931MeV/c2, khối lượng prôtôn 1,0073u, khối lượng nơtrôn 1,0087u, e=1,6.10-19C Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri Trang A 3,575.10-13J B 3,43.10-13J C 1,788.10-13J D 1,67.1013 J Hướng dẫn: C Wlk = (m0 − m)c = (1, 0073 + 1, 0087-2, 0136)*931=2,2344MeV=2,2344*1, 6.10−13 = 3,57504.10 −13 J ⇒ε = Wlk = 1, 788.10−13 J Câu 15: Chọn câu trả lời Máy biến áp A cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi cuộn thứ cấp B thiết bị biến đổi điện áp dòng điện chiều C hoạt động dựa vào tượng cảm ứng điện từ D có hai cuộn dây đồng có số vòng quấn lõi thép Hướng dẫn: Chọn C Câu 16: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm L = ( H ) Đoạn MB tụ điện có điện dung C Biểu thức điện áp π π π đoạn mạch AM MB là: u AM = 100 cos(100π t + )(V ) uMB = 200 cos(100π t − )(V ) Hệ số công suất đoạn mạch AB là: A cos ϕ = B cos ϕ = C 0,5 D 0,75 2 Hướng dẫn: A Dùng máy tính tìm u AB = u AM + uMB ZL= 100 Ω ; ZAM = 100 Ω ; I = U AM 100 U 100 2 = = ( A ) ; Z C = MB = = 200Ω Z AM 100 2 I R 100 = = Chọn A Z 100 2 Câu 17: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = 1/ π H Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 125 Ω B 150 Ω C 75 Ω D 100 Ω Hướng dẫn: A Câu 18: Trong trình truyền tải điện xa, người ta thường làm tăng điện áp truyền tải Chọn khẳng định A Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần B Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần C Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần D Nếu tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm 12 lần Z = R + ( Z L − Z C )2 = 100 Ω => cos ϕ = Hướng dẫn:B Vì ∆P= P2R/(Ucosϕ)2 nên tăng điện áp gấp lần điện hao phí giảm lần Câu 19: Cho linh kiện gồm điện trở R= 60Ω, cuộn cảm L tụ điện C Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL RC biểu thức cường độ dòng điện nạch i1=cos(100π+)(A) i2=cos(100π+)(A) đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp dòng điện mạch có biểu thức: A 2cos(100πt+)(A) B cos(100πt+)(A) C 2cos(100πt+)(A) D 2cos(100πt+) Hướng dẫn : B Có I1=I2=1 → Z1 = Z → Z L = Z C Z Z Vì i1 i2 vuông pha tan(ϕ1 ).tan(ϕ ) = −1 → L (− C ) = −1 R R Vậy ZL=ZC=R=60 Ω Z π π π U=I1 R + Z L2 =60 V; tan ϕ1 = L = → ϕu − ϕi1 = → ϕu = ϕi1 + = R 4 Trang Khi có RLC nối tiếp Z L = Z C →I = ϕu = ϕi = U = → I0 = A R π Chọn B Câu 20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có điện áp hiệu dụng UL = UR = UC π π so với i B u trễ pha so với i 4 π π C u sớm pha so với i D u trễ pha so với i 3 Hướng dẫn: B Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (có ω thay đổi đoạn [100 π ;200π ] ) vào hai đầu 10 −4 đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 300 Ω , L = (H); C = (F) Điện áp hiệu dụng A u sớm pha π hai đầu L có giá trị lớn nhỏ tương ứng 400 100 400 100 V; V V ;50V A B C 50V; v 3 5 Hướng dẫn : Xét f(x) = x2 – (2LC – R2C2)x + L2C2 với x = π D 50 V; 50V Thay số liệu theo đề được: ω2 10−4 10 −8 f(x) = x + x + hàm đồng biến theo biến x = đoạn xét Chọn A ω π π Câu 22: Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm nhánh có quấn cuộn dây (Hình vẽ) Khi nối cuộn dây (1) với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200 V hai đầu cuộn dây (2) để hở có giá trị điện áp hiệu dụng U (1) (2) Nếu nối hai đầu cuộn dây (2) với điện áp có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây (1) để hở bao nhiêu? Biết từ thông không bị mát (chỉ phân bố lõi sắt), tiết diện ngang nhánh nhau, điện trở cuộn dây không đáng kể A.100V B 50 V C.200V D.150V Hướng dẫn :B Khi mắc hai đầu cuộn dây vào điện áp U1 Do cuộn dây có điện trở không đáng kể, ta có ∆Φ1 u1 ≈ e1 = − N1 (1) ∆t ∆Φ u ≈ e2 = − N (2) ∆t ∆Φ ∆Φ1 = Theo đề bài: (3) ∆t ∆t ∆Φ1 Từ (2) (3) ⇒ u ≈ e2 = − N (4) ∆t u2 N U N = ⇒ = (5) Từ (1) (4) ⇒ u1 2N1 U1 2N1 Tương tự mắc hai đầu cuộn dây vào điện áp U2, ta có: U1' N = (6) U 2N 2 U1' 1 200 = ⇒ U1' = U1 = = 50 V U1 4 Câu 23: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn không khí là: A trọng lực tác dụng lên vật B lực căng dây treo Từ (5) (6) ⇒ Trang 10 C lực cản môi trường D dây treo có khối lượng đáng kể Hướng dẫn: Chọn C Câu 24: Một khung dây điện phẳng gồm 10 vòng dây hình vuông cạnh 10cm, quay quanh trục nằm ngang mặt phẳng khung, qua tâm O khung song song với cạnh khung Cảm ứng từ B nơi đặt khung B=0,2T khung quay 300 vòng/phút Biết điện trở khung 1Ω mạch 4Ω Cường độ cực đại dòng điện cảm ứng mạch A 0,628A B 0,126A C 6,280A D 1,570A e NBSω 10.0,2.0,1 10π Hướng dẫn :B I max = c max = = = 0,126 A R+r R+r 1+ Câu 25: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp có L thay đổi Điều chỉnh L thấy, thời điểm điện áp hiệu dụng UR đạt giá trị cực đại URmax = 2UL Hỏi thời điểm điện áp hiệu dụng UL đạt cực đại tỉ số U L max U R max bao nhiêu? A B C  R = 2Z L Hướng dẫn : L thay đổi để URmax= 2UL ⇒   = 2Z C U R max = U D (1) L thay đổi để ULmax thì: ULmax= U R 2 R + ZC (2) U Từ (1) (2) ⇒ ULmax= R max U Lmax U R max = → Chọn A Câu 26: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại hai tụ 12 V Tại thời điểm điện tích hai tụ có giá trị q = 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 2.104 rad/s B 25.105 rad/s C 106 rad/s D 5.105 rad/s Hướng dẫn : Áp dụng Tần số góc ω = 2 1q −9 CU = + Li ⇒ C = 10 F 2 C 1 = 5.105 rad/s → Chọn D LC Câu 27: Đối với lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa nhận xét sau đúng? A Trọng lực Trái Đất tác dụng lên vật lớn chu kỳ dao động vật lớn B Biên độ dao động phụ thuộc vào độ giãn lò xo vị trí cân C Lực đàn hồi tác dụng lên vật lực kéo D Khi lò xo có chiều dài cực tiểu lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị nhỏ Hướng dẫn: Đối với lắc lò xo nằm ngang trọng lực phản lực cân lẫn nên lắc coi chịu lực đàn hồi Chọn C Câu 28: Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 B Véctơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động ngược pha D Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì Hướng dẫn :D (Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì,cùng pha) Trang 11 Câu 29: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I cường dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0 I0 C CL A q0 = LC I0 B q0 = I0 C q0 = I0 D q0 = I0 πL π CL Hướng dẫn :A Câu 30: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, cung cấp cho tụ lượng cách ghép tụ vào nguồn điện không đổi có suất điện động E = 2V Mạch thực dao động điện từ với biểu thức lượng từ Wt = 2.10-8cos2( ω t) (J) Điện dung tụ (F) : A 5.10-7 F B 2,5 F C 4F D 10-8F 1 2 Hướng dẫn : Năng lượng điện cực đại: Wc = CU = CE 2 lượng từ cực đại: WL = 2.10-8 J −8 −8 lượng điện từ bảo toàn, ta có: W0C = W0L ⇔ CE = 2.10 ⇒ C = 10 F Đáp án D Câu 31: Cho chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt thủy tinh theo phương xiên Hiện tượng sau không xảy bề mặt : A Phản xạ B Khúc xạ C Phản xạ toàn phần D Tán sắc Hướng dẫn: Đáp án C Để Phản xạ toàn phần n1>n2 Câu 32: Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia gamma B Tia X C Tia tử ngoại Hướng dẫn: D Tia catôt Đáp án D Tia catot dòng e chuyển động nhanh có hướng chân không Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân 1mm Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + ∆D D − ∆D khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + 3∆D khoảng vân là: A mm B 2,5 mm C mm D mm Hướng dẫn Theo đề ra: 2i = D + ∆D D − ∆D D D + 3∆D 2D λ; i = λ ⇒ ∆D = D / 3; i0 = λ = 1mm ⇒ i ' = λ= λ = 2i0 = 2mm a a a a a Đáp án C Câu 34: Dựa vào tác dụng tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại? A kích thích phát quang B nhiệt C hủy diệt tế bào D gây tượng quang điện Hướng dẫn: Đáp án A Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, Chiếu vào hai khe đồng thời hai xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng λ1= 640 nm xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm Giữa vân trung tâm vân sáng màu kề có: A vân đỏ vân lục B vân đỏ vân lục C vân đỏ vân lục D vân đỏ vân lục Hướng dẫn:C + Để có vân màu với vân trung tâm hai vân sáng ứng với hai xạ trùng ta =7 k k1 λ2 560 = = = ⇒  có:x1=x2 ⇒ k1.λ1=k2 λ2 ⇒ k λ1 640 k = + Vậy vân trung tâm vân sáng màu kề có vân đỏ vân lục Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng MN=6cm với tần số 2Hz Chọn gốc thời gian lúc 3 chất điểm có li độ cm chuyển động ngược với chiều dương chọn Phương trình dao động vật : Trang 12 π π A x = 3sin(4π t + ) (cm) B x = 3cos(4π t + ) (cm) π 5π C x = 3sin(4π t + ) (cm) D x = 3cos(4π t + ) (cm) 6 Hướng dẫn: Phương trình dao động có dạng : x = Acos ( ωt + ϕ ) ⇒ Vận tốc v = - ω Asin ( ωt + ϕ )  cosϕ = 3 π ω = π f ⇒ với A = 3cm; =4 (rad/s) Chọn gốc thời gian t = lúc x = cm v >  2 sin ϕ >  π Suy phương trình dao động chất điểm : x = 3cos(4π t + ) (cm) Chọn B Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm Tại vị trí vân sáng bậc xạ đỏ có xạ khác bị tắt? A B C D Hướng dẫn: D λ D + Vị trí vân sáng bậc xạ đỏ: x = đ a + Để xạ có bước sóng λ bị tắt vị trí vân sáng bậc xạ đỏ thì: λ D 4λđ  λD 4.0,76  x4 =  k +  =4 đ ⇒λ = = ( µm) 1 2 a a  k+ k+ 2 + Với: 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm ⇒ 3,5 ≤ k ≤ 7,5( k ∈ Z ) ⇒ k = 4;5;6;7 ⇒ Vậy có xạ khác bi tắt Câu 38: Gọi i khoảng vân, khoảng cách từ vân đến vân tối thứ A 1,5i B i C 2i D 2,5i Hướng dẫn: A Câu 39: Năng lượng ion hoá nguyên tử hiđrô trạng thái lượng A cực đại phôtôn phát thuộc dãy Laiman B En, n lớn vô C phôtôn có bước sóng ngắn dãy Pasen D nguyên tử trạng thái Hướng dẫn:A + Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô từ trạng thái lượng cực đại phôtôn phát thuộc dãy Laiman electron chuyển từ ∞ quỹ đạo K Câu 40: Hai vạch có bước sóng dài dãy Laiman có bước sóng là: 1,0226.10 -7m 1,215.10-7m vạch đỏ dãy Banmer có bước sóng là: A 0,1999µm B 0,6458µm C 0,6574μm D 0,6724 μm Hướng dẫn:B + Hai vạch có bước sóng dài dãy Laiman ứng với chuyển mức lượng E2→E1 E3→E1 hc hc (1); E3 − E1 = (2) Từ (1) (2) suy ra: nên: E − E1 = λ21 λ31  λ λ  hc 1  = E − E = hc − ⇒ = − ⇒ λ = 31 21 = 0,6458.10 −6 (m) λ λ31 λ21 λ21 − λ31  λ31 λ 21  λ Câu 41: Nguyên tử Hiđrô trạng thái dừng có mức lượng hấp thụ photon có lượng ε = EN – EK Khi nguyên tử sẽ: A không chuyển lên trạng thái B chuyển dần từ K lên L lên N C Chuyển thẳng từ K lên N D chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N Hướng dẫn :C Câu 42:Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 µm Hiện tượng quang điện không xảy chùm xạ chiếu vào kẽm có bước sóng : Trang 13 A 0,1 µm B 0,2 µm C 0,3 µm D 0,4 µm Hướng dẫn :D Câu 43: Trong nguyên tử hiđrô, electrôn chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M nguyên tử phát xạ thuộc vùng A Sóng vô tuyến B Ánh sáng nhìn thấy C Tử ngoại D Hồng ngoại Hướng dẫn:D Khi e chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M nguyên tử phát xạ dãy Pa-sen thuộc vùng hồng ngoại Câu 44 : Dùng hạt Prôtôn có động K p = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên tạo nên phản ứng: → 24 H e + 36 Li Hê li sinh bay theo phương vuông góc với phương chuyển động Prôtôn H + Be Biết động Hêli K α = 4MeV khối lượng hạt tính theo đơn vị u số khối chúng Động hạt nhân Liti có giá trị: A 46,565 MeV ; B 3,575 MeV C 46,565 eV ; D 3,575 eV Hướng dẫn :Phương trình phản ứng: 1 p + 49 Be→ 24 He+ 36Li P α Theo ĐL bảo toàn động lượng Pp = Pα + PLi Do hạt hêli bay theo phương vuông góc với hạt Proton Pp PLi2 = Pα2 + Pp2 (1) Động lượng vật: p = mv Động vật K = mv2/2 = P2/2m > P2 = 2mK Từ (1) PLi 2mLiKLi = 2mαKα + 2mpKp > Kli = 4Kα + Kp > KLi = (4Kα + Kp )/6 = 21,45/6 = 3,575(MeV) Chọn B Câu 45: Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Hướng dẫn: Đáp án A Câu 46: (Theo tài liệu IAEA “Bức xạ, Sức khoẻ Xã hội”) Theo ICRP (Uỷ ban Quốc tế An toàn xạ) Liều xạ thể Sievert (Sv) theo tên tiến sỹ Rolf Sievert, người Thuỵ Điển đầu lĩnh vực an toàn xạ Nó thể tổng lượng xạ hấp thụ tế bào sống mức độ ảnh hưởng sinh học mà gây Vì Sv đơn vị đo lường tương đối lớn nên người ta thường dùng mili Sievert (mSv) Liều xạ tự nhiên trung bình người từ 0,001 đến 0,002 Sv từ - mSv/năm Suất liều liều nhận đơn vị thời gian, chẳng hạn Nếu liều nhận 0,5 mSv, suất liều 0,5 mSv Trong liều nhận mSv liều nhận mSv Nếu liều xạ phòng công nhân A làm việc 0,1 mSv/h giới hạn liều cho công nhân 20 mSv Hỏi người công nhân A tài liệu ghi lại phải kết thúc công việc A.2giờ B.200 C.6 C.600 Hướng dẫn: Nếu liều xạ phòng công nhân A làm việc 0,1 mSv/h giới hạn liều cho công nhân 20 mSv Thì t=20/0,1=200h Chọn B Câu 47: Cho lắc lò xo đặt nơi có gia tốc trọng trường biết Bộ dụng cụ dùng để đo độ cứng lò xo Trang 14 A thước cân B lực kế thước C đồng hồ cân D lực kế cân → Hướng dẫn: Dùng lực kế đo trọng lựơng Tính m Cân tính m Vậy tính K chọn D Câu 48 Làm thí nghiệm giao thoa sóng dừng sợi dây có chiều dài  , hai đầu cố định, với tần số thay đổi được, người ta thấy tần số sợi dây f = 45 Hz sợi dây có tượng sóng dừng Khi tăng dần tần số nguồn sóng, người ta thấy tần số f = 54 Hz, sợi dây lại xuất sóng dừng Cho biết tốc độ truyền sóng sợi dây không đổi Tần số nguồn nhỏ để dây bắt đầu có sóng dừng A Hz B 4.5 Hz C 27 Hz D 18 Hz Hướng dẫn :A ĐK để có sóng dừng:  = k - Lúc đầu: f1 = k λ v =k ,k ∈ N* 2f v 2l v số bó sóng k 2l - Lúc sau lại bắt đầu có sóng dừng: f = (k + 1) - Từ đó: Khi k = 1: f = v số bó k + 2l v v v = k + = f1 + f 2l 2l 2l = f − f1 = Hz f = (k + 1) → f Câu 49: Một người dùng sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone Plus Thông số kỹ thuật A1385 pin Iphone Plus mô tả bảng sau: USB Power Adapter A1385 Pin Smartphone Iphone Plus Input: 100 V – 240 V; ~50/60 Hz; 0,15 A Ouput: Dung lượng Pin: 2915 mAh V; A Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion Khi sạc pin cho Iphone từ 0% đến 100% tổng dung lượng hao phí dung lượng mát máy chạy chương trình 25% Xem dung lượng nạp bỏ qua thời gian nhồi pin Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng A 55 phút B 26 phút C 53 phút D 11 phút Hướng dẫn 100 Dung lượng pin cần cung cấp để pin đầy P1 = 2,915 = 3,887Ah 75 Dung lượng mà xạc cần cung cấp P2 = I.t = 1.t Ta có P1 = P2 → t = 3,887h = 53 phút Chọn C Câu 50: Đặt điện áp u=U0cos(ωt+ϕ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Tại thời điểm t người ta thấy đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp u cường độ dòng u(V) điện mạch i theo thời gian hình vẽ bên i (A) a) Công suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị gần giá trị i sau đây? 40 A 56,7 W B 48,9 W u C 40,2 W D 28,3 W U O 1,2 0,4 2,2 2,4 t.10-2 (s) Trang 15 Hướng dẫn Từ đồ thị ta thấy chu kì dòng điện xoay chiều T= 2,4.10-2 (s) Pha ban đầu dòng điện i -π/2 Thời gian điện áp tăng từ U đến cực đại 0,4s = T/6 nên U=20 V pha ban đầu điện áp -π/3 U I π π Vây công suất tiêu thụ mạch điện P = 0 cos( − ) = 48,9W 2 Chọn B CHÚC CÁC EM THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO Trang 16 [...]... dao động điều hòa nhận xét nào sau đây là đúng? A Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên vật càng lớn chu kỳ dao động của vật càng lớn B Biên độ dao động phụ thuộc vào độ giãn lò xo ở vị trí cân bằng C Lực đàn hồi tác dụng lên vật cũng chính là lực kéo về D Khi lò xo có chi u dài cực tiểu thì lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất Hướng dẫn: Đối với con lắc lò xo nằm ngang trọng lực và phản lực... điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2 B Véctơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn cùng phương và cùng độ lớn C Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha D Điện trường và từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian với cùng chu kì Hướng dẫn :D (Điện trường và từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian với cùng... nó có 6 vân đỏ và 7 vân lục Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN=6cm với tần số 2Hz Chọn gốc thời gian lúc 3 3 chất điểm có li độ cm và chuyển động ngược với chi u dương đã chọn Phương trình dao động của vật là 2 : Trang 12 π π A x = 3sin(4π t + ) (cm) B x = 3cos(4π t + ) (cm) 3 6 π 5π C x = 3sin(4π t + ) (cm) D x = 3cos(4π t + ) (cm) 6 6 Hướng dẫn: Phương trình dao động có. .. xo đặt tại nơi có gia tốc trọng trường đã biết Bộ dụng cụ không thể dùng để đo độ cứng của lò xo là Trang 14 A thước và cân B lực kế và thước C đồng hồ và cân D lực kế và cân → Hướng dẫn: Dùng lực kế đo được trọng lựơng Tính được m Cân tính được m Vậy không thể tính được K chọn D Câu 48 Làm thí nghiệm giao thoa về sóng dừng trên sợi dây có chi u dài  , hai đầu cố định, với tần số thay đổi được, người... hai bức xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng λ1= 640 nm và bức xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm Giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu kề nó có: A 7 vân đỏ và 6 vân lục B 8 vân đỏ và 7 vân lục C 6 vân đỏ và 7 vân lục D 7 vân đỏ và 8 vân lục Hướng dẫn:C + Để có vân cùng màu với vân trung tâm thì tại đó hai vân sáng ứng với hai bức xạ trên trùng nhau do đó ta =7 k k1 λ2 560 7 = = = ⇒  1 min có: x1=x2 ⇒ k1.λ1=k2... R+r R+r 1+ 4 Câu 25: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp có L thay đổi được Điều chỉnh L thì thấy, ở thời điểm điện áp hiệu dụng UR đạt giá trị cực đại thì URmax = 2UL Hỏi ở thời điểm điện áp hiệu dụng UL đạt cực đại thì tỉ số U L max U R max bằng bao nhiêu? A 5 2 B 5 C 2  R = 2Z L Hướng dẫn : L thay đổi để URmax= 2UL ⇒   = 2Z C U R max = U D 2 5 (1) L thay đổi để ULmax thì: ULmax= U R 2 2 R + ZC (2) U... cực đại trên bản tụ điện q0 và I0 là C CL 1 A q0 = LC I0 B q0 = I0 C q0 = I0 D q0 = I0 πL π CL Hướng dẫn :A Câu 30: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, cung cấp cho tụ một năng lượng bằng cách ghép tụ vào nguồn điện không đổi có suất điện động E = 2V Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ Wt = 2.10-8cos2( ω t) (J) Điện dung của tụ (F)... cosϕ = 3 3 π ω = 2 π f ⇒ với A = 3cm; =4 (rad/s) Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc x = cm và v > 0  2 2 sin ϕ > 0  π Suy ra phương trình dao động của chất điểm là : x = 3cos(4π t + ) (cm) Chọn B 6 Câu 37: Trong một thí nghiệm giao thoa của Y-âng đối với ánh sáng trắng có bước sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ có bao nhiêu bức xạ khác bị tắt? A 3 B 6 C 5 D 4 Hướng dẫn:... của phôtôn có bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen D của nguyên tử ở trạng thái cơ bản Hướng dẫn:A + Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản là năng lượng cực đại của phôtôn phát ra thuộc dãy Laiman khi electron chuyển từ ∞ về quỹ đạo K Câu 40: Hai vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman có bước sóng lần lượt là: 1,0226.10 -7m và 1,215.10-7m thì vạch đỏ của dãy Banmer có bước sóng... B chuyển dần từ K lên L rồi lên N C Chuyển thẳng từ K lên N D chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N Hướng dẫn :C Câu 42 :Chi u một chùm bức xạ đơn sắc vào tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35 µm Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ chi u vào tấm kẽm có bước sóng là : Trang 13 A 0,1 µm B 0,2 µm C 0,3 µm D 0,4 µm Hướng dẫn :D Câu 43: Trong nguyên tử hiđrô, khi electrôn chuyển từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn Vật lý có lời giải chi tiết hay, Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn Vật lý có lời giải chi tiết hay, Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn Vật lý có lời giải chi tiết hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay