Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành - Tính chất của gluxit

3 319 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 01:34

Bài 6: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Tiết 9-Bài 6: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I.Tiến hành thí nghiệm: 1.Tính chất của oxit: a,TN 1: Phản ứng của canxi oxit với nước: -Cho 1 mẩu bằng hạt ngô canxi oxit vào Ô.N, thêm 1-2 ml nước -Thử dd sau phản ứng bằng quì tím hay phênoltalein b,TN2:Phản ứng của điphotpho pentaoxit: -Đốt phốt pho đỏ ( bằng hạt đậu xanh) trong bình thủy tinh miệng rộng,cho 2-3ml nước,đậy nút,lắc nhẹ. -Thử dd bằng quì tím -Quan sát hiện tượng xảy ra? -Sự đổi màu của thuốc thử? -Kl về tchh của canxi oxit,viết phương trình phản ứng? -Quan sát hiện tượng xảy ra? -Sự đổi màu của thuốc thử? -Kl về tchh của điphotpho pentaoxit,viết phương trình phản ứng? Tiết 9-Bài 6: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I.Tiến hành thí nghiệm: 1.Tính chất của oxit: a,TN 1: Phản ứng của canxi oxit với nước: b,TN2:Phản ứng của điphotpho pentaoxit: 2.Nhận biết các dung dịch TN3: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 dung dịch là:H 2 SO 4 loãng,HCl, Na 2 SO 4 .Hãy tiến hành thí nghiệm nhận biết dung dịch chất trong mỗi lọ. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BiẾT H 2 SO 4 ,Na 2 SO 4 ,HCl + Quì tím H 2 SO 4 ,HCl +dd BaCl 2 H 2 SO 4 HCl Na 2 SO 4 a,Lập sơ đồ nhận biết: Tiết 9-Bài 6: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT 2.Nhận biết các dung dịch 1.Tính chất của oxit: PHƯƠNG PHÁP NHẬN BiẾT a,Lập sơ đồ nhận biết: b.Cách tiến hành: -Ghi số thứ tự 1,2,3 vào mỗi lọ đựng dung dịch ban đầu -Lấy mỗi lọ 1 giọt dd nhỏ vào mẩu giấy quì tím + Nếu quì tím ko đổi màu : dd Na 2 SO 4 +Nếu quì tím chuyển đỏ: dd H 2 SO 4 ,HCl -Lấy 1ml dd axit đựng trong mỗi lọ vào 2 ống nghiệm.Nhỏ 1-2 giọt BaCl 2 vào mỗi ống nghiệm: +Nếu ống nghiệm có kết tủa trắng là dd H 2 SO 4 + Nếu ống nghiệm không có kết tủa là dd HCl II.Bản tường trình: I.Tiến hành thí nghiệm: Tên TN Hiện tượng Giải thích, phương trình 1. 2. 3. Tên TN Hiện tượng Giải thích, phương trình,kết luận 1.Canxi hóa hợp nước -CaO nhão ra, tỏa nhiệt tạo dd . -Quì tím chuyển xanh -Phenoltalein chuyển hồng CaO + H 2 O Ca(OH) 2 -CaO là oxit bazơ, hợp nước tạo bazơ 2.Điphot pho penta oxit hợp nước -Chất rắn tan tạo dd -Quì tím chuyển đỏ P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 -P 2 O 5 là oxit axit ,hợp nước tạo axit 3.Nhận biết 3 dd : HCl,H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 -2 lọ làm Quì tím đổi đỏ, 1 lọ ko đổi màu -1 lọ Kết tủa trắng , 1 lọ không -2 lọ chuyển đỏ là dd H 2 SO 4 ,HCl -Lọ kết tủa trắng là dd H 2 SO 4 ,lọ ko kết tủa là dd HCl H 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4 II.Bản tường trình: Tiết 9-Bài 6: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I.Tiến hành thí nghiệm: Hướng dẫn ở nhà • -Ôn tập oxit,axit • -Chuẩn bị giấy kiểm tra 1 tiết THANK YOU VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 55: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT I MỤC TIÊU: Sau HS phải: Kiến thức: - Phản ứng tráng gương glucozơ - Phân biệt glucozơ, saccarozơ hồ tinh bột Kĩ năng: - Thực thành thạo phản ứng tráng gương - Lập sơ đồ nhận biết dung dịch glucozơ, saccarozơ hồ tinh bột - Quan sát thí nghiệm, nêu tượng giải thích tượng - Trình bày làm nhận biết dung dịch nêu - viết phương trình HH minh họa thí nghiệm thực Thái độ: - Có ý thức học tập cẩn thận, kiên trì học tập thực hành thí nghiệm hóa học Trọng tâm: - Phản ứng tráng bạc - Phân biệt glucozơ, saccarozơ tinh bột II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy – học: a GV: - Hóa chất: dung dịch AgNO3, dd NH3, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, dd iot, H2O - Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, đèn cồn, quẹt diêm, giá ống nghiệm b HS: - Tìm hiểu nội dung thực hành trước lên lớp - Chuẩn bị trước mẫu thu hoạch Phương pháp: - Thực hành – Thảo luận nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Bài mới: a Giới thiệu bài: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột gluxit có ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất Bài thực hành hôm giúp củng cố kiến thức họ gluxit, đồng thời rèn kĩ thực hành thí nghiệm cho học sinh b Các hoạt động chính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra chuẩn bị HS - GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột chất có phản ứng tráng gương? Chất có phản ứng với dung dịch iot? - HS: Tìm hiểu kiến thức trả lời câu hỏi GV đặt - GV: Yêu cầu HS đưa mẫu thu hoạch lên - HS: Đưa mẫu thu hoạch cho GV kiểm cho GV kiểm tra tra - GV: Nhắc nhở HS chưa có chuẩn bị chu đáo cho thực hành Hoạt động Hướng dẫn thực hành - GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm: - HS: + Thực mẫu thao tác thí nghiệm Yêu cầu HS theo dõi ghi nhớ bước thực hành phục vụ cho phần thực hành + Theo dõi thao tác thí nghiệm GV ghi nhớ thao tác để phục vụ cho trình thí nghiệm nhóm + Nêu số lưu ý HS trình thực hành để trình thực hành đạt kết cao xác + Lắng nghe ghi nhớ lưu ý GV Hoạt động Thực hành thí nghiệm - GV: Phân công nhóm HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm - GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng nhận hóa chất, dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm - GV: Theo dõi nhóm trình thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở HS thực hành cho xác - HS: Thực chia nhóm theo phân theo phân công GV Bầu nhóm trưởng, thư kí phân công công việc cho thành viên nhóm - HS: Đại diện nhóm lên nhận dụng cụ, hóa chất cho nhóm chuẩn bị tiến hành thực hành - HS: Tiến hành thực hành theo hướng dẫn, uốn nắn GV lưu ý cho kết xác Hoạt động Công việc cuối buổi - GV: Yêu cầu nhóm HS hoàn thành thí nghiệm, thu dọn hóa chất, dụng cụ, trả dụng cụ lại cho GV - GV: Yêu cầu HS dọn vệ sinh khu vực làm - HS: Thu dọn trả hóa chất, dụng cụ lại cho GV VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí việc nhóm - GV: Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành thu hoạch nhóm Nếu có vấn đề thắc mắc hởi trực tiếp GV - HS: Tiến hành dọn vệ sinh khu vực nhóm - HS: Tiếp tục hoàn thành thu hoạch nhóm theo yêu cầu GV Nhận xét, đánh giá: - GV: Nhận xét kết buổi thực hành - Tuyên dương nhóm tiến hành thí nghiệm tích cực, nhắc nhở nhóm chưa tích cực trình tiến hành thí nghiệm Dặn dò nhà: - GV: Yêu cầu nhóm HS nhà tiếp tục hoàn thành thu hoạch - Yêu cầu HS ôn tập kiến thức chuẩn bị ôn tập cuối năm BÀI 14: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Tiết 19 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. DỤNG CỤ -HÓA CHẤT 1.Dụng cụ ; + Ống nghiệm , giá ống nghiệm , giấy ráp , ống nhỏ giọt. 2.Hóa chất : + dd NaOH , dd FeCl 3 , dd CuSO 4 , dd HCl , dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 , dd H 2 SO 4 , Đinh sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Tính chất hóa học của Bazơ Tiết 19 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. DỤNG CỤ -HÓA CHẤT 1.Dụng cụ ; + Ống nghiệm , giá ống nghiệm , giấy ráp , ống nhỏ giọt. 2.Hóa chất : + dd NaOH , dd FeCl 3 , dd CuSO 4 , dd HCl , dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 , dd H 2 SO 4 , Đinh sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Tính chất hóa học của Bazơ Tên thí Tên thí mghiệm mghiệm Cách tiến hành thí Cách tiến hành thí nghiệm nghiệm Hiện Hiện tượng tượng Giải thích, kết luận Giải thích, kết luận TN3: TN3: Đồng(II) Đồng(II) sunfat tác sunfat tác dụng với dụng với kim loại kim loại Làm sạch đinh sắt bằng Làm sạch đinh sắt bằng giấy ráp , cho từ từ đinh sắt giấy ráp , cho từ từ đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd vào ống nghiệm chứa dd CuSO4 .Quan sát , giải thích ? TN4: Bari TN4: Bari clorua tác clorua tác dụng với dụng với muối muối . . Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng dd ống nghiệm đựng dd Na2SO4.Quan sát và giải Na2SO4.Quan sát và giải thích? thích? TN5: Bari TN5: Bari Clorua tác Clorua tác dụng với dụng với axit axit Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa H2SO4 ống nghiệm chứa H2SO4 Quan sát , giải thích ? Quan sát , giải thích ? Tiết 19 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. DỤNG CỤ -HÓA CHẤT 1.Dụng cụ ; + Ống nghiệm , giá ống nghiệm , giấy ráp , ống nhỏ giọt. 2.Hóa chất : + dd NaOH , dd FeCl 3 , dd CuSO 4 , dd HCl , dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 , dd H 2 SO 4 , Đinh sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Tính chất hóa học của Bazơ Tên thí Tên thí mghiệm mghiệm Cách tiến hành thí Cách tiến hành thí nghiệm nghiệm Hiện Hiện tượng tượng Giải thích, kết luận Giải thích, kết luận TN3: TN3: Đồng(II) Đồng(II) sunfat tác sunfat tác dụng với dụng với kim loại kim loại Làm sạch đinh sắt bằng Làm sạch đinh sắt bằng giấy ráp , cho từ từ đinh sắt giấy ráp , cho từ từ đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd vào ống nghiệm chứa dd CuSO4 .Quan sát , giải thích ? TN4: Bari TN4: Bari clorua tác clorua tác dụng với dụng với muối muối . . Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng dd ống nghiệm đựng dd Na2SO4.Quan sát và giải Na2SO4.Quan sát và giải thích? thích? TN5: Bari TN5: Bari Clorua tác Clorua tác dụng với dụng với axit axit Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa H2SO4 ống nghiệm chứa H2SO4 Quan sát , giải thích ? Quan sát , giải thích ? Tiết 19 - THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. DỤNG CỤ -HÓA CHẤT 1.Dụng cụ ; + Ống nghiệm , giá ống nghiệm , giấy ráp , ống nhỏ giọt. 2.Hóa chất : + dd NaOH , dd FeCl 3 , dd CuSO 4 , dd HCl , dd BaCl 2 , dd Na 2 SO 4 , dd H 2 SO 4 , Đinh sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Tính chất hóa học của Bazơ Tên thí Tên thí mghiệm mghiệm Cách tiến hành thí Cách tiến hành thí nghiệm nghiệm Hiện Hiện tượng tượng Giải thích, kết luận Giải thích, kết luận TN1: TN1: Natri Natri hiđroxit hiđroxit tác dụng tác dụng với muối với muối Lấy khoảng 1-2 ml dd Lấy khoảng 1-2 ml dd FeCl3, nhỏ vài giọt dd FeCl3, nhỏ vài giọt dd NaOH BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9 BÀI 23: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT KIỂM TRA BÀI CŨ Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau ? A. + oxi Nhôm oxit . B. Sắt + sắt (II) sunfua . C. Sắt + Sắt (III) Clorua . D. + đồng (II) sunfat nhôm sunfat + Đồng . e. Sắt + sắt (II) Clorua + Đồng. t 0 LƯU HUỲNH CLO NHÔM ĐỒNG (II) CLORUA NHÔM t o t o TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I. MỤC TIÊU -Khắc sâu kiến thức hoá học của nhôm và sắt. -Thực hiện được 1 số phản ứng của nhôm và sắt . Nêu mục tiêu của bài thực hành ? TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I. MỤC TIÊU -Khắc sâu kiến thức hoá học của nhôm và sắt. -Thực hiện được 1 số phản ứng của nhôm và sắt . NHỮNG YÊU CẦU TRONG GIỜ THỰC HÀNH - ĐẢM BẢO QUI TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM . - KHI LÀM THÍ NGHIỆM CẦN TRẬT TỰ , GỌN GÀNG , CẨN THẬN , THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM THEO ĐÚNG TRÌNH TỰ QUI ĐỊNH . - TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM ĐỔ VỠ , KHÔNG ĐỂ HOÁ CHẤT BẮN VÀO NGƯỜI VÀ QUẦN ÁO . - SAU KHI LÀM THÍ NGHIỆM PHẢI RỬA DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM , VỆ SINH PHÒNG THÍ NGHIỆM . CHUẨN BỊ : -DỤNG CỤ : ỐNG NGHIỆM, KẸP GỖ ,ĐÈN CỒN ,GIÁ THÍ NGHIỆM ,DIÊM ,ỐNG HÚT ,MUỖNG THỦY TINH,GIÁ ĐỂ ỐNG NGHIỆM. -HOÁ CHẤT : BỘT AL, BỘT FE , BỘT S ,DD NAOH . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM -Lấy 1 ít bột Al vào ống hút , phun trên ngọn lửa đèn cồn . -Quan sát hiện tượng xảy ra . Cho biết trạng thái màu sắc của chất tạo thành. Giải thích , Viết phương trình hoá học . Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng . 1.THÍ NGHIỆM 1: TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI . TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT 1.Thí nghiệm 1 TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI . Hiện tượng Giải thích . Viết pthh kết luận Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng . Do nhôm tác dụng với oxi không khí ,phản ứng toả nhiều nhiệt : 4Al + 3 O 2 2 Al 2 O 3 Nhôm phản ứng với oxi . t o TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I. MỤC TIÊU -Khắc sâu kiến thức hoá học của nhôm và sắt. -Thực hiện được 1 số phản ứng của nhôm và sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1.THÍ NGHIỆM 1: TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI . 2.THÍ NGHIỆM 2 : TÁC DỤNG CỦA SẮT VỚI LƯU HUỲNH . -Lấy 1 thìa nhỏ hỗn hợp bột Fe và bột S theo tỉ lệ 7 : 4 về khối lượng vào ống nghiệm . Đun ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn . -Quan sát hiện tượng . Cho biết màu sắc của Fe , S , hỗn hợp bột (sắt + lưu huỳnh) trước khi đun và của chất sau khi đun trên ngọn lửa đèn cồn . Giải thích , Viết phương trình hoá học . TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT 1.Thí nghiệm 1 TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI . Hiện tượng Giải thích . Viết pthh kết luận Sắt tác dụng mạnh với lưu huỳnh , hỗn hợp cháy nóng đỏ , phản ứng toả nhiều nhiệt . Do Sắt tác dụng với lưu huỳnh , phản ứng toả nhiều nhiệt : Fe + S FeS Sắt phản ứng với lưu huỳnh . t o 2.Thí nghiệm 2 TÁC DỤNG CỦA SẮT VỚI LƯU HUỲNH. TIẾT 28 : THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I. MỤC TIÊU -Khắc sâu kiến thức hoá học của nhôm và sắt. -Thực hiện được 1 số phản ứng của nhôm và sắt . II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1.THÍ NGHIỆM 1: TÁC DỤNG CỦA NHÔM VỚI OXI . 2.THÍ NGHIỆM 2 : TÁC DỤNG CỦA SẮT VỚI LƯU HUỲNH . -Lấy 1ít bột Fe , Al 2 vào ống nghiệm (1) , (2) . -Nhỏ 1ml dd NaOH vào từng ống nghiệm (1) , (2) . -Quan sát hiện tượng xảy ra . Cho biết mỗi lọ đựng kim loại nào ? Giải thích . 3.THÍ NGHIỆM 3 : NHẬN BIẾT KIM LOẠI AL , FE . SƠ ĐỒ NHẬN BIẾT CÓ BỌT KHÍ THOÁT RA KHÔNG CÓ H.TƯỢNG GÌ dd naOH AL FE TIẾT 28 : BÀI 49: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9 Kiểm tra bài cũ Bài tập: Dự đoán hiện tượng và viết các PTHH (nếu có) của phản ứng ở mỗi thí nghiệm sau: a) Cho mẩu quỳ tím vào cốc đựng dung dịch axit axetic. b)Thả mẩu kim loại Zn vào cốc đựng giấm ăn. c) Cho dung dịch axit axetic vào cốc đựng mẩu đá vôi. d) Cho dung dịch axit axetic vào cốc đựng bột CuO(t 0 ). MỤC TIÊU BÀI HỌC - KIỂM CHỨNG NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT AXETIC. - RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VỀ THỰC HÀNH HOÁ HỌC. - GIÁO DỤC TÍNH CẨN THẬN, TIẾT KIỆM TRONG THÍ NGHIỆM. TIẾT 58: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT TIẾT 58: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axitaxetic. CuO CaCO 3 Zn Quỳ tím 1 2 3 4 Axit axetic Thí nghiệm Mô tả hiện tựơng, kết quả quan sát được khi tiến hành thí nghiệm. Giải thích, viết PTHH. 1. Tính axit của axit axetic ỐNG NGHIỆM 1 ỐNG NGHIỆM 2 ỐNG NGHIỆM 3 ỐNG NGHIỆM 4 Nước lạnh 2ml CH 3 COOH, 2ml C 2 H 5 OH, 1ml H 2 SO 4 đặc 2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic ỐNG A ỐNG B Thí nghiệm Mô tả hiện tựơng, kết quả quan sát được khi tiến hành thí nghiệm. Giải thích, viết PTHH. 2. Phản ứng của rượu với axit axetic. II. Bản tường trình Thí nghiệm Dự đoán của HS về hiện tượng, kết quả thí nghiệm. Mô tả hiện tựơng, kết quả quan sát được khi tiến hành thí nghiệm Giải thích, viết PTHH. 1. Tính axit của axit axetic ỐNG NGHIỆM 1 Quỳ tím  Đỏ Quỳ tím  Đỏ ỐNG NGHIỆM 2 Zn tan dần, có sủi bọt khí Zn tan dần, có sủi bọt khí Zn + 2CH 3 COOH (CH 3 COO) 2 Zn + H 2 ỐNG NGHIỆM 3 Đá vôi tan dần, có sủi bọt khí Đá vôi tan dần, có sủi bọt khí CaCO 3 +2 CH 3 COOH (CH 3 COO) 2 Ca + CO 2 + H 2 O ỐNG NGHIỆM 4 CuO rắn (màu đen), đem đun nóng CuO tan dần  màu xanh CuO rắn (màu đen), đem đun nóng CuO tan dần  màu xanh CuO+ 2CH 3 COOH t 0 (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O 2. Phản ứng của rượu với axit axetic. Hổn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước. Hổn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước. C 2 H 5 OH + CH 3 COOH H 2 SO 4 , t 0 CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O Bài tập Bài tập: Cho các chất sau: Rượu etylic; axit axetic a) Những chất nào tác dụng được với kim loại Na? C 2 H 5 OH; CH 3 COOH. b) Những chất nào tác dụng được với kim loại Mg? CH 3 COOH c) Những chất nào tác dụng với kim loại Cu? Không phản ứng d) Những chất nào tác dụng được với bột CuO(t 0 )? CH 3 COOH. e) Những chất nào tác dụng được với muối Na 2 CO 3 ? CH 3 COOH. f) Những chất nào tác dụng được với muối K 2 SO 4 Không phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành - Tính chất của gluxit, Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành - Tính chất của gluxit, Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành - Tính chất của gluxit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay