Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

7 194 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 01:36

BÀI LUYỆN TẬP 1 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh ôn một số khái niệmcơ bản của hóa học như: chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất, nhuyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học - Hiểu thêm đượpc nguyên tử là gì? nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào? đặc điểm của các loại hạt đó. 2.Kỹ năng: - Bước đầu rèn luyện khả năng làm một số bài tập về xác định NTHH dựa vào NTK. - Củng cố tách riêng chất ra khỏi hỗn hợp. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập, tỷ mỷ chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. - Gv: sơ đồ câm, ô chữ, phiếu học tập. - HS: Ôn lại các khái niệm cơ bản của môn hóa. III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, gráp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ: 1. Mối quan hệ giữa các khái niệm: GV: Phát phiếu học tập. Treo sơ đồ câm lên bảng ? hãy điền nội dung còn thiếu vào ô trống. Chất ( T ạo n ên t ừ Tạo nên t ừ 1 Tạo nên t ừ 2 Vật thể ( TN Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung GV: chuẩn kiến thức 2. Tổng kết về chất nguyên tử, phân tử GV: Tổ chức trò chơi ô chữ Chia lớp thành 4 nhóm - GV giới thiệu ô chữ gồm 6 hàng ngang, 1 từ chìa khóa về các khái niệm cơ bản về hóa học. - GV phổ biến luật chơi: + từ hàng ngang 1 điểm + từ chìa khóa 4 điểm Các nhóm chấm chéo. - GV cho các em chọn từ hàng ngang + Hàng ngang 1: 8 chữ cái Từ chỉ hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện.Từ chìa khóa: Ư + Hàng ngang 2: 7 chữ cái Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở phần này. Từ chìa khóa: Â + Hàng ngang 3: 6 chữ cái KN được định nghĩa: Gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau.Từ chìa khóa: H + Hàng ngang 4: gồm 8 chữ cái Hạt cấu taọ nên nguyên tử mang giá trị điện tích bằng -1.Từ chìa khóa: N + Hàng ngang 5: Gồm 6 chữ cái Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử mang điện tích +1.Từ chìa khóa: P + Hàng ngang 6: 8 chũa cái Từ chỉ tập hợp những nguyên tử cùng loại (có cùng proton).Từ chìa khóa: T HS đoán từ chìa khóa Nếu không đoán được GV gợi ý. Từ chìa khóa chỉ hạt đại diện cho chất và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. N G U Y Ê N T Ư H A T N H Â N H Ô N H Ơ P E L E C T R O N P R O T O N N G U Y Ê N T Ô Từ chìa khóa: PHÂN TỬ Hoạt động 2: Bài tập 1- Bài tập 1b GV yêu cầu học sinh đọc đề 1b HS chuẩn bị 2 phút Gọi HS làm bài. GV chép lên bảng GV: Dựa vào t/c vật lý của các chất để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. 2- Bài tập 3 - HS đọc đề chuẩn bị 5 phút ? Phân tử khối của Hiđro ? Phân tử khối của hợp chất là? ? Khối lượng của 2 nguyên tử ntố X? ? KLượng 1 ntử (NTK) là? ? Vậy Nguyên tố là: Na 3- Bài tập 5 - Dùng nam châm hút sắt - Hỗn hợp còn lại: Nhôm vụn gỗ ta cho vào nước. Nhôm chìm xuống, vụn gỗ nổi lên, ta vớt gỗ tách được riêng các chất. a) Phân tử khối của Hiđro: 1 x 2 = 2 - Phân tử khối của hợp chất là: 2 x 31 = 62 b) Khối lượng 2 nguyên tử ntố X là 62 - 16 = 46 - Khối lượng 1 ntử ntố X là: 46 : 2 = 23 - Ntố là : Na GV treo bảng phụ bài tập 5 HS chọn đáp án D ? Sửa câu trên ntử để chọn đáp án C Sửa ý 1: Nước cất là chất tinh khiết Sửa ý 2: Vì nước tạo bởi 2 NT H và O 4- Bài tiếp GV: Theo sơ đồ 1 số nguyên tử của ntố Điền tiếp các nội dung vào bảng ( Mỗi lần 1 nhóm) HS hoạt động theo nhóm (5 , ) HS báo cáo GV treo bảng phụ các nội dung đã điền đủ Nhận xét qua các nhóm 5- Bài tập mở GV giao bài tập mở Đáp án D Tên NT KHHH NTK Số e Số lớp e Số e lớp ngoài A B C D e Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 ngtử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của các h/c a. Tính NHC, cho biết tên và KHHH của NT Y GV gợi ý: - Tính khối lượng (ĐVC) của 2 ntử O 16 x 2 = 32 - O chiếm 50% về KL Y = 32 - PTK = 32 + 32 = 64 - PTK = Ntố đồng b. Tính PTK của h/c. Ptử h/c nặng bằng ntử ntố nào? C. Củng cố – luyện tập: - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (TIẾT 1) I Mục tiêu Kiến thức: Biết hiểu ý nghĩa nồng độ phần trăm, nhớ công thức tính nồng độ phần trăm Kỹ năng: Biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm vào tính toán toán có liên quan Thái độ: Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao II Trọng tâm: Vận dụng công thức để giải tập hóa học III Chuẩn bị: Giáo viên: Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh: Nghiên cứu trước - Phương pháp: Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, phương pháp đặt vấn đề giải vấn đề IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học Nêu vấn đề mới: Nồng độ phần trăm gì? Công thức tính nồng độ phần trăm? Các hoạt động học tập Hoạt động 1: Nghiên cứu nồng độ phần trăm dung dịch Hoạt động giáo viên - Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk + Nêu ý nghĩa nồng độ phần trăm Hoạt động học sinh - Hoạt động cá nhân: nêu ý nghĩa nồng độ phần trăm Nồng độ phần trăm chất (C%) cho ta biết số gam chất tan có 100 gam dung dịch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Công thức tính nồng độ phần trăm: + Nêu công thức tính nồng độ phần trăm C% = mct * 100 / mdd (1) Trong đó: mct khối lượng chất tan + Ý nghĩa đại lượng công thức - Từ công thức tính nồng độ phần trăm + Em cho biết cách tính khối lượng chất tan khối lượng dung dịch? mdd khối lượng dung dịch (mdd= mdm + mct ) mdm khối lượng dung môi - Hoạt động cá nhân nêu phương pháp tính khối lượng chất tan khối lượng dung dịch Từ (1) suy : mct= mdd * C% / 100 mdd= mct * 100 / C% - Cho hoc sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho - Nồng độ phần trăm dung dịch: + Nồng độ phần trăm chất (C%) cho ta biết số gam chất tan có 100 gam dung dịch + Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch: C% = mct * 100 / mdd (1) Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nghiên cứu làm tập theo nhóm - Cho học sinh nghiên cứu sgk làm tập1 / 145 Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ - Vì 200 gam dung dịch BaCl2 5% có 10 gam BaCl2 Nên phương án B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sung cho - Cho học sinh làm tập b sgk/146 Cho học sinh nhận xét, đánh giá cho Cho học sinh làm tập sgk/146 Cho học sinh nhóm nhận xét, đánh giá cho - Trả lời theo cá nhân C% = 32*100/2000 = 1,6 gam - Làm tập theo nhóm Nồng độ phần trăm muối ăn là: mdd(Muối) = 36 + 100 = 136 gam mdd(Đường) = 204 + 100 = 304 gam C% dd(Muối) = 36*100/136 = 26,5 % C% dd(Đường) = 204*100/304 = 67,1% V Củng cố: - Giáo viên cho học sinh làm tập sau: Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế dung dịch sau: 50 gam dung dịch MgSO4 4% (Khối lượng MgSO4 cần dùng để pha chế = 50*4/100 = (gam)) VI Dặn dò: - Hướng dẫn học sinh học nhà, nghiên cứu kỹ lại - Bài tập: Làm tập 5a, c sgk/146 - Nghiên cứu phần lại "Nồng độ dung dịch" Em cho biết nồng độ mol/l gì? Công thức tính nồng độ mol/l biểu diễn nào? BÀI 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (TIẾT 2) I Mục tiêu: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kiến thức: Biết hiểu ý nghĩa nồng mol/l, nhớ công thức tính nồng độ mol/l Kỹ năng: Biết vận dụng công thức tính nồng độ mol/l vào tính toán toán có liên quan Thái độ: Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao II Trọng tâm: Vận dụng công thức để giải tập hóa học III Chuẩn bị: Giáo viên: Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh: Nghiên cứu trước - Phương pháp: Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, phương pháp đặt vấn đề giải vấn đề IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học Kiểm tra cũ: Em cho ý nghĩa nồng độ phần trăm viết công thức tính nồng độ phần trăm chất? Nêu vấn đề mới: Nồng độ mol/l gì? Công thức tính nồng độ mol/l? Hoạt động 1: Nghiên cứu nồng độ mol dung dịch Hoạt động giáo viên - Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk + Nêu ý nghĩa nồng độ mol/l + Nêu công thức tính nồng độ mol/l + Ý nghĩa đại lượng công thức Hoạt động học sinh - Hoạt động cá nhân nêu ý nghĩa nồng độ mol/l Nồng độ mol/l chất (CM) cho ta biết số mol chất tan có lít dung dịch + Công thức tính nồng độ mol/l: CM = nct / Vdd (l) ( ) + Trong đó: nct số mol chất tan, V thể tích dung dịch Hoạt động cá nhân nêu công thức tính số mol chất tan thể tích dung dịch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ công thức tính nồng độ mol/l em cho biết cách tính số mol chất tan thể tích dung dịch? - Cho hoc sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung cho Từ ta có: nct = CM Vdd (l) , Vdd = nct / CM - Nồng độ mol dung dịch + Nồng độ mol chất (CM) cho ta biết số mol chất tan có lít dung dịch + Công thức tính nồng độ mol: CM = nct / Vdd (l) ( ) Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Cho học sinh nghiên cứu sgk - Nghiên cứu làm tập theo nhóm làm tập /145 n KNO3 = 20/101 = 0,198 (mol) Cho học sinh nhận xét, đánh giá, bổ C = 0,198/0,85 = 0,233 (mol/l) M sung cho - Trả lời theo cá nhân làm tập Nồng độ dung dịch là: a CM = 1/0,75 = 1,33 (mol/l) - Cho học sinh làm tập 3/146 Tương tự ta có: Cho học sinh nhận xét, đánh giá cho Cho học sinh nhóm nhận xét, ...BÀI LUYỆN TẬP 2 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - HS được ôn tập về công thức của đơn chất và hợp chất. - HS được củng cố về cách lập CTHH, cách tính PTK - Củng cố bài tập xác định hóa trị của 1 ntố 2.Kỹ năng: - Rèn luyện khả năng làm bài tập XĐ NTHH. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập - HS: ôn các kiến thức: CTHH, ý nghĩa của CTHH, hóa trị, qui tắc hóa trị. III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: ? Nhắc lại công thức chung của đơn Công thức chung: chất, hợp chất? ? Nhắc lại định nghĩa hóa trị? ? Nêu qui tắc hóa trị, Ghi biểu thức qui tắc hóa trị? ? Qui tắc hóa trị được áp dụng để làm những bài tập nào? - Đơn chất: A n - Hợp chất : A x B y - Qui tắc hóa trị: a. x = b. y Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa bài tập 1 HS đọc đề bài HS làm bài tập vào vở Bài tập 1: 1. Lập công thức của các hợp chất gồm: a. Si (IV) và O (II) b. Al (III) và Cl (I) c. Ca (II) và nhóm OH(I) d. Cu (II) và nhóm SO 4 (II) 2. Tính PTK của các chất trên Giải: CTHH a. SiO 2 PTK: 60 b. AlCl 3 PTK: 133,5 c. Ca(OH) 2 PTK: 74 d. CuSO 4 PTK: 160 Bài tập 2: Cho biết CTHH của hợp chất của NT X với oxi là X 2 O. CTHH của nguyên tố Y với hidro là YH 2 . Hãy chọn công thức đúng cho hợp chất của X, Y trong các hợp chất dưới đây: A. XY 2 C. XY B. X 2 Y D. X 2 Y 3 - Xác định X, Y biết rằng: - Hợp chất X 2 O có PTK = 62 - Hợp chất YH 2 có PYK = 34 Giải: - Trong CT X 2 O thì X có hóa trị I - Trong CT YH 2 thì Y có hóa trị II - Công thức của hợp chất X, Y là X 2 Y chọn phương án B - NTK của X, Y X = (62 - 16): 2 = 23 Y = 34 - 2 = 32 Vậy X là : Na Y là : S Công thức của H/c là: Na 2 S Bài tập 3: Chọn phương án D Bài tập 4: Trong các công thức sau công thức nào đóng công thức nào sai? Sửa lại công thức sai. Al(OH) 2 , AlCl 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 , AlO 2 , AlNO 3 Giải : Công thức đúng: Al 2 (SO 4 ) 3 Các công thức còn lại là sai: Al(OH) 2 sửa lại Al(OH) 3 AlO 2 Al 2 O 3 AlCl 4 AlCl 3 AlNO 3 Al(NO 3 ) 3 C. Củng cố – luyện tập: 1. Hướng dẫn ôn tập Các khái niệm: Chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất. Hợp chất, nguyên tử, phân tử, NTHH, hóa trị. - Bài tập: Tính PTK Tính hóa trị củ nguyên tố Lập CTHH của hợp chất dựa vào hóa trị BÀI LUYỆN TẬP 3 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức sau: - Phản ứng hóa học (định nghĩa, bản chất, điều kiện xảy ra và điều kiện nhận biết) - Định luật bảo toàn khối lượng. - Phương trình hóa học. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân biệt hiện tượng hóa học. - Lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm. II. Chuẩn bị: Nội dung kiến thứuc chương II IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ - Hãy điền đúng sai vào Hiện tượng hóa học là sự biến đổi chất này thành chất khác. Trong phản ứng hóa học tính chất của các chất giữ nguyên. Trong phản ứng hóa học số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên. - Hiện tượng vật lý - Hiện tượng hóa học - Phản ứng hóa học - Phương trình hóa học Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng sản phẩm. ? PTHH biểu diễn gì? ? PTHH khác sơ đồ p/ư như thế nào? ? Nêu ý nghĩa của PTHH? ? Nêu các bước lập PTHH GV: Tổ chức trò chơi tiếp sức: Chia lớp thành 2 nhóm. GV chuẩn bị các mảnh bìa ghi các CTHH và các hệ số. GV: Treo bảng phụ các PTHH còn khuyết. HS lần lượt lên dán vào chỗ khuyết. Cụ thể: ?Al + 3O 2 2Al 2 O 3 2Cu + ? 2CuO Mg + ?HCl MgCl 2 + H 2 CaO + ? HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + ? Al + ? HCl 2AlCl 3 + ?H 2 ? + 5O 2 2P 2 O 5 O 2 + ? 2H 2 O P 2 O 5 + 3H 2 O ?H 3 PO 4 Cu(OH) 2 t CuO + H 2 O Các miếng bìa là: 4, 2, H 2 O, 2, O 2 , 6, 4P, 2H 2 , 2, H 2 O, 3 - Mỗi miếng bìa 1đ, các nhóm chấm công khai lẫn nhau? Hoạt động 2: Bài tập : HS đọc dề bài số 3, tóm tắt đề ? Hãy lập sơ đồ phản ứng? ? Theo định luật bảo toàn khối lượng hãy viết công thức khối lượng? Bài tập 3: Cho sơ đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđioxit m đá vôi = 280 kg m CaO = 140 kg m CO 2 = 110 kg a. Viết công thức khối lượng b. tính tỷ lệ % về khối lượng CaCO 3 chứa trong đá vôi. Giải: ? Theo PT hãy tính khối lượng của CaCO 3 đã phản ứng GV: Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg CaCO 3 mCaCO 3 % CaCO 3 = .100% m đá vôi HS đọc bài tập 4 và tóm tắt đề. GV: Gọi 1 HS lên bảng làm Câu hỏi gợi ý cho HS dưới lớp. ? Hãy lập PTHH ? Rút ra hệ số PT các chất cần làm GV: Xem xét kết quả làm việc của HS dưới lớp, Xem kết quả của HS làm trên bảng, sửa sai nếu có. CaCO 3 t CaO + CO 2 mCaCO 3 = m CaO + m CO 2 mCaCO 3 = 140 + 110 mCaCO 3 = 250 kg 250 % CaCO 3 = .100% = 89,3% 280 Bài tập 4: C 2 H 4 cháy tạo thành CO 2 và H 2 O a. lập PTHH b. Cho biết tỷ lệ số PT C 2 H 4 làn lượt với PT O 2 , PT CO 2 Giải: C 2 H 4 + 3CO 2 t 2CO 2 + 2H 2 O Số PT C 2 H 4 : số PT O 2 : số PT CO 2 = 1: 3: 2 C. Luyện tập - củng cố: 1. Làm bài tập 1, 2, 5. 2. chuẩn bị để kiểm tra 45’ BÀI LUYỆN TẬP 4 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách chuyển đổi qua lại giữa các đại lượng n , m , V - Biết ý nghĩa về tỷ khối chất khí. Biết cách xác định tỷ khối của chất khí và dựa vào tỷ khối để xác định khối lượng mol của một chất khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán hóa học theo công thức và PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: GV: Phát phiếu học tập 1: 1. Công thức chuyển đổi giữa n, m, V: Hãy điền các đại lượng và ghi công thức chuyển đổi tương ứng. 1 3 2 4 HS làm việc theo nhóm Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. GV: chốt kiến thức ? Hãy ghi lại các công thức tính tỷ khối của chất A với chất khí B. Của chất khí A so với không khí. m n = V = 22,4 . n M V m = n . M n = 22,4 2. Công thức tỷ khối: M A M A d A/ B = d A/ kk = M B 29 Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa đề bài Gọi Hs lên bảng làm bài HS 1: làm câu 1 Bài tập 1: Hãy chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Chất khí A có d A/H = 13 vậy A là: A. CO 2 B. CO Số mo l HS 2: làm câu 2 HS 3: làm câu 3 HS đọc đề, tóm tắt đề HS lên bảng làm bài tập GV sửa sai nếu có C. C 2 H 2 D. NH 3 2. Chất khí nhẹ hơn không khí là: A. N 2 B. C 3 H 6 C. O 2 D. NO 2 3.Số nguyên tử O 2 có trong 3,2g oxi là: a. 3. 10 23 b. 9. 10 230 c. 6.10 23 d. 1,2. 10 23 Bài tập 2: (Số 3 - SGK) Tóm tắt: Cho hợp chất K 2 CO 3 a. Tính MK 2 CO 3 b. Tính % các nguyên tố trong hợp chất. Giải: MK 2 CO 3 = 2. 39 + 12 + 3. 16 = 138g %K = 138 78 . 100% = %C = 138 12 . 100% = %O = 138 48 . 100% = Bài tập 3: Cho sơ đồ phản ứng: CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O HS đọc đề, tóm tắt đề HS lên bảng làm bài tập GV sửa sai nếu có a. V CH 4 = 2l Tính V O 2 = ? b. nCH 4 = 0,15 mol tính VCO 2 = ? c. CH 4 nặng hay nhẹ hơn không khí. Giải: CH 4 + 2O 2 CO 2 + H 2 O 1 mol 2 mol 2l xl x = 4l b. Theo PT: n CH 4 = nCO 2 = 0,15 mol VCO 2 = 0,15 . 22,4 = 3,36l c. MCH 4 = 16g d CH 4 / kk = 29 16 = 0,6 lần Bài tập 4: Cho sơ đồ : CaCO 3 +2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O a. m CaCO 3 = 10g tính m CaCl 2 = ? b. m CaCO 3 = 5 g tính V CO 2 =? ( ĐK phòng) Giải: PTHH CaCO 3 +2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O nCaCO 3 = n CaCl 2 = 100 10 = 0,1 mol m CaCl 2 = 0,1 . 111 = 11,1 g b. n CaCO 3 = 100 5 = 0,05 mol Theo PT nCaCO 3 = nCO 2 = 0,05 mol V = 0,05 . 24 = 12l C. Củng cố - luyện tập: 1. Chuẩn bị ôn tập học kỳ 3. BTVN: 1, 2, 5. BÀI 42:NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 Kiểm tra bài cũ 1. Thế nào là độ tan của một chất trong nước? Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. 2. Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan? Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là: Nhiệt độ, áp suất và bản chất của chất tan. Bài 42: Nồng độ dung dịch (t1) Bài 42: Nồng độ dung dịch (t1) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Khái niệm b. Công thức c. Bài tập II. Nồng độ mol của dung dịch Nội dung bài học Bài 42: Nồng độ dung dịch I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Khái niệm Nồng độ phần trăm của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch Kí hiệu: C% Bài 42: Nồng độ dung dịch Dung dịch muối ăn có nồng độ 25%: cho biết trong 100 gam dung dịch muối ăn có 25 gam chất tan (muối ăn) và 75 gam nước  I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Khái niệm Ví dụ 1: Các bạn hiểu như thế nào về dung dịch muối ăn có nồng độ 25%? Bài 42: Nồng độ dung dịch I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Khái niệm Ví dụ 2: Dung dịch đường có nồng độ 40%: cho biết trong 100 gam dung dịch đường có 40 gam chất tan (đường) và 60 gam nước  Dung dịch đường có nồng độ 40%. Cho biết điều gì? Bài 42: Nồng độ dung dịch Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì? I. Nồng độ phần trăm của dung dịch b. Công thức Hòa tan 50g natri nitrat vào 450g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được? Cho biết: m ct (NaNO 3 ) = 50g m dm (H 2 O) = 450g Tính: %C = ? Bài 42: Nồng độ dung dịch I. Nồng độ phần trăm của dung dịch b. Công thức Khối lượng của dung dịch: 450+50=500(g) Trong 500g dung dịch có 50g chất tan Trong 100g dung dịch có x g chất tan 50 100 10( ) 500 x g = × = Vậy dung dịch natri nitrat có nồng độ 10% Giải Bài 42: Nồng độ dung dịch Ở 20 o C, độ tan của muối ăn là 36g. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa muối ăn ở nhiệt độ đó. I. Nồng độ phần trăm của dung dịch b. Công thức Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì? Cho biết: S (NaCl, 20 0 C)= 36g (s: độ tan) Tính : C%dung dịch bão hòa NaCl ở 20 0 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch, Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch, Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay